ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023


ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες διά τήν Κυριακήν της Πεντηκοστῆς

Ἡ Χάρις τοῦ Πνεύματος Πῦρ καὶ Ὕδωρ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Ποιὰ εἶναι ἡ βλασφημία τοῦ Ἁγ. Πνεύματος; Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Γιατί τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐμφανίσθηκε μέ τή μορφή πύρινης γλώσσας; Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Εἰς τὴν Πεντηκοστὴ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Ἁγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Η Πεντηκοστή Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος

Εἰς τήν Πεντηκοστήν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Γνώση τοῦ Θεοῦ Τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτη

Ερμηνεία εις τον κανόνα ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ποίημα όντα του Αγίου Κοσμά

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία: διαρκής Πεντηκοστή π. Ἀθαν. Γιέβτιτς

Πεντηκοστή τοῦ 379 Στυλιανός Παπαδόπουλος

Ἀναμένοντας τὸν Παράκλητο Metr. Anthony Bloom

Ἡ ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Metropolitan Anthony Bloom

Εἰς τὴν Πεντηκοστήν Κάλλιστος Γουέαρ

ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Κάλλιστος Ware

Ὁ σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Δίψα για το ζων ύδωρ της Πεντηκοστής Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΓΚΟΤΣΗ

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΓΚΟΤΣΗ

Το γεγονός της Εκκλησίας π. Φιλόθεος Φάρος

Πεντηκοστή: Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος π. Θωμάς Χόπκο

Πεντηκοστή Ιωάννου Μ. Φουντούλη

Η Πεντηκοστή π. Λεβ Ζιλέ

«Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν…» Γεώργιος Δορμπαράκης

Σάββατο 27 Μαΐου 2023

 Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Αρχ. Ἀχρίδος

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴ μνήμη μίας πολὺ μικρῆς ὁμάδας μαθητῶν καὶ ὀπαδῶν Του. Σήμερα παρουσιάζει μπροστά σου μόνο τριακόσιους δεκαοκτὼ γλυκεῖς, εὐώδεις καὶ ἀμάραντους καρπούς. Μιὰ μικρὴ ἀλλά ἐκλεκτὴ ὁμάδα. Αὐτοὶ εἶναι οἱ τριακόσιοι δεκαοκτὼ ἅγιοι πατέρες τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ συνῆλθε στὴ Νίκαια τὸ 325 μ. Χ., τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση, ἀποσαφήνιση καὶ βεβαίωση τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης.

 Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

Για την Αρχιερατική Προσευχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού 

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

[Ιω. 17, 1-13]

«Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε (: αυτά είπε ο Ιησούς στους μαθητές Tου κaι έπειτα σήκωσε τα μάτια Tου στον ουρανό και είπε: “Πατέρα, ήλθε η ώρα που η σοφία Σου όρισε για να πάθω και να θυσιαστώ. Δέξου τη θυσία του Πάθους μου και δόξασε τον Υιό Σου και ως προς την ανθρώπινη φύση Του˙ για να σε δοξάσει και ο Υιός Σου με την απολύτρωση και τη σωτηρία των ανθρώπων, η οποία θα ολοκληρωθεί με τη θυσία Του αυτή και με την αιώνια αρχιερατική μεσιτεία Του που θα ακολουθήσει μετά από αυτήν”)» [Ιω. 17, 1].

 Κυριακή των 318 θεοφόρων πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου

Την έβδομη Κυριακή από το Πάσχα εορτάζουμε την εν Νικαία πρώτη Οικουμενική Σύνοδο των τριακοσίων δεκαοκτώ θεοφόρων πατέρων.

*

Την παρούσα εορτή εορτάζουμε για την ακόλουθη αιτία.

Επειδή ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός έγινε σαν εμάς άνθρωπος και πραγματοποίησε με τρόπο ανείπωτο όλη τη θεία οικονομία και αποκαταστάθηκε στον πατρικό θρόνο, θέλοντας οι Άγιοι να δείξουν ότι αληθινά ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και ως τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός ανελήφθη και κάθισε ψηλά, στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού (Εβρ. 1:3), και ότι η Σύνοδος αυτή των αγίων πατέρων έτσι Τον ανακήρυξε και Τον ομολόγησε, ομοούσιο και ομότιμο με τον Πατέρα, γι’ αυτό τον λόγο, μετά την ένδοξη Ανάληψη, θέσπισαν την παρούσα εορτή, σαν να φέρνουν μπροστά μας τη συνάθροιση των τόσων πατέρων, οι οποίοι Αυτόν τον Θεό που αναλήφθηκε με σώμα Τον ανακηρύττουν Θεό αληθινό και τέλειο άνθρωπο.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (28.05.2023)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

28 Μαΐου 2023

εἰσελεύσονται… λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς» (Πράξ. 20, 29)

Ὁ προφητικὸς αὐτὸς καὶ δυσοίωνος λόγος, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἀνήκει στὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Σύμφωνα μὲ τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ἐλέχθησαν ἀπὸ τὸν κορυφαῖο Ἀπόστολο στοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐφέσου, στὴν Μίλητο τῆς Μ. Ἀσίας. Προαισθανόμενος τὸ τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς του, τοῦ «καλοῦ ἀγῶνος», ἐθεώρησε χρέος του ἱερὸ νὰ τοὺς συγκεντρώσει καὶ νὰ τοὺς ἀπευθύνει τὶς ὕστατες συμβουλές του. Μαζὶ, ὅμως, μὲ αὐτές, μέσα στὴν συγκινητικὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ πρώτου ἐκείνου Ἱερατικοῦ Συνεδρίου, τοὺς ἀπηύθυνε καὶ αὐτὴν τὴν δυσάρεστη προφητεία: «Ὅταν θὰ φύγω, θὰ ἔλθουν λύκοι ἄγριοι ἐναντίον τοῦ ποιμνίου, Προσοχή, λοιπόν, ὥστε νὰ εἶστε ἄγρυπνοι φρουροὶ καὶ τοῦ ἑαυτοῦ σας καὶ τοῦ ποιμνίου σας…»

 Κυριακή 28 Μαΐου 2023 (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Α’ ΟΙΚ.ΣΥΝΟΔΟΥ)

(Ἰωάν. ιζ’ 1 - 13)

Σήμερα τιμοῦμε τὴ μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ συγκλήθηκε τὸ 325 μ.Χ. στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας - μιὰ πόλη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας - γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρείου. Τὸ εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα, σχετικὸ μὲ τὴν ἑορτή, εἶναι τὸ πρῶτο μέρος τῆς Ἀρχιερατικῆς Προσευχῆς τοῦ Κυρίου, δηλαδὴ τῆς προσευχῆς ποὺ ἀπηύθυνε ὁ Κύριος λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ Πάθος του. «Πάτερ͵ ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν͵ ἵνα καὶ ὁ Υἱός σου δοξάσῃ σε…Ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς», εἶπε ὁ Κύριος στὸν ἐπουράνιο Πατέρα του στὴν ἀρχή τῆς Ἀρχιερατικῆς Προσευχῆς. Πῶς ὅμως ὁ Κύριος δόξασε τὸν Θεὸ Πατέρα καί στή συνέχεια πῶς τὸν δόξασαν οἱ ἅγιοι Πατέρες ποὺ τιμοῦμε σήμερα;

 2023 ΜΑΙΟΥ 28 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ (Ιω. 17, 1-13)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στο Κορφοβούνι, στις 31/5/1998)

Η σημασία της ορθής πίστης

Κάθε άνθρωπος έχει τις γνώμες του και τις ιδέες του τις οποίες πολλές φορές τις αλλάζει κατά τις περιστάσεις.

Αλλά η πίστη, δηλαδή η αλήθεια για το Θεό, δεν είναι «ο φούρνος του χότζα». Δεν μπορεί ποτέ άλλα να είναι σήμερα και άλλα να είναι αύριο.

Για τα επίγεια, δεν πειράζει αν κάνουμε κάποιο λάθος. Γιατί συνήθως διορθώνεται. Λίγες δεκάρες χάθηκαν, ή στερηθήκαμε κάποιο άλλο επίγειο απόκτημα.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ἡ σημερινή Κυριακή εἶναι ἀφιερωμένη στούς 318 θεοφόρους Πατέρες πού συγκρότησαν τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό 325. Οἱ Πατέρες αὐτοί ἀνεδείχθησαν ἀληθινοί ποιμένες τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, διατήρησαν ἀνόθευτη τήν διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων καί ἐλευθέρωσαν τήν Ἐκκλησία ἀπό τήν «λύμη», τόν ὄλεθρο δηλαδή καί τήν καταστροφή τῶν αἱρέσεων.

Ἡ Σύνοδος διετράνωσε τήν ἀποστολική πίστη καί ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι κτίσμα, ὅπως πρέσβευε ὁ αἱρεσιάρχης Ἄρειος, οὔτε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά εἶναι ὁ προαιώνιος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁμοούσιος μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὁ ὁποῖος ἐνηνθρώπησε «ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», κατά τόν περιεκτικό ὁρισμό τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου.

 Ἀρραγὴς ἑνότητα – Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 28 Μαΐου 2023

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 28 Μαΐου 2023, Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου (Ἰωάν. ιζ΄ 1-13)

ΑΡΡΑΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ

«Ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς»

Τὴν Κυριακὴ πρὶν ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τι­μᾶ τοὺς 318 θεοφόρους Πατέρες, ποὺ συγκρότησαν τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ 325 μ.Χ. στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Τὴ λαμπρότατη αὐτὴ ἡμέρα ἡ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἀναγινώσκεται πρὸς τιμὴν τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ εἶναι τμῆμα τῆς ἀρχιερατικῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Παρὰ τὴν ὀδύνη καὶ τὴν ἀγωνία ποὺ ἔνιωθε ὁ Κύριός μας γιὰ τὸ ἐπικείμενο ἄχραντο Πάθος του, μεριμνᾶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν μαθητῶν του καὶ τῆς Ἐκκλησίας του καὶ προσεύχεται γιὰ νὰ τὴ διατηρήσουν.

Ἂς ἑστιάσουμε σήμερα τὴν προσοχή μας στὴν ἑνότητα, στὴν ὁποία ἀναφέρεται ὁ Χριστός μας, γιὰ νὰ δοῦμε ὅτι ἡ ἑνότητα αὐτὴ θεμελιώνεται στὴν ὀρθὴ πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἐκφράζεται μὲ τή μεταξύ μας ἀγάπη.

1. Θεμέλιο ἡ ὀρθὴ πίστη

Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

 Κυριακή 28η Μαῒου 2023

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄

Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

(Ἰωάν. 17, 1 – 13).

«Ἐφανέρωσά σου τό ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις» (Ἰωάν. 17, 6).

Μέσα στήν ὄμορφη ἀνοιξιάτικη καί λαμπερή πορεία τῆς ἀναστάσιμης περιόδου πού βιώνουμε, σήμερα θά πᾶμε στή σκοτεινή νύκτα τῆς ἀγωνίας τοῦ Χριστοῦ, λίγο πρίν ἀπό τό ἑκούσιο πάθος Του γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Θά Τόν προσεγγίσουμε καί θά Τόν ἀφουγκραστοῦμε ἐκείνη τή φρικτή νύκτα πού μιλάει στόν Πατέρα Του. Ἐκείνη τή νύκτα πού ἐξομολογεῖται γιά τό ἔργο Του, πού ὁμολογεῖ τήν ἀγωνία καί τήν ἀγάπη Του γιά τούς ἀνθρώπους.

 Κυριακή των Αγίων Πατέρων, Ευαγγ. Aνάγνωσμα: Ιω. ιζ΄ 1-13 (28-05-2023)

Αρχιμ. Επιφανίου Παπαντωνίου 

 Νικαίας το καύχημα, Oικουμένης αγλάϊσμα

Την εβδόμη κατά σειρά Κυριακή από το Πάσχα, η Εκκλησία τοποθετεί την εορτή των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων, οι οποίοι συγκρότησαν την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια το 325 μ.Χ. Η Α΄ Οικ. Σύνοδος συγκλήθηκε σε κλίμα ελευθερίας και ισοτιμίας, που επεκράτησε μεταξύ των θρησκευμάτων μετά το Διάταγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου περί ανεξιθρησκείας. Στη Σύνοδο αυτή έδωσε την μαρτυρία τους υπέρ της πίστεως ο Άγιος Σπυρίδων ο θαυματουργός, ενώ με την πολύτιμη συμβουλή του τότε διακόνου  και μετέπειτα Πατριάρχου Αλεξανδρείας Μεγάλου Αθανασίου, συντάχθηκαν τα 6 πρώτα άρθρα του συμβόλου της Πίστεως.

 Kυριακή Ζ΄ Πράξεων, Αποστ. Ανάγνωσμα: Πράξεις των Αποστόλων κ’ 16-18, 28-36 (28-05-2023)

Ερμηνεία Αγιογραφικών Αναγνωσμάτων

Πρωτ. Φιλίππου Φιλίππου

Η Αποστολή των ποιμένων της Εκκλησίας 

Η Εκκλησία μας όρισε η σημερινή Κυριακή να είναι αφιερωμένη στη μνήμη των τριακοσίων δέκα και οκτώ (318) αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου. Η σύνοδος αυτή πραγματοποιήθηκε το 325 μ.Χ. στη Νίκαια της Βιθυνίας, καταδικάζοντας την αίρεση του Αρειανισμού. Εκτός όμως από την καταδίκη του Αρειανισμού, η σύνοδος ασχολήθηκε και με κάποια άλλα θέματα, τα οποία απασχολούσαν την Εκκλησία την περίοδο εκείνη, όπως το Μελιτιανό  σχίσμα, την επιστροφή των πεπτωκότων, την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα και τη σύνταξη του συμβόλου της Νίκαιας. Η αποστολική περικοπή, η οποία διαβάζεται σήμερα, είναι παρμένη από το 20ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του λόγου, τον οποίο ο Απόστολος Παύλος απηύθυνε προς τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου

28 Μαΐου 2023

Με πολλή συγκίνηση γεμίζουν οι καρδιές μας, καθώς ακούμε στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα τούς θείους προσευχητικούς λόγους του Κυρίου μας. Οι Λόγοι αυτοί είναι πολυσήμαντοι, με διαχρονική διάρκεια και σημασία. Περιλαμβάνονται δε, στην περίφηση Αρχιερατική Προσευχή, που απηύθυνε στον Επουράνιο Πατέρα Του, λίγο πριν από το Θείο Του Πάθος. Ως Παντογνώστης Θεός, γνωρίζει πολύ καλά το τι θα επακολουθήσει. Και σ αυτές τις τελευταίες ελεύθερες στιγμές τής επίγειας ζωής Του, προσεύχεται.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2023

ΤΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ

(Ιω. ιζ΄ 1-13) (Πρ. κ΄ 16-18, 28-36)

Πίστεως θησαυρίσματα

“Εφανέρωσά σου το όνομα τοις ανθρώποις ους δέδωκάς μοι εκ του κόσμου”

Για αιώνες ολόκληρους οι άνθρωποι τελούσαν υπό πλήρη άγνοια για τον αληθινό Θεό. Στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν εσωτερικές αναζητήσεις, στρέφονταν στη λατρεία των ειδώλων, η οποία χαρακτηριζόταν σαφώς από την ματαιότητα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να δώσει πληροφορίες για τον αληθινό Θεό. Όπως άλλωστε μάς ενημερώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «Θεόν ουδείς εώρακεν πώποτε». Έτσι ο αληθινός Θεός γίνεται άνθρωπος για να δώσει τη δυνατότητα της Θεογνωσίας.

 Ὁμιλία στήν Κυριακή των Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς

Συνόδου (Πρξ 20,16-18.28-36)

Ἡ ἀποστολική περικοπή πού διαβάζεται τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, περιλαμβάνει τήν τρίτη μεγάλη ὁμιλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου μέσα στίς Πράξεις. Ἡ πρώτη ὁμιλία του, θυμίζω, εἶναι ἀντιπροσωπευτική τοῦ κηρύγματός του στούς ἰουδαίους ὅπως ἀναφέρεται στό κεφάλαιο 13, ἡ δεύτερη τοῦ κηρύγματος στούς ἐθνικούς στό κεφάλαιο 17 καί αὐτή ἐδῶ πού ἀπευθύνεται πρός τούς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου εἶναι ἡ παράδοση τῆς διαθήκης του, εἶναι ἕνα, θά ἔλεγα ἐγχειρίδιο ποιμαντικῆς.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Απόστολος: Πραξ. κ' 16 - 18, 28 - 36

Ευαγγέλιον: Ιωάν. ιζ΄ 1 – 13

28 Μαΐου 2023

Η Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε σήμερα Κυριακή των Αγίων Πατέρων είναι πολύ αποκαλυπτική και συγκλονιστική. Και αυτό γιατί μας περιγράφει ένα τμήμα από την μεγάλη αρχιερατική προσευχή, την οποία απευθύνει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός προς τον Πατέρα Του, κατά την νύχτα του Μυστικού Δείπνου, και ως Μέγας Αρχιερέας, Του αναφέρει την ολοκλήρωση του Λυτρωτικού Του έργου επάνω στη γη.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ (28-5-2023)

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Νικαίας, που ἑνωμένοι καταδίκασαν τήν φοβερή αἵρεση τοῦ Ἀρείου.

Ὅπως ἀκούσαμε στό σημερινό Εὐαγγέλιο, ὁ Κύριός μας στήν Ἀρχιερατική Του προσευχή, προσευχήθηκε στόν Οὐράνιο Πατέρα Του γιά τήν ἑνότητα τῶν μαθητῶν καί τῶν πιστῶν Του ἀναμεταξύ των.

Μεγάλο θέμα ἡ ἑνότητα γιά τήν Ἐκκλησία, γιά τό Ἔθνος, γιά τήν οἰκογένεια καί γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Χωρίς ἑνότητα τίποτε ἀληθινό καί ὀρθό δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει. Οἱ ἄνθρωποι ἑνωμένοι μέ βάση τήν ἀλήθεια σώζονται. Διασπασμένοι καταστρέφονται.

 Κήρυγμα Κυριακής των Αγίων Πατέρων Α’ της Οικουμενικής Συνόδου (28-5-2023)

«Προσέχετε ουν εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω».

Αγαπητοί μου αδελφοί, η σημερινή Κυριακή και μάλιστα προ της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής, η Εκκλησία μας την αφιερώνει στους μεγάλους εκείνους Πατέρες της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι δογμάτισαν περί της Τριαδικής Θεότητος. Ανάλογα λοιπόν και τα σχετικά Αναγνώσματα. Το ιερό Ευαγγέλιο μάς αναφέρει ένα απόσπασμα από την Αρχιερατική προσευχή του Κυρίου μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και το βιβλίο των Πράξεων, όπου  ο Απ. Παύλος απευθύνεται στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 28-5-2023 «ΕΝΟΤΗΤΑ : ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

Ἡ περικοπή πού διαβάζεται σήμερα, Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀποτελεῖ μέρος τῆς «Ἀρχιερατικῆς προσευχῆς» τοῦ Κυρίου, τῆς προσευχῆς δηλαδή πού ἀπηύθυνε ὁ Χριστός πρός τόν Θεό Πατέρα, λίγο πρίν ἀπό τό πάθος Του. Σ' αὐτή τήν προσευχή ὁ Μέγας Ἀρχιερέας Χριστός ἔχει συγκεντρωμένο τό ἐνδιαφέρον του στό ἔργο πού ἄρχισε μέσα στόν κόσμο καί πού θά συνεχίσουν οἱ μαθητές Του.  Γι' αὐτό ἀκριβῶς τό ἔργο, πού δέν εἶναι ἄλλο παρά ἡ Ἐκκλησία, παρακαλεῖ τόν Ἐπουράνιο Πατέρα Του.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Ἰωάν. ιζ΄1-13 )

28 Μαΐου 2023

Ἡ σημερινὴ περικοπὴ τοῦ Εὐαγγελίου ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς μεγάλης ἀρχιερατικῆς προσευχῆς, ποὺ ὁ Χριστὸς ἀπηύθυνε πρὸς τὸν Θεὸ Πατέρα λίγο πρὸ τοῦ Πάθους του. Σὲ αὐτὴ διευκρινίζει ὁ Κύριος, ὅτι ἡ αἰώνιος ζωὴ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ ἡ ζωὴ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ὡς γνώση καὶ σχέση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ ὡς μετοχὴ στὴ ζωή, στὸ πάθος καὶ στὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ στὴ ζωὴ καὶ στὴν ἀνάστασή Tου.

Ἡ ἰδέα γιὰ τὴν αἰώνιο ζωὴ εἶναι ἔμφυτη στὸν ἄνθρωπο καὶ γι’ αὐτὸ ὅλοι σὲ ὅλο τὸν κόσμο πιστεύουν σὲ αὐτή. Εἴτε εἶναι πιστοὶ κάποιας θρησκείας εἴτε ἄπιστοι, ὅλοι ἔχουν ἀντίληψη μιᾶς μετὰ θάνατον συνέχειας τῆς ζωῆς καὶ ἐπιβίωσης τῆς ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου Ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος

ΣΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Για την Αρχιερατική Προσευχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Αρχ. Ἀχρίδος

ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΩΘΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς

Θεολογική καί κοινωνική προσέγγιση Πρωτ. Βασιλείου Ἰ. Καλλιακμάνη

Κυριακή πρὶν τὴν Πεντηκοστή Metropolitan Anthony Bloom

Κυριακή των Αγίων 318 Πατέρων Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος

Λόγος εις τους οσίους 318 θεοφόρους Πατέρες και εις τον Κωνσταντίνον τον ευσεβέστατον Βασιλέα Γρηγόριος Καισαρείας

Περί της προσευχής του Ιησού προς τον Πατέρα υπέρ των δεδομένων εαυτώ μαθητών Θεοφύλακτος, Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας

Κυριακή αγίων 318 Πατέρων Α’ Οικουμενικής Συνόδου Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας

Κυριακή των 318 θεοφόρων πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Τρίτη 23 Μαΐου 2023

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η Ανάληψη του Κυρίου Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος

Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου Αγίου Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Σμύρνης

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος

Περὶ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς

ΣΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ̒ΕΠΙΣΩΖΟΜΕΝΗ’ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ

ΤΑ ΑΝΩ ΦΡΟΝΕΙΤΕ Ἅγιος Φιλάρετος Μόσχας

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΣΗ Ἁγιος Φιλάρετος Μόσχας

Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ π.Ἀλεξάνδρου Σμέμαν

Ανάληψις Ιωάννου Μ. Φουντούλη

Η Ανάληψη π. Λεβ Ζιλέ

Η Ανάληψις του Χριστού Ιερομόναχος Γρηγόριος

Η Ανάληψη π. Θωμάς Χόπκο

Ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση στὴν Ἀνάληψη Anthony Bloom

Ἡ Ἀνάληψη Anthony Bloom

Πέμπτη της Αναλήψεως Στους ουρανούς +Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος

''Ω της φοβεράς και ξένης οικονομίας'' Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ

Η Ανάληψη του Κυρίου π. Χρίστος Πιτυρίνης

Η Ανάληψη Γκότσης Χρήστος

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

«Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῶ, Κύριος ἐν φωνὴ σάλπιγγος»

Παρασκευή 19 Μαΐου 2023

 Κυριακή του Τυφλού: Χριστός το Φως της ζωής

Αρχιμ. Ζαχαρίας Ζάχαρου, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας

Ἡ σημερινὴ περικοπή, ποὺ περιγράφει τὴ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς Τυφλοῦ, κάνει λόγο γιὰ τὸ Φῶς τῆς ζωῆς, τὸ Φῶς τὸ Οὐράνιο, τὸν Χριστό. Παρατηρεῖται σὲ αὐτὴ ἀνάλογη κλιμάκωση στὴν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ σὲ σχέση μὲ τὴν περικοπὴ τῆς προηγούμενης ἑβδομάδας. Ἡ Σαμαρείτιδα καὶ ὁ Τυφλὸς θεωροῦν ἀρχικὰ τὸν Χριστὸ ὡς ἄνθρωπο, στὴ συνέχεια ἀναγνωρίζουν ὅτι πρέπει νὰ εἶναι κάποιος ἀπὸ τοὺς Προφῆτες, ἐνῶ στὸ τέλος Τὸν προσκυνοῦν ὡς τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτήρα τοῦ κόσμου.

 Κυριακή του Τυφλού: Ο εκ γενετής τυφλός

† Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

(Iωαν. θ΄1-35)

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὁ τυφλὸς πρὶν τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Χριστὸ δὲν εἶχε δεῖ ποτέ. Παντοῦ σκοτάδι· ἔπρεπε νὰ μαντεύει ἐξερευνώντας μὲ τὴν ἁφή τὰ πράγματα, νὰ χρησιμοποιεῖ τὴν φαντασία του. Δὲν εἶχε καθαρὴ εἰκόνα τῶν πραγμάτων.

Τότε συνάντησε τὸν Χριστό, καὶ Ἐκεῖνος τοῦ ἄνοιξε τὰ μάτια. Καὶ ποιὸ ἦταν τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ εἶδε αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος; Τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἡ ματιά Του· τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ ποὺ γίνεται ἄνθρωπος, γεμάτο προσοχή, συμπονετικὴ ἀγάπη νὰ στέκει ἐπάνω σ’ ἐκεῖνον μοναχά, ξέχωρα ἀπὸ τὸ πλῆθος. Ἦρθε πρόσωπο μὲ πρόσωπο μὲ τὸν Ζωντανό Θεὸ καὶ ἀντιμετώπισε τὸ θαῦμα ποὺ τόσο πολὺ μᾶς ἐκπλήσσει: Ὄτι ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ ἐπικεντώσει τὴν προσοχή Του στὸν καθένα μας – ὅπως ὁ Καλός Ποιμὴν στὸ χαμένο πρόβατο – καὶ δὲν βλέπει τὸ πλῆθος ἀλλὰ τὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ πρόσωπο.

 Η Κυριακή τού τυφλού 

† Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στὸ τέλος τοῦ σημερινοῦ ἀναγνώσματος, ὑπάρχουν λέξεις ποὺ τὶς προσπερνᾶμε πολὺ συχνά. Ὁ τυφλός λέει στὸν Χριστό, «Καὶ ποιὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ;» κι ὁ Χριστὸς ἀπαντᾶ «Τὸν ἔχεις δεῖ, εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μιλάει μαζὶ σου». Γιὰ μᾶς, οἱ πρῶτες αὐτὲς λέξεις εἶναι τόσο φυσικές· τὸ πρῶτο γεγονὸς στὴν ζωή μας, τὸ πρῶτο γεγονὸς σὲ μιὰ συνάντηση εἶναι ὅταν δοῦμε ἕνα πρόσωπο, ἀλλά τὶ θαῦμα ἦταν γι’ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο ποὺ δὲν εἶχε ξαναδεῖ τίποτα στὸν κόσμο καὶ ὁ ὁποῖος μὲ τὸ ἄγγιγμα τοῦ ζωοδότη Χριστοῦ, ξαφνικὰ βλέπει! Κι τὸ πρῶτο πρόσωπο ποὺ εἶδε ἦταν ὁ Κύριος καὶ Θεός Του, ὁ Χριστὸς, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ.

 2023 ΜΑΙΟΥ 21 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στον Γυμνότοπο την 1/6/2003)

Το δράμα του σκοταδιού

Σήμερα το Ευαγγέλιο μας μίλησε για έναν «τυφλό εκ γενετής».

Τυφλός εκ γενετής, σημαίνει: δεν είδε ποτέ το φως. Δεν είδε ποτέ τα δένδρα, τα βουνά, τις θάλασσες, τα αστέρια. Δεν είδε ποτέ το πρόσωπο της μητέρας του. Δεν είδε ποτέ τίποτε. Τι ταλαιπωρία!

Το άγιο Ευαγγέλιο μας λέγει, ότι σκότος βαθύ και εξώτερο είναι η κόλαση. Άμα θέλαμε λοιπόν να πούμε τι ήταν η ζωή αυτού του ανθρώπου, του εκ γενετής τυφλού, πρέπει να πούμε: ήταν μία κόλαση. Στην κόλαση οι άνθρωποι δεν βλέπουν τίποτε. Δεν βλέπουν ο ένας τον άλλο. Το να βλέπει ο ένας τον άλλο, είναι η μεγαλύτερη παρηγοριά στον κόσμο αυτό.

Το ομορφότερο και το μεγαλύτερο πράγμα

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατά τήν σημερινή ἡμέρα ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνήμη τῶν θεοστέπτων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί τῆς μητέρας του Ἑλένης.

Ὁ Κωνσταντῖνος ὑπῆρξε ὁ πρῶτος Ρωμαῖος αὐτοκράτορας, ὁ ὁποῖος ὑποστήριξε τόν Χριστιανισμό, σέ ἀντίθεση μέ τούς πρό αὐτοῦ αὐτοκράτορες πού κατεδίωξαν ἀπηνῶς τήν Ἐκκλησία.

Μεταξύ τῶν σπουδαίων ἔργων του συγκαταλέγεται ἡ μεταφορά τῆς πρωτεύουσας τοῦ κράτους ἀπό τήν Ρώμη στό Βυζάντιο καί ἡ ἵδρυση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς ὁποίας τά ἐγκαίνια τελέσθηκαν στίς 11 Μαΐου τοῦ 330. Ἐπίσης, ἡ ἀποστολή τῆς ἁγίας Ἑλένης στά Ἱεροσόλυμα, μέ σκοπό τήν ἀναζήτηση καί εὕρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τῶν ἱερῶν χώρων πού συνδέονται μέ τήν ἐπί γῆς παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τοῦ Γολγοθᾶ καί τοῦ Ζωοδόχου Τάφου. Ἀκόμη, ἡ φροντίδα γιά τήν εἰρήνη τῆς Ἐκκλησίας, πού συγκλονιζόταν ἀπό τήν αἵρεση τοῦ Ἀρείου, καί ἡ ἐπί τούτῳ σύγκληση τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Νικαίας (325).

 Θαρρετὴ ὁμολογία πίστεως- Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 21 Μαΐου 2023

ΘΑΡΡΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

«Εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν»

Ἄστραψε ἡ θαρρετὴ ὁμολογία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Ὁ καταφρονημένος ἐκεῖνος ζητιάνος ἔλαβε θαυματουργικὰ ἀπὸ τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ τὴ θεραπεία τῶν ὀφθαλμῶν του. Ἦταν ὅμως ἡμέρα Σαββάτου, γι᾿ αὐτὸ οἱ φθονεροὶ Φαρισαῖοι κατηγόρησαν τὸν Κύριο ὅτι εἶχε καταλύσει τὴν ἐντολὴ τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου. Ζήτησαν μάλιστα κι ἀπὸ τὸν θεραπευμένο πρώην τυφλὸ νὰ ἀποδεχθεῖ τὶς κατηγορίες τους. Ἐκεῖνος ὅ­μως, περιφρονώντας τὶς ἀπειλὲς καὶ τὶς εἰρωνεῖες τους, ὕψωσε τὴν ἡρωικὴ φωνή του καὶ μὲ παρρησία ὁμολόγησε τὴν πίστη καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς τόν μεγάλο Εὐεργέτη του. Μὲ τὸ ἀξιοθαύμαστο παράδειγμά του μᾶς δίνει σήμερα τὴν εὐκαιρία νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν καλὴ ὁμολογία καὶ νὰ δοῦμε ἀπὸ ποῦ πηγάζει ἡ ὁμολογία αὐτὴ τοῦ κάθε πιστοῦ καὶ πῶς ἐκφράζεται.

1. Καρπὸς πίστεως καὶ εὐγνωμοσύνης

 Κυριακή 21η Μαῒου 2023

Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ.

(Ἰωάν. 9, 1 – 38).

«φῶς εἰμί τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. 9, 5)

Μέσα στό ἀναστάσιμο φῶς τῆς ἄνοιξης καί μέσα στή λαμπρή περίοδο τῆς πορείας μας πρός τήν Πεντηκοστή μᾶς βάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία νά μελετήσουμε τό μεγάλο θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ. Μᾶς καλεῖ νά κατανοήσουμε τόν λόγο τῆς αὐτοσυνειδησίας τοῦ Χριστοῦ πρός τούς μαθητές Του, καθώς ὁμολογεῖ γιά τόν ἑαυτό Του: «φῶς εἰμί τοῦ κόσμου».

Ὁ Κύριος λέγει ὅτι εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου καί δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀλήθεια ἀπ’ αὐτό. Εἶναι πολλά τά φῶτα τοῦ κόσμου, ἀλλά δέν εἶναι ἀρκετά φωτεινά γιά νά φωτίσουν τόν ἄνθρωπο. Εἶναι πολλοί αὐτοί πού αὐτοπροβάλλονται ὡς φῶς, ἀλλά εἶναι γεμάτοι ἀπό τό σκοτάδι τοῦ ἐγωισμοῦ, τῆς σκοπιμότητας καί τῆς ἁμαρτίας.

 Κυριακή του Τυφλού, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Ιω. θ’ 1-38 (21-05-2023)

Ηλιάνας Κάουρα, θεολόγου

Μέσα από τα ιερά Ευαγγέλια διαπιστώνουμε ότι ο Χριστός δίδασκε με λόγους, παραβολές και θαύματα. Η συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή αναφέρεται σ’ ένα από τα θαύματα του Ιησού Χριστού το οποίο μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Η διήγηση περιγράφει το θαύμα της θεραπείας του εκ γενετής τυφλού. Το θαύμα αυτό όπως και τα υπόλοιπα θαύματα του Ιησού Χριστού, αποτελούν «σημεία» παρέμβασης του Θεού στη ζωή των ανθρώπων αλλά και μια παραβολική διδασκαλία με την οποία αποκαλύπτεται η μεσσιανική ιδιότητα του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος του Θεού Πατέρα, ο σωτήρας του κόσμου.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή του Τυφλού

Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου & Ελένης

21 Μαΐου 2023

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης και πνευματικής χαράς, η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων Θεοστέπτων αυτοκρατόρων και ισαποστόλων, Κωνσταντίνου καί Ελένης.

Ο Άγιος Κωνσταντίνος, υιος του Κωνσταντίνου του Χλωρού και της Αγίας Ελένης, εγενήθηκε στην Ναϊσσό Δαρδανίας, μεταξύ του 270 και 288 μ.Χ. Η Δαρδανία ήταν αρχαία περιοχή τής Τρωάδας.

Από τους αυτοκράτορες της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, δηλαδή του Βυζαντίου, όπως λέμε, πρώτος ήταν αυτός που ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό και τον αναγνώρισε ως επίσημη θρησκεία του κράτους. Όταν έμαθε ότι ο Μαξέντιος και ο Μαξιμίνος ενώθηκαν ενανίον του, πραγματοποίησε εκστρατεία στην Ιταλία. Προχωρώντας προς τη Ρώμη εναντίον τους, το μεσημέρι, είδε να λάμπει στον ουρανό ο Τίμιος Σταυρός, που ήταν πλαισωμένος με τις λέξεις «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ!» και όντως ενίκησε! Αυτό συνέβη το έτος 312. Με βάση την προσήλωσή του στις γραμμές τής χριστιανικής πίστεως, προχώρησε σε κινήσεις δηλωτικές τής αγάπης του για τον Χριστιανισμό.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2023 – ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

(Ιω. θ΄ 1-38) (Πρ. κστ΄ 1, 12-20)

Το φως της ζωής

«Ενίψατο, και ήλθε βλέπων»

 Γεννήθηκε η ταλαιπωρημένη εκείνη ύπαρξη χωρίς να απολαμβάνει το θείο δώρο της όρασης. Άκουε μόνο για τις ομορφιές της φύσεως και η δοκιμασία του ήταν μεγαλύτερη γιατί αδυνατούσε να έχει και θέαση εικόνων και πραγμάτων. Δεν μπορούσε να κοιτάξει ούτε τον διπλανό του. Η ζωή του ήταν ανυπόφορη, βυθισμένη στην κυριολεξία στο σκοτάδι.

Ο άνθρωπος αυτός, βέβαια, βίωνε οδυνηρά τη στέρηση της σωματικής όρασης. Πολύ όμως πιο τραγική ήταν σίγουρα η θέση των Φαρισαίων, οι οποίοι ήταν βυθισμένοι στο πνευματικό σκοτάδι, στο εφιαλτικό έρεβος της υποκρισίας τους. Είχαν ερμητικά κλειστά τα μάτια της ψυχής τους. Στην περίπτωσή τους ίσχυε ο λόγος του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος διαπιστώνει: «Το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον, και ηγάπησαν μάλλον οι άνθρωποι το σκότος ή το φως».

Έβλεπε ψυχικά

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (21–5–2023)

(Ἰωαν. 9, 1–38)

«Ὁ δὲ ἔφη· “Πιστεύω, Κύριε·” καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ». (στ. 38)

Ὁ ἐκ γενετῆς τυφλός, τόν ὁποῖο θεράπευσε ὁ Κύριος, φωτισθεῖς ἀπό τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, εἶπε στό Χριστό: «Πιστεύω Κύριε, μέ ὅλη μου τήν ψυχή καί προσεκύνησεν Αὐτόν», ὡς ἀπεσταλμένον ἀπό τό Θεό. Στό θαῦμα αὐτό, ὁ Κύριος, παίρνει ἐνεργό μέρος. Δέν τόν θεράπευσε μόνο μέ τό λόγο Του καί τήν προσταγή του, ἀλλά, ἀφοῦ τόν εὐσπλαγχνίστηκε:

«ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐκ τοῦ πτύσματος, ἐποίησεν πηλόν καί ἐπέχρισε τόν πηλόν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ καὶ τοῦ εἶπε: “Πήγαινε νά νιφθεῖς στήν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ”. Ὁ τυφλός, ὑπήκουσεν προθύμως, ἐνίφθη καί ἀμέσως ἠνεώχθησαν οἱ ὀφθαλμοί αὐτοῦ» (στ. 6,7). Τό Σιλωάμ, ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

21 Μαΐου 2023

«οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ» (Πραξ. 26,19)

Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει καὶ τιμᾶ σήμερα τὴν ἱερὴ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καὶ τῆς μητέρας του Ἑλένης. Οἱ ἱστορικοὶ ἔδωσαν στὸν Κωνσταντῖνο τὸν τίτλο τοῦ Μεγάλου, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία τὸν κατέταξε στὴν χορεία τῶν Ἁγίων καὶ τὸν ὠνόμασε Ἰσαπόστολο. Ὑψίστη τιμὴ γιὰ μεγάλες καὶ ἱερὲς προσωπικότητες!

Ἡ ἀποστολικὴ περικοπὴ ποὺ διαβάζεται σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀναφέρεται στὴν μεταστροφὴ τοῦ Ἁποστόλου Παύλου, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος διηγεῖται καὶ περιγράφει ὡς προσωπική του ἐμπειρία. Ἀλλὰ καὶ ἡ μεταστροφὴ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου ὀφείλεται σὲ ἕνα γεγονὸς ποὺ ὁ ἴδιος διηγήθηκε ὡς προσωπική του ἐμπειρία. Ὅπως ὁ Παῦλος ἔτσι καὶ ὁ Κωνσταντῖνος μπορεῖ νὰ ἐπαναλάβει τὸ «οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ».

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ)

Απόστολος: Πραξ. κστ΄1, 12 - 20

Ευαγγέλιο: Ιω.θ΄1 - 38

21 Μαΐου 2023

Εγκυκλιος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Τυχικού για τη διεξαγωγή εράνου υπέρ των τυφλών.

Το φως είναι από τις μεγαλύτερες ευεργεσίες του Θεού προς τον άνθρωπο. Η δημιουργική προσταγή του Θεού «γενηθήτω φως» έφερε σε τάξη τη δημιουργία κι έδωσε τις προϋποθέσεις, τόσο για τη φυσική ζωή, όσο και για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Αυτό το πρωταρχικό και ουσιώδες αγαθό της ζωής, εστερείτο από τη γέννησή του ο τυφλός του σημερινού ευαγγελίου. Δεν αντίκρισε ποτέ τον κόσμο.

Μόνο τον άκουγε και άγγιζε κάτι απ' αυτόν. Τα πάντα, γι’ αυτόν, καλύπτονταν από βαθύ και αδιαπέραστο σκοτάδι. Μα και σκοτάδι, δεν ήξερε τι θα πει. Γιατί, για να καταλάβει το σκοτάδι, θά΄πρεπε προηγουμένως νά΄χε δει το φως. Βίωνε μια διαρκή κατάσταση θανάτου.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (21-05-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Τό σημερινό Εὐαγγέλιο περιγράφει ἕνα ἀπό τά πολλά θαύματα, πού ἔκανε ὁ Χριστός μας. Μέ αὐτό φανερώνεται ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ γιά τούς ἀνθρώπους πού ὑποφέρουν, ἀλλά ἀποκαλύπτεται γιά μιά ἀκόμη φορά ἡ Θεότητά Του.

Ὁ τρόπος, μέ τόν ὁποῖο ἐθεράπευσε ὁ Χριστός τόν τυφλό τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου, μᾶς λύνει ἕνα μεγάλο πρόβλημα: Τό πρόβλημα σχέσεως ὕλης καί πνεύματος. Εἶναι ἕνα πρόβλημα πού ἔχει διχάσει τή διανόηση καί τή συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου αἰῶνες.

Τρία εἶναι τά ρεύματα πού κυκλοφοροῦν γύρω ἀπό αὐτό τό πρόβλημα:

 Κήρυγμα Κυριακής του Τυφλού (21-5-2023)

Επί του Αποστολικού αναγνώσματος (Πραξ. 16, 16-34)

«Παιδίσκη τινά έχουσα πνεύμα πύθωνος»

Ο Απ. Παύλος, αδελφοί μου, έχει ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι του για την διάδοση του ευαγγελικού μηνύματος στον κόσμο των εθνών. Το δίλημμα αν  πρέπει να εξαπλωθεί η Εκκλησία του Χριστού εις τα έθνη έχει ξεπερασθεί. Ο δρόμος για τον Χριστό προς την οικουμένη είναι ανοικτός. Η σωτηρία που προσφέρει είναι για όλη την ανθρωπότητα. Ο κεκλημένος από τον Θεό Παύλος ευρίσκεται στην Τρωάδα. Από εκεί λαμβάνει μήνυμα να περάσει εις το απέναντι εβραϊκό έδαφος της Ελλάδος, ώστε και εκεί να πιστέψουν και να σωθούν.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 21-5-2023 «Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΕΙΟ ΦΩΣ»

 «Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΕΙΟ ΦΩΣ»

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἀφηγεῖται στήν σημερινή Εὐαγγελική περικοπή τήν θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ. Οἱ προφῆτες τῆς Π. Διαθήκης, περιγράφοντας τό ἔργο τοῦ ἀναμενόμενου Μεσσία, ἀναφέρουν καί τήν «ἀνάβλεψιν τυφλῶν». Αὐτός λοιπόν πού ἔχει τήν ἐξουσία νά ξαναδίνει τό φῶς στούς τυφλούς δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Μεσσία.

Ἡ ἀπόδοση ὅμως τοῦ φωτός στούς τυφλούς, πέρα ἀπό τήν ἀποδεικτική σημασία της γιά τή μεσσιανική ἰδιότητα τοῦ Χριστοῦ, ἔχει καί ἕνα ἄλλο βαθύτερο νόημα: Εἶναι σημάδι μίας νέας κατάστασης πραγμάτων πού εἰσβάλλει μέσα στόν κόσμο τοῦ σκότους καί τῆς τυφλότητας.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (Ιωάν. θ΄ 1-38)

21 Μαΐου 2023

Ὅλα τὰ θαύματα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, εἶναι μεγάλα, ὅλα φανερώνουν τὴν θεότητα τοῦ Κυρίου· οἱ θεραπεῖες τῶν ἀσθενῶν μὲ τὴν ἐπίθεση τῶν χειρῶν του, οἱ ἰάσεις τῶν παραλύτων μὲ ἕνα μόνο λόγο Του «σήκω ἐπάνω καὶ περπάτα», οἱ ἀναστάσεις τῶν νεκρῶν. Κάθε θαῦμα ἔχει καὶ ἕνα ξεχωριστὸ σημεῖο, ποὺ τὸ διακρίνει ἀπὸ τὰ ἄλλα. Τὸ ἀναφερόμενο σήμερα διαφέρει ἀπὸ τὰ ἄλλα θαύματα σὲ τοῦτο: βλέπουμε τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ παίρνει ἀπὸ τὴ γῆ χῶμα καὶ μὲ πτύσμα νὰ φτιάχνει μάτια στὸν ἀόμματο τυφλό. Ὁ τυφλὸς αὐτὸς ὄχι ἁπλῶς δὲν ἔβλεπε, ἀλλὰ εἶχε γεννηθεῖ χωρὶς μάτια, καὶ ἀκριβῶς αὐτὸ εἶναι τὸ θαυμαστὸ ἐδῶ τοῦ Κυρίου: ὅτι φτιάχνει μάτια ἀπὸ τὸ χῶμα τῆς γῆς.

Τετάρτη 17 Μαΐου 2023


ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

Κυριακή του Τυφλού Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Διδαχή την Κυριακή του Τυφλού για την έπαρση και την ταπεινοφροσύνη Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ

Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ Θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας

Θεωρεῖν τὸν Ἰησοῦν Ἀρχιμ. Εὐσεβείου Βίττη

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΝ ΑΓΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΑΣΕΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΥΦΛΟΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Κυριακή του Τυφλού: Χριστός το Φως της ζωής Αρχιμ. Ζαχαρίας Ζάχαρου

Ο εκ γενετής τυφλός † Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Η Κυριακή τού τυφλού † Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Ομιλία περί προσκαίρου των αμαρτωλών τιμωρίας Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης

Ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην ευαγγέλιον της Κυριακής του Τυφλού Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής του Τυφλού: Ομιλία περί των αναγόντων εις τα κριτήρια (δικαστήρια) και περί των κριτών (δικαστών) Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης

Ερμηνεία εις τας Πράξεις των Αποστόλων, τας αναγινωσκομένας την Κυριακή του Τυφλού Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης

ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ I. KAΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τοῦ Τυφλοῦ

Παρασκευή 12 Μαΐου 2023

 2023 ΜΑΙΟΥ 14 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (Ιωάν. 4, 5-42)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στην Ανέζα, στις 31/5/1983)

Αναζητώντας την ευτυχία

Ο άνθρωπος αναζητά πάντοτε την ευτυχία. Αλλά ποια είναι η αληθινή ευτυχία; Και πού μπορεί κανείς να την βρει; Οι πρωτόπλαστοι έψαξαν να βρουν την ευτυχία με το δικό τους τρόπο, έξω από το θέλημα του Θεού και κατάντησαν σε δυστυχία μεγάλη. Και επειδή λίγο-πολύ όλοι τούς μιμούμαστε αναζητώντας την ευτυχία, περιήλθαμε σε τέτοια κατάσταση, που την αληθινή ευτυχία την θεωρούμε ψέμα και ανύπαρκτη εδώ στη γη.

Αναφέρεται ότι ένας αξιωματούχος του αυτοκράτορα της Γερμανίας Γουλιέλμου του Β’ -αυτού που έκαμε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και παραλίγο να γίνει κοσμοκράτορας- είχε αποκτήσει την εύνοιά του. Έλυνε και έδενε. Όλοι του έλεγαν: «Μπράβο! Μπράβο! Τύχη βουνό!»

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«ΟΙ ΔΕΔΙΩΓΜΕΝΟΙ ΕΝΕΚΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»

Ἡ πρώτη Ἐκκλησία, ὅπως βλέπουμε κατά τήν περίοδο αὐτή στό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, πορεύεται μέ βαθειά πίστη καί εὐαγγελική ἀγάπη τήν ὁδό τοῦ Κυρίου. Οἱ διωγμοί ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, οἱ θλίψεις, οἱ ἀντιξοότητες εἶχαν φθάσει στό ἀποκορύφωμα, λαμβανομένου ὑπόψη καί τοῦ μεγάλου διωγμοῦ πού εἶχε ξεσπάσει περί τό 36 μ.Χ. μέ αἰτία τόν λιθοβολισμό τοῦ Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Καί ὅμως, καθώς ἀναφέρεται στήν περικοπή μας, «ἦν χείρ Κυρίου μετ’ αὐτῶν καί πολύς ἀριθμός πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπί τόν Κύριον». Ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ ἦταν μαζί μέ τούς Μαθητές τοῦ Χριστοῦ, γι’ αὐτό καί πολύς κόσμος, παρά τούς διωγμούς, πίστευσε καί προσῆλθε στόν Κύριο.

 Γιά νά ξεδιψάσει ἡ ψυχή μας

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 14 Μαΐου 2023, Τῆς Σαμαρείτιδος (Ἰωάν. ε΄ 1-15)

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΔΙΨΑΣΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ

«Ὃς ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα»

Ὁ Κύριός μας κουρασμένος ἀπὸ τὴν ὁδοιπορία κάθισε δίπλα στὸ πηγάδι τοῦ Ἰακώβ, ὅπως μᾶς περιέγραψε ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ πε­ρικοπή. Ἐκεῖ βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ συνομιλήσει μὲ μιὰ Σαμαρείτιδα γυναίκα, ποὺ εἶχε πάει γιὰ ν᾿ ἀντλήσει νερὸ ἀπὸ τὸ πηγάδι, καὶ νὰ τῆς ἀποκαλύψει μεγάλες πνευματικὲς ἀλήθειες. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὅτι ὑπάρχει ἕνα ἄλλο εἶδος νεροῦ, ἐννοώντας τὴ θεία Χάρι· τὴ Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ μυστικὰ ἐπισκέπτεται τὸν πιστὸ καὶ ἀλλοιώνει τὴν ψυχή του. Σὲ αὐτὸ τὸ παράδοξο «ὕδωρ» τῆς θείας Χάριτος θὰ ἑστιάσουμε τὴν προσοχή μας, τὸ ὁποῖο, ὅπως θὰ δοῦμε στὴ συνέχεια, πηγάζει ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ ξεδιψᾶ καὶ ζωογονεῖ τὸν κάθε ἄνθρωπο.

1. Πηγάζει ἀπὸ τὸν Χριστὸ

 Κυριακή 14η Μαῒου 2023

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος.

(Ἰωάν. 4, 5 – 42).

«...δός μοι πιεῖν» (Ἰωάν. 4, 7).

Ἡ ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε τόν Ἕνα τῆς Τριάδος Λόγο νά φορέσει τήν ἀνθρώπινη φύση, γιά νά ἀναζητήσει τόν ἐξόριστο ἄνθρωπο στά μονοπάτια τοῦ κόσμου τούτου. Στίς ἀμέτρητες διαδρομές τοῦ Χριστοῦ Τόν βλέπουμε σήμερα νά συναντάει τή Σαμαρείτιδα. Στέκουν οἱ δυό τους πάνω ἀπό ἕνα πηγάδι καί συνδιαλέγονται. Ὁ Κύριος δέν διστάζει οὔτε ντρέπεται νά ζητήσει ἀπό τόν ἄνθρωπο κάτι φτηνό καί συνηθισμένο. Ζητάει λίγο νερό.

 Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Ιω. δ’ 5-42 (14-05-2023)

Πρεσβ. Ανδρέα Παπαμιχαήλ

«Η πηγή της ζωαρχίας, Ιησούς ο Σωτήρ ημών, επί την πηγήν επιστάς του Πατριάρχου Ιακώβ, πιείν εζήτει ύδωρ παρά γυναικός Σαμαρείτιδος. Της δε το ακοινώνητον των Ιουδαίων προσειπούσης, ο σοφός Δημιουργός μετοχετεύει αυτήν, ταις γλυκείαις προσρήσεσι, μάλλον προς αίτησιν του αϊδίου ύδατος…» (Δοξαστικό αίνων Κυριακής της Σαμαρείτιδος).

Καθώς βρισκόμαστε στο μέσο περίπου του Πεντηκοσταρίου, η Εκκλησία μας προβάλλει μέσα από την ευαγγελική περικοπή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου την αποκαλυπτική συνάντηση του Ιησού Χριστού με τη Σαμαρείτιδα γυναίκα και το σωτήριο φωτισμό πολλών συμπατριωτών της.

 Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Αποστ. Ανάγνωσμα: Πράξεις των Αποστόλων ια’ 19-30 (14-05-2023)

Ηλιάνας Κάουρα

Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Σαμαρείτιδας είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή της πρώτης αποστολικής εκκλησίας. Στη συγκεκριμένη αποστολική περικοπή ο ευαγγελιστής Λουκάς, μας περιγράφει την έναρξη της διάδοσης του Ευαγγελίου εκτός των ορίων της Ιουδαϊκής Παλαιστίνης και μας δίνει τις ιστορικές πληροφορίες και τη θεολογική θεμελίωση για τη διάδοση του λόγου του Ευαγγελίου στους Ιουδαίους και τους Εθνικούς. Με το έργο αυτό της διαδόσεως του θείου λόγου του Ευαγγελίου οι Απόστολοι αποφάσισαν να επιφορτίσουν τον Απόστολο Βαρνάβα, ο οποίος αργότερα θα επιλέξει και τον Απόστολο Παύλο.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή της Σαμαρείτιδος

14 Μαΐου 2023

Ο σημαντικότερος ή καλύτερα θα έλεγα ο μοναδικός στόχος και προορισμός του ανθρώπου, είναι να πετύχει την σωτηρία της ψυχής του. Και αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται, όταν συνεργασθούν δύο παράγοντες: Η ανθρώπινη θέληση και η Θεία Χάρη. Τον σπουδαιότερο βέβαια ρόλο παίζει η Χάρη του Θεού, την οποία ο Πανάγαθος Επουράνιος Πατέρας προσφέρει δωρεάν σε όλους τους ανθρώπους. Μάς βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος: «Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν την αλήθεια, ώστε να βαδίσουν τον δρόμο τής σωτηρίας».

 ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2023 – ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

(Ιω. δ΄ 5-42) (Πραξ. ια΄ 19-30)

Στους ορίζοντες της αλήθειας

«Πνεῦμα ὁ Θεός, καί τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι καί ἀληθεία δεῖ προσκυνεῖν»

Η ανακάλυψη του βαθύτερου νοήματος της ζωής περνά μέσα από την αλήθεια της Εκκλησίας, όπως μάς την αποκαλύπτει ο ίδιος ο Κύριος. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή μάς βάζει ακριβώς μπροστά από αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Να ανοίξουμε τον εαυτό μας, να τον καταστήσουμε διάφανο, για να δεχθεί τη μεγάλη αλήθεια της ζωής, η οποία είναι εκείνη που σώζει και ανεβάζει τον άνθρωπο στις πιο ψηλές πνευματικές κορυφογραμμές.

 Προσεγγίζοντας τόν ἄνθρωπο, γνωρίζοντας τόν Θεό...

(Κυριακή της Σαμαρείτιδος)

Εἶναι ἀλήθεια πώς ὅσα βλέπουν τά ἀνθρώπινα μάτια εἶναι ἀπειροελάχιστα ἐμπρός σέ ὅσα βλέπει ὁ Θεός. Κάπως ἔτσι συμβαίνει καί στήν περίπτωση τῆς Φωτεινῆς ἀπό τήν Σαμάρεια. Ἐκεῖ λοιπόν, κοντά στήν πόλη Συχάρ, βρέθηκε ὁ Κύριος “κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας” καί στάθηκε νά ξαποστάσει πλησίον ἑνός φρέατος. Νά πώς συναντᾶ ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο! Ἐκείνη τήν ὥρα πλησιάζει ἡ Φωτεινή. Μία γυναίκα πού στά μάτια τῶν ἀνθρώπων δέν ἔχει καμία ὑπόληψη. Μία γυναίκα πού κατακρίνουν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά δικαιώνει ὁ Θεός! Γιατί ἡ Φωτεινή δέν γνωρίζει. Ἔχει ὅμως τήν ἀγαθή προαίρεση νά μάθει! Καί αὐτό, τό βλέπει ὁ Θεός!

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (14.05.2023)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

14 Μαΐου 2023

«χρηματίσαι πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς» (Πραξ. 11, 26)

Ἀνάμεσα στὶς τόσο πολύτιμες εἰδήσεις γιὰ τὴν ζωὴ τῆς πρώτης Ἐκκλησίας ποὺ μᾶς μετέφερε τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, εἶναι καὶ ἐκείνη ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ ὄνομα «Χριστιανός». Μᾶς λέγει δηλαδὴ ὁ ἱερὸς συγγραφέας τῶν Πράξεων, ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ὅτι πρώτη φορὰ στὴν Ἀντιόχεια οἱ μαθητὲς τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀποστόλων ὀνομάσθηκαν Χριστιανοί. Αὐτοὺς τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Ἐσταυρωμένου, ὅσοι δὲν τοὺς ἀποδέχονταν, τοὺς ἀποκαλοῦσαν χλευαστικὰ Ναζωραίους ἢ Γαλιλαίους καὶ τοὺς θεωροῦσαν αἵρεση ἢ παρακλάδι τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ. Ὅσοι πάλι, μὲ συμπάθεια ἢ καὶ θαυμασμὸ, παρατηροῦσαν τὴν πρωτόγνωρη ζωή τους, τοὺς χαρακτήριζαν «μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ».

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Απόστολος: Πραξ. ια΄ 19 - 30

Ευαγγέλιο: Ιωάν. δ΄5 - 42

14 Μαΐου 2023

Συνήθως, τα περισσότερα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας τα χαρακτηρίζουμε ως τυχαία. Με αυτή την ανθρώπινη θεώρηση, ως τυχαία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και η συνάντηση του Κυρίου με τη Σαμαρείτιδα. Ο Κύριος όμως, «ὁ ἐτάζων καρδίας καὶ νεφρούς», που γνωρίζει δηλαδή με μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια το εσωτερικό κάθε ανθρώπου, προγνώριζε το διαμάντι που έκρυβε μέσα της η Σαμαρείτιδα.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (14-05-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή εἶναι μιά ἀπό τίς συγκλονιστικότερες περικοπές τῆς Κ.Διαθήκης.

Ἡ Σαμαρείτιδα τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου, ἀντί σέ μιά, βρέθηκε σέ δύο πηγές. Ἐνῶ πήγαινε μόνο γιά τό πηγάδι τοῦ Ἰακώβ, συνάντησε μπροστά της τόν Χριστό πού τῆς ἀπεκάλυψε ὅτι εἶναι ὁ Ἀληθινός Μεσσίας, ὁ Χριστός, «τό ὕδωρ τό ζῶν». Τό πηγάδι τῆς ἔδωσε τό ὑλικό νερό καί ὁ Χριστός τό πνευματικό.

Ἡ Σαμαρείτιδα ἦταν μιά πολύ διψασμένη ψυχή καί ἐκπροσωπεῖ κάθε διψασμένη ἀνθρὠπινη ψυχή. Ἀλλά καί ἡ δική μας ψυχή εἶναι μιά διψασμένη Σαμαρείτιδα. Ἡ ψυχή μας ἔχει μεγάλη δίψα γιά ἀλήθεια, διότι στίς ἡμέρες μας, τό ψέμα ἔχει γίνει κατάσταση, δεύτερη φύση μας. Ὁ ἕνας προσπαθεῖ νά ξεγελάσει τόν ἄλλον καί ὅλοι τόν ἑαυτό μας. Γι’ αὐτό διερωτώμεθα: ὑπάρχει ἀλήθεια σ’ αὐτό τόν κόσμο; Φυσικά ὑπάρχει, εἶναι μέσα μας καί γύρω μας, ἀλλά δέν τήν δεχόμαστε γιά νά ξεδιψάσει ἡ ψυχή μας. Ἀλήθεια εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός.

 Κήρυγμα Κυριακής Σαμαρείτιδος (14-5-2023)

Επί του Αποστολικού Αναγνώσματος (Πράξεις 11, 19 – 30)

«Των δε μαθητών, καθώς ηυπορείτο τις, όρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν πέμψαι»

Αδελφοί μου, έχουμε τονίσει ότι ο διωγμός και το μαρτύριο της Εκκλησίας αποβαίνει σε θρίαμβο αυτής. Μετά τον λιθοβολισμό του Αρχιδιακόνου και πρωτομάρτυρος Στεφάνου η Εκκλησία των Ιεροσολύμων περνά δύσκολα. Οι Απόστολοι και αρκετοί σημαντικοί γεμάτη πίστη και φωτισμένοι Χριστιανοί αναγκάζονται να φύγουν. Ο φόβος κυριαρχεί στις καρδιές τους μην συλληφθούν, οπότε αναγκάζονται να απομακρυνθούν από το κέντρο των Ιεροσολύμων. Όμως «ουδέν κακόν αμιγές καλού».

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 14-5-2023 «Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ»

 «Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ»

Πολλὲς φορὲς τὶς ὑψηλὲς διδασκαλίες του ὁ Χριστός τὶς ἀπηύθυνε σὲ ἁπλούς ἀνθρώπους ποὺ δὲν εἶχαν κανένα ἐξωτερικὸ χαρακτηριστικὸ ἁγιότητας ἢ θρησκευτικῆς ὑπεροχῆς. Δὲν ἀπέφευγε μάλιστα νὰ συνομιλεῖ καὶ μὲ γυναῖκες, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο δὲν θὰ ἔκανε κανεὶς ἀξιοπρεπὴς διδάσκαλος τῆς ἐποχῆς, δεδομένου, ὅτι δὲν θεωροῦνταν οἱ γυναῖκες ἰσάξια πρὸς τὸν ἄνδρα πρόσωπα καὶ ἱκανὰ ν’ ἀκούσουν μία διδασκαλία.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (Ἰωαν. δ΄ 5-42)

14 Μαΐου 2023

Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Ἐκκλησίας μας σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀναφέρεται στήν συνάντηση ποὺ εἶχε ὁ Κύριος μὲ μιὰ Σαμαρείτιδα γυναῖκα, ἡ ὁποία παρὰ τὴν ἁμαρτωλή της βιωτή, ἦταν ὅπως ἀποδεικνύεται ἄνθρωπος πίστεως καὶ ποιότητας. Ἡ συνομιλία ποὺ εἶχε μὲ τὸν Κύριο ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ γυναῖκα αὐτή, ἐνῶ ἦταν ἁμαρτωλὴ καὶ ἀσχολεῖτο μὲ τὰ καθημερινά, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ ἄντληση καὶ μεταφορὰ ὕδατος, ἐντούτοις μελετοῦσε, καὶ ἄρα γνώριζε, τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς ἐπαγγελίες τῶν προφητῶν γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία. Τὸ ὅτι νικήθηκε ἀπὸ τὴ σαρκικὴ ἡδονή, καθὼς λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, αὐτὸ δὲν τὴν κατέστησε ἀκάθαρτη καὶ ἀπόβλητη στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐπιβεβαίωσε ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἦλθε γιὰ αὐτοὺς ἀκριβῶς τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ἁμαρτωλούς. «Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες».

Τρίτη 9 Μαΐου 2023

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Η τεράστια αξία και τα είδη της ελεημοσύνης Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Σχετικά με τη συνάντηση του Κυρίου με τη Σαμαρείτιδα Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

«Πῶς δικαιολογοῦνται οἱ πέντε ἄνδρες τῆς Σαμαρείτιδας καί ὁ ἕκτος πού δέν ἦταν ἄνδρας της;» Ἁγίου Μαξίμου Ὁμολογητοῦ

Διδαχή την Κυριακή της Σαμαρείτιδος για την πνευματική και αληθινή λατρεία του Θεού Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδας Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΑ Ἀρχιμ. Ἀνανία Κουστένη

Η ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΣ π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν

Χρωστᾶμε μεγαλύτερη τιμὴ στόν ἄλλο, ὅπως ὁ Χριστὸς ἀπέδωσε στήν Ἐκκλησία Ἀρχιμ.Ζαχαρίας Ζάχαρου

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΑ Γεωργίου Μαντζαρίδη

Τῆς Σαμαρείτιδας

Παρασκευή 5 Μαΐου 2023

 Η ελεημοσύνη (Κυριακή του Παραλύτου)

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ[:Πράξ.9,32-42]

 Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα: «Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ»

       [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 5-5-1996]  (Β335)                                     

    Σήμερα, αγαπητοί μου, τετάρτη Κυριακή από του Πάσχα, Κυριακή του Παραλύτου, η Εκκλησία μας προβάλλει την αρετή της ελεημοσύνης, με την ευαγγελική περικοπή. Βλέπομε τον Κύριον να ελεεί τον 38 ολόκληρα χρόνια παράλυτον άνθρωπον και να τον θεραπεύει, αφού επερίμενε χρόνια ολόκληρα να ιαθεί, πεταμένος, τρόπον τινά, εκεί σε μία άκρη της κολυμβήθρας της Βηθεσδά. Αλλά και την αποστολική περικοπή που ακούσαμε από τις Πράξεις των Αποστόλων, ο απόστολος Πέτρος αναστήνει από τους νεκρούς την ελεήμονα Ταβιθά. Παντού προβάλλεται η ελεημοσύνη του Θεού στον άνθρωπο, αλλά και η ελεημοσύνη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ[:Iω. 5,1-15]

 Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα:

«ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

   [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 21-5-2000]   (Β414)                                     

    Μια νέα καταπληκτική σελίδα μας εξιστορεί, αγαπητοί μου, ο ευαγγελιστής Ιωάννης, από τα θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

    Είχε ανεβεί και αυτή την φορά ο Κύριος εις τα Ιεροσόλυμα. Και επεσκέφθη την κολυμβήθρα, δηλαδή τη δεξαμενή της Βηθεσδά, ή «προβατική κολυμβήθρα», όπως λέγεται επί το ελληνικότερον. Εκεί ήταν ένας τόπος πόνου και δυστυχίας. Γύρω από τη δεξαμενή που περιεστοιχίζετο από πέντε στοές, ευρίσκετο ένα πλήθος ασθενών ανθρώπων, που περίμεναν την θεραπεία τους. Βλέπετε, η αγάπη του Θεού είχε δώσει μία μικρή παρηγορία στον πονεμένο αυτόν λαόν, την εξής: Γράφει, σημειώνει ο ευαγγελιστής Ιωάννης: «Ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι».

 2023 ΜΑΙΟΥ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΤΗΣ ΒΗΘΕΣΔΑ (Ιω. 5, 1-15)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στη Ράχη, στις 5/5/1996)

Δεν θεράπευε η κολυμβήθρα

Το Ευαγγέλιο που ακούσαμε, μας μίλησε για την θεραπεία ενός παραλύτου, που τον θεράπευσε ο Χριστός στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά.

Σ’ αυτή κατέβαινε κατά διαστήματα άγγελος Κυρίου και τάρασσε το νερό. Όποιος έμπαινε πρώτος θεραπευόταν. Τι μας διδάσκει αυτό;

Δεν θεραπευόταν ο καθένας που θα έμπαινε σ’ αυτή την πισίνα με το νερό, γιατί τότε οι άνθρωποι θα έβγαζαν το άσχημο συμπέρασμα ότι το νερό έχει θεραπευτική ιδιότητα. Επίσης δεν ταραζόταν το νερό κάποια σταθερή ώρα που την περίμεναν όλοι, για να μη νομίσουν ότι η κίνησή του ήταν από φυσικό αίτιο.

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἱστοροῦνται δύο θαυματουργικές ἐνέργειες πού ἐπετέλεσε ὁ ἀπόστολος Πέτρος μέ τήν πανσθενουργό δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πρῶτον ἡ θεραπεία ἑνός παραλύτου, τοῦ Αἰνέα, καί ἀκολούθως ἡ ἐκ νεκρῶν ἐξανάσταση τῆς Ταβιθᾶ, μιᾶς εὐλογημένης χριστιανῆς πού ζοῦσε στήν Ἰόππη καί ἐπιδιδόταν σέ συνεχεῖς ἀγαθοεργίες καί ἐλεημοσύνες.

Ἡ γυναίκα αὐτή δέν ζοῦσε γιά τόν ἑαυτό της, ἀλλά γιά τούς φτωχούς, τίς χῆρες καί τά ὀρφανά καί γι’ αὐτούς ἐργαζόταν ἀκατάπαυστα.

 Δέν εἶσαι μόνος!

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 7 Μαΐου 2023, Τοῦ Παραλύτου (Ἰωάν. ε΄ 1-15)

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ!

«Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω»

Μόνος μέσα στὸ πλῆθος ὁ παράλυτος τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς ἐπὶ τριάντα ὀκτὼ χρόνια. Ἀνάμεσα σὲ πολλοὺς ἄλλους ἀσθενεῖς περίμενε στὴν κολυμβήθρα τῆς Βηθεσδὰ τὴ θεραπεία του. Κατὰ διαστήματα ἄγγελος Κυρίου ἀνατάρασσε τὸ νερὸ τῆς μικρῆς αὐτῆς λίμνης, ὁ δὲ πρῶτος ἀσθενὴς ποὺ προλάβαινε νὰ πέσει στὸ νερὸ θεραπευόταν, ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἀσθένεια κι ἂν ἔπασχε. Αὐτὸς ὅμως ἦταν μόνος. Δὲν εἶχε κάποιον ἄνθρωπο νὰ τὸν βοηθήσει καὶ νὰ τὸν ρίξει στὴν κολυμβήθρα τὴν κατάλληλη στιγμή. Αὐτὸ τὸ παράπονο ἐξέφρασε πρὸς τὸν Κύριο, ὅταν Ἐκεῖνος τὸν πλησίασε καὶ τὸν ρώτησε ἂν θέλει νὰ θεραπευθεῖ. «Δὲν ἔχω κάποιον ἄνθρωπο νὰ μὲ βοηθήσει, Κύριε», ἀποκρίθηκε.

 Κυριακή 7η Μαῒου 2023

Κυριακή τοῦ Παραλύτου.

(Ἰωάν. 5, 1 – 15).

«...μηκέτι ἁμάρτανε» Ἰωάν. 5, 14.

Μέσα στήν ἀναστάσιμη πορεία, κατά τή διάρκεια τῆς διαδρομῆς μας στό Πεντηκοστάριο, ἡ Ἁγία Ἐκκλησία παρουσιάζει σήμερα τόν Κύριο καί Θεό μας νά θεραπεύει τόν ἐπί τριάντα ὀκτώ χρόνια παράλυτο, ὁ ὁποῖος περίμενε δίπλα στήν κολυμβήθρα τῆς Βηθεσδά λίγη ἀνθρωπιά καί λίγη συμπόνια.

Ὁ Κύριος χαρίζει εὔκολα τήν ὑγεία τοῦ σώματος, διότι εἶναι παντοδύναμος ἰατρός. Μ’ ἕνα Του λόγο, ὅμως, προσπαθεῖ νά χαρίσει καί τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς, διότι θέλει ὑγιή τόν ἄνθρωπο καί σωματικά καί ψυχικά, δηλαδή τόν θέλει εὔρωστο, δυνατό καί ζωντανό ἐξωτερικά καί ἐσωτερικά. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ, πού δίνει τήν πεμπτουσία τῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἡ ὁδηγία Του πρός τόν παράλυτο ἀλλά καί πρός κάθε ἄνθρωπο: «μηκέτι ἁμάρτανε».

 Κυριακή του Παραλύτου, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Ιω. ε’ 1-15, (07-05-2023)

Διακόνου Επιφανίου Παπαντωνίου

Παρατηρώντας τα Ευαγγελικά αναγνώσματα βλέπουμε πως τα περισσότερα θαύματα και κυρίως μάλιστα τα μεγάλα, τα έκανε ο Χριστός κατά τις μεγάλες ημέρες των Ιουδαίων. Στις γιορτές του Πάσχα, της Σκηνοπηγίας, της Πεντηκοστής κλπ. μαζευόταν πλήθος ευλαβών και φιλέορτων ανθρώπων στα Ιεροσόλυμα που ήταν και η μητρόπολη των Ιουδαίων. Όπως επίσης συναθροίζονταν και πολλοί άρρωστοι που είχαν την ελπίδα τους, ότι μπορεί ο Θεός να τους κάνει καλά. Ο Ιησούς Χριστός παρευρισκόταν στις εορτές αυτές, επειδή μέσα από τη διδασκαλία και τα θαύματα που επιτελούσε, πολλοί απ’ αυτούς επέστρεφαν στη πίστη.

 Κυριακή του Παραλύτου, Αποστ. Ανάγνωσμα: Πράξεις των Αποστόλων θ’ 32 – 42 (07-05-2023)

Αρχιμ. Αυγουστίνου Κκαρά

Η θεραπεία του Αινέα και η ανάσταση της Ταβιθά

Το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας μας περιγράφει το θαύμα της θεραπείας του παραλύτου της Βηθεσθά, ο οποίος βρισκόταν καθηλωμένος στο κρεβάτι του πόνου για τριάντα οχτώ χρόνια. Το αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας είναι παρμένο από τις Πράξεις των Αποστόλων και μας περιγράφει δυο θαύματα, τα οποία τέλεσε ο Απόστολος Πέτρος. Το πρώτο θαύμα είναι η θεραπεία του Αινέα, ο οποίος ήταν για οχτώ χρόνια παράλυτος. Το δεύτερο είναι η ανάσταση της Ταβιθά.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2023 – ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

(Ιω. ε΄ 1-15) (Πράξ. θ΄ 32-42)

Ο αληθινός ιατρός

 «Άνθρωπον ουκ έχω»

Χριστός Ανέστη. Τριανταοκτώ ολόκληρα χρόνια ο παράλυτος του σημερινού Ευαγγελίου υπέφερε και περνούσε την δική του δοκιμασία. Ίσως διάνυσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του κάτω από τη στοά της θαυματουργικής κολυμβήθρας του Σιλωάμ. Μάταια όμως περίμενε ένα άνθρωπο που θα τον συμπονούσε και να τον βοηθούσε να μπει στην κολυμβήθρα μόλις θα ταρασσόταν το ύδωρ.

Βρήκε τον Κύριο

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

07/05/2023

Κυριακή τοῦ Παραλύτου σήμερα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, καί ἡ εὐαγγελική περικοπή τοῦ Ἰωάννη ἀναφέρεται στό θαυμαστό σημεῖο τῆς ἴασης τοῦ παραλύτου ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό. Τό γεγονός συμβαίνει στά Ἱεροσόλυμα, στήν περιοχή, ὅπου ὑπῆρχε ἡ λεγόμενη προβατική πύλη, ἀπό ὅπου περνοῦσαν τά πρόβατα πού προορίζονταν γιά θυσία, γιά νά τά πλύνουν πρῶτα στή μεγάλη δεξαμενή, τήν ἐπονομαζόμενη Βηθεσδά.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (07.05.2023)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

7 Μαΐου 2023

«αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν» (Πράξ. 9, 36)

Σκηνὴ συγκινητικὴ καὶ διδακτικὴ μᾶς παρουσιάζει, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα. Μᾶς μεταφέρει καὶ πάλι νοερὰ στὴν πρώτη Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων. Στὴν πόλη Ἰόππη, τὴν σημερινὴ Γιάφα τῆς Συρίας. Ἐκεῖ εἶχε πεθάνει, μετὰ ἀπὸ σοβαρὴ ἀσθένεια, κάποια σπουδαία μαθήτρια τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ταβιθά (ἑβραϊκὸ ὄνομα) ἢ Δορκάς (τὸ ἀντίστοιχο στὰ ἑλληνικά). Ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς ἀναφέρει καὶ τὰ δύο ὀνόματα καὶ ὁ ἱ. Χρυσόστομος πὼς καλῶς ὀνομάστηκε ἔτσι, ἐπειδὴ ἦταν ἄγρυπνη καὶ προσεκτικὴ ὅπως τὸ ζαρκάδι. Αὐτὴ «ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει». Πρόκειται γιὰ ἕνα θαυμάσιο χαρακτηρισμό, ὁ ὁποῖος διερμηνεύει τὴν φιλανθρωπικὴ δράση ποὺ ἀνέπτυξε ἡ Ταβιθὰ μεταξὺ τῶν πιστῶν τῆς Ἰόππης. «Ἀγαθὰ ἔργα» εἶναι τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης, οἱ ἀγαθοεργίες. Ὁ ἱερὸς συγγραφέας προσθέτοντας καὶ τὸ «ἐλεημοσυνῶν», ὁρίζει ἀκόμα ἀκριβέστερα τὴν ἀγαθοεργὸ προσφορά της.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Απόστολος: Πραξ. θ΄ 32 – 42

Ευαγγέλιο: Ιωάν. ε΄ 1 – 15

7 Μαΐου 2023

Με τον αυθεντικότερο τρόπο βγάζει στην επιφάνεια σήμερα ο παραλυτικός της Βηθεσδά το δύσκολο πρόβλημα της μοναξιάς των ανθρώπων μέσα στην πολυάριθμη κοινωνία που ζούν. Η μοναξιά βέβαια απασχολούσε τους ανθρώπους όλων των εποχών. Γι’αυτό ο άνθρωπος την μελετούσε προσπαθώντας να εντοπίσει τις αιτίες της για να θεραπεύσει αυτή την παθολογία, η οποία πάντα οδηγούσε στην απομόνωση και τελικά στη δυστυχία.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (07-05-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

 Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀπό σήμερα μέχρι καί τῆς Ἀναλήψεως προβάλλει τά θαύματα καί τίς συναντήσεις τοῦ Κυρίου, πού ἔγιναν κατά τή διάρκεια τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς τῶν Ἑβραίων.

Μέ ὅλα αὐτά θέλει νά μᾶς προετοιμάσει γιά τόν ἐρχομό τοῦ Παρακλήτου, τή μεγάλη ἡμέρα τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς.

Στή σημερινή Εὐαγγελική περικοπή ἀκούσαμε γιά μιά ἀνθρώπινη τραγωδία. Δύο τρομερές καί ἀντίθετες δυνάμεις συμπνίγουν τόν ἄνθρωπο. Ἡ ἐρημιά καί ἡ πολυκοσμία.

 Κήρυγμα Κυριακής του Παραλύτου (7-5-2023)

Αδελφοί μου, Χριστός Ανέστη,

Κυριακή του Παραλύτου σήμερα και τα ιερά κείμενα του ιερού Ευαγγελίου και του ιερού Αποστόλου γέμουν θαυμάτων. Τα θαύματα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ζωή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, διότι αποδείκνυε την παρουσία του Θεού εις τον κόσμο. Ενδυνάμωναν την πίστη και αύξαναν τα μέλη της Εκκλησίας.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 7-5-2023  «ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

 «ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

Ὁ παραλυτικὸς τῆς Εὐαγγελικῆς Περικοπῆς κοίταξε τὸν ξένο ξαφνιασμένος. Τί ἐρώτηση ἦταν αὐτή ποὺ τοῦ ἀπηύθυνε; Ἂν ἤθελε, λέει, νὰ γίνει ὑγιής; Μὰ ζητοῦσε καὶ τίποτε ἄλλο; Τριάντα ὀκτὼ ὁλόκληρα χρόνια ζοῦσε μ' αὐτὴ τὴ λαχτάρα. Ἡ ἐλπίδα τῆς θεραπείας τὸν ἔκανε νὰ παραμένει τόσον καιρὸ σ’ αὐτὸ τὸν θαυματουργικὸ τόπο τῆς Βηθεσδᾶ -προσμένοντας τὸ Θαῦμα. Ὅμως ἦταν μόνος, ὁλομόναχος. Οὔτε ἕναν ἄνθρωπο δὲν εἶχε νὰ τὸν «βάλει στὴ δεξαμενή, ὅταν τὸ νερὸ ταραχθεῖ». Τὰ μάτια του ἔλαμψαν ἀπὸ μιὰ ἀναπάντεχη ἐλπίδα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ