ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023

Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου

Ἂς γίνουμε ἀμπέλι τοῦ Χριστοῦ

(†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης

Ακούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο. Στὸ Εὐαγγέλιο δὲν ὁμιλεῖ ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, ἕνας σοφός· ὁμιλεῖ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἐκεῖνος ποὺ ἀπὸ τὰ χείλη του ποτέ δὲν βγῆκε ψέμα, ἐκεῖνος ποὺ εἶπε «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24,35). Ὁμιλεῖ σήμερα παραβολικῶς, δηλαδὴ ἄλλα λέει καὶ ἄλλα ἐννοεῖ. Μᾶς παρουσιάζει μιὰ ζωντανὴ εἰκόνα, ποὺ πρέπει ὅλοι νὰ τὴν προσέξουμε, διότι μέσα στὴν εἰκόνα αὐτὴ εἴμαστε ὅλοι.

Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου

Αμπέλι του Θεού

Μακαριστού Μητροπ. Πρ. Φλωρίνης, Αυγουστίνου Καντιώτου.

Ματθ. 21, 33- 42

«Άνθρωπος τις ην οικοδεσπότης, όστις εφύτευσειν αμπελώνα…»

(Ματθ. 21,33)

Ελάτε, αγαπητοί, ελάτε να σας δείξω ένα εκλεκτό αμπέλι. Δεν ήταν από την αρχή έτσι. Ήταν ένας τόπος ακαλλιέργητος. Ήταν ένα χέρσο χωράφι. Ήταν γεμάτο πέτρες, άγρια χόρτα, αγκάθια και φίδια. Κανείς δεν το πρόσεχε. Αλλά κάποιος το πρόσεξε. Ήξερε, ότι κάτω από τις πέτρες και τ’ αγκάθια κρυβόταν εκλεκτό χώμα και ότι, όταν ελευθερωνόταν από αυτά, μπορούσε να γίνη ένα εκλεκτό αμπέλι. Αγόρασε λοιπόν το χέρσο αυτό τόπο και άρχισε να τον δουλεύη. Έβαλε φωτιά, έκαψε τ’ αγκάθια, έβγαλε τις πέτρες, το καθάρισε από τα άγρια χόρτα, το έσκαψε βαθειά, έφερε κλήματα και τα φύτεψε. Το έφραξε απ’ όλες τις μεριές, ώστε να μη μπορούν να μπαίνουν μέσα κλέφτες και ζώα. Έχτισε πατητήρι. Έχτισε πύργο, για να μένουν οι φύλακες και από ’κει, σαν από σκοπιά, να παρατηρούν τι γίνεται σ’ όλο τ’ αμπέλι και πέρα απ’ αυτό.

Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

 2023 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 27 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΕΑΝΙΣΚΟΣ

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στον Άγ. Κωνσταντίνο Πρέβεζας στίς 17/8/1980)

Ατενίζοντας την τελειότητα

Σήμερα το Ευαγγέλιο μας είπε ότι ένας νέος άνθρωπος, πήγε στον Κύριο και αφού Τον προσκύνησε του απεύθυνε ένα από τα πιο όμορφα ερωτήματα της πνευματικής ζωής. Τον ρώτησε: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω»; Τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνιο ζωή;

Ο άνθρωπος που τον απασχολεί αυτό το ερώτημα δεν είναι κούφιος. Δείχνει πως είναι αγωνιστής. Και οι αγωνιστές είναι αγωνιστές σε δύο σημεία: στο σώμα, να το κρατούν σε ισορροπία και στο πνεύμα, να το κρατούν στην αλήθεια, ελεύθερο.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ

Τό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, ὅπως καί ὅλη ἡ Ἁγία Γραφή, θίγει βασικές ἀλήθειες γιά τήν πνευματική ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος κάνει λόγο γιά τήν πίστη τῶν χριστιανῶν στόν θάνατο, τήν ταφή καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί, ἑπομένως, γιά τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του. Ἀφορμή γιά νά ἀσχοληθεῖ μέ αὐτό τό θέμα ὑπῆρξε ἡ διατύπωση ἀμφιβολιῶν ἀπό κάποιους πιστούς τῆς Κορίνθου σχετικά μέ τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.

 Κυριακή 27η Αὐγούστου 2023

Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου.

(Ματθ. 19, 16 – 26).

«τήρησον τάς ἐντολάς» (Ματθ. 19, 17).

Σήμερα βλέπουμε ἕναν διάλογο ἀνάμεσα στόν Ἰησοῦ καί σέ κάποιον πλούσιο, πού ζητάει νά μάθει τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά κερδίσει τήν αἰώνια ζωή.

Ὁ Χριστός σ’ αὐτή τήν ἀπορία τοῦ πλουσίου δίνει ὡς ἀπάντηση τό: «τήρησον τάς ἐντολάς». Ἔτσι μπαίνει στή σκέψη μας τό μεγάλο θέμα τῶν θείων ἐντολῶν.

Ἀφοῦ ὁ Θεός πλάθει τόν ἄνθρωπο ἐλεύθερο, γιατί τοῦ δίνει ἐντολές; Τί νόημα ἔχουν οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί ποιός εἶναι ὁ σκοπός τους; Οἱ ἐντολές καί οἱ νόμοι γίνονται αἰτία νά δυστυχήσει ὁ ἄνθρωπος ἤ τόν βοηθοῦν στή σωτηρία καί τή λύτρωση; Μπορεῖ νά συμβιβαστεῖ ἡ ἐλευθερία μέ τήν τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν καί νόμων;

 Κυριακή ΙΒ’ Ματθαίου Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Μτθ. ιθ’ 16-26 (27-08-2023)

Ηλιάνας Κάουρα, θεολόγου 

Ο ευαγγελιστής Ματθαίος στη συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή μας μεταφέρει το διάλογο του  Ιησού Χριστού με ένα πλούσιο νεαρό ο οποίος ρωτά τον Ιησού Χριστό τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει την αιώνια ζωή. Ο Κύριος λοιπόν απαντά στο νεαρό αυτό άντρα λέγοντάς του ότι για να κερδίσει στην αιώνια ζωή πρέπει να ακολουθεί κάποιες εντολές όπως το μη σκοτώσεις, μη μοιχεύσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου και αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Ο νεαρός χωρίς να χάσει χρόνο λέει στον Ιησού ότι αυτά τα τηρεί και τα τηρούσε από την παιδική του ηλικία.

 Κυριακή ΙΒ΄ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα: Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11 (27-08-2023)

Αρχιμ. Αυγουστίνου Κκαρά

Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού και των ανθρώπων

Το θέμα του παρόντος αποστολικού αναγνώσματος είναι η Ανάσταση και οι εμφανίσεις του αναστημένου Ιησού Χριστού στους μαθητές του. Η Ανάσταση είναι κατά τον Απόστολο Παύλο η καρδιά του «ευαγγελίου» που «παρέδωκε» ο ίδιος στους Κορινθίους, αλλά και που όλοι γενικά οι Απόστολοι κήρυξαν στις κατά τόπους περιοδείες τους. Το θέμα αυτό αποτελεί την εισαγωγή στο γενικότερο θέμα, το οποίο αναπτύσσει ο Απόστολος Παύλος στο 15ο κεφάλαιο της Α΄ προς Κορινθίους επιστολής του και αναφέρεται στην ανάσταση των νεκρών.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου

27 Αυγούστου 2023

Ο πλούσιος νέος που σήμερα πλησιάζει τον Κύριο έχει μία επιθυμία, τον πόθο της αιώνιας ζωής. Εάν ‘’εξομολογούσαμε’’ τους πόθους μας, θα συναντούσαμε καταστάσεις που δεν θα πιστεύαμε ότι έχουμε. Πολλά κρύβει η επιθυμία στο περιεχόμενο της και πολλά έχει να αποκαλύψει για την αληθινή κατάσταση της ψυχής και την ποιότητα της ζωής μας. Η σφοδρή επιθυμία για τα υλικά αγαθά μαρτυρά την πλεονεξία. Η επιθυμία για θέσεις , τίτλους, αξιώματα, την φιλοδοξία. Η επιθυμία για την καταστροφή του άλλου, τον φθόνο, την χαιρεκακία. Ο νέος του Ευαγγελίου διψά για αιωνιότητα. Ίσως την επιθυμία του θα έπρεπε να την ζηλέψουμε.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. ιθ΄ 16-26) (Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11)

Ο αυθεντικός πλούτος

«Ήν γαρ έχων κτήματα πολλά»

Το διάλογο του Χριστού με ένα Ιουδαίο άρχοντα, μάς μεταφέρει τόσο απλά αλλά και ζωντανά ο ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο διάλογος αυτός αποκαλύπτει ότι ο Χριστός δεν ζητά από εμάς απλώς την τήρηση κάποιων εντολών, αλλά απαιτεί την πλήρη αποδέσμευσή μας από εκείνα που μας κρατούν προσδεμένους στη γη. Τα υλικά αγαθά προσφέρονται από τον Θεό στους ανθρώπους για χρήση και ευχαριστία προς τον Δημιουργό. Μόνο τότε έχουν αξία και μπορεί να τα απολαμβάνει ο άνθρωπος ως μια άλλη θεία δωρεά.

Πλούσιοι και φτωχοί

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Απόστολος: Α΄ Κορ. ιε΄ 1 – 11

Ευαγγέλιο: Ματθ. ιθ' 16-26

27 Αυγούστου 2023

«Eἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς»

Μια πολύ αξιοσυμπάθητη περίπτωση ανθρώπου καταγράφει το σημερινό ευαγγέλιο. Έναν νεαρό, ο οποίος πλησιάζει τον Κύριο, προκειμένου Αυτός ως διδάσκαλος να τον καθοδηγήσει στην είσοδό του στη βασιλεία του Θεού. Άμεση, απλή και καθαρή η απάντηση του Κυρίου στον πλούσιο νεαρό του σημερινού Ευαγγελίου: «εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς».

 Κήρυγμα Κυριακής ΙΒ’ Ματθαίου (27-08-2023)

Επί του Αποστολικού αναγνώσματος (Α’ Κορινθίους ιε’ 1-11)

«Ἀδελφοί γνωρίζω τὸ εὐαγγέλιον ὅ εὐαγγελισάμην ὑμῖν ὅ καὶ παρελάβετε, ἐν ῷ καὶ ἐστήκατε»

Αγαπητοί μου αδελφοί, το σημερινό Αποστολικό κείμενο που ακούσαμε από τον Απόστολο Παύλο, απευθύνεται στους Κορινθίους, και τονίζει το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας, σε άμεση συνάρτηση με το γεγονός της αναστάσεως των νεκρών και ασφαλώς και της δικής μας ανάστασης κατά την Παρουσία του Κυρίου μας.

Αυτό το τονίζει διότι προφανώς κάποιοι από τους Χριστιανούς της Κορίνθου επηρεασμένοι ακόμα και από τις φιλοσοφικές αντιλήψεις των Ελλήνων δεν μπορούσαν να πιστέψουν στην ανάσταση των νεκρών. Γι’ αυτό τον λόγο ο Απόστολος προκειμένου να θεμελιώσει την διδασκαλία του περί της μελλοντικής κοινής ανάστασης των ανθρώπων, αναφέρει την πίστη των Αποστόλων και όλων εκείνων των Χριστιανών που τον είδαν, τον άκουσαν, τον ψηλάφησαν Αναστημένον.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 27-8-2023 

«ΤΙ ΠΟΙΗΣΩ ΙΝΑ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΩ»

Ἕνας νέος κάνει διάλογο μέ Χριστό. «Διδάσκαλε ἀγαθέ τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;», μά ἀπό τό στόμα τοῦ Χριστοῦ δέν ἄκουσε δημαγωγικά λόγια καί κολακεῖες, ἄκουσε ἀλήθειες. Καί ἄκουσε μάλιστα μιά ἀλήθεια, πού ἦταν γι’ αὐτόν πικρό φάρμακο. Ἤταν ἀετός τοῦ πνεύματος. Εἶχε φτάσει σέ ἕνα ὕψος μεγαλο. Εἶναι τό ὕψος τῆς ἠθικῆς ζωῆς. Τοῦ θυμίζει ὁ Χριστός τίς ἐντολές τοῦ νόμου: «Οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τόν πατέρα καί τήν μητέρα καί ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». Καί ὁ νέος ἀπαντᾶ «Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου». Ὅλα αὐτά πού μοῦ λές Χριστέ, ἐγώ ἀπό μικρό παιδί τά ἔχω τηρήσει.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. ιθ΄ 16-26)

27 Αὐγούστου 2023

Ἀδελφοί μου, ὅλοι σήμερα διαπιστώνουμε ὅτι ἡ κατάσταση τοῦ κόσμου μας δὲν εἶναι καθόλου εὐχάριστη. Ἡ κοινωνία στὴν ὁποία ζοῦμε παρουσιάζει τὴν εἰκόνα ἑνὸς βαρειὰ ἀσθενοῦς. Οἱ καθημερινὲς εἰδήσεις ἔχουν σχέση μὲ πολέμους καὶ ἐγκλήματα, μὲ ἀδικίες καὶ ἀτιμίες, μὲ κρίσεις καὶ σκάνδαλα. Καὶ ὁ μικρὸς καθημερινός μας βίος εἶναι γεμᾶτος ἀπὸ ἀγωνίες καὶ στενοχώριες, ἀπὸ ἄγχος καὶ ἀνασφάλεια καὶ δικαιολογημένα διερωτώμαστε, γιατὶ ὁ κόσμος μας νὰ παρουσιάζει αὐτὴ τὴν τραγικὴ εἰκόνα.

Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023

 

ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
Κυριακὲς Ματθαίου. Κυριακὴ ΙΑ΄ Ματθαίου

 2023 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΜΥΡΙΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ (Ματθ. 18, 23-35)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στη Φιλιππιάδα, στις 10/8/1980)

Μη ξεχνάμε τις δωρεές του Θεού

Ακούσαμε στο ευαγγέλιο ότι ένας άνθρωπος με μεγάλο αξίωμα, αποφάσισε να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του με τους χρεωφειλέτες του. Άρχισε ο έλεγχος και του παρουσίασαν κάποιον δούλο του που του χρωστούσε 10.000 τάλαντα. Με τόσα χρήματα, εκείνη την εποχή, αγόραζες ολόκληρη πόλη. Ο χρεωφειλέτης δεν είχε να τα δώσει, και άρχισε να παρακαλεί τον άρχοντα να του δώσει προθεσμία. Και τρομοκρατημένος καθώς ήταν, μια και ο άρχοντας είχε το δικαίωμα να τον πουλήσει δούλο -αυτόν, τους δικούς του- και να βγάλει σε πλειστηριασμό ό,τι είχε, έκλαιε και υποσχόταν ότι θα εξοφλούσε το χρέος. Αλλά ο Κύριός του ήταν εύσπλαγχνος και ξέροντας ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πρόκειται να του δώσει τίποτε, του φέρθηκε μεγαλόψυχα και του χάρισε ολόκληρο εκείνο το ποσό.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό Θ´ κεφάλαιο τῆς Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολῆς του, ἀπό τό ὁποῖο προέρχεται ἡ παροῦσα περικοπή, προσφέρει τόν ἑαυτό του παράδειγμα πρός μίμηση, μέ τόν τρόπο πού αὐτός ἀκολούθησε τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ.

Δίχως ἴχνος αὐταρέσκειας ἀναπτύσσει τό θέμα ὅτι δέν ἔκανε χρήση τοῦ δικαιώματος, τῆς «ἐξουσίας», ὅπως λέγει στό κείμενο, νά τρέφεται ἀπό τίς κοινότητες πού ὑπηρετεῖ. Δέν θέλησε νά ζεῖ ἐπιβαρύνοντας, ἔστω καί ἐλάχιστα, τούς πιστούς, παρότι προσέφερε ὅλη τήν ζωή καί τήν πνευματική του ἰκμάδα στήν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν στερέωση τῆς πίστεως. Δηλαδή, θυσίασε καί αὐτό του τό δικαίωμα, τό ὁποῖο ἀπέρρεε ἀπό τό ἀποστολικό του ἀξίωμα καί πού προφανῶς τοῦ στοίχισε πολλούς ἐπιπλέον κόπους, γιά νά ἀποφύγει κάθε κακόβουλο ὑπαινιγμό γιά τό ἔργο του.

 Τὸ μεγαλεῖο τῆς συγχωρήσεως

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 20 Αὐγούστου 2023, ΙΑ΄ Ματθαίου (Ματθ. ιη΄ 23-35)

Το ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ

«Οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα;»

Τὴ διδακτικότατη παραβολὴ τῶν μυρίων ταλάντων ἀκούσαμε στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή. Ἕ­­­νας ἀνεξίκακος βασιλιὰς χάρισε τὸ ὑ­πέρογκο χρέος ποὺ τοῦ ὄφειλε κά­ποιος δοῦλος του καὶ τὸν ἄφησε ἐλεύθερο, διηγήθηκε κάποτε ὁ Κύριος. Ὁ δοῦλος ὅμως δὲν ἔπραξε τὸ ἴδιο σὲ κάποιον σύνδουλό του, ποὺ τοῦ ὄφειλε ἕνα ἀσήμαντο ποσό. Ἀντίθετα, τοῦ φέρθηκε μὲ πολλὴ σκληρότητα. Τὸν ἀπείλησε ζητώντας ἄμεση ἐξόφληση τοῦ χρέους καὶ τὸν ὁδήγησε στὴ φυλακή. Ὁ βασιλιὰς πληροφορήθηκε τὴ σκληρὴ αὐτὴ συμπεριφορὰ κι ἀφοῦ τὸν ἤλεγξε αὐστηρὰ γιὰ τὴν κακία του, τὸν παρέδωσε στὴ φυλακή, μέχρι νὰ ἐξοφλήσει κι ἐκεῖνος ὅλα ὅσα χρωστοῦσε.

 Κυριακή 20η Αὐγούστου 2023

Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου.

(Ματθ. 18, 23 – 35).

«Μακροθύμησον» (Ματθ. 18, 26).

Τή σπαρακτική ἱκεσία τοῦ ἀδύναμου ἀκοῦμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς.

Ἀκοῦμε τήν κραυγή «μακροθύμησον», πού φωνάζει ὁ χρεωμένος στόν χρεώστη, ὁ δοῦλος στόν ἀφέντη, ὁ ταπεινωμένος στόν δυνατό. Ὁ Χριστός μᾶς διηγεῖται μιά ἱστορία γιά δύο ἀνθρώπους πού ζητοῦν μακροθυμία, ἀλλά πού ὁ ἕνας, ἐνῶ λαμβάνει αὐτό πού ζητάει, δέν θέλει νά τό χαρίσει. Ἐνῶ παίρνει μακροθυμία, δέν δίνει μακροθυμία.

 Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Ματθ. ιη’ 23-35 (20-08-2023)

Πρεσβυτέρου Χαρίτων Θεοδώρου

Πραγματικά διαβάζοντας κανείς την παρούσα παραβολή του Κυρίου μας αμέσως κορυφώνονται μέσα στην ψυχή του αισθήματα συγκίνησης και θαυμασμού για την μεγαλοκαρδία και καλοσύνη που είχε δείξει ο βασιλέας για τον δούλο του. Αντίθετα παρατηρεί κανείς την αχάριστη και σκληρή στάση του πονηρού δούλου προς τον βασιλιά αλλά και στον συνδούλο του. Ο Απόστολος Πέτρος ακούοντας τον Κύριο μας να τονίζει ότι μια από τις προϋποθέσεις συγχώρησης των αμαρτιών των ανθρώπων είναι να συγχωρούμε αυτούς που μας έχουν αδικήσει έθεσε το εξής ερώτημα: Ένας ο οποίος μας έχει βλάψει πόσες φορές πρέπει να τον συγχωρούμε; Η απάντηση του Κυρίου μας στο ερώτημα αυτό ήταν η παραστατικότατη παραβολή του ευσπλαχνικού βασιλέως και του άσπλαχνου δούλου.

 Κυριακή ΙΑ’ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα: Α’ Κορ. θ’ 2 – 12 (20-08-2023)

Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής ΙΑ’ επιστολών είναι παρμένο από το ένατο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Στην περικοπή αυτή ο Απόστολος Παύλος αντικρούει κατηγορίες προς το πρόσωπό του αλλά και κατηγορίες προς τους συνεργάτες του, προερχόμενες από την Εκκλησία της Κορίνθου, εκκλησιαστική κοινότητα η οποία οφείλει την ύπαρξή της στον Απόστολο των Εθνών και τους συνεργάτες του Βαρνάβα και Σίλα, οι οποίοι διέδωσαν το ευαγγέλιο στην περιοχή.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου

20 Αυγούστου 2023

Αφορμή για την παραβολή που σήμερα ακούσαμε αδελφοί μου από τον Κύριο, είναι το ερώτημα του Αποστόλου Πέτρου: ‘’Κύριε πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδελφό μου, εάν εξακολουθεί να μου κάνει κακό’’;  Το όριο που έθεταν οι Ιουδαίοι ήταν τρείς φορές. Ο Πέτρος το υπερδιπλασιάζει προτείνοντας : ‘’έως επτά φορές‘’. Ο Κύριος απαντά : ‘’…. Μέχρι εβδομήκοντα φορές το επτά’’. Ο Ιερός  Χρυσόστομος ερμηνεύει την απάντηση του Κυρίου λέγοντας: ‘’Ο Κύριος δεν θέτει αριθμητικό όριο, αλλά εννοεί το άπειρο, το αδιάκοπο, και το παντοτινό. Η απάντηση του Κυρίου ισοδυναμεί με την φράση ‘’άπειρες φορές’’.  Στο πρόσωπο του βασιλιά της παραβολής, που είναι ο ίδιος ο Θεός βλέπουμε να ενσαρκώνεται η φιλανθρωπία και η ευσπλαχνία. Τα χρέη διαγράφονται και ο δούλος αφήνεται μέσα στη χαρά της ελευθερίας του.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. ιη΄ 23-35) (Α΄ Κορ. θ΄ 2-12)

Συγχωρητικότητας αναβάσεις

«Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος ποιήσει υμίν»

Η συγχωρητικότητα αποτελεί κορυφαία συνιστώσα και ζωτικής σημασίας έκφραση στο κεφάλαιο της πνευματικής ζωής. Γι’ αυτό και η Ορθόδοξη παράδοση την προβάλλει σε διαστάσεις που καταξιώνουν τον άνθρωπο ως αυθεντική εικόνα του Θεού και της ανάβασής του σε ουράνιους ορίζοντες.  Τη σημασία της συγχώρεσης τονίζει και ο ίδιος ο Κύριος μέσα από το περιεχόμενο της παραβολής που προβάλλει σήμερα η Εκκλησία στο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Μοιάζει, λέει, η Βασιλεία των Ουρανών με ένα βασιλιά, ο οποίος θέλησε να τακτοποιήσει τους λογαριασμούς του με τους υπηρέτες του.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Απόστολος: Α΄ Κορ. θ΄ 2 – 12

Ευαγγέλιο: Ματθ. ιη' 23 - 35

20 Αυγούστου 2023

Στη σημερινή παραβολή που ακούσαμε ο Χριστός μάς παρουσιάζει τη σημασία που έχει η αρετή της συγχωρήσεως. Η Βασιλεία των Ουρανών, μας λέει, μοιάζει με έναν βασιλιά, ο οποίος θέλησε να τακτοποιήσει τους λογαριασμούς του με τους υπηρέτες του επιστέφοντας αυτά που του χρωστούσαν.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (20-8-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Τό σημερινό Εὐαγγέλιο, χριστιανοί μου, πού ἀκούσαμε, εἶναι ἀπό τά πιό οὐσιώδη στή χριστιανική ζωή καί μᾶς δίνει νά καταλάβουμε, ἄν βέβαια ἔχουμε ἀνοιχτά τά μάτια τῆς καρδιᾶς μας, πῶς συμπεριφέρεται ὁ Θεός ἀπέναντι στόν ἄνθρωπο καί πῶς ὁ ἄνθρωπος στό συνάνθρωπό του.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 20-8-2023 «Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗΣ»

 «Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗΣ»

Ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά τῆς Κοινωνίας μας εἶναι ἡ αἴσθηση τῆς ἀνομίας. Κοινό πίστευμα ὅλων εἶναι ὅτι ὑπάρχει προνομιακή μεταχείριση «κάποιων», ὅτι οἱ νόμοι ἐνῶ ὑπάρχουν δέν ἐφαρμόζονται, ἤ τουλάχιστον δέν ἰσχύουν γιά ὅλους, ἐνῶ ταυτόχρονα θεωρεῖται στήν πράξη «λογικό» καί ἀναμενόμενο τό νά ἐκμεταλλευθεῖ ὁ ἀνθρωπος ὅσες εὐκαιρίες τοῦ δοθοῦν, γιά νά προσπορισθεῖ ὄφελος μέ κάθε τρόπο, ἀκόμη καί παράνομο ἤ ἀνήθικο.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. ιη΄ 23-35)

20 Αὐγούστου 2023

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν σημερινὴ Εὐαγγελικὴ παραβολὴ τοῦ σκληροῦ ἄκαρδου δούλου, ἦταν ἡ ἐρώτηση τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου  «Κύριε πόσες φορὲς νὰ συγχωρήσω τὸν ἀδελφό μου, ἐὰν ἐξακολουθεῖ νὰ μοῦ κάνει κακό;» Τὸ συνηθισμένο ὅριο γιὰ τοὺς Ἰουδαίους ἧταν τρεῖς φορές. Ὁ Πέτρος πιστεύοντας ὅτι τὸ ἐξαντλεῖ φθάνοντας σὲ ὕψη μακροθυμίας, τὸ ὑπερδιπλασιάζει προτείνοντας ἕως ἑπτὰ φορές. Ὁ Χριστὸς τοῦ ἀπαντᾶ «οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά», γιὰ νὰ τοῦ δείξει ὅτι μπορεῖ νὰ συγχωρήσει κανεὶς τὸν συνάνθρωπό του ἀπεριόριστες φορές.

Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023

 Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου

Ας μάθουμε να συγχωρούμε 

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

[Ματθ. 18, 23-35]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 30-8-1992

Πάντοτε, αγαπητοί μου, στις ανθρώπινες σχέσεις θα υπάρχουν διαφορές. Και πολλές φορές ο ένας θα είναι ο αδικών και ο άλλος ο αδικούμενος. Και ἐν στενῇ και ἐν εὐρείᾳ ἐννοίᾳ. Και τίθεται το ερώτημα: Το πώς θα μπορούν αυτές οι σχέσεις να αποκαθίστανται, πράγμα πολύ αναγκαίον για την ομαλή συνύπαρξη των ανθρώπων. Πώς αλλιώς παρά με την ανεξικακία ή με την αμνησικακία, να μην θυμάται κανείς την κακία του άλλου, που εκφράζονται με την εκ βάθους καρδίας συγχωρητικότητα. Κι αν συμβαίνουν, υποτίθεται, απεριόριστες προστριβές, πόσο μπορεί να ισχύει αυτή η συγχωρητικότητα; Απεριόριστα. Αρκεί φυσικά, ο αδικών, ο πταίων, να ζητά συγνώμη.

Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023

 

ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
Κυριακὲς Ματθαίου. Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΜΙΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης 1

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης 2

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης 3

π. Αθανασίου Μυτιληναίου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Μητροπολίτου Νικαίας 1

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Μητροπολίτου Νικαίας 2

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 1

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 2

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 3

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 4

 Κυριακή Ι’ Ματθαίου: Η απιστία και τα αίτιά της 

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

[Ματθ. 17, 14-23]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 4-9-1983    

Όταν, αγαπητοί μου, ο Κύριος επέστρεψε από το όρος Θαβώρ με τους τρεις μαθητάς Του, τον Ιάκωβον, τον Ιωάννην και τον Πέτρον, έφθασε εκεί που ήσαν οι άλλοι μαθηταί, οι εννέα, τους οποίους είχαν περικυκλώσει πλήθος πολύ κόσμου, Φαρισαίοι, και ακόμη ένας δυστυχισμένος πατέρας, ο οποίος έφερε το παιδί του εις τους μαθητάς του Κυρίου να το θεραπεύσουν, που ήταν δαιμονισμένο και δεν μπόρεσαν. Και τώρα έρχεται εις τον Κύριον και Του λέγει: «Κύριε, σε παρακαλώ κάνε καλά το παιδί μου, γιατί το έφερα στους μαθητάς σου και δεν μπόρεσαν να μου το κάνουν καλά». Και τότε ο Κύριος αναστέναξε και είπε: «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! Ἓως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; Ἓως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;».

 2023 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 13 – ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ (Ματθ. 17 , 14-23)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στο Άνω Κοτσανόπουλο, στις 8/8/1999)

Περιμένοντας τον Κύριο

Ερχόμαστε στην Εκκλησία και παρακαλούμε τον Κύριο να μας δώσει χάρη και έλεος. Και παρακαλώντας Τον «περιμένουμε» να λάβουμε την χάρη και το έλεός του. Λέμε «περιμένουμε» γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, δεν μας απαντά πάντοτε αμέσως, αλλά εκπληρώνει τα αιτήματά μας, όταν κρίνει ότι είναι ο κατάλληλος καιρός. Και εμείς, μέσα στην Εκκλησία, έξω από την Εκκλησία, γύρω Του, κοντά Του, τον «περιμένουμε».

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΜΟΧΘΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ἔχουμε ἐπισημάνει κι ἄλλοτε ὅτι ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀντιμετωπίζει συχνά τό πρόβλημα τῆς διαιρέσεως τῶν χριστιανῶν τῆς Κορίνθου. Στήν Ἐκκλησία αὐτή εἶχαν δημιουργηθεῖ ὁμάδες κάθε μία ἀπό τίς ὁποῖες ἔδειχνε θαυμασμό καί ἐκτίμηση σ’ ἕναν Ἀπόστολο, πού τόν θεωροῦσε ἀνώτερο ἀπό τούς ἄλλους. Ὁ Παῦλος στά πρῶτα τέσσερα κεφάλαια τῆς ἐπιστολῆς του προσπαθεῖ νά ἀντιμετωπίσει τήν διάσπαση τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου.

Ἡ παροῦσα περικοπή εἶναι εἰλημμένη ἀπό τό δ΄ κεφάλαιο τῆς ἐπιστολῆς, ὅπου ὁ Ἀπόστολος περιγράφει μέ ἔντονα χρώματα τίς δυσκολίες στήν ἀποστολή διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου καί τόν μόχθο πού κατέβαλαν οἱ Ἀπόστολοι γιά τήν θεμελίωση τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν.

 Γιὰ πάντα νέοι

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 13 Αὐγούστου 2023, Ι΄ Ματθαίου (Ματθ. ιζ΄ 14-23)

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΝΕΟΙ

«Φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε»

Ἕνας δυστυχισμένος πατέρας, γε­μά­τος ἀγωνία, ἔπεσε μπροστὰ στὰ πόδια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ζήτησε τὴ βοήθειά του γιὰ τὸ παιδί του, ποὺ ἦταν δαιμονισμένο καὶ ὑπέφερε φρικτά. Ὁ Κύριος ἄκουσε μὲ συμπόνια τὸν ταλαίπωρο πατέρα καὶ ζήτησε νὰ ὁδηγήσουν τὸ βασανισμένο παιδὶ ἐνώπιόν Του. Κι ἀφοῦ τὸ ἔφεραν, διέταξε τὸ δαιμόνιο ποὺ εἶχε κυριεύσει τὸν νέο νὰ βγεῖ ἀπὸ μέσα του. Τὴν ἴδια ἀκριβῶς στιγμὴ τὸ παιδὶ ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὸ πονηρὸ πνεῦμα καί, θεραπευμένο πλέον, τὸ παρέδωσε ὁ Χριστὸς στὸν πατέρα.

Τὸ θαυμαστὸ αὐτὸ γεγονὸς μᾶς προσφέρει σήμερα μία καλὴ εὐκαιρία νὰ δοῦμε σὲ ποιὰ κατάσταση καταντᾶ ὁ νέος ὅταν ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ πῶς ἀναγεννᾶται καὶ ζωογονεῖται πλησιάζοντάς Τον.

1. Νέοι χωρὶς ζωὴ

 Κυριακή 13η Αὐγούστου 2023

Κυριακή Ι΄ Ματθαίου.

(Ματθ. 17, 14 – 23).

«Φέρετέ μοι αὐτόν ὧδε» (Ματθ. 17, 17)

Τήν ὑπέρλογη ὑπεροχή τοῦ Χριστοῦ βλέπουμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς.

Ἕνας πονεμένος πατέρας ὁδηγεῖ τόν δαιμονόπληκτο γιό του στόν Ἰησοῦ καί ζητάει τή θεραπεία, πού δέν κατάφεραν νά δώσουν οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου λόγῳ τῆς ἐλλειμματικῆς πίστης τους.

Ὁ πατέρας ἄφησε τόν Χριστό ὡς τήν τελευταία λύση στό πρόβλημα τοῦ παιδιοῦ του. Ὁ Κύριος, ὅμως, μέ τό θαῦμα πού κάνει διδάσκει ὅτι ἔπρεπε νά εἶναι ἡ πρώτη λύση καί ὄχι ἡ ἔσχατη. «Φέρετέ μοι αὐτόν ὧδε» λέγει ὁ Θεάνθρωπος γιά τόν νέο. Εἶναι μία προσταγή καί μία πρόσκληση πού τήν ἀπευθύνει σ’ ὅλους τούς κηδεμόνες ὅλων τῶν ἐποχῶν. Τούς νέους ἀπό νωρίς τούς ὁδηγοῦμε σ’ ἕνα σωρό τόπους καί ἀνθρώπους, γιά νά τούς δώσουμε ἀμέτρητα προσόντα, μέ τά ὁποῖα θά ἐπιβιώσουν στή ζωή τους. Τούς τρέχουμε στά γυμναστήρια, στά ὠδεῖα, στά φροντιστήρια, στά καλλιτεχνικά ἐργαστήρια, στίς πάσης φύσεως ὁμάδες καί ὁπουδήποτε ἀλλοῦ νομίζουμε ὅτι εἶναι καλό καί συμφέρον γιά τή συγκρότησή τους. Τούς συνδέουμε μέ δασκάλους, μέ προπονητές, μέ διασκεδαστές, μέ ἀμέτρητα πρόσωπα, γιά νά κοινωνικοποιηθοῦν, νά ἀναπτυχθοῦν, νά περάσουν καλά, νά μορφωθοῦν.

 Κυριακή Ι΄ Ματθαίου, Ευαγγ. ανάγνωσμα: Μτθ. ιζ΄ 14-23 (13-08-2023)

Οικ. Χρίστου Κούλενδρου

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος παρουσιάζει το περιστατικό της θεραπείας του δαιμονιζόμενου εκείνου νέου τον οποίο ο διάβολος τυραννούσε για χρόνια, ρίχνοντάς τον άλλοτε στη φωτιά και άλλοτε στο νερό για να τον εξολοθρεύσει.  Ο νέος μεταφέρεται εμπρός στον Ιησού από τον ίδιο τον πατέρα του,  ο οποίος «γονυπετών» παρακαλεί και λεει: «Κύριε, ελεησόν μου τον υιόν, ότι σεληνιάζεται και κακώς πάσχει». Μάλιστα λέει στον Κύριο ότι τον έφερε εις τους μαθητές Του και δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν.

Η θεραπεία

 Κυριακή Ι΄ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα: Α’ Κορ. δ’ 9-16 (13-08-2023)

Ηλιάνας Κάουρα, θεολόγου

α) Η ζωή και το έργο των Αποστόλων 

Το έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου υπήρξε αφάνταστα βαρύ και επίμοχθο. Οι Απόστολοι «ως πρόβατα εν μέσω λύκων», όπως προείπε ο ίδιος ο Κύριος (Ματθ. 10,16), χρειάστηκε να κοπιάσουν πολύ και να δοκιμάσουν αναρίθμητους πειρασμούς για να μετάδώσουν το χαρμόσυνο μήνυμα της εν Χριστώ σωτηρίας στους ανθρώπους. Στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, ο απ. Παύλος μας περιγράφει την αποστολική ζωή, το πως δηλαδή έζησαν και πόσο αγωνίστηκαν οι Απόστολοι, προσπαθώντας να σπείρουν το λόγο του Ευαγγελίου στις καρδιές των ανθρώπων και να θεμελιώσουν τις διάφορες κατά τόπους Εκκλησίες. 

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή Ι΄ Ματθαίου

13 Αυγούστου 2023

Τραγικό πρόσωπο ο πατέρας του δαιμονόπληκτου παιδιού που σήμερα πλησιάζει τον Κύριο. Η κατάσταση του παιδιού είναι απελπιστική και κάθε προσπάθεια θεραπείας, απαλλαγής, ελευθερίας, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Μαζί με την απελπισία του  ο πατέρας καταθέτει στο Χριστό και άλλη μία απογοήτευση που γίνεται ένα ηχηρό ‘’κατηγορώ’’. ‘’Πήγα το παιδί μου στους Μαθητές σου και δεν κατάφεραν να το θεραπεύσουν’’. Η αναιμική, η αδύναμη πίστη τους, δεν στάθηκε ικανή να διώξει την δαιμονική παρουσία και να λυτρώσει από την τυραννία   του διαβόλου το παιδί. Ο Κύριος απαντά με ένα τρόπο που αποκαλύπτει ότι και ο πατέρας και οι Μαθητές ανήκουν στην ίδια κατάσταση της αδύναμης και ανίσχυρης πίστης.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 (Ματθ. ιζ΄ 14-23) (Α΄ Κορ. δ΄ 9-16)

Παιδαγωγίας παρακαταθήκες

«πολλάκις πίπτει εις το πυρ, και πολλάκις εις το ύδωρ»

Τη θεραπεία του παιδιού του ζητούσε απεγνωσμένα ο  τραγικός πατέρας. Με πόνο ψυχής το έβλεπε να ταλαιπωρείται από ακάθαρτο πνεύμα. Η περιγραφή που ο ίδιος δίνει, αποκαλύπτει το μέγεθος της τραγωδίας που βίωνε: «πολλάκις πίπτει εις το πυρ, και πολλάκις εις το ύδωρ». Η σκηνή που ξεδιπλώνει μπροστά μας ο Ευαγγελιστής Ματθαίος  δίνει το στίγμα της δουλείας στην οποία περιέρχεται ο άνθρωπος από τις δυνάμεις του κακού, όταν παραλείπει να ακολουθεί το δρόμο που μας υποδεικνύει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Πραγματικά, ο νέος εκείνος από μικρό παιδί είχε παγιδευτεί στα πλοκάμια του διαβόλου και κάτω από τη σκοτεινή εξουσία του είχε καταντήσει τραγική ύπαρξη, με την όλη ζωή του να μετατρέπεται σ’ ένα αληθινό μαρτύριο.

Η ευθύνη των γονέων

 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

«ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ’ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;»

Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή τῆς θαυματουργικῆς θεραπείας τοῦ ἐπιληπτικοῦ νέου ἀπαντᾶται μέ περισσότερες λεπτομέρειες στό Εὐαγγέλιο τοῦ Μάρκου. Ἡ ἀπόλυτη πίστη τοῦ ἀνθρώπου στήν δύναμη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκείνη πού τόν ἀπελευθερώνει ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου.

Τό περιστατικό συνέβη μετά τήν κάθοδο τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό Ὅρος Θαβώρ, ὅπου μεταμορφώθηκε καί ἔδειξε τήν δόξα τῆς θεότητάς του στούς τρεῖς μαθητές πού βρίσκονταν ἐκεῖ.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (13.08.2023)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

13 Αὐγούστου 2023

«ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα» (Α΄ Κορ. 4, 15)

Μία ζωὴ γεμάτη περιπέτειες, κινδύνους καὶ κόπους! Τέτοια ὑπῆρξε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ ζωὴ τῶν Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ καὶ πρὸ πάντων τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἀποστολικὴ περικοπή. Ὁ Παῦλος ἀπευθύνεται στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου καὶ περιγράφει ὅσα δοκίμασε γιὰ χάρη τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Κυρίως αὐτὰ τὰ γράφει γιὰ νὰ νουθετήσει τοὺς Κορινθίους, ὥστε νὰ μιμηθοῦν τὸ παράδειγμά του καὶ νὰ προσπαθήσουν νὰ τοῦ μοιάσουν, ἀφοῦ αὐτὸς εἶναι ὁ πνευματικός τους πατέρας κι ἐκεῖνοι «τέκνα του πνευματικά» (Α΄ Κορ. 4, 14).

 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Απόστολος: Α΄ Κορ. δ΄ 9 – 16

Ευαγγέλιο: Ματθ. ιζ΄ 14 – 23

13 Αυγούστου 2023

Σε τρεις λόγους αποδίδει σήμερα ο Χριστός την αδυναμία των μαθητών να θεραπεύσουν το δαιμονιζόμενο νέο, να τον απαλλάξουν από την καταδυναστεία του διαβόλου. Πρώτα, στην ελλιπή τους πίστη: «Διά την απιστίαν υμών», τους λέει. Δεύτερον, στην ελαττωματική τους προσευχή. Και τρίτον, στην ανυπαρξία νηστείας: «Τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται ει μη εν προσευχή και νηστεία», προσθέτει.

Πολύ σύντομα θα αναφερθούμε στις τρεις αυτές χριστιανικές αρετές.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (13-8-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου, χριστιανοί μου, πίστευε ὅτι ὁ γιός του θά ἔβρισκε τήν ἴασή του κοντά στό Χριστό. Πῆρε τό παιδί του καί ἄρχισε ἀπό τούς μαθητές πιστεύοντας πώς καί αὐτοί, ἀφοῦ ἦταν κοντά στόν Ἰησοῦ, θά εἶχαν τή δύναμη νά θεραπεύσουν. Δέν μπόρεσαν ὅμως καί τελικά τή λύση-ἴαση τήν ἔδωσε καί πάλι ὁ Χριστός.

 Κήρυγμα Κυριακής Ι’ Ματθαίου (13-08-2023)

Επί του Αποστολικού αναγνώσματος (Α’ Κορινθίους δ’ 9-16)

«Ἐν γαρ Χριστ Ἰησοῦ διὰ τοῦ Εὐαγγελίου ἐγώ ὑμᾶς ἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς μιμηταί μου γίνεσθε».

Αγαπητοί μου αδελφοί, με πόση στοργή και αγάπη απευθύνεται ο Απ. Παύλος προς τους Χριστιανούς της Κορίνθου, τους οποίους φυσικά εκείνος πνευματικά τους εγέννησε. Προσπαθεί να τους στηρίξει στην ταπεινοφροσύνη, να τους υπενθυμίσει κάτω από ποιες συνθήκες και ποιες ταλαιπωρίες οι Άγιοι Απόστολοι φέρνουν σε πέρας το δύσκολο έργο τους.

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 13-8-2023 «Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»

«Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»

Τραγικὸ τὸ «κατηγορῶ» τοῦ πονεμένου πατέρα, στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή.   Τὸ παιδὶ του ὑπέφερε φρικτά, πολλὲς φορὲς ἔπεφτε στὴ φωτιὰ καί ἄλλοτε στὸ νερό. Τὸ ἔφερε στοὺς μαθητές τοῦ Χριστοῦ καὶ ἱκέτευσε νὰ τὸ σώσουν. Ὅμως ἐκεῖνοι δὲν τὸ κατόρθωσαν. Καὶ τώρα ἔρχεται ὁ πατέρας στὸν Χριστό, γιὰ νὰ Τοῦ πεῖ, «τὸν ἔφερα στοὺς μαθητάς σου, ἀλλὰ δὲν μπόρεσαν νὰ τὸν θεραπεύσουν». Ἀνάλογες φράσεις ἀπογοητεύσεως ἀκούγονται συχνὰ καὶ στὶς μέρες μας γιὰ τοὺς διαδόχους τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, τοὺς κληρικούς. Πολλοὶ μάλιστα εἶναι εὔκολοι στό νὰ περιγράψουν τὶς ἐλλείψεις, τὶς ἀδυναμίες, τὶς ἀποτυχίες τους.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. ιζ΄ 14-23)

13 Αὐγούστου 2023

Δίκαιο ἀντηχεῖ μέχρι σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τὸ παράπονο τοῦ Κυρίου μας «ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; ». Διότι ἡ γενεὰ ἐκείνη τῶν Ἰουδαίων εἶχε δεῖ τόσα θαύματά του, εἶχε ἀπολαύσει τόσες εὐεργεσίες Του, εἶχε ἀκούσει τόσες διδασκαλίες Του. Καὶ ὅμως ἔμενε ἄπιστη, σκληρὴ καὶ ἀμετανόητη. Ἀλλὰ μήπως μέχρι σήμερα δὲν ἐπαναλαμβάνονται τὰ ἴδια καὶ χειρότερα;  Ὅσο κι ἂν θέλουμε νὰ ἐλαφρύνουμε τὴ θέση μας, τὰ γεγονότα βοοῦν μὲ τὴν ἀνάρμοστη συμπεριφορά μας, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ἤδη ξεσπάσει ἡ δίκαιη ὀργή του. Ἀλλὰ ὁ Κύριος μᾶς ἀνέχεται ἐπειδὴ ἀληθινὰ μᾶς ἀγαπᾶ.

Τρίτη 1 Αυγούστου 2023


Στὴν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Λόγος στὴν Θεία Μεταμόρφωση ΑΓ. ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

Στή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ Θεολήπτου Φιλαδελφείας

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Λόγος στὴν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

Λόγος στὴν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Ἁγίου Φιλαρέτου Μόσχας

Ἑρμηνεία εἰς τόν πρῶτον κανόνα τῆς Μεταμορφώσεως Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Συναξαριστής 6ης Αυγούστου Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης

ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ AΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

Λόγος στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας

Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου Α΄[1] Αγίου Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Σμύρνης

Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου Β΄[1] Αγίου Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Σμύρνης

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν

ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ

Μέσα στὸ φῶς τῆς Μεταμόρφωσης Metropolitan Anthony Bloom

ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΥ

Μεταμόρφωσις Ιωάννου Μ. Φουντούλη

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Κωνσταντίνου Σοφ. Γρηγοριάδη

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Γεώργιος Μαντζαρίδης

Θεόπτης Μωυσῆς καὶ θεοπτία Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης

Προσεγγίσεις στὸ ἀπρόσιτο τῆς θείας Μεταμορφώσεως Γράμμα τοῦ π. Εὐσεβίου Βίττη

Η θεία Μεταμόρφωσις Ιερομόναχος Γρηγόριος

Η Μεταμόρφωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Ιερομόναχος Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός

Η Μεταμόρφωση του Χριστού π. Θωμάς Χόπκο

Η Μεταμόρφωση Γκότσης Χρήστος

Η θεολογία της Μεταμορφώσεως Π.Β. Πάσχος