ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

 2022 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 27 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ

Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΕΑΝΙΣΚΟΣ (Λουκ. 18, 18-27)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στα Αμπέλια, στις 27/11/2005)

Τις εντολές τις ξέρεις;

Ήλθαμε στην Εκκλησία να κάνουμε την προσευχή μας. Να ακούσουμε τον λόγο του Θεού, να πάρουμε δύναμη για τη ζωή μας. Μέσα σ’ αυτή την ωραία προσδοκία, έρχεται το Ευαγγέλιο που ακούσαμε να μας δώσει, την πιο όμορφη, και την πιο ωφέλιμη διδασκαλία.

Πήγε ένας οικονομικά καλοπιασμένος νέος στον Χριστό και του είπε:

-Διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;

Ωραίες σκέψεις, καλές επιθυμίες, καλοί προβληματισμοί.

Ο Χριστός του απάντησε:

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός σέ ὅλες του τίς ὁμιλίες διερμηνεύει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Δέν ἀπευθύνεται στό κοινό πού ἔχει ἀπέναντί του μέσω μιᾶς ἁπλῆς ἀνακεφαλαίωσης τοῦ Νόμου, ἀλλά ἀντιθέτως τόν ἑρμηνεύει καί τόν ἐμπλουτίζει, δίνοντας ἔτσι τό βαθύτερο νόημά του, ὥστε ὁ ἀκροατής νά εἶναι σέ θέση νά κατανοήσει τό οὐσιαστικό περιεχόμενο τῆς διδασκαλίας του. Πολλές φορές οἱ Φαρισαῖοι, μέ μιά στάση αὐτοαναφορικότητας καί ἐπίδειξης γνώσεων ἐξαιτίας τῆς προσκόλλησής τους στόν Νόμο, ἐπιχείρησαν νά τόν ὑπονομεύσουν, προκειμένου νά ἔχουν ἀφορμή νά τόν κατηγορήσουν.

 Οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 27 Νοεμβρίου 2022, ΚΔ΄ Κυριακῆς (Ἐφεσ. β΄ 14-22)

ΟΙΚΕΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

1. Ἡ ἀληθινὴ εἰρήνη

Σὲ μιὰ ἐποχή, ποὺ ὁλόκληρος ὁ κόσμος μας σπαράσσεται ἀπὸ πολέμους μὲ μαζικοὺς θανάτους καὶ ἄλλες τραγικὲς ἐπιπτώσεις στὴ καθημερινὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, τὰ λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ ἀκούσαμε στὴ σημερινὴ ἀποστολικὴ περικοπή, φαίνονται πιὸ ἐπίκαιρα ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε.

«Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν», γράφει στοὺς πιστοὺς τῆς Ἐφέσου. Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ εἰρήνη μας. Αὐτὸς γκρέμισε τὸν τοῖχο τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, ποὺ ὀρθωνόταν ἀνάμεσα στοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς εἰδωλολάτρες καὶ τοὺς χώριζε. Αὐτὸς ἕνωσε σὲ ἕναν τοὺς δύο αὐτοὺς ἀντιμαχόμενους κόσμους. Κατέλυσε τὴν ἔχθρα τους καὶ ἕνωσε τοὺς δύο λαοὺς μὲ τὸν Ἑαυτό του, δημιουργώντας ἕνα νέο ἄνθρωπο, ἕνα νέο λαό, «ποιῶν εἰρήνην»· φέρνοντας εἰρήνη μεταξύ τους.

 Κυριακή 27η Νοεμβρίου 2022

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ.

(Λουκ. 18, 18 – 27).

«...τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν» (Λουκ. 18, 27).

Ἕνας διάλογος περί σωτηρίας διαμείβεται σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀνάμεσα σέ κάποιον ἄρχοντα καί στόν Χριστό. Ὁ ἄρχοντας ρωτάει τί πρέπει νά κάνει γιά νά σωθεῖ. Ὁ Ἰησοῦς ἀπαντάει ὅτι πρέπει νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τά πάντα, γιά νά ὑποδουλωθεῖ στόν Θεό. Ἡ ἀπάντηση δέν ἀρέσει στόν ἄρχοντα. Ἀποχωρεῖ «περίλυπος». 

Ὁ Κύριος συμπερασματικά ἀποφθέγγεται ὅτι δύσκολα σώζονται ὅσοι παραμένουν ὑποδουλωμένοι στήν ὕλη. Τότε οἱ ἀκροατές Του ρωτοῦν ποιός εἶναι δυνατόν νά σωθεῖ. Ὁ Χριστός δίνει μία ἀπάντηση γεμάτη ἐλπίδα: «τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν».

 Κυριακή ΙΓ΄Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιη’ 18-27 (27-11-2022)

Ηλιάνας Κάουρα, θεολόγου

Ο πλούσιος νέος της συγκεκριμένης ευαγγελικής περικοπής είχε μεγάλα πνευματικά ενδιαφέροντα.  Ήταν και άρχοντας της Συναγωγής και είχε μεταφυσικές αναζητήσεις. Μόλις λοιπόν αντίκρισε τον Κύριο, τον πλησίασε και με ισχυρό ενδιαφέρον, αφού πρώτα προσφώνησε τον «Ιησού Διδάσκαλο αγαθό», τον ρώτησε τί μπορούσε να πράξει για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Ο Ιησούς, αφού τον ρωτά γιατί τον ονόμασε αγαθό, αφού πιστεύει ότι είναι  ένας απλός άνθρωπος  και κανένας δεν είναι απολύτως αγαθός παρά μόνο ο Θεός, του απάντησε: «Τας εντολάς οίδας∙ μη μοιχέυσεις, μη φονεύσης, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσης, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου». Ο νέος ακούγοντας την απάντηση του Κυρίου, του αναφέρει έκπληκτος ότι αυτά τα φύλαξε από τα παιδικά του χρόνια. Τότε ο Ιησούς του είπε ότι μόνο ένα πράγμα λείπει: Να πουλήσεις την περιουσία σου και να τη μοιράσεις στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό.

 Κυριακή ΚΔ΄ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα: Εφεσ. β΄ 14-22 (27-11-2022)

Διακόνου Επιφανίου Παπαντωνίου

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Εφεσίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Η επιστολή αναπτύσσει ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος: αναφέρεται στο «μυστήριον το αποκεκρυμμένον από των αιώνων εν τω Θεώ» (Εφεσ. 3,9).  Το μυστήριο δηλαδή της θείας οικονομίας για τη σωτηρία των ανθρώπων, το οποίο αποκάλυψε στην ανθρωπότητα ο Ιησούς Χριστός.  Η σωτηρία των ανθρώπων πραγματοποιείται «εν Χριστώ» μέσα στην Εκκλησία και αποτελεί προϊόν της αγάπης και της χάριτος του Θεού, και μέσα σ’ αυτήν ενώνονται και αποτελούν ένα σώμα οι πρώην εχθροί μεταξύ τους Ιουδαίοι και Εθνικοί.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

Μια πρόσκληση, με δυο λέξεις, αγαπητοί μου αδελφοί, ακούγεται στο σημερινό Ευαγγέλιο του Λουκά, η οποία είναι η πιο ευλογημένη πρόσκληση, που ακούστηκε ποτέ. Μια πρόσκληση, που βγήκε από τα χείλη του Χριστού μας. Ακολούθει μοι.

Μας προσκαλεί όλους ο Χριστός να τον ακολουθήσουμε, εξάλλου και γι’αυτό το λόγο σαρκώθηκε, για να μας καλέσει, όλους σε μετάνοια, σε νέα ζωή, στη λύτρωση και στη σωτηρία, στην αιώνιο ζωή.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιη΄ 18-27) (Εφ. β΄ 14-22)

Ουράνιες αξίες

«Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;»

Στην υπερεκτίμηση και απολυτοποίηση των υλικών αγαθών σε βαθμό θεοποίησής τους, αλλά και στην ειδωλοποίηση του εγωισμού του ανθρώπου, αναφέρεται η περικοπή του Ευαγγελίου που ακούσαμε σήμερα. Για να ξεπεράσει τα εμπόδια αυτά που υψώνονται τόσο αμείλικτα μπροστά του, ο άνθρωπος καλείται να παραδώσει με εμπιστοσύνη τον εαυτό του στην αγάπη του Χριστού. Όπως ακριβώς προσφέρεται το υπόδειγμα του μικρού παιδιού που το βλέπουμε να παραδίδεται στην αγάπη των γονέων του και να τους εμπιστεύεται πλήρως. Δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι το περιστατικό της ευλογίας των παιδιών από τον Κύριο, προηγείται της συνάντησης με τον πλούσιο νέο της περικοπής μας.

Ο πλούσιος νέος

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

Ὁ νέος τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ὅπως ἐκείνη μᾶς τήν διηγεῖται μέσα ἀπό τό ἱερό εὐαγγέλιο ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς, ἦταν πλούσιος καί ὑψηλῆς κοινωνικῆς τάξης ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Μέ λόγια πού περιεῖχαν φιλοφρόνηση πρός τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλά καί μέ πραγματικό ἐνδιαφέρον ρωτάει: τί νά κάνω διδάσκαλε ἀγαθέ γιά νά κληρονομήσω τήν αἰώνια ζωή;

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΙΓ' ΛΟΥΚΑ) 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

«εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς…τὰς ἐντολὰς οἶδας» (Λουκ. 18, 20)

Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ εἶναι βασικὴ καὶ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν σωτηρία μας. Ὁ ἄνθρωπος δὲν σώζεται μόνο μὲ τὴν πίστη‧ χρειάζονται καὶ τὰ καλὰ ἔργα, μὲ τὰ ὁποῖα γίνεται μιμητὴς καὶ ἀκόλουθος τῆς ζωῆς καὶ τῆς πολιτείας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Οὐδὲν ἡμῖν ὄφελος πίστις, τοῦ βίου ὄντος διεφθαρμένου», τονίζει ὁ ἱ. Χρυσόστομος. Τὸ νὰ εἶναι  κάποιος «Χριστιανὸς» πρέπει νὰ τὸ ἀποδεικνύει καὶ μὲ τὴν ζωή του.

 Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά

Καραβιδόπουλου Ιωάννη (Καθηγητή Πανεπιστημίου)

«Ολοκληρωμένοι ή μισοί χριστιανοί;» (Λουκ. 18, 18-27)

Είναι συμπαθής η περίπτωση του Ιουδαίου άρχοντα, που έχοντας τηρήσει από τη νεότητά του όλες τις εντολές του Μωσαϊκού Νόμου ρωτάει τον Ιησού, τι του μένει ακόμη να κάνει, για να εξασφαλίσει την αιωνιότητα. Και ο Ιησούς, γνωρίζοντας πολύ καλά τι κρατά, συνήθως, τον άνθρωπο γερά δεμένο στη γη, του απαντά: «Ένα σου λείπει ακόμη, πούλησε την περιουσία σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς· έτσι, θα έχεις θησαυρούς στον ουρανό, κι έλα να με ακολουθήσεις στον δύσκολο δρόμο του σταυρού».

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

Απόστολος: Εφεσ. β΄ 14 - 22

Ευαγγέλιο: Λουκ. ιη΄18 - 27

27 Νοεμβρίου 2022

Κάποιος άρχοντας, όπως μας αναφέρει σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήταν γνώστης των εντολών του Θεού και τις τηρούσε. Είχε όμως ένα ελάττωμα, είχε το πάθος για τα πλούτη του, γι’ αυτό όταν ο Χριστός του είπε να τα μοιράσει στους φτωχούς και να Τον ακολουθήσει, αυτός απομακρύνθηκε στενοχωρημένος και έφυγε από κοντά Του. Προτίμησε τα γήινα από τα Ουράνια αγαθά.

 Κήρυγμα Αποστολικό Κυριακής ΚΔ’ Επιστολών (27–11– 2022)

«Αὐτός γαρ ἐστίν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν»

Αγαπητοί μου αδελφοί, ο συνεχής πόθος και η ασίγαστη αγωνία και επιθυμία των ανθρώπων μέσα στην ιστορία υπήρξε η πραγματοποίηση της ειρήνης ως ένα μόνιμο και συνεχές γεγονός.

Οι πόλεμοι, οι αναστατώσεις και τα φοβερά εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στην ανθρώπινη ιστορία αλλά και η συνέχιση αυτή της πορείας των λαών και των ανθρώπων, έχουν κάνει την ειρήνη το πολύτιμο και πολυπόθητο αγαθό.

Ειρήνη και αγάπη είναι τα μεγαλύτερα αγαθά για την διατήρηση του κόσμου. Όπως τα βασικά αγαθά για την συντήρηση του ανθρώπινου σώματος είναι το ψωμί και το λάδι, έτσι και η ειρήνη και η αγάπη είναι τα αγαθά συντήρησης του  κόσμου.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 27-11-2022

«ΔΕΣΜΙΟΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

Βαρειά σκιά ἁπλώθηκε στό πρόσωπο τοῦ νεαροῦ ἄρχοντα τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς Περικοπῆς ὃταν ἄκουσε τόν Κύριο νά τόν προτρέπει νά πουλήσει «πάντα ὅσα εἶχε» καί νά τόν ἀκολουθήσει.  Ὁ νούς του ἔκανε μιά γενική ἐπισκόπηση τῶν ὑπαρχόντων του.  Τοῦ πρόσφεραν ὅ,τι ἤθελε, καλοπέραση, κῦρος στόν λαό, δύναμη, ἀξιώματα.  Πῶς νά τά θυσίαζε ὅλα αὐτά; Ὁ χρυσός τοῦ φάνηκε πιό πειστικός ἀπό τόν Χριστό.  Σιωπηλός ὁ πλούσιος, μέ τήν καρδιά βυθισμένη σ΄ ἕνα σύννεφο μελαγχολίας ἐγκαταλείπει τόν Χριστό καί χάνεται στό πλῆθος.

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

 Κυριακή ΙΓ’ Λουκά: Ποιος μπορεί να σωθεί;

† Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἄν εἶναι τόσο σκληροί, τόσο ἀπόλυτα ἀκριβεῖς οἱ λόγοι τοῦ Εὐαγγελίου, ποιὸς μπορεῖ τότε νὰ σωθεῖ; Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐρώτηση ποὺ ἔκαναν οἱ Ἀπόστολοι στὸν Κύριο, καὶ ἡ ἀπάντηση Του ἦταν ταυτόχρονα ἐνθαρρυντικὴ κι ἐπίσης τόσο ἀποκαρδιωτικὴ, γιὰ ἐκείνους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπιτύχουν πράγματα μὲ τὶς δικές τους δυνάμεις.

Εἶπε ὅτι αὐτὰ ποὺ εἶναι ἀδύνατα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, εἶναι δυνατὰ γιὰ τὸν Θεό. Ὑπάρχει μιὰ παραβίαση τῆς συνέχειας ποὺ ὑπῆρχε ἀνάμεσα στὰ οὐράνια καὶ τὰ γήινα· τὰ γήϊνα πράγματα ποτὲ δὲν φτάνουν στὸ σημεῖο νὰ γίνουν οὐράνια· ὁ οὐρανὸς πρέπει νὰ ἔλθει σ΄ ἐμᾶς γιὰ νὰ γεμίσουμε μὲ τὴν χάρη τοῦ οὐρανοῦ. Τὸ Πνεῦμα δὲν εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ σημεῖο στὴν ψυχὴ μας, ἡ ζωὴ τῆς αἰωνιότητας δὲν εἶναι ἡ πληρότητα ὁλόκληρης τῆς ζωῆς. Τὰ πράγματα τοῦ Θεοῦ εἶναι θεϊκὰ καὶ μποροῦμε μόνο νὰ τὰ δεχόμαστε, νὰ τὰ κατέχουμε σὰν δῶρο, ὄχι νὰ τὰ φτάνουμε ἤ νὰ τὰ κατακτᾶμε ἁπλὰ μεγαλώνοντας γιὰ νὰ φτάσουμε τὸν οὐρανό· ὅταν προσπαθοῦμε νὰ τὸ κάνουμε, χτίζουμε ἕναν καινούργιο Πύργο τῆς Βαβέλ, πηγαίνουμε σὲ λάθος κατεύθυνση καὶ δὲν φθάνουμε στὸν οὐρανό.

Κυριακή ΙΓ’ Λουκά: Ο πλούσιος νεανίας

† Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

(Λουκ.18,18-27)

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Δὲν εἶναι μόνο φοβερό, κάποιες φορὲς μοιάζει τρομακτικὸ νὰ κηρύττεις τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, γιατὶ ὁ Κύριος εἶπε: «Ἀπό τὰ λόγια σας θὰ κριθεῖτε».

Θὰ κριθεῖτε, γιατὶ κηρύττετε τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ μένετε ἀργοὶ κι ὄχι δραστήριοι, σ’ αὐτὸ ποὺ ὁ Θεὸς ἔχει προστάξει καὶ σ’ ὅ,τι ξέρετε ἀρκετὰ καλὰ γιὰ νὰ κηρύξετε σὲ ἄλλους, τότε – πῶς, θὰ σταθεῖτε ἐνώπιον τῆς κρίσης τοῦ Θεοῦ; Κι αὐτὸ ταιριάζει ὄχι μόνο σὲ ἱερεῖς, ἀλλὰ σὲ κάθε χριστιανό, ποὺ κλήθηκε νὰ γίνει μάρτυρας, ἀπόστολος, κάποιος ποὺ φέρει τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο ποὺ βρίσκεται στὸ σκοτάδι ἤ στὸ ἡμίφως, ποὺ χρειάζεται τὸ θεῖο φῶς, τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ζωή.

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς προκαλεῖ τόσο ἔντονα.

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΓ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιη΄ 18-27)

18 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐ­τὸν ἄρχων λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζω­ὴν αἰ­ώνιον κληρονομήσω; 19 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. 20 τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύ­σῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδο­μαρ­τυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. 21 ὁ δὲ εἶπε· ταῦτα πάντα ἐ­φυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. 22 ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔ­χεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θη­σαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦ­ρο ἀκολούθει μοι. 23 ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλού­­σιος σφόδρα. 24 ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ!

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

 2022 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20 - ΚΥΡΙΑΚΗ Θ ΛΟΥΚΑ

Ο ΑΝΟΗΤΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ (Λουκ. 12, 16-21)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στη Γαλήνη, στις 20/11/2005)

Η σωστή αντιμετώπιση

Πολλές φορές αυτά που γίνονται και ακούγονται γύρω μας, μας αποπροσανατολίζουν. Παράδειγμα: Λέει η Αγία Γραφή: Ματαιότης ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης.

Απαντάει ο ανόητος άνθρωπος, ο επηρεασμένος από το κοσμικό φρόνημα: «Εδώ είναι ο Παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση».

Λοιπόν, πού είναι η αλήθεια;

Ακούσαμε την παραβολή «του άφρονος πλουσίου». Όταν την διηγήθηκε ο Χριστός πήρε την εντιμότερη εκδοχή για τον πλούτο που μάζεψε ο πλούσιος. Γιατί λέει απλά «ευφόρησε η χώρα του». Έκαναν πολλά εισοδήματα τα χωράφια του. Και επειδή μέχρι τότε το μόνο που σκεπτόταν ήταν πώς θα μαζέψει και πόσα θα μαζέψει, άρχισε να βασανίζει το μυαλό του, γιατί οι αποθήκες του ήταν μικρές και δεν επαρκούσαν για τη νέα σοδειά. Τελικά αποφάσισε: «καθελώ μου τας αποθήκας», θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου. Θα χτίσω μεγαλύτερες. Θα τα μαζέψω όλα και μετά θα έχω την δυνατότητα να πω στον εαυτό μου: «Τώρα πια έχεις δικαίωμα να χορτάσεις τη ζωή και τον κόπο σου. Μάζεψες και έχεις. Τέρμα οι δουλειές, οι πίκρες και η στενοχώρια. Θα απολαύσουμε τα αγαθά μας»

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΩΣ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός κατά τήν περίοδο τῆς διδασκαλίας του ὑπῆρξε αὐστηρός μέ τούς ἀνθρώπους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι εἶχαν παραδοθεῖ ὁλοκληρωτικά στήν αὔξηση τοῦ πλούτου τους. Εἶχε μάλιστα ἀναφερθεῖ καί στή δυσκολία τους νά εἰσέλθουν στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐξαιτίας τῆς προσκόλλησής τους στά ὑλικά ἀγαθά καί τῆς ἐξάρτησής τους ἀπό τήν πολυτέλεια. «Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διά τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἤ πλούσιον εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν» (Λουκ. 18,25).

Ὁ Κύριός μας, ὅμως, δέν κατηγόρησε ποτέ τούς ἀνθρώπους πού εἶχαν οἰκονομική ἄνεση, ποτέ δέν ἐναντιώθηκε σέ ὅσους εἶχαν πλούτη.

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Θ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιβ΄ 16-21)

16 Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων· ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· 17 καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; 18 καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, 19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 20 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; 21 οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν.

 Τὰ ἀνεκτίμητα δῶρα τοῦ Θεοῦ – Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 20 Νοεμβρίου 2022

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2022

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 20 Νοεμβρίου 2022, ΚΓ΄ Κυριακῆς (Ἐφεσ. β΄ 4-10)

ΤΑ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ἡ ἀποστολικὴ περικοπὴ τῆς σημερινῆς Κυριακῆς, ἀπὸ τὴ θεολογικότατη πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, μᾶς παρουσιάζει τὶς ἀνεκτίμητες εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ· τὰ πολύτιμα δῶρα του, ποὺ μᾶς πρόσφερε χάρη στὴν ἄρρητη ἀγάπη του πρὸς ἐμᾶς.

1. Ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης

Ὁ Θεός μας, ὁ Ὁποῖος εἶναι πλούσιος σὲ ἔλεος, «διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς», ἐξαιτίας δηλαδὴ τῆς πολλῆς του ἀγάπης, μᾶς χάρισε πνευματικὴ ζωή, μαζὶ μὲ τὸν Χριστό, ἐνῶ ἤμασταν νεκροὶ πνευματικὰ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, σημειώνει ὁ θεῖος Ἀπόστολος. Συνεπῶς κι ἐσεῖς ἔχετε σωθεῖ, ὄχι ἐξαιτίας τῶν κατορθωμάτων σας, ἀλλὰ μὲ τὴ Χάρι τοῦ Θεοῦ.

 Κυριακή 20η Νοεμβρίου 2022

Κυριακή Θ΄ Λουκᾶ.

(Λουκ. 12, 16 – 21).

«...εἰς Θεόν πλουτῶν» (Λουκ. 12, 21).

Τήν ἐξαιρετικά ἀφυπνιστική παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου ἀκούσαμε σήμερα ἀπό τό θεανδρικό στόμα τοῦ Λυτρωτῆ Ἰησοῦ. Σ’ αὐτήν ὁ Κύριος διηγεῖται τήν ἱστορία ἑνός ἀνόητου ἀνθρώπου πού ἔχει πολλά ἀγαθά, ἀλλά κάνει τήν ἀπερισκεψία νά ξεχάσει τόν θάνατο. Ἀντί νά ἔχει μέριμνα γιά τό ποῦ θά βρεθεῖ μετά τό τέλος πού ἔρχεται, ἔχει μέριμνα γιά τό ποῦ θά ἀποθηκεύσει τά πλούτη του. Ἔτσι ὁ θάνατος τόν βρίσκει πλούσιο στή γῆ, ἀλλά τόν ὁδηγεῖ πάμφτωχο στόν οὐρανό. Ὁ Χριστός καταλήγει στό συμπέρασμα πώς αὐτό παθαίνει «ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καί μή εἰς Θεόν πλουτῶν».

 Κυριακή Θ΄ Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιβ’ 16 – 21 (20-11-2022)

Διακόνου Επιφανίου Παπαντωνίου

Αν μπορούσαμε να πούμε ότι η προηγουμένη Κυριακή πρόβαλε ως πρότυπο ζωής προς ένταξη στη Βασιλεία του Θεού τον εύσπλαχνο Σαμαρείτη, τον ανιδιοτελή άνθρωπο της έμπρακτης αγάπης, η σημερινή Κυριακή προβάλλει το αρνητικό κακέκτυπο: τον άφρονα πλούσιο, τον άνθρωπο που η μόνη έγνοια του ήταν πώς να έχει και να κατέχει τα υλικά του αγαθά, πώς να αυξάνει τα γεννήματά του, σε τέτοιο βαθμό, που τελικά να δυστυχεί μέσα στην υποτιθέμενη «ευτυχία» του.

 Κυριακή ΚΓ΄ Επιστολών, Αποστ. Aνάγνωσμα: Εφεσ. β΄ 4-10 (20-11-2022)

Πρεσβυτέρου Ανδρέα Παπαμιχαήλ

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Η  Έφεσος ήταν η πρωτεύουσα της Ιωνίας και μια απ’ τις πολυπληθέστερες και λαμπρότερες πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου. Κεντρική θέση στη ζωή αυτής της μεγαλούπολης κατείχε η λατρεία της θεάς Αρτέμιδος. Ο Απόστολος των Εθνών επισκέφθηκε την Έφεσο κατά τη δεύτερη αποστολική περιοδεία για μικρό χρονικό διάστημα, ενώ κατά τη διάρκεια της τρίτης του περιοδείας έμεινε στην πόλη για σχεδόν τρία χρόνια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εκεί μια εύρωστη χριστιανική κοινότητα που η δράση των μελών της ξεπερνούσε τα όρια της Εφέσου.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ

Δύο είναι τα είδη των πειρασμών αγαπητοί μου αδελφοί στη ζωή μας. Ή οι θλίψεις βασανίζουν τις καρδιές μας, όπως το χρυσάφι στο καμίνι ελέγχοντας διά της υπομονής την ακεραιότητά μας ή πολλές φορές και αυτή, η αφθονία της ζωής, λειτουργεί ως δοκιμαστήριο για τους περισσοτέρους. Διότι είναι εξίσου ακατόρθωτο, να διαφυλαχθεί η ψυχή, ανυποχώρητη στις περιστάσεις αλλά και να μην πέσει στην αλαζονεία κάποιος όταν τον δοξάζουν. Και στο πρώτο είδος των πειρασμών, πρέπει να παίρνουμε παράδειγμα τον Ιώβ, αυτόν τον ακαταμάχητο αθλητή, ο οποίος υποδέχτηκε τις θλίψεις και τις δοκιμασίες, με σταθερότητα λογισμών και ακλόνητη καρδιά. Και στο δεύτερο είδος πειρασμών παράδειγμα προς αποφυγή, να παίρνουμε τον πλούσιο της σημερινής ευαγγελικής περικοπής.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Θ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιβ΄ 16-21) (Εφ. β΄ 4-10)

Πλήρωμα ζωής

«Άφρον, ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου, α δε ητοίμασας τίνι έσται; Ούτως ο θησαυρίζων εαυτώ, και μή εις Θεόν πλουτών»

Η σημερινή ευαγγελική παραβολή είχε σαν αφορμή τη φιλονικία δύο αδελφών πάνω σε κληρονομικά ζητήματα. Ο Κύριος γνώριζε ότι και οι δυο τους είχαν κυριευθεί από το φοβερό πάθος της πλεονεξίας. Για να βοηθήσει λοιπόν όλους μας να αποφύγουμε την αδυναμία αυτή, μάς πρόσφερε την παραβολή του άφρονος πλουσίου, με τα τόσο ζωηρά αλλά και διδακτικά μηνύματα και νοήματα.

Η υποδούλωση στην ύλη

 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ

(20/11/2022)

Ἄκρως ἐνδιαφέρουσα προσέγγιση στό ζήτημα τοῦ πλουτισμοῦ καί τῆς χωρίς μέτρο συσσώρευσης ὑλικῶν ἀγαθῶν κάνει τό σημερινό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, στό ὁποῖο ὁ Κύριός μας παρουσιάζει τήν παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ζοῦσε γιά νά ἀπολαμβάνει τά πλούτη καί τά ὑλικά ἀγαθά πού κατεῖχε καί τό μόνο πού τόν ἐνδιέφερε ἦταν ἡ ἐπαύξησή τους, ἀδιαφορώντας γιά τά προβλήματα καί τήν ἀνέχεια πού μάστιζε τούς συνανθρώπους του. Ὁ Θεός, ὅμως, πού δημιούργησε τόν κόσμο καί κατένειμε τόν ὑλικό πλοῦτο μέ δικαιοσύνη, τήν ὁποία θέλει καί οἱ ἄνθρωποι νά ἐπιδεικνύουν, τοῦ ἐμήνυσε ὅτι ὁ θάνατος εἶναι κοντά. Τί θ’ ἀπογίνουν, λοιπόν, ὅσα ἀπέκτησε, ἀδιαφορώντας γιά τήν μετά θάνατον κατάσταση τῆς ψυχῆς του; 

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Θ' ΛΟΥΚΑ) 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ  Θ΄ ΛΟΥΚΑ

20 Νοεμβρίου 2022

«Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθά…» (Λουκ. 1, 31)

Ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου ὁ Θεὸς ἔδειξε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἰσότιμος μὲ τὰ ἄλλα ἐπίγεια δημιουργήματα. Γιὰ ὅλα μὲ ἕνα Του λόγο «εἶπε καὶ ἐγενήθησαν», ὅπως τὸ φῶς, τὸ στερέωμα, τὸ νερὸ κ.λ.π. Τὸν ἄνθρωπο, ὅμως, τὸν ἔπλασε μὲ ἰδιαίτερο δημιουργικὸ τρόπο, μὲ ξεχωριστὴ φροντίδα, μὲ στοργή. «Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τόν ἄνθρωπον, χοῦν (χῶμα) ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς καὶ ἐγένετο ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν» (Γεν. 2, 7). Ἔτσι, στὸ ὑλικὸ συστατικὸ τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου προστέθηκε καὶ τὸ πνευματικὸ στοιχεῖο, ἡ ἄυλη ψυχή. Νὰ σκεφθοῦμε ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι γιὰ τὸ γήινο σῶμα ὅ,τι ὁ κυβερνήτης γιὰ τὸ πλοῖο, ὁ μουσικὸς γιὰ τὸ ὄργανο (ἱ. Χρυσόστομος). Γι’ αὐτὸ ἡ ψυχὴ χαρακτηρίζεται «βασίλισσα» καὶ τὸ σῶμα «ὑπηρέτης».

 Κυριακή Θ΄ Λουκά

Ιωάννη Καραβιδόπουλου

«Η ολέθρια αφροσύνη»

«Κάποιος από το πλήθος είπε στον Ιησού: «Διδάσκαλε, πες στον αδελφό μου να μοιράσουμε την κληρονομιά μας». Κι ο Ιησούς του απάντησε: «Άνθρωπέ μου, εγώ δεν είμαι δικαστής, για να χωρίζω την περιουσία σας». Και στο πλήθος είπε: «Να προσέχετε και να φυλάγεστε από κάθε είδους πλεονεξία, γιατί τα πλούτη, όσο περίσσια κι αν είναι, δε δίνουν στον άνθρωπο την αληθινή ζωή». Τους είπε μάλιστα την εξής παραβολή: «Κάποιου πλούσιου ανθρώπου τα χωράφια έδωσαν άφθονη σοδειά. Τότε, εκείνος σκεφτόταν και έλεγε: «Τι να κάνω; Δεν έχω μέρος να συγκεντρώσω τα γεννήματά μου! Αλλά να τι θα κάνω», είπε.

 ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Απόστολος: Εβρ. θ΄ 1-7

Ευαγγέλιο: Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄, 27-28

21 Νοεμβρίου 2022

Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου συνιστούν μια από τις σημαντικότερες εορτές του Εκκλησιαστικού έτους. Από τη στιγμή της εισόδου της Θεοτόκου στον ναό του Σολομώντα, στα άγια των αγίων, ανοίγεται ο δρόμος για την υλοποίηση του Σχεδίου του Θεού να σώσει τον άνθρωπο. Άλλωστε αυτό κάνουν ξεκάθαρα όλοι οι ύμνοι που αναφέρονται στην εορτή από το απολυτίκιο μέχρι και τις καταβασίες των Χριστουγέννων που αρχίζουν από σήμερα να ψάλλονται στις εκκλησίες. Η εορτή περιβάλλεται από ένα ιστορικό υπόβαθρο στο οποίο όμως οι πατέρες έδωσαν και μια θεολογική εξήγηση των γεγονότων. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ

Απόστολος: Εφεσ. β΄4 - 10

Ευαγγέλιο: Λουκ. ιβ΄16 – 21

20 Noεμβρίου 2020

Στην πραγματικότητα, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε, ότι όλα όσα έχουμε στην παρούσα ζωή είναι προσωρινά, εξαιρουμένης της ψυχής. Ο Κύριος μάς τα εμπιστεύεται για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είμαστε οι διαχειριστές τους. Εμείς μπορούμε, είτε να τα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά για το δικό μας συμφέρον ή για το κοινό συμφέρον, δηλαδή προς δόξα Κυρίου.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΛΟΥΚΑ 20-11-22

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Γιατί τιμᾶμε τήν Παναγία μας

Τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας δέν τούς λατρεύουμε. Ἐπειδή ἡ Λατρεία ἀνήκει μόνον στόν Θεό. Αὐτό ἰσχύει καί γιά τήν Θεομήτορα Μαρία, τήν Παναγία μας.

Ὅμως, ὀφείλουμε οἱ πιστοί νά τιμοῦμε ἰδιαιτέρως κάθε Ἅγιο. Εἰς τό ἔπακρον δέ τήν Παναγία.

Ἄς δοῦμε ποιοί λόγοι θεμελιώνουν αὐτήν τήν ὕψιστη ὀφειλομένη τιμή.

Ὁ πρῶτος λόγος εἶναι πώς ἐκείνη ἦταν πού εἶπε τό μεγάλο «ναί» στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία μας. Ὅταν ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ τῆς προανήγγειλε τόν παράδοξο Τόκο της, ταυτόχρονα τῆς ἀπήγγειλε τό πρῶτο «χαῖρε». Ἕνα «χαῖρε», πού ἀπό τότε θά τῆς ἀπονέμεται συνεχῶς στήν Ἱστορία, ἰδιαίτερα δέ στούς ἱλαρούς Ναούς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Παιδιοῦ Της.

 Κήρυγμα Αποστολικό Κυριακής ΚΓ’ Επιστολών (20–11–2022)

«Και ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωποίησε τῷ Χριστῷ»

Αγαπητοί μου αδελφοί, στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, που προέρχεται από την προς Εφεσίους επιστολή του Απ. Παύλου, τονίζεται ιδιαίτερα η αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους, αλλά και το ότι η σωτηρία προς κάθε άνθρωπο είναι και εξαρτάται από την χάρη του Θεού «τῇ γὰρ χάριτι ἐστὲ σεσωσμένοι» αλλά και από την πίστη μας προς Αυτόν, «διὰ τῆς πίστεως καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ἡμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον».

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  «Η ΠΝΕΟΝΕΞΙΑ» ΤΗΣ 20-11-2022

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

«Η ΠΝΕΟΝΕΞΙΑ»

Μέ τόν χαρακτηρισμό «Ἄφρων» προσφωνεῖ τόν πλεονέκτη πλούσιο ὁ Χριστός στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή.  «Ἂφρων, αὐτή τή νύχτα τελειώνει ἡ ζωή σου, Τί θά τά κάνεις ὅλα αὐτά, πού μέ νοσηρή ἰδιοτέλεια θησαύρισες; Σέ ποιόν θά τά ἀφήσης;». Ὁ χαρακτηρισμός αὐτός, πού χρησιμοποιεῖ ό Κύριος γιά τόν ἄπληστο πλούσιο, μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι ή πλεονεξία εἶναι ἀληθινή ἀρρώστεια πού δέν ἀφήνει τόν ἄνθρωπο νά ἡρεμήσει καί νά χαρεῖ. «Καί διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ».  Τά ὃρια στά ὁποῖα κλείνονται οἱ σκέψεις του καί οἱ προοπτικές του, εἶναι ἡ λέξη «ἐγώ»

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

 2022 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΛΟΥΚΑ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΟΥ (Λουκ. 10, 25-37)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στη Νέα Κερασούντα, στις 12/11/2006

Τοποθετήσου σωστά

Η παραβολή του καλού Σαμαρείτου είναι μια βαθειά έρευνα πάνω στο μεγαλύτερο πρόβλημά μας που είναι: Θεός, άνθρωπος, και αγάπη προς τον πλησίον. Πόσο πρέπει να αγαπάμε τον Θεό, μας το λέει ο Χριστός: «Εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της διανοίας και με όλη μας την δύναμη. Και τον πλησίον σαν τον εαυτό μας».

Και τώρα το ερώτημα: Ποιος είναι ο «πλησίον» που πρέπει να αγαπάμε;

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ

Στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή ἡ Ἐκκλησία μᾶς φέρνει μπροστά στό μεγάλο κεφάλαιο τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τίς διαπροσωπικές σχέσεις. Ὁ Θεός, βλέποντας ἀπό τήν ἀρχή τῆς Δημιουργίας ὅτι δέν εἶναι καλό ὁ ἄνθρωπος νά εἶναι μόνος, ἔφτιαξε ἕνα συνοδοιπόρο τῆς ζωῆς του. Ἀπό τήν ἀρχαία φιλοσοφία γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι κοινωνικό ὄν καί πώς ὁ ἀπομονωμένος ἄνθρωπος εἶναι εἴτε θεός, εἴτε θηρίο. Οἱ κοινωνίες ἀποτελοῦν καθρέφτη τῆς ἐπαφῆς τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν ἑαυτό του καί, κατ’ ἐπέκταση, καθρέφτη τῶν ἀνθρώπινων σχέσεων. Ἔχει γίνει πολύς λόγος κατά καιρούς σχετικά μέ τή διαφορετικότητα, τήν ἀποδοχή τοῦ ἄλλου, τήν ἀλληλεγγύη, καί μάλιστα σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε ἀρκετές φορές λαμβάνει φονταμενταλιστικές διαστάσεις, μέ ἀποτέλεσμα ἡ θεματολογία του νά καταντᾶ κάπως τετριμμένη.

Τό ὑπόδειγμα τῆς εὐαγγελικῆς ἀγάπης

 Ὁ «χρυσορρήμων» Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 13 Νοεμβρίου 2022, Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου (Ἑβρ. ζ΄ 26 – η΄ 2)

Ο «ΧΡΥΣΟΡΡΗΜΩΝ» ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Κατὰ τὴ σημερινὴ Κυριακὴ ἡ ἁγία μας Ἐκ­κλησία ἑορτάζει τὴ μνήμη ἑνὸς μεγάλου Ἱεράρχη καὶ οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου, τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε «χρυσορρήμων» Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, καλλικέλαδος ρήτορας τοῦ ἱεροῦ ἄμβωνα καὶ βαθὺς ἑρμηνευτὴς τῶν θείων Γραφῶν. Γιὰ νὰ τιμήσουμε λοιπὸν σήμερα τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ποὺ ἀκούσαμε στὴ θεία Λειτουργία εἶναι ἀφιερωμένο σ᾿ ἐκεῖνον καὶ λαμβάνεται ἀπὸ τὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή.

1. Πρότυπο ἀρχιερέα

 Κυριακή 13η Νοεμβρίου 2022

Κυριακή Η΄ Λουκᾶ.

(Λουκ. 10, 25 – 37).

«τοῦτο ποίει καί ζήσῃ» (Λουκ. 10, 28).

Τήν πανέμορφη καί βαθυστόχαστη παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Αὐτή ἡ παραβολή εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἰησοῦ στό ἐρώτημα ἑνός νομικοῦ γιά τήν ἐφαρμογή τῆς ἀγάπης καί τήν ἐπίτευξη τῆς σωτηρίας. Ὁ ἄνθρωπος σώζεται ὅταν ἀγαπάει χωρίς διακρίσεις καί χωρίς ἐπιφυλάξεις.

 Κυριακή Η΄ Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ι΄ 25-37 (13-11-2022)

Πρεσβυτέρου Χρίστου Κούλενδρου

Η αγάπη προς τον πλησίον

Η ευαγγελική περικοπή που σήμερα ακούσαμε είναι η γνωστή παραβολή του καλού Σαμαρείτου. Αφού ο Κύριος μας ερωτήθηκε από ένα νομικό, δάσκαλο δηλαδή του Μωσαϊκού Νόμου, απαντά στο ερώτημα «τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;» Τι πρέπει, δηλαδή, να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;

Ο ιερός Ευαγγελιστής σημειώνει για το νομικό και το εξής: «εκπειράζων αυτόν», ήθελε δηλαδή να παγιδεύσει τον Ιησού, να τον φέρει σε δύσκολη θέση. Δεν τον πίστευε ως Θεό και τη διδασκαλία του τη θεωρούσε αντίθετη με όσα έλεγε ο Νόμος του Μωϋσέως. Προσήλθε λοιπόν στο Χριστό χωρίς αγαθή πρόθεση, θέλοντας απλά μέσα από τη συζήτηση να φανεί η αντίθεση του Χριστού με το Νόμο πράγμα που θα σήμαινε, πως ούτε Θεός ήταν, ούτε προερχόταν «εκ Θεού».

 Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αποστ. Aνάγνωσμα: Εβρ. ζ΄ 26 – η΄ 2 (13-11-2022)

Πρεσβυτέρου Φιλίππου Φιλίππου

Την Κυριακή, 13 Νοεμβρίου, διαβάζεται το αποστολικό ανάγνωσμα της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το συγκεκριμένο ανάγνωσμα διαβάζεται στη μνήμη Ιεραρχών λόγω της αναφοράς του στην ιερωσύνη του Ιησού Χριστού και είναι παρμένο από την προς Εβραίους Επιστολή.

Η επιστολή αυτή είναι γραμμένη σε ανώτερη κοινή γλώσσα και δίνει περισσότερο την εντύπωση πραγματείας παρά επιστολής. Μέσα από αυτή βλέπουμε να υπάρχει μια ταυτότητα εμπειριών μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Βλέπουμε το πώς ο Θεός, μέσα από αυτά που προηγήθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη, προετοίμασε το λαό του για την έλευση του Χριστού. Μπορούμε ακόμη να δούμε το πώς ερμηνεύεται χριστολογικά η Παλαιά Διαθήκη.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ

Στην επίγειο ζωή του ο Κύριος θέλοντας να αποκαλύψει τις αλήθειες της Βασιλείας τού Θεού, δεν δίδασκε τον κόσμο με επιστημονικές θεωρίες, αλλά με απλές διδακτικές ιστορίες τις παραβολές.

Έτσι σήμερα αδελφοί μου, ακούσαμε στο ευαγγελικό ανάγνωσμα την παραβολή του καλού Σαμαρείτη.

«Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;» Τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνιο ζωή; Ποιος απευθύνει το ερώτημα αυτό και σε ποιον; Ένας άνθρωπος του νόμου, Νομικός μας λέει το ευαγγέλιο, ο οποίος γνωρίζει, καλά τους νόμους της Ιουδαϊκής θρησκείας και την αγία Γραφή. Ρωτάει τον Κύριο, να του πει με ποιο τρόπο θα κερδίσει την αιώνιο ζωή. Ζητάει ουσιαστικά από τον ίδιο τον Θεό, με τον οποίο θα ξανακερδίσει την αιωνιότητα ο άνθρωπος, την οποία χάσαμε μετά την πτώση των πρωτοπλάστων.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Η΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ι΄ 25-37) (Εβρ. ζ΄ 26 – η΄2)

 Σαμαρειτικές αναβάσεις

«Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;»

Η ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη προσφέρεται ως μοναδική ευκαιρία για πλήρη αποδοχή της αγάπης του Θεού, την οποία καλείται να προσφέρει αδιάκοπα στους συνανθρώπους του. Στο θέμα ακριβώς αυτό εστιάζεται η σημερινή ευαγγελική περικοπή, η οποία αναφέρεται στην παραβολή του Καλού Σαμαρείτη. Μέσα απ’ αυτή την παραβολή δίνεται απάντηση στο ερώτημα ποιος είναι ο πλησίον μας. Εγείρεται, επίσης, το ζήτημα πώς ο καθένας από εμάς γίνεται πλησίον για τον άλλο. Και αυτό γιατί σε τελική ανάλυση στην προοπτική της αυθεντικής κοινωνίας αγάπης που σφυρηλατείται στην πραγματικότητα της Εκκλησίας όλοι οι άλλοι είναι πλησίον μας και αδελφοί μας και σαν τέτοιους θα πρέπει να τους αντικρίζουμε. Αυτό κι αν συνιστά την απάντηση στο ζήτημα που εγείρεται στην εποχή μας για τη δυνατότητα μιας αυθεντικής κοινωνίας προσώπων και λαών.

Η στυγνή τυπολατρία

 ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΟΥ

(Λουκ. ι΄ 25-37)

Ἡ εὐρεία ἔννοια τοῦ πλησίον καὶ τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης

Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὴν ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ Λόγου.

Οἱ Φαρισαῖοι κατηγοροῦσαν τὸν Ἰησοῦ καὶ τοῦ ἔλεγαν ὅτι: «Σαμαρείτης εἰ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις1». Μιλῆσαν περιφρονητικὰ γιὰ τὸ Χριστὸ ὅτι εἶναι Σαμαρείτης. Δὲν ἐπέλεξε ἑπομένως, τυχαία τὴν παραβολὴ αὐτὴ ὁ Κυρίος. Μέσῳ αὐτῆς τῆς παραβολῆς δίδει ἔμμεση ἀπάντηση στοὺς κατηγόρους του. Ὁ Σαμαρείτης, τὸν ὁποῖον περιφρονοῦσαν ὡς παραχαράκτη τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, αὐτὸς εὐσπλαχνίσθηκε τὸν τραυματισμένο καὶ τὸν βοήθησε.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Η' ΛΟΥΚΑ) 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

«καὶ ἰδὼν αὐτὂν ἀντιπαρῆλθε» (Λουκ. 1, 31)

Ἕνα ἀπὸ τὰ πάθη τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ποὺ προσβάλλει ἰδιαίτερα τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας, εἶναι καὶ ἡ φιλαυτία. Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀλλιῶς ὀνομάζουμε ἐγωισμό. Φιλαυτία σημαίνει μιὰ ὑπερβολική, μιὰ ἀρρωστημένη ἀγάπη τοῦ ἑαυτοῦ μας, προσκόλληση στὰ δικά μας θελήματα, νοήματα, ἐπιθυμίες καὶ φαντασιώσεις.

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς λέγει ὅτι δύο ἄνθρωποι, καὶ μάλιστα μὲ ὑψηλὰ ἀξιώματα, ἐνῶ συνάντησαν ἕναν δεινοπαθοῦντα συνάνθρωπό τους, "ἀντιπαρῆλθον". Δὲν τὸν πρόσεξαν, δὲν τὸν περιέθαλψαν. Καὶ γιατὶ αὐτό; Γιατὶ ὀ ἐγωισμός, ἡ φιλαυτία τους, δὲν τοὺς ἐπέτρεψε νὰ πράξουν αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  «ΤΙΣ ΕΣΤΙ ΜΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ» ΤΗΣ 13-11-2022

 Τὸ βασικὸ ἐρώτημα, πού ἔθεσε ἀμυνόμενος ὁ νομικὸς στὸν Χριστό στήν σημερινή Εὐαγγελική περικοπή ἦταν: «καὶ τὶς ἐστί μου πλησίον»·

Ὁ Χριστὸς ὅμως μετὰ τὴν παραβολὴ ρωτᾶ ποιὸς ἐνήργησε ὡς πλησίον, στρέφει δηλαδὴ τὴν προσοχὴ στὸ ὑποκείμενο τῆς ἀγάπης·   «τὶς  οὖν τούτων  τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοὶ γεγονέναι...».  Τὸ «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὸν» ἦταν μία ἐντολή τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου γιὰ τοὺς Ἰουδαίους. Τὸ κρίσιμο ὅμως σημεῖο, στὸ ὁποῖο ὑπῆρχαν πολλὲς συζητήσεις, ἦταν ποιὸς πρέπει νὰ θεωρεῖται πλησίον. Σύμφωνα μὲ τὸν ἰουδαϊκὸ Νόμο ἡ ἔννοια τοῦ πλησίον ἦταν συχνὰ συγκεχυμένη καὶ περιορισμένη. Μερικοὶ  νομοδιδάσκαλοι ὑποστήριζαν ὅτι εἶναι παράνομο νὰ βοηθήσεις μία ἐθνικὴ γυναίκα στὴν ὀδύνη τοῦ τοκετοῦ, διότι ἐπρόκειτο νὰ γεννηθῆ ἕνας ἄλλος ἐθνικός.

 Κυριακή Η΄ Λουκά

†Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη

Ο Ιησούς: ο καλός και αγαθός Σαμαρείτης της αγάπης

Ογδόη Κυριακή του Λουκά σήμερα, αγαπητοί. Ο Ιησούς μας είπε την παραβολή του καλού Σαμαρείτου, που είναι ο Ίδιος. Καλός Σαμαρείτης είναι ο Χριστός μας, ο οποίος μας πήρε πάνω Του, τα έδωσε όλα, και πέθανε και ανέστη για μας. Και μας προσφέρει συνεχώς τα πάντα, μέχρι που να μας βάλει στην αιώνια ζωή, και κει θα είναι πια η μοναδική και ατελεύτητη χαρά και αγαλλίασή μας.

Καθώς ανέβαινε ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στα Ιεροσόλυμα, είχε καθίσει σε κάποιο μέρος και μιλούσε στους Μαθητές και στον λαό. Κάποια στιγμή, ένας Νομοδιδάσκαλος σηκώθηκε και Τον ερώτησε τι να κάνει, για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ

Απόστολος: Εβρ. ζ’ 26 – 28, η’ 1 – 2

Ευαγγέλιο: Λουκ. ι΄ 25 - 37

13 Νοεμβρίου 2022

Ιδιαίτερα και σημαντικά ερωτήματα προβάλλουν στο σημερινό ευαγγέλιο.

Δυο ερωτήματα υποβάλλονται από τον νομοδιδάσκαλο στον Χριστό όπως: «Τι πρέπει να κάμω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή»; και «τις έστι μου πλησίον;»

Αντί απαντήσεως όμως ο Χριστός θέτει άλλα δυο ερωτήματα. Στα ερωτήματα αυτά θα κληθεί να απαντήσει ο ίδιος ο νομοδιδάσκαλος. «Τι γράφει ο νόμος του Θεού;» και μετά την παρεμβολή της παραβολής του καλού Σαμαρείτη θέτει το ερώτημα «ποιος από τους τρεις αποδείχθηκε πραγματικός πλησίον στον άνθρωπο που έπεσε στα χέρια των ληστών;».

 ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ ΛΟΥΚΑ (13-10-2022)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Σήμερα, -μέρα Ἀναστάσιμη, χριστιανοί ἀδελφοί μου, ὅπως κάθε Κυριακή – γιορτάζουμε τήν μνήμη τοῦ μεγάλου Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Καί μόνον ὁ Κατηχητικός Λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου νά εἶχε διασωθεῖ, ἀπό τήν τεράστια προσφορά του στό κήρυγμα τῆς Πίστης μας, θά ἀρκοῦσε ἴσως νά συνεγείρει τίς ψυχές μας στήν Ἀγάπη, τήν δοξολογία καί τήν εὐγνωμοσύνη πρός τόν Κύριο Ἰησοῦ.

 Κήρυγμα Αποστολικό Κυριακής 13–11–2022 (Aγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου)

«Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς»

Σήμερα αδελφοί μου από την Αγία μας Εκκλησία προβάλλεται το πρόσωπο του μεγάλου και ιερού Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τιμούμε την μνήμη του, την παρουσία του και την προσφορά του. Υπήρξε η μεγαλυτέρα προσωπικότης της Εκκλησίας μας ως συγγραφέας, ως ηγέτης, ως ρήτορας, ως Άγιος!

Πολύ σοφά η Εκκλησία μας όρισε να διαβάζεται αυτό το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα που προέρχεται από την προς Εβραίους Επιστολή του Απ. Παύλου που μιλά για τον μοναδικό και ανεπανάληπτο Αρχιερέα, τον κατά πάντα άξιο Αρχιερέα να προσφέρει θυσία δεκτή και ευάρεστη στον Θεό.

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς H΄ Λουκᾶ (Λουκ. ι΄ 25-37)

25 Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέ­στη ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε, τί ποιή­σας ζωὴν αἰώνιον κληρονο­μή­σω; 26 ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις;

27 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύ­ος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δια­νοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 28 εἶπε δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς ἀ­­­πε­κρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζή­­­σῃ. 29 ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑ­­­­αυτὸν εἶπε πρὸς τὸν Ἰη­σοῦν· καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; 30 ὑπολαβὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέν­τες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμι­θανῆ τυγχάνοντα. 31 κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱε­ρεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁ­­­­δῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. 32 ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον,­ ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντι­παρῆλ­θε.

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

 Κυριακή Ζ’ Λουκά

Η παιδική θνησιμότης 

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

[Λουκά 8, 40-56]

(Απομαγνητοφωνημένη ομιλία που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 7-11-1993)

Εκπληκτικό θαύμα, αγαπητοί μου, η ανάστασις της θυγατρός του Ιαείρου. Και μάλιστα, διπλούν θαύμα! Γιατί όταν ο Κύριος κατευθύνετο προς το σπίτι του αρχισυναγώγου Ιαείρου, ένα άλλο θαύμα έλαβε χώρα. Ήταν το θαύμα της θεραπείας της αιμορροούσης εκείνης γυναικός. Και όσα εκεί ελέχθησαν με την αιμορροούσα γυναίκα, έχουν βάθος πίστεως και βάθος θεολογίας.

 2022 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 6 - ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΛΟΥΚΑ

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ (Λουκ. 8, 41-56)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Ομιλία στον Άσσο, στις 6/11/1994)

Αξιοποιείστε σωστά το θαύμα

Όταν ο Κύριος μας δίνει τον φωτισμό Του και αναζητούμε την ευλογία Του και την δύναμή Του και την συγχώρησή Του, πρέπει να μας «πιάνει» και λίγη αγωνία για να εννοήσουμε καλλίτερα το θέλημά Του. Και να ανοίγουμε τα μάτια μας για να διαβάσουμε τον Λόγο του Θεού και να τεντώνουμε τα αυτιά μας να τον ακούσουμε, αλλά και να ανοίγουμε την καρδιά μας για να τον βάλλουμε μέσα. Να μείνει μόνιμα εκεί, για να μας κάνει ανθρώπους του Θεού βαθιά, ειλικρινά, χαρισματικά!

Σήμερα το Ευαγγέλιο μας μίλησε για δυο θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΙΑ ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μετά τήν ἐπιστροφή τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τήν περιοχή τῶν Γαδαρηνῶν τόν συνάντησε ἕνας ἄνθρωπος ὀνόματι Ἰάειρος, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πρῶτος στήν τάξη τῆς συναγωγῆς, καί τόν παρεκάλεσε νά μεταβεῖ στό σπίτι του, διότι ἡ δωδεκάχρονη κόρη του ἦταν ἑτοιμοθάνατη. Καθώς προχωροῦσαν μέσα ἀπό τόν ὄχλο, μιά γυναίκα αἱμορροούσα ἀπό νεαρή ἡλικία, τόν πλησίασε καί, ἀφοῦ ἄγγιξε τήν ἄκρη ἀπό τό ἱμάτιο τοῦ Κυρίου, θεραπεύθηκε. Ὁ Ἰησοῦς, μόλις ἀντιλήφθηκε τό γεγονός, ζήτησε νά μάθει ποιός ἦταν ἐκεῖνος πού τόν ἄγγιξε. Μέσα στό πλῆθος, ὅμως, ἦταν ἀδύνατο νά καταλάβουν οἱ μαθητές ποιό ἦταν αὐτό τό ἄτομο. Ἡ γυναίκα ἀπό εὐλάβεια καί συστολή ἐμφανίστηκε ἐνώπιόν του καί ὁμολόγησε τήν πράξη της, ὅπως καί τόν λόγο γιά τόν ὁποῖο τό ἔκανε.

Ἡ δύναμη τῆς θέλησης

 Θάνατος καὶ ζωή

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 6 Νοεμβρίου 2022, ΚΑ΄ Κυριακῆς (Γαλ. β΄ 16-20)

ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ

Στὴν ἀποστολικὴ περικοπὴ ποὺ ἀκούσαμε σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Γαλατίας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν παρεκτραπεῖ σὲ ἕνα σοβαρὸ ὀλίσθημα: Εἶχαν ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ κάποιες ψευδεῖς διδασκαλίες καὶ θεωροῦσαν ὅτι γιὰ τὴ σωτηρία τους ἦταν ἀπαραίτητη καὶ ἡ τήρηση τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου.

1. Νέκρωση τοῦ παρελθόντος

Γνωρίζουμε καλά, τοὺς γράφει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν σώζεται μὲ τὴν τήρηση τῶν τυπικῶν διατάξεων τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, ἀλλὰ μόνο μὲ τὴν πίστη του στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Γι᾿ αὐτὸ κι ἐμεῖς πιστέψαμε στὸν Χριστό, γιὰ νὰ σωθοῦμε μὲ τὴν πίστη μας σὲ Αὐτὸν καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Νόμου, ἀπὸ τὰ ὁποῖα δὲν θὰ σωθεῖ κανείς. Ἂν γιὰ τὴ σωτηρία μας ἦταν ἀπαραίτητη ἡ τήρηση τῶν ἀμέτρητων τυπικῶν διατάξεων τοῦ Νόμου, τότε ἐμεῖς, ποὺ ἐπιδιώκουμε νὰ σωθοῦμε διὰ τοῦ Χριστοῦ, θὰ ἤμασταν ἁμαρτωλοί. Μήπως ὁ Χριστὸς μᾶς παρέσυρε σὲ κάτι τέτοιο; «Μὴ γένοιτο», τονίζει, νὰ δεχθοῦμε μιὰ τέτοια βλασφημία.

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Ζ΄ Λουκᾶ (Λουκ. η΄ 41-56)

41 καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρ­χων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρ­χε· καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 42 ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν. Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄ­χλοι συνέπνιγον αὐτόν. 43 καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ρύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα,­ ἥτις ἰατροῖς προσαναλώ­σασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴ­­­­σχυ­σεν ὑπ᾿ οὐδενὸς θερα­πευ­θῆναι, 44 προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ρύσις τοῦ αἵ­ματος αὐτῆς. 45 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καὶ ἀ­­­ποθλίβουσι, καὶ λέγεις τίς ὁ ἁψάμενός μου;

 Νοέμβριος.

Κυριακή 6η Νοεμβρίου 2022

Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ. (Λουκ. 8, 41 – 56).

«παρεκάλει αὐτόν εἰσελθεῖν εἰς τόν οἶκον αὐτοῦ» (Λουκ. 8, 41).

Δύο μεγάλα θαύματα παρακολουθήσαμε νά ἐπιτελεῖ ὁ Ἰησοῦς στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ἀνασταίνει τή νεκρή δωδεκάχρονη κόρη τοῦ Ἰαείρου, πού ἦταν ὁ ἀρχηγός τῆς Συναγωγῆς στήν Καπερναούμ, καί θεραπεύει μία γυναίκα πού ὑπέφερε ἀπό βασανιστικές αἱμορραγίες γιά δώδεκα χρόνια. Δύο θαύματα πού δίνουν ζωή, χαρά καί ἐλπίδα.

Αὐτά τά θαύματα τά ἐπιτελεῖ μέν ὁ Χριστός, ἀλλά τά προκαλοῦν οἱ ἄνθρωποι μέ τήν πίστη καί τήν ἀρετή τους. Εἶναι χαρακτηριστικό πώς ὁ ἄρχοντας τῆς τοπικῆς Συναγωγῆς, ὁ Ἰάειρος, ἔπεσε στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ καί «παρεκάλει αὐτόν εἰσελθεῖν εἰς τόν οἶκον αὐτοῦ». 

 Κυριακή Ζ’ Λουκά Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λκ. η’ 41 – 56 (06-11-2022)

Πρεσβ. Φιλίππου Φιλίππου

Την προ παρελθούσα προηγούμενη Κυριακή ακούσαμε στην ευαγγελική διήγηση για τη θεραπεία του δαιμονιζομένου νέου στη χώρα των Γεργεσηνών, όπου οι κάτοικοι εκεί βλέποντας το θαύμα αυτό, παρακάλεσαν τον Ιησού Χριστό να φύγει από τα όρια της περιοχής τους. Φεύγοντας ο Ιησούς Χριστός από  την περιοχή των Γεργεσηνών φτάνει στην Καπερναούμ, όπου γίνεται δεκτός με θέρμη και χαρά από τους κατοίκους οι οποίοι σχημάτισαν μια λαοθάλασσα για να τον υποδεχθούν. Μεταξύ όλων αυτών των ανθρώπων που ανέμεναν τον Ιησού, βρίσκονταν και άνθρωποι οι οποίοι κατείχαν μια εξέχουσα κοινωνική θέση ανάμεσα στην πόλη της Καπερναούμ, όπως ο αρχισυνάγωγος Ιάειρος.

 Κυριακή ΚΑ΄ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα Γαλ. β’ 16-20 (06-11-2022)

Πρεσβυτέρου Χαρίτων Θεοδώρου

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα αποτελεί απόσπασμα από την προς Γαλάτας Επιστολή του Αποστόλου Παύλου συσχετίζεται άμεσα με τη λυτρωτική πορεία του ανθρώπου που γίνεται κατορθωτή μέσω της σταυρικής θυσίας του Χριστού. 

Επιβάλλεται να σημειώσουμε ότι στην περίοδο δράσης των αποστόλων κυριάρχησε η ιδέα ότι, για να σωθεί ένας χριστιανός θα έπρεπε όχι μόνο να πιστεύει στον Χριστό, αλλά να τηρεί και τον μωσαϊκό νόμο και την περιτομή. Παρ’ όλη την απόφαση της Αποστολικής Συνόδου ότι «οι πιστεύοντες στὸ Χριστὸ δὲν χρειάζεται ούτε να περιτέμνονται, ούτε να τηρούν τις άλλες διατάξεις του μωσαϊκού νόμου» (Πρξ ιε’ 28-29), κάποιοι Ιουδαίοι διακατέχοντας μεγάλη επιμονή και φανατισμό για το γεγονός αυτό, περνούσαν από τα διάφορα μέρη όπου κήρυττε ο απόστολος Παύλος και διαστρέβλωναν το κήρυγμα του, προωθώντας τις δικές τους θεωρίες και δοξασίες. Έτσι ο απόστολος Παύλος, θέλησε να τους αντιμετωπίσει μέσα από την προς Γαλάτας Επιστολή.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ζ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. η΄ 41-56) (Γαλ. β΄ 16-20)

Πίστεως αναβάσεις

«Και παραχρήμα έστη η ρύσις του αίματος»

Πολλοί ήταν οι άνθρωποι που έτρεχαν κοντά στον Χριστό για να τον δουν, να τον ακούσουν και να δεχθούν κάποια ευεργετική δωρεά Του. Αρκετοί πίστευαν ότι και με ένα άγγιγμα στα ενδύματά Του, θα γίνονταν δέκτες της ευλογίας Του. Και πραγματικά «όσοι αν ήπτοντο αυτού εσώζοντο». Το βλέπουμε και στην αιμορροούσα γυναίκα του σημερινού Ευαγγελίου. Η δυστυχισμένη εκείνη ύπαρξη υπέφερε για 12 ολόκληρα χρόνια. Ακόμα και η επιστήμη ύψωνε τα χέρια στην περίπτωσή της. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να την θεραπεύσουν. Μόνο μια ελπίδα απέμενε. Ο παντοδύναμος Ιησούς, για τον οποίο τόσα πολλά ακούγονταν, ότι δηλαδή θαυματουργούσε και πρόσφερε ζωή στους ανθρώπους. Έτσι, λοιπόν, όταν ο Κύριος επισκέφθηκε τον τόπο της, αυτή δεν παρέλειψε να αδράξει την ευκαιρία. Χωρίς αναστολές αποφάσισε να τον πλησιάσει.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ

Ἡ ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ Ἰάειρου

Εἶναι στό χαρακτῆρα τῶν κτισμάτων, τῶν ἀνθρώπων, ἡ λήθη, ἡ λησμονιά, ἡ τάση νά ξεχνοῦν εὔκολα.

Κι εἶναι στό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας νά ὑπενθυμίζει, νά ἐπαναφέρει στήν ἀνθρώπινη μνήμη τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τά πλάσματά Του, τήν ἀπεριόριστη θεϊκή δύναμή Του καθώς ἐπίσης πώς Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Μόνος πού προσφέρει ἄπλετα, χωρίς ἀντάλλαγμα, τή βοήθειά Του ὅταν ἡ ζωή μας διάγεται μέσω θλίψεων, δοκιμασιῶν καί βασάνων. 

Ὅπως ἔχει γραφεῖ στό παρελθόν, ὁ Χριστός ἐπιθυμεῖ νά συνάψει ὁ Ἴδιος προσωπική σχέση μέ τό πλάσμα Του, ἀρκεῖ κι ἐκεῖνο νά ἔχει τή θέληση γι’ αὐτό. Βασικό στοιχεῖο γι’ αὐτό ἀποτελεῖ ἡ ἀνυπολόγιστη, ἡ ἀνιδιοτελής, μυστική πίστη.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ζ' ΛΟΥΚΑ) 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

«οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει» (Λουκ. 8, 52)

Ὁ θάνατος ἀποτελεῖ ἕνα συγκλονιστικὸ γεγονός, μιὰ ὀδυνηρὴ πραγματικότητα μέσα στὴν ζωή μας. Ἡ παρουσία του γέμιζε ἀπαρχῆς τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου μὲ φόβο καὶ ὁδηγοῦσε τὴν σκέψη του σὲ ἀπορία καὶ ἀδιέξοδο. «Ὄντως φοβερώτατον τὸ τοῦ θανάτου μυστήριον…» , ψάλλει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἐκφράζοντας τὸ πανανθρώπινο δέος μπροστὰ στὸ μυστήριο τοῦ θανάτου. Ὁ θάνατος ἀποτελεῖ τὸν πικρὸ καρπὸ καὶ τὴν τραγικὴ συνέπεια τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀποστασίας καὶ τῆς πτώσης τῶν πρωτοπλάστων. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι: «φθόνῳ διαβόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον» (Σοφ. Σολ. 2, 24). Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος συμπληρώνει: «δι’ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθε καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος» (Ρωμ. 5, 12).

 Κυριακή Ζ’ Λουκά

†Του Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη

Η ανάσταση της κόρης υπό του Ιησού Χριστού

Ο Κύριος θεραπεύει τις αρρώστιες και ανασταίνει πεθαμένους

Έβδομη Κυριακή του Λουκά σήμερα, αγαπητοί. Το ιερό Ευαγγέλιο μας μιλάει για δύο μεγάλα θαύματα, τα οποία έκανε ο Χριστός στην Καπερναούμ, τη δεύτερη πατρίδα Του, αφού είχε γυρίσει από τη χώρα των Γαδαρηνών, που Τον έδιωξαν, όπως είπαμε σε προηγούμενη Κυριακή, οι κάτοικοί της. Τον περίμεναν, όμως, στην Καπερναούμ αμέτρητοι, κι ανάμεσά τους ξεπρόβαλε σε κάποια στιγμή ο άρχων της Συναγωγής Ιάειρος, που στα Ελληνικά σημαίνει Φώτιος, ο οποίος είχε μια μονάκριβη κόρη, που ήταν στα τελευταία της.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  «ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ» ΤΗΣ 6-11-2022

  «ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ»

«Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς∙ Τίς ὁ ἁψάμενός μου;» Τὴν ἐρώτηση αὐτὴ ἔκανε ὁ Χριστὸς ἐνῶ «οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν». Οἱ γύρω Του κοιτάζουν παραξενεμένοι. Ὁ Πέτρος καὶ οἱ ἄλλοι μαθητὲς δὲν κρατήθηκαν: «Τί λές, Δάσκαλε, τοῦ εἶπαν∙ τὰ πλήθη τοῦ λαοῦ σὲ ἔχουν περικυκλωμένο, σὲ συνθλίβουν καὶ σὺ λές, ποιὸς μὲ ἄγγιξε;». Καὶ ὅμως κάποιος μὲ ἄγγιξε μ’ ἕναν τρόπο ἐντελῶς ξεχωριστὸ, ἐπιμένει ὁ Κύριος. «Ὅταν εἶδε ἡ γυναίκα ὅτι δὲν διέφυγε τὴν προσοχή τοῦ Χριστοῦ, ἦλθε μὲ τρόμο, ἔπεσε στὰ πόδια Του καὶ Τοῦ εἶπε μπροστὰ σ’ ὅλο τὸν κόσμο τὴν αἰτία, γιὰ τὴν ὁποία Τὸν ἄγγιξε, καὶ πῶς ἀμέσως θεραπεύθηκε».

 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΛΟΥΚΑ

Απόστολος: Γαλ. β΄ 16 - 20

Ευαγγέλιον: Λουκ η΄41 - 56

6 Νοεμβρίου 2022

«Μὴ φοβοῦ· μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται»

Έβδομη Κυριακή του Λουκά σήμερα και το Ιερό Ευαγγέλιο μας μιλά για δυο μεγάλα θαύματα, τα οποία έκανε ο Χριστός στην Καπερναούμ, αφού είχε γυρίσει από τη χώρα των Γαδαρηνών όπου Τον έδιωξαν, μετά την καταστροφή της αγέλης των χοίρων. Στη ζωή του ανθρώπου επικρατεί η σχετικότης των πραγμάτων. Όλα όσα του συμβαίνουν είναι σχετικά. Δηλαδή, από τη γέννηση ενός ανθρώπου τίποτε δεν είναι απόλυτο σίγουρο. Τίποτε δεν είναι γραμμένο. Ο ίδιος ο άνθρωπος γράφει την ιστορία του, τα όσα του συμβαίνουν. Το μέλλον είναι άγραφο και άγνωστο, το παρόν γνωστό που γίνεται παρελθόν.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Z’ ΛΟΥΚΑ (06-11-2022)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

 Ὁ ἀναστάσιμος Ὄρθρος

«Μετά τήν κάθοδο στόν Ἅδη καί τήν Ἀνάστασή Του ἀπό τούς νεκρούς, ἄκεφοι -ὅπως ἦταν φυσικό οἱ Μαθητές ἀπό τόν χωρισμό Σου Χριστέ- γύρισαν στήν ἐργασία τους. Καί πάλι τά ἴδια καί τά ἴδια: πλοῖα καί δίχτυα καί πουθενά ψαριά.

Ἀλλά, Σωτῆρα μας, παρουσιαζόμενος, σάν Κύριος καί Δεσπότης ὅλων, προστάζεις νά ρίξουν τά δίχτυα στά δεξιά τοῦ πλοίου. Καί ὁ λόγος Σου ἔγινε πραγματικότητα ἀμέσως, γεμίζοντας τά δίχτυα μέ πλῆθος ψαριῶν. Κι ὄχι μόνον. Ἕνα παράξενο δεῖπνο εἶχε ἑτοιμασθεῖ στό ἔδαφος.

 Κήρυγμα Αποστολικό Κυριακής ΚΑ’ Επ. (06–11–2022)

«Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω»

Αγαπητοί μου αδελφοί στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα ο Απ. Παύλος έρχεται να θίξει ένα σπουδαίο ζήτημα που απασχόλησε τους Χριστιανούς της πρώτης Χριστιανικής Εκκλησίας.

Αν δηλαδή θα πρέπει να τηρούνται οι νομικές διατάξεις που αναφέρονται στο Μωσαϊκό νόμο ως απαραίτητο στοιχείο για την σωτηρία των ανθρώπων εντός της Εκκλησίας. Η Αποστολική Σύνοδος απεφάνθη ότι μόνο η πίστη στον Ιησού Χριστό μας και η εφαρμογή όσων η Αγία μας Εκκλησία διδάσκει και νομοθετεί μας σώζουν και μας οδηγούν στην σωτηρία.