ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

 Κυριακή Δ’ Ματθαίου

Αναζήτησις και εύρεσις της πίστεως

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 9-7-1995

Ακούσαμε, αγαπητοί, την ωραία περικοπή του Ματθαίου σήμερα, που ένας εκατόνταρχος ζητά από τον Κύριον την θεραπεία του δεινώς βασανιζομένου δούλου του. Κι αυτός ο εκατόνταρχος βεβαίως δεν ανήκε εις τον λαόν του Θεού. Ήταν Ρωμαίος πολίτης, αξιωματούχος και ειδωλολάτρης. Η στάση του, όμως, έναντι του Κυρίου ήταν στάση αξιοθαύμαστη. Λέγει το ιερό κείμενο ότι: «Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον».

2023  ΙΟΥΛΙΟΥ 2 – ΚΥΡΙΑΚΗ Δ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ (Ματθ. 8, 5-13)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στη Βαλανιδούσα, στις 20/6/1999)

Πού να μπεις σπίτι μου, Χριστέ μου…

Μας είπε το Ευαγγέλιο, ότι ο Χριστός είχε πάει στην Καπερναούμ. Εκεί τον βρήκε ένας Ρωμαίος εκατόνταρχος. Όχι Εβραίος. Θα λέγαμε σήμερα, όχι χριστιανός. Και του είπε:

-Κύριε, έχω έναν υπηρέτη που είναι παράλυτος, και βασανίζεται. Δεν φτάνει που είναι παράλυτος, αλλά και ολόκληρη την ημέρα πονάει.

Σαν να ήθελε να πει: «Τον βλέπω, και σπάζει η καρδιά μου, γιατί τον πονάω. Σε παρακαλώ, έλα να τον θεραπεύσεις».

Ο Χριστός του απάντησε:

-Θα ‘ρθω, θα ‘ρθω.

 Γιὰ νὰ ἑλκύουμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 2 Ἰουλίου 2023, Δ΄ Ματθαίου (Ματθ. η΄ 5-13)

ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΚΥΟΥΜΕ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

«Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς»

Ἕνας εἰδωλολάτρης μᾶς διδάσκει σήμερα! Ὁ ἑκατόνταρχος τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τὴν ὁποία ἀκούσαμε, πλησίασε τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ Τὸν παρακάλεσε νὰ θεραπεύσει τὸν δοῦλο του, ποὺ βρισκόταν στὸ σπίτι του ἀσθενής. Ὁ Κύριος προθυμοποιήθηκε νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ γιὰ νὰ τοῦ χαρίσει τὴν ἴαση. Ἐξεπλάγη ὅμως ἀπὸ τὴν ἀπόκριση τοῦ ἑκατοντάρχου: Κύριε, δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ εἰσέλθεις στὸ σπίτι μου. Ὁ Ρωμαῖος ἀξιωματοῦχος θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του ἀνάξιο νὰ δεχθεῖ στὸ σπίτι του τὸν Κύριο. Ὁ Χριστὸς θαύμασε τὸ φρόνημα καὶ τὴν ἀρετή του καὶ χάρισε τὴ θεραπεία στὸν ἀσθενή.

Θαυμάζουμε κι ἐμεῖς τὸ φρόνημα ἀναξιότητος τοῦ ἑκατοντάρχου. Ἂς δοῦμε λοι­πὸν πόσο σημαντικὸ εἶναι αὐτὸ τὸ φρόνημα καὶ ἐπιπλέον τί πρέπει νὰ κάνουμε γιὰ νὰ τὸ ἀποκτήσουμε.

1. Μὲ συντετριμμένη καρδιὰ

 Κυριακή 2α Ἰουλίου 2023

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου.

(Ματθ. 8, 5 – 13).

«...ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε» (Ματθ. 8, 10).

Στήν Καπερναούμ βλέπουμε σήμερα τόν Ἰησοῦ νά περπατάει. Στόν δρόμο Του συναντιέται μ’ ἕναν ἑκατόνταρχο, πού παρακαλεῖ τόν Ἰησοῦ νά θεραπεύσει ἕναν ὑπηρέτη του. Αὐτό τό ἦθος ἀπέσπασε τόν θαυμασμό τοῦ Ἰησοῦ!

Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος τονίζει σκόπιμα πώς «ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε». Θέλει νά μᾶς προβληματίσει.

Θέλει νά μᾶς παροτρύνει νά μιμηθοῦμε τόν πιστό καί εὐγενικό ἑκατόνταρχο. Τί θαύμασε ὁ Χριστός;

Τό λέγει ὁ Ἴδιος: «οὐδέ ἐν τῷ Ἰσραήλ τοσαύτην πίστιν εὗρον». Ἡ πίστη αὐτοῦ τοῦ ἀξιωματικοῦ εἶναι ἀξιοθαύμαστη καί μοναδική. Ἡ πίστη του ἔχει ταπείνωση καί ἀγάπη. Αὐτά τά δύο εἶναι πού ἐξασφαλίζουν τόν ἔπαινο καί τόν θαυμασμό τοῦ Χριστοῦ.

 Κυριακή Δ΄ Ματθαίου, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Ματθ. η’ 5-13 (02-07-2023)

Οικ. Ανδρέα Ηλία

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει στην ευαγγελική περικοπή τη συνάντηση του Ιησού με κάποιο Ρωμαίο στρατιωτικό και το θαύμα της θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου. Το θαύμα, αυτό της θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου, έγινε αμέσως μετά την επί του όρους ομιλία. Αξιοσημείωτο στο θαύμα αυτό του Ιησού Χριστού, είναι ότι αυτό έγινε χάρη στη θαυμαστή πίστη ενός ειδωλολάτρη αξιωματικού του ρωμαϊκού στρατού, ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη θεραπεία του δούλου του. Το αξιοσημείωτο είναι, ότι δεν ενδιαφέρθηκε για τη θεραπεία ενός συγγενικού του προσώπου, αλλά για το δούλο του. Είναι μάλιστα άξιο αναφοράς ότι την εποχή εκείνη οι δούλοι δεν είχαν καμιά αξία.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. η΄ 5-13) (Εβρ. θ΄ 1-7)

Η ευλογημένη πορεία της ζωής

«Κύριε, ουκ ειμί ικανός, ίνα μου υπό την στέγην εισέλθης»

Η συναίσθηση της αναξιότητας του εκατόνταρχου που εκφράζεται με το πνεύμα της ταπείνωσης, είναι στοιχείο από το οποίο θα μπορούσαμε ν’ αντλήσουμε ένα ισχυρό μήνυμα για την πορεία που ακολουθούμε στη ζωή μας. «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχθώ στο σπίτι μου, πες όμως μόνο ένα λόγο, και θα γιατρευθεί ο δούλος μου.»  Συγκλονίζουν πράγματι τα λόγια αυτά, γιατί σηματοδοτούν μια στάση, την οποία δύσκολα ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ο σημερινός υιοθετεί.  Είναι η περίπτωση που αποτολμά να γκρεμίσει τα οχυρά που συνήθως ανεγείρει για να αφήνει τον εαυτό του σε μια παγερή απόσταση από τον Θεό και τον συνάνθρωπο.  Έχει συναίσθηση της δικής του αδυναμίας και αποτολμά τη μεγάλη υπέρβαση: να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού, τον οποίο πλησιάζει με πίστη και ελπίδα.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ἡ θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατόνταρχου

Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος μᾶς ἀναφέρει σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή τήν θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατόνταρχου.

«Ἐκεῖνο τόν καιρό μόλις εἰσῆλθε ὁ Ἰησοῦς στήν πόλη τῆς Καπερναούμ, τόν πλησίασε ἕνας Ρωμαῖος ἑκατόνταρχος καί τόν παρακαλοῦσε λέγοντάς του: “Κύριε, ὁ δοῦλος μου εἶναι κατάκοιτος στό σπίτι, παράλυτος, καί ὑποφέρει φοβερά”. Ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἁπαντά: “Ἐγώ θά ἔρθω καί θά τόν θεραπεύσω”. Ὁ ἑκατόνταρχος τοῦ ἁπαντά: “Κύριε, δέν εἶμαι ἄξιος νά σέ δεχτῶ στό σπίτι μου· πές ὅμως ἕνα λόγο, καί θά γιατρευτεῖ ὁ δοῦλος μου. Εἶμαι κι ἐγώ ἄνθρωπος κάτω ἀπό ἐξουσία, καί ἔχω στρατιῶτες στή διοίκησή μου· λέω στόν ἕνα “Πήγαινε” καί πηγαίνει, καί στόν ἄλλο “ἔλα” καί ἔρχεται, καί στό δοῦλο μου “κᾶνε αὐτό” καί τό κάνει”.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ Δ' ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

2 Ἰουλίου 2023

«στάμνος χρυσῆ ἡ ἔχουσα τὸ μάννα» (Ἑβρ. 9, 4)

Γιὰ κανένα ἄλλο πρόσωπο, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δὲν ἔχουν γραφεῖ καὶ μελοποιηθεῖ τόσοι ὕμνοι καὶ δὲν ἔχουν κτιστεῖ τόσοι ναοί, ὅσοι γιὰ τὴν Παναγία μας. Μετὰ τὸν Υἱό της ἔχει τὴν μεγαλύτερη δόξα στὸν οὐρανὸ καὶ τὴν γῆ. Κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Παναγία μας ἔχει ἀγγελιαφόρους τοὺς Ἀγγέλους, γραμματεῖς τοὺς Εὐαγγελιστές, ἀκολούθους τοὺς Ἀποστόλους καὶ ὑμνητὲς ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Απόστολος: Εβρ. θ΄ 1 – 7

Ευαγγέλιο: Ματθ. η΄ 5 – 13

2 Ιουλίου 2023

«Μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου»

Μετά από την κάθοδο από το όρος των μακαρισμών, ο Χριστός πηγαίνει στην Καπερναούμ, το κέντρο της δράσης Του στην περιοχή της Γαλιλαίας. Εκεί ήλθε να Τον συναντήσει ένας αξιωματούχος από τη ρωμαϊκή φρουρά. Αυτός ήταν εκατόνταρχος, δηλαδή αξιωματικός.

Αξιωματικός όχι ενός μικρού κράτους αλλά της πανίσχυρης Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που απλωνόταν από βορρά μέχρι νότο και από ανατολή μέχρι δύση, που πρωτεύουσα είχε τη Ρώμη και οι λεγεώνες της ήταν ο φόβος και ο τρόμος της ανθρωπότητος. Εκπρόσωπος, λοιπόν, της Ρωμαϊκής εξουσίας ήταν ο εκατόνταρχος αυτός. Ως Ρωμαίος, ο εκατόνταρχος φυσικά πίστευε και λάτρευε τα είδωλα όπως όλοι οι Ρωμαίοι. Και όμως, έρχεται σήμερα και ζητά τη βοήθεια ενός Ιουδαίου, του Χριστού.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2-7-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἁπλότητα στήν Πίστη

Εἶναι χαρακτηριστικό, Χριστιανοί μου, τό σημερινό ἐπεισόδιο, πού περιγράφει τό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα.

Κάποιος εἶχε τό παιδί του ἄρρωστο. Τό ἄφησε στό σπίτι κι ἔτρεξε νά δεῖ τόν Ἰησοῦ. Ὅταν Τόν συνάντησε τοῦ περιέγραψε τόν πόνο του. Ὁ Κύριος προθυμοποιήθηκε νά μεταβεῖ στήν οἰκία καί νά θεραπεύσει τό γιό του.

 Κήρυγμα Κυριακής της Δ’ Ματθαίου (02-07-2023)

Επί του Αποστολικού αναγνώσματος (Εβραίους, 9, 1-7)

«είχε μεν ουν και η πρώτη σκηνή δικαιώματα»

Αγαπητοί μου αδελφοί, το σημερινό Αποστολικό Ανάγνώσμα είναι αφιερωμένο στην Θεομητορική εορτή της καταθέσεως της τιμίας εσθήτας της Παναγίας μητέρας μας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, στον Ναό των Βλαχερνών της Βασιλευούσης. Μας λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους συμπατριώτες του τους Εβραίους Χριστιανούς, ότι «είχε μεν ουν και η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας».

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 2-7-2023 «Η  ΛΥΤΡΩΤΙΚΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ»

 «Η  ΛΥΤΡΩΤΙΚΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ»

Κάνουν συγκλονιστική ἐντύπωση τά λόγια τοῦ ἑκατόνταρχου, ὅταν ὁ Κύριος τοῦ λέει ὅτι θά πάει στό σπίτι του γιά νά θεραπεύσει τόν ὑπηρέτη του: «Κύριε, δέν εἶμαι ἄξιος νά σέ δεχτῶ στό σπίτι μου, πές ὅμως μόνο ἕναν λόγο καί θά γιατρευτεῖ ὁ δοῦλος μου». Νά τό πρῶτο βῆμα τῆς λυτρώσεως: ἡ συναίσθηση τῆς ἀναξιότητας, τό ξεγύμνωμα τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀπό ὅλα τά ὀχυρά πού χτίζουμε, συνήθως γιά νά σταθοῦμε μέ πολλές ἀξιώσεις μέσα στήν ζωή, νά δείξουμε στούς ἄλλους τήν δύναμή μας, νά πείσουμε γιά τήν ὑπεροχή μας. 

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023

ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
Κυριακὲς Ματθαίου. Κυριακὴ Γ΄ Ματθαίου

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2

Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Μητροπολίτου Νικαίας

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 1

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 2

 2023 ΙΟΥΝΙΟΥ 25 - ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΥΧΝΟΣ ΨΥΧΗΣ (Ματθ. 6, 22-33)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στο Ριζοβούνι, στις 6/7/2003)

Σαν τα μάτια σου

Ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, κάθε φορά που ήθελε να μας διδάξει, έπαιρνε απλές εικόνες από την καθημερινή ζωή, για να μας μυήσει στα μεγαλύτερα μυστήρια της χάρης Του, του ελέους Του και της αγάπης Του.

Στο Ευαγγέλιο που διαβάσαμε, είπε ο Χριστός: «Ο λύχνος του σώματος εστιν ο οφθαλμός». Το μάτι, είναι για το σώμα ό,τι είναι το λυχνάρι τη νύχτα.

Αν το μάτι σου είναι υγιές, αν βρίσκεται σε σωστή σχέση με τα γύρω πράγματα, τότε τα βλέπεις, τα καταλαβαίνεις, έχεις σωστή αντίληψη για τον γύρω σου κόσμο.

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩι ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Καί τό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα προέρχεται ἀπό τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ἡ περικοπή μας ἀρχίζει μέ τήν ἀναφορά τοῦ Παύλου στήν ἐν Χριστῷ δικαίωση τοῦ ἀνθρώπου, πού ἐκπηγάζει ἀπό τήν σταυρική Θυσία καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Δικαίωση εἶναι ἡ ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ὁποία ἀπαλλάσσεται ὁ ἄνθρωπος ἀπό τίς ἁμαρτίες του καί καθίσταται δίκαιος, δηλαδή ἀρεστός, εὐάρεστος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Ἡ μέριμνα εἶναι ὀλιγοπιστία 

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 25 Ἰουνίου 2023, Γ΄ Ματθαίου (Ματθ. ς΄ 22-33)

Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΙΑ!

«Μὴ μεριμνᾶτε»

Ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους καὶ πιὸ ἐπικίνδυνους ἐχθροὺς τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἐποχή μας εἶναι ἀναμφίβολα τὸ ἄγχος. Ἔχουμε ἄγχος γιὰ τὸ μέλλον μας, τὴν ὑγεία, τὴν οἰκογένεια, τὴν ἐπαγγελματικὴ ἐπιτυχία, τὶς οἰκονομικὲς ἀπολαβές μας. Ὅλες οἱ συζητήσεις καὶ οἱ κόποι μας στρέφονται κάποτε γύρω ἀπὸ αὐτὰ καὶ βλάπτουν τὴν ὑγεία τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς μας. Στὴν ἐποχὴ τῆς διαρκοῦς ἀνασφάλειας ἡ προτροπὴ τοῦ Κυρίου, ποὺ ἀκούσαμε στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ἀντηχεῖ σήμερα πιὸ ἐπίκαιρη ἀπὸ ποτέ: «Μὴ μεριμνᾶτε»! Μάλιστα, στὴ συνέχεια τοῦ λόγου του ὁ Κύριος ἀποκαλεῖ ὀλιγόπιστους ὅσους ἔχουν ἀγωνιώδη μέριμνα γιὰ τὴ ζωή τους. Ἂς δοῦμε λοιπὸν τρεῖς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ ἀγωνιώδης μέριμνα εἶναι ὀλιγοπιστία.

1. Ὁ διάκοσμος τῆς φύσεως

 Κυριακή 25η Ἰουνίου 2023

Κυριακή Γ΄ Ματθαίου.

(Ματθ. 6, 22 – 33).

«ἐμβλέψατε» (Ματθ. 6, 26)

Ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τή μνημειώδη ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Σήμερα ὁ Χριστός μᾶς λέγει νά μήν ἔχουμε ἄγχος καί μέριμνα στή ζωή μας, διότι ὁ Θεός ἔχει ἀναλάβει μέ φροντίδα καί ἀπέραντη ἀγάπη τή διαχείριση τῆς καθημερινότητάς μας. Μᾶς ἐμπνέει νά ζητᾶμε στήν προσευχή πρῶτα τή σωτηρία μας καί μετά ὅλα τά ὑπόλοιπα. Ἀλλά, γιά νά μᾶς βοηθήσει νά καταλάβουμε τό νόημα τῶν λόγων Του, μᾶς λέγει αὐτό τό «ἐμβλέψατε».

Θέλει ὁ Κύριος νά ἀνοίξουμε τά μάτια μας.

 Κυριακή Γ’ Ματθαίου, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Μτθ. στ’ 22-33 (25-06-2023)

Αρχιμ. Αυγουστίνου Κκαρά

Η πρόνοια του Θεού και το άγχος της ζωής

Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι ένα απόσπασμα από την επί του Όρους Ομιλία του Ιησού Χριστού. Κεντρική θέση στην ομιλία αυτή κατέχει η Βασιλεία του Θεού.  Ουσιαστικά αποτελεί μια παράθεση πρακτικών συμβουλών του Ιησού Χριστού για το πώς οι Χριστιανοί οφείλουν να συμπεριφέρονται μέσα στον κόσμο αυτό.  Σε τελική ανάλυση η αξία του κόσμου αυτού, των υλικών αγαθών και της βιοτικής μέριμνας ορίζεται από την προοπτική της Βασιλείας του Θεού.

 Κυριακή Γ’ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα: Β΄ Κορ. στ’ 1-10 (25-06-2023)

Ηλιάνας Κάουρα, θεολόγου

«ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας∙»

Στη συγκεκριμένη αποστολική περικοπή θα σταθούμε με ιδιαιτερότητα στη διαπίστωση που κάνει ο απόστολος Παύλος, ότι δηλαδή τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός και χρόνος που προσφέρεται για τη δική μας σωτηρία. «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας». Τονίζει ο απόστολος Παύλος ότι δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο και τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός να μεριμνήσουμε για τη σωτηρία της ψυχής μας.

Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το νόημα των λόγων αυτών του αποστόλου Παύλου πρέπει να δούμε λίγο την ιστορία της ανθρωπότητας μέσα από την Αγία Γραφή.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ 

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή Γ΄ Ματθαίου

25 Ιουνίου 2022

Το φως του κόσμου

Τις δύο προηγούμενες Κυριακές, αδελφοί χριστιανοί, μάς δίδαξε ο Χριστός την ιεράρχηση των πραγμάτων και των προσώπων στην ζωή μας, με πρωταρχική την αγάπη προς τον ίδιο, και είδαμε πώς οι πρώτοι από τους αγίους αποστόλους έκαναν πράξη αυτή την προτροπή, αφού εγκατέλειψαν τα πάντα στο κάλεσμά του και τον ακολούθησαν. Με την σημερινή περικοπή του ιερού Ευαγγελίου, η οποία αποτελεί μέρος της επί του όρους ομιλίας, ο Χριστός μάς διδάσκει ότι ο άνθρωπος που είναι προσκολλημένος στα επίγεια αγαθά δεν δύναται να έχει στην ψυχή του τον φωτισμό του Θεού.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τήν προηγούμενη Κυριακή εἴδαμε ὅτι ὁ Χριστός μᾶς προτρέπει νά τόν ἀκολουθήσουμε ἀκόμη κι ἄν χρειαστεῖ νά ἐγκαταλείψουμε οἰκογένεια, συγγενεῖς, φίλους. Εὔλογα θά ἀναρωτιόταν ὅμως κανείς, πῶς θά μπορούσαμε νά ζήσουμε ἐάν ἀφήσουμε τά πάντα πίσω μας;

Τήν ἀπάντηση σ’ αὐτό τό ἀνθρώπινο ἐρώτημα, μᾶς τήν δίνει ὁ Κύριός μας, μέσα ἀπό τό ἀπόσπασμα τῆς ἐπί τοῦ Ὅρους ὁμιλίας Του, τό ὁποῖο μᾶς μεταφέρει ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Απόστολος: Ρωμ. ε΄ 1 - 10

Ευαγγέλιο: Ματθ. στ΄ 22 - 33

25 Ιουνίου 2023

Καταστατικό χάρτη του χριστιανισμού θα μπορούσαμε να ονομάσουμε την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί. 

Ορίζει με κλασσική λιτότητα και απόλυτη σαφήνεια, αλλά και περιεκτικότητα τον χαρακτήρα, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις του πιστού χριστιανού, τις σχέσεις του με τον κόσμο. Περιορίζει τη σχέση της νέας θρησκείας με την απλώς παιδαγωγούσα Ιουδαϊκή, τονίζοντας κάποιες αντιθέσεις ή μάλλον ατέλειες. Δίδει ακόμη και το μοναδικό υπόδειγμα της απλής και περιεκτικής προσευχής.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 25-6-2023 «ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

 «ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

Ἀνάγκες ποικίλες πιέζουν τὸν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς καὶ ἡ μέριμνα γιὰ τὸ αὔριο ἀποτελεῖ συνήθως τρόπο ζωῆς, ἰδιαίτερα στίς μέρες μας.

Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀγχώδη μέριμνα ζητεῖ νὰ μᾶς ἐλευθερώσει ὁ Χριστός, λέγοντας: «Μὴ μεριμνᾶτε», μὴν ἀνησυχεῖτε, μὴν ἀφήνετε νὰ σᾶς τυραννοῦν ἀγωνιώδεις σκέψεις, σπᾶστε τά δεσμά τῆς ἀνησυχίας μέ τήν ἐμπιστοσύνη πρός τόν Θεό.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. στ΄ 22-33)

25 Ἰουνίου 2023

Τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἔχει πολλαπλὰ μηνύματα. Μᾶς καλεῖ νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ ἑρμηνεύσουμε μέσα στὸ φῶς τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς δικαιοσύνης Του πολλὰ μεγέθη τῆς καθημερινότητάς μας. Τὶς βιοτικὲς μέριμνες καὶ τὸ ἀσφυκτικὸ ἄγχος ποὺ μᾶς διαπερνᾷ: «μὴ μεριμνᾶτε». Τὴν λαχτάρα τῆς ὅποιας ἐπιθυμίας καὶ τὴν πλεονεξία μέσα στὴν ὁποία βυθιζόμαστε: «ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμὸς πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμα σκοτεινὸν ἔσται», ἐὰν τὸ μάτι σου εἶναι πονηρό, ὅλος σου ὁ λογισμὸς θὰ εἶναι σκοτεινός. Τὴν ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ χρῆμα καὶ τὶς συνέπειές του, ποὺ γίνεται μία ἄλλου εἴδους εἰδωλολατρία μέσα στὴν ὁποία παγιδευόμαστε: «οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ», δὲν μπορεῖτε νὰ δουλεύετε καὶ στὸν Θεὸ καὶ στὸν μαμωνᾶ.

Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

 Κυριακή Β’ Ματθαίου

Περί συνειδήσεως

Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας

(Ρωμ. 2, 10-18)

Το αποστολικό ανάγνωσμα σήμερα (της Β΄ Κυριακής του Ματθαίου) μιλάει για το θέμα της κρίσεως και της συνειδήσεως.

Ο Θεός είναι ο «ετάζων καρδίας και νεφρούς»[1]. Η ημέρα της Κρίσεως θα είναι έκπληξη, διότι ο Κύριος θα κρίνει τις κρυφές διαθέσεις της καρδιάς. Η Κρίση δεν θα είναι ίδια για όλους. Σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου, σε όσους δόθηκε πολύ, από αυτούς θα απαιτηθεί πολύ[2]. Και ο Απόστολος επιβεβαιώνει: «Όσοι ανόμως ήμαρτον, ανόμως απολούνται· και όσοι εν νόμω ήμαρτον, δια νόμου κριθήσονται»[3]. Με άλλα λόγια, η θεία χάρη είναι μεν προνόμιο, συνάμα όμως είναι και σταυρός, διότι συνεπάγεται κρίση. Όποιος τη δεχθεί, οφείλει να επιδείξει πιστότητα και να φυλάξει την Ιερά Παρακαταθήκη που ο Κύριος του εμπιστεύθηκε.

 2023 ΙΟΥΝΙΟΥ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 Η ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (Ματθ. 4, 18-23)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στα Κολομόδια, στις 13/6/2004)

Απαραίτητος προβληματισμός

Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο για το κάλεσμα του Χριστού στους πρώτους μαθητές του. Στον Πέτρο και στον Ανδρέα. Ήταν ψαράδες. Με ιδιόκτητο καΐκι και δίχτυα. Από την διήγηση φαίνεται ότι οι δουλειές τους πήγαιναν καλά. Και ήταν φυσικό να είναι ευχαριστημένοι.

Όμως ο άνθρωπος, που δεν μένει στην επιφάνεια, που δεν ενδιαφέρεται μόνο να γεμίσει το στομάχι του και να ικανοποιήσει κάποιες άλλες επιθυμίες του, δεν αρκείται σ’ αυτά. Εξετάζει τον εαυτό του και τη θέση του στον κόσμο. Και καταλαβαίνει, ότι σκοπός της ζωής του δε μπορεί να είναι ούτε το φαγητό, ούτε η διασκέδαση, ούτε τα χρήματα. Η ζωή είναι κάτι περισσότερο από αυτά. Κάτι έξω από αυτά.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΟΞΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

Τό παρόν ἀποστολικό ἀνάγνωσμα προέρχεται ἀπό τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τήν ὁποία συνέγραψε περί τό ἔτος 57 μ.Χ. εὑρισκόμενος στήν Κόρινθο, πρός τό τέλος τῆς τρίτης ἀποστολικῆς περιοδείας του. 

Εἶναι ἡ σπουδαιότερη ἐπιστολή του ἐξ ἀπόψεως θεολογικοῦ περιεχομένου καί ἡ μεγαλύτερη σέ ἔκταση ἀπό τίς ὑπόλοιπες δεκατρεῖς ἐπιστολές του. Ἡ βασική πτυχή πού τήν χαρακτηρίζει εἶναι ἡ δικαίωση τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου μέ τήν χάρη τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι μέ τά ἔργα τοῦ νόμου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Ἡ δικαιοκρισία τοῦ Θεοῦ

 Ἀλιεῖς στὴ θάλασσα τῆς Οἰκουμένης

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 18 Ἰουνίου 2023, Β΄ Ματθαίου (Ἰω. ζ΄ 37-52, η΄ 12)

ΑΛΙΕΙΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ

«Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων»

Καθὼς ὁ Κύριος περπατᾶ στὴν ἀκρογιαλιὰ τῆς Γαλιλαίας, βλέπει δύο ἀ­δελφούς, ψαράδες στὸ ἐπάγγελμα, τὸν Σίμωνα καὶ τὸν Ἀνδρέα, νὰ ρίχνουν τὰ δίχτυα τους στὴ θάλασσα καὶ τοὺς καλεῖ κον­τά Του: «Ἀκολουθῆστε με, καὶ θὰ σᾶς κάνω ἱκανοὺς νὰ ἁλιεύετε ἀνθρώπους». Αὐτὸ ἀκούσαμε στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή. Ἀφοῦ προχωρεῖ πιὸ πέρα ὁ Χριστός, βλέπει ἄλλους δύο ψαράδες, ἀδελφοὺς μεταξύ τους, τὸν Ἰωάννη καὶ τὸν Ἰάκωβο, νὰ τακτοποιοῦν μαζὶ μὲ τὸν πατέρα τους τὰ δίχτυα τους καὶ τοὺς καλεῖ κι αὐ­τοὺς νὰ Τὸν ἀκολουθήσουν.

 Κυριακή 18η Ἰουνίου 2023

Κυριακή Β΄ Ματθαίου.

(Ματθ. 4, 18 – 23).

«...ἐκάλεσεν» (Ματθ. 4, 21)

Στό ἀκρογιάλι τῆς ζωῆς καί τῆς καθημερινότητας βλέπουμε σήμερα τόν Ἰησοῦ νά περπατάει. Κάνει μία πορεία συνάντησης μέ τούς τέσσερις πρώτους μαθητές Του. Τούς προσκαλεῖ κοντά Του, γιά νά τούς κάνει «ἁλιεῖς ἀνθρώπων». Τούς καλεῖ σέ μία ζωή μόχθου καί χαρᾶς. Μόχθος γιά τόν εὐαγγελισμό τῶν ἀνθρώπων, χαρά γιά τήν καρποφορία τοῦ Εὐαγγελίου.

 Κυριακή Β΄ Ματθαίου, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Μτθ. δ΄ 18-23 (18-06-2023)

Πρεσβυτέρου Χαρίτων Θεοδώρου

«ήσαν γαρ αλιείς˙»

Μπορεί  κανείς να διαπιστώσει ότι  η  συγκεκριμένη επιλογή  του Κυρίου μας, δηλαδή να έχει ως μαθητές του ανθρώπους από τις κατώτερες βαθμίδες του κοινωνικού υπόβαθρου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον απλό λαό. Πρόκειται λοιπόν για μαθητές, οι οποίοι ήταν φτωχοί και πάλευαν μέσα στην θάλασσα της Τιβεριάδος για μια καλή ψαριά και να συντηρούν έτσι τόσο την οικογένεια τους, αλλά παράλληλα και να διατελούν, όσο μπορούσαν φιλανθρωπικό έργο. Ο τρόπος ζωής, σκέψεως και δράσης τους  είχε ακριβώς αντίθετη φιλοσοφία με αυτή  των Γραμματέων και Φαρισαίων. Υποχρεωμένοι να εργάζονται την συγκεκριμένη εποχή ήταν μόνο οι δούλοι και οι φτωχοί. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κύριος μας ευλόγησε την εργασία καθορίζοντας  την ως καθήκον όλων.

 Κυριακή Β’ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα: Ρωμ. β’ 10-16 (18-06-2023)

Ηλιάνας Κάουρα, θεολόγου

Σοβαρό και ενδιαφέρον το θέμα, το οποίο προβάλλεται μέσα από την παραπάνω αποστολική περικοπή. Είναι ενδιαφέρον γιατί τοποθετεί το ζήτημα της κρίσεως του Θεού στις σωστές βάσεις και διαστάσεις του, αντίθετα από την τάση που έχουμε πολλές φορές να θέτουμε εμείς οι ίδιοι ως τις προϋποθέσεις, με τις οποίες πρέπει να κρίνει ο Θεός τον κόσμο και τους ανθρώπους.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

 Κυριακή Β΄ Ματθαίου  

18 Ιουνίου 2023

Η κλήση των ψαράδων

Την περασμένη Κυριακή, αδελφοί χριστιανοί, ο Χριστός έθεσε το πλαίσιο των προτεραιοτήτων μας, προτάσσοντας την προς τον Θεό αγάπη πάνω από την αγάπη προς τους γονείς, τους συγγενείς ή προς τα επίγεια αγαθά. Μάς είπε μάλιστα ότι όποιος τα αφήσει όλα αυτά για το όνομά του, θα λάβει εκατονταπλάσια και θα κληρονομήσει την αιώνιο ζωή. Σήμερα βλέπουμε το παράδειγμα της κλήσεως των πρώτων μαθητών και αποστόλων του Χριστού, των απλών ψαράδων της Γαλιλαίας, οι οποίοι στο κάλεσμα του Ιησού άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. δ΄ 18-23) (Ρωμ. β΄ 10-16)

Μαθητεία κοντά στον Χριστό

«Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ»

Μετά από τον κύκλο των εορτών του Πεντηκοσταρίου, βλέπουμε ότι το έργο του Κυρίου για τη σωτηρία του ανθρώπου προσλαμβάνει δυναμικές διαστάσεις, όπως αυτές αποκαλύπτονται αυθεντικά μέσα στο χώρο του ιδίου του Σώματός Του, που είναι η Εκκλησία. Η πρόσκληση που απηύθυνε προς τους πρώτους μαθητές Του σηματοδοτεί τη νέα περίοδο ανακαίνισης του ανθρώπου σε ορίζοντες της αιωνιότητας, με φόντο την πραγματικότητα της Εκκλησίας, τα βήματα της οποίας κατευθύνει αδιάλειπτα εις «πάσα την αλήθεια» η συνεχής παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΗΡΙΑΚΗΣ Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (18.06.2023)

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

18 Ἰουνίου 2023

«συμμαρτυρούσης αὐτοῖς τῆς συνειδήσεως» (Ρωμ. 2, 15)

Πόσο ἀληθινὰ εὐτυχεῖς θὰ εἴμαστε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἂν ἀκούγοντας σήμερα τὸν λόγο αὐτὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, λέγαμε μέσα ἀπὸ τὰ κατάβαθα τῆς ψυχῆς μας: Ναί, ἔτσι εἶναι, Ἅγιε Ἀπόστολε Παῦλε! Κάθε ἄνθρωπος, καὶ μάλιστα κάθε Χριστιανὸς ποὺ ἀγωνίζεται καθημερινὰ γιὰ τὸν ἁγιασμό του, ἔχει δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη ἀπὸ τὸν Θεό, συμμαρτυρούσης τῆς συνειδήσεώς του. Ὁ Πανάγαθος Θεὸς δὲν ὥρισε μόνο τοὺς νόμους τῆς φύσεως, ἀλλὰ καὶ τοὺς νόμους ποὺ διέπουν τὴν ἠθικὴ συμπεριφορὰ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τίθεται τὸ ἐρώτημα: Πῶς οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, μετὰ ἀπὸ τόσες ταλαιπωρίες – σωματικὲς καὶ ψυχικές – μπόρεσαν νὰ ἔχουν ψυχικὴ ἠρεμία; Ἡ ἀπάντηση δὲν εἶναι δύσκολη καὶ κατὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἡ ἑξῆς: Ἡ ἠρεμία, ἡ γαλήνη καὶ ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἐξαρτῶνται ἀπὸ ἐξωτερικοὺς παράγοντες, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο, ἀπὸ τὴν συνείδησή του, «ἧς οὐκ ἔστιν ἐν κόσμῳ βιαιότερον», κατὰ τὸν ποιητή τοῦ Μεγάλου Κανόνος.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Απόστολος: Ρωμ. β' 10-16

Ευαγγέλιο: Ματθ. δ' 18-23

18 Ιουνίου 2023

Άμεση και αποφασιστική ήταν η ανταπόκριση των ψαράδων της Γαλιλαίας στο κάλεσμα του Χριστού. Χωρίς δεύτερη σκέψη «ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ».

Τι άνθρωποι ήταν αυτοί οι ψαράδες που κάλεσε ο Κύριος για να γίνουν μαθητές του; Ήταν άνθρωποι ταπεινοί, αγράμματοι και αφανείς κοινωνικά. Δεν ανήκαν στην τάξη των Φαρισαίων και των νομικών. Ο Βασίλειος ο Σελευκείας παρατηρεί: «ζητώντας ὁ Κύριος ἀνθρώπους νὰ παιδεύσουν τὴν οἰκουμένη παρέβλεψε πόλεις, δήμους καὶ βασιλεῖες. Ἀπεστράφη τοὺς ἀνθρώπους τοῦ πλούτου, τοὺς ρήτορες, "ἐμίσησε κράτος ρητόρων"...». Ο Κύριος με τον τρόπο της κλήσεως των πρώτων μαθητών είναι σαν να έλεγε στους ανθρώπους: «ἁλιεῖς, οὐ βασιλέας ζητῶ». Ο Ματθαίος γράφει πως ο Κύριος τους βρήκε «ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν». Διόρθωναν τα δίχτυα τους «μὴ δυνάμενοι ὠνήσασθαι ἕτερα», δηλαδή δεν μπορούσαν να αγοράσουν άλλα, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Ήσαν άνθρωποι που είχαν αγάπη μεταξύ τους. Όλοι μαζί ψάρευαν, όλοι μαζί διόρθωναν τα δίχτυα.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (18-6-2023)

 ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή ἀναφέρεται στήν κλήση τῶν πρώτων μαθητών πού ἐκάλεσε κοντά Του ὁ Κύριός μας ἐκεῖ στή λίμνη τῆς Τιβεριάδος, τόν Πέτρο καί τόν Ἀνδρέα, τούς ἀδελφούς πού ἔριχναν τά δίχτυα τους στή θάλασσα, καί τόν Ἰωάννη καί τόν Ἰάκωβο, υἱούς Ζεβεδαίου, οἱ ὁποῖοι κάθονταν μαζί με τόν πατέρα τους καί ἔφτιαχναν τά δίχτυα τους. Ἦταν ἁλιεῖς, ἁπλοί ἄνθρωποι, ἄνθρωποι ἀγράμματοι, τούς ὁποίους ἐκάλεσε ὁ Κύριός μας καί τούς ὀνόμασε Ἀποστόλους, γιά νά συνεχίσουν τό σωτηριώδες ἔργο, τό ἔργο τῆς κήρυξης τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Τοῦ Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης, τοῦ Εὐαγγελίου τῆς συμφιλίωσης τῶν ἀνθρώπων μέ τόν Θεό.

 Κήρυγμα Κυριακής της Β’ Ματθαίου (18-06-2023)

Επί του Αποστολικού αναγνώσματος (Ρωμαίους 2, 10-16)

«Όσοι γαρ ανόμως ήμαρτον ανόμως και απολούνται»

Αγαπητοί μου αδελφοί, ένα μεγάλο ερώτημα από πολλούς ανθρώπους που ρωτούν και προβληματίζονται για το πώς ο Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν είναι και δεν ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού και δεν έχουν την Χριστιανική πίστη. Σ’ αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος να μας απαντήσει. Αυτό το μεγάλο και βασικό ερώτημα δεν μένει αναπάντητο, όπως και κάθε υπαρξιακό ερώτημα δεν μένει αναπάντητο που έχει σχέση με την σωτηρία μας, καθώς και με την αιωνιότητα, όπου ο άνθρωπος είναι μέτοχος και κληρονόμος.

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 18-6-2023 «ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΛΕΣΜΑ»

«ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΛΕΣΜΑ»

Στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή βλέπουμε τόν Χριστό νά ἐπιλέγει τούς στενούς συνεργάτες Του γιά τό τεράστιο ἔργο τῆς μεταμορφώσεως καί ἀνακαινίσεως τοῦ κόσμου.  Δέν ἀπευθύνεται ὅμως στούς κύκλους τῶν πλουσίων, τῶν πολιτικά ἰσχυρῶν, τῶν εὐσεβῶν τοῦ ἰουδαϊκοῦ κέντρου τῆς Ἱερουσαλήμ.  Τούς ἀναζητεῖ σέ ἕνα περιβάλλον ἁπλό, μέ φυσικό ἐλεύθερο ὁρίζοντα «παρά τήν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας».

 Ομιλία στην Κυριακή Β΄ Ματθαίου

Όλοι γνωρίζουν ότι ο υιός του Θεού έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο από την αμαρτία. Εκείνο, ωστόσο, που δεν γίνεται κατανοητό από τους πολλούς είναι ο τρόπος που επέλεξε ο Χριστός για να μας σώσει.

Θεμελιώδης διδασκαλία της εκκλησίας μας είναι ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από την αρχή ελεύθερος και πιο πολύ από όλους σέβεται την ελευθερία του Αυτός που του την έχει δώσει, δηλαδή ο Δημιουργός του. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, να σωθεί ο άνθρωπος χωρίς τη δική του ελεύθερη συγκατάθεση και συνεργασία. Η ίδια η επιλογή του να απομακρυνθεί από την πηγή της ζωής και να περιφρονήσει τον παράδεισο, ήταν προϊόν ελεύθερης βούλησης και επιλογής.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. δ΄ 18-23)

18 Ἰουνίου 2023

«Δεῦτε ὀπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων»

Οἱ ἄνθρωποι ἀνάλογα μὲ τὸν προσανατολισμὸ τῆς ψυχῆς τους ἀποδέχονται τὸν Χριστὸ ἢ τὸν ἀπορρίπτουν. Ἐκεῖνο ποὺ κάνει τὴ διαφορὰ εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ἄδολης καρδιᾶς, ἐπειδὴ αὐτὴ ἀναγνωρίζει τὸν Θεὸ «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῆ καρδία ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται».

Ἡ καρδιὰ κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τὸ κέντρο τῆς ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπου. Ὄχι βεβαίως ἡ σωματικὴ καρδιὰ ἀλλὰ ἡ πνευματική. «Ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά... ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ » (Ματθ. ιβ, 35) μᾶς πληροφορεῖ ἡ Γραφή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ κάθαρση τῆς καρδίας εἶναι τὸ πρῶτο στάδιο τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ κάνει τὴν πνευματικὴ ἐκείνη πορεία ὥστε στὴν θέση τοῦ θυμοῦ νὰ ἐγκατασταθεῖ ἡ ἀγάπη, στὴ θέση τῆς ἐπιθυμίας ἡ ταπείνωση καὶ ἡ ἀνιδιοτέλεια καὶ στὴ θέση τοῦ ἄκαρπου λογισμοῦ ὁ Θεός. Ἡ ἀγάπη, ἡ ἀνιδιοτέλεια καὶ ἡ μονολόγιστη εὐχὴ τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξαν τὰ βιώματα τῶν Ἁγίων κάθε ἐποχῆς.

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023

 Κυριακή των Αγίων Πάντων 

† Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Σήμερα ἑορτάζουμε τὴν Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, ὅλων ἐκείνων ποὺ ἄκουσαν τὸν Χριστὸ νὰ ὁμιλεῖ, ποὺ οἱ καρδιὰ καὶ ὁ νοῦς τους πῆραν φωτιά, καὶ οἱ ὁποῖοι στάλθηκαν στὸν κόσμο γιὰ νὰ μεταφέρουν τὰ καλὰ νέα. Τὰ νέα αὐτὰ εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς τόσο ἀγάπησε τὸν κόσμο ὥστε ἦλθε μὲ τὴν πρόθεση νὰ μὴν τὸν ἐγκαταλείψει ποτέ, ὥστε μὲ τὴν Ἀνάστασή Του πῆρε μαζί Του τὴν οὐσία τοῦ κόσμου – στὴν Σάρκα Του ὅλο τὸν ὁρατὸ κόσμο, στὴν ψυχή Του ὁλάκερο τὸν ἀνθρώπινο κόσμο- καὶ τοὺς ἔδωσε θέση στὰ δεξιὰ τοῦ Πατρός.

 Κυριακή Α’ Ματθαίου (Αγίων Πάντων)

Πώς ομολογώ τον Χριστό;

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

[Ματθ. 10, 32-33, 37-38 και Ματθ.19, 27-30]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 26-6-1994

Ο Χριστός, αγαπητοί μου, είπε εις τους μαθητάς Του και δι’ αυτών προς όλους τους πιστούς όλων των αιώνων και εποχών, έναν βαρυσήμαντο λόγο. Τους είπε: «Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς»· που σημαίνει ότι ο Χριστός ζητά την ομολογία μας υπέρ του προσώπου Του ενώπιον των ανθρώπων.

 2023 ΙΟΥΝΙΟΥ 11 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ (Ματθ. 10, 32-33, 37-38 και 19, 27-30)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ὁμιλίας στήν Καμαρίνα, στίς 10/6/1990)

Πολύς ο κόπος. Μεγάλη η αμοιβή

Σήμερα είναι η εορτή των Αγίων Πάντων. Και για να μας δείξει ο Κύριος πώς οι άγιοι αγίασαν και πώς απέκτησαν την επουράνια δόξα, μας είπε: «Όποιος αφήσει για Μένα, πατέρα, ή μητέρα, ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή αγρούς, ή οτιδήποτε άλλο, θα λάβει εκατονταπλασίονα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή». Ειδικά για τους Αποστόλους οι οποίοι άφησαν τα πάντα και Τον ακολούθησαν, είπε ο Χριστός: «Εσείς, στην παλιγγενεσία, τότε που «θα έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξῃ Αυτού», «θα καθίσετε επί δώδεκα θρόνους και θα κρίνετε τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ». Εννοώντας, ότι οι Απόστολοι θα κρίνουν ολόκληρο τον κόσμο.

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Μετά τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ Ἐκκλησία ὅρισε νά ἑορτάζονται οἱ Ἅγιοι Πάντες. Καί τοῦτο, καθόσον οἱ Ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι ἁγίασαν γιατί ἦσαν ἑνωμένοι μέ τόν Χριστό, ἦταν καί εἶναι ἡ συνέχεια τῆς Πεντηκοστῆς· ὁ γλυκύς καρπός τῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῆς ἐμφανίσεως τῆς Ἐκκλησίας ὡς Σώματος Χριστοῦ καί κοινωνίας θεώσεως. Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία τούς τιμᾶ καί οἱ πιστοί ζητοῦμε τίς πρεσβεῖες τους πρός τόν Θεό. Καθότι λόγω τοῦ μαρτυρίου, τῆς ἀγάπης, τῆς ἀσκήσεως, τῆς ὀρθοδοξίας καί ὀρθοπραξίας τους διαθέτουν μεγάλη παρρησία πρός τόν Θεό.

 Ἡ πρώτη ἀγάπη μας 

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 11 Ἰουνίου 2023

Τῶν Ἁγίων Πάντων (Ματθ. ι΄ 32-33,37-38, ιθ΄ 27-30)

Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ

«Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος»

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, σήμερα, καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἥρωες τῆς πίστεως, ποὺ ἀγάπησαν ὁλόκαρδα τὸν Χριστὸ καὶ εὐφραίνονται αἰώνια στὴ Βασιλεία του. Γι᾿ αὐτὸ στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ποὺ ἀναγινώσκεται πρὸς τιμήν τους, ἀκούσαμε τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ μᾶς καλεῖ νὰ Τὸν ἀγαπήσουμε ὁλοκληρωτικά· περισσότερο κι ἀπὸ τοὺς γονεῖς μας ἀκόμη.

 Κυριακή 11η Ἰουνίου 2023

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων.

(Ματθ. 10, 32 – 33, 37 – 38 καί 19, 27 – 30).

«Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων...»

Ὁμολογία, ἀγάπη, παράδειγμα, ζωή. Αὐτές εἶναι οἱ λέξεις πού μᾶς ἔρχονται στό μυαλό σήμερα, καθώς τιμᾶμε ὅλους τούς Ἁγίους μαζί. Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα αὐτῆς τῆς ἡμέρας διαγράφεται ὁ ἄξονας, ἐπάνω στόν ὁποῖο κινεῖται ὁ ἄνθρωπος πού ἐπιθυμεῖ νά βαδίσει τό μονοπάτι τῆς ἁγιότητας.

Ὁ Κύριος ἦλθε στόν κόσμο καί ἁγίασε τήν ἀνθρώπινη φύση. Μεταμόρφωσε τήν καθημερινότητα μέ τήν ἀποστολή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔδωσε τό σύνθημα μιᾶς ἄλλης βιοτῆς, κατά τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νά ζήσει ἀληθινά καί ὄχι μόνο νά ὑπάρχει βιολογικά. Αὐτή ἡ νέα ἀληθινή ζωή εἶναι ἡ ζωή τῆς ἁγιότητας. Εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος δικαιώνει τήν ὕπαρξή του, καταξιώνει τό πρόσωπό του καί ἀνοίγει τήν προοπτική τῆς ἀθανασίας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ σχέση του μέ τόν Θεό.

 Κυριακή των Αγίων Πάντων, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Μτθ. ί 32-33, 37-38, ίθ 27-30 (11-06-2023)

Πρεσβ. Φιλίππου Φιλίππου

Κυριακή των Αγίων Πάντων σήμερα και η Εκκλησία μας προβάλλει διάφορα χωρία από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο που αποτελούν την ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στην ομολογία της Πίστεως του Ιησού Χριστού και στις συνθήκες που μας οδηγούν στην αγιότητα. Ξεκινώντας ο Κύριος μας λέει ότι όποιος θα με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους θα τον αναγνωρίσω και εγώ για δικό μου μπροστά στον ουράνιο Πατέρα μου. Όποιος όμως με αρνηθεί θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον ουράνιο Πατέρα μου. Αυτός που αγαπά τον πατέρα και την μητέρα του περισσότερο από μένα δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Ακόμη όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί δεν είναι άξιος για μαθητής μου.

 Κυριακή Α΄ Επιστολών, των Αγίων Πάντων, Αποστ. Ανάγνωσμα, Εβρ. ια’ 33-ιβ’ 2 (11-06-2023)

Πρεσβ. Ανδρέα Παπαμιχαήλ

Τη σημερινή Κυριακή, πρώτη μετά την εορτή της Πεντηκοστής, «την των απανταχού της οικουμένης εν Ασία και Λιβύη και Ευρώπη, Βορρά τε και Νότω, Αγίων πάντων εορτήν εορτάζομεν» (βλ. Συναξάρι Πεντηκοσταρίου). Στο ίδιο Συναξάρι αναφέρεται και ο λόγος που οι Άγιοι Πατέρες θέσπισαν αυτή την εορτή μετά την εορτή της καθόδου του Αγίου Πνεύματος: «ενδεικνύμενοι ότι η του παναγίου Πνεύματος παρουσία τοιαύτα δια των Αποστόλων ενήργησεν αγιάσασα και σοφίσασα τους από του ημετέρου φυράματος… Κάτεισι μεν γαρ το Πνεύμα εν είδει πυρός φύσει την ανωτάτω ροπήν έχοντος, άνεισι δε προς τα άνω ο χους, φύσει κατάρροπος ων…». Εξάλλου, υπήρξε η ανάγκη της θέσπισης της εορτής των Αγίων Πάντων για να υπογραμμιστεί η ενότητα των αγίων και επειδή πολλοί που ευαρέστησαν το Θεό έμειναν εντελώς άγνωστοι σε μας.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή των Αγίων Πάντων

11 Ιουνίου 2023

Η καλή ομολογία

Η πρώτη Κυριακή του Ματθαίου, αδελφοί χριστιανοί, αποτελεί την κατακλείδα της περιόδου του Πεντηκοσταρίου και γέφυρα τρόπον τινά για τα διδάγματα που πρόκειται εν συνεχεία να μάς παρουσιάσει η αγία μας Εκκλησία. Εορτάσαμε την Ανάσταση του Κυριου μας και την Ανάληψή του στους ουρανούς και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους αγίους αποστόλους, το οποίο φωτίζει και αγιάζει πάντα άνθρωπο και όλον συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Κατά λογική σειρά, σήμερα τιμούμε και εορτάζουμε τους Άγιους Πάντες, οι οποίοι έγιναν δοχεία της χάριτος του Παρακλήτου και ως άλλοι αστέρες κατακοσμούν το νοητό στερέωμα της Εκκλησίας. Είναι αυτοί που η καρδιά τους φλεγόταν από αγάπη για τον Χριστό και όλη τους η ζωή αποτελούσε ομολογία τούτης της αγάπης.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

(Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ’ 27-30) (Πραξ. ιβ΄ 25-ιγ΄ 12)

Πίστεως αναβάσεις

«Οι Άγιοι Πάντες διά πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας»

Μάρτυρες της αλήθειας και της σωτηρίας που προσφέρει ο Χριστός «έως εσχάτου της γης», έγιναν μετά την Πεντηκοστή οι άγιοι Απόστολοι. Τις διόδους της φωτεινής τους πορείας ακολούθησαν και όλοι οι άγιοι που κοσμούν το στερέωμα της Εκκλησίας και τη λαμπρύνουν με τη μαρτυρία τους. Σήμερα, Κυριακή των Αγίων Πάντων, η Εκκλησία μας τιμά την ιερά μνήμη όλων «των απ’ αιώνος ευαρεστησάντων αγίων». Επειδή υπάρχουν και πρόσωπα που δεν έγιναν γνωστά και δεν συμπεριλήφθηκαν τα ονόματά τους στο αγιολόγιο, με τη σημερινή εορτή των Αγίων Πάντων, όλες οι μορφές που καταξιώθηκαν του αγιασμού εν Πνεύματι αγίω,  απολαμβάνουν της τιμής που προσφέρει η Εκκλησία.

Εμπειρία του μαρτυρίου

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

« Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος»

Ὁλόκληρη ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, σύμφωνα μέ τά ἀνθρώπινα δεδομένα εἶναι μιά συνεχής καί βαριά, θά μπορούσαμε νά περιγράψουμε, ἁλυσίδα ὑποχρεώσεων καί καθηκόντων, τά ὁποῖα ἀξιώνει ὁ Ἰησοῦς Χριστός. «Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος1». «Ὅς οὐ λαμβάνει», συνεχίζει παρακάτω, «τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος2». Μέ τόν ἴδιο τόνο καί μέ τήν ἴδια αὐστηρότητα ἐξακολουθεῖ νά ὁμιλεῖ ὁ Ἰησοῦς, πού ἴσως ἔρχεται, σέ πολλούς ἀπό ἐμᾶς σέ ἀντίθεση μέ τήν γλυκεία, μέ τήν ἀνακουφιστική, μέ τή θερμή διδασκαλία τοῦ Ἐνσαρκωμένου Λόγου. Ἔτσι φθάνουμε στό σημεῖο νά διερωτηθοῦμε: “Μά εἶναι ἐφικτό νά γίνουν κατορθωτές οἱ τόσες ὑποχρεώσεις πού ζητεῖ ὁ Χριστός; μέ τόση καθηκοντολογία;

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (11.06.2023)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

11 Ἰουνίου 2023

«τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων» (Ἑβρ. 12, 1)

Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ μετὰ τὴν Πεντηκοστὴ εἶναι ἀφιερωμένη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, στὴν κοινὴ ἑορτὴ ὅλων τῶν Ἁγίων της ποὺ ἔζησαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ κόσμου μέχρι σήμερα καὶ σὲ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς γῆς. Σήμερα τιμῶνται ὅλοι οἱ ἀγωνιστὲς τῆς πίστεως, γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι, ἐπώνυμοι καὶ ἀνώνυμοι. Ἄνθρωποι ποὺ δοκιμάστηκαν μέσα στὸ καμίνι τῶν θλίψεων‧ εἶναι οἱ Μάρτυρες τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης. Εἶναι τὰ τῆς «εὐσεβείας ἀρχέτυπα».

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Απόστολος: Εβρ. ια΄33 - ιβ΄2

Ευαγγέλιο: Ματθ. ι΄ 32 - 33, 37 - 38, ιθ΄ 27 - 30

11 Ιουνίου 2023

«Και πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως ουκ εκομίσαντο την επαγγελίαν … ίνα μη χωρίς ημών τελειωθώσι» (Εβρ. ια΄ 39-40).

Με τη σημερινή γιορτή των Αγίων Πάντων κλείνει ο κύκλος των κινητών γιορτών με επίκεντρο το Πάσχα και που περιλαμβάνει την περίοδο του Τριωδίου και την περίοδο του Πεντηκοσταρίου.

Κι ενώ αυτή η γιορτή είναι το τέλος των κινητών γιορτών, την ίδια στιγμή είναι και μια νέα αφετηρία μετά την Πεντηκοστή και την ίδρυση της πρώτης Εκκλησίας. 

Μάλιστα αυτή η γιορτή έρχεται να επιβεβαιώσει τα αγαθά αποτελέσματα της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (11-06-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἀδελφοί,

Σήμερα Κυριακή μετά τήν Πεντηκοστή ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τούς Ἁγίους Πάντες. Ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων εἶναι τό τέλος τῆς μεγάλης ἑορταστικῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἡ ὁποῖα ἄρχισε ἀπό τήν Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα καί μᾶς παρουσιάζει τούς καρπούς, τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τούς Ἅγιους Πάντες. Εἶναι ἡ ἀπόδειξη τοῦ ἔργου καί τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο.

 Κήρυγμα Κυριακής των Αγίων Πάντων (11-6-2023)

Επί του Αποστολικού Αναγνώσματος (Εβραίους ια’ 33-ιβ’ 2)

«Τοσούτον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων»

Αγαπητοί μου αδελφοί, μετά την μεγάλην εορτήν της Αγίας Πεντηκοστής, οπότε με την κάθοδο του Αγ. Πνεύματος συγκροτείται η Αγία μας Εκκλησία και φωτίζεται ο κόσμος, προβάλλονται και τιμώνται όλοι εκείνοι οι άγιοι της πίστεως μας που, με τον οποιοδήποτε τρόπο, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν προσφέροντας το αίμα τους για την πίστη στον Χριστό.

Το αίμα τους γίνεται τροφή στο μικρό και νεόφυτο δένδρο της Εκκλησίας του Χριστού. Ο ιερός Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τους Εβραίους Χριστιανούς, μιλά για νέφος μαρτύρων μέσα στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι όλοι αυτοί που με τους αγώνες και τις θυσίες τους  προετοίμασαν τον κόσμο του Ισραήλ, να περιμένει και να δεχθεί τον Μεσία Χριστό.

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 11-6-2023 «ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»

«ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»

Ἡ περικοπή πού διαβάζεται σήμερα Κυριακή τῶν ἁγίων Πάντων, σταχυολογημένη ἀπό τό εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου, ἀναφέρει:

«Ὅποιος ὁμολογήσει μπροστά στούς ἀνθρώπους ὅτι ἀνήκει σ’ ἐμένα, θά τόν ἀναγνωρίσω κι ἐγώ γιά δικό μου, μπροστά στόν οὐράνιο Πατέρα μου. Ὅποιος ὅμως μέ ἀπαρνηθεῖ μπροστά στούς ἀνθρώπους, θά τόν ἀπαρνηθῶ κι ἐγώ μπροστά στόν οὐράνιο Πατέρα μου.

Ὅποιος  ἀγαπάει πατέρα ἤ μητέρα, γιό ἤ θυγατέρα παραπάνω ἀπό μένα δέν εἶναι ἄξιος γιά μένα. Καί ὅποιος δέν παίρνει τόν σταυρό του καί δέ μέ ἀκολουθεῖ δέν εἶναι ἄξιος γιά μαθητής μου.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄27-30)

11 Ἰουνίου 2023

Στὴ ζωντανὴ ὁμολογία πίστεως ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, «πάντων τῶν Ἁγίων» κάθε χρόνου καὶ τόπου, ἀναφέρεται ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή. Ἐπειδὴ ἡ μαρτυρία τῆς χριστιανικῆς πίστεως εἶναι ἀπαίτηση τοῦ Θεοῦ, ἀποτελεῖ προϋπόθεση τῆς γνήσιας χριστιανικῆς ζωῆς. Αὐτὴ ἡ ὁμολογία καὶ μαρτυρία πίστεως συνίσταται σὲ λόγια, ἔργα καὶ συμπεριφορές. Ἀπὸ τὰ μικρὰ καὶ ἀσήμαντα τῆς καθημερινότητάς μας μέχρι τὰ μεγάλα καὶ βαρυσήμαντα, τὰ δύσκολα διλήμματα, τὶς μεγάλες ἀποφάσεις καὶ τὶς καθοριστικὲς ἐπιλογές μας.

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

 Η Πεντηκοστή

Θεοφάνης ο Κρης

Η Πεντηκοστή δεν είναι μια απλή συνέπεια ή συνέχεια της Ενσαρκώσεως. Η Πεντηκοστή έχει όλη την αξία της καθ’ εαυτή, είναι η δεύτερη πράξη του Πατρός: Ο Πατήρ αποστέλλει τον Υιό και τώρα αποστέλλει το Άγιο Πνεύμα. Η τέλεια αποστολή του, ο Χριστός επανέρχεται προς τον Πατέρα για να κατέλθει τώρα το Άγιο Πνεύμα ως Πρόσωπο. Η Πεντηκοστή εμφανίζεται έτσι ως το έσχατο τέλος της τριαδικής οικονομίας της σωτηρίας. Κατά τους Πατέρες ο Χριστός είναι ο μεγάλος Πρόδρομος του Αγίου Πνεύματος.

 Η Πεντηκοστή (Θεοφάνης ο Κρης)

Η Πεντηκοστή δεν είναι μια απλή συνέπεια ή συνέχεια της Ενσαρκώσεως. Η Πεντηκοστή έχει όλη την αξία της καθ’ εαυτή, είναι η δεύτερη πράξη του Πατρός: Ο Πατήρ αποστέλλει τον Υιό και τώρα αποστέλλει το Άγιο Πνεύμα. Η τέλεια αποστολή του, ο Χριστός επανέρχεται προς τον Πατέρα για να κατέλθει τώρα το Άγιο Πνεύμα ως Πρόσωπο. Η Πεντηκοστή εμφανίζεται έτσι ως το έσχατο τέλος της τριαδικής οικονομίας της σωτηρίας. Κατά τους Πατέρες ο Χριστός είναι ο μεγάλος Πρόδρομος του Αγίου Πνεύματος.

 2023 ΙΟΥΝΙΟΥ 4 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Η ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Ιω. 7, 37-52 και 8, 12)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στους Παπαδάτες, στις 15/6/2003)

Η Εκκλησία και εμείς

Η Πεντηκοστή είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Αν όλοι ενδιαφερόμαστε να ξέρουμε τον πατέρα και την μάνα μας και την μέρα που έχουμε τα γενέθλιά μας, πολύ περισσότερο πρέπει να μας απασχολεί η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, μια και στο σύμβολο της Πίστεως ομολογούμε ότι πιστεύουμε «εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν».

Αυτή μας διδάσκει για τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή μας διδάσκει ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού, κατέβηκε στον κόσμο για την σωτηρία του γένους των ανθρώπων.

ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΝ»

Καθώς οἱ ἐποχές τοῦ ἔτους διαδέχονται ἡ μία τήν ἄλλη, ἔτσι καί στήν Ἐκκλησία ἡ μία ἑορτή ἐναλλάσσεται μέ τήν ἄλλη. Πρίν ἀπό λίγο ἑορτάσαμε τόν Σταυρό, τό Πάθος, τήν Ἀνάσταση· ὕστερα ἀπό αὐτά τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου καί σήμερα φθάσαμε στήν κορυφή τῶν ἀγαθῶν καί τήν μητρόπολη τῶν ἑορτῶν (ἱερός Χρυσόστομος). Δηλαδή στήν ἐκπλήρωση ἐκείνων πού μᾶς ὑποσχέθηκε ὁ Χριστός πρίν ἀπό τό ἑκούσιο πάθος Του.

Πρόκειται περί τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο, τῆς ἀναδημιουργίας καί ἀνακαινίσεως τῆς κτίσεως μέ τήν ἱστορική φανέρωση τῆς Ἐκκλησίας ὡς Σώματος Χριστοῦ καί κιβωτοῦ τῆς σωτηρίας.

 Οἱ ἀστείρευτοι ποταμοὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 4 Ἰουνίου 2023, Τῆς Πεντηκοστῆς (Ἰω. ζ΄ 37-52, η΄ 12)

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

«Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος»

Πεντηκοστή! Ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία τὸ Πανάγιον Πνεῦμα κατῆλθε, πλημμύρισε τοὺς ἁγίους Ἀ­ποστόλους καὶ τὴν Ἐκκλησία μας, καὶ αἰῶνες τώρα ἐνεργεῖ τὰ πάντα σ᾿ αὐτή. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, ὁ Κύριός μας παρομοιάζει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μὲ ποταμούς. Ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς ἐκείνου ποὺ πιστεύει σ᾿ Ἐμένα, θὰ ἀνα­βλύζουν ποταμοὶ ἀπὸ νερὸ ποὺ θὰ εἶναι πάντοτε τρεχούμενο, λέει. Ἑρμηνεύει δὲ ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς ὅτι ὁ Κύριος ἐννοοῦσε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ποὺ θὰ ἀποκτοῦσαν οἱ πιστοὶ κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς.

Αὐτὸ ἀκριβῶς θὰ δοῦμε στὴ συνέχεια: ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ζωογονεῖ τὴν Ἐκκλησία, ξεδιψᾶ τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν καὶ καθιστᾶ τὸν κάθε πιστὸ πηγὴ «ζῶντος ὕδατος» γιὰ τοὺς συν­ανθρώπους του.

1. Ζωογονεῖ

 Κυριακή 4η Ἰουνίου 2023

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς.

(Ἰωάν. 7, 37 – 52 καί 8, 12).

«Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ,... ποταμοί ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος». (Ἰωάν. 7, 38).

Ἑορτῶν ἑορτή καί πανηγύρι λαμπρό καί περίβλεπτο ἀπολαμβάνει σήμερα τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας! Θεοφάνεια καί Θεϊκά Ἐπιφάνεια καί ἐπιδημία τοῦ Παρακλήτου στόν κόσμο βιώνουμε σήμερα! Εἰσπράττουμε ἁγιασμό, δύναμη, ζωή, ἐλπίδα, σφράγισμα τῆς Νέας Διαθήκης, ἄνοιγμα τοῦ δρόμου τῆς σωτηρίας. Ποιά γλώσσα, ποιό μυαλό, ποιά κτιστή ὕπαρξη, ποιά δύναμη μπορεῖ νά προσεγγίσει, νά ἀγγίξει, νά κατανοήσει ἤ ἔστω καί νά συλλάβει τήν ὑπέρλογη καί ὑπερφυσική ἐπίσκεψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν πραγματικότητα αὐτοῦ τοῦ κόσμου;

 Κυριακή της Πεντηκοστής, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Ιω. ζ’ 37-52, η’ 12 (04-06-2023)

Ηλιάνας Κάουρα, θεολόγου

Μια από τις μεγαλύτερες Ιουδαϊκές εορτές ήταν η εορτή της Σκηνοπηγίας. Με την εορτή αυτή οι Ιουδαίοι δόξαζαν το Θεό για τη θαυμαστή διάσωσή τους με τη θαυματουργική ανάβλυση νερού από την πέτρα με  τη ράβδο του Μωϋσή. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Κύριος κατά την ομιλία Του, στη σημερινή ευαγγελική περικοπή αποκάλυψε τη μεγάλη αλήθεια ότι το θαύμα της ανάβλυσης του νερού από την πέτρα στην έρημο για να ξεδιψάσει ο λαός, δεν προερχόταν από τη φύση της πέτρας, ούτε από τη δύναμη του Μωϋσή, αλλά ήταν ενέργεια του Άσαρκου Λόγου. Ο Κύριος την τελευταία ημέρα αυτής της εορτής, βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα και αναφερόμενος στο θαυματουργικό αυτό γεγονός, έκραξε λέγοντας : «εάν τις διψά, ερχέσθω προς με και πινέτω. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος».

 Κυριακή της Πεντηκοστής, Αποστ. Ανάγνωσμα: Πράξεις των Αποστόλων β’ 1-11 (04-06-2023)

Αρχιμ. Επιφανίου Παπαντωνίου

Πενήντα μέρες μετά τη Ανάσταση και δέκα ημέρες μετά την Ανάληψη, εκπληρώνεται η υπόσχεση του Κυρίου προς τους μαθητές του για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, του «άλλου Παράκλητου». «Ιδού εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ΄ υμάς΄ υμείς δε καθίσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ έως ου ενδύσησθε δύναμιν εξ΄ ύψους» (Λουκ.24,49). Έτσι την ημέρα αυτή της Πεντηκοστής τιμούμε την Αγία Τριάδα, ενώ την επόμενη ημέρα τιμούμε ξεχωριστά το Άγιο Πνεύμα. Χαρακτηριστικό είναι ένα τροπάριο που ψάλλεται στη αρχή του Όρθρου της σημερινής ημέρας   «Την μεθέορτον πιστοί και τελευταίαν εορτήν εορτάσωμεν φαιδρώς, αύτη εστί Πεντηκοστή, επαγγελίας συμπλήρωσις και προθεσμία…»

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή της Πεντηκοστής

4 Ιουνίου 2023 

 Ο Παράκλητος και οι απαράκλητοι

Σήμερα, αδελφοί χριστιανοί, κλείνει η περίοδος του Πεντηκοσταρίου, κατά την οποία πανηγυρίσαμε την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την Ανάληψή του στους ουρανούς, και κατά την οποία αναγιγνώσκεται το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και από αύριο, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αρχίζει η περίοδος του Ματθαίου, η οποία φτάνει μέχρι την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Η χαρά όμως των πιστών δεν σταματά, γιατί η ημέρα της Πεντηκοστής αποτελεί την γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας, η οποία ζει εις τον αιώνα και δεν πρόκειται να καταλυθεί ούτε με την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, κατά τους αψευδείς του λόγους. Αφετηρία, επομένως, λογίζεται η σημερινή μέρα, ή μάλλον διαιώνιση της χαράς της Αναστάσεως, την οποία άλλωστε εορτάζουμε κάθε Κυριακή του έτους.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

(Ιω. ζ΄ 37-52, η΄ 12) (Πραξ. β΄ 1-11)

Η παρουσία του Παρακλήτου

«ούπω γαρ ήν Πνεύμα Άγιον»

Η Κυριακή της Πεντηκοστής είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Πενήντα μέρες μετά από την Ανάσταση του Χριστού η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει την Αγία Πεντηκοστή. Έτσι καθιερώθηκε να ονομάζεται η τελευταία μεγάλη εορτή της πασχαλινής περιόδου.

Όπως γνωρίζουμε την ημέρα της Πεντηκοστής φανερώνεται το τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Μέχρι τότε, όπως μας αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο «ούπω γαρ ήν Πνεύμα Άγιον». Δηλαδή δεν μας ήταν μέχρι τότε γνωστό το Άγιο Πνεύμα, το οποίο από την ημέρα της Πεντηκοστής δίνει έντονα την παρουσία του μέσα στην πραγματικότητα της Εκκλησίας μας που την καθοδηγεί «εις πάσαν την αλήθειαν».

Οι αντιστοιχίες

 Κυριακή της Πεντηκοστής

Ἡ γιορτή τῆς Πεντηκοστῆς ἀποτελεῖ μιά ἀπό τίς κύριες γιορτές τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ἀνήκει, ὅπως καί ἡ γιορτή τοῦ Πάσχα, στίς κινητές ἑορτές καί ἑορτάζεται μεγαλοπρεπῶς στίς Ὀρθόδοξες χῶρες σέ ὅλα τα μήκη καί πλάτη τῆς Οἰκούμενης.

Ἡ Πεντηκοστή εἶναι σημαντική ἡμέρα γιά τήν Ἐκκλησία ἀφοῦ ἀποτελεῖ τή γενέθλιο ἡμέρα της καί τό ξεκίνημα τῆς ἀποστολῆς της στόν κόσμο.

Πιό συγκεκριμένα ἡ Ἐκκλησία εἶναι «ἀποκεκρυμμένη ἀπό τῶν αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ» καί ἀποκαλύπτεται στόν κόσμο στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος δημιούργησε τά πάντα καί μέσα ἀπό τό Πρόσωπό Του καί μέσα στήν Ἐκκλησία, τό ἀληθινό Σῶμα του, φανερώνεται ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (04.06.2023)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

«καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου» (Πράξ. 2, 4)

Τὴν μεγάλη δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς ἑορτάζει σήμερα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Μὲ τοὺς θεολογικοὺς καὶ βαθυστόχαστους ὕμνους ποὺ ψάλλονται σήμερα μεταφερόμαστε νοερὰ στὴν Ἁγία Πόλη, στὸ ὑπερῷο, ὅπου ἦσαν συγκεντρωμένοι ὁμοθυμαδὸν οἱ μαθητὲς τοῦ Κυρίου μὲ τὴν Παναγία Μητέρα Του. Ἐκεῖ βλέπουμε νὰ ἐκτυλίσσονται θαυμαστὰ γεγονότα. Συμπληρωνόταν ἤδη ἡ πεντηκοστὴ ἡμέρα ἀπὸ τὸ Πάσχα, ὅταν ἕνας δυνατὸς θόρυβος, σὰν ὁρμητικὸς ἄνεμος, ἀκούστηκε πάνω ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα μὲ ἐπίκεντρο τὸ ὑπερῷο, ὅπου ἔμεναν οἱ μαθητὲς «προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει» (Πράξ. 1, 14).

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Απόστολος: Πράξ. β΄ 1 – 11

Ευαγγέλιο: Ιω. ζ΄ 37 – 52, η΄ 12

4 Ιουνίου 2023

Η εορτή της Πεντηκοστής αναφέρεται και ως γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας αφού το Άγιο Πνεύμα που καταπέμφθηκε σε μας «όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας». Όλα τα γεγονότα της ενανθρώπησης του Θεού Λόγου, των Παθών, της ταφής, της Αναστάσεως και Αναλήψεως έγιναν για να φθάσουμε στην ημέρα της Πεντηκοστής. Οι λόγοι του Χριστού στους μαθητές προ του Πάθους «συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς» δεικνύουν πόσο σημαντική είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (04-06-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν κάθοδο καί τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς μαθητές καί Ἀποστόλους καί μέσῳ αὐτῶν σέ ὅλη τήν Οἰκουμένη. Σήμερα εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι ἀπέκτησαν τήν δυνατότητα νά μετέχουν στήν ἀθανασία καί τήν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ.

Πρίν τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ καί τήν Ἐνανθρώπισή Του δέν ἐνεργοῦσε τό Ἅγιο Πνεῦμα στή ζωή τῶν ἀνθρώπων.

 Κήρυγμα Κυριακής της Πεντηκοστής (04-06-2023)

Επί του Αποστολικού αναγνώσματος (Πραξ. β΄ 1-11)

«Και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου»

Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης ο Κύριος μας δίδει στους μαθητές Του τις τελευταίες πολύτιμες συμβουλές, αλλά και μαζί την μεγάλη υπόσχεση ότι μετά από Αυτόν το Πνεύμα το Άγιον θα έλθει, καθώς ο ουράνιος Πατέρας θα το στείλει εξ ονόματός Του για να τους διδάξει και να τους θυμίζει όλα όσα τους είπε: «το Πνεύμα το Άγιον, ό πέμψει ο πατήρ εν τω ονοματί μου, εκείνος υμάς διδάξει πάντα και υπομνήσει υμάς».

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 4-6-2023

«ΤΟ ΖΩΟΓΟΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Ἡ γιορτὴ τῆς Σκηνοπηγίας, ποὺ διαρκοῦσε ἑπτὰ ἡμέρες καὶ θύμιζε στοὺς Ἰουδαίους τὴ σαραντάχρονη περιπλάνησή τους στὴν ἔρημο, πλησιάζει στὸ τέλος της. Σύμφωνα μέ τό τυπικό τῆς γιορτῆς λευκοντυμένοι ἱερεῖς μεταφέρουν ἐν πομπῇ στὸν ναὸ μιὰ χρυσὴ στάμνα γεμάτη νερὸ ἀπὸ τὴν πηγὴ τοῦ Σιλωάμ. Αὐτὴ ἡ τελετὴ θύμιζε τὴ θαυμαστὴ διάσωση τοῦ Ἰσραὴλ στὴν ἔρημο, ὅταν κρυστάλλινες πηγὲς νεροῦ ἀνέβλυσαν ἀπὸ τὸν βράχο καὶ ὁ λαὸς ξεδίψασε. Ὕστερα ἀπὸ λίγο οἱ προσκυνητὲς θὰ ξαναγυρίσουν στὶς καθημερινές τους ἀσχολίες.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (Ἰωάν. ζ΄ 37-52, η΄12)

4 Ἰουνίου 2023

Σήμερα, ἑορτάζουμε τὴν κάθοδο καὶ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στοὺς Ἀποστόλους καὶ δι' αὐτῶν σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη. Σήμερα, ἐγκαινιάζεται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Σήμερα, οἱ ἄνθρωποι δύνανται νὰ μετέχουν στὰ μείζονα, δηλαδὴ στὴν ἀθανασία καὶ στὴν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ.

Πρὶν τὴν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Ἐνανθρώπησή του, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δὲν βρισκόταν ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους. Χορηγοῦσε μὲν τὰ χαρίσματά του, τὴν ἔλλαμψη καὶ τὸν ἁγιασμὸ σὲ κάποιους ἀνθρώπους, ὅπως ἦταν οἱ Προφῆτες, ὥστε αὐτοὶ νὰ ἱκανωθοῦν νὰ γνωρίσουν τὸν Θεό, νὰ κηρύξουν καὶ νὰ ὁμιλήσουν γιὰ τὰ μέλλοντα, ὅμως αὐτὸ (τὸ Ἅγιο Πνεῦμα) ἀπουσίαζε, ὡς μόνιμη καὶ διαρκὴς παρουσία, ἀπὸ τὸν κόσμο.