ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Οι εχθροί θα νικηθούν.

«Χαίρε, δι' ης εγείρονται τρόπαια• χαίρε, δι' ης εχθροί καταπίπτουσι» (Άκάθ. ύμν. Ψ 5)

+Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος

ΧΑΙΡΩ, αγαπητοί μου, πού τρέχετε και συγκεντρώνεστε στο ναό. Θα σας μιλήσω άπλα, σαν πατέρας με τα παιδιά.
Ζούμε σε χρόνια άσχημα. Μερικοί λένε, ότι πλησιάζει ή συντέλεια του κόσμου. Ένα σημάδι ότι έρχεται ή συντέλεια είναι, ότι στις ήμερες μας παρουσιάστηκε αθεΐα και απιστία μεγάλη. Σε πόλεις και χωριά ξάπλωσαν οι ιδέες αυτές. και λέγονται συχνά από στόματα ανθρώπων πού θεωρούνται μορφωμένοι. Στα παλιά τα χρόνια στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στα αγιασμένα μέρη, δεν υπήρχε άπιστος και άθεος. Τώρα ή αθεΐα έφτασε παντού.
2019 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ (Μαρκ. 9, 17-31)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στα Ηλιοβούνια, στις 24/3/1996)

Τι κουβέντα είναι αυτή;

Ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο για μια κατάσταση πολύ ανθρώπινη, αλλά και πολύ αμαρτωλή. Πολύ απαράδεκτη στο Θεό. Ένας άνθρωπος που είχε παιδί δαιμονισμένο πήγε στον Χριστό. Τον προσκύνησε και του είπε:

-Κύριε, έχω το παιδί μου δαιμονισμένο. Το δαιμόνιο που είναι μέσα του, το κάνει να μη μπορεί να μιλήσει. Πήγα το παιδί μου στους μαθητές σου να το σταυρώσουν, να γίνει καλά, αλλά δεν έγινε τίποτε. Και γι' αυτό ήλθα σε σένα. Αν μπορείς κάνε του κάτι. Αν μπορείς βοήθησέ με.

Ο Χριστός του απάντησε:
2020 ΜΑΡΤΙΟΥ 29 - ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΝΕΟΥ (Μαρκ. 9, 17-31)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στον Αγ. Χαράλαμπο Πρεβέζης, στις 6/4/2003)

Η ουσία της πνευματικής ζωής

Η μνήμη του αγίου Ιωάννου του συγγραφέως της Κλίμακος και το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα, θέτουν μπροστά μας το πρόβλημα, «τι είναι η πνευματική ζωή του ανθρώπου» και σε τι πρέπει να αποβλέπει. Στόχος της πνευματικής ζωής είναι να φωτισθούν και να μένουν φωτισμένα τα αισθητήρια του σώματος και της ψυχής μας. Πιο απλά να ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό. Βέβαια το καλό από το κακό, το ξεχωρίζουμε λίγο-πολύ όλοι. Γιατί όλοι θέλουμε να το κάνουν οι άλλοι το καλό σε μας. Όλοι θέλουμε να μας δείχνουν πραότητα, ταπείνωση, υπομονή, μακροθυμία, καλωσύνη. Να έχουν απέναντί μας κατανόηση. Όταν πονούμε να μας συμπονούν. Όταν έχουμε ανάγκη να μας συμπαρίστανται.
Ἕνα φοβερό δαιμόνιο

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 29 Μαρτίου 2020, Δ΄ Νηστειῶν – Ὁσ. Ἰωάννου Κλίμακος (Μάρκ. θ΄ 17-31)

1. Ε­ΩΣ ΠΟ­ΤΕ ΘΑ ΜΑΣ Α­ΝΕ­ΧΕ­ΤΑΙ;

Πά­νω στό ὄ­ρος Θα­βώρ τρεῖς μα­θη­τές ζοῦν τό με­γα­λει­ῶ­δες θαῦ­μα τῆς Με­τα­μορ­φώ­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου καί κά­τω στόν κό­σμο οἱ ὑ­πό­λοι­ποι ἐν­νέ­α μα­θη­τές ἀ­ντι­με­τω­πί­ζουν τό φο­βε­ρό δρᾶ­μα τῆς πα­ρα­μορ­φώ­σε­ως ἑ­νός δαι­μο­νι­σμέ­νου. Καί κα­θώς ὁ Κύ­ρι­ος κα­τε­βαί­νει ἀ­πό τό φῶς τοῦ Θα­βώρ, συ­να­ντᾶ τό σκο­τά­δι τοῦ κό­σμου. Ἀ­ντι­κρύ­ζει τόν βα­σα­νι­σμέ­νο πα­τέ­ρα τοῦ δαι­μο­νι­σμέ­νου νά γο­να­τί­ζῃ­μέ πό­νο στά πό­δι­α του καί νά τοῦ λέ­ει: 

– Δι­δά­σκα­λε σοῦ ἔ­φε­ρα τό παι­δί μου, πού ἔ­χει κυ­ρι­ευ­θεῖ ἀ­πό φο­βε­ρό δαι­μό­νι­ο, τό ὁ­ποῖ­ο τοῦ ἔ­χει πά­ρει τή λα­λι­ά του. Κι ὅ­που τό πι­ά­σῃ, τό ρί­χνει στή γῆ, τό κά­νει νά βγά­ζῃ ἀ­πό τό στό­μα του ἀ­φρούς, νά τρί­ζῃ τά δό­ντι­α του καί νά μέ­νῃ ξε­ρό καί ἀ­ναί­σθη­το. Ἔ­φε­ρα, Κύ­ρι­ε, τό παι­δί μου στούς μα­θη­τές σου καί τούς πα­ρε­κά­λε­σα νά βγά­λουν τό δαι­μό­νι­ο, ἀλ­λά δέν μπό­ρε­σαν.
Ἀργεῖ ὁ Θεός;

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 29 Μαρτίου 2020, Δ΄ Νηστειῶν – ὁσ. Ἰωάννου Κλίμακος (Ἑβρ. ς΄ 13-20)

1. Τηρεῖ τὶς ὑποσχέσεις Του

Τὸ ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν μᾶς μεταφέρει στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, στὴ μεγαλειώδη ἐκείνη στιγμὴ ποὺ ὁ Θεὸς ἔδωσε τὶς ὑποσχέσεις Του στὸν Ἀβραάμ. Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως, τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ ἀποκτήσει υἱό, ὅτι οἱ ἀπόγονοί του θὰ εἶναι πολυάριθμοι σὰν τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καὶ σὰν τὴν ἄμμο τῆς θαλάσσης κι ὅτι θὰ κληρονομήσει τὴ γῆ Χαναάν. Γιὰ νὰ τὸν διαβεβαιώσει μάλιστα γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ὑποσχέσεων αὐτῶν ὁ Θεὸς ἔδωσε ὅρκο. Καὶ ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχε τίποτε ἀνώτερο στὸ ὁποῖο νὰ ὁρκισθεῖ, ὁρκίσθηκε στὸν Ἑαυτό του.
Κυριακή 29 Μαρτίου 2020
(Κυριακή Ἰωάννου τῆς Κλίμακος).
Μαρκ. 9, 17 – 31.

Σέ μιά ἐποχή πού ταλαιπωρεῖται ἀπό ἀναπάντητα ἐρωτήματα καί στήν ὁποία ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων  ἔχασε τά νοήματα καί τόν τελικό σκοπό της, ἔρχεται σήμερα ὡς παράδειγμα καί πρότυπο ἕνας μεγάλος ἀσκητής, γιά νά τόν μελετήσουμε προσεκτικά καί νά οἰκοδομηθοῦμε πνευματικά.
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία δέν προβάλλει σήμερα τή ζωή καί τό παράδειγμα αὐτοῦ τοῦ προσώπου, αὐτό τό κάνει τήν ἡμέρα τῆς μνήμης του. Σήμερα προβάλλει τό ἐξαίσιο σύγγραμμά του, πού ὀνομάζεται «Κλῖμαξ». Τό πρόσωπο στό ὁποῖο ἀναφερόμαστε εἶναι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναῒτης, ἡγούμενος στό περίφημο μοναστήρι τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ. Ἔλαμψε μέ τό ἦθος του καί τά ἀσκητικά του κατορθώματα στό τέλος τοῦ ἕκτου καί στίς ἀρχές τοῦ ἑβδόμου αἰώνα καί ἔμεινε γνωστός στήν ἱστορία μέ τό ὄνομα Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ἀπό τό διάσημο ἔργο, τό ὁποῖο ἄφησε ὡς πολύτιμη παρκαταθήκη ὄχι μόνο στούς ἀσκητές καί συμμοναστές τῆς ἐποχῆς του ἀλλά καί σ’ ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία.
ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
29 Μαρτίου 2020
(Μαρκ. θ΄ 17 - 31)

Ἡ θεραπεία ἑνὸς νεαροῦ δαιμονισμένου παιδιοῦ προβάλλεται στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή. Ἕνας τραγικὸς πατέρας ἔρχεται καὶ πέφτει στὰ γόνατα μπροστὰ στὸ Χριστὸ φέρνοντας τὸ γιό του ποὺ κατέχεται ἀπὸ «πνεῦμα ἄλαλον», δηλαδὴ ἀπὸ πνεῦμα ποὺ δὲν τὸν ἀφήνει νὰ μιλήσει. Τοῦ περιγράφει πῶς ὁ δαίμονας, ὅταν τὸν κυριεύσει, τὸν κάνει νὰ σπαρταράει, νὰ βγάζει ἀφροὺς καὶ νὰ τρίζει τὰ δόντια του. «Εἶπα στοὺς μαθητές σου νὰ τὸν θεραπεύσουν καὶ δὲν μπόρεσαν», λέει ὁ δύστυχος. Ὁ Χριστὸς τὸν ἀντιμετωπίζει κάπως σκληρά: «Ὢ γενεὰ ἄπιστος, μέχρι πότε θὰ εἶμαι κοντά σας καὶ θὰ σᾶς ἀνέχομαι;». Φέρνουν τὸ παιδὶ καὶ τὸ πονηρὸ πνεῦμα μπροστὰ στὸν Θεάνθρωπο χτυπάει τὸ νεαρὸ καὶ τὸν ρίχνει στὸ χῶμα μὲ ἀφρούς. Μία φρικιαστικὴ σκηνὴ πραγματικά, ποὺ προκαλεῖ φόβο καὶ τρόμο!
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Απόστολος: Εβρ. στ΄ 13-20
Ευαγγέλιο: Μαρκ. θ΄ 17-31
29 Μαρτίου 2020

«Ω γενεά άπιστος…έως πότε ανέξομαι υμών;»
Την έκρηξη της αγανακτήσεως του Κυρίου, την οποία περιγράφει η φράση που προαναφέραμε, προκάλεσε η απιστία του πατέρα για την αδυναμία των Μαθητών να θεραπεύσουν τον σεληνιαζόμενο γιο του. Ο πολυέλεος κι εύσπλαχνος Χριστός, πονά για τη δοκιμασία του νέου και το φρικτό μαρτύριο του δυστυχισμένου πατέρα. Βλέποντας την απιστία ως αποτέλεσμα της αμαρτίας και αισθανόμενος το βάρος της που θα σήκωνε στους ώμους του την ώρα του πάθους, ανοίγει την καρδιά του κι αφήνει να βγει ο πόνος για το κατάντημα της ανθρωπότητας, μαζί και το πικρό παράπονο για την αδιαφορία των ανθρώπων. Εκείνων που αν και το φως είχε έλθει στον κόσμο, εξακολουθούσαν να ζουν μέσα στο σκοτάδι των παθών.
“ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ”

ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

(29 Μαρτίου)

Μια σπουδαία μορφή μας προσφέρει σήμερα αδελφοί μου η εκκλησία μας. Ο μεγάλος της ερήμου ασκητής, ο διδάσκαλος της εκκλησίας ο έμπειρος, ο διακριτικός των ψυχών ποιμένας, ο Όσιος Ιωάννης ο συγγραφέας της Κλίμακος. Ένα μόνο σύγγραμμα μας δίνει. Ένα κείμενο, μοναδικό γιατί μέσα σε κάθε λέξη συναντάς το απόσταγμα της σοφίας της ερήμου και της άσκησης της πνευματικής.
Πίστη, προσευχή, νηστεία.

«... Πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ... Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ... καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.»
Κατεβαίνοντας ἀπὸ τὸ Θαβώρειον ὄρος ὁ Κύριός μας καὶ Θεός μας καὶ Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστὸς μετὰ τὴν Μεταμόρφωσή Του, σύμφωνα μὲ τὸν Εὐαγγελιστὴ Μᾶρκο, βρίσκεται μπροστὰ στὸν ἀνθρώπινο πόνο, τὴν ἀνθρώπινη ἐξαθλίωση, τὴν ἀνθρώπινη ἀπόγνωση.
Ἕνας πατέρας, ὁ ὁποῖος φαινόταν νὰ ἔχει ἀφιερώσει τὴν ζωή του στὴν προστασία τοῦ δαιμονισμένου υἱοῦ του γιὰ πολλά χρόνια, μιᾶς κι ὁ γιός του ἀπὸ μικρὸς κατεχόταν ἀπὸ τὸ ἀκάθαρτο πνεῦμα καὶ ποὺ πολλὰ πάθαινε καὶ ἀπὸ πολλὰ κινδύνευε. Ἕνας πατέρας ἄθλιος καὶ κατατρεγμένος ἀπὸ τὴν μοίρα του καὶ γεμᾶτος πόνο βρίσκεται μπροστά στὸν Χριστό μας, μετὰ τὴν ἀδυναμία τῶν μαθητῶν Του νὰ ἐκβάλουν τὸ ἀκάθαρτο πνεῦμα, παρακαλώντας Τον νὰ τὸν βοηθήσει.
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»

Τό γεγονός πού παρουσιάζεται στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τοποθετεῖται εὐθύς μετά τήν κάθοδο τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό ὄρος Θαβώρ ὅπου μεταμορφώθηκε μπροστά στούς τρεῖς προκρίτους μαθητές του. Μετά τήν δόξα τῆς Μεταμορφώσεως συναντᾶ ὁ Χριστός τήν ἀνθρώπινη δυστυχία σ’ ὅλη της τήν ἀνθρώπινη τραγικότητα. Ἕνας πονεμένος πατέρας παρακαλεῖ τόν Ἰησοῦ νά γιατρέψει τό ἄρρωστο παιδί του, πού οἱ μαθητές του προηγουμένως στάθηκαν ἀδύνατοι νά τό θεραπεύσουν.Βρίσκει λοιπόν ὁ Κύριος μπροστά του ἀπό τήν μία μεριά τήν πονεμένη καί πάσχουσα ἀνθρωπότητα, ἀπό τήν ἄλλη τούς ἐκπροσώπους του πού δέν μποροῦν νά τήν βοηθήσουν. Καί σάν νά μή φθάνουν αὐτά, βλέπει καί τούς γραμματεῖς, τούς θεολόγους  τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, νά συζητοῦν μέ τούς μαθητές καί νά προσπαθοῦν ἴσως νά κλονίσουν τήν πίστη τους στόν Χριστό. Ὅλα αὐτά θά κάνουν σέ λίγο τόν Χριστό νά ἐκστομίσει τήν φράση «ὤ γενεά ἄπιστος, ἕως πότε πρός ὑμᾶς ἔσομαι;».

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

«Ἀνοίξω τό στόμα μου, καί πληρωθήσεται Πνεύματος» 
(Λόγος στην Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών)
Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Μουσουρούλη

Ἀκάθιστος ὕμνος
Ὕμνους στήν Παναγία μας
(Ὁ εἱρμός τῆς α´ Ὠδῆς )

«Ἀνοίξω τό στόμα μου, καί πληρωθήσεται Πνεύματος»

Μέ αὐτά τά λόγια ἀρχίζει τό πρῶτο τροπάριο τοῦ Κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, πού ψάλλουμε τήν περίοδο αὐτή στούς ναούς μας πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ Κανόνας εἶναι ἕνας ἰδιαίτερος καί αὐτοτελής λατρευτικός ὕμνος, πού ἀποτελεῖται ἀπό μικρότερα τμήματα, τίς ὠδές. Τό πρῶτο τροπάριο κάθε ὠδῆς λέγεται εἱρμός καί πάνω σ᾽αὐτό, στή μουσική καί τό μέτρο τοῦ ὕμνου αὐτοῦ ψάλλονται καί τά ὑπόλοιπα τροπάρια τῆς ὠδῆς.

Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

2015 ΜΑΡΤΙΟΥ 15 – ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (Μαρκ. 8, 34-38 και 9,1)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στη Βαλανιδούσα, στις 29/3/1992)

Ας σεβαστούμε τον κόπο του Χριστού για μας

Σήμερα, στη μέση της Σαρακοστής, η Εκκλησία μάς καλεί να προσκυνήσουμε τον Σταυρό του Χριστού, για να θυμηθούμε ότι ο Χριστός απέθανε στον Σταυρό για μας. Για να μας ελευθερώσει από την αμαρτία και από τον αιώνιο θάνατο. Αν το καταλάβουμε αυτό, θα αξιωθούμε την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, να σταθούμε εκ δεξιών Του, να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή και να ακούσουμε τα λόγια Του: «δεύτε, οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου».
Ὁ θρόνος τοῦ Βασιλέως!

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 22 Μαρτίου 2020, 

Γ΄ Νηστειῶν – Σταυροπροσκυνήσεως (Ἑβρ. δ΄ 14 – ε΄ 6)

1. Μία ὄαση μέσα στὴν ἔρημο

Μὲ τὴ σημερινὴ Γ΄ Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως φθάνουμε στὴ μέση τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς· τῆς μακρᾶς αὐτῆς περιόδου ἀσκήσεως καὶ ἐγκρατείας, τὴν ὁποία οἱ ἅγιοι Πατέρες παρομοιάζουν μὲ ἔρημο, λόγῳ τοῦ κόπου καὶ τοῦ ἐντονότερου πνευματικοῦ ἀγώνα, στὸν ὁποῖο μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας τὴν περίοδο αὐτή.
Κυριακή 22 Μαρτίου 2020
(Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως).
Μαρκ. 8, 34 – 9, 1.
«...ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ» (Μαρκ. 8, 34).

Ὁ Σταυρός σήμερα βρίσκεται στό ἐπίκεντρο τῆς ἡμέρας, τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς καρδιᾶς μας. Τόν τοποθετήσαμε στό κέντρο τοῦ Ναοῦ καί τόν προσκυνοῦμε, διότι ἀπό τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πού ἀκούσαμε καταλαβαίνουμε πώς ἡ σωτηρία εἶναι ἐλεύθερη ἐπιλογή τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ὅποιος θέλει νά σωθεῖ «...ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ».
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΖΕΙΔΩΡΟ ΙΣΚΙΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΥΡΟΥ

(Μάρκ. η ́, 34 – θ ́, 1)

Ὁ ἄνθρωπος, τό τελειότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, διαθέτει ἀπό τόν Δημιουργό του, ἐκτός τῶν ἄλλων φυσικῶν χαρισμάτων, καί ἕνα καταπληκτικό δῶρο. Καί τό ἀνεκτίμητο αὐτό φυσικό δῶρο, εἶναι ἡ Ἐλευθερία του, πού πηγάζει ἀπό τήν πρός τόν Θεό ὁμοίωσή του.
Ἄν αὐτό τό δῶρο τό χρησιμοποιήσει σωστά, φθάνει στήν ἁγιότητα. Ἄν, ἀντιθέτως, κάνει κακή χρήση τοῦ δώρου αὐτοῦ, καταντᾶ νά εἶναι μία τραγική προσωπικότητα στό διηνεκές.
ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ


ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (Μαρκ. η΄ 34 - θ’ 1)

"Εἶπεν ὁ Κύριος· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.

Ὅς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

(Μρκ. η΄ 34 – θ΄1)

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ὁ Ἰησοῦς Χριστός μᾶς εἶπε «ὅποιος θέλει νά μέ ἀκολουθεῖ ἄς ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό του, ἄς πάρει τό σταυρό του κι ἄς μέ ἀκολουθεῖ».

Τί τάχα ἐννοεῖ ἀκριβῶς ὁ θεῖος Διδάσκαλος;

Ὅτι ὁ ἀληθινός Χριστιανός καί πιστός μαθητής τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν ἀνήκει στόν ἑαυτό του.

Ὁ ἀληθινός Χριστιανός ἀρνήθηκε τελείως τόν ἑαυτό τοῦ δηλαδή τό θέλημά του, τόν ἐγωισμό του, τίς ἐπιθυμίες του καί τά ἐγκόσμια συμφέροντά του.
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)
Απόστολος: Εβρ. δ΄ 14 - ε΄ 6
Ευαγγέλιον: Μάρκου η' 34 - θ΄ 1
22 Μαρτίου 2020

«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουθείτω μοι»
Ερμηνεύοντας την αποστολή του στον κόσμο, αγαπητοί μου αδελφοί, και προλέγοντας τη σταυρική Του θυσία, λέγει ο Κύριος: Εκείνος που θέλει να γίνει οπαδός μου και να με ακολουθεί, να απαρνηθεί τον αμαρτωλό του εαυτό. Να Με ακολουθεί συμμορφούμενος με τις εντολές Μου, και να είναι πάντοτε έτοιμος, ακόμη και να σταυρωθεί για την πίστη του. 
“ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ”

ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

(22 Μαρτίου)

Τρίτη Κυριακή των νηστειών αγαπητοί μου αδελφοί και η εκκλησία μας αφού μας έδειξε με την αναστήλωση των ιερών εικόνων τον θρίαμβο της πίστεως, το φωτισμό του ανθρωπίνου προσώπου με την παρουσία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, σήμερα μας αποκαλύπτει την δόξα του Τιμίου Σταυρού.
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Η ΑΠΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ»

Στή σημερινή Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως,  ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὑψώνει στό μέσο τοῦ ναοῦ τόν Τίμιο Σταυρό πρός προσκύνηση, γιά νά ἀντλήσουμε δύναμη καί θάρρος, καί νά συνεχίσουμε νά διαπλέουμε τό μέγα πέλαγος τῆς νηστείας, καταμεσῆς τοῦ ὁποίου βρισκόμαστε. Καθώς, λοιπόν ὑψώνει τό Ἱερό Σύμβολο τοῦ Βασιλέως τοῦ Μεγάλου, τοῦ Κυρίου τῆς Δόξης, τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου, συνάμα προβάλλει τή σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ὡς τήν πιό ἐκφραστική διατύπωση τῶν ὅρων ὑπό τούς ὁποίους ἐμεῖς οἱ χριστιανοί ἀκολουθοῦμε τόν δικό μας ἡγέτη, τόν Νυμφίο τῆς ψυχῆς μας.

Σάββατο 14 Μαρτίου 2020

2019 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 - ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ (Μαρκ. 2, 1-12)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στο Τσαγκαρόπουλο, στις 26/3/2000)

Αγαπάμε τον λόγο του Θεού;

Ακούσαμε στο ευαγγέλιο, ότι ο Χριστός, ο Κύριός μας, πήγε σε κάποιο σπίτι της Καπερναούμ. Εκεί μαζεύτηκε κόσμος να τον ακούσει. Ήταν τόσο πολλοί άνθρωποι και τόσο στρυμωγμένοι, που κανείς δεν μπορούσε να περάσει. Επειδή όμως είχαν ακούσει ότι έκανε θαύματα, πήραν τέσσερεις άνθρωποι έναν παράλυτο πάνω στο ξυλοκρέβατό του, για να τον πάνε στον Χριστό. Και να, φτάνουν στο σπίτι. Μα ο κόσμος είχε τόσο πολύ απορροφηθεί από την διδασκαλία του Χριστού, ώστε κανένας δεν παραμέριζε για να περάσουν. Εδώ έχουμε ένα δίδαγμα-έλεγχο, για μας: «Εσύ αδελφέ, πόσο τον αγαπάς τον λόγο του Θεού; Στρυμώγνεσαι έτσι για να τον ακούσεις; Προσέχεις να μη χάσεις λέξη; Έχεις την βεβαιότητα ότι ο λόγος του Χριστού είναι φως που φωτίζει τα βήματά μας, για να μην κάνουμε λάθος στο δρόμο προς την Βασιλεία του Θεού; Να μην κάνουμε λάθος και φαντασθούμε ότι εδώ είναι ο Παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση; Να μην βυθισθούμε στο ψέμα;
2020 ΜΑΡΤΙΟΥ 15 – ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ (Μαρκ. 2, 1-12)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στην Κορωνησία στις 11/3/1990)

Μα γι' αυτό τον φέραμε;

Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, ότι ο Χριστός πήγε στην Καπερναούμ, και έκανε κήρυγμα σε ένα σπίτι.

Αλλά την ίδια στιγμή μερικοί άνθρωποι θέλησαν να του πάνε ένα παράλυτο να τον θεραπεύσει. Επειδή δεν μπορούσαν να μπουν από την πόρτα λόγω του πλήθους, ανέβηκαν στη στέγη, έβγαλαν μερικά κεραμίδια και κατέβασαν τον άρρωστο μπροστά στα πόδια Του. Ο Χριστός, όταν είδε αυτό το θαύμα της πίστεως, και το λέμε θαύμα, γιατί κάθε άνθρωπος που θα δει μια τέτοια ενέργεια, ανοίγει διάπλατα τα μάτια του και λέγει: «Μωρέ μπράβο, τι ενέργεια είναι αυτή! Τι απόφαση πρέπει να είχαν αυτοί οι άνθρωποι, για να κάνουν τέτοια πράξη» Ο Χριστός εθαύμασε «ιδών την πίστη τους» και είπε στον παραλυτικό: «Παιδί μου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου!»
Κυριακή 15 Μαρτίου 2020
(Κυριακή Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ).
Μρκ. 2, 1 – 12.

«οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν» (Μρκ. 2, 12).

Στή δεύτερη Κυριακή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς βρισκόμαστε σήμερα καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀπό τή μιά προβάλλει τό μεγάλο ἱεράρχη τῆς Θεσσαλονίκης Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ καί ἀπό τήν ἄλλη τοποθετεῖ ὡς εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας τή θεραπεία τοῦ παραλύτου τῆς Καπερναούμ. Δέν εἶναι τυχαία ἡ κατάληξη αὐτοῦ τοῦ ἀναγνώσματος σέ σχέση μέ τή μνήμη τοῦ Ἁγίου πού προβάλλεται σήμερα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 – Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

(Μαρκ. β΄ 1-12) (Εβρ. α΄10-β΄1-12)

Ευχαριστιακές ενατενίσεις

«Τέκνον αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου»

Ζωηφόρα ήταν τα μηνύματα που αντλήσαμε την περασμένη Κυριακή, που ήταν αφιερωμένη στο θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Σε συνέχεια των ψυχωφελών αυτών μηνυμάτων, η δεύτερη Κυριακή των Nηστειών έρχεται με τα ξεχωριστά της πνευματικά νοήματα να μας ενδυναμώσει για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας που οδηγεί στη συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό. Μάλιστα για να μας ενισχύσει στην πορεία μας, η μητέρα μας Εκκλησία προβάλλει τη μεγάλη μορφή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος όρθωσε το πνευματικό ανάστημά του απέναντι σε όλους εκείνους που επιχειρούσαν να διασαλεύσουν την αλήθεια της πίστεως και να διαβρώσουν το οικοδόμημα της Εκκλησίας του Χριστού. Η μεγάλη αυτή πατερική μορφή του 14ου αιώνα, ανέδειξε ακριβώς την εμπειρική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και το συνάνθρωπο του και τόνισε τον βιωματικό χαρακτήρα της μυστηριακής ζωής.
“ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ”

ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

(15 Μαρτίου)

Ασκητικός δρόμος, δύσκολή πορεία η αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Εύκολα ο άνθρωπος που αποφάσισε να ανηφορίσει σε αυτόν τον δρόμο διψώντας για κάτι αληθινό, κάτι πνευματικό μπορεί να πέσει και πάλι μέσα στην πνιγηρή ατμόσφαιρα μίας εξαντλητικής καθημερινότητας. Αυτός είναι ο λόγος που η εκκλησίας μας του δίνει για το δρόμο τον Σταυρικό που οδηγεί στην Ανάσταση, στηρίγματα παρηγορητικά, ζωές μυρωμένες από τη Χάρη, μορφές ασκητικές, πρόσωπα φωτεινά. Μια τέτοια αγιασμένη προσωπικότητα είναι αυτή του μεγάλου ασκητού και πατέρα, Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που σήμερα η εκκλησία μας ιδιαιτέρως τιμά και μας τον προσφέρει ως συνοδοιπόρο προς την Ανάσταση.
ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Απόστολος: Εβρ. α' 10 - β'3
Ευαγγέλιο: Μάρκ. β' 1 -12
15 Μαρτίου. 2020

«Ιδών δε ο Ιησούς την πίστιν αυτών λέγει τω παραλυτικώ. Τέκνον αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου».(Μάρκ. β' 5)
Ο Χριστός, όταν άρχιζε το δημόσιο κήρυγμά Του, ξεκινούσε με την πρόσκληση «Μετανοείτε», αλλά και την αποκάλυψη ότι «ήγγικε η βασιλεία των ουρανών». (Ματθ. δ' 17). Μέσα από την πρόσκληση «Μετανοείτε», αποκαλυπτόταν, από τη μια η τραγικότητα στην οποία οδηγήθηκε ο άνθρωπος, εξαιτίας της αμαρτίας, και από την άλλη η προσφορά σ' αυτόν της δυνατότητας να βγει από αυτό το αδιέξοδο και με τη δική του συνεισφορά, τη μετάνοια. Ή δική του μετάνοια θα ήταν η απάντηση στην αποδοχή του αγαθού μηνύματος της βασιλείας του Θεού , που είναι η αγάπη, αλλά και η ικανότητα να τον βγάλει από τα όποια αδιέξοδά του.
ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

(Μρκ. β΄ 1-12)

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ὅπως μᾶς λέγει τὸ ἅγιο καὶ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς, ὕστερα ἀπὸ μία περιοδεία του, ξαναγύρισε στὴν Καπερναούμ. Ὅταν ἔμαθαν οἱ ἄνθρωποι ὅτι βρίσκεται σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ σπίτια τῆς πόλεως, συγκεντρώθηκαν ἐκεῖ τόσοι πολλοί, ὥστε νὰ μὴν χωροῦν ὅλοι μέσα, ἀλλὰ ἔμειναν στριμωγμένοι γιὰ νὰ ἀκούσουν τὸν λόγο του. Ἦρθαν τότε τέσσερεις ἄνδρες κουβαλώντας μὲ τὰ χέρια τους ἕνα παράλυτο, γιὰ νὰ τὸν θεραπεύση. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν μποροῦσαν νὰ πλησιάσουν ἐξ΄ αἰτίας τοῦ πλήθους, χάλασαν τὴ στέγη καὶ κατέβασαν τὸν παράλυτο μπροστὰ στὸ Χριστό. Ἐκεῖνος φαίνεται νὰ μὴν ἔδωσε σημασία στὸ πρόβλημα τῆς ἀρρώστειας, ἀλλὰ προσέχοντας τὴν πίστη ἐκείνων ποὺ τὸν ἔφεραν, πρόσφερε στὸν παραλυτικὸ τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν.
ΚΥΡΙΑΚΗ Β ́ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Η Θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή ο Ευαγγελιστής Μάρκος μάς διηγείται την θεραπεία του παραλυτικού στην Καπερναούμ. Οι κάτοικοι της πόλης, στο άκουσμα ότι ο Ιησούς βρίσκεται σε ένα σπίτι στην πόλη τους και κηρύττει, έσπευσαν οι περισσότεροι να τον δουν και να ακούσουν το λόγο του. Στο σπίτι επικρατούσε το αδιαχώρητο και ανέβηκαν ακόμα και στις σκεπές από τα γύρω σπίτια. Κάποια στιγμή, και ενώ ο Χριστός κήρυττε, βλέπει τέσσερις άνδρες να χαλάνε την σκεπή του σπιτιού και να κατεβάζουν με σκοινιά ένα κρεβάτι με ένα παράλυτο μπροστά στα πόδια του για να θεραπευτεί.
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Ο ΑΛΛΟΣ, Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΥ»

Στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή περιγράφεται ἕνα θαῦμα τοῦ Χριστοῦ μας γιά νά ἀναδείξει πόση εὐλογία προσπορίζει ἡ προσευχή, ἡ μέριμνα, ἡ ἐνέργεια, ὄχι ὑπέρ τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἀλλά ὑπέρ τοῦ ἄλλου.

Ἀφορμή λαμβάνει ὁ Χριστός ἀπό τέσσερις φίλους, οἱ ὁποῖοι ὅταν ἄκουσαν ὅτι ὁ Διδάσκαλος βρισκόταν σ΄ ἕνα σπίτι στήν πόλη τους, τήν Καπερναούμ, ἀμέσως σκέφτηκαν τόν πέμπτο φίλο τους, ὁ ὁποῖος ἦταν τελείως παράλυτος καί ἀνίκανος νά κινηθεῖ. Ἔσπευσαν λοιπόν νά τόν φορτωθοῦν μέ ἕνα κρεβάτι στούς ὤμους τους, γιά νά προσεγγίσουν τόν Διδάσκαλο, πιστεύοντας στό θαῦμα. Φτάνοντας στό σπίτι ὅπου φιλοξενοῦνταν ὁ Χριστός, εἶδαν πλῆθους λαοῦ, τόσο ὥστε δέν μποροῦσε κανείς οὔτε στήν πόρτα νά σταθεῖ, ὄχι νά περάσει.

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

''Η πέτρα''

Του Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, Υπερτίμου και Εξάρχου Άνω Μακεδονίας

Προστρέχουμε και πάλι απόψε στη σκέπη και στη βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Επικοινωνούμε μαζί της δια της προσευχής στη θαυμάσια αυτή ακολουθία των Χαιρετισμών, η οποία ιδιαίτερα συγκινεί τις καρδιές των Χριστιανών μας.

Σάββατο 7 Μαρτίου 2020

 Ομιλία στο ευαγγέλιο της Κυριακή της Ορθοδοξίας,

+Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελέτιος

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

(Ἰω. 1, 44-52)

Μή μένετε στά βλεπόμενα

            Σήμερα εἶναι ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Δηλαδή πανυγηρίζομε τόν θρίαμβο τῆς ἀληθινῆς πίστης. Θρίαμβο ἐναντίον τῶν ψεύτικων ἐντυπώσεων πού σχηματίζει ὁ ἄνθρωπος γιά τόν Χριστό καί γιά τήν Ἐκκλησία.
            Κάθε αἵρεση καί κάθε καινούργια δοξασία καί θεωρία εἶναι ἕνα λάθος γιατί ἀποπλανᾶ ἀπό τήν ἀληθινή πίστη, ἀπό τήν μόνη ἀλήθεια, πού εἶναι ὅτι:
            Τόν κόσμο τόν δημιούργησε ὁ Θεός.
            Ὅτι ὅλοι εἴμαστε πλάσματά του.
            Ὅτι ὁ Θεός εἶναι πανάγαθος Πατέρας.
2020 ΜΑΡΤΙΟΥ 8 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Ιω. 1, 44-52)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στον Άγιο Χαράλαμπο Πρεβέζης, στις 3/3/1996)

Η ουσία της Ορθοδοξίας

Σήμερα είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Για την Κυριακή της Ορθοδοξίας, ένας σύγχρονος Άγιος λέγει: «Να την αγαπάτε και να την τιμάτε την εορτή της Ορθοδοξίας, σαν την Κυριακή του Πάσχα»

Ερώτημα:

Γιατί; Τι είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας;

Η απάντηση είναι:
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας

ΜΑΡΤΙΟΣ 6, 2020

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 8 Μαρτίου 2020, Α΄ Νηστειῶν (Ἑβρ. ια΄ 24-26, 32-40)

1. Ἡμέρα θριάμβου

Ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡμέρα δόξας καὶ θριάμβου γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, διότι εἶναι ἀφιερωμένη στοὺς ἀγῶνες καὶ στὶς νίκες ποὺ ἐπιτέλεσε ἐν­αντίον τῶν εἰκονομάχων κατὰ πρῶτο λόγο, ἀλλὰ καὶ τῶν ποικίλων ἐχθρῶν ποὺ ἀντιμετώπισε στὴν πορεία της μέσα στοὺς αἰῶνες.

Τὸ ἔτος 843, μὲ πρωτοβουλία τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας, συνεκλήθη Σύνοδος στὴν Κωνσταντινούπολη, ἡ ὁποία ἀποφάσισε τὴν ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ ἐπικύρωνε τὴ νίκη ἐναντίον τῆς φοβερῆς αἱρέσεως τῆς Εἰκονομαχίας, ἡ ὁποία γιὰ περισσότερα ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια ταλαιπώρησε τὴν Ἐκκλησία. Καθιέρωσε μάλιστα νὰ ἑορτάζεται ὁ θρίαμβος αὐτὸς τὴν πρώτη Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς κά­θε ἔτους, μὲ πανηγυρικὴ λιτάνευση τῶν ἱερῶν εἰκόνων στοὺς Ὀρθόδοξους Ναοὺς καὶ ἀνάγνωση τῶν ἀποφάσεων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, σὲ εἰδικὴ τελετὴ στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας.
Κυριακή 8 Μαρτίου 2020
(Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας).
Ἰω. 11, 44 – 52.

Ἡ Κυριακή σήμερα εἶναι ἀφιερωμένη ἀπό τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία στήν Ὀρθοδοξία. Αὐτό συμβαίνει γιά νά κατανοήσουμε πόσο σημαντικό εἶναι γιά τήν πνευματική μας πορεία καί προκοπή ἡ ὀρθόδοξη πίστη, τήν ὁποία ὡς πολύτιμο δῶρο μᾶς χάρισε ὁ φιλάνθρωπος Κύριος.
Ἄν θέλαμε νά προσεγγίσουμε τήν Ὀρθοδοξία καί νά τήν ὁριοθετήσουμε, θά μπορούσαμε νά διαπιστώσουμε ὅτι κινεῖται στά πλαίσια τριῶν ἐννοιῶν καί λέξεων. Ἡ Ὀρθοδοξία κινεῖται ἀνάμεσα στή δόξα, στό δόγμα καί στό δεῖγμα.
ΚΥΡΙΑΚΗ Α ́ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Κυριακή της Ὀρθοδοξίας

Βρισκόμαστε στήν ἀρχή τῆς πιό σημαντικῆς περιόδου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Αὕτη ἡ περίοδος εἶναι σημαντική ἀδελφοί μου, γιατί θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ἀνανεώσουμε τήν σχέση μας μέ τό Θεό καί τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτό εἶναι τό πιό σημαντικό μήνυμα τῆς περιόδου αὐτῆς, ἀλλά καί ἕκτος ἀπό αὐτό, ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι γιά μᾶς τούς ὀρθόδοξους μιά μεγάλη καί λαμπρή ἡμέρα.
Σήμερα, Κυριακή Α ́ τῶν νηστειῶν, ἤ ἀλλιῶς Κυριακή της Ὀρθοδοξίας, ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ νά λέγεται, ἑορτάζουμε τήν ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων.
ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

(Ἰω. α΄ 44-52)

* * *

Ἡ σημερινὴ Κυριακή, πρώτη τῶν νηστειῶν, ὀνομάζεται καὶ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ ἡμέρα αὐτὴ εἶναι ἀφιερωμένη στὴ νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας, στὴ νίκη τῆς ὀρθῆς πίστης, στὴ νίκη τῆς ἀλήθειας. Ὀρθοδοξία θὰ πῆ ἀλήθεια· καὶ ἡ ἀλήθεια πάντα νικάει, μένει στοὺς αἰῶνες. Καὶ ἀκριβῶς αὐτὸ κηρύττει ἡ σημερινὴ ἡμέρα γιὰ τὴ χριστιανική μας πίστη· ὅσοι καὶ ἄν ὑπῆρξαν οἱ ἐξωτερικοί της ἐχθροί, οἱ εἰδωλολάτρες, μὲ ὅσους διωγμοὺς καὶ ἄν τὴν καταπολέμησαν, δὲν μπόρεσαν νὰ τὴν νικήσουν ποτέ, πάντα ὑπῆρχαν οἱ ἅγιοι μάρτυρες ποὺ ἔδιναν μὲ τὸ αἷμα τους τὴ μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο· ὅποιοι καὶ ὅσοι καὶ ἄν ὑπῆρξαν καὶ ἄν ὑπάρχουν οἱ μεγάλοι ἐσωτερικοὶ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, οἱ αἱρετικοί,
ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ορθοδοξίας)
Απόστολος: Εβρ. ια΄ 24-26, 32-40
Ευαγγέλιο: Ιωάν. α΄44-52
8 Μαρτίου 2020

«Ον έγραψε Μωϋσής εν τω νόμω και οι Προφήται ευρήκαμεν, Ιησούν…
Ραββί συ ει ο υιός του Θεού…» ( Ιωάν. α΄ 46 και 50).

Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα και η Εκκλησία τιμά, από τη μια την νίκη της Ορθής πίστης και διδασκαλίας εναντίον όλων των αιρέσεων και από την άλλη τιμά την αναστήλωση των εικόνων. Μέσα από τις εικόνες η Εκκλησία εξέφραζε και εξακολουθεί να εκφράζει την ιστορικότητα του προσώπου του Χριστού, αλλά και την ιστορική αλήθεια ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος.
 “ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ”

 ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 (8 Μαρτίου 2020)

Διανύσαμε με την χάρη του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, την πρώτη εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ημέρες πενθοχαρμόσυνες, άγιες, ημέρες Σταυρού και Ανάστασης. Σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας πανηγυρίζουμε την αναστήλωση των ιερών εικόνων. Εορτή όχι ξένη από το κλίμα το πνευματικό και την ατμόσφαιρα την κατανυκτική της περιόδου. Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η αναστήλωση, η ανάσταση της εικόνας του Θεού, που είναι ο άνθρωπος. Αξίζει όμως πραγματικά να δούμε την πνευματική προοπτική που προσφέρουν τα ιερά εικονίσματα για να κατανοήσουμε τον αγώνα των Αγίων Πατέρων για την παραμονή τους μέσα στη λατρεία του Θεού και την τιμή των αγίων μας.
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Η ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ»

Ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει στή σημερινή Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας τόν θρίαμβο τῆς πίστεως «κατά πασῶν τῶν αἱρέσεων». Καί μάλιστα ὄχι ὅσων ἀνεφύησαν στό παρελθόν, ἀλλά καί ὅσων ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν ἤ θά ἀναφανοῦν στό μέλλον! Εἶναι κυρίαρχη ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας στόν λόγο τοῦ Κύριου ὅτι «πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς». Ὅσοι πολέμιοι καί ἄν ἀναφανοῦν, ὅσες μεθόδους καί ἄν μηχανευθοῦν, ἡ Ἐκκλησία θά μένει εἰς τόν αἰώνα ὡς τό ἀσφαλές καταφύγιο τῶν ἀνθρώπων, λιμάνι σωτηρίας καί σκάλα πρός τόν οὐρανό. Κι αὐτό τό ἔχει ἀναδείξει ἡ μέχρι τώρα ἱστορία!

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

''Ο αστήρ''

Του Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας Σεραφείμ, Υπερτίμου και Εξάρχου Άνω Μακεδονίας

«Ανυμνών μεγαλύνω Σε, Άχραντε, την το γένος ημών μεγαλύνασαν.
Δυσωπών δυσωπώ Σε Πανύμνητε, την αεί τον Υιόν δυσωπήσασαν»1.

Ανυμνούμε και πάλι την Υπεραγία Θεοτόκο μέσα στη λατρευτική ατμόσφαιρα της αγίας μας Εκκλησίας, ιδιαιτέρως κατά την ευλογημένη περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, με αυτήν τη θαυμάσια ακολουθία των Χαιρετισμών η οποία συγκινεί και μαγνητίζει τις καρδιές των Χριστιανών μας.

Ανυμνούμε την Παναγία μαζί με όλες τις αγγελικές δυνάμεις, μαζί με τους Αγίους, τους Μάρτυρες και τους Οσίους, γιατί, όπως ψάλλει ο Άγιος Ανδρέας Επίσκοπος Κρήτης, η Παναγία είναι «μετά Θεόν η Θεός, τα δευτερεία της Τριάδος η έχουσα»2.
«Χαῖρε τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις».

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων

Ἠχεῖ ἀκόμη στά αὐτιά μας ὁ θρῆνος τῶν πρωτοπλάστων, τούς ὁποίους μᾶς παρουσίασε τήν πε­ρα­σμένη Κυριακή, τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς, ἡ Ἐκκλησία μας κα­θι­σμέ­νους «ἀπέναντι τοῦ παραδεί­σου» νά ὀδύρονται γιά τή γύ­μνω­ση πού τούς προκάλεσε ἡ παράβαση τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ καί γιά τήν ἔξω­σή τους ἀπό τόν κῆπο τῆς Ἐδέμ.