ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023


ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
Κυριακή πρὸ των Φώτων

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης 1

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης 2

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Μητροπολίτου Νικαίας

Νικηφόρου Θεοτόκη 1

Νικηφόρου Θεοτόκη 2

Νικηφόρου Θεοτόκη 3

Νικηφόρου Θεοτόκη 4

 2023 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (Μαρκ. 1, 1-8)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στον Άγιο Νικόλαο Πρέβεζας, στις 3/1/1993)

Για μια καρφίτσα…

Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο ότι λίγο πριν από την δημόσια δράση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος εκήρυττε στην περιοχή του Ιορδάνου την μετάνοια. Καί έλεγε στον κόσμο: «Μετανοείτε ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών». Πολλοί άνθρωποι ακούγοντας το κήρυγμά του, μετανοούσαν για τις αμαρτίες τους και τις εξομολογούντο. Δηλαδή τις έλεγαν δημόσια στον Ιωάννη, ενώπιον των άλλων ανθρώπων που τύχαινε να είναι εκεί, για να λάβουν την άφεση.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η «ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ» ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Κατά τήν σημερινή Κυριακή ὅπου «ἀποδίδεται», δηλαδή ὁλοκληρώνεται ὁ ἑορτασμός τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου, ἡ Ἐκκλησία ἔχει ὁρίσει νά ἀναγινώσκεται τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς πρό τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων. Τοῦτο προέρχεται ἀπό τήν Β΄ πρός Τιμόθεον ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἡ ὁποία ἔχει ἰδιαιτέρως προσωπικό χαρακτήρα.

Ὅταν ὁ Παῦλος συγγράφει τήν ἐν λόγῳ ἐπιστολή, γνωρίζει ὅτι ἐπίκειται τό τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς του καί γι’ αὐτό κάνει ἕνα σύντομο ἀπολογισμό τοῦ ἀποστολικοῦ του ἔργου, ἐνῶ ζητεῖ ἀπό τόν Τιμόθεο νά ἔρθει νά τόν συναντήσει μαζί μέ τόν Μάρκο (Β΄ Τιμ. 4,9-11). Πρέπει, λοιπόν, ἡ Β΄ πρός Τιμόθεον νά γράφθηκε ἀπό τήν Ρώμη λίγο πρίν ἀπό τήν μαρτυρική τελευτή τοῦ Παύλου, κατά τά τέλη τοῦ ἔτους 66 ἤ στίς ἀρχές τοῦ 67. Θεωρεῖται ὡς τό «κύκνειον ᾆσμα» τοῦ Ἀποστόλου, τό τελευταῖο δηλαδή πρό τοῦ θανάτου του ἔργο. Μαζί μέ τήν Α΄ πρός Τιμόθεον καί τήν πρός Τίτον ἀνήκει στίς λεγόμενες «ποιμαντικές ἐπιστολές» τοῦ Παύλου.

 Ἑτοιμασία 

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 24 Δεκεμβρίου 2023, Πρὸ τῶν Φώτων (Μάρκ. α΄ 1-8)

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

«Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ»

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων, στρέφει τὴν προσοχή μας στὴν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνη· στὴ μεγάλη μορφὴ τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστῆ τοῦ Κυρίου μας, ὁ ὁποῖος στάλθηκε γιὰ νὰ προετοιμάσει τὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου καὶ νὰ ἐγκαινιάσει μὲ τὸ κήρυγμά του μία νέα ἐποχὴ στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, ὅπως τὴν εἶχε προφητεύσει γιὰ τὸν τίμιο Πρόδρομο αἰῶνες νωρίτερα ὁ προφήτης Ἡσαΐας: «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ» (Ἡσ. μ΄ [40] 3).

Ποιά ἦταν ὅμως ἡ ἑτοιμασία ποὺ ζητοῦσε ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ πῶς πρέπει νὰ ἑτοιμασθοῦμε ἐμεῖς, ὥστε νὰ εἰσέρχεται καὶ νὰ κατοικεῖ μέσα μας ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός;

1. Τὸ ἔργο τοῦ Προδρόμου

 Κυριακή 31η Δεκεμβρίου 2023

Κυριακή πρό τῶν Φώτων.

(Μάρκ. 1, 1 – 8).

«ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου» (Μάρκ. 1, 3).

Σήμερα τελειώνει ἕνας δρόμος καί ἀρχίζει ἕνας ἄλλος. Ἀποχαιρετοῦμε μέ ποικίλα συναισθήματα ἕνα δύσκολο ἔτος καί ὑποδεχόμαστε μέ χρηστές ἐλπίδες ἕνα καινούργιο. Κάναμε μία διαδρομή πρός τά Χριστούγεννα καί γιορτάσαμε τήν ἔνσαρκη φανέρωση τοῦ Θεοῦ. Τώρα κάνουμε μία διαδρομή πρός τά Θεοφάνεια καί ἑτοιμαζόμαστε νά γιορτάσουμε τήν ἀποκάλυψη τῆς Ἁγίας Τριάδας καί τόν καθαγιασμό ὅλης τῆς φύσης μέσ’ ἀπό τήν κάθοδο τοῦ Ἰησοῦ στά Ἰορδάνεια ρεῖθρα.

 Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Μαρκ. α’ 1-8 (31-12-2023)

Αποδίδεται η εορτή των Χριστουγέννων όμως διαβάζονται τα αναγνώσματα της Κυριακής προ των Φώτων, καθότι τα Θεοφάνεια το 2024 είναι ημέρα Σάββατο.

Ρένου Κωνσταντίνου, θεολόγου

Κυριακή προ των Φώτων η σημερινή και το ευαγγελικό ανάγνωσμα αποτελεί την αρχή του Ευαγγελίου του Ευαγγελιστή Μάρκου. Μέσα από αυτό γίνεται αναφορά στην αρχή του χαρμόσυνου μηνύματος για τον Ιησού Χριστό, το οποίο αναγγέλλει ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής του Κυρίου. Μας παρουσιάζει τον ερχομό του Ιωάννη, ο οποίος έχει ως στόχο να προετοιμάσει το δρόμο από τον οποίο θα περάσει ο Μεσσίας. Γίνεται ακόμη αναφορά στον τρόπο που προετοιμάζει το δρόμο για τον Μεσσία, αλλά και στον ασκητικό τρόπο με τον οποίο ζούσε ο Ιωάννης.

 Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν, Αποστ. Ανάγνωσμα: Β΄ Τιμ. δ΄ 5-8 (31-12-2023)

Αποδίδεται η εορτή των Χριστουγέννων όμως διαβάζονται τα αναγνώσματα της Κυριακής προ των Φώτων, καθότι τα Θεοφάνεια το 2024 είναι ημέρα Σάββατο.

Πρωτ. Φίλιππος Φιλίππου

Η σημερινή Κυριακή ονομάζεται Κυριακή «Προ των Φώτων» καθ’ ότι προηγείται της μεγάλης Δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων. Το αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας είναι παρμένο από την Β΄ προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου.

Η επιλογή της συγκεκριμένης Αποστολικής περικοπής γίνεται εξαιτίας του ότι, συνδέεται άμεσα με την εορτή των Θεοφανείων, αφού στο τέλος της αναφέρεται στην επιφάνεια του χριστού. Η εορτή των Φώτων ονομάζεται και Θεοφάνεια λόγο της φανέρωσης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος κατά τη βάπτιση του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ

(Μαρκ. α΄ 1-8) (Β Τιμ. δ΄ 5-8)

Μήνυμα σωτηρίας

“Μέλλει γαρ Ηρώδης ζητείν τον παιδίον του απολέσαι αυτόν”

Τα γεγονότα που σηματοδοτούν τη Γέννηση του Κυρίου, όπως αυτά βγαίνουν μέσα από τη γραφίδα του Ευαγγελιστή Ματθαίου, δίνουν το στίγμα της πορείας που θ’ ακολουθούσε ο Μεσσίας μέσα στον κόσμο. Το νεογέννητο Βρέφος της Βηθλεέμ γνωρίζει από την αρχή το μέγεθος της κακίας των ανθρώπων και γεύεται με τον πιο πικρό τρόπο την εχθρότητα που εκδηλώνουν οι άρχοντες απέναντι του.

Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν με πρωταγωνιστή το βασιλιά Ηρώδη, ο οποίος με τον πιο αδίστακτο τρόπο εκδήλωσε τις θηριωδίες του, βεβαιώνουν του λόγου το αληθές, που μαρτυρείται άλλωστε και από τους ιστορικούς της εποχής εκείνης.

Δείκτες ζωής

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Απόστολος: Β’ Τιμ. δ’ 5-8

Ευαγγέλιο: Μάρκ. α’ 1-8

31 Δεκεμβρίου 2023

« Ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καί κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν»

Βάπτισμα μετανοίας προσέφερε ο άγιος Ιωάννης στην έρημο του Ιορδάνη ποταμού. Ήταν πράγματι ασυγκρίτως ανώτερο από το βάπτισμα των Ιουδαίων που αποσκοπούσε μόνο στον καθαρισμό του σώματος. Ωστόσο, πολύ κατώτερο από το βάπτισμα Του Χριστού. Όπως μας αναφέρει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα μπορούσε να παρομοιαστεί ως μία γέφυρα ανάμεσα στα δύο βαπτίσματα. Χωρίς όμως μετάνοια, θα ήταν αδύνατο οι άνθρωποι να δεχθούν το βάπτισμα Του Χριστού.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (31-12-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Στή σημερινή Εὐαγγελική περικοπή γίνεται ἀναφορά στόν Ἰωάννη, τόν Πρόδρομο τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος μέ τό κήρυγμά του ἦλθε νά προετοιμάσει τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νά δεχθοῦν τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία.

Ἡ ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγκαινιάζει μία νέα πνευματική περίοδο, ἡ ὁποία σημαίνει τήν μετάβαση ἀπό τήν ἐποχή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στήν Καινή Διαθήκη. Στό ἐνδιάμεσο στάδιο αὐτῆς τῆς μεταβάσεως συναντοῦμε τήν προφητική μορφή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ὁ ὁποῖος ὡς συνεχιστής τῶν Προφητῶν τῆς Π.Δ. προκαταγγέλει τήν ἔλευσι τοῦ Μεσσία «Ἰδού ἀποστέλλω τόν ἄγγελόν μου πρό προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ».

 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Οι άνθρωποι δεν έχουμε μάθει από καρδίας να αποδεχόμαστε προσταγές. Συνήθως θέλουμε εμείς να ελέγχουμε τον εαυτό μας και τη ζωή μας και θα προτιμούσαμε εμείς να είμαστε εκείνοι που προστάζουμε τους άλλους.  Η προσταγή άλλωστε έχει την έννοια ότι ο προστάζων είναι ο κύριος και ο προσταζόμενος ο δούλος, ο υπηρέτης, ο υφιστάμενος. Οι περισσότεροι εργάζονται στη ζωή τους για να έρθει εκείνη η ώρα στην οποία να μπορούν να είναι όχι απλώς κύριοι του εαυτού τους, αλλά να αποδεικνύουν την εξουσία τους δίδοντας προστάγματα και σε άλλους. Και μετέρχονται ενίοτε οι άνθρωποι κάθε μέσο, προκειμένου να εξουσιάσουν. Ακόμη και το ψέμα.

Τα προστάγματα του Θεού

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 31-12-2023 «ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ»

 «ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ»

Τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀπό τήν ἀρχή τοῦ κατά Μάρκον Εὐαγγελίου μᾶς παρουσιάζει τήν ζωή καί τήν φωνή τοῦ «βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ» Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ. Ἡ φωνή αὐτή προαγγέλλει τόν Μεσσία. Ἡ ζωή καί τό κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου δηλώνουν ὅτι ἔφτασε ἡ ἐποχή τοῦ Μεσσία καί τό Εὐαγγέλιο θά ἁπλωθεῖ σάν χαρμόσυνο μήνυμα ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους.

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
Κυριακή πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

1) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

2) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ευθυμίου Ζιγαβηνού

1) Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom

2) Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom

1) Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

2) Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

1) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

2) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

ΗΛΙΑ ΜΗΝΙΑΤΗ Επισκόπου Κερνίτσης και Καλαβρύτων

π. Αθανασίου Μυτιληναίου

1) Νικηφόρου Θεοτόκη

2) Νικηφόρου Θεοτόκη

3) Νικηφόρου Θεοτόκη

4) Νικηφόρου Θεοτόκη

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

 2023 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 24 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ (Ματθ. 1, 1-25)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στην Ανέζα, στις 21/12/1997)

Όλοι έτσι κάνουν

Αύριο είναι η εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήλθε στον κόσμο για μας και για τη σωτηρία μας. Και εμείς, όσο και αν είμαστε άνθρωποι απλοί, χωρίς γνώση και χωρίς αυστηρή πνευματική ζωή, ακόμη και όταν είμαστε αλειτούργητοι και αλιβάνιστοι, ακόμα και τότε όταν πλησιάζουν τα Χριστούγεννα κάνουμε προετοιμασίες. Ετοιμάζουμε γλυκά, στολίζουμε το σπίτι. Γιατί θέλουμε την ημέρα αυτή να την ζήσουμε διαφορετικά. Ανάβουμε το καντηλάκι μας, που τις άλλες ημέρες το ξεχνάμε. Κάνουμε την προσευχή μας και παρακαλούμε τον Κύριο και σωτήρα μας Ιησούν Χριστό να μας δώσει περισσότερη χαρά απ' ό,τι έχουμε τις άλλες ημέρες της ζωής μας και να την κάνει σταθερή και μόνιμη.

Η φυσική δυσωδία υποφέρεται, η πνευματική όχι

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ, ΔΟΞΑΣΑΤΕ»

Κυριακή πρίν ἀπό τήν ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡ σημερινή Κυριακή, καί ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά θεωρήσουμε μέ τά μάτια τῆς πίστεως τό μέγα μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

Μάλιστα, μέ τά κείμενα τοῦ ἀποστολικοῦ καί εὐαγγελικοῦ Ἀναγνώσματος, ὅπως ἐπίσης καί μέ τήν θεσπέσια χριστουγεννιάτικη ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας, διέρχεται ἀπό μπροστά μας ὁλόκληρη ἡ ἱερά Ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Δεδομένου ὅτι ἀπό τήν μία πλευρά παρουσιάζεται τό κατά σάρκα, κατά τήν ἀνθρώπινη δηλαδή φύση, γενεαλογικό δένδρο τοῦ Κυρίου καί ἀπό τήν ἄλλη οἱ «ἀπ’ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστήσαντες ἀπό Ἀδάμ ἄχρι καί Ἰωσήφ τοῦ μνήστορος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου».

 Ὁ σιωπηλὸς διάκονος τοῦ μυστηρίου

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 24 Δεκεμβρίου 2023, Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (Ματθ. α΄ 1-25)

Ο ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

«Διεγερθεὶς ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου»

Βρισκόμαστε μιὰ ἀνάσα ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μὲ τὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ στρέφει ἀκόμη περισσότερο τὴν προσοχή μας στὸ μέγα γεγονὸς τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως· τὸ σημαντικότερο γεγονὸς στὴν ἱστορία τῶν ἀνθρώπων. Μεταξὺ ἄλλων μᾶς παρουσιάζει καὶ ἕνα ξεχωριστὸ πρόσωπο, ἕνα σιωπηλὸ πρεσβύτη, τὸν μνήστορα Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος συνέβαλε καθοριστικὰ στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Ποιός ἦταν ὅμως ὁ μνήστωρ Ἰωσὴφ καὶ πῶς ὑπηρέτησε τὴ βουλὴ τοῦ Θεοῦ; Σ᾿ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα θὰ ἑστιάσουμε τὴν προσοχή μας.

1. Ὁ δίκαιος Ἰωσὴφ

 Κυριακή 24η Δεκεμβρίου 2023

Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

(Ματθ. 1, 1 – 25).

«ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν» (Ματθ. 1, 23).

Λαμπροφορεῖ ἡ κτίση σήμερα καί χαίρεται, διότι ἔρχεται ἡ ὥρα πού «ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν», τόν δικό της πρωτότοκο υἱό καί πρωτότοκο Υἱό τοῦ Θεοῦ καί πρωτότοκο ὅλης τῆς οἰκουμένης. Ἔρχεται ἡ ὥρα νά ἀνατείλει στόν κόσμο τό «φῶς τό τῆς γνώσεως». Ἔρχονται τά Χριστούγεννα!

Ἔρχεται ἡ ὄγδοη καί ἀτελεύτητη ἡμέρα τῆς ἔνσαρκης ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ Λόγου.

 Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Ματθ. α’ 1-25 (24-12-2023)

Αρχιμ. Αυγουστίνου Κκαρά

Η γενεαλογία και η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής πριν από τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων είναι παρμένο από την αρχή του ευαγγελίου του Ευαγγελιστή Ματθαίου και αναφέρεται στη γενεαλογία του Ιησού Χριστού και στη συνέχεια στην Οικονομία του Θεού για την εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου γέννησή Του. Η χρησιμοποίηση των γενεαλογιών κατά την εποχή των ιερών Ευαγγελιστών ήταν σύνηθες φαινόμενο. Στην παρούσα περίπτωση ο Ευαγγελιστής Ματθαίος δεν παραμένει σε μια απλή παράθεση της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, αλλά δίδει σε αυτήν θεολογική διάσταση.

 Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως Απoστ. Ανάγνωσμα.: Εβρ. ια’ 9-10, 32-40 (24-12-2023)

Ηλιάνας Κάουρα, θεολόγου

Η συγκεκριμένη Κυριακή, η οποία προηγείται των Χριστουγέννων, ονομάζεται Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως και αποτελεί την κορύφωση της προετοιμασίας και τον προάγγελο της μεγάλης εορτής της Γεννήσεως του Χριστού, που κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο είναι «η μητρόπολις» των εορτών, γιατί το γεγονός που γιορτάζουμε κατ΄αυτή είναι η προϋπόθεση όλων των άλλων σταθμών της σωτηρίας μας. Αν δεν γεννιόταν ο Χριστός ούτε θα βαφτιζόταν, ούτε θα δίδασκε και θα θαυματουργούσε, ούτε θα έπασχε και θα ανασταινόταν. Ήδη με τη γέννηση του Χριστού η σωτηρία του γένους μας έχει δυνάμει συντελεσθεί.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

(Ματθ. α΄ 1-25) (Εβρ. ια΄ 9-10,32-40)

Υποδοχή του Θείου Βρέφους

«Αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών»

Ένα μόλις εικοσιτετράωρο μάς χωρίζει από την κοσμοσωτήρια ημέρα της Γεννήσεως του Θεανθρώπου. Οι χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες των ναών θ’  αντιλαλούν στα πέρατα της οικουμένης και θ’  ακούμε και πάλιν τους αγγέλους να δοξολογούν το μεγάλο και παράδοξο μυστήριο της Σάρκωσης του άναρχου Θεού.

Για τον συνειδητό χριστιανό, που γνωρίζει τι πιστεύει και γιατί ζει, το μυστήριο της Σαρκώσεως είναι συγκλονιστικό όχι μόνο γιατί φανερώνει την άφατη κένωση του Θεού για το δικό μας πλουτισμό, αλλά κυρίως γιατί σαν διαρκές μέσα στην Εκκλησία γεγονός, δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους όλων των εποχών να το βιώσουν στο παρόν, στο σήμερά τους.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Απόστολος: Εβρ.ια΄9 - 10, 32 - 40

Ευαγγέλιο: Ματθ. α΄1 - 25

24 Δεκεμβρίου 2023

Όταν ο άγγελος παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ του θύμισε την αρχαία προφητεία η οποία έδινε την υπόσχεση πως θα ερχόταν μία εποχή που ο Θεός θα ζούσε ξανά ανάμεσα στο λαό Του. Τότε εκείνοι θα αναφωνούσαν τη λέξη «Εμμανουήλ» η οποία στα Εβραικά σημαίνει «ο Θεός μαζί μας». Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού· τώρα ο Θεός είναι ανάμεσά μας.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (24-12-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Κυριακή πρό τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως σήμερα καί ἑορτή πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων, ἀπό Ἀδάμ ἕως καί Ἰωσήφ τοῦ μνήστορος. Κάθε χρόνο αὐτή τήν ἡμέρα, ἀκοῦμε ὡς Εὐαγγελική περικοπή τόν κατάλογο τῶν ὀνομάτων ἀπό Ἀβραάμ μέχρι τοῦ Ἰωσήφ, τόν Μνήστορα τῆς Παναγίας Παρθένου.

Ἑπομένως, στό σημερινό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος μέ ἱστορική ἀκρίβεια ἀναφέρει τό γενεαλογικό δένδρο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού κατά τήν ἀνθρώπινη φύσι Του ἦταν ἀπόγονος τοῦ Ἀβραάμ καί τοῦ Δαυΐδ.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΒΙΒΛΟΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ

«Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυίδ υἱοῦ Ἀβραάμ» (Ματθ. 1,1). Ἡ ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Ματθαίου ἔχει ὁριστεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία νά διαβάζεται τήν Κυριακή πρίν τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, γιά νάμᾶς κατηχήσει στήν σπουδαιότητα τῆς γιορτῆς καί νά μᾶς δείξει τό περιεχόμενό της!

Ὁ Χριστός ἱστορικό πρόσωπο

Ἡ παράθεση τῶν ὀνομάτων μαρτυρεῖ τήν πεποίθηση τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ὁ Χριστός ὡς ἄνθρωπος ὑπῆρξε ἱστορικό πρόσωπο. Αὐτή τή βεβαιότητα συμπληρώνουν οἱ μαρτυρίες τῶν ἱστορικῶν της ἐποχῆς καί μάλιστα τῶν μή χριστιανῶν (Τάκιτος, Ἰώσηπος). Ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ,μέ ἀρκετές ἀναφορές στήν Καινή Διαθήκη ὅτι ὁ Χριστός θεωρήθηκε ἀπό τούς συμπατριῶτες του γνήσιος Ἰουδαῖος. Ἀποροῦν αὐτοί πῶς γνώριζε νά ἑρμηνεύει τήν Γραφή, μολονότι δέν εἶχε σπουδάσει καί δέν εἶχε γίνει νομοδιδάσκαλος.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 24-12-2023 «Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

 «Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα, παρμένο ἀπό τήν ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Ἐυαγγελιστοῦ Ματθαίου περιέχει τήν κατά σάρκα γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τήν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί τήν ἐκ Παρθένου Μαρίας γέννηση Του. Στή σημασία τοῦ γεγονότος αὐτοῦ θά πρέπει νά στρέψουμε τήν προσοχή μας. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποκτᾶ νόημα σάν ὑπαρξιακό γεγονός τοῦ κάθε ἀνθρώπου στήν ἰδιαιτερότητα καί μοναδικότητά του, στό προσωπικό πρόβλημα καί τήν ἀγωνία του, στό φόβο του γιά τόν ἀφανισμό καί στήν ἐλπίδα του γιά τή ζωή.

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023


ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
Κυριακὲς Λουκᾶ. Κυριακὴ ΙΑ΄ Λουκᾶ
Κυριακή των Αγίων Προπατόρων

ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΔΕΚΤΗ

Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Μητροπολίτου Νικαίας

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ


 Κυριακή ΙΑ΄ Λουκά (Αγίων Προπατόρων)

Περί κλήσεως Θεού

Αντίοχος ο Πανδέκτης

Σήμερα, Κυριακή των Προπατόρων, διαβάζεται η παραβολή του Δείπνου, από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο (Λουκ.,14,16-24). Ο Θεός απευθύνει το προσκλητήριό του σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, δίχως διακρίσεις. Αλλά δεν αρκεί η κλήση του, καθώς πρέπει να γίνει δεκτή. Για την ανταπόκριση ευθύνεται ο καθένας προσωπικά. Ο καθένας είναι ελεύθερος να δεχτεί ή να απορρίψει την πρόσκληση του Θεού.

 2023 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 17 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ ΛΟΥΚΑ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΙΠΝΟ (Λουκ. 14, 16-24)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στην Αμμουδιά, στις 13/12/1998)

Δικαιολογίες που δεν πιάνουν

Η σημερινή μέρα, θεωρείται μία από τις μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας. Για ένα και μοναδικό λόγο. Διότι διαβάζεται το Ευαγγέλιο του «μεγάλου δείπνου». Όπως έχουμε την Κυριακή του τελώνη και του φαρισαίου, την Κυριακή της Κρίσεως, την Κυριακή του ασώτου που είναι μεγάλες γιορτές στην Εκκλησία, γιατί διαβάζεται το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο που αναφέρεται στα γεγονότα ή τα πρόσωπα αυτά που τόσα έχουν να μας διδάξουν για τη σχέση μας με τον Χριστό, έτσι και η σημερινή Κυριακή είναι μεγάλη εορτή, γιατί διαβάζεται το Ευαγγέλιο που μας λέει ότι:

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΙ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Ἡ σημερινή Κυριακή εἶναι ἀφιερωμένη στήν μνήμη τῶν ἁγίων Προπατόρων τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ· στά πρόσωπα ἐκεῖνα τῆς ἱερᾶς ἱστορίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόν Ἀβραάμ καί τούς Πατριάρχες, τόν Μωυσῆ καί τούς Προφῆτες, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν συνεργοί τοῦ Θεοῦ στό ἔργο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. Οἱ Προπάτορες θεωροῦνται πρόγονοι τοῦ Κυρίου, ὡς πρός τήν ἀνθρώπινη φύση Του, καθότι ὑπῆρξαν προπάτορες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Γι’ αὐτό στό ἀπολυτίκιο τῆς σημερινῆς ἑορτῆς ἡ Ἐκκλησία ψάλλει· «Καυχῶνται ἐν δόξῃ οἱ Ἅγιοι ὅτι ἐκ σπέρματος αὐτῶν, ὑπάρχει καρπός εὐκλεής, ἡ ἀσπόρως τεκοῦσά σε».

 Καλεσμένοι στὸ Μέγα Δεῖπνο

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 17 Δεκεμβρίου 2023, ΙΑ΄ Λουκᾶ – Τῶν ἁγίων Προπατόρων ( Λουκ. ιγ΄ 10-17)

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΔΕΙΠΝΟ

«Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς»

Μέγα» ἦταν τὸ δεῖπνο, γιὰ τὸ ὁποῖο κάνει λόγο ἡ παραβολὴ ποὺ ἀκούσαμε σήμερα στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Δηλαδή, πλούσιο, ἐπίσημο, τιμητικό. Στὸ δεῖπνο αὐτὸ ὁ οἰκοδεσπότης, ποὺ συμβολίζει τὸν Θεό, εἶχε πολλοὺς προσκεκλημένους. Τοὺς κάλεσε ὅλους· ἀπὸ ἐπίση­μα πρόσ­ωπα, μέχρι καὶ πτωχοὺς ζητιάνους τελικά. Κανένα δὲν ἄφησε ἀπρόσκλητο. Στὸ δεῖπνο αὐτὸ ἔχει κα­λέ­σει καὶ τὸν καθένα μας. Ἂς δοῦμε, λοιπόν, ποιό εἶναι τό μεγάλο αὐτὸ δεῖπνο, στὸ ὁποῖο μᾶς καλεῖ ὁ Θεὸς καὶ πῶς ἀνταποκρινόμαστε στὴν πρόσκλησή του.

1. Τὸ δεῖπνο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ

 Κυριακή 17η Δεκεμβρίου 2023

Κυριακή ΙΑ΄ Λουκᾶ (Προπατόρων).

(Λουκ. 14, 16 – 24 καί Ματθ. 22, 14).

«ἔρχεσθε» (Λουκ. 14, 17).

Μέ τήν παραβολή τοῦ μεγάλου δείπνου προσπαθεῖ σήμερα νά μᾶς προετοιμάσει ἡ Ἁγία Ἐκκλησία γιά τή συμμετοχή μας στήν ἐπερχόμενη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Ὁ Θεός ἔρχεται νά φανερωθεῖ ὡς ἄνθρωπος. Καθώς φοράει τή σάρκα καί κουβαλάει τό αἷμα μας, ἔρχεται νά ὁλοκληρώσει τήν ἀποκάλυψή Του μέσα στήν κτιστή πραγματικότητα. Ἔρχεται νά μᾶς προσκαλέσει σέ μία κοινωνία καί συνεύρεση μαζί Του, μέσα ἀπό τή μετάληψη τῆς δικῆς Του Σάρκας καί τοῦ δικοῦ Του Αἵματος.

 Κυριακή ΙΑ’ Λουκά (Των Προπατόρων) Ευαγγ. Aνάγνωσμα: Λουκ. ιδ’ 16 – 24 (17-12-2023)

Αρχιμ. Επιφανίου Παπαντωνίου

Κυριακή των Προπατόρων

Η σημερινή Κυριακή μαζί με την επόμενη Κυριακή, μας τοποθετούν στην τελική ευθεία της υποδοχής της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων. Πλησιάζοντας την «Μητρόπολη των εορτών», η Εκκλησία μας παρουσιάζει σήμερα τους ανθρώπους εκείνους της Παλαιάς Διαθήκης που δέχθηκαν την κλήση του Θεού, για να γίνουν συνεργοί στο μυστήριο της εν Χριστώ σωτηρίας όλων των ανθρώπων. Αν και η Κυριακή είναι αφιερωμένη στους κατά σάρκα προπάτορες του Κυρίου, ωστόσο η ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται από το δέκατο τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελιστή Λουκά αναφέρεται στην παραβολή του μεγάλου δείπνου. Η παραβολή αυτή, μια από τις πλέον σημαντικές παραβολές του Χριστού γιατί θέτει άμεσα τον προβληματισμό περί της βασιλείας του Θεού, η οποία λαμβάνει την πραγμάτωση της στο πρόσωπο του Χριστού και φέρνει τον άνθρωπο ενώπιον της ευθύνης του ν’ απαντήσει θετικά ή αρνητικά στην κλήση του Θεού.

Oι «κλητοί» και οι «εκλεκτοί»

 Κυριακή των Προπατόρων, Αποστ. Ανάγνωσμα: Κολ. γ΄ 4 – 11 (17-12-2023)

Ρένου Κωνσταντίνου, θεολόγου

Το γεγονός της θείας Ενανθρωπήσεως αποτελεί τον πιο μεγάλο σταθμό Θείας Οικονομίας. Είναι κορύφωση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Η γέννηση του Θεανθρώπου υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική και προκαλεί το θαυμασμό και τη δοξολογία των ανθρώπων. Τα Χριστούγεννα μαζί με την εορτή του Πάσχα αποτελούν τους δύο μεγάλους πόλους γύρω από τους οποίους στρέφεται το λειτουργικό έτος. Το Πάσχα είναι το κέντρο και το θεμέλιο των κινητών και τα Χριστούγεννα η κορωνίδα των ακινήτων εορτών. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ονομάζει την εορτή των Χριστουγέννων μητρόπολη των εορτών.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

Κυριακή των προπατόρων η σημερινή αγαπητοί μου αδελφοί και η Εκκλησία μας, μας προετοιμάζει να βιώσουμε με πνευματικό τρόπο την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Ήδη εδώ και καιρό προετοιμαζόμαστε να δεχθούμε τα Χριστούγεννα, αλλά και ήδη τα προεορτάζουμε, τόσο με την νηστεία η οποία μας συντελεί στην πνευματική μας άσκηση, όσο και με τα σπουδαία προεόρτια τροπάρια που ακούμε αυτήν την περίοδο στις ακολουθίες τις Εκκλησίας μας. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

(Λουκ. ιδ΄ 16-24) (Κολ. γ΄ 4-11)

Το Συμπόσιο της Θείας Αγάπης

«Εποίησε δείπνο μέγα και εκάλεσε πολλούς»

Σ’ ένα δείπνο αλλιώτικο, το οποίο παρομοιάζεται με τη Βασιλεία των Ουρανών, προσκαλεί τον άνθρωπο η αγάπη του Θεού. Στην τιμητική πρόσκληση που τους απευθύνει για συμμετοχή στο ξεχωριστό αυτό δείπνο, οι προσκεκλημένοι με εύσχημο τρόπο προφασίζονται και επικαλούνται τις μέριμνες της καθημερινής ζωής για ν’ αρνηθούν να παραστούν. Το χωράφι, η αγορά βοδιών και ο γάμος, από ευλογία του Θεού μετατράπηκαν σε προφάσεις για ν’ απορρίψει ο άνθρωπος το μεγαλείο που του πρόσφερε η θεϊκή αγάπη.

Οι δικαιολογίες

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ (17.12.2023)

Κυριακή ΚΗ’ Ἐπιστολῶν

17 Δεκεμβρίου 2023

(Κολασ. γ΄ 4-11)

«Ὅταν ὁ Χριστός φανερωθῇ, ἡ ζωή ἡμῶν, τότε καί ὑμεῖς φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ» (Κολ. 3,4)

Μέ αὐτά τά θεόπνευστα λόγια ἄρχισε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Μᾶς ὁμιλεῖ γιά τή «φανέρωση» τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ ζωή μας, ἡ πηγή τῆς φυσικῆς καί πνευματικῆς ζωῆς. Μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ Ἀπόστολος τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας στή γῆ. Ἄν μάλιστα προσέξουμε τό ρῆμα πού χρησιμοποιεῖ «φανερωθῇ», θά συμπεράνουμε ἀμέσως πόσο σφάλλουν οἱ αἱρετικοί χιλιαστές, πού χωρίς νά ντρέπονται διδάσκουν, ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου ἔγινε, συνετελέσθη, ἀλλά κρυφά, χωρίς νά τήν πάρει εἴδηση κανείς. Τί Ψέμα!

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ (ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ)

Απόστολος: Κολ. γ’ 4 – 11

Ευαγγέλιο: Λουκ. ιδ΄16 - 24

17 Δεκεμβρίου 2023

«Έρχεσθε, ότι ήδη έτοιμά εστι πάντα. Και ήρξαντο από μιάς παραιτείσθαι πάντες» (Λουκ. ι δ ΄17-18)

Ο Θεός, όταν έπλασε τον άνθρωπο, τον έπλασε για να είναι κοινωνός μαζί του, αλλά και μέτοχος των αγαθών της βασιλείας του.

Δυστυχώς με την πτώση του ο άνθρωπος απαξίωσε όχι μόνο την προσφορά αυτή του Θεού, αλλά και περιφρόνησε και τον ίδιο το Θεό Παρά την προσβλητική αυτή συμπεριφορά του ανθρώπου, ο Θεός εξακολουθεί να τον περιβάλλει με αγάπη και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να τον καταστήσει και πάλι κοινωνό της βασιλείας του.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ (17-12-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Στή σημερινή Εὐαγγελική περικοπή ὁ Κύριος μας παρομοιάζει τό κάλεσμα στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν μέ ἕνα Δεῖπνο, στό ὁποῖο ὁ οἰκοδεσπότης, ὁ Θεός δηλαδή, ἐκάλεσε πολλούς, καί πρῶτα τούς Ἰουδαίους. Κατά τήν διάρκεια τοῦ Δείπνου ἔστειλε τούς δούλους του, δηλαδή τούς σέ κάθε ἐποχή ἀπεσταλμένους τοῦ Θεοῦ καί συγκεκριμένα τούς Ἁγίους Προφῆτες, τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο, ἀκόμα καί τόν ἴδιο τόν Υἱόν του τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος ἔλαβε διά τῆς ἐνανθρωπήσεως μορφή δούλου νά εἰποῦν στούς προσκεκλημένους, ἐλᾶτε μήν καθυστερεῖτε ὅλα εἶναι ἕτοιμα. Καί τότε ἄρχισαν οἱ προσκεκλημένοι Ἰουδαῖοι νά βρίσκουν δικαιολογίες γιά νά μήν ἔλθουν στό μεγάλο Δεῖπνο.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τήν Κυριακή τῶν Προπατόρων τοῦ Χριστοῦ, λίγες ἡμέρες πρίν τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου, ἡ Ἐκκλησία ἔχει ὁρίσει νά διαβάζεται ἡ παραβολή τοῦ μεγάλου Δείπνου. Μᾶς θυμίζει ὅλους ἐκείνους πού πίστεψαν στό Θεό καί στόν ἐρχομό τοῦ Υἱοῦ του στόν κόσμο καί ἀποδέχτηκαν τήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ γιά νά μετάσχουν στό Δεῖπνο τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Μᾶς δείχνει καί ὅλους ἐκείνους πού, παρότι κλήθηκαν, δέ θέλησαν νά ἀνταποκριθοῦν στήν κίνηση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά «ἤρξαντο ἀπό μιᾶς παραιτεῖσθαι» (Λουκ. 14, 18), ἐπικαλούμενοι δικαιολογίες πού τούς κρατοῦν μακριά ἀπό τόν Θεό. Μάλιστα, αὐτή ἡ ἄρνηση δέ γίνεται κατά πρόσωπον τοῦ οἰκοδεσπότη, ἀλλά διατυπώνεται μέσω ἐκείνου ἤ ἐκείνων πού ὁ Θεός ἀποστέλλει στόν κόσμο, γιά νά ὑπενθυμίσουν στούς καλεσμένους τήν πρόσκληση, εἶναι ἄρνηση δηλαδή στήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία συνεχίζει νά καλεῖ τούς ἀνθρώπους νά συμμετάσχουν στή ζωή τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία δεῖπνο τῆς εὐχαριστίας

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 17-12-2023 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΙΠΝΟ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΙΠΝΟ»

Στή διάρκεια ἑνός συμποσίου, μετά τήν ἀναφώνησι κάποιου συνδαιτημόνος πώς εἶναι «μακάριος ἐκεῖνος πού θά καθήση στό τραπέζι τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ», ὁ Χριστός διηγήθηκε τήν σημερινή παραβολή, γιά νά φωτίση ὡρισμένες πλευρές τοῦ μεγάλου αὐτοῦ θέματος. Μέ τήν εἰκόνα τοῦ «μεγάλου δείπνου», πού χρησιμοποιεῖ, ὁ Χριστός δείχνει ἀποκαλυπτικά ὅτι τό κάλεσμα στή «βασιλεία τοῦ Θεοῦ» εἶναι μιά πρόσκληση σέ χαρούμενη γιορτή. Πρόσκληση σέ εὐφροσύνη. Κι αὐτή τήν χαρά ἀρνεῖται ὅποιος περιφρονεῖ τό κάλεσμα.

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

 


ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
Κυριακὲς Λουκᾶ. Κυριακὴ Ι΄ Λουκᾶ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣΠΗΛΑΙΩΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ

ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΗΛΙΑ ΜΗΝΙΑΤΗ Επισκόπου Κερνίτσης και Καλαβρύτων

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Μητροπολίτου Νικαίας

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

π. Αθανασίου Μυτιληναίου

Νικηφόρου Θεοτόκη

Νικηφόρου Θεοτόκη

 2023 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10 – ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΑΣ (Λουκ. 13, 10 - 17)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στον Άγιο Γεώργιο Θεσπρωτικού, στις 7/12/2003)

Πάνω απ’ όλα η ομορφιά! Ποιά όμως;

Το Ευαγγέλιο που ακούσαμε μας είπε ότι ο Χριστός πήγε στην Εκκλησία. Εκεί ήταν κόσμος πολύς. Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα συγκύπτουσα. Είχε καμπουριάσει εντελώς. Το κεφάλι της, ήταν μόνιμα στραμμένο προς τα κάτω. «Μη δυναμένη ανακύψαι εις το παντελές». Της ήταν αδύνατον να γυρίσει και να δει προς τον ουρανό. Κατάσταση θλιβερή.

Σήμερα θα θεωρούσαμε μια τέτοια γυναίκα, σαν το πιο ταλαίπωρο πλάσμα πάνω στη γη. Γιατί; Γιατί έχουμε ένα σύνθημα που λέει: «Πάνω από όλα η υγεία».

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΠΛΑ

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅπως πάντοτε, ἔτσι καί μέ τήν παροῦσα περικοπή «λαλεῖ οἰκοδομήν καί παράκλησιν καί παραμυθίαν» (Α΄ Κορ. 14,3), ἀπευθύνεται στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας κάθε ἐποχῆς μέ λόγους οἰκοδομητικούς, προτρεπτικούς καί παρηγορητικούς. Καλεῖ τούς Ἐφεσίους, πρός τούς ὁποίους ἀπευθύνεται ἡ ἐπιστολή του, καί κάθε πιστό, νά ἔχουν τήν πνευματική αἴσθηση ὅτι στόν ἀγώνα τους γιά νά βιώσουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ὡς τό ὕψιστο κριτήριο τῆς συνειδήσεώς τους δέν εἶναι μόνοι.

 Κυριακή: ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου 

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 10 Δεκεμβρίου 2023, Ι΄ Λουκᾶ ( Λουκ. ιγ΄ 10-17)

ΚΥΡΙΑΚΗ: Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

«Ἦν διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι»

Ἦταν Σάββατο. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς δίδασκε σὲ κάποια Συν­αγωγή. Ἀνάμεσα στοὺς ἀκροατὲς καὶ μία συγκύπτουσα γυναίκα, ἐπὶ δεκαοκτὼ χρόνια καμπουριασμένη, διπλωμένη στὰ δύο. Ὁ καρδιογνώστης Κύριος διέκρινε τὸν ζῆλο της νὰ εἶναι παρούσα στὴ Συναγωγὴ καὶ νὰ πα­ρακολουθεῖ τὴ διδασκαλία τοῦ Νόμου, παρὰ τὸν κόπο ἀπὸ τὴ σωματικὴ δυσ­κολία της, καὶ τὴ θεράπευσε θαυματουρ­γικὰ ἀπὸ τὴν ἀσθένειά της.

 Κυριακή 10η Δεκεμβρίου 2023

Κυριακή Ι΄ Λουκᾶ. (Λουκ. 13, 10 – 17).

«ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου» (Λουκ. 13, 12).

Ἕνα ἀπό τά πιό θεμελιώδη χαρακτηριστικά τῆς ἀνθρώπινης φύσης εἶναι ἡ ἐλευθερία.

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τό μοναδικό προνόμιο νά ἀποφασίζει ἐλεύθερα γιά τή ζωή του. Ὡς εἰκόνα τοῦ ἀπόλυτα ἐλεύθερου Θεοῦ, ζεῖ μέσα στή σχετική ἐλευθερία πού τοῦ ἐπιτρέπουν τά ὅρια τῆς κτιστῆς πραγματικότητας. Στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα βλέπουμε τόν Χριστό νά ἐλευθερώνει τή συγκύπτουσα γυναίκα ἀπό τά δεσμά τῆς ἀρρώστιας της.

Προσπαθεῖ νά ἐλευθερώσει καί τόν τυπολάτρη ἀρχισυνάγωγο ἀπό τίς ἀγκυλώσεις τῆς θρησκευόμενης ἀθεῒας του, ἡ ὁποία ὀνομάζεται κατ’ εὐφημισμόν θρησκεία.

 Κυριακή Ι’ Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιγ΄ 10-17 (10-12-2023)

Πρωτ. Φιλίππου Φιλίππου

Η σημερινή Ευαγγελικη περικοπή είναι παρμένη από το 13ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν ιερού Ευαγγελίου. Μέσα από τους στίχους αυτούς γίνεται η περιγραφή του θαύματος μιας συγκύπτουσας γυναίκας από το Χριστό. Η γυναίκα αυτή για δεκαοκτώ χρόνια ήταν κυρτωμένη χωρίς να μπορεί καθόλου να ισιώσει το σώμα της. Παρόλη όμως την κατάσταση της υγείας της βρισκόταν στη συναγωγή για τη λατρεία του Θεού και τη μελέτη του Νόμου χωρίς να προβάλει την ασθένεια της ως αιτία για να μην παρίσταται στη συναγωγή. Βλέποντάς την ο Χριστός σ’ αυτήν την κατάσταση την φώναξε και της είπε: «Γυναίκα απαλάσσεσαι από την αρρώστια σου». Όταν έβαλε και τα χέρια του πάνω της αυτή αμέσως ορθώθηκε και δόξαζε το Θεό.

 Κυριακή ΚΖ’ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα: Εφεσ. στ΄ 10-17

10-12-2023

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος πρὶν τελειώσει τὴν πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολή, ἀπὸ τὴν ὁποία εἶναι ἐπιλεγμένη ἡ περικοπή μας, ἀπευθύνει πρακτικὲς συμβου­λὲς πρὸς τοὺς πολλοὺς παραλῆπτες καὶ τοὺς δίνει ὁδηγίες γιὰ ἕναν ἀλη­θι­νὸ ἀμυντικὸ ἐξοπλισμὸ τοῦ Χριστιανοῦ κατὰ τῶν προσβολῶν τοῦ διαβό­λου. Συγκεκριμένως στοὺς 7 στίχους τῆς περικοπῆς συστήνει νὰ ντυθοῦν οἱ πιστοὶ τὴν πνευματικὴ πανοπλία, ποὺ στὴ συνέχεια περιγράφει, προκει­μέ­νου νὰ διεξάγουν νικηφόρως τὸν ἀσταμάτητο ἀγῶνα κατὰ τοῦ κακοῦ.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ

Στο σημερινό ευαγγέλιο αδελφοί μου, ακούσαμε να περιγράφεται η θεραπεία της συγκύπτουσας γυναικός. Μιας γυναίκας δηλαδή η οποία δεν μπορούσε να σηκώσει καθόλου το κεφάλι της λόγω της ασθένειάς της για δεκαοχτώ έτη[8] όπως μας αναφέρει ο ευαγγελιστής και η ασθένειά της αυτή, την υποχρέωνε να είναι διαρκώς σκυμμένη. Ο Χριστός όπως αναφέρεται στο ευαγγέλιο, δίδασκε το Σάββατο στην συναγωγή και όταν είδε την συγκύπτουσα γυναίκα, της είπε «γυναίκα, ελευθερώνεσαι από την ασθένειά σου». Και τότε αμέσως η γυναίκα θεραπεύθηκε και δόξαζε τον Θεό, μας λέει το ευαγγέλιο.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ι΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιγ΄ 10-17) (Εφεσ. στ΄ 10-17)

Σε ουράνιες συχνότητες

«Γύναι, απολέλυσαι της ασθενείας σου»

Ο άνθρωπος στην κατά φύση κατάστασή του δεν μπορεί παρά να αναζητεί την αγάπη του Θεού. Σε μια διάσταση που αισθάνεται ότι καταξιώνεται η ύπαρξή του και αποκτά μια μοναδική πληρότητα. Και αυτό, όσο κι αν οι δυσκολίες και οι δοκιμασίες της ζωής ξεδιπλώνονται καθημερινά σε κάθε βήμα και σε κάθε στιγμή. Η περίπτωση ακριβώς της συγκύπτουσας γυναίκας, την οποία μάς παρουσιάζει η σημερινή ευαγγελική περικοπή, επιβεβαιώνει την αλήθεια αυτή και την αναδεικνύει σε υψιπετείς ενατενίσεις.

Η δοκιμασία της γυναίκας

 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ

Απόστολος: Εφ. στ΄10 - 17 Ευαγγέλιο: Λου. ιγ΄10 - 17

10 Δεκεμβρίου 2023

«Ταύτην δέ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;»

Η διήγηση της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής μας περιγράφει τη θεραπεία μιας γυναίκας, που λόγω της ασθένειας της, ήταν κυρτωμένη και ταλαιπωρούταν επί δεκαοκτώ έτη. Όταν την είδε ο Χριστός, ένα Σάββατο που δίδασκε στη Συναγωγή, την σπλαχνίστηκε, μας λέει ο ευαγγελιστής Λουκάς και με ένα Του λόγο, χωρίς αυτή να το ζητήσει, τη θεράπευσε.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 10-12-2023 «Η ΟΥΣΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ»

«Η ΟΥΣΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ»

«Ταύτην δέ, θυγατέρα Ἀβραάμ οὖσαν, ἥν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδού δέκα καί ὀκτώ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπό τοῦ δεσμοῦ τοῦτου τῆ ἠμέρα τοῦ Σαββάτου;».

Ἡ σύγκρουσις γιά τήν ὁποία μᾶς μίλησε ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή ἔχει ἕνα χαρακτήρα τραγικό. Πρωταγωνισταί της εἶναι ἀπό τή μιά μεριά ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἐκπρόσωπος ἑνός παρηκμασμένου θρησκευτικοῦ κατεστημένου, κι ἀπό τήν ἄλλη ὁ Χριστός. Ἀφορμή τό πρόβλημα μιᾶς ἁπλῆς γυναίκας τοῦ λαοῦ. Δεκαοκτώ ὁλόκληρα χρόνια «ἦταν κυρτωμένη, καί δέν μποροῦσε διόλου νά ἀνορθωθῆ». Εἶχε πάει στή Συναγωγή νά ἀκούση τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί ἐκεῖ, «ὅταν τήν εἶδε ὁ Χριστός, τήν κάλεσε καί τῆς εἶπε:  «γυναίκα λυτρώνεσαι ἀπό τήν ἀρρώστια σου», καί ἔβαλε τά χέρια του ἐπάνω της, κι’αὐτή ἀμέσως ὀρθώθηκε καί δόξαζε τόν Θεό».

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
Κυριακὲς Λουκᾶ. Κυριακὴ ΙΔ΄ Λουκᾶ

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ Β΄ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom 1

Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom 2

 Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom 3

Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου 1

Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου 2

Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου 3

Νικηφόρου Θεοτόκη 1

Νικηφόρου Θεοτόκη 2

 Κυριακή ΙΔ’ Λουκά

Για τη θεραπεία των τυφλών της Ιεριχούς 

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

[Λουκ. 18, 35-43]

(από το «Υπόμνημα εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον», ομιλία ΞΣΤ΄)

«Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱὸς Δαυΐδ.  ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν· οἱ δὲ μεῖζον ἔκραζον λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱὸς Δαυΐδ (: και ενώ αυτοί έβγαιναν από την Ιεριχώ, Τον ακολούθησε πλήθος λαού πολύ. Και ιδού δύο τυφλοί που κάθονταν κοντά στο δρόμο, όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς περνά, άρχισαν να φωνάζουν και να λένε: “Ελέησέ μας, Κύριε, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ, που για σένα μίλησαν οι προφήτες”. Το πλήθος όμως του λαού τούς μάλωσε για να σιωπήσουν, για να μην ενοχληθεί ο Ιησούς με τις φωνές τους. Αυτοί όμως πιο πολύ φώναζαν και έλεγαν: “Ελέησέ μας, Κύριε, απόγονε του Δαβίδ”)»[Ματθ. 20, 29-34].

 2023 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 3 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ ΛΟΥΚΑ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΟΥΣ (Λουκ. 18, 35 -43)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στη Φιλοθέη, στις 1/12/2002)

Άνοιξε το παράθυρο. Αμέσως!

Σήμερα ακούσαμε στο ευαγγέλιο ότι ο Χριστός πήγαινε στην Ιεριχώ. Και πριν μπει στην πόλη συνάντησε ένα τυφλό που ζητούσε ελεημοσύνη. Αυτός όταν άκουσε ότι περνάει ο Χριστός άρχισε να φωνάζει:

-Ιησού, υιέ του Δαυΐδ, λυπήσου με και εμένα.

Ο Χριστός πήγε κοντά του και του είπε:

-Τι θέλεις να σου κάνω;

Εκείνος απάντησε:

-Να αναβλέψω. Να ξαναδώ.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΖΩΗ ΟΣΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἔχοντας τήν συνείδηση τῆς εὐθύνης του ὡς κήρυκος τοῦ Εὐαγγελίου καί διδασκάλου τῶν Ἐκκλησιῶν, συνιστᾶ στούς χριστιανούς τῆς Ἐφέσου νά ζοῦν ὡς ἄνθρωποι πού ἀνήκουν στό φῶς.

Ὁ Ἀπόστολος συνηθίζει νά χρησιμοποιεῖ τίς εἰκόνες τοῦ φωτός καί τοῦ σκότους, γιά νά περιγράφει τήν πίστη ἤ τήν ἀπιστία· τήν εὐσέβεια, τήν ἀρετή ἤ τήν ἀσέβεια. Γι’ αὐτό καί ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ ζωή ἐκείνων πού καθοδηγοῦνται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα διακρίνεται ἀπό κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα, πού τούς καθιστοῦν ἀνθρώπους πίστεως, εὐσεβείας, ἀρετῆς, ὥστε ἡ ὕπαρξή τους νά ἀκτινοβολεῖ ἀπό τό φῶς καί τήν χάρη τοῦ Θεοῦ.

 Ἡ πάλη τῆς προσευχῆς 

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 3 Δεκεμβρίου 2023, ΙΔ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιη΄ 35-43)

Η ΠΑΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

«Ἰησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με»

Ὁ τυφλὸς ζητιάνος τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τὰ κατάφερε! Πάλεψε καὶ νίκησε! Μὲ τὶς ἐνοχλητικὲς ἴσως κραυγές του, μὲ τὴν ἄκαμπτη ἐπιμονή του, παρὰ τὶς ἐπιπλήξεις τῶν παρευρισκομένων, ξεπέρασε τὰ ἐμπόδια καὶ πλησίασε τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅταν περιόδευε στὴν Ἱεριχώ. Τὸν ἱκέτευσε νὰ ἱκανοποιήσει τὸ αἴτημά του, εἵλκυσε δὲ τὸ ἔλεος τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ καὶ κέρδισε τὴ θαυματουργικὴ θεραπεία τῶν ὀφθαλμῶν του. Τὸ πηχτὸ σκοτάδι του ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ πλημμύρα φωτός!

 Κυριακή 3η Δεκεμβρίου 2023

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκᾶ.

(Λουκ. 18, 35 – 43).

«Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται» (Λουκ. 18, 37)

Ἕνα θαῦμα ὀμορφαίνει σήμερα τήν ἡμέρα! Ὁ φιλάνθρωπος Ἰησοῦς δίνει τό φῶς στόν τυφλό τῆς Ἱεριχοῦς. Δέν τό κάνει τυχαῖα.

Θεραπεύει τόν τυφλό ζητιάνο, ἐπειδή ὑποκύπτει στήν ἐπιμονή αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ἐπιμονή τοῦ τυφλοῦ ζητιάνου εἶναι ὁ καρπός τῆς ἀκράδαντης πίστης πρός τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Πιστεύει ὁ τυφλός καί ζητιανεύει. Ζητιανεύει ἐπίμονα καί κερδίζει. Κερδίζει τή θεϊκή προσοχή. Κερδίζει καί τή θεραπεία.

 Κυριακή ΙΔ’ Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιη΄ 35-43 (03-12-2023)

Αρχιμ. Επιφανίου Παπαντωνίου

Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, διαβάζεται είτε λίγο πριν την έναρξη του Τριωδίου είτε λίγες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα, ανάλογα με τη διάταξη του λειτουργικού εορτολογικού κύκλου κατ’ έτος.

Στο κείμενο παρακολουθούμε τον Κύριο σε μία από τις περιοδείες του, η οποία έλαβε χώρα στην Ιεριχώ. Στην περιοδεία αυτή, όπως και σε κάθε άλλη περιοδεία του, τον ακολουθούσε πλήθος ανθρώπων, άλλοι από τους οποίους επειδή ενδιαφέρονταν για τη διδασκαλία του, άλλοι επειδή είχαν περιέργεια για το πρόσωπό του αλλά και πολλοί άλλοι, οι οποίοι προσπαθούσαν να προσελκύσουν την προσοχή του διδασκάλου, ίσως ένα βλέμμα του, επιζητώντας μια ελάχιστη επαφή μαζί του για κάποιο λόγο παρηγοριάς, για τη θεραπεία κάποιου νοσήματος.

 Κυριακή ΚΣΤ’ Επιστολών, Αποστ. ανάγνωσμα: Εφεσ. δ, 8-19 (03-12-2023)

Στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος καλεί τους  χριστιανούς σε μια διαφοροποίηση από τον αμαρτωλό κόσμο της φθοράς και της αλλοτρίωσης. Τους καλεί να μην γίνονται με την ανοχή τους συγκοινωνοί σε αμαρτωλά έργα τα οποία δεν πρόκειται να φέρουν κανένα ωφέλιμο καρπό. Αντιθέτως οφείλουν να ελέγχουν τα έργα του σκότους με το φως που πηγάζει μέσα από την πίστη στο ζώντα Θεό. Σε καμιά περίπτωση το μήνυμα του Ευαγγελίου δεν μπορεί να συσχηματιστεί με τις βουλές και τα εγκόσμια σχέδια των ανθωπίνων επιδιώξεων τα οποία πολύ απέχουν από το ίδιο το θέλημα του Θεού.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή την οποία ακούσαμε αγαπητοί μου αδελφοί, ο ευαγγελιστής Λουκάς, μας καταθέτει ένα περιστατικό το οποίο συνέβη όταν ο Κύριός μας πλησίαζε την Ιεριχώ. Εκεί, βλέπουμε έναν άνθρωπο να κάθεται όπως σημειώνει ο ευαγγελιστής «παρά την οδόν προσαιτών»[1] να ζητιανεύει δηλαδή, προκειμένου να ζήσει μέσα από την ελεημοσύνη των ανθρώπων και τούτο διότι όπως μας πληροφορεί προηγουμένως, ήταν τυφλός. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιη΄ 35-43) (Εφεσ. ε΄ 8-19)

Ευχαριστίας ενατενίσεις

«Ηκολούθει αυτώ δοξάζων τον Θεόν· και πας ο λαός ιδών έδωκεν αίνον τω Θεώ»

Τραγική ήταν η θέση του τυφλού της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Ο πόνος του ήταν αβάστακτος και η θλίψη του ασήκωτη. Βίωνε χωρίς τέλος ένα αδιαπέραστο σκοτάδι. Όλα γύρω του είχαν πλακωθεί από το έρεβος της απελπισίας. Άκουε, αλλά δεν έβλεπε. Άγνωστη ήταν γι’ αυτόν η πολυσύνθετη αρμονία των χρωμάτων, η ποικιλομορφία των αντικειμένων, η ομορφιά της φύσης. Επιπλέον, ήταν βυθισμένος και στην ανέχειά του. Επαιτούσε την βοήθεια και τον οίκτο των άλλων για να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΔ' ΛΟΥΚΑ (03.12.2023)

Κυριακή ΚΣΤ΄ Ἐπιστολῶν

3 Δεκεμβρίου 2023

(Ἐφεσ. ε΄ 8-19)

*

«Μή μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία» (Ἐφεσ. 5,18)

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Μία ἀπό τίς θεόπνευστες ἐντολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού ἀκούσαμε στό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Θείας Λειτουργίας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, άναφέρεται στό πάθος τῆς μέθης. «Μή μεθᾶτε μέ κρασί, μᾶς συμβουλεύει πατρικά, διότι μέ τό μεθύσι εἶναι συνδεδεμένη ἡ ἀσωτία, ἡ ἄτακτη καί ἁμαρτωλή ζωή».

Ποιός θά ἀμφισβητήσει τή γνώμη αὐτή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου; Ὅτι δηλαδή συνδέονται ἄρρηκτα μέθη καί ἀσωτία; Ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Νῶε, μετά τόν κατακλυσμό, πού πρωτοφυτεύθηκε ἀμπέλι, φάνηκαν καθαρά τά ὄχι εὐχάριστα συμπτώματα τῆς ἀλόγιστης χρήσης του. Στό πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, στή Γένεση θά διαβάσουμε:

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ

Απόστολος: Εφ. δ’ 8-19

Ευαγγέλιον: Λουκ. ιη΄ 35-43

3 Δεκεμβρίου 2023

Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο όπως έγραψαν οι προφήτες, αλλά και όπως ο Ίδιος αναφέρει ώστε: «τυφλοί αναβλέπουσιν και χωλοί περιπατούσιν, λεπροί καθαρίζονται και κωφοί ακούουσιν, και νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται». Αυτό έκανε ο Χριστός καθ’ όλη την επίγεια παρουσία του και πιστοποίησε προς εμάς τη Μεσσιανικότητά και Θεότητά Του. Η όλη δράση του Χριστού επεκτεινόταν σε δύο κατευθύνσεις το κηρυκτικό και θεραπευτικό έργο. Στο θεραπευτικό έργο επικεντρωνόταν επίσης σε δύο τομείς στην υγεία του σώματος, τα αποτελέσματα του οποίου ήταν ορατά από όλους και την υγεία της ψυχής το οποίο λίγοι το βλέπουν και αντιλαμβάνονται. Σημαντικό βέβαια για τον Χριστό αλλά και για τον καθένα μας είναι η υγεία της ψυχής ώστε ο όλος άνθρωπος να σωθεί.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ' ΛΟΥΚΑ (3-12-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Σήμερα ἡ Εὐαγγελική περικοπή μᾶς μιλάει γιά ἕνα τυφλό, ὁ ὁποῖος ἀδυνατοῦσε νά βλέπει ὅλα αὐτά ποῦ γιά μᾶς εἶναι συνήθη στή ζωή καί στήν καθημερινότητά μας. Τά πρόσωπα τῶν ἀγαπημένων του, τά τοπία, τή θάλασσα, τά βουνά, τά δάση. Δέν μποροῦσε νά ἰδῆ καί νά θαυμάση τίποτα.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 Η ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Όλοι οι άνθρωποι, άλλοτε λίγο, άλλοτε πολύ, είμαστε ζητιάνοι. Άλλοι ζητιανεύουν για χρήματα, άλλοι για προσοχή, άλλοι για αγάπη, άλλοι για αναγνώριση, άλλοι για δόξα, άλλοι για ευχαρίστηση, άλλοι για να τους δοθεί από τον πολιτισμό ό,τι θεωρείται σημαντικό. Η ζητιανιά πηγάζει από μία ανασφάλεια καρδιάς. Ό,τι δεν μπορείς να πετύχεις και θεωρείς ότι το δικαιούσαι, αναγκάζεσαι, αν το θέλεις πολύ, να το ζητιανέψεις, να υποδυθείς έναν ρόλο ο οποίος σε ταπεινώνει, αλλά αν το αποτέλεσμα αξίζει, δεν σε πειράζει. Σκοπός η επιτυχία.

Ο ζητιάνος είναι ο αδύναμος

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 3-12-2023 «Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»

 «Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»

Μέσα στὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων ποὺ περιστοιχίζουν τὸν Χριστὸ γιὰ νὰ ἀκούσουν τὴν διδασκαλία του ἀκούγεται ἡ ἱκετευτικὴ φωνὴ ἑνὸς τυφλοῦ: «Ἰησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με». Τὸ πλῆθος ἐνοχλημένο ἀπ’ αὐτὴ τὴ φωνὴ προσπαθεῖ νὰ τὴν σταματήσει, γιατὶ δὲν θέλει νὰ χάσει τὴν ὡραία διδασκαλία. Ἀλλ’ ὁ τυφλὸς ἐπιμένει νὰ κραυγάζει ἀκόμη δυνατότερα καὶ νὰ ζητᾶ ἔλεος. Εἶναι ἡ δυστυχία του ποὺ τὸν ὠθεῖ στὸ αἴτημα καὶ μάλιστα μὲ ἐπιμονή; Ἢ μήπως εἶδε καλύτερα ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν μάτια τὸν Μεσσία καὶ ἀνεγνώρισε τὴν δύναμή Του; Τὸ δεύτερο φαίνεται πιθανότερο ἀπὸ τὴν συνέχεια τῆς διηγήσεως.