ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 29 Απριλίου 2023


 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Ὁμιλία στὸ Δ΄ Ἐωθινινὸ Εὐαγγέλιο Θεοφάνους Κεραμέως

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ἀρχιμ. Ἰουστίνου Πόποβιτς

Κυριακή των Μυροφόρων Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Στίς Μυροφόρες καί στή θεόσωμο ταφή τοῦ Κυρίου Ἁγ. Γρηγορίου Πατριάρχου Ἀντιοχείας

ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας

Μή μου ἅπτου (Ἰωάν. κ´ 17) Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Ρωμαῖος

Μέτρο τῆς πιστότητας-῾Η στιγμή τῆς ἥττας METR. ΑΝΤΗΟΝΥ ΒLΟΟΜ

Γιατί στὶς μυροφόρες τὸ πρῶτο «Χριστὸς ἀνέστη»; +Μητροπολίτου Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἀληθινή καί όχι ψεύτικη χαρά Τοῦ Φώτη Κόντογλου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

 2023 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 30 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (Μαρκ. 15, 43-47 και 16, 1-8)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στον Καλόβατο στις 8/5/2011)

Δύσκολο νάσαι μπροστάρης

Το Ευαγγέλιο που ακούσαμε, μας μιλά για δυό άρχοντες των Ιουδαίων. Τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο.

Το μεγάλο Συνέδριο είχε 72 άρχοντες-μέλη. Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας και ο Νικόδημος. Άνθρωποι με δύναμη και πνευματική εξουσία. Αυτοί οι δυό αγαπούσαν τον Χριστό, τον πίστευαν σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου.

Αλλά επειδή τα άλλα μέλη του Συνεδρίου ήταν εναντίον Του, εφοβούντο να τον συναντήσουν μέρα. Και πήγαιναν να Τον βρουν μεσάνυχτα. Άρχοντες μεγάλοι, που «δεν ήξεραν τι είχαν» σε δύναμη, χρήματα, αξίωμα και σε σεβασμό από όλο τον κόσμο, έτρεμαν τους συναδέλφους τους. Και δίσταζαν να συναντήσουν τον Χριστό φανερά.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Στήν σημερινή ἀποστολική περικοπή περιγράφεται μέ ἀφοπλιστική εἰλικρίνεια καί ἁπλότητα ἕνα ζήτημα πού προέκυψε μεταξύ τῶν πιστῶν τῆς πρώτης ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητας τῶν Ἱεροσολύμων. Συγκεκριμένα, ἐξ αὐτῶν οἱ Ἑλληνιστές ἄρχισαν νά παραπονοῦνται ἐναντίον τῶν Ἑβραίων μέ τό αἰτιολογικό ὅτι στήν καθημερινή διανομή τῶν τροφίμων παραμερίζονταν οἱ χῆρες τους.

 Τά μύρα τῆς ἀγάπης – Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 30 Ἀπριλίου 2023

Τῶν Μυροφόρων (Μάρκ. ιε΄ 43 – ις΄ 8)

ΤΑ ΜΥΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

«Λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς ­σαββάτων ἔρχονται ­ἐπὶ τὸ μνημεῖον»

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων εἶναι ἕνας ὕμνος λατρείας καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν Κύριο. Οἱ μυροφόρες γυναῖκες, ὅπως ἀκούσαμε, ἔμειναν κοντά Του μέχρι τὸ τέλος, μέχρι τὴ Σταύρωση καὶ τὴν Ταφή του. Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὰ συγκλονιστικὰ ἐκεῖνα γεγονότα ἦταν ἐκεῖνες ποὺ ἔσπευσαν μὲ τρόπο μοναδικὸ νὰ ἐκφράσουν τὴ λατρεία καὶ τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὸν νεκρὸ Διδάσκαλό τους.

Ἂς δοῦμε λοιπὸν πῶς ἐκδήλω­σαν τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὸν Χρι­στὸ οἱ ἅγιες Μυροφόρες καὶ πῶς θὰ μιμηθοῦμε κι ἐμεῖς τὴν ἀγάπη τους αὐτή.

1. Ὁ πόθος τῶν Μυροφόρων

 Κυριακή 30 Ἀπριλίου 2023

Κυριακή τῶν Μυροφόρων.

(Μάρκ. 15, 43 – 16, 8).

«ἔρχονται ἐπί τό μνημεῖον» (Μάρκ. 16, 2).

Σήμερα, μέσα στήν ἀναστάσιμη χαρά τοῦ Πεντηκοσταρίου, κάνουμε μία πορεία ὅλοι μαζί πρός τόν ζωοδότη Χριστό. Τιμοῦμε τόν Ἰωσήφ ἀπό τήν Ἀριμαθαία καί τίς μυροφόρες γυναῖκες, πού ἔκαναν τόν τάφο τοῦ Ἰησοῦ σκοπό τῆς ζωῆς τους. Τιμοῦμε τά πρόσωπα πού τίμησαν τή θυσία καί τόν θάνατο τοῦ Διδασκάλου τους. Τιμοῦμε τό ἦθος καί τήν ἀγάπη αὐτῶν πού μέσα στήν πεσμένη ἀνθρωπότητα ἀπέδειξαν ὅτι πάνω ἀπό τά ἀμέτρητα ἀγκάθια τοῦ μίσους εὐωδιάζουν τά πανέμορφα τριαντάφυλλα τῆς ἀγάπης.

 Κυριακή των Μυροφόρων, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Μκ. ιε’ 43 – ιστ’ 8 (30-04-2023)

Πρεσβ. Ανδρέα Παπαμιχαήλ

Σήμερα, Κυριακή τρίτη από το Πάσχα, η Εκκλησία μας τιμά δυο ομάδες προσώπων: η πρώτη αποτελείται από δυο άνδρες, τον Ιωσήφ και το Νικόδημο, και η δεύτερη από τις μυροφόρες γυναίκες. Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος είναι αψευδείς μάρτυρες του πραγματικού θανάτου του Ιησού Χριστού και της ταφής Του και οι μυροφόρες είναι αυτές που άκουσαν πρώτες το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης και είχαν ακολούθως άμεση εμπειρία του Αναστάντος Κυρίου.

 «Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωμένον• ήγέρθη, ουκ εστίν ώδε• ίδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν»

 Κυριακή των Μυροφόρων, Αποστ. Ανάγνωσμα: Πράξεις των Αποστόλων στ’ 1-7 (30-04-2023)

Ηλιάνας Κάουρα, θεολόγου

Η αποστολική περικοπή της Κυριακής των Μυροφόρων είναι ειλημμένη από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όπως συμβαίνει σε όλη την περίοδο του Πεντηκοσταρίου. Σ’ αυτήν γίνεται αναφορά για την εκλογή των επτά διακόνων, αλλά μας δίνει συγχρόνως σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες για τη ζωή των πρώτων χριστιανών, της πρώτης Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ.

Η αποστολική περικοπή μας αναφέρει ότι τις μέρες, κατά τις οποίες οι Απόστολοι ασκούσαν το αποστολικό έργο του ευαγγελισμού, ο αριθμός των μαθητών αυξανόταν σημαντικά. Δημιουργήθηκε όμως πρόβλημα ότι κατά την καθημερινή διανομή τροφίμων δεν λαμβανόταν η δέουσα πρόνοια για τις ελληνόφωνες χήρες όσο για τις εβραιόφωνες.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

(Μαρκ. ιε΄ 43- ιστ΄ 8) (Πράξ. στ΄ 1-7)

Η ευλογημένη τόλμη

«τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο τω σώμα του Ιησού»

Χριστός Ανέστη αγαπητοί αδελφοί.

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή παρελαύνουν τα πρόσωπα που καταθέτουν προσωπική μαρτυρία για τα μεγάλα γεγονότα του Πάθους και της Ανάστασης του Κυρίου. Πρόκειται για τον ευσχήμονα βουλευτή Ιωσήφ, τον από Αριμαθαίας, και τον κρυφό μαθητή του Κυρίου, Νικόδημο. Ειδική μνεία γίνεται επίσης και για τις τρεις μυροφόρες γυναίκες, την Μαρία την Μαγδαληνή, την Μαρία, την μητέρα του Ιακώβου, και την Σαλώμη, την μητέρα των υιών Ζεβεδαίου, δηλαδή του Ιωάννη και του Ιακώβου.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

(Μάρκ. 15, 43–47 καί 16, 1–8)

«Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τρίτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῶν ἁγίων γυναικῶν Μυροφόρων ἑορτὴν ἑορτάζομεν· ἔτι δὲ μνείαν ποιούμεθα καὶ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας Ἰωσήφ, ὅς ἦν μαθητὴς κεκρυμμένος· πρὸς δὲ τούτοις καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου».

Δύο μόλις Κυριακές μετά τό Πάσχα καί τό μεγάλο γεγονός τῆς Ἀνάστασης ἀπό τούς νεκρούς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς παρουσιάζει τήν εὐαγγελική περικοπή τῶν Μυροφόρων γυναικῶν.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (30.04.2023)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

«ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις Πνεύματος» (Πράξ. 6, 3)

Στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα γίνεται λόγος γιὰ τὴν πρώτη χειροτονία Διακόνων ποὺ ἔκαναν οἱ Ἀπόστολοι. Καὶ εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ δοῦμε τὰ προσόντα ποὺ ζήτησαν νὰ ἔχουν οἱ ὑποψήφιοι, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀνελάμβαναν τὸ ἱερὸ ἔργο τῆς διακονίας τῶν πιστῶν. Σύμφωνα μὲ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, κατὰ τὶς πρῶτες κιόλας ἡμέρες τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, παρουσιάστηκαν καὶ τὰ πρῶτα παράπονα μεταξὺ τῶν πιστῶν. Συγκεκριμένα, στὰ βοηθήματα τῶν ἀπόρων χηρῶν γυναικῶν γίνονταν καὶ ὡρισμένες διακρίσεις. Οἱ χῆρες, ποὺ ἦσαν ξένες, διαμαρτύρονταν ὅτι τὶς παραμελοῦν καὶ τὶς παραγκωνίζουν, ἀφοῦ οἱ ὑπεύθυνοι δίνουν περισσότερα βοηθήματα στὶς ντόπιες.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Απόστολος: Πραξ. στ’ 1-7

Ευαγγέλιο: Μαρκ. ιε΄ 43-ιστ΄8

30 Απριλίου 2023

Παρά το ότι στο σημερινό ευαγγέλιο γίνεται αναφορά σε δυο σημαντικά γεγονότα που σχετίζονται με τον Ιησού και που είναι ο ενταφιασμός και η Ανάσταση Του, εν τούτοις η σημερινή Κυριακή είναι γνωστή ως Κυριακή των Μυροφόρων γιατί προβάλλει παράλληλα και τη στάση που τήρησαν απέναντι σ’ αυτά τα γεγονότα το Μυροφόρα πρόσωπα. Τα Μυροφόρα πρόσωπα υπήρξαν μάρτυρες, αλλά και πρωταγωνιστές των δυο αυτών γεγονότων. Ο μεν Ιωσήφ «τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού». Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη (Ιωάν. ιθ΄39), εκτός από τον Ιωσήφ συμμετέχει και ο Νικόδημος στην ταφή, ενώ η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλώμη, παρακολουθούν από μακριά που θα γίνει η ταφή και στη συνέχεια προσέρχονται με αρώματα για να προσφέρουν την πρέπουσα νεκρική τιμή. Άντρες και Γυναίκες πηγαίνουν με αρώματα με μύρα, εξ’ ου και «Μυροφόροι», ενώ οι γυναίκες θα γίνουν και οι πρώτοι μάρτυρες τα Αναστάσεως του Ιησού.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (30-4-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

  Ἐξακολουθοῦμε, χαρμοσύνως, νά ἑορτάζουμε τό μεγάλο καί κοσμοσωτήριο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Τό «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» ἀκούγεται ὅλες τίς Κυριακές, ἀλλά καί ὅλες τίς ἡμέρες μέχρι τῆς Ἀναλήψεως. Ἀλλά πότε εἰπώθηκε γιά πρώτη φορά; ποιά αὐτιά τό πρωτοάκουσαν;

Ὁ μακαριστός Ἐπίσκοπος Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης μᾶς λέει: «Ὅπως τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ δέν τήν ἔμαθαν πρῶτοι οἱ μεγάλοι καί ἰσχυροί καί πλούσιοι, ἀλλά οἱ ταπεινοί καί φτωχοί βοσκοί, ἔτσι καί τό μήνυμα γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν τό ἄκουσαν πρῶτοι οἱ ἐπιφανεῖς καί ἀξιωματοῦχοι, δέν τό ἄκουσαν οἱ ἰσχυροί ἄνδρες, δέν τό ἄκουσαν οὔτε καί αὐτοί οἱ μαθηταί τοῦ Χριστοῦ. Τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου τό ἄκουσαν πρῶτες ἀπ' ὅλους οἱ γυναῖκες, οἱ μυροφόρες γυναῖκες, καί πρός τιμήν αὐτῶν τῶν γυναικῶν εἶναι ἀφιερωμένη ἡ σημερινή Κυριακή, τρίτη Κυριακή ἀπό τό Πάσχα».

 Κήρυγμα Κυριακής των Μυροφόρων (30-04-2023)

«Επισκέψασθε ουν άνδρες εξ υμών μαρτυρουμένους»

Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αφιερωμένη σ’ όλους αυτούς που με θάρρος και πίστη, χωρίς φόβο και υπολογισμούς, φρόντισαν να περιποιηθούν και να κηδέψουν τον Μεγάλο Νεκρό. Νικόδημος, Ιωσήφ και γυναίκες Μυροφόρες εορτάζουν και τιμώνται από την Αγία μας Εκκλησία. Παράλληλα, η Εκκλησία μας στα πρόσωπα των Μυροφόρων Γυναικών τιμά γενικώς την κάθε ευσεβή γυναίκα που με την πίστη της και την ευσέβεια της γίνεται η πηγή των μελών της Εκκλησίας μας. Η μάνα, η σύζυγος, η αδελφή, αλλά και κάθε γυναίκα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας με την αφιέρωση της στον Χριστό μπορεί να γίνει η τροφοδότρια των μελών της.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 30-4-2023 «ΤΟΛΜΗ ΣΤΟ ΘΑΡΡΟΣ»

 «ΤΟΛΜΗ ΣΤΟ ΘΑΡΡΟΣ»

Δὲν ἦταν καὶ τόσο ἁπλό  τὸ διάβημα τοῦ Ἰωσήφ. Ἀντίθετα, ἦταν ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνο νὰ παρουσιασθεῖ σὲ μιὰ τόσο τραγικὴ στιγμὴ  ἀνοικτὰ φίλος ἑνὸς καταδίκου, ποὺ συγκὲντρωσε τὸ μίσος τῶν ἀρχόντων. Μποροῦσε νὰ τοῦ στοίχισει τὴν περιουσία καὶ τὴν ὑπόληψή του, πιθανῶς καί τήν ἴδια του τήν ζωή.  Ὁ Ἰωσὴφ ὅμως, παραμερίζει τοὺς φόβους καὶ μὲ τόλμη προχωρεῖ ἐκεῖ ποὺ ἡ συνείδηση τὸν καλεῖ. Ἀργότερα βλέπουμε νά ἀκολουθοῦν τὸ παράδειγμά του καὶ μερικὲς ἄλλες μορφές, οἱ Μυροφόρες. Νύχτα ξεκινοῦν κι ἀψηφοῦν τοὺς κινδύνους, πλησιάζοντας τὸ μνῆμα ποὺ φρουροῦν Ρωμαίοι στρατιῶτες.

Σάββατο 22 Απριλίου 2023

 Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος

Λάμπρος Σκόντζος, Θεολόγος

Η αγία μας Εκκλησία έχει να επιδείξει νέφη Μαρτύρων. Μυριάδες πιστοί βασανίστηκαν και έχυσαν το αίμα τους για την πίστη του Χριστού, την  σώζουσα πίστη της Εκκλησία μας. Πολλοί από αυτούς χαρακτηρίζονται ως Μεγαλομάρτυρες, διότι βασανίστηκαν περισσότερο από τους άλλους και έδειξαν μεγάλη ανδρεία. Ένας από αυτούς είναι και ο λαοφιλής άγιος Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος, ο οποίος έλαβε και την προσωνυμία Τροπαιοφόρος, διότι κατατρόπωσε τους διώκτες του ειδωλολάτρες και θριάμβευσε έτσι η χριστιανική πίστη, στα μάτια των ισχυρών της εποχής του.

 2023 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 23 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (Ιω. 20, 19-31)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στη Λυγιά στις 4/5/2003)

Πώς αντιδρούμε εμείς

Κάθε φορά που έχουμε μία οποιαδήποτε εορτή στην Εκκλησία μας, γιορτάζουμε το μυστήριο της σωτηρίας μας. Σκοπός των εορτών είναι να δοξάζουμε τον Θεό για την απέραντη ευσπλαχνία Του, για το ενδιαφέρον Του για μας, για την σωτηρία μας, για την καλωσύνη του. Αυτή την αγάπη Του, την βλέπουμε από μια διαφορετική σκοπιά κάθε γιορτή. Όλες όμως οι γιορτές είναι για να ανοίξει ο νους και η καρδιά μας, να καταλαβαίνουμε σωστά το μεγάλο μυστήριο της ευσέβειας και της σωτηρίας μας.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ

Πρώτη Κυριακή ἡ σημερινή μετά τήν ἑορτή τῶν ἑορτῶν, τό Ἅγιο Πάσχα, τήν διάβασή μας δηλαδή ἀπό τήν δουλεία τῆς ἁμαρτίας στήν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

Μάλιστα, ἐφέτος συμπίπτει νά συνεορτάζεται καί ὁ ἅγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στήν ἁγιοτόκο Καππαδοκία ἀπό γονεῖς περιφανεῖς περί τά τέλη τοῦ 3ου μ.Χ. αἰ. Ἀνῆλθε σύντομα στά ἀνώτερα στρατιωτικά ἀξιώματα. Μέ παρρησία διαμαρτυρήθηκε ὅταν ὁ αὐτοκράτορας Διοκλητιανός, μεταξύ ἄλλων μέτρων ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀπαγόρευσε στούς χριστιανούς νά κατέχουν πολιτικά ἀξιώματα, ἐνῶ ὅσοι παρέμεναν σταθεροί στήν πίστη ἔρχονταν ἀντιμέτωποι μέ τόν θάνατο. Ὁ Γεώργιος δέν δίστασε νά ὁμολογήσει τόν Χριστό, ὡς τόν μόνο ἀληθινό Θεό, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑποστεῖ φρικτά μαρτύρια καί, τέλος, νά ἀποκεφαλισθεῖ.

 Κυριακή 23 Ἀπριλίου 2023

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ.

(Ἰω. 20, 19 – 31).

«φέρε τόν δάκτυλόν σου ὧδε καί ἴδε τά χεῖράς μου, καί φέρε τήν χεῖρά σου καί βάλε εἰς τήν πλευράν μου» (Ἰω. 20, 27).

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Αὐτό φωνάζουμε χαρούμενα ἐδῶ καί μία ἑβδομάδα τά πιστά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερα ἀνέτειλε μία ἀπό τίς πιό ὄμορφες Κυριακές τοῦ ἔτους. Ἡ σημερινή Κυριακή σάν κάτοπτρο καθρεπτίζει τή χαρά καί τή δόξα τῆς προηγούμενης Κυριακῆς καί γίνεται ἡ φυσική της προέκταση καί ἀντανάκλαση. Τότε βιώσαμε τή Λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Σωτήρα. Σήμερα ὁ Ἀναστημένος Λυτρωτής διαπερνάει τίς κλειδωμένες πόρτες τῆς ἀνθρωπότητας καί μέ τήν ἀναστάσιμη παρουσία Του ἐπισφραγίζει τόν θρίαμβο ἐναντίον τοῦ θανάτου. Ἀνάσταση ἔχουμε καί πάλι σήμερα. Ὁ Νικητής τοῦ θανάτου ἔρχεται νά μᾶς μιλήσει, νά μᾶς προσκαλέσει καί νά μᾶς προκαλέσει νά Τόν ψάξουμε.

 Κυριακή του Αντίπασχα (Του Θωμά), Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Ιω. κ’ 19-31, (23-04-2023)

Πρεσβυτέρου Χαρίτωνος Θεοδώρου

Διαπιστώνει κανείς διαβάζοντας την παρούσα Ευαγγελική περικοπή ότι ο Θωμάς διακατέχεται από αισθήματα λύπης αλλά και αμφισβήτησης και φαίνεται να είναι πιο συγκλονισμένος με το δράμα ου Γολγοθά σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές. Πολλά τα ερωτήματα που ταλαιπωρούν τον εσωτερικό κόσμο του Θωμά , όπως αφού ο Διδάσκαλος( Ιησούς Χριστός)  ανέστησε νεκρούς, θεράπευσε ασθενείς τώρα γιατί δεν είχε την δύναμη να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του; Η λύπη του Θωμά γινόταν ακόμα πιο μεγαλύτερη όταν άκουγε τους υπόλοιπους μαθητές να του διαβεβαιώνουν ότι την ημέρα της εγέρσεως εκ των νεκρών περί το απόγευμα της Κυριακής  εμφανίστηκε ο Κύριος το υπερώον  «των θυρών κεκλεισμένων» και αφού τους χαιρέτησε δείχνοντας τους και τις τρύπες των καρφιών αλλά και τις πληγές  του είχε φάει μαζί τους και τους έδωσε το ιδιαίτερο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος  να συγχωρούν αμαρτίες. Όταν τα έλεγαν όλα αυτά οι μαθητές έλαμπε το πρόσωπο τους από μεγάλη χαρά.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

(Ιωάν. κ΄ 19-31)  (Πραξ. ιβ’ 1-11)

Ομολογία Πίστεως

“ο Κύριός μου και ο Θεός μου”

Χριστός Ανέστη.   

Κλεισμένοι στο υπερώο των Ιεροσολύμων ήταν οι δέκα μαθητές (απουσίαζε ο Θωμάς).  Και αυτό γιατί τους διακατείχε μεγάλος φόβος μετά από τα όσα έζησαν κατά τη διάρκεια του Πάθους του Διδασκάλου τους. Κυρίως μετά το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως ο κίνδυνος καταδίωξής τους ήταν ιδιαίτερα έντονος. Έτσι εξηγείται γιατί το βράδυ της Αναστάσεως ήταν τρομοκρατημένοι και βρίσκονταν σε αμηχανία για το τί έπρεπε να πράξουν.  Ξαφνικά όμως και χωρίς να ανοίξει η πόρτα του υπερώου εμφανίσθηκε ο Αναστάς Κύριος και είπε: “Ειρήνη υμίν”. Βέβαια δεν εμφανίσθηκε με το φθαρτό ανθρώπινο σώμα, αλλά με το νέο, το άφθαρτο.  Η εμφάνιση αυτή συνδέεται πιο πολύ με την ανάγκη να τους ενημερώσει και να τους διαβεβαιώσει ότι το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, στο οποίο είχαν κληθεί να γίνουν συνεργοί, θα συνεχιζόταν. Για να τους στηρίξει στην πίστη και να μην τους αφήσει περιθώρια αμφιβολιών, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά Του για να δουν τα σημάδια των πληγών Του που άφησε στο σώμα Του η Σταύρωση.

 Κυριακή του Θωμά

«Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων … διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν»

Χριστός Ἀνέστη!

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ σήμερα ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ὅλη ἡ φύση πάλλει ἀπό τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ μαθητές του ὅμως, ὅπως ἀκούσαμε στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἦταν κατατρομαγμένοι, γεμάτοι φόβο, καί μάλιστα εἶχαν σφαλισμένες τίς πόρτες τοῦ ὑπερώου, ὅπου εἶχαν συναχθεῖ. Καί τότε τί ἔγινε; Ὁ ἀναστημένος Κύριος στάθηκε στή μέση τῶν μαθητῶν, ἐμφανίσθηκε ἀναπάντεχα καί τούς χαιρέτησε: Εἰρήνη σέ σᾶς.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

«νῦν οἶδα ἀληθῶς» (Πράξ. 12, 11)

Τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀναφέρεται στὸ μαρτύριο τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου, ἀλλὰ καὶ τὴν φυλάκιση τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου καὶ τὴν ἀπελευθέρωσή του δι’ ἀγγέλου.

Παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν ρήση «καὶ ὁ Πέτρος γενόμενος ἐν ἑαυτῷ εἶπεν· νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλε Κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ», θὰ ἐκφράσουμε λίγες ταπεινὲς σκέψεις περὶ ἀληθείας.

Ὁ θεῖος Δημιουργὸς εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ τὴν ἀλήθεια ἀγαπᾶ καὶ τὴν ἀλήθεια διακηρύσσει πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. «ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστι», εἶπε ὁ Κύριος στὸν Πατέρα Του κατὰ τὴν ἀρχιερατική Του προσευχὴ. «Πιστὸς δὲ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. 1, 18).

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ)

Απόστολος: Πράξ. ε΄ 12 - 20

Ευαγγέλιο: Ιω. κ΄19 - 31

23 Απριλίου 2023

Βρίσκονταν, χωρίς αμφιβολία, σε απελπιστικά αδιέξοδα οι Μαθητές του Χριστού.

Τα γεγονότα του Πάθους του Χριστού είχαν κλονίσει τις ελπίδες τους για τη λύτρωση του Ισραήλ. Το μένος του πλήθους τους έκαμε να κλειστούν στο υπερώο σε μια στάση αναμονής.

Μερικά μηνύματα, από το πρωί της μεγάλης εκείνης ημέρας της Μιάς των Σαββάτων, έριξαν κάποιες ελπίδες, τα συναισθήματα, όμως, ήταν ακόμα αλληλοσυγκρουόμενα. Οι πληροφορίες των Μυροφόρων ότι «εωράκασι τον Κύριον» δεν τους φάνηκαν πιστευτές. Τις απέδωσαν σε γυναικείες φαντασιώσεις. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης έτρεξαν στο μνημείο, αλλά δεν είδαν τον Χριστό. Είδαν κενό τον τάφο. Άνοιξε μέσα τους το παράθυρο της ελπίδας, αλλά υπήρχαν και αμφιβολίες. Ο Λουκάς και ο Κλεόπας τους διαβεβαίωσαν ότι τον συνάντησαν στον δρόμο προς την Εμμαούς και ότι «εγνώσθη αυτοίς εν τη κλάσει του άρτου». Μα μήπως έπεσαν και αυτοί θύματα αυθυποβολής;

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (23-04-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

     «Ὅταν εἰσῆλθε ὁ Σωτήρ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ἐκεῖ ὅπου εἶχαν συγκεντρωθεῖ οἱ μαθητές του καί ἐξῆλθε πάλι μέ τόν ἴδιο τρόπο, ἀπουσίαζε μόνο ὁ Θωμᾶς. Ἦταν κι αὐτό ἔργο τῆς θείας οἰκονομίας, ὥστε ἡ ἀπουσία τοῦ μαθητοῦ νά γίνει πρόξενος περισσοτέρας ἀσφαλείας καί βεβαιότητος», μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, καί συνεχίζει: «Διότι, ἐάν παρευρίσκετο ὁ Θωμᾶς, δέν θά ἀμφέβαλλε. Καί ἄν δέν ἀμφέβαλλε, δέν θά ζητοῦσε νά περιεργασθεῖ. Ἐάν δέν ζητοῦσε, δέν θά ψηλαφοῦσε. Καί ἐάν δέν ψηλαφοῦσε, δέν θά ἀνεκήρυττε τόν Χριστό Κύριον καί Θεόν. Ἐάν δέν τόν εἶχε ἀποκαλέσει Κύριον καί Θεόν, ἐμεῖς δέν θά εἴχαμε διδαχθεῖ νά τόν δοξολογοῦμε μέ τόν τρόπον αὐτόν. Ὥστε καί μέ τήν ἀπουσία του ὁ Θωμᾶς μᾶς ποδηγέτησε (καθοδήγησε) πρός τήν ἀλήθεια καί μέ τήν παρουσία του ὕστερα μᾶς βεβαίωσε περισσότερο στήν πίστη».

 Κήρυγμα Κυριακής του Θωμά (23.04.2023)

 «Και επέβαλον τας χείρας τας χείρας αυτών επί τους αποστόλους» (Απόστολος: Πράξ. 5, 12-20)

Αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη!

Λαμπρή και χαρμόσυνη αυτή η αναστάσιμη περίοδος που διανύουμε, «πάντα πεπλήρωται φωτός» ψάλει η αγία μας Εκκλησία. Η Ανάσταση του Κυρίου μας νικάει τον θάνατο, νικάει το κακό, στο σκοτάδι παίρνει την θέση του το φως. «Φως Χριστού φαίνει πάσι» ακούμε καθ’ όλη την διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής στις προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες.

«Το φως εκ του τάφου ανέτειλε» για να φωτίσει «τον ουρανό και την γη και τα καταχθόνια. Εορταζέτω πάσα κτίσις την έγερσιν Χριστού».

 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 23-4-2023 «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΖΩΗΣ»

Ἡ ἄνοιξη εἶναι Ἀνάσταση. Σέ ἀνοιξιάτικη περίοδο συνέβη τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως. Τότε πού ἀπό τόν τάφο τοῦ χειμώνα ἀνασταίνεται μία νέα φύση, τότε καί ἀπό τό καινό μνημεῖο ἀναστήθηκε ὁ Χριστός, ἡ καινή κτίσις, ἡ νέα ζωή. Τότε πού ἀπό τή νεκρή φύση ἀνθοῦν τά λουλούδια, τότε καί ἀπό τόν τάφο ἄνθισε  Ἐκεῖνος, πού εἶναι τό εὐωδέστερο λουλούδι.

Ἀλλά καί ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἄνοιξη. Εἶναι τό ἄνοιγμα μιᾶς νέας ζωῆς. Κλει

Τετάρτη 19 Απριλίου 2023


  ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΘΩΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Κυριακή του Θωμά Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Κυριακή του Θωμά: Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Ἡ Πρώτη Κυριακή μετά τό Πάσχα Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Ἡ Πρώτη Κυριακή μετά τό Πάσχα Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Διδαχή την Κυριακή του Αντίπασχα για τον Χριστιανισμό Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ

Κυριακή του Θωμά Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

Κυριακή του Θωμά Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος

Ο άπιστος Θωμάς π. Αλέξανδρος Σμέμαν

Ο Θωμάς Lev Gillet

Η καλή απιστία π. Φιλόθεος Φάρος

Κυριακή του Θωμά: Αντίπασχα π. Θωμάς Χόπκο

«Ὤ, καλὴ ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ!» Γεώργιος Δορμπαράκης

Η απιστία του Θωμά και η απιστία η δική μας π. Πινακούλας, Αντώνιος

῾Η δυσπιστία τοῦ Θωμᾶ καί οἱ ἀναλλοίωτοι μαθητές METR. ΑΝΤΗΟΝΥ ΒLΟΟΜ

Η Κυριακή του Θωμά † Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Η καινούργια κτίση † Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ Ἀρχιμ. Αντώνιος Ρωμαῖος

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ Ἰωάννου Φουντούλη

Ἀπιστία καὶ θεία συγκατάβαση π.Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης

Οι Σύγχρονοι Θωμάδες. +Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἕνα σπουδαιότατο εὐαγγέλιο † ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Προσέγγιση τοῦ Κυρίου μὲ τίμια πάλη καὶ περίλυπη ἀγάπη


Δευτέρα 17 Απριλίου 2023


 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἀργά βαδίζει ὁ Χριστός Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Τό Κέλυφος τοῦ Θανάτου: Τά κόκκινα αὐγά καί ἡ Ὑποκρισία Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

«Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει» Ἁγίου Ἀμφιλοχίου, Ἐπισκόπου Ἰκονίου

ΣΤΗ ΦΩΤΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης

Κατήχηση ιδ´ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

Κατήχηση ιη΄ Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων

Μελέτη Εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, Τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

Λόγος εἰς τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἀνάστασιν Ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου

Κατηχητικός Λόγος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Σπάζοντας τά δεσμά τοῦ θανάτου Fr. ΑΝΤΗΟΝΥ ΒLΟΟΜ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Metr. Anthony Bloom

Σημεῖα καί πτυχές τῆς πασχάλιας γιορτῆς. Κάλλιστος Γουέαρ

Ἀνάσταση! Ὁ θρίαμβος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἀρχιμ. Εὐσέβιου Βίττη

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ-Ἱστορικὴ ἐξέλιξη Γεωργίου Ἀντουράκη

Ἡ ἑρμηνεία τῆς εἰκόνας τῆς Ἀναστάσεως Χρήστου Γ. Γκότση

Τό χριστιανικόν ἑορτολόγιον, Παναγιώτη Σκαλτσή

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΧΟΛΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ἡ Κυριακή του Πάσχα Fr.Lev Gillet

Πρὸς Ἐμμαούς Fr. Lev Gillet

῾H ζῶσα ζωὴ- Ἡ εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως Ὀλιβιὲ Κλεμὰν

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΠΑΣΧΑ π. Βασιλείου Ἰ. Καλλιακμάνη

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Πάσχα-Ἱστορικές, θεολογικὲς καὶ λειτιουργικὲς ἐπισημάνσεις Παναγιώτη Ι. Σκαλτσή

Ὁ Θάνατος τοῦ Θεοῦ καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἀνθρώπου Παναγιώτη Νέλλα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ πεμπτουσία τῆς θείας ἀποκαλύψεως Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης

Ἀνέστη Χριστός, ἡ δοκιμασία τοῦ λογικοῦ Φ. Κόντογλου

Ἡ Εὐλογία τῆς Κατάλυσης τοῦ Πάσχα

Ἡ Πασχαλινή Λαμπάδα

 Ἡ Εὐλογία τῆς Κατάλυσης τοῦ Πάσχα

Τό στάδιο τῆς τῆς νηστείας τῶν πενήντα ἡμερῶν ἔχει πλέον ὁλοκληρωθεῖ. Ὁ χριστιανός πού εἶχε στήν ἀρχή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀναλάβει τόν ἀγώνα κατά τῶν παθῶν, ἔχει ἤδη χρησιμοποιήσει, κατά δύναμιν, τό ὅπλο τῆς ἐγκρατείας, ὑπακούοντας στόν Ὑμνωδό πού τόν καλοῦσε λέγοντας:

«..μή ζηλώσωμεν τούς ἐχθρούς τοῦ Δεσποτικοῦ Σταυροῦ, θεοποιοῦντες τήν γαστέρα· ἀλλ’ ἀκολουθήσωμεν τῷ διά νηστείας ἡμῖν τήν κατά τοῦ διαβόλου νίκην ὑποδείξαντι, Σωτῆρι τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

(Ἁπόστιχον Ἰδιόμελον Ἑσπερινοῦ Πέμπτης Α΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν).

 Ἡ Πασχαλινή Λαμπάδα

«Πασχαλινή Λαμπάδα εἶναι ἔθιμο πού ἔχει σχέση μέ τήν παράδοση τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας νά τελεῖ τό Βάπτισμα τῶν νέων μελῶν Της τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως.

Πράγματι, ἡ ἀρχαία Ἐκκλησία τελοῦσε τό Βάπτισμα τῶν φωτιζομένων τέκνων Της τή νύκτα τῆς Ἀναστάσεως. Μέ τήν ἔναρξη τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας γινόταν ἡ τελετή τοῦ ἀνάματος τῶν λαμπάδων, τό πλῆθος τῶν ὁποίων, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας, «ἔκανε τή μυστική διανυκτέρευση τῶν πιστῶν πιό φωτεινή κι ἀπό τήν πιό φωτόλουστη ἡμέρα» (ΒΕΠΕΣ 24, 182).

 ῾H ζῶσα ζωὴ- Ἡ εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως

Ὀλιβιὲ Κλεμὰν

Ἡ ἀληθινὴ εἰκόνα τῆς Ἀνάστασης εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς εἰς Ἅδου καθόδου, εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς τῶν ὅλων ἀναστάσεως. Ὁ θριαμβεύων Χριστός, περιβεβλημένος τὸ φῶς τῆς δόξας Tου, ποὺ ὑποδηλώνει τὴν ὑπερβατικότητά του, θρυμματίζει κάτω ἀπὸ τὰ πόδια Του τὶς πύλες τοῦ ἅδη, παίρνει τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα, ὄχι ἀπὸ τὸ χέρι, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν καρπὸ τοῦ χεριοῦ, ‒‒παίρνει δηλαδὴ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ τὸν καθένα μας—καὶ τοὺς κάνει νὰ ἀναπετάσουν κυριολεκτικὰ ἔξω ἀπὸ τοὺς τάφους τους. Ἀπὸ τότε, μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ παντοῦ στὸν κόσμο (ἀλλά, στὴν πραγματικότητα, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ποὺ φέρει μέσα της τὸν κόσμο), τὸ Χέρι τοῦ Χριστοῦ δὲν ἔπαψε νὰ σχίζει τὰ σκοτάδια, καί, ἔτσι ὅπως εἶναι διάτρητο,νὰ μᾶς χαρίζει “τὸ Φῶς τῆς Ζωῆς”.

 Ἀργά βαδίζει ὁ Χριστός

 Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Μιά µητέρα µὲ ρώτησε πρόσφατα: Ὑπάρχει ἀνάσταση τῶν νεκρῶν; Ὁ γιός της µαχόταν νότια τοῦ Μπίτολ καὶ σκοτώθηκε. Ἐκείνη περπατοῦσε στό πεδίο τῆς µάχης καὶ ξέθαβε τὸν ἕνα τάφο µετὰ τὸν ἄλλο,γιά νά βρεῖ τὸν γιό της. Οἱ νεκροὶ κείτονταν ἤδη πολὺ καιρὸ κάτω ἀπὸ τὸ χῶµα καὶ ἦταν ὅλοι ἴδιοι µεταξὺ τους καί ἴδιοι µὲ τὸ χῶµα. Ἡ µητέρα γνώρισε τὸν γιό της ἀπὸ ἕνα περιλαίµιο στό στῆθος. Δέν µποροῦσε πιὰ νά τὸν γνωρίσει ἀπὸ τὸ πρόσωπο. Ἀκόµα καὶ τὸ ροῦχο φαινόταν πιὸ ἀθάνατο ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο πού τὸ φοροῦσε.

 Σπάζοντας τά δεσμά τοῦ θανάτου

Fr. ΑΝΤΗΟΝΥ ΒLΟΟΜ

Σέ μία ἀπό τίς ᾿Επιστολές του, ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει ὅτι, ἄν ὁ Χριστός δέν ἔχει ἀναστηθεῖ, τότε ἐμεῖς εἴμαστε οἱ πλέον ἀξιοθρήνητοι τῶν ἀνθρώπων…

Πράγματι, ἄν δέν ἔχει ἀναστηθεῖ, θά ἤμαστε ἀξιολύπητοι, διότι ὅλη μας ἡ πίστη, ὅλο αὐτό πού ὀνομάζουμε πνευματική ἐμπειρία μας καί ὅλη ἡ ζωή πού οἰκοδομοῦμε πάνω σ’ αὐτήν δέν θά ἦταν τίποτε ἄλλο παρά μιά αὐταπάτη, ἕνα ψέμα, μιά ψευδαίσθηση. ᾿Εμεῖς ὅμως εἴμαστε οἱ εὐτυχέστεροι τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδή ὄντως ὁ Χριστός ᾿Ανέστη. Καί αὐτό ὄχι ἁπλῶς ἑκατοντάδες καί χιλιάδες ἀλλά ἑκατομμύρια ἀνθρώπων τό γνωρίζουν ἀπό προσωπική καί ἄμεση ἐμπειρία.

 Τό Κέλυφος τοῦ Θανάτου: Τά κόκκινα αὐγά καί ἡ Ὑποκρισία

 Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Πόσο ὄμορφα ὁ λαός μας στά Βαλκάνια διακοσμεῖ αὐγά! Τόσο πιό ὄμορφα γιά νά στολίση τό Πάσχα. Γιά νά αὐξήση τήν χαρά τοῦ Πάσχα. Γιά νά κάνη τούς φιλοξενουμένους του πιό εὐτυχεῖς. Κάποτε μάλιστα τά βαμμένα αὐγά ἀποτελοῦν πραγματικά ἔργα τέχνης. Ἄν τά βαμμένα αὐγά διατηρηθοῦν πάρα πολύ, σαπίζουν ἐσωτερικά καί ἀναδίδουν μιά ἀνυπόφορη δυσοσμία ἤ στό τέλος στεγνώνουν ἐντελῶς.

Τότε εἶναι πού τό χρωματισμένο κέλυφος διατηρεῖ μέσα του τόν θάνατο.

 Ὁ Θάνατος τοῦ Θεοῦ καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἀνθρώπου

Παναγιώτη Νέλλα

Ὁ θάνατος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἕνα ἀπό τά κεντρικά θέματα ὄχι μόνο τῆς σύγχρονης δυτικῆς φιλοσοφίας καί λογοτεχνίας, ἀλλά καί τῆς ἴδιας τῆς θεολογίας. Τά τελευταῖα χρόνια γράφτηκαν χιλιάδες σελίδες σχετικές μ᾽ αὐτό, ἀνέβηκαν ἔργα στό θέατρο, γυρίσθηκαν ταινίες, τό θέμα ξέφυγε ἀπό τά μελετητήρια τῶν εἰδικῶν καί ἀπασχολεῖ τό εὐρύτερο κοινό. Τό σύντομο αὐτό δοκίμιο ἔχει σκοπό νά δώσει, στήν ἀρχή μιά γενική ἐνημέρωση καί μιά ἑρμηνεία γιά τό φαινόμενο, καί νά προσπαθήσει στή συνέχεια, ἀφοῦ τό τοποθετήσει μέ βάση τά ὀρθόδοξα κριτήρια, νά σκιαγραφήσει τή συμβολή, πού θά μποροῦσε νά προσφέρει ἡ Ὀρθοδοξία συμμετέχοντας στή σχετική συζήτηση.

 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Metr. Anthony Bloom

Ἂν ὑπάρχει ἕνα γεγονὸς τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ τὸ ὁποῖο νὰ χωρεῖ στὴν ἐμπειρία μας αὐτὸ εἶναι ἡ Ἀνάσταση. Ὁλόκληρη ἡ πίστη μας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση διότι, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν», καὶ τότε «ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμὲν» (A΄ Κορ. 15. 14, 19). Ἂν ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει ἀναστηθεῖ τότε δὲν εἶναι ὁ Μεσσίας τοῦ κηρύγματός μας, οὔτε Αὐτὸς ποὺ ὁ ἴδιος διακήρυξε τὸν Ἑαυτό Του νὰ εἶναι· στὴν περίπτωση αὐτὴ πιστεύουμε σὲ ἕνα ψέμα καὶ ἡ ζωὴ στὴν ὁποία ἀποβλέπουμε, ἡ ζωὴ ἐκείνη τὴν ὁποία γνωρίζουμε ἐμπειρικὰ μέσα στὶς ψυχές, τὰ σώματα, τὴν ἐκκλησιαστική μας ζωή, δὲν εἶναι παρὰ μία ἀπάτη καὶ ἕνα ψέμα.

 Πρὸς Ἐμμαούς

Fr. Lev Gillet

Προς Εμμαους1«…Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ ῾Ιερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα ᾿Εμμαούς … Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς…» (Λουκ. κδ΄, 13-15)

Ἀξίζει πράγματι νὰ μελετήσουμε, νὰ ἐξετάσουμε καλύτερα τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς πλησίασε τὸν Κλεόπα καὶ τὸν ἄλλο μαθητὴ καθ’ ὁδὸν πρὸς Ἐμμαούς.

Τὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια περιγράφουν πολλοὺς τρόπους, μὲ τοὺς ὁποίους πλησίαζε ὁ Χριστὸς τοὺς ἀνθρώπους, ἢ οἱ ἄνθρωποι ἔσπευδαν νὰ πλησιάσουν τὸν Χριστό. Κάποιες φορές, οἱ ἄνθρωποι πηγαίνουν πρὸς τὸν Χριστό. Κάποιες ἄλλες, ὁ Χριστὸς πηγαίνει πρὸς τοὺς ἀνθρώπους· τοὺς πλησιάζει κατὰ πρόσωπο, ἄμεσα. Ἄλλοτε, ὁ Χριστὸς προχωρεῖ μὲ δική του πρωτοβουλία, εἰσέρχεται, παρεμβάλλεται στὸ δρόμο τους, στὴν πορεία τῆς ζωῆς τους, καὶ τοὺς περιμένει. Ἔτσι ὁ Ἰησοῦς, καθήμενος «ἐπὶ τοῦ φρέατος τοῦ Ἰακὼβ» προσκαρτεροῦσε, ἀνέμενε τὴν Σαμαρείτιδα νὰ ἔλθει.

 Σημεῖα καί πτυχές τῆς πασχάλιας γιορτῆς.

Κάλλιστος Γουέαρ (Ἐπίσκοπος Διοκλείας)

Ἡ πασχάλια χαρά

Τό Πάσχα, ἡ γιορτή τῆς Ἀνάστασης τοῦ Σωτῆρος, εἶναι, πάνω ἀπ’ ὅλα μιὰ γιορτή μεγάλης χαρᾶς. Ὅταν ὁ ἀναστημένος Χριστός συναντᾶ τίς μυροφόρες καθώς φεύγουν ἀπό τό μνῆμα, τό πρῶτο πράγμα πού τούς λέει εἶναι ἡ λέξη «Χαίρετε». Ὅσον ἀφορᾶ σ’ αὐτή τήν πασχάλια χαρά, τρία σημεῖα ἔχουν ἰδιαίτερη ἀξία: εἶναι χαρά προσωπική, εἶναι χαρά συμπαντική καί εἶναι χαρά εὐχαριστιακή.

 Ἀνέστη Χριστός, ἡ δοκιμασία τοῦ λογικοῦ

Φ. Κόντογλου

Ἡ πίστη τοῦ χριστιανοῦ δοκιμάζεται μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ σὰν τὸ χρυσάφι στὸ χωνευτήρι. Ἀπ᾿ ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ πλέον ἀπίστευτο πράγμα, ὁλότελα ἀπαράδεκτο ἀπὸ τὸ λογικό μας, ἀληθινὸ μαρτύριο γιὰ δαῦτο. Μὰ ἴσια-ἴσια, ἐπειδὴ εἶναι ἕνα πράγμα ὁλότελα ἀπίστευτο, γιὰ τοῦτο χρειάζεται ὁλόκληρη ἡ πίστη μας γιὰ νὰ τὸ πιστέψουμε. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι λέμε συχνὰ πὼς ἔχουμε πίστη, ἀλλὰ τὴν ἔχουμε μονάχα γιὰ ὅσα εἶναι πιστευτὰ ἀπ᾿ τὸ μυαλό μας. Ἀλλὰ τότε, δὲν χρειάζεται ἡ πίστη, ἀφοῦ φτάνει ἡ λογική. Ἡ πίστη χρειάζεται γιὰ τὰ ἀπίστευτα.

 Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ πεμπτουσία τῆς θείας ἀποκαλύψεως

Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης,

Στήν ἐποχὴ μας λησμονεῖται ἡ ἀνάσταση. Παραμερίζεται ἀκόμα καὶ ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι καὶ οἱ ἐπιστήμονες πού ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἀνθρωπίνη ψυχὴ δέν τὴν ἀντιμετωπίζουν συνήθως ὡς ὀντολογικὸ στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ μᾶλλον ὡς βιολογικὴ λειτουργία του. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ζεῖ καὶ πεθαίνει χωρὶς καμία ἰδιαίτερη προοπτικὴ πέρα ἀπὸ τὴν βιολογικὴ ὕπαρξη καὶ τὴν βιογραφικὴ δραστηριότητά του. Μέσα στό πλαίσιο αὐτὸ δέν εἶναι δύσκολο νά κατανοηθεῖ καὶ ἡ διάχυτη ἀπαισιοδοξία του, ὅσο καὶ ἂν θέλει καὶ προσπαθεῖ νά ἀφήσει τὴν ἐλπίδα του νά πεθάνει τελευταία.

 Ἀνάσταση! Ὁ θρίαμβος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

 Ἀρχιμ. Εὐσέβιου Βίττη.

 «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστίν». Ὅσο κι ἄν μᾶς φαίνεται κατανοητή ἡ φράση αὐτή καί ὁ προσδιορισμός τοῦ νοήματός της, ὅμως ἀποτελεῖ μυστήριο, γιατί μυστήριο εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, μέ τόν ὁποῖο ταυτίζεται. Ὅσο ἄπειρος εἶναι ὁ Θεός, τόσο ἄπειρη εἶναι καί ἡ ἀγάπη του. Καί ὅσο λίγο κατανοοῦμε τό Θεό, τόσο λίγο μποροῦμε νά κατανοήσουμε καί τό νόημα αὐτῆς τῆς φράσεως, ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη στήν ὁλότητά του, γιατί ξεπερνάει τά ὅρια τῆς περιορισμένης μᾶς λογικῆς. Μένουν ὅμως κάποια στοιχεῖα καί μερικά περιθώρια κατανοήσεως κάποιων ἐκδηλώσεων τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τόσο στή σύνολη δημιουργία, ὅσο καί στή σχέση τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο. Ἀλλιῶς δέ θά εἶχε νόημα ἡ ὁμιλία αὐτή.

 ΣΤΗ ΦΩΤΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

 Ἁγίου  Γρηγορίου Νύσσης

«Εὐλογητός ὁ Θεός» (Λουκ. 1, 68). Ἄς ἐπαινέσουμε σήμερα τόν Μονογενή Θεό τόν δημιουργό τῶν οὐρανίων, αὐτόν πού ἔσκυψε πάνω στίς μυστικές λαγόνες τῆς γῆς καί μέ τίς φωτοφόρες ἀκτίνες του φώτισε ὅλη τήν οἰκουμένη. Ἄς ὑμνήσουμε σήμερα τήν ταφή τοῦ Μονογενοῦς, τήν ἀνάσταση τοῦ Νικητῆ, τή χαρά τοῦ κόσμου, τή ζωή τῶν λαῶν (Ἰω. 16, 20. Λουκ. 2, 10). Ἄς ὑμνήσουμε σήμερα αὐτόν πού φόρεσε τήν ἁμαρτία (Β´ Κορ 5, 21). Ἄς εὐφημήσουμε σήμερα τόν Θεό Λόγο, πού ντρόπιασε τή σοφία τοῦ κόσμου (Α´ Κορ. 1, 20), ἐπιβεβαίωσε τήν ἀναγγελία τῶν προφητῶν, συγκέντρωσε τήν ὁμάδα τῶν ἀποστόλων, διάδωσε τήν κλήση τῆς Ἐκκλησίας καί τή χάρη τοῦ Πνεύματος. Γιατί νά, ἐμεῖς πού κάποτε ἤμαστε ξένοι ἀπό τήν ἐπίγνωση τοῦ Θεοῦ (Ἐφ. 2, 13.19), γνωρίσαμε τό Θεό καί ἐκπληρώθηκε ὅ,τι ἔχει γραφεῖ: «θά θυμηθοῦν καί θά στραφοῦν στόν Κύριο ὅλα τά πέρατα τῆς γῆς καί θά πέσουν νά τόν προσκυνήσουν ὅλες οἱ φυλές τῶν λαῶν» (Ψαλμ. 21, 28).

 Κατήχηση ιδ´

Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

 Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά ῾Ιεροσόλυμα, πάνω στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως «ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς καί καθίσαντα ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός». Γίνεται καί ἀνάγνωση ἀπό τήν πρώτη ᾿Επιστολή πρός Κορινθίους: «Σᾶς ὑπενθυμίζω, ἀδελφοί, τό Εὐαγγέλιο πού σᾶς κήρυξα» (Α´ Κορ. 15, 1) κ.τ.λ. «῞Οτι ἀναστήθηκε τήν τρίτη ἡμέρα, σύμφωνα μέ τίς Γραφές» (Α´ Κορ. 15, 4) καί ὅσα σχετικά ἀκολουθοῦν στόν ἴδιο στίχο.

 Κατηχητικός Λόγος

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Εἴ τις εὐσεβής καί φιλόθεος, ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καί λαμπρᾶς πανηγύρεως.

Εἴ τις εὐγνώμων, εἰσελθέτω χαίρων εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου αὐτοῦ.

Εἴ τις ἔκαμε νηστεύων, ἀπολαυέτω νῦν τό δηνάριον.

Εἴ τις ἀπό τῆς πρώτης ὥρας εἰργάσατο, δεχέσθω σήμερον τό δίκαιον ὄφλημα.

Εἴ τις μετά τήν τρίτην ἦλθεν, εὐχαρίστως ἑορτασάτω.

Εἴ τις μετά τήν ἕκτην ἔφθασε, μηδέν ἀμφιβαλλέτω˙ καί γάρ οὐδέν ζημειοῦται.

Εἴ τις ὑστέρησεν εἰς τήν ἐνάτην, προσελθέτω, μηδέν ἐνδοιάζων.

 Κατήχηση ιη΄

Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων  

 Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά ῾Ιεροσόλυμα καί ἀναφέρεται στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως· «Σέ Μία, ῾Αγία, Καθολική ᾿Εκκλησία καί στήν ἀνάσταση τοῦ σώματος καί στήν αἰώνια ζωή».῾Η ἀνάγνωση εἶναι ἀπό τόν προφήτη ᾿Ιεζεκιήλ, στό χωρίο πού λέει· «Καί φανερώθηκε σέ μένα τό χέρι τοῦ Κυρίου καί μέ πῆρε μέ τό Πνεῦμα τοῦ Κυρίου καί μέ ἔβαλε στή μέση τῆς πεδιάδας καί αὐτή ἦταν γεμάτη μέ ἀνθρώπινα ὀστᾶ» ( ᾿Ιεζ. 37,1) καί ὅσα σχετικά ἀκολουθοῦν.  

 Μελέτη Εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου,

Τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Μελέτη, Εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, εἰς τήν ὁποίαν χρεωστοῦμεν νά συγχαρῶμεν.

Α. Μέ τόν ἀναστάντα Χριστόν, Β’ Μέ τήν ἁγιωτάτην Μητέρα Του, Γ’ Μέ τό σῶμα μας.

Συλλογίσου ἀγαπητέ, ὅτι παρακινούμενοι ἡμεῖς ἀπό τόν προφήτην Δαυίδ ὅπου λέγει νά ἀγαλλώμεθα εἰς τήν ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.«αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. ριζ’ 23) ἔχομεν χρέος ἐν πρώτοις νά συγχαρῶμεν τόν Ἰησοῦν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος εἰς τήν χαρμόσυνόν Του Ἀνάστασιν ἀπέκτησε πάλιν μέ κέρδος ἄπειρον ὅλα ἐκεῖνα ὅπου εἶχε χάσει εἰς τό πάθος Του. Τέσσαρα πράγματα εἶχε χάσει τότε: τήν χαράν, τήν ὡραιότητα, τήν τιμήν καί τήν ζωήν. Τώρα δέ ὅπου ἀνέστη ἀνέλαβε τήν ζωήν, ἀλλά τί λογῆς ζωήν; Μίαν ζωήν ὅπου ἐθανάτωσε τελείως τόν θάνατον καί διά τοῦτο θέλει εἶναι διά πάντα ζωή μοναχή, χωρίς νά φοβῆται νά λάβῃ ἄλλην μίαν φοράν θάνατον.«Χριστός ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν οὐκ ἔτι ἀποθνήσκει.θάνατος αὐτοῦ οὐκ ἔτι κυριεύει» (Ρωμ. στ’ 9). Ἀνέλαβε τήν τιμήν καί ἐξουσίαν, ἐπειδή Ἐκεῖνος ὁ ἴδιος ὅπου πρό ὀλίγου ἐλογίζετο ὀλιγώτερον παρά ἄνθρωπος καί ἐκαταφρονεῖτο χειρότερον παρά ἕνας σκώληξ, τώρα ἀνασταίνεται καί ἀρχίζει νά βασιλεύῃ ἐν τῷ οὐρανῷ καί ἐν τῇ γῇ.

 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.

Πῶς εἶναι ἤ πῶς γίνεται μέσα μας ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί μέ αὐτήν ἡ ἀνάσταση τῆς ψυχῆς.

Ἐπίσης ποιό εἶναι τό μυστήριο αὐτῆς τῆς ἀναστάσεως.

1. Ἀδελφοί καί πατέρες, ἤδη τό Πάσχα, ἡ χαρμόσυνη ἡμέρα, πού προκαλεῖ κάθε εὐφροσύνη καί εὐτυχία, καθώς ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔρχεται τήν ἴδια ἐποχή τοῦ χρόνου πάντοτε, ἤ καλύτερα γίνεται κάθε ἡμέρα καί συνεχῶς μέσα σ᾿ αὐτούς πού γνωρίζουν τό μυστήριό της, ἀφοῦ γέμισε τίς καρδιές μας ἀπό κάθε χαρά καί ἀνεκλάλητη ἀγαλλίαση (Λουκ. 1, 14), ἀφοῦ ἔλυσε μαζί καί τόν κόπο ἀπό τήν πάνσεπτη νηστεία ἤ, γιά νά πῶ καλύτερα, ἀφοῦ τελειοποίησε καί συγχρόνως παρηγόρησε τίς ψυχές μας, γι᾿ αὐτό καί μᾶς προσκάλεσε ὅλους μαζί τούς πιστούς, ὅπως βλέπετε, σέ ἀνάπαυση καί εὐχαριστία, πέρασε. Ἄς εὐχαριστήσουμε λοιπόν τόν Κύριο, πού μᾶς διαπέρασε ἀπό τό πέλαγος (Σοφ. Σολ. 10, 18) τῆς νηστείας καί μᾶς ὁδήγησε μέ εὐθυμία στόν λιμένα τῆς ἀναστάσεώς Του.

 ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

 Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

1. «Θά σταματήσω εἰς τόν φυλάκιόν μου», λέγει ὁ θαυμάσιος Ἀββακούμ (Ἀββακ. 2, 1). Καί ἐγώ θά σταματήσω μαζί του σήμερα ἐπάνω εἰς τήν ἐξουσίαν καί τήν διορατικήν ἱκανότητα τήν ὁποίαν μοῦ ἔχει δώσει τό Πνεῦμα, καί θά κατοπτεύσω καί θά ἀναγνωρίσω ὅ,τι θά μοῦ φανερωθῇ καί ὅ,τι θά λεχθῇ πρός ἐμέ. Καί ἐσταμάτησα καί κατόπτευσα. Καί νά ἄνδρας ὁ ὁποῖος κάθεται ἐπάνω εἰς τά νέφη καί ὁ ὁποῖος εἶναι πανύψηλος. Ἡ ὄψις του εἶναι ὁμοία πρός τήν ὄψιν ἀγγέλου καί ἡ στολή του ὡσάν λάμψις ἀστραπῆς ἡ ὁποία σχίζει τόν οὐρανόν (πρβλ. Ναούμ 2, 5). Καί ἐσήκωσε τήν χεῖρα του πρός τήν ἀνατολήν καί ἐφώναξε μέ δυνατήν φωνήν (ἡ φωνή του ἦταν ὡσάν φωνή σάλπιγγος καί γύρω του ὑπῆρχε πλῆθος ἀπό μίαν οὐρανίαν στρατιάν) καί εἶπε:

 Λόγος εἰς τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἀνάστασιν

Ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου 

 Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης ὁ τριήμερος ἀνέτειλε σήμερα κι᾽ ὁλόκληρη ἐφώτισε τήν πλάση. Ὁ τριήμερος καί προαιώνιος Χριστός, τό τσαμπί τοῦ σταφυλιοῦ, βλάστησε καί τόν κόσμο πλημμύρισε ἀπό χαρά. Τήν ἀβασίλευτην αὐγή ἄς δοῦμε. Πρίν ἔρθη ἡ αὐγή, ἄς τή δοῦμε σήμερα καί ἀπ᾽ τή φωτοπλημμύρα ἄς γεμίσουμε ἀπό χαρά. Τίς πόρτες τοῦ Ἅδη ἀνοίγει ὁ Χριστός καί οἱ νεκροί σηκώθηκαν σά νά κοιμοῦνταν. Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός πού ἀνασταίνει τούς πεσμένους καί ἀνάστησε μαζί Του τόν Ἀδάμ.

Σάββατο 8 Απριλίου 2023

 2023 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 9 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ (Ἰωάν. 12, 1-18)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ὁμιλίας στό Νέο Γοργόμυλο, τήν 1/5/1983)

Αν ξέραμε τη δύναμη του Θεού...

Το πιό πολύτιμο από όλα τα κέρδη που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος είναι ο εκκλησιασμός. Είναι χίλιες φορές προτιμότερο να πας την Κυριακή στη θεία Λειτουργία, παρά να αποκτήσεις πολλές χρυσές λίρες. Λέγει ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Ο κόπος της Κυριακής δεν είναι ευλογημένος». Δηλαδή η προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος ξεχνώντας τον Θεό για να αποκτήσει επίγεια πράγματα, είναι κατάρα που μπαίνει μέσα στο σπίτι και το διαλύει. Γι’ αυτό είναι φωτισμός Θεού, το να πηγαίνει ο άνθρωπος την Κυριακή στην Εκκλησία.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Ἡ σημερινή ἀποστολική περικοπή μᾶς βοηθᾶ νά ἐννοήσουμε ὅτι ἀπό τήν σταυρική Θυσία καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἐκπηγάζουν ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη καί ἡ εὐχαριστία πρός τόν Θεό.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρεται στήν ἐν Κυρίῳ χαρά, ὡς καρπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, καί στό εὐχαριστιακό ἦθος τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο γεμίζει τήν ὕπαρξή του μέ τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ «τήν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν» (Φιλ. 4,7). Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ξεπερνάει κάθε σκέψη, δηλαδή εἶναι ἀσύλληπτη στήν ἀνθρώπινη διάνοια. Διότι δέν πρόκειται μόνο γιά τό αἴτημα ἁρμονικῆς συνυπάρξεως μεταξύ τῶν λαῶν ἤ γιά τό εἰρηνικό πλαίσιο κοινωνικῆς διαβιώσεως τῶν ἀνθρώπων˙ οὔτε γιά κάτι πού στηρίζεται σέ τυπικά σχήματα ἤ ἐγκόσμια καθεστῶτα.

 Κυριακή τῶν Βαΐων 

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 9 Ἀπριλίου 2023, των Βαΐων (Ἰωάν. ιβ΄ 1-18)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

«Ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου»

Κυριακὴ τῶν Βαΐων. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς εἰσέρχεται στὰ Ἱεροσόλυμα, ὅπου πλῆθος ἀνθρώπων Τὸν ὑποδέχεται μὲ ἐνθουσιασμό, κρατώντας κλαδιὰ ἀπὸ φοινικιὲς καὶ φωνάζοντας: Δόξα σ᾿ Αὐτὸν ποὺ ὑποδεχόμαστε. Εὐλογημένος νὰ εἶναι Αὐτὸς ποὺ ἔρχεται ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὸν Κύριο. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἔνδοξος Βασιλιὰς τοῦ Ἰσραὴλ ποὺ τόσο καιρὸ περιμέναμε.

Ὁ Κύριος ὅμως δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὶς ἐπευφημίες. Εἰσέρχεται στὴν πόλη ταπεινά, καθισμένος πάνω σ᾿ ἕνα που­λάρι, ὅπως τὸ εἶχε προφητεύσει αἰῶ­νες πρὶν ὁ προφήτης Ζαχαρίας: Μὴ φοβᾶσαι, Ἱερουσαλήμ, κόρη τοῦ ὄρους Σιών. Ὁ Βασιλιάς σου ἔρχεται καθισμένος πάνω σ᾿ ἕνα γαϊδουράκι. Βασιλιὰ προσδοκοῦσαν οἱ Ἰουδαῖοι. Ἀλλὰ ὁ Βασιλιὰς ποὺ ὑποδέχθηκαν, ἦταν ἀλλιώτικος. Δὲν ἔμοιαζε μὲ κανέναν ἄλλο βασιλιὰ αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

 Κυριακή 9 Ἀπριλίου 2023

Κυριακή τῶν Βαῒων.

(Ἰω. 12, 1 – 18).

«...ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ» Ἰωάν. 12, 13.

Μεγάλη Δεσποτική ἑορτή ἑορτάζει σήμερα ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία καί λαμπρά πανήγυρις κάνει τήν Ἐκκλησία νά χαίρεται καί νά σκιρτάει.

Ὁ Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος, ὁ Παλαιός τῶν ἡμερῶν, ὁ Παντοδύναμος τοῦ Σύμπαντος Δημιουργός, ὁ Κύριος κάθε δόξας, ὁ ἀποκεκρυμμένος καί ταυτόχρονα ἀποκεκαλυμμένος Θεός τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης ἐπιβαίνει «ἐπί πώλου ὄνου», γιά νά εἰσέλθει στήν ἀγαπημένη του πόλη, νά σφαγιασθεῖ καί νά θριαμβεύσει, νά σταυρωθεῖ καί ν’ ἀναστηθεῖ, νά δώσει τέλος στήν κοσμοκρατορία τοῦ διαβόλου καί ἀρχή στή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

 Κυριακή των Βαΐων, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Ιω. ιβ’ 1-18, (09-04-2023)

Πρεσβυτέρου Φιλίππου Φιλίππου

Κυριακή των Bαΐων η σημερινή  και το ευαγγελικό ανάγνωσμα το οποίο ακούσαμε, αναφέρεται στη θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Όσοι παρακολουθήσαμε τα ευαγγελικά αναγνώσματα που διαβάστηκαν κατά τις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, γίναμε μάρτυρες τις πορείας που ακολούθησε ο Χριστός προς τα Ιεροσόλυμα. Μέσα από αυτή την πορεία φανερώνει αρκετές φορές αυτά τα οποία πρόκειται να ακολουθήσουν στα Ιεροσόλυμα, τη σύλληψη του το πάθος του τον θάνατο αλλά και την ένδοξο ανάσταση του. Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες τις αρχής όλων αυτών με την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα.

Το δείπνο στην οικία του Λαζάρου και η άλειψη του Χριστού με μύρο

 Κυριακή των Βαΐων, Αποστ. Ανάγνωσμα: Φιλιπ. δ΄ 4-9 (09-04-2023)

Διακόνου Επιφανίου Παπαντωνίου

Η αρχαία μακεδονική πόλη των Φιλίππων, ήταν Ρωμαϊκή αποικία, καθώς σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς (Πραξ.16,22). Προς αυτή γράφει ο Απ. Παύλος από τη Ρώμη κατά την διάρκεια της πρώτης φυλακίσεως του. Η προς Φιλιππησίους επιστολή, χαρακτηρίζεται ως η πλέον προσωπική και τρυφερή επιστολή, ενώ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η επιστολή της χαράς, αφού η χαρά αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα στα οποία αναφέρετε.

Πορεία προς το Πάθος

 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 – ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

(Ιωάν. ιβ΄ 1-18)  (Φιλιπ. δ’ 4-9)

Σταυροαναστάσιμη πορεία

«Ευλογημένος ο ερχόμενος»

Κυριακή των Βαΐων σήμερα και θυμούμαστε το μεγάλο γεγονός της εισόδου του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα. Πράγματι είχε λαμπρό και μεγαλοπρεπή χαρακτήρα.  Εξόχως, η υμνολογία της Εκκλησίας μας εμπεριέχει το βασιλικό και θριαμβευτικό στοιχείο, το οποίο αναδύεται εναργώς μέσα από το πλούσιο περιεχόμενό της.  Αλλά και το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας εμφανίζει τον Βασιλέα των βασιλέων να εισέρχεται στην αγία πόλη σε μια πορεία κατάργησης του θανάτου και ανάδειξης του λαμπροφόρου μηνύματος της Αναστάσεως.  Στην πορεία αυτή τα όπλα της νίκης και του θριάμβου είναι «τα πάθη τα σεπτά», ο  Σταυρός και η Ανάσταση. 

Ωσαννά…

 ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ἐπίκαιρη Ὁμιλία, ὑπό τοῡ πρωτ/ρου π.Λάμπρου Χ.Τσιάρα.

(8-9 Ἄπριλίου 2023)

 Ἀγαπητοί ἀδελφοί.

 Μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς καί πρό τῆς εἰσόδου μας στή Μ.Ἑβδομάδα, ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει δυό χαρμόσυνα γεγονότα: τήν ἀ ν ά σ τ α σ η τ ο ῦ Λ α ζ ά ρ ο υ καί τ ή ν θ ρ ι α μ β ε υ τ ι κ ή ε ἲ σ ο δ ο τ ο ῦ Χ ρ ι σ τ ο ῦ σ τ ά Ἱ ε ρ ο σ ό λ υ μ α.

 Ὁ Κύριος, γνωρίζοντας, ὅτι ἡ «ὥρα» του νά δοξασθεῖ «ἐλήλυθεν», ἀφήνει τή βόρεια περιοχή τῆς Γαλιλαίας καί κατεβαίνει νοτιότερα, μέ προορισμό τήν Ἱερουσαλήμ, ἐνόψει καί τῆς ἐπικείμενης ἑορτῆς τοῦ Πάσχα. Γνωρίζει καί προλέγει στούς μαθητές του «τά μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν», καί τελεῖ ἐν πλήρει ἐπιγνώσει τῆς ἀποστολῆς του, ὃτι «ἐξῆλθε νικῶν καί ἳνα νικήσῃ»(Ἀποκ.6,2).

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

«τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις» (Φιλ. 4,5)

Ἡ θριαμβευτικὴ εἴσοδος τοῦ Κυρίου στὰ Ἱεροσόλυμα ἔχει πανηγυρικὸ χαρακτήρα. Καὶ ἐνῶ, βρισκόμαστε στὰ πρόθυρα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἡ ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως ἀποτελεῖ ἤδη ἀκλόνητη βεβαιότητα. Ταυτόχρονα, οἱ πρακτικὲς συστάσεις ποὺ ἀπευθύνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στοὺς Φιλιππησίους ἀναφέρονται σὲ οὐσιώδεις πλευρὲς τῆς χριστιανικῆς ζωῆς καὶ ἡ τήρησή τους συνιστᾶ τὴν πλέον ἐνδεδειγμένη προετοιμασία τῶν Χριστιανῶν γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὸν ἑορτασμὸ τῶν μεγάλων καὶ ὑπερφυῶν γεγονότων τῆς πίστεως‧ τοῦ σταυρικοῦ Πάθους καὶ τῆς Ζωηφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Απόστολος Φιλιπ. δ΄4 - 9

Ευαγγέλιο Ιω. ιβ΄ 1 - 18

9 Απριλίου 2023

Έξι μέρες πριν το Πάσχα των Ιουδαίων, ο Χριστός βρίσκεται στη Βηθανία, όπου του παρατίθεται ευχαριστήριο δείπνο. Στο τραπέζι βρίσκεται και ο ίδιος ο Λάζαρος, τον οποίο ο Κύριος είχε αναστήσει. Την επόμενη μέρα ο Χριστός εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα, όπου πλήθος κόσμου τον υποδέχεται πανηγυρικά.

Εκεί στο δείπνο της Βηθανίας, συμβαίνουν δύο αντικρουόμενα αλλά και αξιοσημείωτα γεγονότα. Από την μια, η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, χρησιμοποιώντας ένα πολύτιμο άρωμα, αλείφει τα πόδια του Χριστού και τα σκουπίζει με τα ίδια της τα μαλλιά. Ενώ, από την άλλη, ένας από τον στενό κύκλο του Χριστού, κατακρίνει έντονα την πράξη αυτή, θεωρώντας ότι το πολύτιμο αυτό άρωμα θα μπορούσε να πωληθεί ακριβά και το αντίτιμο να δοθεί στους φτωχούς. Ο ευαγγελιστής Ιωάννης, μας διασώζει ότι αυτός ήταν ο Ιούδας ο Ισκαριώτης.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (09-04-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Μεγάλη πλέον ἡ σπουδή, τήν Κυριακή αὐτή, πρό τοῦ ἑκουσίου Πάθους τοῦ Λυτρωτή μας, ἑκούσια καί ἐμεῖς νά ὁμοιάσουμε φιλότιμα μέ τούς ἀπειρόκακους παῖδες (τά νήπια ὡς πρός τήν κακία) τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὁ ψαλμωδός Δαβίδ βλέποντας τήν σημερινή σκηνή τῆς εἰσόδου τοῦ Λυτρωτοῦ μας στά Ἱεροσόλυμα, βοᾶ πρός τόν Κύριον: «Ἐκ στόματος νηπίων καί θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον». Καί ὁ Δεσπότης Χριστός παρακινεῖ τούς λαούς: «Ἄφετε τά παιδία ἔρχεσθαι πρός με». Πώς ἔπραξαν τά παιδιά; Σέ τί μεγάλα καί ἐξαίσια μᾶς προκαλεῖ ἡ στάση τους;

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 9-4-2023

«Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΕΙΟ ΠΑΘΟΣ»

Σάν πελώρια κύματα τά πλήθη τῆς Ἱερουσαλήμ τρέχουν νά ὑποδεχθοῦν τόν Μεσσία. «Ὡσαννά! ὡσαννά!», ξεσποῦν οὐρανομήκεις οἱ ζητωκραυγές. Δόξα καί τιμή στόν Σωτήρα πού φθάνει. «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ὁ Χριστός ὅμως γνωρίζει πόσο θολές εἶναι οἱ πηγές τοῦ ἐνθουσιασμοῦ τοῦ ὄχλου, πόσο ἐπιφανειακά εἶναι τά αἰσθήματά του. Τά γεγονότα πού ἀκολούθησαν ὑπογράμμισαν μέ ἀφάνταστη τραγικότητα τήν ἀλλοπρόσαλλη καί ἐγωπαθῆ ψυχολογία τῶν μαζῶν. Ὅταν εἶδαν ὅτι τά πράγματα δέν ἐξελίχθηκαν ὅπως περίμεναν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς δέν ἀνακηρύχθηκε βασιλιάς, ὁ ἐνθουσιασμός τους μεταβλήθηκε σέ ἀποκαρδίωση καί περιφρόνηση. Οἱ πολλοί τόν ἐγκατέλειψαν, ἀρκετοί δέ δίστασαν νά σμίξουν τίς φωνές τους μέ τούς φανατικούς ἐχθρούς Του μπροστά στόν Πιλάτο:  «Ἆρον, ἆρον, σταύρωσον αὐτόν».