ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 20 Ιουλίου 2024


ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
Κυριακὲς Ματθαίου. Κυριακὴ Δ΄ Ματθαίου

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 3

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 4

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom

Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης 1

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης 2

π. Αθανασίου Μυτιληναίου

 Κυριακή Δ’ Ματθαίου

Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

[Ρωμ. 6, 18-23]

«Ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ (: Κι έτσι, αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, γίνατε δούλοι στην αρετή)» [Ρωμ. 6, 18]. Εδώ δείχνει δύο δωρεές του Θεού, και την απελευθέρωση από την αμαρτία, και την υποδούλωση στην αρετή, πράγμα που είναι καλύτερο από κάθε ελευθερία. Γιατί ο Θεός έκανε το ίδιο, όπως θα έκανε κάποιος αν, παραλαμβάνοντας ένα ορφανό παιδί που μεταφέρθηκε από τους βαρβάρους στην χώρα τους, δεν το ελευθέρωνε μόνο από την αιχμαλωσία, αλλά και γινόταν γι΄ αυτό πατέρας προνοητικός και το ανέβαζε στην πιο μεγάλη τιμή. Αυτό ακριβώς έγινε και σε μας. Γιατί όχι μόνον μας ελευθέρωσε από τα παλαιά κακά, αλλά και σε αγγελική ζωή μας οδήγησε, και άνοιξε για μας δρόμο άριστης διαγωγής, αφού μας παρέδωσε στην ασφάλεια της αρετής, θανάτωσε τα παλαιά κακά, νέκρωσε τον παλαιό μας άνθρωπο και μας οδήγησε στην αιώνια ζωή[…].

 2024 ΙΟΥΛΙΟΥ 21 – ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ (Ματθ. 8, 5-13)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Κήρυγμα στο Δρυόφυτο, στις 9/7/1995)

Η επίκληση του ονόματος του Κυρίου

Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, ότι ο Κύριος πήγε στην Καπερναούμ. Εκεί τον συνάντησε ένας Εκατόνταρχος. Σαν να λέμε ο Διευθυντής της Αστυνομίας της πόλεως. Του είπε: «Διδάσκαλε, έχω τον υπηρέτη μου, άρρωστο. Θέλω κάτι να κάνω γι’ αυτόν. Είναι πολύ καλός άνθρωπος και δεν θέλω να χαθεί».

Απαντά ο Χριστός: «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω».

Ας σταθούμε στα πρώτα λόγια του εκατοντάρχου: «Κύριε, έχω τον υπηρέτη μου άρρωστο».

Τι έκανε ο εκατόνταρχος; Πήγε και επικαλέστηκε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εμείς, τι ήλθαμε να κάνουμε στην Εκκλησία;

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΣΤΗ

Ὁ Κύριος στήν ἐπί γῆς παρουσία Του ἄρχισε νά φανερώνει στόν κόσμο τήν δύναμή Του, κηρύττοντας καί θαυματουργώντας, ἀλλά καί νά μορφώνει τούς μαθητές Του κατά τήν Ἑαυτοῦ εἰκόνα, μεταδίδοντάς τους θεῖο λόγο καί πνευματικά χαρίσματα.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. η΄ 5-13) (Ρωμ. στ΄ 18- 23)

Πίστεως αναβάσεις

«Αμήν λέγω υμίν, ουδέ εν τω Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον»

Βαθύτερα μηνύματα πνευματικής ευωδίας απορρέουν μέσα από τη συζήτηση του Χριστού με τον εκατόνταρχο. Στη βαθύτερη διάστασή τους καλείται ο άνθρωπος να εντρυφήσει προκειμένου να αναδειχθεί σε ύπαρξη με βαθύτερο νόημα και περιεχόμενο. Ειδικότερα, κρίνεται ως υποδειγματική η συναίσθηση της αναξιότητας που εκφράζει η φωνή του ρωμαίου αξιωματικού: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου». Βέβαια, αυτή ακριβώς η συναίσθηση δεν είναι άσχετη με την πίστη που εκδηλώνει όταν λέει με νόημα στον Κύριο:  «Πες μόνο ένα λόγο και θα γίνει καλά ο δούλος μου».

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (21.07.2024)

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

«ἐκ τῶν χωρῶν συνήγαγεν αὐτούς, ἀπό ἀνατολῶν καί δυσμῶν» (Ψαλμ. 106,3).

Πρίν ἀπό πολλούς αἰῶνες, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἔψαλε γεμᾶτος ἀπό ἔνθεο ζῆλο ὁ ἱερός Δαβίδ: «Ἄς δοξολογήσουν τόν Θεό οἱ Ἰσραηλίτες, πού τούς ἀπάλλαξε ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ ἐχθροῦ καί τούς ἐλύτρωσε, καί ἀπό τίς διάφορες ξένες χῶρες τούς ἐπανέφερε στήν πατρίδα τους, ἀπό ἀνατολῶν καί δυσμῶν, ἀπό βορρᾶ καί νότου» (στίχος 2 καί 3). Ὁ παρών Ψαλμός «τήν τε Ἰουδαίων ἐλευθερίαν προθεσπίζει καί τήν πάντων τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν προσαγορεύει» σημειώνει ὁ ἱερός Θεοδώρητος. Τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶχε προετοιμάσει τούς στενόψυχους Ἰουδαίους, ὅτι ἡ σωστική ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου ἦταν προορισμένη γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.

 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (21-07-2024)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Τό σημερινό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα μᾶς παρουσιάζει τήν ὑποδειγματική πίστη ἑνός ἀνθρώπου πού μνημονεύεται διά μέσου τῶν αἰώνων. Πρόκειται γιά τόν Ρωμαῖο ἑκατόνταρχο, πού εἶχε ἀξίωμα ἀντίστοιχο μέ τοῦ σημερινοῦ λοχαγοῦ τοῦ στρατοῦ.

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024

 Ἡ μεγάλη ἀπάτη 

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 21 Ἰουλίου 2024, Δ΄ Ματθαίου (Ρωμ. ς΄ 18-23)

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ

«Τὰ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος»

Ἡ μεγαλύτερη συμφορὰ ποὺ συν­έ­βη στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία καὶ συνεχίζει νὰ συμβαίνει, εἶναι ἡ ἁμαρτία. Αὐτὴ ἐξέτρεψε καὶ ἐκτρέπει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν τροχιὰ στὴν ὁποία τὸν ἔθεσε ὁ Θεός. Αὐτὴ τὸν ἀπομάκρυνε καὶ τὸν ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν προορισμό του, τὸν Δημιουργό του. Κι ὅμως αἰῶνες τώρα ὁ ἄνθρωπος τυφλά, θὰ λέγαμε, παραδίδεται σ᾿ αὐτὴν καὶ τὴν ἀκολουθεῖ σὰν ὑπνωτισμένος. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λοιπόν, γιὰ νὰ μᾶς ἀφυπνίσει ἀπὸ τὸν λήθαργο αὐτό, μᾶς φωνάζει ὅτι ἡ ἀμοιβή, μὲ τὴν ὁποία πληρώνει ἡ ἁμαρτία ἐκείνους ποὺ τὴ διαπράττουν, εἶναι ὁ θάνατος. Μὲ ἀφορμὴ τὸν λόγο αὐτὸ τοῦ Ἀποστόλου ἂς δοῦμε στὴ συνέχεια πῶς πα­ρουσιάζεται στὸν ἄνθρωπο ἡ ἁμαρ­­τία καὶ ποιές εἶναι οἱ συνέπειές της.

1. Ἡ ἁμαρτία δελεάζει

 Κυριακή Δ΄ Ματθαίου, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Ματθ. η’ 5-13 (21-07-2024)

Πρωτ. Φιλίππου Φιλίππου

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει στην ευαγγελική περικοπή τη συνάντηση του Ιησού με κάποιο Ρωμαίο στρατιωτικό και το θαύμα της θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου. Το θαύμα, αυτό της θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου, έγινε αμέσως μετά την επί του όρους ομιλία. Αξιοσημείωτο στο θαύμα αυτό του Ιησού Χριστού, είναι ότι αυτό έγινε χάρη στη θαυμαστή πίστη ενός ειδωλολάτρη αξιωματικού του ρωμαϊκού στρατού, ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη θεραπεία του δούλου του. Το αξιοσημείωτο είναι, ότι δεν ενδιαφέρθηκε για τη θεραπεία ενός συγγενικού του προσώπου, αλλά για το δούλο του. Είναι μάλιστα άξιο αναφοράς ότι την εποχή εκείνη οι δούλοι δεν είχαν καμιά αξία.

 Κυριακή Δ΄ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα: Ρωμ. στ΄ 18-23 (21-07-2024)

Το σημαντικό αυτό κείμενο του αποστόλου Παύλου αναφέρεται σε δύο αντιδιαστελλόμενους όρους, έννοιες και καταστάσεις της ζωής του ανθρώπου, τη δουλεία και την ελευθερία. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει εμπειρικά, τόσο τη δουλεία, όσο και την αμαρτία, ανάλογα με τις επιλογές του. Όταν, όμως, παρομοιάζει τη δουλεία με την αμαρτία δεν εννοεί την ηθική στάση και συμπεριφορά του ανθρώπου με πράξεις αμαρτωλές ηθικιστικού περιεχομένου, αλλά την οντολογική σημασία της αμαρτίας, που σημαίνει την άρνηση του Θεού, την απιστία και την υποταγή του ανθρώπου στα του κόσμου και στην ειδωλολατρία. Επομένως, η απελευθέρωση από την αμαρτία και η υποδούλωση στη δικαιοσύνη δεν είναι τίποτε άλλο από την εγκατάλειψη της ειδωλολατρίας, τότε, από τους Ρωμαίους, ή και από οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, και την υπαγωγή τους στη δικαιοσύνη του Χριστού, την είσοδό τους στη χάρη της Εκκλησίας, την αποδοχή της εν Χριστώ αλήθειας, αποκαλύψεως και σωτηρίας.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου. (Ματθ. η΄ 5 -13)

21 Ιουλίου 2024

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι μόνο σε δύο περιπτώσεις το Ευαγγέλιο μάς λέει ότι ο Χριστός μας θαύμασε για κάτι. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για την πίστη! Για την αξιοθαύμαστη δύναμή της, αλλά και για την τραγική απουσία της. Στην πρώτη περίπτωση ανήκει το επεισόδιο του Εκατοντάρχου της Καπερναούμ που μας διηγείται τόσο παραστατικά ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μέσω της σημερινής ευαγγελικής περικοπής: «ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε…».

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 21-7-2024 «Η ΛΥΤΡΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ»

«Η ΛΥΤΡΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ»

Κάνουν συγκλονιστικὴ ἐντύπωση τὰ λόγια τοῦ ἑκατοντάρχου τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς: «Κύριε, δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ σὲ δεχτῶ στὸ σπίτι μου. πὲς ὅμως μόνο ἕναν λόγο, καὶ θὰ γιατρευτεῖ ὁ δοῦλος μου».

Νὰ τὸ πρῶτο βῆμα τῆς λυτρώσεως: ἡ συναίσθηση τῆς ἀναξιότητας, τὸ ξεγύμνωμα τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀπὸ ὅλα τὰ ὀχυρὰ ποὺ κτίζουμε συνήθως γιὰ νὰ σταθοῦμε μὲ πολλὲς ἀξιώσεις μέσα στὴ ζωή, νὰ δείξουμε στοὺς ἄλλους τὴν δύναμή μας, νὰ πείσουμε καὶ μᾶς τοὺς ἴδιους γιὰ τὴν ὑπεροχή μας. Κι ὅλα αὐτὰ τὰ ὀχυρὰ ὄχι μόνο μᾶς ἀποξενώνουν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας, γιατί μᾶς κάνουν νὰ συμπεριφερόμαστε διαφορετικὰ ἀπ’ ὅ,τι εἴμαστε στὴν πραγματικότητα, ἀλλά καί ἐμποδίζουν τὴν πραγματικὴ ἐπικοινωνία μας μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους.

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024

ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Μητροπολίτου Νικαίας

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης 2

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης 3

π. Αθανασίου Μυτιληναίου 1

π. Αθανασίου Μυτιληναίου 2

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 1

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 2

 Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου: Αγώνας υπέρ του Ορθοδόξου φρονήματος 

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 19-7-1981

«Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν».

Υπάρχει, αγαπητοί μου, μία τάσις εις τους ανθρώπους, ένεκα ακριβώς αυτής της πεσμένης των καταστάσεως, να αλλοιώνουν πάντοτε την αλήθειαν. Υπάρχει η τάσις να βάζουν πολλοί το υποκείμενό τους μέσα εις το αντικείμενον· με αποτέλεσμα να επέρχεται μία αλλοίωσις, μία φθορά. Φυσικά αυτό είναι αποτέλεσμα του εγωισμού του ανθρώπου, ο οποίος εγωισμός είναι ο πυρήνας της αμαρτίας που υπάρχει στον κάθε άνθρωπο, απόγονο του Αδάμ, που είναι πεσμένος. Περιττό να σας πω ότι αυτό υπάρχει και εις τον διάβολον. Ο διάβολος, ακριβώς κατεξοχήν υπερήφανος, δεν θα ήθελε ποτέ να δεχθεί την αλήθειαν του Θεού, όπως προσφέρεται, αλλά θα ήθελε να βάλει το υποκείμενό του μέσα. Και να διαστρέψει την αλήθειαν του Θεού.

 2024 14 Ιουλίου ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (Ματθ. 5, 14-19)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

 Κήρυγμα στή Μυρσίνη στίς 17/7/2005

ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 Ἡ ἀληθινή μεγαλωσύνη

            Συνήθως δέν θέλουμε νά ἀκοῦμε καί δέν μᾶς ἀρέσει νά μᾶς προβάλουν ἥρωες, ἁγίους καί σοφούς. Ὅταν ἀκοῦμε νά γίνεται λόγος γιά ἥρωες, γιά ἁγίους καί γιά σοφούς νευριάζουμε λίγο.

            Νευριάζουμε γιατί εἴμαστε μικροί. Καί ἐμεῖς μικροί, καί τά ἔργα μας μικρά καί τιποτένια. Καί σκεπτόμαστε: Τί σχέση μποροῦμε νά ἔχουμε ἐμεῖς μέ αὐτούς τούς μεγάλους ἀνθρώπους;

            Μποροῦμε ὅμως καί ἐμεῖς νά ἀποκτήσουμε μία μεγαλω­σύνη, ἡ ὁποία δέν εἶναι δική μας. Εἶναι ἡ μεγαλωσύνη τοῦ Χριστοῦ. Μᾶς τήν δίνει ὁ Χριστός. Γι' αὐτή τήν μεγαλωσύνη μᾶς μιλάει ὁ Χριστός μέ τό ἴδιο Του τό στόμα καί μᾶς λέει: «Ὑμεῖς ἐστέ τό φῶς τοῦ κόσμου». Σεῖς εἴσαστε τό φῶς τοῦ κόσμου.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ

῾Η «Κυριακή τῶν ἁγίων Πατέρων» εἶναι ἀφιερωμένη στήν μνήμη τῶν Πατέρων πού συγκρότησαν τήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο. Σ᾿ ἐκείνους πού ὁμολόγησαν τόν Χριστό, σ᾿ ἐκείνους πού ἀγωνίσθηκαν γιά τήν μαρτυρία τῆς ἀλήθειας ἐνάντια στό καθολικό ψεῦδος καί τήν μισή ἀλήθεια, σ᾿ ἐκείνους πού προσπάθησαν νά διασώσουν τήν ἀκεραιότητα, τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν ἀνεπανάληπτη ἀξία τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου.

Πολίτες τοῦ Παραδείσου

 Μὲ τὴ δύναμη τῆς Χάριτος

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 14 Ἰουλίου 2024, Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (Τίτ. γ΄ 8-15)

ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

«Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν»

Μὲ τὴν εὐχὴ αὐτὴ κλείνει τὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν μαθητή του Τίτο ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἀφοῦ προηγουμένως τοῦ εἶχε ἐπισημάνει τὶς ὑποχρεώσεις του ὡς ἐπισκόπου καὶ τοῦ εἶχε δώσει τὶς ἀπαραίτητες νουθεσίες, τοῦ παραθέτει τώρα καὶ τὸ σημαντικότερο ἐφόδιο, τὴ Χάρι τοῦ Θεοῦ. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ εἶναι μὲ ὅλους σας, τοῦ γράφει. Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ θείου Ἀποστόλου μᾶς δίνει σήμερα μιὰ καλὴ εὐκαιρία νὰ δοῦμε τί εἶναι ἡ θεία Χάρις καὶ πῶς θὰ τὴν ἀποκτήσουμε.

1. Τί εἶναι ἡ θεία Χάρις

 Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Μτθ. ε’ 14-19 (14-07-2024)

Ηλιάνας Κάουρα, θεολόγου

Η ευαγγελική περικοπή είναι παρμένη από την επί του Όρους Ομιλία, όπου ο Κύριος απευθυνόμενος προς τους μαθητές του, τους απεκάλεσε παραβολικά «φως του κόσμου» γιατί έχουν στην καρδιά τους τη Χάρη του Τριαδικού Θεού. Ο Ιησούς Χριστός για να τονίσει πόσο σημαντικό είναι το φως στη ζωή των ανθρώπων μας αναφέρει το λυχνάρι που για να δώσει το φως του σε όλο το σπίτι τοποθετείται σε λυχνοστάτη και δεν κρύβεται. Αν αναλογιστούμε πόσο σημαντικό είναι το φως στη ζωή μας σήμερα, μόνο έτσι θα καταλάβουμε τη βαρύτητα που έχει ο λόγος του Κυρίου που καλεί τους Μαθητές του να γίνουν το φως του κόσμου.

 Κυριακή των Αγίων Πατέρων, Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, Αποστ. Ανάγνωσμα: Τιτ. γ’ 8-15 (14-07-2024)

Αρχιμ. Αυγουστίνου Κκαρά

Το αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας προέρχεται από την προς Τίτον επιστολή του Αποστόλου Παύλου (Τιτ. 3,8-15). Η επιλογή του συγκεκριμένου αναγνώσματος δεν είναι τυχαία, γιατί ο ποιμαντικός χαρακτήρας της επιστολής ταιριάζει απόλυτα προς τη μνήμη των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι υπήρξαν Ποιμένες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά στον Τίτο, Επίσκοπο Κρήτης, και κατεπέκταση σε όλους τους ποιμένες της Εκκλησίας, πώς να εργάζεται και να φροντίζει ποιμαντικά τους πιστούς ανθρώπους.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου.  (Ματθ. ε΄ 14 -19)

14 Ιουλίου 2024

 Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αφιερωμένη στους Πατέρες της Εκκλησίας οι οποίοι συγκρότησαν τη Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο που συνήλθε στη Χαλκηδόνα, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 451 μ. Χ. Αυτοί οι 630 Πατέρες μάς παρέδωσαν μια μεγάλη και φοβερή διδασκαλία. Μάς παρέδωσαν ολοκληρωμένο, αυτό που ονομάζουμε στη γλώσσα της Εκκλησίας μας, «χριστολογικό δόγμα». Μάς δίδαξαν δηλαδή, ότι ο κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού πήρε πάνω Του την ανθρώπινη φύση, όλους μας δηλαδή, και μας ένωσε με τον Θεό, μας εισήγαγε στη ζωή του Θεού, μέσα στην Αγία Τριάδα και μας προσέφερε τη Θέωση. Ο Ιησούς Χριστός έκανε εμάς τους απλούς ανθρώπους Θεούς και μας έδωσε και πάλι τη δυνατότητα να μετέχουμε «κατά χάριν» στη ζωή του Θεού.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 630 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ

Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

(Ματθ. ε΄ 14-19) (Τιτ. γ΄ 8-15)

Ακτινοβόλος εμπειρία

«Εγώ ειμί το φως του κόσμου»

Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα, τη μνήμη των αγίων 630 Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνήλθε το 451 μ.Χ.  στην Χαλκηδόνα. Στη Σύνοδο αυτή έγινε κατορθωτή η διατύπωση του Χριστολογικού Δόγματος, κατά τρόπο που διασφαλιζόταν ο σωτηριολογικός χαρακτήρας της Εκκλησίας και αναδεικνυόταν η αιώνια αλήθεια της.  Συγκεκριμένα, με αφορμή τις διάφορες αιρέσεις που διαστρέβλωναν την αλήθεια της Εκκλησίας μας γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου, η Σύνοδος της Χαλκηδόνας διατράνωσε την πίστη της Ορθοδοξίας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος Άνθρωπος.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (14.07.2024)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

14 Ἰουλίου 2024

«Μή νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τόν νόμον ἤ τούς προφήτας̇

Οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλά πληρῶσαι» (Ματθ. 5,17).

Αὐτήν τήν ἀπόκρισιν ἔδινε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὁ Κύριός μας σέ ὅσους εἶχαν τό θράσος, νά Τόν κατηγορήσουν ὅτι ἔχει ἔλθει μέ κακό σκοπό νά ἀνατρέψει τό Νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Φοβερή κατηγορία! Ὄχι! ἀπαντοῦσε, ὁ «πάντων ἀνεχόμενος» κατηγορηματικά καί ἀπερίφραστα. Δέν ἦλθα ἀνάμεσά σας γιά νά καταργήσω τό Νόμο, ἀλλά γιά νά τόν συμπληρώσω καί νά τόν τελειοποιήσω. Ὁ Νόμος αὐτός ἐδόθη ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό στόν Προφήτη Μωϋσῆ (Ἐξ. 24,12). Ὁ Μεσσίας, λοιπόν, δέν θά ἦταν ἕνας φανατικός ἐπαναστάτης καί ἐκθεμελιωτής τῶν πάντων, ἀλλά ὁ Θεῖος ἀνορθωτής καί μεταρρυθμιστής τῶν παλαιῶν θεσμῶν καί νόμων, παρατηρεῖ ὁ Ἱερός Χρυσόστομος.

Ἄς δοῦμε, ὅμως, στή συνέχεια, πῶς ὁ Κύριός μας «ἐπλήρωσε», ὅπως εἶπε, τόν Νόμο.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΦΩΣ!

Μία ἀπό τίς λέξεις, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πού χρησιμοποιεῖ  ὁ Χριστός, τόσο γιά τόν ἑαυτό του, ὅσο καί γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους εἶναι τό «Φῶς». Δέν εἶναι μόνο ὅτι ὀνομάζει τόν ἴδιο «φῶς τοῦ κόσμου». Εἶναι ὅτι ζητᾶ καί ἀπό ἐμᾶς νά λάμψει τό φῶς μας μπροστά στούς ἀνθρώπους. «Ἔτσι νά λάμψει τό δικό σας φῶς μπροστά στούς ἀνθρώπους, γιά νά δοῦν τά καλά σας ἔργα καί νά δοξολογήσουν τόν οὐράνιο Πατέρα σας» (Ματθ. 5,16). Ὁ καθένας μας, ἐάν θέλει νά εἶναι χριστιανός, καλεῖται νά εἶναι καί νά ἔχει φῶς, τό ὁποῖο δέν θά κρυφτεῖ, ἀλλά θά λάμπει μπροστά στούς ἀνθρώπους.

Ἡ ἀπόφαση γιά νέα ἀρχή

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 14-7-2024 «ΤΕΚΝΑ  ΦΩΤΟΣ»

«ΤΕΚΝΑ  ΦΩΤΟΣ»

            Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ σήμερα τήν μνήμη τῶν ἁγίων 630 Πατέρων τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία συνῆλθε τό 451 στήν Χαλκηδόνα γιά νά διατυπώσει τό Χριστολογικό δόγμα ἐξ ἀφορμῆς τῶν αἱρέσεων καί νά διατρανώσει τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τέλειος Θεός, ἀλλά καί τέλειος ἄνθρωπος. Μέ φῶς τοῦ κόσμου, μέ πόλη κτισμένη ἐπάνω σέ βουνό πού φαίνεται ἀπό παντοῦ καί μέ λυχνάρι πού καίει ἐπάνω στόν λυχνοστάτη παρομοιάζει ὁ Χριστός τούς μαθητές του στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα.

Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024

 


ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
Κυριακὲς Ματθαίου. Κυριακὴ Β΄ Ματθαίου

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 3

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

 2024 ΙΟΥΛΙΟΥ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 4, 18-23)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στη Νέα Κερασούντα, στις 6/6/2011)

Η ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Τό ξεκίνημα

Ὁ Χριστός ἦλθε νά μᾶς διδάξει τήν ἐπιστροφή στόν Πατέρα. Και αὐτό ἀκριβῶς δείχνει ἡ ἐνέργειά του νά βαπτισθεῖ ἀπό τόν ἅγιο Ἰωάννη, πού δίδασκε τήν μετάνοια.

Βαπτίσθηκε δηλαδή ὁ Χριστός, γιά νά μᾶς ἀφήσει μέ τό ζωντανό αὐτό παράδειγμά του ὑπόμνηση, ὅτι χρειάζεται νά ἀλλάξουμε μυαλά. Νά τοποθετηθοῦμε ἀπέναντι στό Θεό πρῶτα, στόν ἑαυτό μας καί στή ζωή, διαφορετικά. Καί ἀφοῦ βαπτίσθηκε στόν Ἰορδάνη, ἄρχισε νά διδάσκει, νά θεραπεύει καί νά κηρύττει. Τί ἔλεγε;

«Μετανοεῖτε! Ἤγγικεν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ Θεός-Πατήρ θέλησε τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καί γι᾿ αὐτό ἔστειλε στόν κόσμο τόν Υἱό Του. Ὁ Χριστός παραδίδει τό Εὐαγγέλιό Του στούς Ἀποστόλους, τούς ὁποίους κάνει ἁλιεῖς τῶν ἀνθρώπων. Συνεργός στό ἔργο αὐτό εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο ἀποκαλύπτει στούς Ἀποστόλους τό μυστήριο τοῦ Χριστοῦ καί τούς φωτίζει νά τό μαρτυρήσουν στόν κόσμο. Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς Ἁγίας Γραφῆς γίνεται πάλι λόγος ὅτι ἄλλοι Ἀπόστολοι μέ τό κήρυγμα σπέρνουν τήν θεία σπορά καί ἄλλοι τήν ποτίζουν. Ὡστόσο, ἐκεῖνος πού αὐξάνει τόν σπόρο εἶναι ὁ Θεός (Α΄ Κορ. 3,6). Τό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς ὁλοκληρώνεται μέ τήν ἐγκατάσταση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας, πού εἶναι καί αὐτό ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Πράξ. 20,28).

Τό μεγαλεῖο τῆς ἱερωσύνης

 Τὸ λαμπρότατο ἔνδυμα τοῦ Χριστιανοῦ

Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 7 Ἰουλίου 2024, τῆς ἁγίας Κυριακῆς ( Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5)

ΤΟ ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

«Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε»

Τὴ μνήμη τῆς ἁγίας ἔνδοξης μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς ἑορτάζουμε σήμερα καὶ ἡ ἀποστολικὴ περικο­πὴ τῆς θείας Λειτουργίας ἀναγινώσκεται πρὸς τιμήν της, ἀπὸ τὴν πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Μᾶς παρουσιάζει ἐκεῖ ὁ Ἀπόστολος τὶς μεγάλες δωρεὲς ποὺ χάρισε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς στοὺς ἀνθρώπους. Μεταξὺ ἄλλων μᾶς τονίζει ὅτι, ὅσοι βαπτισθήκαμε στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ πιστεύοντας σ᾿ Ἐκεῖνον ὡς Σωτήρα, ἐνδυθήκαμε τὸν Χριστὸ καὶ ἑνωθήκαμε μαζί Του. Τί σημαίνει, ἀλήθεια, τὸ ὅτι ἔχουμε ἐνδυθεῖ τὸν Χριστὸ καὶ πῶς θὰ παραμείνει ὁ Κύριος τὸ μόνιμο ἔνδυμα τῆς ψυχῆς μας; Στὰ δύο αὐτὰ ἐρωτήματα θὰ ἑστιάσουμε τὴν προσοχή μας.

1. «Ἐγὼ ἱμάτιον»

 Κυριακή Β΄ Ματθαίου, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Μτθ. δ΄ 18-23 (07-07-2024)

Αρχιμ. Επιφανίου Παπαντωνίου

Η κλήση του Θεού και η ελευθερία του ανθρώπου

Με τη σημερινή ευαγγελική περικοπή μεταφερόμαστε νοερά στην Γαλιλαία και στην αρχή της δημόσιας δράσης του Χριστού. Στην ηλικία των τριάντα χρονών, μετά το βάπτισμα και μετά τους πειρασμούς και αφού συνελήφθη ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Ιησούς ήρθε στην Γαλιλαία. Εκεί κάλεσε τους πρώτους μαθητές του, τους δύο αδελφούς Πέτρο και Ανδρέα και τους άλλους δύο αδελφούς Ιάκωβο και Ιωάννη. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. «Οι δε αφέντες άπαντα ηκολούθησαν αυτώ». Εκεί «παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας», αρχίζει να θεμελιώνεται η Εκκλησία, εκεί σπέρνεται ο κόκκος του σινάπεως, για να γίνει «δένδρο μέγα» και να απλώσει τα κλαδιά του σε όλη την οικουμένη. 

 Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, Αποστ. Ανάγνωσμα: Γαλ. γ΄ 23 – δ’ 5 (07-07-2024)

Οικονόμου Χρίστου Κούλενδρου

Η σημερινή αποστολική περικοπή είναι παρμένη από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αναφέρεται στη μετάβαση από την εποχή του «Νόμου», την εποχή δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης στην εποχή της «πίστης», δηλαδή της Νέας Διαθήκης, καθώς επίσης και στα μεγάλα δώρα που λαμβάνουν όσοι αποδέχονται και ζουν στην περιοχή της χάριτος και της αγάπης του Θεού. Αναγινωσκόμενη η περικοπή αυτή λίγες εβδομάδες προ της μεγάλης και κοσμοσωτηρίου εορτής των Χριστουγέννων μας οδηγεί στην εξαγωγή μηνυμάτων που σχετίζονται άμεσα με την ενανθρώπηση του Θεού Λόγου, του Χριστού.

«Παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν»

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή Β΄ Ματθαίου. (Ματθ. δ΄ 18 -23)

7 Ιουλίου 2024

Αξιωθήκαμε από τον Άγιο Θεό μας, αγαπητοί μου Χριστιανοί, να ακούσουμε σήμερα μια σύντομη ευαγγελική περικοπή, συγχρόνως όμως, πολύ συγκλονιστική, αφού μέσα και από τη σημερινή ευαγγελική διήγηση ο Χριστός μας μάς αποκάλυψε αλήθειες και ουσιαστικά πράγματα για τη ζωή και την ύπαρξή μας.

Σήμερα το Ευαγγέλιο μάς διηγείται το περιστατικό της κλήσης από τον Ιησού των τεσσάρων πρώτων μαθητών Του. Ο Κύριος, σύμφωνα με το ευαγγελικό ανάγνωσμα περπατάει στη θάλασσα της Γαλιλαίας και εκεί απευθύνει την κλήση Του, την πρόσκλησή Του δηλαδή, αρχικά σε δύο αδέλφια, τον Πέτρο και τον Ανδρέα και μετά σε άλλα δύο αδέλφια, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. δ΄ 18 – 23) (Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5)

Μαθητεία στην αγάπη του Χριστού

«Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ»

Μετά από τον κύκλο των εορτών του Πεντηκοσταρίου, βλέπουμε ότι το έργο του Κυρίου για τη σωτηρία του ανθρώπου, προσλαμβάνει δυναμικές πλέον διαστάσεις, όπως αυτές αποκαλύπτονται αυθεντικά μέσα στο χώρο του ιδίου του Σώματός Του, δηλαδή την Εκκλησία. Η πρόσκληση που απηύθυνε προς τους πρώτους μαθητές Του, σηματοδοτεί τη νέα περίοδο σε πολύ διευρυμένους ορίζοντες, με φόντο την πραγματικότητα της Εκκλησίας, τα βήματα της οποίας κατευθύνει αδιάλειπτα εις “πάσαν την αλήθεια”, η συνεχής παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (07.07.2024)

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

«Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τούς ἁλιεῖς, λέγει Κύριος» (Ἰερεμ. ιστ΄,16)

Ὅλη τήν Παλαιά Διαθήκη, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τήν βλέπουμε σάν μιά προφητεία περί τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ, εἴτε μέ λόγια, εἴτε μέ τύπους. Τό θέμα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπως καί τῆς Καινῆς, εἶναι ὁ Χριστός. Μέ τή διαφορά, ἐνῶ στή Νέα Διαθήκη ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ εἶναι σαρκωμένος, στήν Παλαιά Διαθήκη εἶναι ἄσαρκος. Ἡ φωτισμένη κρίση τοῦ Προφήτη Ἰερεμία προαναγγέλει: «θά στείλω ψαράδες, λέει ὁ Κύριος» καί ὁ Προφήτης Ἰεζεκιήλ ἀναφέρει: «καί στήσονται ἐκεῖ ἁλιεῖς» (47,10).

 ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΠΑΤΕΡΩΝ (07-07-2024)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Στό σημερινό Εὐαγγέλιο ἀκούσαμε γιά τό μεγαλύτερο τόλμημα ἁπλῶν ἀνθρώπων καί ψαράδων, πού τά ἄφησαν ὅλα καί ἀκολούθησαν τόν Χριστό. Οἱ Ἀπόστολοι ἀκολούθησαν χωρίς ὅρους τόν Χριστό, πού δέν εἶχε πού νά κλίνει τήν κεφαλή. Ἡ κλήση τοῦ Χριστοῦ ἦταν τόσο σοβαρή καί ἀληθινή πού ἡ ἀνταπόκριση προϋπόθετε τελεία αὐταπάρνηση. Αὐτός εἶναι ὁ ἀληθινός ἡρωϊσμός. Αὐτό σημαίνει ἀληθινός Χριστιανισμός.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥλΙΟΥ 2024 – Η ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μετά τήν κλήση τῶν πρώτων μαθητῶν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ Χριστός περιόδευε ὅλη τή Γαλιλαία. Δίδασκε στίς συναγωγές τῶν Ἰουδαίων, κήρυττε τό χαρμόσυνο μήνυμα γιά τόν ἐρχομό τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί γιάτρευε τούς ἀνθρώπους ἀπό κάθε ἀσθένεια καί κάθε ἀδυναμία (Ματθ. 4, 18-23). Ὁ Χριστός κήρυττε σέ συγκεκριμένο τόπο. Οἱ συναγωγές γιά τούς Ἰουδαίους ἦταν κάτι ἀντίστοιχο μέ τούς σημερινούς ναούς γιά ἐμᾶς.