ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ
Κυριακὲς Λουκᾶ. Κυριακὴ ΙΔ΄ Λουκᾶ

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ Β΄ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom 1

Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom 2

 Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom 3

Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου 1

Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου 2

Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου 3

Νικηφόρου Θεοτόκη 1

Νικηφόρου Θεοτόκη 2

 Κυριακή ΙΔ’ Λουκά

Για τη θεραπεία των τυφλών της Ιεριχούς 

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

[Λουκ. 18, 35-43]

(από το «Υπόμνημα εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον», ομιλία ΞΣΤ΄)

«Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱὸς Δαυΐδ.  ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν· οἱ δὲ μεῖζον ἔκραζον λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱὸς Δαυΐδ (: και ενώ αυτοί έβγαιναν από την Ιεριχώ, Τον ακολούθησε πλήθος λαού πολύ. Και ιδού δύο τυφλοί που κάθονταν κοντά στο δρόμο, όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς περνά, άρχισαν να φωνάζουν και να λένε: “Ελέησέ μας, Κύριε, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ, που για σένα μίλησαν οι προφήτες”. Το πλήθος όμως του λαού τούς μάλωσε για να σιωπήσουν, για να μην ενοχληθεί ο Ιησούς με τις φωνές τους. Αυτοί όμως πιο πολύ φώναζαν και έλεγαν: “Ελέησέ μας, Κύριε, απόγονε του Δαβίδ”)»[Ματθ. 20, 29-34].

 2023 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 3 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ ΛΟΥΚΑ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΟΥΣ (Λουκ. 18, 35 -43)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στη Φιλοθέη, στις 1/12/2002)

Άνοιξε το παράθυρο. Αμέσως!

Σήμερα ακούσαμε στο ευαγγέλιο ότι ο Χριστός πήγαινε στην Ιεριχώ. Και πριν μπει στην πόλη συνάντησε ένα τυφλό που ζητούσε ελεημοσύνη. Αυτός όταν άκουσε ότι περνάει ο Χριστός άρχισε να φωνάζει:

-Ιησού, υιέ του Δαυΐδ, λυπήσου με και εμένα.

Ο Χριστός πήγε κοντά του και του είπε:

-Τι θέλεις να σου κάνω;

Εκείνος απάντησε:

-Να αναβλέψω. Να ξαναδώ.

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΖΩΗ ΟΣΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἔχοντας τήν συνείδηση τῆς εὐθύνης του ὡς κήρυκος τοῦ Εὐαγγελίου καί διδασκάλου τῶν Ἐκκλησιῶν, συνιστᾶ στούς χριστιανούς τῆς Ἐφέσου νά ζοῦν ὡς ἄνθρωποι πού ἀνήκουν στό φῶς.

Ὁ Ἀπόστολος συνηθίζει νά χρησιμοποιεῖ τίς εἰκόνες τοῦ φωτός καί τοῦ σκότους, γιά νά περιγράφει τήν πίστη ἤ τήν ἀπιστία· τήν εὐσέβεια, τήν ἀρετή ἤ τήν ἀσέβεια. Γι’ αὐτό καί ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ ζωή ἐκείνων πού καθοδηγοῦνται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα διακρίνεται ἀπό κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα, πού τούς καθιστοῦν ἀνθρώπους πίστεως, εὐσεβείας, ἀρετῆς, ὥστε ἡ ὕπαρξή τους νά ἀκτινοβολεῖ ἀπό τό φῶς καί τήν χάρη τοῦ Θεοῦ.

 Ἡ πάλη τῆς προσευχῆς 

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 3 Δεκεμβρίου 2023, ΙΔ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιη΄ 35-43)

Η ΠΑΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

«Ἰησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με»

Ὁ τυφλὸς ζητιάνος τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τὰ κατάφερε! Πάλεψε καὶ νίκησε! Μὲ τὶς ἐνοχλητικὲς ἴσως κραυγές του, μὲ τὴν ἄκαμπτη ἐπιμονή του, παρὰ τὶς ἐπιπλήξεις τῶν παρευρισκομένων, ξεπέρασε τὰ ἐμπόδια καὶ πλησίασε τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅταν περιόδευε στὴν Ἱεριχώ. Τὸν ἱκέτευσε νὰ ἱκανοποιήσει τὸ αἴτημά του, εἵλκυσε δὲ τὸ ἔλεος τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ καὶ κέρδισε τὴ θαυματουργικὴ θεραπεία τῶν ὀφθαλμῶν του. Τὸ πηχτὸ σκοτάδι του ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ πλημμύρα φωτός!

 Κυριακή 3η Δεκεμβρίου 2023

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκᾶ.

(Λουκ. 18, 35 – 43).

«Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται» (Λουκ. 18, 37)

Ἕνα θαῦμα ὀμορφαίνει σήμερα τήν ἡμέρα! Ὁ φιλάνθρωπος Ἰησοῦς δίνει τό φῶς στόν τυφλό τῆς Ἱεριχοῦς. Δέν τό κάνει τυχαῖα.

Θεραπεύει τόν τυφλό ζητιάνο, ἐπειδή ὑποκύπτει στήν ἐπιμονή αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ἐπιμονή τοῦ τυφλοῦ ζητιάνου εἶναι ὁ καρπός τῆς ἀκράδαντης πίστης πρός τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Πιστεύει ὁ τυφλός καί ζητιανεύει. Ζητιανεύει ἐπίμονα καί κερδίζει. Κερδίζει τή θεϊκή προσοχή. Κερδίζει καί τή θεραπεία.

 Κυριακή ΙΔ’ Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιη΄ 35-43 (03-12-2023)

Αρχιμ. Επιφανίου Παπαντωνίου

Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, διαβάζεται είτε λίγο πριν την έναρξη του Τριωδίου είτε λίγες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα, ανάλογα με τη διάταξη του λειτουργικού εορτολογικού κύκλου κατ’ έτος.

Στο κείμενο παρακολουθούμε τον Κύριο σε μία από τις περιοδείες του, η οποία έλαβε χώρα στην Ιεριχώ. Στην περιοδεία αυτή, όπως και σε κάθε άλλη περιοδεία του, τον ακολουθούσε πλήθος ανθρώπων, άλλοι από τους οποίους επειδή ενδιαφέρονταν για τη διδασκαλία του, άλλοι επειδή είχαν περιέργεια για το πρόσωπό του αλλά και πολλοί άλλοι, οι οποίοι προσπαθούσαν να προσελκύσουν την προσοχή του διδασκάλου, ίσως ένα βλέμμα του, επιζητώντας μια ελάχιστη επαφή μαζί του για κάποιο λόγο παρηγοριάς, για τη θεραπεία κάποιου νοσήματος.

 Κυριακή ΚΣΤ’ Επιστολών, Αποστ. ανάγνωσμα: Εφεσ. δ, 8-19 (03-12-2023)

Στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος καλεί τους  χριστιανούς σε μια διαφοροποίηση από τον αμαρτωλό κόσμο της φθοράς και της αλλοτρίωσης. Τους καλεί να μην γίνονται με την ανοχή τους συγκοινωνοί σε αμαρτωλά έργα τα οποία δεν πρόκειται να φέρουν κανένα ωφέλιμο καρπό. Αντιθέτως οφείλουν να ελέγχουν τα έργα του σκότους με το φως που πηγάζει μέσα από την πίστη στο ζώντα Θεό. Σε καμιά περίπτωση το μήνυμα του Ευαγγελίου δεν μπορεί να συσχηματιστεί με τις βουλές και τα εγκόσμια σχέδια των ανθωπίνων επιδιώξεων τα οποία πολύ απέχουν από το ίδιο το θέλημα του Θεού.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή την οποία ακούσαμε αγαπητοί μου αδελφοί, ο ευαγγελιστής Λουκάς, μας καταθέτει ένα περιστατικό το οποίο συνέβη όταν ο Κύριός μας πλησίαζε την Ιεριχώ. Εκεί, βλέπουμε έναν άνθρωπο να κάθεται όπως σημειώνει ο ευαγγελιστής «παρά την οδόν προσαιτών»[1] να ζητιανεύει δηλαδή, προκειμένου να ζήσει μέσα από την ελεημοσύνη των ανθρώπων και τούτο διότι όπως μας πληροφορεί προηγουμένως, ήταν τυφλός. 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιη΄ 35-43) (Εφεσ. ε΄ 8-19)

Ευχαριστίας ενατενίσεις

«Ηκολούθει αυτώ δοξάζων τον Θεόν· και πας ο λαός ιδών έδωκεν αίνον τω Θεώ»

Τραγική ήταν η θέση του τυφλού της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Ο πόνος του ήταν αβάστακτος και η θλίψη του ασήκωτη. Βίωνε χωρίς τέλος ένα αδιαπέραστο σκοτάδι. Όλα γύρω του είχαν πλακωθεί από το έρεβος της απελπισίας. Άκουε, αλλά δεν έβλεπε. Άγνωστη ήταν γι’ αυτόν η πολυσύνθετη αρμονία των χρωμάτων, η ποικιλομορφία των αντικειμένων, η ομορφιά της φύσης. Επιπλέον, ήταν βυθισμένος και στην ανέχειά του. Επαιτούσε την βοήθεια και τον οίκτο των άλλων για να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή.

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΔ' ΛΟΥΚΑ (03.12.2023)

Κυριακή ΚΣΤ΄ Ἐπιστολῶν

3 Δεκεμβρίου 2023

(Ἐφεσ. ε΄ 8-19)

*

«Μή μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία» (Ἐφεσ. 5,18)

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Μία ἀπό τίς θεόπνευστες ἐντολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού ἀκούσαμε στό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Θείας Λειτουργίας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, άναφέρεται στό πάθος τῆς μέθης. «Μή μεθᾶτε μέ κρασί, μᾶς συμβουλεύει πατρικά, διότι μέ τό μεθύσι εἶναι συνδεδεμένη ἡ ἀσωτία, ἡ ἄτακτη καί ἁμαρτωλή ζωή».

Ποιός θά ἀμφισβητήσει τή γνώμη αὐτή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου; Ὅτι δηλαδή συνδέονται ἄρρηκτα μέθη καί ἀσωτία; Ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Νῶε, μετά τόν κατακλυσμό, πού πρωτοφυτεύθηκε ἀμπέλι, φάνηκαν καθαρά τά ὄχι εὐχάριστα συμπτώματα τῆς ἀλόγιστης χρήσης του. Στό πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, στή Γένεση θά διαβάσουμε:

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ

Απόστολος: Εφ. δ’ 8-19

Ευαγγέλιον: Λουκ. ιη΄ 35-43

3 Δεκεμβρίου 2023

Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο όπως έγραψαν οι προφήτες, αλλά και όπως ο Ίδιος αναφέρει ώστε: «τυφλοί αναβλέπουσιν και χωλοί περιπατούσιν, λεπροί καθαρίζονται και κωφοί ακούουσιν, και νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται». Αυτό έκανε ο Χριστός καθ’ όλη την επίγεια παρουσία του και πιστοποίησε προς εμάς τη Μεσσιανικότητά και Θεότητά Του. Η όλη δράση του Χριστού επεκτεινόταν σε δύο κατευθύνσεις το κηρυκτικό και θεραπευτικό έργο. Στο θεραπευτικό έργο επικεντρωνόταν επίσης σε δύο τομείς στην υγεία του σώματος, τα αποτελέσματα του οποίου ήταν ορατά από όλους και την υγεία της ψυχής το οποίο λίγοι το βλέπουν και αντιλαμβάνονται. Σημαντικό βέβαια για τον Χριστό αλλά και για τον καθένα μας είναι η υγεία της ψυχής ώστε ο όλος άνθρωπος να σωθεί.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ' ΛΟΥΚΑ (3-12-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Σήμερα ἡ Εὐαγγελική περικοπή μᾶς μιλάει γιά ἕνα τυφλό, ὁ ὁποῖος ἀδυνατοῦσε νά βλέπει ὅλα αὐτά ποῦ γιά μᾶς εἶναι συνήθη στή ζωή καί στήν καθημερινότητά μας. Τά πρόσωπα τῶν ἀγαπημένων του, τά τοπία, τή θάλασσα, τά βουνά, τά δάση. Δέν μποροῦσε νά ἰδῆ καί νά θαυμάση τίποτα.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 Η ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Όλοι οι άνθρωποι, άλλοτε λίγο, άλλοτε πολύ, είμαστε ζητιάνοι. Άλλοι ζητιανεύουν για χρήματα, άλλοι για προσοχή, άλλοι για αγάπη, άλλοι για αναγνώριση, άλλοι για δόξα, άλλοι για ευχαρίστηση, άλλοι για να τους δοθεί από τον πολιτισμό ό,τι θεωρείται σημαντικό. Η ζητιανιά πηγάζει από μία ανασφάλεια καρδιάς. Ό,τι δεν μπορείς να πετύχεις και θεωρείς ότι το δικαιούσαι, αναγκάζεσαι, αν το θέλεις πολύ, να το ζητιανέψεις, να υποδυθείς έναν ρόλο ο οποίος σε ταπεινώνει, αλλά αν το αποτέλεσμα αξίζει, δεν σε πειράζει. Σκοπός η επιτυχία.

Ο ζητιάνος είναι ο αδύναμος

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 3-12-2023 «Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»

 «Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»

Μέσα στὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων ποὺ περιστοιχίζουν τὸν Χριστὸ γιὰ νὰ ἀκούσουν τὴν διδασκαλία του ἀκούγεται ἡ ἱκετευτικὴ φωνὴ ἑνὸς τυφλοῦ: «Ἰησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με». Τὸ πλῆθος ἐνοχλημένο ἀπ’ αὐτὴ τὴ φωνὴ προσπαθεῖ νὰ τὴν σταματήσει, γιατὶ δὲν θέλει νὰ χάσει τὴν ὡραία διδασκαλία. Ἀλλ’ ὁ τυφλὸς ἐπιμένει νὰ κραυγάζει ἀκόμη δυνατότερα καὶ νὰ ζητᾶ ἔλεος. Εἶναι ἡ δυστυχία του ποὺ τὸν ὠθεῖ στὸ αἴτημα καὶ μάλιστα μὲ ἐπιμονή; Ἢ μήπως εἶδε καλύτερα ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν μάτια τὸν Μεσσία καὶ ἀνεγνώρισε τὴν δύναμή Του; Τὸ δεύτερο φαίνεται πιθανότερο ἀπὸ τὴν συνέχεια τῆς διηγήσεως.

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023


ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ

Κυριακὲς Λουκᾶ. Κυριακὴ ΙΓ΄ Λουκᾶ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης

Αρχ. Γεωργίου Καψάνη

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Μητροπολίτου Νικαίας

Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom

Μητροπολίτου Σουρόζ Αντωνίου Bloom

 Κυριακή ΙΓ’ Λουκά

Για τον πλούτο και την αιώνια ζωή 

Άγιος Κύριλλος, αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας

[Λουκ. 18, 18-27]

«Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; (: Κάποιος άρχοντας της συναγωγής Τον ρώτησε το εξής: “Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;”)· εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ᾽Ιησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός (: του είπε τότε ο Ιησούς: “Αφού απευθύνεσαι σε εμένα νομίζοντας ότι είμαι ένας απλός άνθρωπος, γιατί με ονομάζεις ‘’αγαθό’’; Κανείς δεν είναι από μόνος του απολύτως αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός”)» [Λουκ. 18, 18-19].

 2023 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ

Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΕΑΝΙΣΚΟΣ (Λουκ. 18, 18-27)

†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Διασκευή ομιλίας στο Πολύδροσο, στις 26/11/2006)

Τι περισσότερο μπορώ να κάνω;

Σήμερα το Ευαγγέλιο μας λέγει ότι πήγε ένας επίσημος άνθρωπος στον Χριστό και του είπε:

-Τι πρέπει να κάνω για να πάω στην αιώνια ζωή;

Ο Κύριος του απάντησε πάρα πολύ απλά.

-Να τηρείς τις εντολές του Θεού.

Εκείνος απάντησε:

-Τις τηρώ τις εντολές από την νεανική μου ηλικία.

Για ποιές εντολές μιλάμε;

 ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«ΑΞΙΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΣΑΙ ΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ»

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό σημερινό ἀνάγνωσμα καλεῖ κάθε ἄνθρωπο «ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθη»· δηλαδή νά καθορίσει τήν ἐπίγεια πορεία του σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία ὡς μετοχή στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης.

Μάλιστα, ἡ προτροπή αὐτή τοῦ Παύλου ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη βαρύτητα, ἐάν ἀναλογισθοῦμε ὅτι τήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή του, ἀπό τήν ὁποία προέρχεται ἡ περικοπή μας, τήν γράφει ἐνῶ εἶναι φυλακισμένος, δέσμιος στήν Ρώμη, γιά τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι συγκλονιστικό ὅτι δέν ζητεῖ ἀπό τούς χριστιανούς τῆς Ἐφέσου νά ἐνδιαφερθοῦν γιά νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά δεσμά τῆς φυλακῆς, νά φροντίσουν νά ἀθωωθεῖ ἤ νά τοῦ στείλουν κάποια βοήθεια γιά νά ἀνακουφισθεῖ ἀπό τίς κακουχίες καί τίς στερήσεις τῆς φυλακῆς.

 Ἡ μία ἀδυναμία μας 

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 26 Νοεμβρίου 2023, ΙΓ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιη΄ 18-27)

Η ΜΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΑΣ

«Ἕν σοι λείπει»

Ὁ πλούσιος νέος ποὺ πλησίασε τὸν Κύριο, ὅπως ἀκούσαμε στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, δὲν ἦταν πρόσωπο τυχαῖο. Εἶχε καθαρὴ ζωή, τηροῦσε τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ ποθοῦσε τὴν αἰώνια ζωή. Γι᾿ αὐτὸ μὲ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον ρώτησε τὸν Χριστὸ τί πρέπει νὰ κάνει ὥστε νὰ τὴν κληρονομήσει. Ὁ Κύριος εἶδε τὴν ἀρετή του καὶ τὸν συμπάθησε. Γνώριζε ὅμως καὶ τὴ μία κρυφὴ ἀδυναμία του, τὸ πάθος τῆς φιλαργυρίας ποὺ τὸν ταλαιπωροῦσε, καὶ ἐπιδίωξε νὰ τὸν βοηθήσει νὰ τὸ ξεπεράσει. Τότε ὅμως ἔσβησε κάθε ἱερὴ ἐπιθυμία τοῦ νέου. Λησμόνησε τὶς οὐράνιες ἀναζητήσεις του καὶ περίλυπος ἐγκατέλειψε τὸν Χριστό.

Ἂς δοῦμε, λοιπόν, πῶς ἀκόμη καὶ μία ἀδυναμία μας μπορεῖ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν αἰώνια ἀπώλεια καὶ τί πρέπει νὰ κάνουμε γιὰ νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουμε.

1. Τὸ μεγάλο ἀγκάθι

 Κυριακή ΙΓ΄Λουκά, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. ιη’ 18-27 (26-11-2023)

Ξένιας Παντελή, θεολόγου 

«Πώς δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις την βασιλείαν των Ουρανών»

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μέσα από το διάλογο του Χριστού και του πλούσιου νέου, προβάλλει αφ’ ενός μεν τη σύγκριση μεταξύ παλαιού Νόμου και του Νόμου του Ευαγγελίου, αφ΄ ετέρου δε τη διδασκαλία του Χριστού για τον πλούτο.

Το χρήμα, ο πλούτος και γενικά η ιδιοκτησία είναι έννοιες που για την κατάκτηση τους γίνεται πολύς αγώνας. Ο άνθρωπος ανέκαθεν επιθυμούσε το χρήμα γιατί του εξασφαλίζει τις ανέσεις και τις χαρές της ζωής. Ο Χριστός δεν στρέφεται αδιάκριτα εναντίον του πλούτου ή των υλικών αγαθών, αλλά καυτηριάζει την λανθασμένη σχέση του ανθρώπου με αυτά. Με λίγα λόγια ο Κύριος θέλει να τονίσει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι σκλάβος του χρήματος, όπως ο νέος του ευαγγελίου.

 Κυριακή ΚΕ΄ Επιστολών, Αποστ. Ανάγνωσμα: Εφεσ. δ, 1-7 (26-11-2023)

Πρεσβ. Χαρίτωνος Θεοδώρου

« καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα·»

Μια από τις ποιο κυριότερες  προϋποθέσεις συμμετοχής και ένταξης στην ορθόδοξη θεία λατρεία είναι η πίστη η οποία και αναφέρεται σε πολλά ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα. Στο παρών αποστολικό ανάγνωσμα η πίστη , η κλήση, η ενότητα προβάλλονται ως μέγιστες αξίες και με αυτές έχει σχέση ο παρακάτω σχολιασμός μας. 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

Ὅλοι ὅσοι βρισκόμαστε σήμερα στό Ναό τοῦ Θεοῦ προκειμένου νά τόν λατρεύσουμε μέ ἐπίγνωση καί καθαρή καρδιά, σίγουρα θέλουμε νά εἴμαστε πάντοτε κοντά του καί ὁ μεγάλος μας σκοπός εἶναι ἡ σωτηρία μας. Δέν μποροῦμε οὔτε νά τό διανοηθοῦμε ὅτι θά μείνουμε μακριά ἀπό τόν Θεό ἤ ὅτι θά χωριστοῦμε γιά πάντα ἀπό αὐτόν. Εἴμαστε ὅμως ἄνθρωποι μέ ἐλαττώματα, πάθη καί ἀδυναμίες καί πάντα κάτι μᾶς κρατᾶ μακριά του. Λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν τή δύναμη νά σπᾶνε τά δεσμά καί νά κατευθύνονται χωρίς ἐμπόδια πρός τόν Λυτρωτῆ τους.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιη΄ 18-27) (Εφεσ. δ΄ 1-7)

Πρόσδεση με τον ουρανό

«Τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω»

Στην υπερεκτίμηση και απολυτοποίηση των υλικών αγαθών, σε βαθμό θεοποίησής τους, αλλά και στην ειδωλοποίηση του εγωισμού του ανθρώπου, αναφέρεται η περικοπή του Ευαγγελίου που ακούσαμε σήμερα. Για να ξεπεράσει τα εμπόδια αυτά που υψώνονται τόσο αμείλικτα μπροστά του, ο άνθρωπος καλείται να παραδώσει με εμπιστοσύνη τον εαυτό του στην αγάπη του Χριστού. Όπως ακριβώς προσφέρεται το υπόδειγμα του μικρού παιδιού που το βλέπουμε να παραδίδεται στην αγάπη των γονέων του. Δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι το περιστατικό της ευλογίας των παιδιών από τον Κύριο προηγείται της συναντήσεως με τον πλούσιο νέο της περικοπής μας.

Ο πλούσιος νέος

 ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ' ΛΟΥΚΑ (26.11.2023)

Κυριακή ΚΕ΄ Ἐπιστολῶν

26 Νοεμβρίου 2023

(Ἐφεσ. δ΄ 1-7)

«Ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλίσεως ἧς ἐκλήθητε» (Ἐφεσ. δ΄,1-2)

Γιά τρεῖς μεγάλες ἀρετές, ἀγαπητοί ἀδελφοί, κάνει λόγο σήμερα ἡ Ἀποστολική περικοπή. Γράφοντας ἀπό τίς φυλακές τῆς Ρώμης, δέσμιος γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, παρακαλεῖ τούς χριστιανούς τῆς Ἐφέσου, ἀλλά καί τούς χριστιανούς κάθε ἐποχῆς, νά πολιτευθοῦν κατά τρόπο ἄξιο τῆς ὑψηλῆς τους κλήσεως.

«Σᾶς προτρέπω», γράφει, «νά φέρεστε ἀντάξια πρός τήν κλήση πού λάβατε, μέ κάθε ταπεινοφροσύνη καί πραότητα καί μακροθυμία».

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

Απόστολος: Εφεσ. δ΄ 1 - 7

Ευαγγέλιο: Λουκ. ιη΄18 - 27

26 Νοεμβρίου 2023

«Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω; » (Λουκ. ι η ΄18)

Η αιώνιος ζωή δεν αποτελεί μόνο κυρίαρχο στοιχείο της διδασκαλίας του Ιησού, αλλά αποτελεί και την μεγαλύτερη προσφορά αγάπης του προς τον άνθρωπο που, πέρα από την ενανθρώπηση, εκφράστηκε με τη Σταυρική του θυσία. Αυτή η προσφορά είχε σαν στόχο να γίνει ο άνθρωπος μέτοχος αυτής της βασιλείας καθώς και των αγαθών της, όχι αναγκαστικά, αλλά μέσα από τη δική του συμβολή με τη δύναμη της πίστης του. Όμως, τι είναι «αιώνιος ζωή;» Απάντηση στο ερώτημα δίνει ο ίδιος ο Χριστός: «Αύτη δέ εστιν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεον και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν» (Ιωάν. ιζ΄3). Δηλαδή, «και να ποια είναι η αιώνια ζωή: Ν’αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως το μόνο αληθινό Θεό, καθώς κι εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό»

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ (26-11-2023)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ὁ πλούσιος νέος ἄρχοντας τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἀφοῦ εἶχε βολευτεῖ ἄνετα ἐδῶ στή γῆ, ἤθελε νά ἐπιτύχει καί τόν ὑψηλότερο τῶν στόχων, τήν αἰώνια ζωή.

Στή συνάντησή του μέ τόν Χριστό ζητοῦσε νά μάθει, ἔχοντας τόν πλοῦτο τῆς παροῦσας ζωῆς, τί θά πρέπει νά κάνει γιά νά ἀποκτήσει τήν αἰώνια ζωή. Ὁ Χριστός ἀμέσως τοῦ ὑπέδειξε τίς ἐντολές καί ὁ νέος βεβαίωσε ὅτι ὅλα τά ἔχει ἐφαρμόσει «ἐκ νεότητός του». Κατάλαβε ὅτι κάτι περισσότερο ἀπαιτεῖται.

 ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Δέν εἶναι συχνό τό φαινόμενο ἕνας πλούσιος νά ἔχει ὑπαρξιακές ἀνησυχίες. Νά θέλει νά ἔχει σχέση μέ τόν Θεό. Νά εἶναι βέβαιος ὅτι τά ἀγαθά του δέν ἐπαρκοῦν γιά νά δεῖ τή ζωή στήν προοπτική της αἰωνιότητας. Νά συνειδητοποιήσει τήν ματαιότητα τῶν κτημάτων καί τῶν χρημάτων, ἀπό τή στιγμή πού ἡ φθορά καί ὁ θάνατος θά ἀγγίξουν καί τόν ἴδιο. Νά μή νικηθεῖ ἀπό τήν εὐκολία τοῦ «φάγωμεν, πίωμεν, αὔριο γάρ ἀποθνήσκωμεν». Νά ἀγαπήσει, ἐκτός ἀπό τό νά χρησιμοποιήσει. Νά νοιαστεῖ γιά τούς ἄλλους ἀληθινά, ἀπό τήν καρδιά του, νά πιστέψει ὅτι ὁ πλοῦτος τοῦ ὑπάρχει γιά νά προσφέρει στούς μή ἔχοντας.

Ὁ διαφορετικός πλούσιος

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 26-11-2023 «ΔΕΣΜΙΟΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

 «ΔΕΣΜΙΟΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

Βαρειά σκιά ἁπλώθηκε στό πρόσωπο τοῦ νεαροῦ ἄρχοντα, ὅταν ἄκουσε τόν Κύριο νά τόν προτρέπη νά πουλήση «πάντα ὅσα εἶχε» καί νά Τόν ἀκολουθήση. Ὁ νοῦς του ἔκαμε αὐτόματα μιά γενική ἐπιθεώρησι τῶν ὑπαρχόντων του. Τοῦ ἔδιναν ὅ,τι ἤθελε : καλοπέρασι, κῦρος στό λαό, δύναμι, ἀξιώματα. Πῶς νά τά θυσίαζε ὅλα αὐτά; Ἄλλωστε ποιός τόν βεβαίωνε ὅτι αὐτό τόν συνέφερε; Ὁ χρυσός τοῦ φάνηκε πιό πειστικός ἀπό τόν Χριστό. Σιωπηλός ὁ πλούσιος, μέ τήν καρδιά βυθισμένη σ’ἕνα μολυβένιο σύννεφο μελαγχολίας, ἐγκαταλείπει τόν Χριστό καί χάνεται στό πλῆθος. Στήν ἀρχή, ὅταν πλησίασε τόν Κύριο, ὁ πλούσιος αὐτός νέος ἔδειξε μεγάλο σεβασμό καί ἐμπιστοσύνη.