ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 29 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ»

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἀποτελοῦν τό μεγαλύτερο θαῦμα τῶν αἰώνων. Ἕνα θαῦμα χειροπιαστό. Μπορεῖ κανείς νά ἀμφισβητήσει τήν ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ σέ ὅλο τόν κόσμο; Κανείς. Ἀλλά πῶς συντελέσθηκε αὐτό τό γεγονός; Μέ τό θαῦμα τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Πῶς δώδεκα ἀγράμματοι ἄνθρωποι νίκησαν τούς σοφούς καί φιλοσόφους τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Πῶς οἱ ἀγράμματοι ἔγιναν πάνσοφοι;Πῶς οἱ ἀδύνατοι ἔγιναν δυνατοί; Πῶς οἱ ἄσημοι ἔγιναν ἔνδοξοι; Πῶς οἱ μικροί νίκησαν τούς μεγάλους; Πῶς; Αὐτό εἶναι τό μεγάλο θαῦμα. Πῶς; Μέ τό Πνεῦμα το Ἅγιον.


Εἶναι τυχαῖο, ὅτι ὁ Χριστός μας διάλεξε αὐτούς τούς Δώδεκα καί τούς ἔκανε Ἀποστόλους; Γιατί δέν διάλεξε γραμματεῖς καί φαρισαίους; Διότι οἱ Φαρισαῖοι ἦσαν κακοί ἀγωγοί τῆς χάριτος. Ἔβλεπαν θαύματα τοῦ Χριστοῦ, ἄκουγαν τόν παντοδύναμο λόγο του, παρακολουθοῦσαν τήν κρυστάλλινη ζωή του καί ὅμως ὄχι μόνο δέν μποροῦσαν νά μεταδώσουν τό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά οὔτε πίστευαν στόν Χριστό. Δέν τούς ἄγγιξε ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ , ὅπως τό ρεῦμα δέν ἀγγίζει τό ξηρό ξύλο.

Προνόμιο τῶν Ἀποστόλων:  Ὁ ἄνισος ἀγώνας. Τί θά λέγαμε γιά κάποιο πατέρα πού παίρνει δέκα νήπια καί τά ρίχνει στή μάχη, νά παλαίψουν σέ ἕνα στῖβο μέ ἑκατό γίγαντες ρωμαλέους παλαιστές;

Τί θά λέγαμε γιά κάποιο ποιμένα πού παίρνει δώδεκα πρόβατα καί τά ρίχνει σέ κοπάδι μέ χίλιους λύκους νά παλαίψουν;

Ἄνισος ὁ ἀγώνας γιά τούς Ἀποστόλους, ἀλλά μαζί μέ τόν Χριστό ἀποτελοῦσαν ἀσύγκριτη πλειοψηφία.

Ἄνισος ὁ Ἀγώνας. Ὁ Χριστός ἔστειλε τούς Μαθητές του νά παλαίψουν μέ ἄνισους ἀντιπάλους. Νά παλαίψουν μέ τούς κολοσσούς τῶν δύο τότε ὑπερδυνάμεων, μέ τό πανίσχυρο Ἰουδαϊκό κατεστημένο τῆς Ἀνατολῆς καί μέ τήν πανίσχυρη Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία τῆς Δύσεως. Τούς τό εἶπε καί ὁ Ἴδιος, δέν τούς τό ἀπέκρυψε: «Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων».

Τό ἀποτέλεσμα; Νίκησαν στήν πάλη ἐκείνη τῆς ἱστορίας τά πρόβατα. Νίκησαν οἱ Ἀπόστολοι. Καί μόνο νίκησαν; Ἐκαναν κάτι θαυμαστώτερο. Πολλούς λύκους, τούς μετέτρεψαν σέ πρόβατα τῆς μάνδρας τοῦ Χριστοῦ.

Προνόμιο τῶν Ἀποστόλων ἡ θυσία τῆς ζωῆς τους. Πρῶτοι οἱ Ἀπόστολοι ὄχι σέ θρόνους, ἀλλά σέ πόνους. Πρῶτοι ὄχι στήν τιμή τοῦ κόσμου, ἀλλά στήν ἀτιμία τοῦ κόσμου. Πρῶτοι ὄχι στό ψέμα τῆς ζωῆς ἀλλά στό αἷμα τῆς θυσίας. Πρῶτα σφάγια στό βωμό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Ἥρωες! Μάρτυρες! Ἀποστόλους! Αὐτό ζητάει ἡ ἐποχή μας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου