ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

(Ιωάν. ζ΄37-52, η΄12) (Πράξ β΄ 1 – 11)

Πνεύματος επιδημία

«και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου»

Η σημερινή Κυριακή της Πεντηκοστής είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα «όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας». Ειδικότερα στο αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας περιγράφονται τα αισθητά σημεία της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος: «φερομένης βιαίας πνοής», «γλωσσαι ωσεί πυρός» (δείχνουν τις άκτιστες ενέργειες στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος). Η επενέργεια του Αγίου Πνεύματος στους αποστόλους καταδεικνύεται με το χάρισμα της «γλωσσολαλίας», συμβολικό μάλιστα προμήνυμα για τη διάδοση του Ευαγγελίου από αυτούς στα πέρατα της οικουμένης.

«Προ πάντων των αιώνων»


Η οικονομία του μυστηρίου της Εκκλησίας είναι «αποκεκρυμμένη από των αιώνων εν τω Θεώ τω τα πάντα κτίσαντι διά Ιησού Χριστού· ίνα γνωρισθή νυν ταις αρχαις και ταις εξουσίαις εν τοις επουρανίοις διά της εκκλησίας η πολυποίκιλος σοφία του Θεού». Εδώ βλέπουμε να αποκαλύπτονται πολύ βασικές αλήθειες: α) Η Εκκλησία υπάρχει «προ πάντων των αιώνων» στο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού, β)είναι αποκεκρυμμένη, γιατί ακόμα δεν είχε δημιουργηθεί ο κόσμος και έπρεπε ο Θεός Λόγος να σαρκωθεί εν χρόνω, γ) τα πάντα εκτίσθησαν διά Ιησού Χριστού, που είναι «εικών του Θεού του αοράτου» και ο τελικός προορισμός της ύπαρξής μας και δ) εγνωρίσθη διά της Εκκλησίας η πολυποίκιλος σοφία του Θεού. Σήμερα πραγματοποιείται η μεγάλη υπόσχεση της Καινής διαθήκης, που είναι ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν η υπόσχεση για τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο. Μάς αποκάλυψε με ανθρώπινο τρόπο την παρουσία του Θεού σ’ αυτόν. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος απεκάλυψε το πλήρωμα του αυθεντικού ανθρώπου σε σωτηριολογική διάσταση και ουράνια ενατένιση.

Το «ύδωρ το ζων» Ο Χριστός χρησιμοποιεί το στοιχείο του νερού για να μάς παραπέμψει στη ζωτική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το «ύδωρ το ζων», δηλαδή αυτό που χορηγεί τη ζωή στον άνθρωπο, είναι το Άγιο Πνεύμα. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του κόσμου «πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Το Άγιο Πνεύμα συνέχει ολόκληρο τον κόσμο. Με την πνοή του ζωοποιεί τα πάντα. Ακόμα και στη δημιουργία του ανθρώπου γίνεται αναφορά για «πνοή ζωής», με την οποία ο Θεός ενεφύσησε σ’ αυτόν το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς την παρουσία και επενέργεια του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι αληθινή και ζωντανή ύπαρξη. Παραμένει εγκλωβισμένος στις τραγικές ωσμώσεις του θανάτου. Το Άγιο Πνεύμα ανυψώνει τον άνθρωπο από το βιολογικό επίπεδο στο χώρο της ζωής του Θεού, της θείας παρουσίας. Η Πεντηκοστή σήμερα Το πνεύμα της εποχής μας δεν είναι συμβατό με τα βαθύτερα μηνύματα και νοήματα που τόσο εναργώς αναδύονται από την εορτή της Πεντηκοστής. Η σημερινή κοινωνία, δυστυχώς, υιοθετεί στηρίγματα που αντιστρατεύονται την πνευματική ζωή. Ενθαρρύνει τη διάσπαση της ανθρώπινης φύσης και εγκλωβίζει τον άνθρωπο στο ατομικό εγώ. Τον εγκαταλείπει στον εφιάλτη της εγωκεντρικότητάς του, με όλες τις φοβερές συνέπειες, όπως τις ζούμε και τις βιώνουμε καθημερινά. Η τραγωδία του σημερινού ανθρώπου είναι ότι πιστεύει πως με τη μοναξιά του αμύνεται και διασώζει την ανθρωπιά του, ενώ στην πραγματικότητα την απαξιώνει και την συνθλίβει. Το Άγιο Πνεύμα αποκαθιστά την κοινωνία της αγάπης ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους. Μόνο έτσι διαλύεται η σύγχυση και η διάσπαση (Βαβέλ) και αποκαθίσταται η ποθούμενη ενότητα (Πεντηκοστή). Το Άγιο Πνεύμα μάς χαρίζει το ζωοποιόν ύδωρ (Άγιο Βάπτισμα). Από αυτό ρέει η χρηστότητα, η καλοσύνη, η αγαθοσύνη, η αγάπη και όλα τα άλλα χαρίσματα και αρετές. Έτσι ζωοποιεί τα ανθρώπινα πρόσωπα το Άγιο Πνεύμα και τα καταξιώνει να φτερουγίζουν σε ανώτερες πνευματικές τροχιές. Αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος είναι εκείνος που διαλύει τα αβάσταχτα σκοτάδια της ζωής μας. Ο ίδιος διαβεβαιώνει: «Εγώ ειμί το φως του κόσμου». Το φως,

που χαρίζει και προάγει τη ζωή, είναι η κοινωνία της χρηστότητας και της αγάπης. Μάς την προσφέρει ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα, που «συγκροτεί όλον τον θεσμό της Εκκλησίας». Γι’ αυτό και η Εκκλησία είναι «το στερέωμα, η καταφυγή και η σωτηρία μας». Ας αφήσουμε τη ζωή και τον εαυτό μας ν’ αναπαύεται ευλογημένα στους κόλπους της. Το μήνυμα της Πεντηκοστής ας καρποφορήσει και στις δικές μας καρδιές για να επιδημήσει και σ’ αυτές η χάρη και η ευλογία του Αγίου Πνεύματος.

Χριστάκης Ευσταθίου, Θεολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου