ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»

Τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀπό τήν ἀρχή τοῦ κατά Μάρκον εὐαγγελίου μᾶς παρουσιάζει τή ζωή καί τή φωνή τοῦ «βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ» Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ. Ἡ φωνή αὐτή προαγγέλλει τόν Μεσσία.


Ἡ ζωή καί τό κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου δηλώνουν ὅτι ἔφθασε ἡ ἐποχή τοῦ Μεσσία καί ὅτι τό Ἐὐαγγέλιο» θ’ ἁπλωθεῖ σάν χαρμόσυνο μήνυμα στόν κόσμο. Μπροστά σέ μία τέτοια θεία δωρεά δέν ὑπάρχει ἄλλη πιό συνετή στάση ἐκ μέρους τῶν ἀνθρώπων ἀπό τή μετάνοια. Μετάνοια ὄχι γιά νά ἔλθει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὅπως δίδασκαν παλαιότερα οἱ προφῆτες, ἀλλά γιατί ἤδη ἔρχεται στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.

Τί εἶναι ὅμως τό «εὐαγγέλιο» καί τί σημαίνει γιά μᾶς σήμερα;

Στούς ἀνθρώπους πού στέναζαν κάτω ἀπό τήν τυραννία τοῦ κακοῦ, κάτω ἀπό τό βάρος τῆς δουλείας ὡς κοινωνικοῦ καί ὡς πνευματικοῦ φαινομένου, ἀλλά καί κάτω ἀπό τό ζυγό τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου παρέχεται ἡ εὐχάριστη ἀγγελία ὅτι τό κακό πού μέ διάφορες μορφές τούς καταδυναστεύει χάνει τή δύναμή του, καταστρέφεται στό Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί μία νέα δυνατότητα ζωῆς προσφέρεται στούς ἀνθρώπους μέσα στήν Ἐκκλησία. Ἀρκεῖ βέβαια οἱ ἄνθρωποι νά μετανοήσουν, νά ἐπιστρέψουν στό Θεό καί νά δεχθοῦν μέ ταπείνωση καί συντριβή τή δωρεά του.

Κατά τήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ οἱ ἄνθρωποι μέ λαχτάρα καί ἀγωνία περίμεναν τή λύτρωση ἀπό τή μύηση στά διάφορα μυστήρια, ἀπό τίς ὑποσχέσεις τῶν αὐτοκρατόρων πού προβάλλονταν ὡς θεοί, ἀπό τά διάφορα φιλοσοφικά κηρύγματα, τά ὁποῖα κατέληγαν σέ μία τραγική ἀπογοήτευση.

Τήν ἴδια ἀπογοήτευση διαπιστώνει κανείς καί ἀπό τά σύγχρονα «εὐαγγέλια», στά ὁποῖα στήριξαν κατά καιρούς οἱ ἄνθρωποι τίς κρυφές καί φανερές ἐλπίδες τους γιά μία πιό ἀνθρώπινη ζωή. Παρ’ ὅλες τίς φαινομενικά ἐντυπωσιακές ἐπιστημονικές καί τεχνικές ἐπιτεύξεις, ὁ φόβος τοῦ πολέμου, τοῦ θανάτου καί τῆς καταστροφῆς πλανᾶται παντοῦ.

Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρο μέσα στήν ἀνθρωπότητα, σάν κρίση καί σάν σωτηρία. Σάν κρίση πού ὁδηγεῖ στήν αὐτοκριτική καί τή μετάνοια καί κυρίως σάν μήνυμα χαρούμενο τῆς σωτηρίας πού πηγάζει ἀπό τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι παράλογο καί ἀσύνετο γιά τούς ἀνθρώπους νά θρηνοῦν συνεχῶς ψυχικά ἐρείπια καταστροφῶν, ἐνῶ τούς προσφέρεται ἀπό τήν Ἐκκλησία τό χαρούμενο μήνυμα τῆς σωτηρίας.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου