ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

 "Χριστός επί γης, υψώθητε"

Αρχιμανδρίτου Γεωργίου

Καθηγουμένου Ι.Μονής Οσίου Γρηγορίου

Ο Θεός έρχεται προς εμάς με μία κίνηση απείρου και εκστατικής αγάπης. Ας ξεπεράσουμε και εμείς την στασιμότητα της εγωκεντρικής μας ζωής και ας τρέξουμε να τον προϋπαντήσουμε ανταποδίδοντας στον δικό του ερχομό την δική μας αγαπητική προϋπάντηση.

«Χριστός επί γης, υψώθητε». Ο Θεάνθρωπος ήλθε. Είναι στη γη μας. Ας υψωθούμε εμείς από τα γήινα. Αυτός κατεβαίνει, εμείς ας ανέβουμε. Αυτός σαρκώνεται, εμείς ας Λογο-ποιηθούμε. Αυτός κενούται, εμείς ας πληρωθούμε. Αυτός σωματούται, εμείς ας πνευματοποιηθούμε. Η πρώτη και αποφασιστική κίνηση είναι δική του. Η δεύτερη και εξ ίσου αποφασιστική κίνηση πρέπει να είναι δική μας.

«Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Η Νύμφη Εκκλησία με χαρά και πόθο τον προσφωνεί: Έρχου Κύριε Ιησού Χριστέ. Κάθε νύμφη ψυχή στολισμένη με τις αρετές επαναλαμβάνει: «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού». Ο Νυμφίος δέχεται την πρόσκληση και απαντά: «Ναι, έρχομαι ταχύ».

«Άνω σχώμεν τας καρδίας». Εάν η καρδιά μας δεν υψωθεί από την ματαιότητα και απάτη του κόσμου στην Αλήθεια της Αγάπης και της Βασιλείας του Θεού, η Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να προχωρήσει. Ο λαός πρέπει να απαντήσει «έχομεν προς τον Κύριον». Τότε συνεχίζεται η αγία Αναφορά, δηλαδή η ύψωσις και προσφορά της Εκκλησίας και όλων μας ενώπιον του Θρόνου του Θεού.[…]

Αδελφοί, ας μη αποκάμουμε και ας μη δειλιάσουμε. Ας ζητήσουμε από τον ερχόμενο Κύριο την χάρι, την βοήθεια και τον φωτισμό του να μη προσκολλώμεθα στα φθαρτά και γήινα, αλλά να υψωθούμε προς τα άφθαρτα και ουράνια. Ο Κύριος θα δώσει στην ψυχή μας πτερά για να πετάξει. Ο ταλαίπωρος γήινος άνθρωπος μπορεί μετά την σάρκωση του Θεού να πει: «Ευχαριστώ τω Θεώ δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών… ο γαρ νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέ με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου» (Ρωμ. ζ’ 25, η’ 2).

Μέσα στην αγία Εκκλησία του Θεού οι γήινοι γίνονται ουράνιοι. Οι σαρκικοί πνευματικοί. Οι άνθρωποι θεοί. Την θεουργική χάρι του Θεού οικειώνονται με την συμμετοχή τους στα άγια Μυστήρια, με την προσευχή και την άσκηση, την αγάπη και την δικαιοσύνη.

Στην αγία Εκκλησία οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί πέφτουν και σηκώνονται. Αμαρτάνουν και μετανοούν. Ταπεινώνονται και δοξάζονται. Έτσι το φθαρτό ενδύεται αφθαρσία και το θνητό αθανασία.

Στην αγία Εκκλησία ο Κύριος συνεχώς έρχεται και οι χριστιανοί Του συνεχώς τρέχουν οπίσω Του ποθούντες την ένωση, τον άχραντο και μυστικό γάμο μαζί Του.

Αδελφοί, ελάτε όλοι μαζί, «εν ενί στόματι και μια καρδία» ευφρόσυνα να προϋπαντήσουμε, να υψωθούμε και να δοξάσουμε τον Ερχόμενο.


Από το βιβλίο του

Αρχιμανδρίτου Γεωργίου

Καθηγουμένου Ι.Μονής Οσίου Γρηγορίου

«Θεός Εφανερώθη εν σαρκί»

Εκδόσεις Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου

Άγιον Όρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου