ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 23 Ιουνίου 2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «ΓΕΝΝΕΘΛΙΟ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ»

Ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τήν Κυριακή αὐτή τό γενέθλιό τοῦ τιμίου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Σπάνια προφητική μορφή ὁ Ἰωάννης. Ἀπαράμιλλη ἡ ἀρετή του. Μοναδικό τό ψυχικό μεγαλεῖο του.

Ἀληθινό δῶρο τοῦ θεοῦ στούς εὐλαβεῖς γονεῖς του, ἄλλα καί στούς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς. Ἦλθε γιά νά ἀνοίξει τόν δρόμο καί νά προετοιμάσει τήν ὁδό, πού θά φέρει τόν Λυτρωτή τοῦ κόσμου στούς ἀνθρώπους. Πραγματοποίησε τόσο τήν προφητεία τοῦ πατέρα του ὅσο καί τήν προφητεία τοῦ Ἠσαία: «ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου».


Ὑπόδειγμα ὁ Πρόδρομος καί γιά μας. Καλεῖ τόν καθένα μας νά γίνει ἕνας ἀκούραστος ὁδοποιός, γιά νά ὁδηγοῦνται οἱ ἄνθρωποι κοντά στό Σωτῆρα Χριστό. Ἡ ἐποχή μας γιά νά διευκολύνει τή ζωή τῶν ἀνθρώπων, γιά νά τούς φέρει κοντά, γιά νά ἐκμηδενίσει τίς ἀποστάσεις, χαράσσει ὁδούς, ἀνοίγει δρόμους, κατασκευάζει λεωφόρους. Κι ὄχι μονάχα στή γῆ, ἀλλά καί σ’ αὐτό τό διάστημα. Τά ὁδικά δίκτυα ἔχουν γίνει τό σύμβολο τοῦ σύγχρονου τεχνοκρατικοῦ πολιτισμοῦ.

Χρήσιμοι ἀσφαλῶς οἱ δρόμοι. Μποροῦν νά βγάλουν ἀπό τήν κουραστική μόνωση. Νά κάνουν τούς ἀνθρώπους νά νιώσουν πώς ἔχουν κι ἄλλους ἀδελφούς πάνω σ’ αὐτόν τόν πλανήτη. Φέρνουν ἀκόμα κοντά μας τά ἀγαθά τοῦ πολιτισμοῦ, τά τεχνικά μέσα, τίς σύγχρονες εὐκολίες. Ἕνας δρόμος ὅμως δέν ἀνοίγει χωρίς νά ξεριζωθοῦν δένδρα, νά σπάσουν βράχοι, νά ἐξομαλυνθοῦν ἐδάφη, νά ἰσοπεδωθοῦν ὑψώματα. Οἱ δρόμοι γίνονται μέ σύστημα, μέ κόπο, μέ προσπάθεια.

Ἕνας δρόμος χρειάζεται καί σέ μᾶς σήμερα. Ὁ μόνος δρόμος, ὁ σωτήριος, πού φέρνει στήν πηγή τῆς σωτηρίας. Ἡ προφητική φωνή ἀκούγεται καί στή σύγχρονη ἔρημό της κοινωνίας μας: «Ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου». Καί εἶναι ἀπαραίτητος γιατί ὁ σημερινός ἄνθρωπος ἔχει χαθεῖ στά ὕποπτα μονοπάτια τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς. Ἄνοιξε δρόμους πού τόν ἀπομακρύνουν ἀπό τήν ὁδό τῆς ἀρετῆς, τῆς ἀληθινῆς ζωῆς καί τόν ὁδηγοῦν στό χρῆμα, στή χλιδή, στίς ἀπολαύσεις. Εἶναι «ἡ ὁδός ἡ ἀπάγουσα εἰς τήν ἀπώλεια».

Ἐπιτακτική, λοιπόν, ἐπείγουσα ἡ ἀνάγκη νά «ἑτοιμάσουμε τήν ὁδόν Κυρίου», τήν «ἀπάγουσαν εἰς τήν ζωήν». Νά χαράξουμε τήν ὁδό τῆς ἀγάπης, τῆς θυσίας, τῆς εἰλικρίνειας, τῆς τελειότητας, τῆς ἁγνότητας, τῆς ἁγιότητας, γιά νά βγοῦμε, ἀπό τή ζούγκλα τῆς ἐκμετάλλευσης, τῆς σκληρότητας, τῆς ἀπανθρωπιᾶς, τῆς ἀπάτης. Τό φωτεινό καί ἅγιο παράδειγμα τοῦ πιό μεγάλου προφήτη, τοῦ ὁποίου τό ἐγκώμιο γιά τήν ἀρετή του ἔπλεξε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ἄς γίνει καί γιά μᾶς ὁδηγός.ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου