ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 23 Ιουνίου 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

Γενέθλιον Ιωάννου Προδρόμου

24 Ιουνίου 2018

 «Καί πολλοί ἐπί τῇ γεννήσει αὐτοῦ χαρήσονται».(Λουκ. Α‘ 14).

       Τον Βαπτιστή Ιωάννη και Πρόδρομο του Σωτήρος τιμούμε σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, και πανηγυρίζουμε την εκ της στείρας Ελισάβετ θαυματουργό γέννησή του. Και δεν θα ήταν υπερβολή, εάν λέγαμε ότι μέσα στους λόγους αυτούς πού εκφώνησε ο πατέρας του Ζαχαρίας, συνοψίζονται όλος ο βίος και όλη η δράση του Ιωάννου του Προδρόμου, η σχέση του με τον Χριστό και η θέση του ως συνδετικού κρίκου ανάμεσα στον κόσμο και τον Κύριο, όχι μόνον τότε, αλλά διαχρονικά, μέχρι και σήμερα. Οι προφήτες τον ονόμασαν άγγελο και όχι άνθρωπο, λυχνία του Επουρανίου φωτός, αστέρα εωθινό, διότι προπορεύθηκε του ηλίου της δικαιοσύνης, αλλά και φωνή του Λόγου του Θεού. Γιατί είναι και παραμένει Πρόδρομος του Χριστού, οδοδείκτης πνευματικός πού δείχνει τον ερχόμενο Σωτήρα Χριστό, όχι μόνον τότε αλλά μέχρι και σήμερα, σε κάθε άνθρωπο πού επιθυμεί να προσεγγίσει τον Θεάνθρωπο Κύριο και νά γίνει μέτοχος των μυστηρίων της σωτηρίας.


       Ο Ιωάννης γίνεται Πρόδρομος του κηρύγματος του Χριστού. Μέ τήν γνωστή του ρήση, «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 3, 2), δεν παύει να προτρέπει σε μετάνοια ειλικρινή αλλά και σ΄ αυτούς πού τον ρωτούν, δείχνει με τις διδαχές του τον δρόμο της αγάπης προς τον πλησίον, της ελεημοσύνης και της δικαιοσύνης. Και όταν αργότερα ο Ιησούς αρχίζει το δικό Του κήρυγμα, τούς ίδιους λόγους χρησιμοποιει: «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 4, 17).

       Η μαρτυρία, η δυνατή φωνή του αγγέλου της ερήμου είναι η ίδια η φωνή της Εκκλησίας, που βοηθεί τον άνθρωπο να κατανοήσει το βαθύτερο νόημα της μετανοίας και να αναγνωρίσει στο πρόσωπο του Χριστού τον Μεσσία και Λυτρωτή μέσα στην ερημία του παρόντος κόσμου.

       Τι σημαίνει όμως μετάνοια;

       Μετάνοια σημαίνει ανανέωση του Βαπτίσματος, σημαίνει συμφωνία με τον Θεό για μια νέα ζωή και αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου σκέψεως. Η μετάνοια είναι μόνιμη κατάσταση και συνεχώς επαναλαμβανόμενη στην ζωή κάθε πιστού. Είναι χαρακτηριστικό πως σε κάθε λατρευτική -ευχαριστιακή μας σύναξη ζητάμε από τον Κύριο να πορευθούμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας «ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ».

       Το κήρυγμα, λοιπόν, της Εκκλησίας είναι, θα πρέπει πάντα να είναι, περί μετανοίας. Η μετάνοια δημιουργεί το κατανυκτικό κλίμα της ελεύσεως της βασιλείας του Θεού, της θεωρίας του Θεού, της συναντήσεως με Αυτόν. Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο διαπρύσιος κήρυκας της χάριτος και του φωτός, λέγει χαρακτηριστικά πως η αληθινή μετάνοια είναι αρχή, μέση και τέλος της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Όλοι μα όλοι έχουμε ανάγκη μετανοίας, γιατί ουδείς αναμάρτητος. Η πνευματική ζωή αρχίζει οπωσδήποτε με τη μετάνοια. Το έργο της δεν παύει ποτέ. Ο Μ. Βασίλειος λέγει πως όλος ο ανθρώπινος βίος είναι προς μετάνοια. Ο ατελής άνθρωπος θέλει συνεχή αγώνα για να πλησιάσει τον Παντέλειο Θεό. Ατέλεστος η τελειότητα θα πει ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης. Δεν υπάρχουν νιρβάνα στην Ορθοδοξία, όπου παύεις τον αγώνα και επαναπαύεσαι μακάρια. Ο αγώνας είναι έως του τάφου, ασταμάτητος, αδιάκοπος.

       Αδελφοί μου,

       Η μετάνοια είναι βασική και μεγάλη αρετή, πάνω στην οποία οικοδομείται η πνευματική ζωή του πιστού. Ο μετανοημένος μόνο μπορεί να επικοινωνεί με τον Θεό. Πρόκειται για μεγάλο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Του Θεού που δεν παύει ποτέ ν’ αγαπά, να εμπνέει, να μη ξεσυνερίζεται τον αγνώμονα αμαρτωλό. Είναι μια τρανή ακόμη απόδειξη της άφατης και φιλόστοργης φιλανθρωπίας του Παναγάθου Θεού Πατέρα και Πλάστη. Δεν απομένει από το ν’ αποδεχθεί αυτόβουλα την πρόκληση και πρόσκληση προς απόλαυση των πολλών αγαθών της μετάνοιας. Η αντίδραση, η αντίθεση και η απόδραση του ανθρώπου από το ευγενές αυτό προσκλητήριο τον καταταλαιπωρεί και δυστυχώς τον οδηγεί μακριά από την θέαση του Αγαθού και την εν Χριστώ κοινωνία, την σωτήρια Θεοκοινωνία. ΑΜΗΝ!

π. Ν.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου