ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022

Κυριακὴ 2α Ἰανουαρίου 2022

Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων (Μάρκ. 1, 1 - 8).

«ἑτοιμάσατε τὴν ὀδον Κυρίου» (Μάρκ. 1,3).

Βρισκόμαστε στὴν ἀνατολὴ ἑνὸς καινούριου ἔτους καὶ διαβαίνουμε τὸ ὄμορφο καὶ ἅγιο δωδεκαήμερο, κατὰ τὸ ὁποῖο ἑορτάζουμε τὰ γεγονότα ἐκεῖνα μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς κατεργάζεται τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Σήμερα, λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὰ Ἅγια Θεοφάνεια, ἡ μεγάλη Μητέρα μας Ἐκκλησία μας βάζει νὰ ἀκούσουμε τὸ κήρυγμα τοῦ Προδρόμου, μὲ τὸ ὁποῖο προετοίμασε τοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Σωτῆρα.

Ὁ Πρόδρομος φωνάζει ἀπὸ τὴν ἐποχή του μέχρι τίς ἡμέρες μας: «ἑτοιμάσατε την ὁδῶν Κυρίου». Τὸ φωνάζει αὐτὸ γιὰ νὰ τὸ ἀκούσουμε καὶ νὰ προετοιμάσουμε τὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ, μέσ' ἀπὸ τὸν ὁποῖο θὰ φτάσει στὴν ὕπαρξή μας. Καλούμαστε νὰ γκρεμίσουμε τὰ ἐμπόδια ποὺ μᾶς χωρίζουν ἀπὸ τὸ Χριστὸ καὶ καλούμαστε νὰ κάνουμε αὐτὸ τὸ δρόμο τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Κύριο εὐθὺ καὶ σύντομο, γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε ὅσο πιὸ γρήγορα γίνεται τὴ λύτρωσή μας.

Ἡ ἑτοιμασία τῆς διαδρομῆς τοῦ Σωτῆρα πρὸς ἐμᾶς περιλαμβάνει δύο στοιχεῖα. Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ μετάνοια. Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ ἑνότητα.

Ὁ Χριστὸς ἔρχεται γρήγορα κοντά μας καὶ ἑνώνεται μαζί μας, ὅταν ἐμεῖς κάνουμε καθημερινὰ τὸν ἀγῶνα τῆς μετάνοιας. Ἡ καρδιά μας ὑποδέχεται τὸ Χριστό, ὅταν παραδέχεται τὰ λάθη της, τὰ ὁμολογεῖ στὸν πνευματικό, τὰ διαγράφει κάτω ἀπὸ τὸ πετραχήλι του καὶ ἀγωνίζεται νὰ μὴν τὰ ἐπαναλάβει. Ἡ μετάνοια προϋποθέτει νὰ ταπεινωθοῦμε συγκρίνοντας τὸν ἑαυτό μας, τὴ νοοτροπία μας καὶ τὴ συμπεριφορά μας μὲ τὴν Ἐκκλησία, μὲ τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν Παράδοση τῶν Ἁγίων. Ἐφόσον διαπιστώσουμε πῶς αὐτὸ ποὺ εἴμαστε, αὐτὸ ποὺ σκεφτόμαστε καὶ ὁ τρόπος ποὺ ἐνεργοῦμε εἶναι διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ διδάσκει καὶ βιώνει ἡ Ἐκκλησία, τότε πρέπει κατεπειγόντως νὰ μετανιώσουμε καὶ νὰ διορθωθοῦμε. Μὲ τὴ μετάνοιά μας αὕτη θὰ ἀποκαταστήσουμε τὴ σχέση μας μέ το Θεό, τὴν ὁποία ἐμεῖς διακόπτουμε κάθε φορὰ ποὺ ξεκόβουμε ἀπὸ τὴν ἀγάπη Του μὲ τοὺς ἐγωισμοὺς καὶ τίς πτώσεις μας.

Ὁ δεύτερος τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο θὰ ἔλθει γρήγορα ὁ Χριστὸς κοντά μας εἶναι ὁ δρόμος τῆς ἑνότητας. Βιώνουμε ἕναν τραγικὸ διχασμὸ μὲ ἀφορμὴ τοὺς ἐγωισμοὺς καὶ τίς ἰδεοληψίες μας. Ἡ πιὸ ἐπικίνδυνη πανδημία γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα εἶναι ὁ διχασμός. Ὁ χωρισμὸς τῶν ἀνθρώπων σὲ ὁμάδες, σὲ κατηγορίες, σὲ πλευρὲς καὶ σὲ ἐπίπεδα φυτεύει μέσα στὶς ψυχὲς τὸ μῖσος, τὴν ἀντιπάθεια, τὴν προσβολή, τὴν προσωποληψία. Ὁ διχασμὸς εἶναι ἕνα μικρόβιο ποὺ χτυπάει ἀκόμη καὶ τὸ ζωντανὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ προκαλεῖ τεράστιες πληγές, διότι σκανδαλίζει συνειδήσεις καὶ ἀποκόπτει ἀνθρώπους ἀπὸ τὴ σωτηρία. Ἄν θέλουμε νὰ ἑνωθοῦμε γρήγορα μὲ τὸ Χριστό, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἑνωθοῦμε ἄνευ προϋποθέσεων μὲ τὸ διπλανό. Νὰ ἀνοίξουμε καὶ νὰ πλατύνουμε τὴν καρδιά μας, γιὰ νὰ χωρέσει μέσα τῆς ἀκόμη καὶ ὁ ἀντίπαλος, ὁ διαφορετικός, ὁ ἰδιαίτερος, ὁ μειονεκτικός, ὁ κατώτερος, ὁ ἀποδιοπομπαῖος. Μόνον ὅταν ἡ καρδιά μας γίνει σὰν τὴν καρδιὰ τοῦ Χριστοῦ, μόνον ὅταν ἡ σκέψη μας γίνει σὰν τὴ σκέψη τοῦ Χριστοῦ, μόνον ὅταν ἡ ἀγάπη μας γίνει σὰν τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, μόνον ὅταν ἡ ἀγκαλιά μας γίνει σὰν τὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ, τότε θὰ μπορέσουμε νὰ ξεπεράσουμε τοὺς διχασμούς, νὰ θεμελιώσουμε τὴν ἑνότητα μεταξύ μας, γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε καὶ τὴν ἑνότητά μας μὲ τὸν Κύριο.

Ἡ νέα χρονιὰ ποὺ ξημέρωσε μᾶς καλεῖ νὰ βροῦμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ εὐθυγραμμίσουμε καὶ θὰ διευκολύνουμε τὴ διαδρομὴ τοῦ Χριστοῦ πρὸς ἐμᾶς. Ἐκεῖνος μᾶς ποθεῖ καὶ μᾶς θέλει. Ἄν καὶ ἐμεῖς ἐπιθυμοῦμε νὰ ζήσουμε μαζί Του, ἂς μετανοοῦμε καθημερινὰ καὶ ἂς καλλιεργοῦμε τη μεταξύ μας ἑνότητα τῆς πίστης καὶ τῆς ἀγάπης. Τότε ἡ καινούρια χρονιὰ ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη ἡ ζωή μας θὰ εἶναι μία πορεία συνάντησης μέ το Λυτρωτή, μία διαδρομὴ χαρᾶς καὶ σωτηρίας γιὰ ὅλους μας καὶ γιὰ πάντα. Ἀμήν.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου