ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Απόστολος: Φιλιπ. δ΄ 4 - 9
Ευαγγέλιον: Ιωάν. ιβ' 1 – 18
1 Απριλίου 2018
«Ὡσαννά, εὺλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου, βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ» (Ιωάν. ιβ΄13)

«Πρό ἕξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα». Αρχίζει η θριαμβική πορεία του Ιησού προς τα Ιεροσόλυμα, αγαπητοί μου αδελφοί. Έξι μέρες πριν από τους εορτασμούς του εβραϊκού Πάσχα έρχεται και ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Είναι η τελευταία φορά που επισκέπτεται τα Ιεροσόλυμα στη διάρκεια της τριετούς κηρυκτικής παρουσίας Του, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. «Πρό ἕξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα» έχουν συμβεί και άλλα γεγονότα. «Πρό ἕξ ἡμερῶν», διακόπτει ο Χριστός την πορεία Του προς τα Ιεροσόλυμα, στη Βηθανία, στο σπίτι του φίλου Λαζάρου. Τέσσερις μέρες μετά τον θάνατό του, θα αναστήσει ο `Ιησούς το φίλο Του, Λάζαρο. Σύντομα το πρωτοφανές θαυματουργικό αυτό γεγονός, κυκλοφορεί μαζί με την πληροφορία ότι ο Ιησούς πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα. Το πλήθος συρρέει από παντού, για να δει και να ακούσει τον φημισμένο Δάσκαλο, τον Κύριο του θανάτου και της ζωής, αλλά να δει και τον Λάζαρο, που είχε μόλις αναστήσει.
Στη Βηθανία η ευγνώμων Μαρία, αδελφή του αναστηθέντος Λαζάρου, δεν διστάζει να διαθέσει μεγάλο ποσό, τις οικονομίες της, για να αγοράσει «λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου», και να αλείψει τα ταλαιπωρημένα από την οδοιπορία πόδια του Ιησού. Και πάλι «πρό ἕξ ἡμερῶν», «εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν….. Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης», θα διαμαρτυρηθεί για την σπατάλη του μεγάλου ποσού για την σπάταλη χρήση του πολύτιμου μύρου. Το υποκριτικό του ενδιαφέρον είναι για την ανακούφιση δήθεν των φτωχών. Άλλο είναι το πραγματικό του, επειδή «τό γλωσσόκομον εἶχε καί τά βαλλόμενα ἐβάσταζεν». Διαχειριζόταν ο φιλοχρήματος Ιούδας το ταμείο και κατακρατούσε για λογαριασμό του τις εισφορές. Και η προφητική απάντηση του Ιησού Χριστού, «πρό ἕξ ἡμερῶν»: Το είχε φυλάξει η Μαρία για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Άλλωστε «τούς πτωχούς πάντοτε ἒχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ὲμέ δέ οὐ πάντοτε ἔχετε». Τους φτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σας, ενώ εμένα δεν θα με έχετε. Τα τελευταία αυτά γεγονότα και ιδιαίτερα η μεγάλη φήμη, που έχει καλύψει όλο τον λαό, ανησυχεί τους αδίστακτους αρχιερείς.
Ύστερα από αυτά, αποφασίζουν να σκοτώσουν τον Χριστό, αλλά και τον Λάζαρο.
Και όλα αυτά συμβαίνουν «πρό ἕξ ἡμερῶν». Παλλαϊκή η προσέλευση του πλήθους, που φτάνει από παντού στα Ιεροσόλυμα και όχι μόνο για τη γιορτή.
Την επόμενη θα βγεί ο λαός, για να υποδεχτεί τον Ιησού, «μετά βαϊων καί κλάδων», κραυγάζοντας:
«Ὡσαννά, εὺλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου, βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ»
Μυριόστομη η κραυγή του παραληρούντος πλήθους: Δόξα και τιμή σ’ αυτόν, που υποδεχόμαστε! Να είναι ευλογημένος ο απεσταλμένος αντιπρόσωπος του Κυρίου. Είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, που περιμέναμε.
Θριαμβική η είσοδος του Ιησού, αγαπητοί μου, καθημένου «ἐπί πῶλον ὄνου».
Για να επαληθευθεί η προφητεία: «ἰδού ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπί
πῶλον ὄνου». Θριαμβική και καταπληκτική η υποδοχή του Κυρίου. Μετά
βαΐων και κλάδων και μεγάλο ενθουσιασμό η πολύβουη υποδοχή. Θριαμβική
για το πλήθος του ενθουσιώντος πολυπληθούς λαού, που Τον υποδέχεται με
αγνά συναισθήματα και πίστη στην δύναμή Του. Δέχεται ο Κύριος μας την
έκφραση του θαυμασμού, της πίστης και της προσδοκίας του πλήθους
καθήμενος πάνω στον ταπεινό και φτωχικό «πῶλον ὄνου»! Η δόξα και τιμή του
Κυρίου, είναι πάνω από τα ανθρώπινα. Ο Κύριος θέλει την αγάπη μας και την
σταθερή εμπιστοσύνη μας σ’ Αυτόν. Και επειδή μας αγαπά και φροντίζει για
μας, θέλει να επικοινωνεί μαζί μας, με την συνεχή προσευχή μας. Την
προσευχή, με την οποία Τον ευχαριστούμε, Τον δοξάζουμε και δια της οποίας
ζητούμε την βοήθεια και συμπαράστασή Του. Θέλει λοιπόν ο Κύριος, σταθερή
τη σχέση μας μαζί Του. Όμως το τεράστιο αυτό ενθουσιασμένο πλήθος της
υποδοχής του Κυρίου, δε δίστασε επιπόλαια, λίγες μόνο μέρες μετά, να
φωνάζει με την ίδια ένταση και πάθος: «ἆρον, ἆρον, σταύρωσον αὐτόν». Αυτός
είναι ο κίνδυνος, αγαπητοί μου αδελφοί. Δεν θα βγούμε βέβαια, να
κραυγάσουμε όπως οι Ισραηλίτες της εποχής εκείνης. Αν όμως με τις πράξεις
μας, τη συμπεριφορά μας, αρνηθούμε τις εντολές του Θεού μας, βάζουμε άλλο
ένα καρφί στο σταυρό Του. Ανθρώπινο είναι, και μπορεί να κάνουμε λάθη και
αμαρτήματα, αλλά ο Κύριος με την θυσία Του, μας προσφέρει την δυνατότητα
και τους τρόπους επανόρθωσης και λύτρωσης. Η εβδομάδα, που ακολουθεί
ανήκει στο στάδιο των αρετών, όπως χαρακτηρίζεται η τεσσαρακοστή. Πέραν
λοιπόν της αποφυγής της αμαρτίας, ακούσαμε στο σημερινό απόστολο ένα
πλήθος αρετών που πρέπει να καλλιεργούμε. «Τό λοιπόν ἀδελφοί, ὅσα ἐστίν
ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἅγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις
ἀρετή και εἴ τις ἔπαινος ταῦτα λογίζεσθε… ταῦτα πράσσετε». Βρισκόμαστε,
αγαπητοί μου αδελφοί, «πρό ἕξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα». Η βδομάδα που έρχεται,
εβδομάδα των αγίων παθών του Κυρίου, λειτουργεί σαν υπόμνηση, σαν
εγερτήριο σάλπισμα. Να βιώσουμε και με την παρουσία μας, τις ακολουθίες,
τα άγια πάθη, αλλά ακόμη περισσότερο αξιοποιώντας τη θυσία Του, να
πλησιάσουμε τον Σωτήρα μας, προσερχόμενοι και μετέχοντας στα μυστήρια
της Εκκλησίας μας. Η τόνωση της εκκλησιαστικής μας ζωής, η
παρακολούθηση των ακολουθιών και η συμμετοχή μας στα μυστήρια, θα μας
βοηθήσει να νιώσουμε βαθύτερα τη λυτρωτική θυσία του Κυρίου μας. Να
φωνάξουμε και μείς μ’ όλη μας την ψυχή: «εὺλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν
ὀνόματι Κυρίου», και να νιώσουμε ότι κατοικεί μέσα μας, στην ψυχή μας.
Αμήν.
Δ.Γ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου