ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Η Τοποθετηση Μας Μπροστα Στον Εσταυρωμενο»

Τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων μᾶς διηγεῖται δύο γεγονότα: τὴν προσφορὰ τοῦ μύρου ἀπὸ τὴ Μαρία τὴν ἀδελφὴ τοῦ Λαζάρου καὶ τὴ θριαμβευτικὴ εἴσοδο τοῦ Μεσσία στὰ Ἱεροσόλυμα,  ποὺ ἔγινε ἕξι μέρες πρὶν ἀπὸ τὸ ἑβραϊκὸ Πάσχα.

Ὁ Κύριος εἰσέρχεται στά Ἱεροσόλυμα καί ὁ λαός γεμᾶτος ἐνθουσιασμὸ τόν ὑποδέχεται. Ἡ κραυγὴ «ὡσαννά», ποὺ σημαίνει «σῶσε μας», «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ», δείχνει ὅτι ὁ λαὸς βλέπει τὸν Χριστό σὰν τὸν ἐλευθερωτὴ ποὺ θὰ δώσει λύση στὰ προβλήματά του.
Εἶναι πραγματικὰ βασιλιὰς ὁ Χριστὸς, ὅμως ἡ δόξα του βρίσκεται πάνω στὸ σταυρό, ἡ δύναμή Του στὴν ἀγάπη, καὶ ἡ ἐπικράτειά Του στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Χριστός γνωρίζει πόσο θολές εἶναι οἱ πηγές τοῦ ἐνθουσιασμοῦ τοῦ ὄχλου, πόσο ἐπιφανειακά εἶναι τα αἰσθήματά του. Ὅταν διαπίστωσαν ὅτι δέν ἀνακηρύχθηκε βασιλεύς ὁ ἐνθουσιασμός μεταβλήθηκε σέ ἀποκαρδίωση καί περιφρόνηση. Οἱ πολλοί τόν ἐγκατέλειψαν, οἱ ἄλλοι δέν δίστασαν νά σμίξουν τίς φωνές τους μέ τούς διώκτες, φωνάζοντας μπροστά στόν Πιλᾶτο: «Ἄρον ἄρον, σταύρωσον Αὐτόν».

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτου θέλει τὴ σιγουριὰ καὶ τὴ δύναμη, θέλει νὰ ἐξασφαλισθεῖ μὲ τὴν ἐξουσία· κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ σταθεῖ γερὰ στὰ πόδια του. Ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὰ ἐξωτερικὰ κοσμικὰ σχήματα, μὲ τὴν ὀργάνωση, μὲ τὴ δύναμη, εἶναι βασιλεία ἀγάπης καὶ εἰρήνης. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ βασιλιὰς Χριστὸς μπαίνει στὰ Ἱεροσόλυμα καθισμένος πάνω σ’ ἕνα ὀνάριο, ἐκπληρώνοντας ἔτσι σχετικὴ προφητεία τῆς Π. Διαθήκης. Ὁ θρόνος πρός τόν ὁποῖο σπεύδει νά ἐγκαταστεθεῖ εἶναι ὁ σταυρός. Εἶναι πολύ χαρακτηριστικό ὅτι ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης συνδέει τή δόξα μέ τό σταυρό καί ὅταν ὁ Κύριος λέει «ἐδοξάσθη», ἐννοεῖ ὅτι σταυρώθηκε καί διά τοῦ σταυροῦ ὁδηγήθηκε στό θρίαμβο τῆς Ἀναστάσεως.

Ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα σημαντικό γεγονός τοῦ παρελθόντος πού τέμνει σάν ὁρόσημο τήν ἱστορία. Εἶναι ἕνα γεγονός συνεχῶς παρόν μέσα στόν κόσμο πού φανερώνει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ μεγαλειώδης ἀποκάλυψη τῆς Θείας στοργῆς καί τό ἀποκορύφωμα τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ γιά τή λύτρωση τῆς ἀνθρωπότητος.

Μπροστὰ στὸ σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ προσκαλεῖται ὁ κάθε ἄνθρωπος νὰ πάρει θέση, διότι δὲν μπορεῖ νὰ μείνει κανεὶς ἀδιάφορος. Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἕνα προανάκρουσμα τῆς ἱστορίας τοῦ πάθους ἀλλά καί τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, μᾶς καλεῖ νά πάρουμε θέση ἔναντι τοῦ ζωηφόρου σταυροῦ. Ἀπό τό ἄν τοποθετηθεῖ κανείς ὅπως ὁ Ἰούδας ἤ ὅπως ἡ Μαρία, ὅπως οἱ Φαρισαῖοι ἤ ὅπως οἱ μαθητές θά ἐξαρτηθεῖ ὁ θάνατος ἤ ἡ ζωή του.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου