ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

 Κυριακή Μετά τά Χριστούγεννα (Ματθ.  β΄ 13-23) –30 Δεκεμβρίου 2007ΔΙΩΚΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

«Ἐλθών κατώκησεν εἰς Ναζαρέτ».

Ὁ Κύριός μας, ὡς ἄνθρωπος, πέρασε ἀπό πολλλές ταλαιπωρίες καί περιπέτειες. Αὐτά ἄρχισαν ἀπό τήν ἀρχή, ἀπό τή Γέννησή Του.

* * *

α) Οἱ διωγμοί.

1. Ὁ βασιλιάς Ἡρώδης, ἀπό τήν πρώτη στιγμή παίρνει ἐχθρική στάση κατά τοῦ Ἰησοῦ. Καταστρώνει σχέδια. Καί μέ τήν κρυφή ἐλπίδα τῆς ἐξοντώσεώς του, φονεύει ὅλα τά νήπια πού βρίσκονταν στήν περιφέρεια τῆς Βηθλεέμ.

2. Τό ἴδιο κάνουν καί οἱ διάδοχοί του. Στέκονται ἐχθρικά ἀπέναντι στόν Κύ­­ριο, ἀπέναντι στούς ὀπαδούς του. Πολλοί ἡγέτες, κοσμικοί ἤ καί θρησκευτικοί ἀκόμα, αὐτοκράτορες καί ἄλλοι, ἐχθρεύονται τόν Ἰησοῦ,  τούς δικούς Του.

3. Κι ὄχι, φυσικά, μόνο τότε. Σέ κάθε ἐποχή «πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζεῖν», διώκονται. Καί στή δική μας ἐποχή δέ λείπουν οἱ διωγμοί κατά τῶν χρι­στιανῶν, οὔτε κι οἱ διῶκτες.β) Ἡ ἐξορία.

1. Ὁ Ἰωσήφ μέ τή Μαρία καί τό βρέφος Ἰησοῦ, ἀναγκάζονται νά ξενι­τευ­θοῦν, νά πάρουν  τό δρόμο τῆς ἐξορίας γιά τήν Αἴγυπτο. Αὐτό τούς τό ὑποδει­κνύει ὁ ἄγγελος Κυρίου. Μέρες πολλές τό ταξίδι. Μέσα σέ τόσους κινδύνους...

2. Προκάλεσε τήν ἐξορία αὐτή ὁ ἁμαρτωλός Ἡρώδης. Καί μέσα στήν ἱ­στο­­ρία πολλοί ἄλλοι τόν ἀκολούθησαν. Καί ἐξόρισαν τό Χριστό ἀπό τή ζωή τους! Τοῦ ἔκλεισαν τήν πόρτα, τήν καρδιά τους, τή ζωή τους...

3. Καί στήν ἐποχή μας, τό ἴδιο κλίμα συνεχίζεται. Δέ σέ θέλουμε, τοῦ λένε. Φύγε μακρυά! Νοιώθουμε πώς ἡ παρουσία σου μᾶς μπερδεύει, μᾶς ἐλέγχει...γ) Ἡ συνέχεια.

1. Ὁ Κύριος, καί στή συνέχεια, σ’ ὅλη του τή ζωή ἀντιμετωπίζει τήν περιφρόνηση, τήν εἰρωνία, τήν ἐχθρότητα. Δέν εἶναι λίγοι αὐτοί πού μέ κάθε τρόπο   βάζουν ἐμπόδια στό ἔργο Του, τό συκοφαντοῦν, τό διαβάλλουν.

2. Καί αὐτό φυσικά συνεχίστηκε καί μέ τούς ὀπαδούς Του. Τούς κατεδίωξαν, τούς πολέμησαν, τούς ὀδήγησαν στό μαρτυρικό θάνατο. Καί μέχρι τήν ἐ­πο­χή μας, πολεμεῖται ὁ Χριστός καί τό ἔργο Του ἀπό πολλούς «ἐχθρούς» Του.

3. Κι ἀνάμεσα σ’ αὐτούς εἶναι καί μορφωμένοι, σοφοί, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων καί τῶν τεχνῶν, ἤ καί «χριστιανοί» πού εἶναι ἀσυνεπεῖς καί μέ τή ζωή τους σκανδαλίζουν.

* * *

Σέ κάθε ἐποχή, ἀδελφοί μου, ὑπάρχουν διῶκτες, ἄνθρωποι πού τόν ἀπο­μα­κρύνουν, ἤ τόν περιφρονοῦν... Ὁπωσδήποτε ὄχι ἐμεῖς! Ὅμως εἴμαστε πραγματικά δικοί Του; Σέ μᾶς μπορεῖ νά ὑπολογίζει;

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου