ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

Κυριακὴ ΙΖ΄ Ματθαίου: η πίστη και η ταπείνωση της Χαναναίας. π. Στυλιανός Μακρής


Μία λλόθρησκη κα λλοεθνς γυναίκα προσέγγισε τν Κύριο κα τοζήτησε ν θεραπεύσ τν ταλαίπωρη κόρη της, πο κατείχετο π δαιμονικπνεμα. Βρέθηκε  Χριστός μας στ μέρη Τύρου κα Σιδνος, στ βόρεια σύνορα το σραήλ, κοντ στς εδωλολατρικς κα νήθικες ατς πόλεις, κα ταν σίγουρο πς συνάντησε κι λλους νθρώπους, ξένους πρς τ θη το σραήλ.
 Χαναναία τς σημερινς περικοπς ταν μία γυναίκα βασανισμένη. Δν εναι μικρ πργμα ν βλέπς τ παιδί σου ν ποφέρ κα μάλιστα μ τν χειρότερο τρόπο· διότι στ’ λήθεια, δελφοί μου, δν πάρχει χειρότερο μαρτύριοπ τν δαιμονισμό. λους τος πόνους κα λες τς ταλαιπωρίες μπορε ν τςντέξ  νθρωπος· τ ν ζ μως π τν τυραννικ κατοχ το διαβόλου εναι,τι χειρότερο.  

 Χαναναία ατ σίγουρα ποψιάστηκε πς  ατία το δαιμονισμοφοροσε στν τρόπο προσέγγισης το θείου δι τς θρησκείας της. Τδιαπίστωσε μως, ταν φτασε  σραηλίτης διδάσκαλος κα θεραπευτής. Προφανς δν εχε κούσ παλαιότερα γι’ Ατόν, διότι σ κείνη τν ποχ τνέα δύσκολα μεταφέρονταν ξω κα μακρυ π τς μικρς κοινωνίες. Εναι σίγουρο πς  Κύριος κάποιο λλο θαμα θ εχε κάνστε ν κινήσ τνδιαφέρον ατς τς γυναίκας. «στι δ κα λλα πολλ σα ποίησεν ησος» μς λέγει  εαγγελιστς ωάννης. Πάντως τ θέμα εναι πς ατ εδωλολάτρις βρίσκει τ θάῤῥος ν ζητήσ βοήθεια· κα τολμήσασα, νίκησε τνπάντηση το Κυρίου στ ατημά της. «Τί θέλεις συ δ; τί σχέση χουν τπαιδι το Θεο μ τ σκυλιά; Εναι σωστ ν πάρ κάποιος τ ψωμ π τπαιδι κα ν τ πετάξ στος σκύλους;». Τουτέστιν: «Εναι σωστ  χάρις τοΘεο το σραλ ν δοθ σ ατος πο δν πιστεύουν σ Ατόν;».
Γι σκεφτετε το, δελφοί μου! Πς θ ντιδρούσαμε μες, ν κάποιοςλλόθρησκος μς παρομοίαζε μ σκυλ ξαιτίας τς πίστης μας; Κι μως ατ γυναίκα, νυποψίαστη γι τν δοκιμασία το βραίου διδασκάλου, πο φάντασεσως τότε στ μάτια της αστηρς κα πόλυτος, πως ταν  φήμη τνβραίων νομοδιδασκάλων τς ποχς, κατανοε κα μολογε τν μεγάληλήθεια, τι πράγματι ο σραηλίτες εναι τ τέκνα το ληθινο Θεο κα πςκείνη δν νήκει σ ατν τν πλευρά. Εστοχα παντ μως πς κα τσκυλάκια τρνε π τ ψίχουλα πο πέφτουν π τ τραπέζι τν κυρίων τους. Κερδίζει τν θεία συμπάθεια μ να λόγο κα μ να λόγο το Κυρίου κερδίζει καγι τν κόρη της τν θεραπεία π τ δαιμόνιο.
 παρουσία το Χριστο κοντ στ Συρία ποτελε συνάμα καπροανάκρουσμα το εαγγελισμο τν θνν. Ο εδωλολάτρες θ κούσουνπ τ στόμα τν ποστόλων τι μετ τ ργο το Χριστο κα τν εαγγελισμτν σραηλιτν σειρ χει  δικός τους τόπος, γιατ  ληθινς Θες δν εναιατσιστής· θ κληθον ν μολογήσουν μαζ μ τν πόστολο τν θνν τιντς κκλησίας λοι εναι να· θ προσκληθον ν παρακαθήσουν στ μεγάλο πανηγύρι το Σταυρο, γι ν πολαύσουν τ δέσματα το θείου λέους.παραίτητη μως προϋπόθεση θ πρέπ ν εναι  πίστη· πίστη μοια μ ατν τς Χαναναίας, δηλαδ πίστη μεγάλη, κα ταπειν φρόνημα, καν ν λκύστν χάρη το Θεοπως γινε κα μ τ σημεριν θαμα.
 Χαναναία θ διαμαρτυρόταν δικαιολογημένα γι τν προσβολή· καποιοσδήποτε λλος, ν ταν στ θέση της, δικαίως θ παιτοσε τν λόγο θ νταπαντοσε μ γανάκτηση.  λόγος τς συγκρατημένης συμπεριφορς της δν ταν τόσο  νάγκη το θαυματουργοσο  συνειδητοποίηση τι εχε δίκιο. «Ναί, Κύριε»· «τσι εναι, Κύριε· δίκο χεις· σωστ μιλς· συμφων μ σα λές!».  Χαναναία χει ατοσυνειδησία κα πλήρη συναίσθηση τς πνευματικς της λλείψεως μπροστ στ μεγαλεο τς πίστης τν σραηλιτν. λλ λήθεια κα σα ποῤῥέουν π ατν δν θ πρέπει ν ποκλείονται π τοςρευνητές κα ναζητητές της ν τν κόσμο, κόμη κι ν  διος  Θες τνποκάλυψε ν πρώτοις σ συγκεκριμένο λαό.  γυναίκα ατ ρθοτομε τνλήθεια το Θεο, ζντας ξω π τ ρια το λαο Του. Κα σως τελικ νποδέχθηκε ργότερα τν Χριστ ς Σωτρα σ ντίθεση μ τος «δικούς Του», πο Τν πέῤῥιψαν...
Τν πίστη της ς χουμε παράδειγμα, στε ν κομε κι μες π τν Κύριο τν πολυπόθητη πάντηση στ ατήματά μας: «γενηθήτω σοι ς θέλεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου