ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθαίου κεφ, ιε΄, στίχοι 21-28).
 17. Κυριακή της Χαναναίας.
Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με το σημερινό Ευαγγέλιο η Εκκλησία θέλει να μας παρουσιάσει πόσο απαραίτητη είναι για τη ζωή μας η πίστη στον Ιησού Χριστό. Τέτοια μεγάλη πίστη είχε και η γυναίκα της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Η Χαναναία γυναίκα δείχνει σ' όλους μας το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να αποκτήσουμε αυτή την πίστη στη ζωή μας.
«Τω καιρώ εκείνω εξελθών εκείθεν ό Ιησούς ανεχώρησεν εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος. Και ιδού γυνή Χαναναία από των ορίων εκείνων εξελθούσα εκραύγαζεν αυτώ λέγουσα· ελέησόν με, Κύριε, υιέ Δαβίδ· ή θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται.
Ο δε ουκ άπεκρίθη αυτή λόγον. Και προσελθόντες oι μαθηται αυτού ήρώτων αυτόν λέγοντες· απόλυσον αυτήν, ότι κράζει όπισθεν ημών. Ό δε αποκριθείς είπεν ουκ απεστάλην ει μη εις τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ. Η δε ελθούσα προσεκύνει αυτώ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. Ο δε αποκριθείς είπεν ουκ εστί καλόν λαβείν τον άρτον των τέκνων και βαλείν τοίς κυναρίοις.
Η δε είπε· ναι, Κύριε, και γαρ τα κυνάρια εσθίει από των ψιχίων των πιπτόντων από της τραπέζης των κυρίων αυτών. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή· ω γύναι, μεγάλη σου η πίστις- γενηθήτω σοι ως θέλεις. Και ιάθη ή θυγάτηρ αυτής από της ώρας εκείνης».

Εκείνο τον καιρό, αφού βγήκε ο Ιησούς από τα μέρη εκείνα (της Γαλιλαίας), αναχώρησε στα μέρη της Τύρου και Σιδώνος. Και να μια γυναίκα Χαναναία από εκείνη την περιοχή βγήκε και φώναζε: « Ελέησε με, Κύριε, υιέ του Δαβίδ. Η θυγατέρα μου βασανίζεται άσχημα από το δαιμόνιο».
Αυτός όμως δεν της απάντησε ούτε με μια λέξη. Και ήλθαν οι μαθητές του και τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Απομάκρυνε την, γιατί φωνάζει από πίσω μας». Ο Κύριος όμως αποκρίθηκε: «Δεν είμαι σταλμένος παρά μόνο για τα χαμένα πρόβατα της γενεάς του Ισραήλ». Αυτή δε (η Χαναναία) αφού τον πλησίασε, τον προσκυνούσε και έλεγε, «Κύριε, βοήθησε με». Εκείνος της αποκρίθηκε: «Δεν είναι σωστό πράγμα να πάρω το ψωμί των παιδιών και να το ρίξω στα σκυλάκια».
Αυτή δε είπε· «Ναι, Κύριε, αλλά και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους». Τότε ο Ιησούς της αποκρίθηκε: «Ω γυναίκα, είναι μεγάλη η πίστη σου· ας γίνει, όπως συ θέλεις». Και θεραπεύτηκε από εκείνη την ώρα η θυγατέρα της.

 ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
1. Η δυστυχισμένη Χαναναία γυναίκα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να γνωρίσει τον Κύριο, επειδή η πίστη που είχε μέσα της φλόγιζε την καρδιά της από αγάπη. Η Χαναναία ζητούσε το έλεος του Θεού, γιατί δεχόταν πως ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων και να χαρίζειι το έλεος και την αγάπη του.
2. Ο Κύριος στην αρχή δε δίνει σημασία στις παρακλήσεις ι ης Χαναναίας. Δεν της απαντάει καθόλου. Εκείνη όμως εξακολουθεί να φωνάζει: «ελέησε με, Κύριε, υιέ του Δαβίδ». Ο Κύριος για να δοκιμάσει περισσότερο την πίστη της γυναίκας της λέγει: Δεν είναι σωστό να πάρω το ψωμί, που είναι για τα παιδιά, δηλαδή για τους Ισραηλίτες, και να το δώσω στους εθνικούς, δηλ. στους ειδωλολάτρες». Η πίστη όμως της γυναίκας κορυφώθηκε με την απάντηση που έδωσε στον Κύριο: «Έχεις δίκαιο, Κύριε, του λέγει. Όμως και τα σκυλάκια (που είμαστε εμείς οι εθνικοί) τρώνε από τα ψίχουλα, που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους». Έφτασε όμως η στιγμή για να φανερώσει ο Κύριος αυτή την υπέροχη πίστη της Χαναναίας. Γι' αυτό και της λέγει μπροστά σ' όλον τον κόσμο: «Γυναίκα, είναι πολύ μεγάλη η πίστη σου. Ας γίνει όπως συ θέλεις». Και αμέσως συντελέστηκε το θαύμα και θεραπεύτηκε η άρρωστη θυγατέρα της.
3. Τέτοια ζωντανή πίστη πρέπει να αποκτήσουμε και εμείς. Η πίστη της γυναίκας ήταν γεμάτη από αγάπη για τον Ιησού Χριστό. Και αυτό ήταν που την έσωσε και χάρισε στη θυγατέρα της τη θαυματουργική θεραπεία του Κυρίου. Σ' όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε πως η αληθινή πίστη οδηγεί τον άνθρωπο και στην αρετή της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό η γυναίκα είχε τη συναίσθηση, πως είναι ένα από τα σκυλάκια, που ο Κύριος της ανάφερε. Η υπερύψωση όμως της Χαναναίας έγινε από τον Κύριο κατά τρόπο πολύ χαρακτηριστικό.
4. Μακάρι και εμείς από την παιδική μας ηλικία να αρχίσουμε να αποκτούμε τέτοια θερμή πίστη στο Χριστό. Χρειαζόμαστε μεγάλη προσπάθεια και επιμονή. Να τον παρακαλούμε να μας δίνει δύναμη, ώστε να ξεπερνούμε όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες, που συναντάμε στη ζωή μας. Η προσευχή και η ταπεινοφροσύνη θα μας βοηθήσουν πολύ να αποκτήσουμε αυτή τη ζωντανή και γεμάτη από αγάπη πίστη της Χαναναίας, που ήταν υποδειγματική ειδωλολάτρισσα. Ο Κύριος θα μας βραβεύσει οπωσδήποτε στη ζωή μας και θα μας χαρίσει τη σωτηρία μας.
ΔΙΔΑΓΜΑ:
«Κύριε, βοήθει μοι... ώ γύναι μεγάλη σου ή πίστις! γενηθήτω σοι ως θέλεις» (Ματθαίου κεφ. ιέ' στίχοι 25.28). 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΚΛ. ΡΗΤΟΡΩΝ
« Ακούω όμως μια απορία σου. «Ναι, αλλά ενώ εγώ πιστεύω και παρακαλώ, υποφέρω συνεχώς. Ο Θεός δε με ακούει». Φίλε μου, δοκιμάζει ο Θεός. Δεν είδες τη Χαναναία; Τη δοκίμασε ο Χριστός. Φαινόταν ότι δεν την άκουε, ότι την περιφρονούσε. Εκείνη όμως περισσότερο φώναζε. Επέμενε. Πολέμησε ακούραστα και νίκησε στο τέλος πανηγυρικά. Έτσι συμβαίνει και με μας» (Μητροπολίτη Νικαίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Λύχνος τοις ποσί μου, Αθήνα 1965 σελ. 135).
ΣΤ' ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ
  1. Με ποιες άλλες αρετές συνοδευόταν ή πίστη της Χαναναίας;
  2. Γιατί ο Κύριος δοκιμάζει την πίστη της Χαναναίας γυναίκας;
  3. Πώς μπορούμε και εμείς να αποκτήσουμε στη ζωή μας την πίστη της γυναίκας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου