ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ' ΛΟΥΚΑ (28-11-2021)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τά ἀνθρώπινα ἔργα

     Συνήθως, Χριστιανοί μου, οἱ πιστοί προσπαθοῦμε μέ καλά ἔργα (ἐλεημοσύνη, Θεία Λατρεία, πραότητα, ἐγκράτεια, ἄσκηση κ.λπ.) νά οἰκοδομήσουμε τόν ἑαυτό μας, ὥστε νά εἴμαστε συνεπεῖς σέ ὡρισμένες «ἀρχές», πού ἔχουμε ἐνστερνισθεῖ. Ἔτσι νομίζουμε πώς εἴμαστε δικαιωμένοι στά μάτια τῶν ἀνθρώπων, στόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας καί -ἴσως- στά μάτια τοῦ Θεοῦ.

     Ἔρχεται, ὅμως σήμερα μέ τήν Ἀποστολική Ἐπιστολή του ὁ ἀνατροπέας κάθε νοσηρᾶς στερεότυπης ἀντίληψης, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, νά μᾶς ἐπαναφέρει στήν ἀλήθεια.

     Καί ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, μέ τό κήρυγμά Του καί τήν Θυσία Του.

     Φωτισμένος ὁ Παῦλος ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, διακηρύσσει στούς Ἐφεσίους : «Εἶστε σωσμένοι, ὄχι ἀπό τά ἔργα σας, ἀλλά ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα, ἐκεῖνο πού λυτρώνει εἶναι ἡ Πίστη. Ἀκόμη, ὅμως, καί ἡ Πίστη εἶναι δῶρο Ἐκείνου».

     Μέ αὐτή τήν διδασκαλία του ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν ἐπιδιώκει τήν εὐχαριστία, τήν πίστη, τήν ταπείνωση, τήν χαρά.

     Εὐχαριστία, πού ἀπευθύνεται στόν Θεό ἀπό τήν καρδιά μας.Ἰδίως μέ τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἀλλά καί εὐχαριστώντας σέ κάθε στιγμή γιά ὅλα.

     Πίστη, πού ὁδηγεῖ σέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν Ἀρχηγό Κύριο. Ἐμπιστοσύνη γιά τό παρόν καί τό μέλλον. Γιά τήν εἴσοδό μας στήν χαρά τῆς Βασιλείας Του.

     Ταπείνωση, ἐπειδή γνωρίζουμε καλά πώς ἡ σωτηρία μας δέν ὀφείλεται σέ δικές μας ἐπιδόσεις ἀρετῶν (Γι’ αὐτό κι ἕνα χριστιανικό τραγοῦδι πού ἔχει τίτλο «Θέλω νά γίνω Ἅγιος»). Θεοῦ τό δῶρον καί ἀπό Αὐτόν «πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον».

     Χαρά, τέλος, γιά τήν προσδοκία τῆς ἀναστάσεώς μας, μετά τό βιολογικό μας τέλος. Ὁ ταπεινός Ἀπόστολος Παῦλος, ἔφθασε στό σημεῖο νά εἶναι βέβαιος γιά τήν σωτηρία του. Μέ τί ἇραγε προσόντα; Τόν ἀγῶνα τόν καλόν, τήν τήρηση τῆς πίστεως, μέχρι καί τόν τερματισμό τοῦ βίου του. Καί τήν μεγάλη του ἀγάπη γιά ὅλους.Ποτέ μέ ἀπαρίθμηση τῶν ἔργων του, πάντοτε μέ τήν καλή πρόθεσή του καί τόν ἀγῶνα.

     Γι’ αὐτό σέ ἄλλη στιγμή θά τολμήσει νά πεῖ τήν ἐκπληκτική φράση: «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς ἐγώ Χριστοῦ»!...

Πρωτ. π. Π.Μαριᾶτος

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου