ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (26-9-2021)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

     Σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία γιορτάζει τήν μετάσταση στούς οὐρανούς τοῦ ἀγαπημένου μαθητή τοῦ Χριστοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστή Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

     Ὁ ἴδιος ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στό σημερινό του Εὐαγγέλιο μᾶς λέει ὅτι ὁ Χριστός τοῦ ἐμπιστεύθηκε τήν Παναγία Μητέρα Του. Ἄν ὁ μαθητής Πέτρος διακρινόταν γιά τόν πρόσκαιρο ἐνθουσιασμό του, ὁ Ἰωάννης διακρινόταν γιά τή σταθερότητα τῆς ἀγάπης του. Μόνος ἀπό ὅλους τούς μαθητές στεκόταν στό Σταυρό τοῦ Διδασκάλου. Τόν εἶδε ὁ Κύριος. Ὅπως εἶδε τήν ἄρνηση τοῦ Πέτρου, εἶδε καί τήν συμπαράσταση τοῦ Ἱωάννου.

     «Ὁ Ἰησοῦς λοιπόν, ὅταν εἶδε τήν μητέρα καί τόν μαθητή, πού ἀγαποῦσε, νά στέκεται πλάϊ της, λέει στή μητέρα Του: Αὐτός τώρα εἶναι ὁ γιός σου. Ὕστερα λέει στό μαθητή: Αὐτή τώρα εἶναι ἡ μητέρα σου. Ἀπό κείνη τήν ὥρα ὁ μαθητής τήν πῆρε σπίτι του».

     Ὁ Χριστός, ἐκτός ἀπό τήν μητέρα Του, ἐμπιστεύθηκε στόν Ἰωάννη καί τήν Θεολογία. Καί ὅταν λέμε Θεολογία, ἐννοοῦμε ὅλη τήν περί Θεοῦ ἀλήθεια. Τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ.

     Δέν εἶναι τυχαῖο, ὅτι ὁ Ἰωάννης ὀνομάζεται Θεολόγος. Ἡ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τρεῖς μόνο ἁγίους μέ τόν τίτλο τοῦ Θεολόγου. Πρῶτος καί μέγιστος Θεολόγος ὁ Ἰωάννης. Ὕστερα εἶναι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, καί τρίτος ὁ Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος.

     Σχετικά λοιπόν, μέ τήν μετάσταση τοῦ Ἰωάννου πού γιορτάζουμε, ἡ Ἐκκλησία ἀσπάσθηκε τήν παράδοση πού ἀναφέρει τά ἐξῆς: Ὁ Ἰωάννης σέ βαθειά γεράματα πέθανε στήν Ἔφεσο καί τάφηκε ἔξω ἀπ΄αὐτή. Ἀλλά μερικές ἡμέρες, ὅταν οἱ μαθητές ἐπισκέφθηκαν τόν τάφο, βρῆκαν αὐτόν ἄδειο. Ἡ ἐκκλησία μας, λοιπόν, δέχεται ὅτι στόν ἀγαπημένο μαθητή τοῦ Κυρίου συνέβη ὅτι καί μέ τήν Παναγία Μητρέρα Του. Δηλαδή, ὁ Ἰωάννης ναί μέν πέθανε καί ἐτάφη, ἀλλά μετά τρεῖς ἡμέρες ἀναστήθηκε καί μετέστη στήν αἰώνια ζωή, γιά τήν ὁποία ὁ ἴδιος, νά τί λέει σχετικά στήν Α’ ἐπιστολή του: «Ὁ ἔχων τόν υἱόν ἔχει τήν ζωήν, ὁ μή ἔχων τόν υἱό τοῦ Θεοῦ τήν ζωήν οὐκ ἔχει» (Α’ Ἐπιστολή Ἰωάννου, ε’,12). Ἐκεῖνος, δηλαδή πού εἶναι ἑνωμένος μέσῳ τῆς πίστης μέ τό Χριστό καί τόν ἔχει δικό του, ἔχει τήν ἀληθινή καί αἰώνια ζωή. Ἐκεῖνος, ὅμως, πού δέν ἔχει τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, νά ἔχει ὑπ΄ ὄψιν του πώς δέν ἔχει καί τήν αἰώνια ζωή.

     Ἔτσι, λοιπόν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, νά ἔχουμε ὑπ΄ ὄψιν μας, ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι τό πᾶν στή ζωή μας . Εἶναι ἡ ἀληθινή χαρά μας.

     Εἶναι ἡ ἀληθινή καί αἰώνια ζωή.

Ἀρχιμ. π.Φρ. Δημητρίου

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου