ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ (19-09-2021)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

     Τό σημερινό Εὐαγγέλιο μᾶς θέτει μπροστά στό μεγαλύτερο θέμα τῆς ζωῆς μας. Στό θέμα τῆς ἐλευθερίας μας. Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ νά τόν ἀκολουθήσουμε, χωρίς βία καί χωρίς δημαγωγία, μέ τό «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν». Προϋπόθεση τῆς συμπορεύσεώς μας μαζί Του εἶναι ἡ ἐλευθερία μας. Χωρίς τήν ἐλευθερία μας εἶναι ἄκυρη ἡ πορεία μας πρός τό Χριστό.

     Ὅταν ὅμως, μιλᾶμε γιά ἐλευθερία πρέπει νά τήν τοποθετοῦμε πάντα μέσα στά πλαίσια τῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου μέ τή Τριαδική Θεότητα. Ἡ ἐλευθερία μας ξεκινάει ἀπό τήν ἐλευθερία τοῦ Θεοῦ - Πατέρα πού ἀπό ἀγάπη ἐλεύθερη γεννᾶ ἄναρχα τόν Υἱό καί ἐκπορεύει τό Πνεῦμα.

Ἔτσι δημιούργησε τόν ἄνθρωπο. Ἀπό ἀγάπη. Ἐλεύθερα. Μόνο ὅ,τι γίνεται ἀπό τέλεια ἀγάπη εἶναι τέλεια ἐλεύθερο. Γι’ αὐτό ὁ ἄνθρωπος μόνο ὅταν νοιώσει τήν τέλεια ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός αὐτόν καί καλλιεργήσει καί αὐτός τήν ἴδια ἀγάπη πρός τόν Θεό νοιώθει ἐλεύθερα. Ὅπου συμπίπτει ἡ τέλεια ἀγάπη Θεοῦ καί ἀνθρώπου, ἐκεῖ ὑπάρχει καί ἡ τέλεια ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Ἔχουμε ὅλη τήν ἐλευθερία πού μᾶς χρειάζεται γιά τήν πλήρη ἐξέλιξη τῆς ὕπαρξής μας. Ἀρκεῖ νά δεχόμαστε ἐλεύθερα τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί νά τήν ἀντιπροσφέρουμε στούς συνανθρώπους μας.

     Εἶναι γεγονός ὅτι δέν διαλέγουμε ἐμεῖς τό φύλο μας, τήν κληρονομικότητά μας, τούς γονεῖς μας, τήν πατρίδα μας, τό πολίτευμα μας καί τόσα ἄλλα παρόμοια, πού ἀνήκουν ὅμως μόνο στή βιολογική μας ὑπόσταση, στή χρονικότητα καί πού θά καταργηθοῦν ὁπωσδήποτε στήν αἰωνιότητα. Αὐτά εἶναι γέφυρα γιά νά περάσουμε ἀπό τή βιολογική στή πνευματική καί θεοειδή μας ὑπόσταση.

     Στήν αἰωνιότητα ἀνήκουν καί θά μείνουν οἱ σχέσεις τοῦ προσώπου μας. Αὐτές ἀποτελοῦν τή βάση τῆς ὕπαρξής μας καί αὐτές θά κρίνουν τή θέση μας στόν οὐρανό. Αὐτές μᾶς κρατᾶνε ἀκατάλυτους πέρα ἀπό χρόνο καί χῶρο. Μ’ αὐτές ὑπερβαίνουμε τή βιολογική μας ὑπόσταση.

     Αὐτό σημαίνει ἀληθινή ἐλευθερία. Καί ἀπόδειξη εἶναι ὅτι δύο ἄνθρωποι, ἀκόμη καί ἀδέρφια, μέ τίς ἴδιες συνθῆκες, διαλέγουν δύο ἐντελῶς ἀντίθετους δρόμους. Ὁ ἕνας διαλέγει τήν ἁγιότητα καί ὁ ἄλλος τήν ἐγκληματικότητα, ὅπως συνέβη μέ τόν Ἄβελ καί τόν Καΐν. Ὁ ἕνας ἐλεύθερα ξεπέρασε τήν ἀχρειότητα. Ὁ ἄλλος πάλι ἐλεύθερα διάλεξε τήν ἐγκληματικότητα.

    Ὁ Θεός δέν ἔφτιαξε λογικά ὄντα ρομπότ, διότι τό μεγαλεῖο τῆς ἁγιότητας στηρίζεται στήν ἐλευθερία.

      Ὁ Χριστός μας προτίμησε νά θυσιάσει τή ζωή Του παρά τήν ἐλευθερία μας.

     Ὁ Θεός θά μποροῦσε πολύ εὔκολα νά μᾶς κάνει ἀναγκαστικά Ἁγίους. Ἁγιότητα ὅμως χωρίς τήν ἐλευθερία εἶναι ἀνύπαρκτη γιά τόν Θεόν. Σκοπιμότητα καί ἁγιότητα εἶναι ἀδιανόητες.

     Ἀλλοίμονο σ΄αὐτούς, πού, ἔστω καί ἀπό καλή πρόθεση, θέλουν νά ἐπιβληθοῦν μέ τή βία. Αὐτοί καταστρέφουν τό ἔργο τοῦ Θεοῦ.

   Ἕνας ἅγιος μέ τή θέλησή του ἀξίζει περισσότερο ἀπό δισεκατομμύρια κατ΄ἀνάγκην ἤ κατά συνθήκη χριστιανούς.

   Ἀλλοίμονο πάλι καί σ΄αὐτούς πού, ἐν ὀνόματι τῆς ἐλευθερίας ζοῦν μέσα στήν ἀσυδοσία. Αὐτοκαταστρέφονται . Ἡ βία καί ἡ ἀσυδοσία εἶναι τό ἴδιο ἐγκληματικές.

     Μόνο ἡ ἀληθινή ἐλευθερία εἶναι ἐκείνη πού κάνει τόν ἄνθρωπο κατά χάρη θεάνθρωπο.

     Ὅποιος διαλέγει ἐλεύθερα τή πορεία τοῦ Χριστοῦ σηκώνει σταυρό.

     Πάει κόντρα στά ρεύματα πού κυκλοφοροῦν μέσα του καί γύρο του. Βρίσκεται συνέχεια σέ στάση μάχης.Ἤ θά εἶναι μέ τόν Χριστό ἤ ἐναντίον Του. Εἶναι ὅμως ἡ πιό σωστή στάση γιά κάθε ἀληθινό καί ἐλεύθερο ἄνθρωπο.

    Τελειώνοντας ἄς προσθέσουμε τόν λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: «Ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται σ΄αὐτό τόν κόσμο, γιά νά λύσει ἕνα πρόβλημα στήν πραγματικότητα: ἐάν εἶναι μέ τόν Χριστό ἤ κατά τοῦ Χριστοῦ. Καί κάθε ἄνθρωπος, θέλοντας ἤ μή μόνο αὐτό τό πρόβλημα ὄντως λύνει. Εἶναι ἤ Χριστόφιλος ἤ Χριστομάχος, δέν ὑπάρχει ἄλλη ἐκδοχή».

Ἀρχιμ. π.Φρ. Δημητρίου

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου