ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 7 Αυγούστου 2021

Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου 8–8–2021

Στή σημερινή Εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, παρουσιάζονται θαυμαστά γεγονότα πού πραγματοποίησε ὁ Κύριος στήν ἐπί γῆς παρουσία Του. Ὁ Ἰατρός καί Θεραπευτής τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, προβαίνει στήν ἴαση δύο τυφλῶν καί ἑνός κωφοῦ καί δαιμονισμένου ἀνθρώπου, ὅπως τά ἀφηγεῖται ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος.

Ὁ Χριστός πραγματοποιεῖ θαυμαστά γεγονότα ὅπως αὐτά πού παρατίθενται στή σημερινή Εὐαγγελική περικοπή, προκειμένου νά ἀποκαλύψει καί νά δώσει τήν δυνατότητα στό ἀνθρώπινο γένος νά διαπιστώσει ἰδίοις ὄμμασι τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τήν οὐσία τῆς μετοχῆς του σέ αὐτή.

Ὁ Ἴδιος, το Φῶς, φωτίζει μέ τόν ἀγωγό της καρδιᾶς πού εἶναι τά μάτια μας, τόν ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό «κόσμο» τοῦ ἀνθρώπου. Χωρίς σπίλο ἤ ρυτίδα, ἀφοῦ ἀπουσιάζουν τά ἁμαρτήματα καί οἱ συνέπειές της, ἀναδεικνύει τήν εἰκόνα Του καί σέ ἀφήνει ἐλεύθερο γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ κάθ’ ὁμοίωση. 

Στόν καιρό τῆς «πανδημίας», τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ὀλιγοπιστίας, ὁ Χριστός ἔρχεται, μέ τό μοναδικό μπόλιασμα τῆς ἀγάπης του, νά γεμίσει μέ τά ἀντισώματα τῆς ἐλευθερίας, τῆς δημιουργίας καί τῆς ὀμορφιᾶς τόν ἄνθρωπο, πού τόν ἔχει τοποθετήσει ὡς κόσμημα στό κέντρο τῆς δημιουργίας Του.

Τίς ρίζες τοῦ κακοῦ πού πολιορκοῦν πανταχόθεν τόν ἡμιθανῆ ἄνθρωπο ἔρχεται καί σήμερα ὁ Κύριος νά ξεριζώσει, νά βοτανίσει, ἤ νά ἐξομολογήσει, θά μπορούσαμε νά ποῦμε, σέ μιά ἄλλη ἐκδοχή τῆς περικοπῆς.

Μᾶς ξαναβάζει στόν δρόμο τῆς σωτηρίας, ὄχι τῆς προσωρινότητας ἀλλά τῆς μετοχῆς μας στήν αἰωνιότητα τῆς Βασιλείας Του, καί μέ ἐφόδιο τό Εὐαγγέλιό Του μᾶς ἀφήνει ἐλεύθερους νά ἐπιλέξουμε τό καλό ἤ τό κακό, τήν σωτηρία ἤ τόν πνευματικό θάνατο, τό φῶς Του πού φωτίζει παντοῦ καί τούς πάντες ἤ τό σκοτάδι πού σηματοδοτεῖ ἀπουσία φωτός. Ἡ ἀγαπητική σχέση μέ τόν Θεό διώχνει μακριά τόν φόβο κάθε εἴδους πανδημίας.

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, δέν θά σταματήσουν οὔτε οἱ πανδημίες, οὔτε οἱ δοκιμασίες πού κλονίζουν τό καράβι τῆς Ἐκκλησίας μέ κεντρικό στόχο νά πλήξουν τόν ἄνθρωπο, ἀλλά πρέπει νά ἔχουμε πάντα μπροστά μας τόν Σωτῆρα Χριστό καί νά ἀκούσουμε καί ἐμεῖς τό δικό μας προσωπικό ἄγγελμα πού θά λέει «καί ἀνεώχθησαν αὐτῷ οἱ ὀφθαλμοί». 

Πρωτ. Κων/νος Σιόντης

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου