ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (21-03-2021)

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

     Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, χριστιανοί μου, διανύσαμε τήν πρώτη ἑβδομάδα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καί σήμερα βρισκόμαστε στήν πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἤ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τήν ὀνόμασε.

     Οἱ Κυριακές τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς στούς πρώτους αἰῶνες ἦταν περίοδος κατήχησης γιά τό Βάπτισμα τῶν Χριστιανῶν. Γι΄ αὐτό καί ἡ ὑμνολογία καί τά ἀναγνώσματα εἶχαν σκοπό νά εἰσάγουν τούς νέους χριστιανούς στίς ἀλήθειες τῆς πίστεως. Μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου, ὅμως, προστέθηκε σέ κάποιες ἀπό αὐτές τίς Κυριακές ἕνα δεύτερο νόημα, πού ἀφοροῦσε καί σέ ἱστορικά γεγονότα.

     Σήμερα πανηγυρίζουμε τό θρίαμβο τῆς ἀληθινῆς πίστεως ἐνάντια στίς αἱρέσεις. Μετά ἀπό διαμάχη περίπου 150 ἐτῶν στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, ἐπικράτησε ἡ ὀρθή ἄποψη (ὀρθή δόξα = ὀρθοδοξία ) γιά τήν προσκύνηση τῶν εἰκόνων, σύμφωνα μέ τήν ὁποία, ὅταν προσκυνοῦμε τίς εἰκόνες δέν φιλᾶμε τό ξύλο ἤ τά χρώματα (ἄποψη τῶν εἰκονομάχων), ἀλλά τά εἰκονιζόμενα πρόσωπα. Ἔτσι, τό 843 μ.Χ. ἀποφασίστηκε ἡ ὁριστική τοποθέτηση τῶν εἰκόνων (ὅπως εἶναι σήμερα) γιά νά μποροῦν οἱ πιστοί νά τίς προσκυνοῦν.

     Γιορτάζουμε τό θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, ὄχι τό θρίαμβο τῶν ὀρθοδόξων ἐπί ἄλλων ἀνθρώπων, ἀλλά τό θρίαμβο τοῦ Θεοῦ ἐπί τῶν ἀνθρώπων. Τό θρίαμβο τῆς Ἀλήθειάς Του, τό θρίαμβό Του στή ζωή μας.

    Ἡ Μ. Σαρακοστή πού διανύουμε σηματοδοτεῖ τήν ἔναρξη μιᾶς καινούριας ζωῆς, ὅπου βασιλεύει ὁ Χριστός καί ἡ Ἀνάσταση Του. Γιά νά ζήσουμε ὁ καθένας τή Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ στή ζωή μας, ὀφείλουμε νά ἐγκαταλείψουμε τό φθαρμένο ἀπό τίς ἁμαρτίες καί γεμᾶτο πάθη ἑαυτό μας καί νά προσεγγίσουμε τόν Χριστό. Γιά νά γίνει ὅμως αὐτό ὀφείλουμε νά μετανοήσουμε, νά ἀλλάζουμε δηλαδή τρόπο σκέψης καί ζωῆς καί νά ἐμπιστευθοῦμε τήν ὕπαρξή μας (αὐτό σημαίνει πίστη ) στό Θεό.

     Χριστιανοί μου, ἄς δείξουμε ἐμπιστοσύνη στή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὑπηρετώντας τήν ἀλήθειά Του, χωρίς φανατισμούς ἤ ἐμμονές, χωρίς νά βλέπουμε παντοῦ ἐχθρούς πού ἐπιβουλεύονται τήν Ἐκκλησία, ἀλλά μέ ἀγάπη, ἠρεμία καί προσευχητική διάθεση νά παρακαλοῦμε τόν Παντοδύναμο Κύριο μας νά δίνει λύση στά προβλήματα καί στίς δυσκολίες, ὅπως καί ὅποτε θέλει. ΑΜΗΝ.

π.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου