ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΛΟΥΚΑ (8-11-2020)

     Δύο θαύματα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ περιγράφει ἡ σημερινή Εὐαγγελική Περικοπή, τῆς θεραπείας τῆς αἱμορροούσης γυναίκας καί τῆς Ἀνάστασης τῆς θυγατέρας τοῦ Ἰαείρου.

    Ἡ πρώτη ἦταν μία βασανισμένη γυναίκα, ὁ δεύτερος ἦταν ἐπιφανής Ἰουδαῖος ἄρχοντας. Καί οἱ δύο ἔχουν ἕνα κοινό στοιχεῖο. Διαθέτουν πίστη στό Θεό πιστεύουν, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού μπορεῖ νά τούς θεραπεύσει. Ἡ πίστη, λοιπόν, ὑπερνικᾶ ὁποιοδήποτε φόβο, ὅπως ἡ πίστη αὐτῆς τῆς ταλαιπωρημένης γυναίκας, πού πλησιάζει τόν Χριστό καί ἀγγίζει τά ροῦχα του μέ τήν προσδοκία ὅτι θά θεραπευθεῖ.

   Αὐτή τήν ἀναγκαιότητα τῆς πίστης γιά νά πραγματοποιηθεῖ τό θαῦμα τήν τονίζει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός λέγοντας στήν αἱμορροοῦσα : «θύγατερ ἡ πίστις σου σέσωκέ σε» καί στόν Ἰάειρο : «μή φοβοῦ μόνο πίστευε καί σωθήσεται».

   Αὐτά τά λόγια τοῦ Χριστοῦ εἶναι καταλυτικά, ὄχι μόνο γιά τούς δύο θεραπευθέντες τῆς Παραβολῆς, ἀλλά καί γιά τόν καθένα μας.

    Μέσα στό πέλαγος τῆς καθημερινότητας νοιώθουμε ἀδύναμοι, ὅτι δέν ἔχουμε ἀπό ποῦ νά κρατηθοῦμε καί νά στηριχθοῦμε νά πάρουμε δύναμη γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς.

     Συχνά κάποια ἀσθένεια, μιά δυσκολία μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀπόγνωση, στήν ἀπελπισία. Κι ὅμως, ὁ Χριστός μᾶς προσκαλεῖ νά πιστέψουμε σέ Αὐτόν. Πῶς ὅμως θά γίνει αὐτό;

     Αὐτό θά γίνει, ἄν καταλάβουμε τήν μικρότητά μας, ὅτι δέν εἴμαστε παντοδύναμοι, ὅτι ἐκτός ἀπό τή δική μας προσπάθεια μεγάλη σημασία ἔχει ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας. Ἄν καταφέρουμε νά κάνουμε ὑπέρβαση τοῦ ἐγωϊσμοῦ μας, νά ἀποδεχθοῦμε τήν παντοδυναμία καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τότε μόνο μποροῦμε μέ βαθειά ταπείνωση νά ἀπευθυνθοῦμε πρός Αὐτόν καί μέ πίστη νά τόν παρακαλέσουμε νά μᾶς δώσει τό ἔλεός Του.

     sinaxi archagelon 3Ἀδελφοί μου, σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ, ἐπίσης, τούς Ἀρχιστρατήγους τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, Ταξιάρχες Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Στή συνείδηση τοῦ λαοῦ ἔχει ἐπικρατήσει ὡς ἡ ἑορτή τῶν δύο Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ, ὅμως σήμερα ἑορτάζουν καί ὅλες οἱ οὐράνιες δυνάμεις πού συναριθμοῦνται μεταξύ αὐτῶν.

     Οἱ σημερινοί ἑορταζόμενοι Ἅγιοι Ταξιάρχες εἶναι ὑπόδειγμα γιά κάθε χριστιανό διότι, ὡς λύχνοι καιόμενοι καί ὡς λαμπάδες τηκόμενες ὑπηρετοῦν μέ πίστη καί ἀφοσίωση τόν Θεό ἐκτελώντας κάθε στιγμή τό θεῖο θέλημα. Ὡς πολύφωτοι ἀστέρες μέσα στό λαμπρό στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ διαχέουν τό φῶς τῆς ἀγγελικῆς πολιτείας σέ ὅλα τά πέρατα τῆς γῆς. Οἱ Ἅγιοι Ταξιάρχες ἀναδείχθησαν μέ τήν ἀφοσίωσή τους στόν Ἕνα, τόν Ἀληθινό Τριαδικό Θεό κανόνες τῆς ὀρθῆς πίστεως. Πρέπει καί ἐμεῖς νά τούς ἔχουμε ὡς πρότυπα καί νά ἐπιδιώκουμε στή ζωή μας νά ζήσουμε μιά θεάρεστη πολιτεία μιμούμενοι τούς δύο Παμμεγίστους Ταξιάρχες Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Νά τούς παρακαλοῦμε πάντα νά μᾶς προστατεύουν ἀπό τίς πονηρές διαβολικές ἐνέργειες καί νά μᾶς ἀνακουφίζουν ἀπό τίς δυσκολίες στή ζωή μας.Ἀμήν.-


π.Διον. Μάλλιος

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου