ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 25 Ιουλίου 2020

Κυριακή Ζ ́ Ματθαίου 26–7–2020 Ἁγίας Παρασκευῆς

Στή σημερινή Εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, παρουσιάζονται θαυμαστά γεγονότα πού πραγματοποίησε ὁ Κύριος στήν ἐπί γῆς παρουσία Του. Ὁ Ἰατρός καί Θεραπευτής τῶν ψυχῶν καί τῶν
σωμάτων, προβαίνει στήν ἴαση δύο τυφλῶν καί ἑνός κωφοῦ καί δαιμονισμένου ἀνθρώπου, ὅπως τά ἀφηγεῖται ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος. 

Ὁ Χριστός πραγματοποιεῖ θαυμαστά γεγονότα ὅπως αὐτά τῆς σημερινῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, προκειμένου νά δώσει τήν δυνατότητα στό ἀνθρώπινο γένος νά διαπιστώσει καί νά ἀποκαλύψει ἰδίοις ὄμμασι τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τήν οὐσία τῆς μετοχῆς του σέ αὐτή. Ὁ Ἴδιος, το Φῶς, φωτίζει μέ τόν ἀγωγό της καρδιᾶς πού εἶναι τά μάτια μας, τόν ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό «κόσμο» τοῦ ἀνθρώπου. Χωρίς σπίλο ἤ ρυτίδα, ἀφοῦ ἀπουσιάζουν τά ἁμαρτήματα καί οἱ συνέπειές της, ἀναδεικνύει τήν εἰκόνα Του καί σέ ἀφήνει ἐλεύθερο γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ κάθ’ ὁμοίωση.
Στόν καιρό τῆς «πανδημίας», τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ὀλιγοπιστίας, ὁ Χριστός ἔρχεται μέ τό μοναδικό μπόλιασμα τῆς ἀγάπης του, νά γεμίσει μέ τά ἀντισώματα τῆς ἐλευθερίας, τῆς δημιουργίας καί τῆς ὀμορφιᾶς τόν ἄνθρωπο, πού τόν ἔχει τοποθετήσει ὡς κόσμημα στό κέντρο τῆς δημιουργίας Του. Τίς ρίζες τοῦ κακοῦ πού πολιορκοῦν πανταχόθεν τόν ἡμιθανῆ ἄνθρωπο ἔρχεται καί σήμερα ὁ Κύριος νά ξεριζώσει, νά βοτανίσει, ἤ νά ἐξομολογήσει θά μπορούσαμε νά ποῦμε σέ μιά ἄλλη ἐκδοχή τῆς περικοπῆς.
Μᾶς ξαναβάζει στόν δρόμο τῆς σωτηρίας, ὄχι τῆς προσωρινότητας ἀλλά τῆς μετοχῆς μας στήν αἰωνιότητα τῆς Βασιλείας Του καί μέ ἐφόδιο τό Εὐαγγέλιό Του, μᾶς ἀφήνει ἐλεύθερους νά ἐπιλέξουμε τό καλό ἤ τό κακό, τήν σωτηρία ἤ τόν πνευματικό θάνατο, τό φῶς Του πού φωτίζει παντοῦ καί τούς πάντες ἤ τό σκοτάδι πού σηματοδοτεῖ ἀπουσία φωτός. Ἡ ἀγαπητική σχέση μέ τόν Θεό διώχνει μακριά τόν φόβο κάθε εἴδους πανδημίας.
Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, δέν θά σταματήσουν οὔτε οἱ πανδημίες οὔτε οἱ δοκιμασίες πού κλονίζουν τό καράβι τῆς Ἐκκλησίας μέ κεντρικό στόχο νά πλήξουν τόν ἄνθρωπο, ἀλλά πρέπει νά ἔχουμε πάντοτε μπροστά μας τόν Σωτήρα Χριστό καί νά ἀκούσουμε καί μεῖς τό δικό μας προσωπικό ἄγγελμα πού θά λέει «καί ἀνεώχθησαν αὐτῷ οἱ ὀφθαλμοί». 
Τήν σημερινή ὅμως Κυριακή, ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία μας νά συνεορτάσει καί μιά ἁγία της Ἐκκλησίας μᾶς τήν Ἁγία Παρασκευή, πού ἔχει χαρακτηρισθεῖ καί ὡς προστάτιδα τῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν προβλήματα μέ τήν ὅρασή τους, μέ τά μάτια τους, ἄλλά καί τῶν ὀρφανῶν.
Βράχο ἀρετῆς τήν χαρακτήριζε ἕνας μακαριστός ἱεράρχης καί πῶς νά μήν χαρακτηριστεῖ ἔτσι τό ἀντίδοτο τῆς πνευματικῆς φθαρτότητας καί ἡ ἐκπρόσωπος τῆς πνευματικῆς ἀφθαρσίας καί καθαρότητας. Δέχθηκε διώξεις καί φρικτά βασανιστήρια γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη της στό Νυμφίο Χριστό, ἀλλά ἡ Ἁγία Παρασκευή δέν κλονίστηκε στόν τυφώνα αὐτόν πού τήν κυνηγοῦσε.
Γεννημένη σέ ἕνα προάστιο τῆς Ρώμης, πού ἐκείνη τήν ἐποχή ζέχνει ἀπό τή διαφθορά, ὁμοιάζει σάν τό ἀπάνεμο λιμάνι πού ὅλοι θά ἤθελαν.
Προστάτιδα καί τῶν ὀρφανῶν, μιᾶς καί ἡ ἴδια ὀρφανή ἀπό μητέρα καί πατέρα, ἀγωνίζεται μέ ὅπλα τήν ἀγάπη τήν ἁγιότητα καί τήν ἀξιοπρέπεια νά διαφύγει ἀπό τά ἀδίστακτα ἀνθρωπόμορφα τέρατα πού ἀναζητούσαν κάποια ὀρφανή γιά νά θρέψουν τίς ζωώδεις ὀρέξεις τους. Ἐκεῖ ὅμως πού βασιλεύει ἡ ἀνομία καί ἡ ἁμαρτία περισσεύει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἀφηγοῦνται οἱ Γραφές καί δέν κάνουν ἐξαίρεση οὔτε στήν περίπτωση τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τῆς τότε Ρώμης.
Ὁ θάνατος τῶν εὐσεβῶν γονέων τῆς Ἁγίας δέν τήν ἀφήνει μόνο ὀρφανή καί ὡς καλαμιά στόν κάμπο, ἀλλά καί ὡς κληρονόμο μιᾶς μεγάλης περιουσίας πού ἀρκετοί νόμισαν ὅτι θά τήν ἐξουσιάσει. Ὁ μαμωνᾶς δέν κατάφερε νά τήν πειράξει, διότι ἄκουσε ἕναν κληρικό νά λέει «πούλησέ τα ὅλα καί δώστα στούς φτωχούς». Δημιουργεῖ ἀδελφότητα ὀρφανῶν παρθένων καί τά ὑπόλοιπα τα μοιράζει σέ φτωχούς.
Ἡ πανδημία ὅμως ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἦταν οἱ διώξεις τῶν Χριστιανῶν καί φυσικά καί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Κατηγορήθηκε ὡς Χριστιανή, ὁμολόγησε ὡς Νύμφη Χριστοῦ, συνελήφθη, βασανίστηκε, θυσίασε τή ζωή της γιά τό Χριστό. Φυλακές, μαστιγώματα, βορά σέ ἄγρια θηρία, μέσα σέ καζάνι μέ πίσσα καί λάδι, ἦταν ὁρισμένα μόνο ἀπό τά μαρτύρια πού πέρασε μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ. Τό τέλος της στήν παροῦσα ζωή καί τό πέρασμα στήν αἰώνια ζωή ἔγινε μέ τήν ἀποτομή της Τιμίας της κεφαλῆς, ἀπό τό ξίφος ἑνός Ρωμαίου στρατιώτη.
Ἡ Ἁγία Παρασκευή εἶναι προστάτιδα τῶν ὀρφανῶν, ὅπως ἀναφέρθηκε καί παραπάνω, τῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν πρόβλημα μέ τά μάτια τούς, ἀλλά καί τό παράδειγμα πού πρέπει νά ἔχουν πρός μίμηση ὅλα τα ἐνάρετα κορίτσια καί γυναῖκες τῆς ἐποχῆς μας καί τῆς κάθε ἐποχῆς. Σέ ὅλο της τό μαρτύριο ἡ Ἁγία πάντοτε ἔκανε τό σχῆμα τοῦ Σταυροῦ διότι εἶναι ἀκριβῶς αὐτό πού φοβᾶται ὁ διάβολος. «Φρίττει καί τρέμει μή φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τήν δύναμιν».
Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, ἡ σημερινή Ζ ́ Κυριακή τοῦ Ματθαίου πού πλαισιώνεται καί ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς ὀσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς μᾶς δίνει τή δυνατότητα νά πληρώσουμε τίς καρδιές μας ἀπό μηνύματα σωτηριολογικά πού φανέρωσε ἡ Εὐαγγελική περικοπή ἀλλά καί τό παράδειγμα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Εἴθε ὅλοι νά ἀκούσουμε ὅτι «ἀνεώχθησαν αὐτῶ οἱ ὀφθαλμοί» πού προστατεύει καί θεραπεύει ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἀμήν.

Πρωτοπρ. Κων/νος Σιόντης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου