ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 25 Ιουλίου 2020

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

Σήμερα Κυριακή 26 Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς. Ἡ Ἁγία Παρασκευή προερχόταν ἀπό κάποιο κεφαλοχῶρι τῆς Ρώμης, κόρη γονέων εὐσεβῶν, τοῦ Ἀγάθωνος καί τῆς Πολιτείας. Τό ὄνομά της το πῆρε ἐπειδή γεννήθηκε ἡμέρα Παρασκευή. Ἀπό τήν παιδική της ἡλικία διδάχθηκε τά ἱερά γράμματα καί περνοῦσε τόν καιρό της μέ τήν μελέτη τῶν θείων γραφῶν, ζῶντας σάν μοναχή καί πολλούς ὁδηγῶντας στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Κατά τόν καιρό τοῦ αὐτοκράτορος Ἀντωνίου Πίου τή συνέλαβαν γι΄ αὐτή τήν αἰτία καί καθώς τήν προέτρεπαν νά προσκυνήσει τά εἴδωλα ἀποκρίθηκε μέ τό ρητό τοῦ Ἱερεμίου: «Θεοί οἱ τόν οὐρανόν καί τήν γῆν οὐκ ἐποίησαν, ἀπολέσθωσαν ἐκ τῆς γῆς». Ὕστερα ἀπό αὐτό, ὑπέμεινε σκληρούς βασάνους καί τέλος τήν ἀποκεφάλισαν τό ἔτος 140.


Τήν φλόγα τῆς ἀγάπης πρός τόν Χριστό τήν ἄναψαν νωρίς μέσα στήν παιδική καρδιά τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, οἱ καλοί γονεῖς της, διότι εἶχε τό εὐτύχημα νά γεννηθεῖ ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς. Ἦταν μάλιστα ἡ γέννησή της καρπός τῶν θερμῶν προσευχῶν τῶν γονέων της οἱ ὁποῖοι γιά ἀρκετό διάστημα ἦταν ἄτεκνοι καί πολλάκις παρεκάλεσαν τόν Θεόν νά χαρίσει εἰς αὐτούς τέκνον μέ τήν ὑπόσχεση ὅτι θά κατέβαλαν κάθε προσπάθεια γιά νά τό ἀναθρέψουν ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου. Καί ὅταν πράγματι ἦλθε στήν ἀγκαλιά τους ἡ Ἁγία Παρασκευή, ἐκπλήρωσαν τήν ὑπόσχεση πού εἶχαν δώσει μέ πάσα ἐπιμέλεια. Τήν ἀνέθρεψαν μέ τά διδάγματα τῆς εὐσέβειας. Ἐνέπνευσαν σέ αὐτήν τήν ἀγάπη καί τήν ἀφοσίωση πρός τόν Σωτῆρα Χριστό καί τόν ζῆλο ὥστε νά ἐκτελεῖ πιστά τό νόμο Του πού οὔτε θάνατος οὔτε ζωή κατόρθωσαν νά μειώσουν.

Τό ἀπολυτίκιο τῆς Ἁγίας Ὁσιομαρτυρος Παρασκευῆς μᾶς λέει ὅτι στόχος της ἦταν νά ἐκπληρώνει αὐτό πού λέει τό ὄνομα της, νά γίνει δηλαδή, Παρασκευή, ὄνομα καί πράγμα. Πίστευε ἀκράδαντα ὅτι πρέπει συνεχῶς νά προετοιμάζεται (παρασκευάζεται) γιά νά κληρονομήσει τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καί ἐπειδή αὐτό τό ἔκανε μέ ἀπαράμιλλη σπουδή καί ζῆλο, γι΄ αὐτό ὁ Θεός τήν ἀξίωσε καί νά πεθάνει μαρτυρικά, χαρίζοντάς της μεγάλη δόξα καί ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς, δίνοντας της τό χάρισμα τῆς ἰάσεως τῶν ματιῶν.

Ἡ Ἁγία Παρασκευή προστάτης τῶν ματιῶν θέλει νά μᾶς θεραπεύσει ἀπό τήν κυρίως τύφλωση πού εἶναι ἡ ἀπιστία καί νά μάς ὁδηγήσει στό Φῶς τοῦ Χριστοῦ!ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου