ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 11 Ιουλίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (12-7-2020)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

     Ἦρθε στή λίμνη με μιά βάρκα ἕνας ἄνθρωπος. Τί ἄνθρωπος ἦταν αὐτός! Ἀπό τήν ἄλλη ὄχθη τῆς λίμνης καρτεροῦσαν δύο δαιμονισμένοι. Σχίζανε τά ροῦχα τους καί περπατοῦσαν γυμνοί κ’ ἔμεναν στίς σπηλιές καί στά μνήματα καί πετροβολοῦσαν τούς περαστικούς καί δέν τούς ἄφηναν νά περάσουν ἀπό τά μέρη ἐκεῖνα. Ἄγρια θηρία ἦταν.
     Αὐτός ὁ ἄνθρωπος, ὁ ἐπισκέπτης, ὁ Χριστός μας δηλαδή, ἔδωσε διαταγή καί βγῆκαν τά δαιμόνια. Ἀλλά προτοῦ νά βγοῦν, τόν παρακάλεσαν ἐκεῖνα, νά τούς ἐπιτρέψει νά πᾶνε στούς χοίρους. Κι’ ἐκεῖνος τούς ἐπέτρεψε, καί τά δαιμόνια πῆγαν στό κοπάδι καί τό ἔκαναν ἄνω-κάτω. Ναί, τά δαιμόνια ἔσπρωξαν τούς χοίρους νά πέσουν στή θάλασσα.

     Ἀγαπητοί ἀδελφοί, μερικοί πού ἀκοῦνε τό σημερινό Εὐαγγέλιο, σκανδαλίζονται καί ρωτοῦν· Γιατί ὁ Χριστός νά καταστρέψει τήν περιουσία τῶν ἀνθρώπων; Διότι, ἀπαντοῦμε, οἱ δύο χιλιάδες χοῖροι ἦταν περιουσία παράνομη. Ὁ παλαιός νόμος, ὁ νόμος τοῦ Μωϋσέως, δέν ἐπέτρεπε νά τρέφουν οἱ Ἑβραῖοι γουρούνια καί νά τρῶνε τό κρέας τους. Ἀλλ’ αὐτοί, ἀδιάφοροι καί ἀσεβεῖς, λαίμαργοι καί πλεονέκτες, ἄνθρωποι ὑλιστές κάναν τό ἀντίθετο. Γιά τή θρησκεία τους δέν ἔδιναν καμμιά σημασία. Γι’ αὐτό ὁ Χριστός, τιμωρῶντας τήν ἀσέβειά τους, ἐπέτρεψε στούς δαίμονες νὰ καταστρέψουν τήν ἀγέλη τῶν χοίρων.
     Αὐτά ἔπαθαν οἱ Γεργεσηνοί. Ἀλλ’ οἱ Γεργεσηνοί δέν χάθηκαν ἀπό τόν κόσμο. Ὑπάρχουν καί σήμερα Γεργεσηνοί. Ὑπάρχουν, δηλαδή, ἄνθρωποι ἰδιοτελεῖς καί συμφεροντολόγοι, ἄνθρωποι ποῦ παραπάνω ἀπ’ ὅλα ἔχουν τό συμφέρον τους, καί χάριν τοῦ συμφέροντος δέν διστάζουν νά παραβοῦν τό νόμο τοῦ Θεοῦ. Λεφτά καί μόνο λεφτά σκέπτονται καί ποθοῦν μέρα καί νύχτα. Καί στό ὄνειρο τους λεφτά βλέπουν. Κοιτᾶξτε τους... Εἶναι Κυριακή, εἶναι μεγάλη γιορτή καί χτυπᾶ ἡ καμπάνα. Πηγαίνουν στήν ἐκκλησία; Ὄχι. Στὸ παζάρι, στὰ μαγαζιά καί στά χωράφια θά πᾶνε, μέ διάφορες δουλειές θ’ ἀσχοληθοῦν. Δέν θέλουν νά χάσουν, οὔτε ἕνα λεπτό τῆς ὥρας. Καί ὅπως καταπατοῦν αὐτήν τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ἔτσι καταπατοῦν καί τίς ἄλλες ἐντολές. Στό δικαστήριο κάνουν ψεύτικους ὅρκους, κλέβουν τόν πελάτη τους, καί χίλια δύο ἄλλα ἄτιμα καί ἁμαρτωλά μέσα μεταχειρίζονται, γιά νά ἀπατήσουν τούς ἀνθρώπους. Καί κάνουν λεφτά, καί ἀποκτοῦν περιουσίες, καί ὁ κόσμος ζηλεύει. Τί ἔξυπνοι, τί καπάτσοι ἄνθρωποι! λέει γι’ αὐτούς ὁ κόσμος.
     Ἀλλά ποιό εἶναι τό τέλος τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν; Εἶναι ἡ καταστροφή. Καταστροφή, σάν τήν καταστροφή τῶν Γεργεσηνῶν. Σέ μιά στιγμή, πού δέν περιμένουν, ὅλη ἡ περιουσία πού ἀπόκτησαν μέ τά ἁμαρτωλά μέσα, καταστρέφεται. Τά διαβολομαζώματα γίνονται ἀνεμοσκορπίσματα.
     Χριστιανοί μου! Μακριά ἀπό τέτοιες περιουσίες. Προτιμότερο φτωχός μέ τό Χριστό, παρά ἑκατομμυριοῦχος μέ τό διάβολο.

Πρεσβ. π. Παῦλος Καλλίκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου