ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

Κυριακή Ι’ Ματθαίου: Ομιλία περί των πειρασμών του διαβόλου και των κατ’ αυτού όπλων (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ματθ. ιζ 14-23)

– Ποιες είναι οι πηγές όλων των αμαρτημάτων;

– Γιατί ο ευαγγελιστής Ματθαίος εσιώπησε τα πάθη, διά των οποίων το ακάθαρτο πνεύμα εβασάνιζε τον σεληνιαζόμενο;

– Ποια κατηγορία αμαρτημάτων συμβόλιζε το πυρ και ποια το ύδωρ;

– Ποιες είναι οι μεθοδίες του διαβόλου;

– Ο διάβολος πειράζει μόνο τους αμαρτωλούς;

– Γιατί ο Θεός επιτρέπει στον σατανά να πειράζει τους ανθρώπους;

– Ποιά είναι τα όπλα του αγωνιζόμενου πιστού κατά του διαβόλου;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου