ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018

Κυριακή μετά τα Φώτα
Απόστολος: Εφεσ. δ' 7 -13
Ευαγγέλιον: Ματθ. δ' 12 – 17
14 Ιανουαρίου 2018

«Ἀπό τότε ἢρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καί λέγειν. Μετανοείτε, ἢγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».
Μια μεγάλη αλλαγή. Μια πραγματική ανατροπή συμβαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί!
Ο λαός βρίσκεται στο σκοτάδι. Σταδιακά απομακρύνθηκε από τον παράδεισο και τον δρόμο που του υπέδειξε ο Θεός, όταν τον δημιουργούσε.
Ωστόσο ο Πανάγαθος Θεός δεν έπαυσε, και δεν μπορούσε να παύσει, να αγαπά το πλάσμα Του και να ενδιαφέρεται γι αυτό. Αγνώμων και απερίσκεπτος όμως ο άνθρωπος λησμόνησε τον νόμο του Θεού, περιφρόνησε τη διδασκαλία των προφητών και ακολούθησε τον εύκολο δρόμο της αμαρτίας. Υπέδειξαν και δίδαξαν οι προφήτες την ανάγκη επανόρθωσης, απαλλαγής από τα δεσμά και την υποταγή στην αμαρτία. Μια νέα πορεία έπρεπε να χαραχθεί! Έπρεπε να γίνει μια ουσιαστική αλλαγή.
Ο τελευταίος των προφητών, με την τριπλή αποστολή, προφήτης πρόδρομος και βαπτιστής, ανακαλεί τον περιούσιο λαό στον δρόμο της σωτηρίας. 

Προπαρασκευάζει τον ερχομό του Λυτρωτή. Παιδαγωγός εις Χριστόν! Ο τελευταίος των προφητών, λοιπόν, Ιωάννης ο Πρόδρομος, βαπτιστής. Εισάγει το βάπτισμα ως λυτρωτικό από την αμαρτία. Θα έχει την ευκαιρία να παραστεί στην εμφάνιση της Αγίας Τριάδας! Απολαμβάνει το μοναδικό προνόμιο να βαπτίσει τον μόνο αναμάρτητο Ιησού, τον γιο του Θεού!
Αυτόν, τον Ιησού, τον Κύριο που γεννήθηκε ως τέλειος άνθρωπος, για να φωτίσει τον κόσμο με την παρουσία και την ανατρεπτική διδασκαλία Του. Τον Χριστό, που με την σταυρική Του θυσία θα απολυτρώσει το γένος των ανθρώπων από τη δουλεία της αμαρτίας και θα τον επαναφέρει κοντά στον Θεό.
«Ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καί τοῖς καθημένοις ἐν χώρα καί σκιᾶ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς»
Με αυτόν τον θεόπνευστο προφητικό του λόγο, αγαπητοί μου, προλέγει και περιγράφει ο μεγαλοφωνότατος των προφητών Ησαϊας, τον ερχομό του Κυρίου. Στο σκοτάδι ζούσε ο κόσμος πριν έλθει ο Χριστός. Στο σκοτάδι της αμαρτίας, δέσμιος των αδυναμιών του. Ζει μακριά από τον νόμο του Θεού. Έχει συμπληρωθεί όμως ο χρόνος! Είναι καιρός να φωτιστεί ο κόσμος, να φανεί η αγαθότητα του Θεού και η απέραντη αγάπη Του για το δημιούργημά Του! Είναι καιρός να γίνει πραγματικότητα η υπόσχεση που έδωσε στους πρωτόπλαστους. Η σύλληψη και φυλάκιση του Ιωάννη του Πρόδρομου είναι το όριο του χρόνου! Ο Πρόδρομος έχει ολοκληρώσει το έργο και την αποστολή που του όρισε ο Θεός, κηρύσσοντας τον λόγο του Θεού και απαλλάσσοντας από τις αμαρτίες τους ερχομένους προς αυτόν και βαπτίζοντάς τους. Ετοίμασε τον δρόμο του αναμενόμενου Μεσσία. Έχει βαπτίσει τον Μεσσία, που περίμεναν οι Ισραηλίτες, αλλά δεν Τον αναγνώρισαν. Κι ακόμη Τον περιμένουν χάνοντας τη μοναδική ευκαιρία της συμμετοχής τους στο σχέδιο του Θεού,  ια τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων.
Πόσες ευκαιρίες χάνουμε, αλήθεια! Εμείς όμως, αγαπητοί μου αδελφοί,
ζούμε στη νέα αυτή εποχή. Ζούμε τη μεγάλη αλλαγή. Την περίοδο της χάριτος.
Γνωρίζουμε και έχουμε την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε το δώρο της
απολύτρωσης που παραχωρεί σ’ όλους μας ο Κύριος. Είναι η μεγάλης, μοναδικής
αξίας ευκαιρία! Η απαλλαγή από τα δεσμά της αμαρτίας, η χάρις που
ενδυναμώνει την κάθε προσπάθεια μας, βρίσκεται στη διάθεση του καθενός μας,
χωρίς διακρίσεις. Αρκεί να την αναζητήσουμε! Θα μας βοηθήσει να λύσουμε και
αυτά τα καθημερινά μας, πολλά και ποικίλα προβλήματα. Θα Τον νιώσουμε
βοηθό και συμπαραστάτη. Τον μεγάλο φίλο μας, που θα βρίσκεται πάντοτε κοντά
μας. Αρκεί να προκαλέσουμε με την προσευχή και με τον αγώνα μας, τη βοήθεια
που απλόχερα μας παρέχεται! Ήρθε ο ίδιος να μας το διαβεβαιώσει, αγαπητοί μου
αδελφοί, και αυτό σημειώνει ο ευαγγελιστής Ματθαίος στη σημερινή περικοπή
που ακούσαμε. «Ἀπό τότε ἢρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καί λέγειν. Μετανοείτε,
ἢγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Το τέλος της δράσης του Προδρόμου σημαίνει
την αρχή του κηρύγματος του Ιησού. «Μετανοείτε». Βάση της διδασκαλίας Του
είναι ο στόχος της βασιλείας των ουρανών. Στόχος που διαρκώς βρίσκεται
εγγύτερα. Γιαυτό δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου για χάσιμο. Ωστόσο η επίτευξη
αυτού του σημαντικού στόχου επιτυγχάνεται με τη μετάνοια. Μεγάλη σημασία
αποδίδεται στη σκέψη, στις απόψεις μας, στα πιστεύω μας. Όλα ξεκινούν από το
μυαλό μας. Τα λόγια μας, οι πράξεις μας, έχουν τη βάση τους στις σκέψεις μας.
Στις αποφάσεις που παίρνουμε και γιατί τις παίρνουμε. Χρειάζεται να
πραγματοποιηθεί η μεγάλη αλλαγή σ΄ αυτό τον χώρο, που προετοιμάζονται λόγια
και πράξεις. Ο χώρος όπου έχουμε διαμορφώσει τα κριτήρια, τα πιστεύω μας, με
τη μοναδική βάση των επιταγών και των νόμων του Θεού. Εδώ θα φανεί η
μετάνοια που θα αποκτήσει πρακτική αξία, γιατί θα ρυθμίζει τη ζωή μας. Θα
παραδέχεται λάθη και παραλείψεις, που μας έφεραν σε αντίθεση με τις θείες
εντολές. Η μετάνοια που θα είναι μία διαρκής και επαναλαμβανόμενη διανοητική
και αξιολογική επεξεργασία σκέψεων, λόγων και πράξεων. Αξιολόγηση που γίνεται
με κριτήριο τις εντολές του Θεού, με σκοπό επανόρθωσης του τρόπου της ζωής
μας, της απαλλαγής από τις κακές συνήθειες. Η μετάνοια που θα εκδηλώνεται και
μέσω του μυστηρίου της εξομολογήσεως, ως ειλικρινής παραδοχή παράβασης
εντολών του Θεού. Η μετάνοια ως αίτημα συγχώρησης από τον Πανάγαθο Θεό. Η
μετάνοια ως αποφασιστική πράξη ουσιαστικής αλλαγής του καθημερινού τρόπου
της ζωής μας. Η εσωτερική αυτή αξιολόγηση θα μας βοηθήσει να οργανώσουμε
και τη ζωή μας πάνω σε νέες βάσεις. Μια άλλη ευκαιρία μας δόθηκε με τον
ερχομό του νέου χρόνου πριν λίγες μέρες. Απώτερος σκοπός η κατάκτηση της
βασιλείας των ουρανών, που όλο και πλησιάζει. Αυτό μας ζητά και ο Κύριος με την
κύρια συνοπτική εντολή, περιεχόμενο του κηρύγματός Του: «Μετανοεῖτε. Ἢγγικεν
γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν!» Αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει και εμείς να
έχουμε στον νου μας. Ειδικά στην αρχή του νέου χρόνου που ήδη διανύουμε.
Προσπάθεια και αγώνας για γενική αλλαγή του τρόπου της ζωής μας με στόχο να
πλησιάσουμε τον Χριστό. Αγώνας καθημερινός. Αναγνώριση λαθών, σκέψεων,
λόγων και πράξεων αντίθετων προς το θέλημα του Κυρίου μας. Και μετάνοια! Ναι!
Είναι η διαρκής προσπάθεια προς την τελειότητα! Απώτερος σκοπός η κατάκτηση
της βασιλείας των ουρανών! Παρουσιάζει δυσκολίες, αλλά δεν είναι αδύνατη! Η
βοήθεια και συμπαράσταση του Κυρίου είναι βέβαια, δεδομένη!
Δ.Γ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου