ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ»

Εἶναι παράδοση Ἐκκλησιαστική τήν ἑπομένη κάθε δεσποτικῆς ἤ θεομητορικῆς ἑορτῆς νά τιμῶνται τά πρόσωπα πού διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στήν προλαβοῦσα ἑορτή.

Ἔτσι σήμερα γιορτάζουμε τήν σύναξη τοῦ Τιμίου Προδρόμου ὁ ὁποῖος ἔγινε λειτουργός τοῦ μυστηρίου τοῦ βαπτίσματος στόν Ἰορδάνη.

Ἄν ἡ Παρθένος Μαρία ἔγινε τό ὄργανο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σάρκωση τοῦ Λόγου, ὁ Ἰωάννης ἔγινε τό ὄργανο γιά τήν βάπτιση τοῦ σαρκωμένου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἰωάννης εἶναι ὁ «ἄγγελος» τοῦ Θεοῦ πού ἧρθε νά προαναγγείλει νά ἐξαγγείλει τήν ἔλευση Του στόν κόσμο.


Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὁ Θεολόγος μᾶς λέει γιά τόν πρωταρχικό ρόλο τοῦ Βαπτιστοῦ: «Οὗτος ἧλθε ἵνα μαρτυρήσει περί τοῦ φωτός». Ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου ἔχει ἀξία γιατί τό στόμα του εἶναι στόμα ἀληθείας. Δέν γνώριζε τί σημαίνει σκοπιμότητα, ἀπόκρυψη, συσκίαση τῆς ἀλήθειας. Δέν προσπαθοῦσε νά εἶναι εὐχάριστος, ἤθελε νά εἶναι ἀληθινός καί ὅταν ἀπευθυνόταν στούς τελῶνες καί ὅταν ἀπευθυνόταν στούς στρατιωτικούς στό λαό καί στούς Φαρισαίους.

Ἡ φωνή τοῦ Ἰωάννου ἧταν «Φωνή βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμῳ». Ἔρημος πραγματική ἡ περιοχή τοῦ Ἰορδάνου. Ἄνθισε ὅμως ἡ ἔρημος. Οἱ Ἅγιοι ἐποίκησαν τήν ἔρημο, τήν μετέτρεψαν σέ πόλη. «Ἐξεπορεύοντο πρός αὐτόν Ἱεροσόλυμα καί πᾶσα ἡ Ἰουδαία» ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος. Ὁ Ἰωάννης εἶναι ἡ φωνή τοῦ Λόγου καί παρουσιάζει τόν Χριστό μέ τρεῖς εἰκόνες. Ἡ μία εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς ἀξίνας, ὁ Χριστός ἦρθε νά ξεριζώσει τά ἀγκάθια τῶν παθῶν καί νά φυτεύσει τά ἄνθη τῶν ἀρετῶν.

Ἡ ἄλλη εἶναι ἡ εἰκόνα μέ τό φτυάρι. Ὁ Χριστός θά πάρει κάποια ἡμέρα φτυάρι καί θά διαχωρίσει τό ἄχυρο ἀπό τό σιτάρι, τούς δικαίους ἀπό τούς ἀδίκους. Ἀλλά ὁ Χριστός, κατά τόν Ἰωάννη πρίν ἀρπάξει τήν ἀξίνα τῆς δυνάμεως καί τό φτυάρι τῆς δικαιοσύνης θά σηκώσει τόν Σταυρό τῆς ἀγάπης. Βλέποντας τόν Χριστό ὁ Βαπτιστής τόν δείχνει ἐρχόμενον καί λέει «Ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου.

Ὁ Ἰωάννης δέν ἔμεινε γιά πάντα στήν ἔρημο. Ὅταν ἐρημώνεται ἡ κοινωνία ἀπό ἀγάπη καί Ἁγιότητα τότε οἱ ἐρημῖτες ἐποικίζουν τίς πόλεις. Καί ὁ Πρόδρομος βγήκε ἀπό τήν ἔρημο καί ἦρθε στήν κοινωνία γιά νά κηρύξει τήν μετάνοια. Καί ὑπέγραψε τό κήρυγμα μέ τό αἷμα του.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου