ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)
Απόστολος: Εβρ . δ' 14 – ε΄ 6
Ευαγγέλιον: Μαρκ . η’ 34 – θ΄ 1
19 Μαρτίου 2017
Φτάσαμε ήδη, αγαπητοί μου αδελφοί, στην τρίτη εβδομάδα νηστειών.
Βρισκόμαστε περίπου στο μέσο της μεγάλης τεσσαρακοστής προ της αναστάσεως του Κυρίου μας. Έχει οριοθετηθεί η περίοδος αυτή, ως περίοδος αγώνων πνευματικών, αγώνων για την καλλιέργεια των αρετών. Συνδυάζεται και με την τήρηση της νηστείας, ως βοηθητικού τρόπου στην αγωνιστική μας διαδικασία, για την τήρηση των αρετών και την κάθαρση της ψυχής μας.
Ωστόσο, αγαπητοί μου, στην πράγματι δύσκολη και συνεχή αυτή προσπάθεια, αναγκαία είναι η βοήθεια του Κυρίου μας.

Προσερχόμεθα οὗν μετά παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἳνα λάβωμεν ἒλεον καί χάριν εὓρωμεν εἰς εὒκαιρον βοήθειαν»
Προσερχόμαστε λοιπόν στον θρόνο της χάριτος του Κυρίου μας, με θάρρος, χωρίς φόβο αλλά με την πεποίθηση, ότι θα λάβομε συγχώρηση για τις αμαρτίες μας. Και θα έχουμε την επίκαιρη εύνοια και βοήθειά Του, στις δύσκολες και κρίσιμες στιγμές του πειρασμού.
Αυτό που μας διαβεβαιώνει η προς Εβραίους επιστολή, που απόσπασμά της ακούσαμε, περιορίζει την ανησυχία και τον φόβο μας για τις πιθανές δυσκολίες. Προβάλλει ευκολότερη η προσπάθεια μας, θωρακίζεται η αγωνιστική μας διάθεση στο «στάδιον τῶν ἀρετῶν», στο οποίο πορευόμαστε ιδιαίτερα στην περίοδο αυτή.
Αυτό όμως που δικαιολογεί την ελπίδα επιτυχίας είναι ότι ο Κύριος μας, ο Αρχιερέας που βρίσκεται πλέον στους ουρανούς, γνωρίζει τα προβλήματα μας. «Οὐ γάρ ἒχομεν ἀρχιερέα μή δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δέ κατά πάντα καθ’ ὁμοιότητα χωρίς ἁμαρτίας». Έχομε Αρχιερέα, τον Κύριο μας, που αν και βρίσκεται στους ουρανούς, δεν έπαυσε να ενδιαφέρεται για μας. Επειδή γνωρίζει τι μας συμβαίνει, τις φυσικές και ηθικές μας αδυναμίες. Μας συμπαθεί και ενδιαφέρεται για μας. Και επειδή έζησε στη γη, η ανθρώπινη φύση Του αντιμετώπισε διάφορους πειρασμούς, αλλά χωρίς να υποπέσει σε κάποιο αμάρτημα. Γι’ αυτό και μας κατανοεί. Όταν λοιπόν προσφεύγουμε σε Εκείνον ζητώντας τη βοήθεια και συμπαράστασή Του, ουδέποτε αρνείται να βρεθεί δίπλα μας και να ενισχύσει τον αγώνα μας.
Ευκαιρία και υπενθύμιση του στόχου μας, κάθε βδομάδα νηστειών και σ’ όλη η μεγάλη τεσσαρακοστή, αγαπητοί μου, για πνευματικούς αγώνες.
Ιδιαίτερα όμως σήμερα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, προσφεύγουμε προσευχόμενοι στον Κύριο μας, ο οποίος δια του σταυρικού του θανάτου, μας προσέφερε την ευκαιρία να δεχτούμε την δωρεά της απολυτρώσεως από την αμαρτία και τα δεσμά της. Μας κρατά δεμένους πολλές φορές η αμαρτωλή μας καθημερινότητα, περιορίζοντάς μας και απομακρύνοντάς μας από τους πνευματικούς αγώνες. Άλλοτε πάλι αδιαφορούμε για την καλλιέργεια των αρετών, την τήρηση των εντολών του Θεού. Υπόμνηση λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Σταυρός του Κυρίου. Έπαθε για μας. Υπέστη τον ατιμωτικό και σκληρό θάνατο δια του σταυρού. Είναι το σύμβολό μας ο Σταυρός του Κυρίου. Το χαρακτηριστικό σύμβολο που μας διακρίνει από τους αλλόθρησκους. Είναι αυτό το σύμβολο που πολεμούν με μανία οι αλλόθρησκοι. Θα έπρεπε να τους διδάξουμε και να τους φέρουμε κοντά μας, δείχνοντας πόσο λάθος έχουν να πολεμούν τον χριστιανισμό και το σύμβολο της θυσίας του Χριστού, απόδειξης της απέραντης αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Εμείς ωστόσο, ως πιστοί χριστιανοί, οπαδοί του Εσταυρωμένου, δεν παύουμε να θυμόμαστε την, χωρίς διακρίσεις και όρια, αγάπη του Κυρίου μας, τα πάθη που υπέστη για την απαλλαγή μας από τα δεσμά της αμαρτίας. Μας δίδεται η δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε την μοναδική αυτή ευκαιρία της αγάπης Του. Να εξετάσουμε καλύτερα και σε βάθος τον εαυτό μας. Να δούμε τα λάθη μας, τις αμαρτίες, που έχουμε κάνει. Να μετανοήσουμε με ειλικρίνεια. Να προσφύγουμε στον Κύριο μας, να ζητήσουμε την συγχώρηση μας, δια της εξομολογήσεως. Να φτάσουμε καθαροί ώστε να δεχτούμε τον Χριστό με την θεία μετάληψη. Αλλά την ίδια αυτή κατανόηση, μακροθυμία και ανοχή, που δείχνει ο Κύριος για το αγαπημένο δημιούργημα, πρέπει να έχουν και οι επί γης αντιπρόσωποί Του, αφού μετέχουν της ανθρώπινης φύσης. Για όλους μας όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, χρειάζεται να απαρνηθούμε τις αδυναμίες μας, και τις αμαρτωλές επιθυμίες, που μας απομακρύνουν από τον δρόμο των εντολών του Θεού. Να είμαστε πιστοί ακόλουθοι του Κυρίου μας. Γιατί στόχος κύριος ή μάλλον μοναδικός στη ζωή μας πρέπει να είναι να διασώσουμε καθαρή την ψυχή μας.
Να την καταστήσουμε μόνιμο κατοικητήριο του Χριστού μας. Θα έχομε έτσι την μεγάλη τιμή να μένει ο Χριστός στην ψυχή μας. Και τονίζει ο Κύριος για την αξία της ψυχής μας: Τί θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή του; Ή τί αντάλλαγμα θα έδινε για να την επανακτήσει.
Για την ψυχή μας αυτή, αγαπητοί μου, σταυρώθηκε ο Κύριος μας. Ας φροντίσουμε να Του την δώσουμε καθαρή, όπως Εκείνος μας την εμφύτευσε και όπως την θέλει!
Δ.Γ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου