ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Γιά τήν Κυριακή 21  Δεκεμβρίου 2014

Κυριακή Πρό τῶν Χριστουγέννων (Ματθ.  α΄ 1-25)

          ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ

«Καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν»

Φτάσαμε μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ στό κατώφλι τῶν Χριστου­γέννων. Τή με­γάλη γιορτή τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ καί τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Τό εὐαγγέλιο πού σήμερα ἀκούσαμε, μᾶς προετοιμάζει.* * *

α) Οἱ πρόγονοί Του.

1. Ὁ ἱερός εὐαγγελιστής Ματθαῖος, ξεκινάει τό Εὐαγγέλιό του, παραθέτοντας τήν ἀνθρώπινη γενεαλογία τοῦ Κυρίου μας. Γιά νά δείξει ἔτσι ὅτι εἶναι ἀπόγονος τοῦ Ἀβραάμ καί τοῦ Δαβίδ ὁ ἐπηγ­γελμένος Μεσ­σίας, ὁ Λυτρωτής τοῦ ἀνθρώπου.

2. Στό μακρύ αὐτόν κατάλογο, ὑπάρχουν ὀνόματα ἐπισήμων, ἀλλά καί ἀσήμων ἀνθρώπων. Δικαίων, ἀλλά καί ἁμαρτωλῶν. Ἐκ­πρόσωποι τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ, τοῦ Ἰσραήλ, καί ταυτόχρονα ὅλων τῶν ἐθνῶν.

3. Καί ἡ γενεαλογία αὐτή φτάνει μέχρι τόν δίκαιο Ἰωσήφ, τόν μνή­στορα, καί τή μητέρα τοῦ Κυρίου μας, τήν ἀειπάρθενο Μαρία, πού καί οἱ δύο ἦταν ἀπόγονοι τοῦ Δαυΐδ. Καί εἶχαν ἔτσι βασιλική καταγωγή.β) Ὁ Ἰωσήφ καί ἡ Μαρία.

1. Ὁ ἱερός εὐαγγελιστής ἀμέσως μετά τήν παράθεση τῶν προγόνων τοῦ Χριστοῦ, μᾶς δίνει μιά πολύ σημαντική πληροφορία: Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἦταν υἱός τῆς Παρθένου καί ὄχι τοῦ Ἰωσήφ.

2. Ὁ Ἰωσήφ, μέσα στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σω­τηρία μας, διαλέχθηκε ἀπό τό Θεό, γιά νά εἶναι προστάτης τῆς Θεο­τόκου. Ἦταν «δίκαιος», ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ δηλαδή. Ὅταν ἀντιλή­φθηκε τήν ἐγκυμοσύνη της σκέφθηκε νά τήν διώξει, χωρίς νά τήν ἐκ­θέσει στά μάτια τοῦ κόσμου.

3. Ἡ Παναγία μας ἔβλεπε τή στάση του, μά δέ θέλησε νά τοῦ ἀποκαλύψει τή μεγάλη ἀλήθεια πού σήκωνε. Ἐμπιστευόταν ἀπόλυ­τα στόν Θεό.γ) Οἱ ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ.

1. Στήν κρίσιμη αὐτή στιγμή, ἄγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στόν Ἰωσήφ καί τοῦ ἀπεκάλυψε τήν ἀλήθεια. Τό βρέφος πού ἡ Μα­ριάμ ἔφερε στά σπλάχνα της εἶχε συλληφθεῖ «ἐκ Πνεύματος Ἁγί­ου». Αὐτός θά ἦταν ὁ «Ἰησοῦς», πού σημαίνει Θεός-Σωτήρας. Καί ἀ­κόμα θά ἦταν ὁ «Ἐμμανουήλ».

2. Χαρά γέμισε ἡ ψυχή τοῦ Ἰωσήφ, γιά τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία! Καί ἔτσι τελείως ἥσυχος, στάθηκε μέ αἰσθήματα λατρείας ἀπέναντι στόν «ἐνανθρω­πήσα­ντα Θεόν», καί μέ σεβασμό στή Παρθένο Μα­ρία.

3. Τό ἴδιο μέσα στούς αἰῶνες κι ὅλοι οἱ πιστοί. Στέκονται μπρο­στά Του καί τόν προσκυνοῦν ὡς Θεό πού ἔγινε ἄνθρωπος, καί μένει κοντά στούς ἀν­θρώπους, «πάσας τάς ἡμέρας».* * *

Ἄς τόν βλέπουμε, ἀδελφοί μου, κι ἐμεῖς μέ τόν ἴδιο τρόπο. Ὡς «Θεόν ἐνανθρωπήσαντα», ὡς Λυτρωτή καί Σωτήρα μας. Καί ἄς ρυθμίζουμε τά βήματά μας στό θεῖο Του θέλημα, κάνοντας ἀρχή ἀπό μιά πιό πνευματική προετοιμασία γιά αὐτά τά Χριστούγεννα.

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου