ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 15 Μαΐου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (16-5-2021)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

     Σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία γιορτάζει καί τιμᾶ τά ἱερά πρόσωπα ἐκεῖνα, πού φρόντισαν μέ ἀγάπη καί εὐλάβεια γιά τόν ἐνταφιασμό τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τόν Ἰωσήφ καί τόν Νικόδημο, ἀλλά καί τίς μυροφόρες γυναῖκες.

     Ὁ ἐνταφιασμός τοῦ Κυρίου μας ἔγινε μέσα σ’ ἕνα κῆπο, ὅπου ἦταν μνημεῖο καινούργιο, καί στό ὁποῖο δέν εἶχε ταφεῖ κανείς.

     Τρεῖς κῆποι – τρεῖς σταθμοί στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας.

     Ὁ πρῶτος κῆπος εἶναι ὁ κῆπος τῆς Ἐδέμ, ἀπ’ ὅπου ἀρχίζει ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία. Στόν κῆπο αὐτό ἦσαν ὅλα ὅμορφα καί εἰδυλλιακά. Κηπουρός τοποθετήθηκε ὁ Ἀδάμ, γιά νά ἐξωραΐζει, νά καλλιεργεῖ καί νά ἀναμορφώνει τό κῆπο.

     Δυστυχῶς, δέν τά κατάφερε καλά, καί χάλασε τόν κῆπο. Μέ τή πτώση του ἀσχήμισε τόν κῆπο. Γι’ αὐτό ὁ Θεός τόν ἔβγαλε ἀπό τήν Ἐδέμ.

    Ὁ δεύτερος κῆπος εἶναι ὁ κῆπος τῆς ἀγωνίας. Μέσα στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ ὁ Χριστός δίνει τή μεγάλη μάχη. Σηκώνει ὅλο τό βάρος τῆς ἀνθρώπινης πτώσης. Σάν τέλειος ἄνθρωπος πονάει πολύ. Ζητάει ἀπό τόν Πατέρα Του νά Τόν ἀπαλλάξει ἀπ’ αὐτό τό βάρος. Ἀμέσως ὅμως συνέρχεται. Δίνει τή μάχη καί νικάει. Ὁ Χριστός ζύγισε ὅλο τό βάθος καί μέτρησε ὅλο τό πλάτος τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης καί τή λύτρωσε.

     Ὁ τρίτος κῆπος εἶναι ὁ κῆπος τῆς Ἀνάστασης. Σ’ αὐτό ὡς ἄλλος κηπουρός εἶναι ὁ ἀναστημένος Χριστός. Αὐτός ἀναπλάθει τήν πλάση. Αὐτός ποτίζει τόν κῆπο μέ τό αἷμα Του καί τό λόγο Του. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, αὐτόν τόν συμβολισμό τοῦ Χριστοῦ σάν κηπουροῦ τῆς ἀνθρωπότητας βλέπουν στή συνάντηση τῆς Μαγδαληνῆς μέ τό Χριστό τό πρωϊνό τῆς Ἀναστάσεως, πού τόν νόμισε γιά κηπουρό.

     Ὁ Χριστός μας κλαδεύει, σκάβει, καλλιεργεῖ καί θερίζει συνέχεια τούς ὥριμους καρπούς τοῦ κήπου Του. Κῆπος Του εἶναι ὅλος ὁ κόσμος. Κῆπος του εἴμαστε κι’ ἐμεῖς.

    Ὁ νέος Παράδεισος, ἡ Ἐκκλησία, εἶναι ἀσύγκριτα ἀνώτερος ἀπό τόν κῆπο τῆς Ἐδέμ. Στόν κῆπο τῆς Ἐδέμ ὁ ἄνθρωπος μποροῦσε νά μείνει ἀθάνατος. Δέν θά εἶχε ὅμως σάν κέντρο του τόν Θεάνθρωπο Χριστό. Θά εἶχε μόνο τόν Θεό Πατέρα. Τώρα στό Νέο κῆπο τῆς ἄνω Ἱερουσαλήμ θά εἶναι κέντρο ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, ὁ μέγας καί αἰώνιος Ἀρχιερεύς. Τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος.

     Σ’ αὐτό τόν κῆπο θέλει νά μποῦμε ὅλοι μας, στόν ἐπουράνιο Παράδεισο, ὅπου θά βασιλεύει ὁ Τριαδικός Θεός.

π.Φρ.Δημ.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου