ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ
Απόστολος: Κολ. γ΄ 4-11
Ευαγγέλιο: Λουκ. ιζ΄ 12-19
15 Ιανουαρίου 2017
Η σημερινή ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε αναφέρεται στη θεραπεία των δέκα λεπρών. Βρισκόταν προς το τέλος της επίγειας παρουσίας του ο Χριστός και πορευόταν προς τα Ιεροσόλυμα. Σε κάποιο χωριό, προφανώς έξω από αυτό, τον συνάντησαν οι δέκα λεπροί οι οποίοι με πίστη ζήτησαν να τους θεραπεύσει. Ο ίδιος τους απέστειλε προς τους ιερείς σύμφωνα με τις ιουδαϊκές διατάξεις, να δείξουν ότι καθαρίστηκαν. Στην πορεία τους το θαύμα έγινε. Επέστρεψε όμως μόνο ένας για να ευχαριστήσει τον Χριστό για την ευεργεσία του και αυτός ήταν αλλοεθνής – Σαμαρείτης.
Μπορούμε να αντλήσουμε πολλά μηνύματα από τη σημερινή ευαγγελική περικοπή θα αναφέρουμε όμως μερικά από αυτά.

 Πρώτα είναι η φανέρωση και αποκάλυψη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού της Μεσιανικότητάς του δια μέσου των θαυμάτων που επιτελούσε. Οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για τον Μεσσία μιλούσαν για κάποιον που θα μπορεί να επιτελεί θαυμαστά σημεία, μεταξύ αυτών και την θεραπεία της λέπρας. Η λέπρα ήταν τότε ανίατη ασθένεια και οι λεπροί θεωρούνταν ακάθαρτοι σωματικά, αλλά και λειτουργικά, γι’ αυτό και τους απομόνωναν από την υπόλοιπη κοινωνία καθώς και από την κοινή λατρεία.
Ο Χριστός με ένα του λόγο ως Θεός παντοδύναμος και ως εξουσίαν έχων θεραπεύει τους λεπρούς αποδεικνύοντας έτσι ότι οι προφητείες για τον ερχομό του Χριστού εκπληρώνονται στο πρόσωπό Του. Άλλωστε τα Ευαγγέλια γράφηκαν για να μας φανερώσουν την Θεότητα του Ιησού Χριστού και να μας οδηγήσουν στην πίστη προς αυτόν. Αυτό μας το αναφέρει και ρητά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο τέλος του Ευαγγελίου του όταν γράφει «ταύτα δε γέγραπται ίνα πιστεύσητε ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός ο υιός του Θεού και ίνα πιστεύοντες ζωήν έχητε εν τω ονόματι αυτού».
 Ένα δεύτερο βασικό μήνυμα της σημερινής περικοπής είναι η πίστη. Οι δέκα λεπροί θα άκουσαν φαίνεται για τον Χριστό και τα θαύματα που επιτελούσε και ένιωσαν τόση πίστη μέσα τους ώστε όταν τον είδαν να περνά από τα μέρη τους, ζήτησαν τη θεραπεία τους. Φώναξαν με δυνατή φωνή και ζήτησαν το έλεός του. Ο Χριστός δεν τους θεράπευσε αμέσως, όπως έκανε συνήθως, αλλά τους απέστειλε πρώτα στους ιερείς και στην πορεία θεραπεύθηκαν. Ήθελε πρώτα να δοκιμάσει την πίστη τους αλλά και να την φανερώσει στη συνέχεια. Οι λεπροί παρόλο που είδαν ότι δεν καθαρίστηκαν αμέσως δεν δυσανασχέτησαν με την απάντηση που τους έδωσε ο Χριστός. Μπορούσαν να σκανδαλιστούν μέσα τους και να πουν εφόσον δεν καθαριστήκαμε γιατί να πάμε στους ιερείς; Παρόλα αυτά υπακούουν στην εντολή του Χριστού και πηγαίνουν. Το θαύμα συντελείται στην πορεία ως συνέπεια της πίστης και της υπακοής τους στο Χριστό. Αν δεν υπάκουαν, αν δεν είχαν πίστη στα λόγια του Χριστού, δεν θα θεραπεύονταν. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος πρώτα να υπακούει στις εντολές του Χριστού πιστεύοντας ότι όσα μας δίδαξε να κάνουμε είναι προς το συμφέρον μας. Όταν ο άνθρωπος υπακούει στις εντολές του Χριστού και κατά συνέπεια της Εκκλησίας τότε αξιώνεται των ευεργεσιών του Χριστού, όπως ακριβώς και οι σημερινοί λεπροί.
 Οι δέκα λεπροί είναι άξιοι προς μίμηση όσον αφορά την πίστη τους αλλά μόνο ένας διακρίνεται για άλλη μια αρετή του, που είναι η ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Και οι δέκα λεπροί καθαρίστηκαν από την λέπρα αλλά μόνο ένας θυμήθηκε τον ευεργέτη του. Είναι κακό φαινόμενο η αγνωμοσύνη.
Ακόμα και τα ζώα ευγνωμονούν τον ευεργέτη τους. Λαμπρό παράδειγμα είναι το λιοντάρι που έσωσε ο άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης το οποίο στη συνέχεια μένει πιστό στον άγιο μέχρι το τέλος της ζωής του. Είναι άξιος προς μίμηση ο λεπρός που φάνηκε ευγνώμων προς τον Χριστό. Είναι ένα τρίτο μήνυμα που μας στέλνει η ευαγγελική περικοπή η αποφυγή της αγνωμοσύνης και η υπενθύμιση ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ευεργεσίες του Θεού.
 Ένα τέταρτο και τελευταίο μήνυμα της ευαγγελικής περικοπής που θα αναφέρουμε είναι ο σεβασμός προς τον θεσμό της Ιεροσύνης. Ο Χριστός παρόλο που ως Θεός έχει την απόλυτη εξουσία και δύναμη τον βλέπουμε να μην παραβλέπει τους ιερείς. Στέλνει τους λεπρούς να πάνε σε αυτούς, σεβόμενος τον θεσμό και τον ρόλο των ιερέων τον οποίο ο ίδιος ο Θεός όρισε στην Παλαιά Διαθήκη. Παρόλο που πολλές φορές επέπληξε τους ιερείς, εδώ δίνει έμπρακτο παράδειγμα σεβασμού του θεσμού της ιεροσύνης. Μετέπειτα, στην Καινή Διαθήκη και μέχρι τις μέρες μας η χάρις που έχει δοθεί στους ιερείς είναι ασυγκρίτως ανώτερη από τους ιερείς της τότε εποχής. Αν δεν υπάρχουν ιερείς πως θα λειτουργεί η Εκκλησία; Όλα τα μυστήρια, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, τελούνται από τους ιερείς.
Χωρίς δε την συμμετοχή του ανθρώπου στα μυστήρια αυτός δεν μπορεί να σωθεί. Παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι δυστυχώς που φέρονται προσβλητικά προς την ιεροσύνη, την απαξιούν ή παρουσιάζονται ως ιεροκατήγοροι. Αν τον Χριστό στη σημερινή περικοπή τον βλέπουμε να αποδίδει σεβασμό προς τους ιερείς πόσο μάλλον οι άνθρωποι πρέπει να σέβονται αυτό τον ιερό θεσμό;
Πολλά λοιπόν τα μηνύματα της σημερινής ευαγγελικής περικοπής από την οποία μπορεί ο καθένας σήμερα να ωφεληθεί.
Πρώτα είναι η στερέωση της πίστεως μας προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ώστε πιστεύοντας σε αυτόν να έχουμε ζωή αιώνιο. Έπειτα η πίστη μας πρέπει να είναι ισχυρή σε συνδυασμό με την υπακοή στις εντολές του Θεού για να μπορέσουμε να δεχόμαστε τις ευεργεσίες Του. Η υπενθύμιση του καθήκοντος να ευχαριστούμε το Θεό καθημερινά για τις ευεργεσίες Του, είναι μια άλλη πτυχή που δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Τέλος τον Χριστό τον είδαμε να σέβεται τους ιερείς το ίδιο θα πρέπει να πράττει και ο καθένας μας. Χωρείς ιεροσύνη δεν γίνονται μυστήρια και χωρίς συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας δεν υπάρχει σωτηρία.
Ας αντλήσουμε λοιπόν όλα αυτά τα μηνύματα της ευαγγελικής περικοπής που ακούσαμε σήμερα και ας προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε στην προσωπική μας ζωή.
† Αρχιμανδρίτης Τυχικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου