ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Απόστολος: Β΄ Κορ. α΄21-β΄ 4
Ευαγγέλιο: Ματθ. κβ΄ 2-14
6 Σεπτεμβρίου 2015
«Εταίρε, πώς εισήλθες ώδε μη έχων ένδυμα γάμου; ο δε εφιμώθη»(Ματθ. κβ΄12)
Η σημερινή παραβολή των βασιλικών γάμων παρουσιάζει κοινά σημεία με την παραβολή των κακών γεωργών που ακούσαμε στο ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής. Και στις δυο παραβολές παρουσιάζονται, από τη μια η διαχρονική αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο με την πρόσκληση για σωτηρία και από την άλλη η αρνητική στάση των καλεσμένων και επιπρόσθετα, η θανάτωση των απεσταλμένων του. Όμως, παρά την αρνητική, αλλά και εχθρική συμπεριφορά των καλεσμένων, το σχέδιο του Θεού δεν ματαιώνεται, αλλά συνεχίζεται με νέους καλεσμένους, οι δε πρώτοι όχι μόνο ελέγχονται αλλά και τιμωρούνται.

Πέρα από τα κοινά σημεία η σημερινή παραβολή έχει και κάτι το ιδιαίτερο. Ο βασιλιάς –Θεός, βρίσκεται σε προσωπική επαφή με τους καλεσμένους και γνωρίζει αν οι καλεσμένοι έχουν εκτιμήσει την αξία της πρόσκλησης, όσο και του προσώπου που τους έχει προσκαλέσει και έχουν παρουσιαστεί με το κατάλληλο ένδυμα, δηλαδή με τα έργα της αρετής.
Η πρόσκληση, λοιπόν, για είσοδο στη βασιλεία των ουρανών, δεν αρκεί από μόνη της. Έστω κι αν υπάρχει και θετική ανταπόκριση. Γιατί, το να γίνουμε άξιοι αυτής της βασιλείας θα πρέπει να ανταποκριθούμε και σε ορισμένες υποχρεώσεις.
«Αφού αποφασίσατε να υπακούετε στο Θεό, τονίζει ο Απόστολος Πέτρος, μην αφήνετε να ρυθμίζουν τη ζωή σας οι επιθυμίες, που είχατε πριν τον γνωρίσετε.
Αντίθετα, όλη σας η συμπεριφορά να είναι άγια, όπως άγιος είναι και ο Θεός που σας κάλεσε. Γιατί το λέει η Γραφή: να γίνετε άγιοι γιατί εγώ είμαι άγιος» (Α΄ Πετρ. Α΄ 14-16). Αλλά και ο ίδιος ο Ιησούς μας προτρέπει: «Να γίνετε, λοιπόν, κι εσείς τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο Πατέρας σας ο Ουράνιος (Ματθ. ε΄ 48).
Πρότυπο της τελειότητας και της αγιότητας είναι ο Θεός. Όμως δεν είναι αρκετό να αναγνωρίζουμε και να ομολογούμε πως ο Θεός είναι τέλειος και Άγιος.
Μέσα από την προτροπή «Άγιοι γενέσθε» της Γραφής και «έσεσθε ουν υμείς τέλειοι»του Ιησού, συνειδητοποιούμε ότι η τελειότητα και αγιότητα δεν είναι κάτι που επιτυγχάνεται εύκολα αλλά ούτε και σε μια μόνο στιγμή. Για να γίνουν αυτά όσο το δυνατόν κατορθωτά, χρειάζεται καθημερινός αγώνας ως την τελευταία στιγμή της ζωής.
Το «ένδυμα γάμου» της παραβολής επιβεβαιώνεται μέσα από τα έργα της πίστεως, της αγάπης και της δικαιοσύνης. Αυτοί είναι οι καρποί της νέας ζωής, της Χριστιανικής ζωής. Αυτά τα έργα, είναι έργα φωτός, για να ξεχωρίσουν από τα έργα του σκότους και μέσα από τα οποία θα δοξάζεται το όνομα του Θεού. Είπε ο Κύριος «Ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς». (Ματθ. ελ 16).
Δηλαδή, έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο Πατέρα σας. 
Η ζωή είναι δώρο του Θεού σε όλους τους ανθρώπους, άρα και σε μας. 
Αυτή τη ζωή θα πρέπει να την αφιερώσουμε στην υπηρεσία του Θεού και του ανθρώπου. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ο Θεός, αδελφοί, μας έδειξε το έλεος Του. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να του προσφέρετε όλον τον εαυτό σας θυσία ζωντανή, άγια, ευπρόσδεκτη στο Θεό. Αυτή είναι η πραγματικότητα πνευματικήλατρεία μας.
Μην προσαρμόζεστε στη νοοτροπία αυτού του κόσμου αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού.
Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό κα αρεστό στο Θεό και τέλειο… Η αγάπη σας να είναι ειλικρινής. Να αποστρέφεστε το κακό και να ακολουθείτε το καλό. Να δείχνετε με στοργή την αγάπη σας για τους άλλους πιστούς… Η ελπίδα να σας δίνει χαρά. Να έχετε υπομονή στις δοκιμασίες.
Να επιμένετε στην προσευχή… Να προσεύχεστε για το καλό των διωκτών σας, να ζητάτε την ευλογία του Θεού γι’ αυτούς και όχι να τους καταριέστε. Να μετέχετε στη χαρά όσων χαίρονται και στη λύπη όσων λυπούνται. Να έχετε ομόνοια μεταξύ σας… μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό» (Ρωμ. Ιβ΄1-21).
Ο Απόστολος Παύλος, μέσα από τα πιο πάνω δεν εκφράζει μόνο την αναγκαιότητα να θέσουμε, σαν Χριστιανοί, τη ζωή μας στην υπηρεσία του Θεού. Παράλληλα μας αποκαλύπτει το λόγο γι’ αυτή την αναγκαιότητα καθώς και πρακτικούς τρόπους μέσα από τους οποίους θα επιτύχουμε αυτό το σκοπό. Αφού ο Θεός «μας έδειξε το έλεος του», εμείς εκφράζοντας το δικό μας ευχαριστώ στο Θεό διακρίνοντας μέσα από τις πράξεις μας το πραγματικό θέλημα του Θεού.
Όμως πέρα από τη λατρεία προς Αυτόν, το θέλημα Του υλοποιείται μέσα από το συνάνθρωπο. Μάλιστα αν μπορέσουμε να αγαπήσουμε το συνάνθρωπο, γνωστό ή άγνωστο, φίλο ή εχθρό και να νικήσουμε το κακό μέσα από το καλό, τότε πραγματικά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αγαπούμε το Θεό κα άρα να αποκτήσουμε το κατάλληλο «ένδυμα» γάμου. Με τον τρόπο αυτό ο Θεός θα μας κατατάξει στην κατηγορία των «εκλεκτών» καλεσμένων και επιτρέποντας όχι μόνο την είσοδο, αλλά και την παραμονή στο δείπνο της βασιλείας Του.
Η πρόσκληση για συμμετοχή στο δείπνο των βασιλικών γάμων ή το δείπνο της βασιλείας Του Θεού επαναλαμβάνεται από τότε μέχρι σήμερα και θα συνεχίσει να επαναλαμβάνεται εις τους αιώνας ως την ώρα που θα πραγματοποιηθεί αυτό το δείπνο. Ο Θεός από συγκατάβαση και αγάπη καλεί τον άνθρωπο να γίνει κοινωνός τις δικής του χαράς. Προσφέρει τη χάρη και αφήνει στον άνθρωπο, δηλαδή και στον κάθε ένα από εμάς να κάνουμε την επιλογή. Με την αποδοχή της πρόσκλησης σημαίνει ότι αφαιρούμε την στολή της αμαρτίας και ντυνόμαστε «την στολήν την πρώτην» (Λουκ. ιε΄22) κατά την παραβολή του ασώτου.
Αυτή η στολή θα πρέπει να στολιστεί και με τα καλά έργα για να καταστεί επάξια «ενδυμασία γάμου» για να μπορέσουμε να δούμε πρόσωπο με πρόσωπο τον αιώνιο βασιλιά την ώρα της κρίσης και της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου.
Αδελφοί μου, ο Θεός μας αξίωσε να ανήκουμε στους «κλητούς», δηλαδή τους καλεσμένους. Όμως έχουμε συνειδητοποιήσει αυτή την τιμή; Αν ναι, τότε ας το επιβεβαιώσουμε μέσα από την πίστη και τα ενάρετα έργα. Αυτά θα αποτελούν και τον στολισμό της ψυχής. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που μας έχει κατατάξει μεταξύ των «κλητών». Ας τον παρακαλέσουμε να μας αξιώνει να δίνουμε σταθερά θετική απάντηση στην πρόσκλησή Του και παράλληλα να προσφέρουμε μετάνοια και έργα αρετής αντάξια του ενδύματος του βασιλικού γάμου. Αμήν.
Θεόδωρος Αντωνιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου