ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

Και πάλι για την τιμή του Σταυρού! (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ!
1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, λέγεται «Κυριακή μετά τήν Ὕψωση» τοῦ Σταυροῦ. Εἶναι μεγάλη λοιπόν ἡ ἑορτή αὐτή, γι᾽ αὐτό καί ἔχει καί προεόρτια καί μεθεόρτια. Γι᾽ αὐτό καί ἐγώ στό σημερινό καί ἁπλό κήρυγμά μου θά ὁμιλήσω πάλι γιά τόν τίμιο Σταυρό. Ἔπειτα, σήμερα ἑορτάζουμε τόν ἅγιο μεγαλομάρτυρα Εὐστάθιο, ὁ ὁποῖος ἔγινε χριστιανός ἀπό μία θεοπτία τοῦ Σταυροῦ. Γιατί εἶδε μία ἔλαφο, ἡ ὁποῖα καί τοῦ μίλησε μέ ἀνθρώπινη φωνή, καί στήν κεφαλή της ἡ ἔλαφος εἶχε τόν τίμιο Σταυρό!


2. Στό σημερινό μου κήρυγμα, συμπληρωματικό τῆς προηγούμενης Κυριακῆς, ἔχω νά σᾶς πῶ τά ἑξῆς σύντομα: ῎Ολοι τιμοῦν καί σέβονται τόν τίμιο Σταυρό. Στήν ἰστορία μάλιστα τοῦ Θεοφάνους διαβάζουμε ὅτι καί οἱ Τοῦρκοι ἀκόμη εἶχαν χαραγμένο στό μέτωπό τους τόν Σταυρό, γιατί, ἀπό ἔνα θανατικό πού τούς συνέβηκε, εἶδαν τήν θεραπεία τους ἀπό τό ἱερό αὐτό σημεῖο τῶν χριστιανῶν, καί ἔκτοτε σταυροκοπιοῦνταν καί αὐτοί. Πολύ - πολύ δέ περισσότερο, ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί τιμοῦμε καί προσκυνοῦμε τόν πανάγιο Σταυρό, πάνω στόν ὁποῖο ὁ Χριστός μας πρόσφερε τόν ἐαυτό Του θυσία γιά μᾶς.Ὄταν, Χριστιανοί μου, στόν ἱερό Ναό βλέπετε νά ἐκτίθενται ἱερά ἀντικείμενα πρός προσκύνηση, καί ἐδῶ ὁ Σταυρός ἔχει ἔνα πρωτεύοντα ρόλο. Ἡ τάξη εἶναι πρῶτα νά προσκυνοῦμε τό Εὐαγγέλιο, ἔπειτα τόν τίμιο Σταυρό, μετά τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας καί ἔπειτα τίς εἰκόνες τῶν ἁγίων. Ὅταν δέ παλιώσουν τά ξύλα ἀπό τόν Σταυρό ἤ καί ἀπό τίς εἰκόνες, δέν πρέπει νά τά πετᾶμε στά σκουπίδια, ἀλλά νά τά καίουμε· καί τήν στάχτη νά τήν πετᾶμε σέ ποτάμι. Μερικοί, ἀπό εὐλάβεια πάλι, προτείνουν νά τά θάβουμε.
Σχετικά μέ τήν τιμή μας πρός τόν τίμιο Σταυρό μᾶς λέγει, Χριστιανοί μου, ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης «καμμιά δουλειά νά μήν ἀρχίζουμε χωρίς νά κάνουμε πρῶτα τόν Σταυρό μας, τόσον εἰς τόν οἷκον μας μέσα, ὅσον καί εἰς τόν δρόμον ἔξω, καί εἰς κάθε τόπον καί νύκτα καί ἡμέραν» (στήν ἐρμηνεία τοῦ 91ου Κανόνος τοῦ ἁγίου Βασιλείου).
3. Ἀλλά ὑπάρχουν καί οἱ ἐχθροί τοῦ Σταυροῦ, οἱ ὁποῖοι ταράσσονται βλέποντας καί μέ τό σχῆμα του ἀκόμη. Αὐτοί κυρίως εἶναι οἱ ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, οἱ χιλιαστές. Οἱ χιλιαστές, θέλοντες οἱ χριστιανοί νά πατοῦν τό σχῆμα τοῦ Σταυροῦ, τό σημειώνουν κάτω στό ἔδαφος ἤ καί σέ ἄλλους ἔγκλειστους χώρους καί ἄθελά τους οἱ χριστιανοί πατοῦν τό ἱερό σχῆμα τοῦ Σταυροῦ. Ὁ τσαγκάρης χιλιαστής στίς σόλες τῶν παπουτσιῶν τῶν πελατῶν του, σημειώνει πάλι τόν Σταυρό γιά νά τόν πατοῦν.
Ἀλλά μήν παραξενεύεστε, Χριστιανοί μου, ἀπό αὐτήν τήν ἐνέργεια τῶν ἀντιχρίστων χιλιαστῶν, ἄν σκεφθεῖτε ὅτι ἕνας πάπας τῆς Ρώμης, ὁ Δίκερως, εἶχε τυπώσει κάτω στό πόδι του (!...) τόν Ζωοποιό Σταυρό καί τό πρότεινε (τό πόδι του) στούς προσερχομένους σ᾽ αὐτόν νά τό ἀσπάζονται (ἐπειδή πάνω σ᾽ αὐτό εἶχε σημειώσει τόν Σταυρό). Τήν ἐνέργεια αὐτή τοῦ ἐν λόγω πάπα ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης τήν χαρακτηρίζει ὡς ἀντίχριστο.
Ἀλλά ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί τιμοῦμε καί δοξάζουμε τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ μας, δεχόμενοι τήν ὑψηλή του θεολογία, ὅπως αὐτήν τήν διατύπωσαν στά ἱερά τους βιβλία οἱ ἅγιοι Πατέρες.
Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου