ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ´ ΛΟΥΚΑ

(10-10-2021)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

            Ἀκούγοντας, χριστιανοί μου τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἔρχεται στό μυαλό μᾶς ἡ σκέψη πώς σέ ἀνάλογες περιπτώσεις θά θέλαμε νά εἶναι ὁ Κύριός μας δίπλα μας νά πιάσει τό χέρι τοῦ νεκροῦ νέου ἤ νέας πού ἔφυγε ἀπό κοντά μας καί νά τοῦ δώσει πάλι τή ζωή καί νά τόν ἐπιστρέψει στήν οἰκογένειά του καί στήν κοινωνία. Καί ὅμως ὁ Θεός εἶναι δίπλα μας, ἔστω καί ἄν δέν ἔχουμε ἀπό μέρους του τό χειροπιαστό θαῦμα.

            Στό περιστατικό πού ἀκούσαμε παρουσιάζεται ἡ συμπόνοια τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, ἀλλά καί ἡ παντοδυναμία Του. Βλέπουμε τό Χριστό μας νά συμπονᾶ καί νά εὐσπλαχνίζεται τήν χαροκαμένη μάνα. Αὐτή ἡ συμπόνοια «προκάλεσε τήν ἴδια τήν παντοδυναμία του, ὥστε νά ἀναστείλει τό φυσικό νόμο καί νά ἐπαναφέρει τό γιό της στήν πρόσκαιρη ζωή».

         Τό θαῦμα τῆς ἀναστάσεως τοῦ υἱοῦ τῆς Χήρας στή Ναΐν μᾶς διδάσκει καί μᾶς ἀποκαλύπτει κάποιες ἀλήθειες. Ἡ συμπόνοια καί ἡ παντοδυναμία ὡς ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ παραμένουν ἀναλλοίωτες, κάτι πού δέν συμβαίνει μέ τούς ἀνθρώπους.

        Ἀκόμα καί σήμερα, πού ὁ ἄνθρωπος βιώνει τήν ἀπομάκρυνσή του ἀπό τό Θεό, θεωρώντας, ἐξαιτίας τῆς γνώσης πού ἀπέκτησε ὅτι εἶναι ὁ ἴδιος παντοδύναμος, ὁ Θεός εὐσπλαχνίζεται τόν ἄνθρωπο καί περιμένει μέ ὑπομονή τήν ἐπιστροφή καί τή μετάνοια τοῦ κάθε ἁμαρτωλοῦ, διότι ὁ Θεός θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν».

Ἀκόμα καί σήμερα αὐτή ἡ συμπόνοια τοῦ Θεοῦ προκαλεῖ τήν παντοδυναμία του νά σταθεῖ δίπλα στόν ἁμαρτωλό καί πονεμένο ἄνθρωπο. Καί στίς περιπτώσεις πού δέν ἐπέρχεται τό χειροπιαστό θαῦμα, ὁ Θεός εἶναι δίπλα, σ' αὐτόν βέβαια πού τόν πιστεύει καί ἁπαλύνει τόν πόνο του καί καλλιεργεῖ καί ἐξυγειαίνει τήν ψυχή του. Ὁ ἄνθρωπος τώρα γιά νά νιώσει τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή καί στόν πόνο του ὀφείλει διά τῆς συμμετοχῆς του στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας νά ζητήσει τό ἔλεός του καί θά τό λάβει.

            «Σέ μία κοινωνία εὐημερίας τῶν ὀλίγων καί ἐξαθλίωσης τῶν πολλῶν πού σημαδεύεται καί ἀπό ξεριζωμούς, πείνα, ἀνεργία, βιαιότητα, αἴτημα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἐνεργοποίηση καί ἡ συμβολή μας, ὥστε νά μειωθεῖ ἡ ἔνταση, νά ἀμβλυνθεῖ ἡ ἀντίθεση καί νά ἐλαττωθεὶ ἡ ἐμπερίστατη δυστυχία. Ἰδιαίτερα πρός τούς νέους, πιό ἐκτεθειμένους σέ προκλήσεις μιᾶς κοινωνίας πού ἀλλοτριώνει, διαφθείρει καί σκοτώνει, αἴτημα καί μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἔνταξή μας στήν αὐθεντική ζωή της γιά ἀσφαλῆ καί βεβαία διάσωση ἀπό τή φθορά καί τίς δυνάμεις τῆς ἀλλοτρίωσης».

π. Π.Μεγ.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου