ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (30-08-2020)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἡ βάση τῆς Πίστεώς μας

     Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, στό σημερινό ἀνάγνωσμα ὑπενθυμίζει στούς Χριστιανούς τῆς Κορίνθου τό χαρμόσυνο μήνυμα, πού τούς εἶχε κηρύξει, τό Εὐαγγέλιό Του. Μέ αὐτό τό κήρυγμα ἀρκετοί Κορίνθιοι πίστευσαν στόν Χριστό, συγκροτώντας τήν πρώτη Ἐκκλησία στήν Πελοπόννησο.
      Κεντρικό θέμα στήν ἐπιστολή του εἶναι τό Πάθος καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Γεγονότα πού εἶχαν προαναγγελθεῖ στήν Παλαιά Διαθήκη˙ καί αὐτό ὁ Παῦλος τό ἐπισημαίνει. Ἐπισημαίνοντας ταὐτόχρονα ὅτι τούς παραδίδει αὐτό πού καί ὁ ἴδιος παρέλαβε. Καί τό παρέλαβε ἀπό τόν ἴδιο τόν Ἰησοῦ ἔξω ἀπό τήν Δαμασκό, ἀλλά καί ἀπό τούς ἄλλους Ἀποστόλους, κατά τήν παραμονή του στά Ἱεροσόλυμα, ἀρκετά χρόνια πρίν ξεκινήσει τίς κοσμοσωτήριες περιοδεῖες του. Τήν ἐπιστολή του (τήν Α’ πρός Κορινθίους) ὁ Ἀπόστολος τήν στέλνει περίπου 5 χρόνια μετά τήν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας τους, πιθανῶς ἀπό τήν Ἔφεσο, τό 55 μ.Χ.

     Ἦσαν δύσκολοι καιροί. Μόλις εἶχε λήξει ὁ ἀπηνής διωγμός τοῦ Κλαυδίου Καίσαρα, πού στοίχισε στήν Ἐκκλησία ἑκατομμύρια Μάρτυρες (ἀλλά καί τήν λάμπρυνε μέ αὐτούς). Ἡ «μέριμνα πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν» δέν ἄφηνε ἐφησυχασμένο τόν Παῦλο. Διέθετε, βέβαια, ἕνα πυρῆνα ἀφοσιωμένων πιστῶν στήν Κόρινθο, ὅπως ἡ Χλόη, ὁ Ἀκύλας, ἡ Πρίσκιλλα. Ὅμως εἶχε πληροφορίες γιά ἔριδες, γιά φατριασμούς, γιά μή σωστή τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας, καθώς καί γιά ἀνεκτικότητα σέ ἠθικές παρεκτροπές. Γιά ὅλα αὐτά ἔκρινε πώς ἡ κυριώτερη διδαχή ἦταν ἡ ὑπόμνηση τοῦ τί πιστεύουμε οἱ Χριστιανοί. Καί σέ λίγες γραμμές ὑπενθυμίζει τό ἔργο τῆς σωτηρίας. Ὁ Χριστός πέθανε γιά μᾶς, θάφτηκε κάι ἀναστήθηκε τήν τρίτη μέρα ἀπό τήν ταφή Του.
     Θεωροῦσε ὅτι μόνη ἡ ἐμπέδωση τῆς ἐμπειρίας τῆς Ἀναστάσεως μποροῦσε νά θεραπεύσει τά ἀτοπήματα καί τίς ἐλλείψεις. Δέν ἦταν αὐτό ἀσήμαντο πρᾶγμα. Ἄλλωστε τότε (ἀλλά καί σήμερα) ὑπῆρχαν αἱρέσεις πού ἀπέρριπταν τό ἐνδεχόμενο ἀνάστασης τῶν νεκρῶν. Τό πιό παράδοξο δέ εἶναι ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ἀρνητές πίστευαν σέ κάποιο θεό!.. Καί ἦλθε ὁ Παῦλος νά τινάξει αὐτό τό μαῦρο πέπλο τῆς ἀπελπισίας μέ τόν λόγο του, πού εἶχε πηγή τά λόγια τοῦ Χριστοῦ: «Οὐκ ἐστιν ὁ Θεός, Θεός νεκρῶν, ἀλλά ζώντων». Χωρίς τήν ἐπαλήθευση αὐτοῦ τοῦ μηνύματος μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας δέν θά ἦταν εὔκολα πιστευτός.
     Ἔτσι, τό κέντρο τῆς πίστης μας εἶναι ἡ Ἀνάσταση. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ καί ἡ ἀνάσταση ἡ δική μας!..

Πρωτ. π.Π.Μαριᾶτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου