ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 21 Ιουλίου 2018

ΚΤΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΣΘΑΙΟΤ
Απόστολος: Α΄Κορ. α΄ 10 - 17
Ευαγγέλιον: Ματθ. ιδ' 14 – 22
22 Ιουλίου 2018
Διάφορα επαναλαμβανόμενα φυσικά φαινόμενα και γεγονότα, ταυτόσημα ή παραπλήσια χρησίμεψαν σαν βάση για την καταγραφή των φυσικών νόμων. Είναι ουσιαστικά η ομαδοποίηση των παρατηρήσεών μας. Γιατί εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε φυσικούς νόμους. Η συστηματική λοιπόν, και πολύχρονη έρευνα και η σύγχρονη τεχνολογία και μελέτη επέτυχε να ερμηνεύσει τα περισσότερα από αυτά. Η ερμηνεία και ακολουθία των φαινομένων, μας βοήθησε να προγραμματίζουμε, ακόμη και σε βάθος χρόνου, τη ζωή μας. Να προβλέψουμε και να αποφύγουμε κινδύνους, σε προσωπικό επίπεδο ή και σε ευρύτερο κοινωνικό. Να αντιμετωπίσουμε την καθημερινή μας ζωή με περισσότερη βεβαιότητα, ασφάλεια και ηρεμία. Εξακολουθούν ωστόσο να υπάρχουν δυσεξήγητα και πρωτοφανή φυσικά φαινόμενα, που δεν εξηγούνται με τις γνώσεις που διαθέτουμε.
΢υμβαίνουν απρόσμενα γεγονότα, που αδυνατούμε να προβλέψουμε, να προλάβουμε, να ερμηνεύσουμε και να αντιμετωπίσουμε. Δεν εντάσσονται, στους γνωστούς σε μας, φυσικούς κανόνες. Σα έχουμε προσέξει στην προσωπική ή και την οικογενειακή μας ζωή. Εκεί που κάτι φαίνεται απελπιστικά απίθανο ή και λογικά αδύνατο να συμβεί, ξαφνικά και ανεξήγητα, συμβαίνει, βρίσκεται η λύση του. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι εξωλογικοί παράγοντες που παρεμβαίνουν και δίνουν την λύση του προβλήματος, που βασανιστικά μάς απασχολεί. Πώς θα θέλατε να ονομάσετε αυτούς τους παράγοντες; Εμείς οι πιστοί χριστιανοί, αγαπητοί μου, αποδίδουμε αυτές τις, εκτός των πιθανών φυσικών νόμων, παρεμβάσεις στη ζωή μας, στην εμπλοκή του θείου παράγοντα. Σότε μόνον αναστέλλεται η φυσική ροή φαινομένων και συμβαίνει το απρόσμενο. ΢υμβαίνει το θαύμα!!
«δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν»
Να τους δώσετε εσείς να φάνε, λέγει επιτακτικά ο διδάσκαλος και θεραπευτής Ιησούς στους έκπληκτους μαθητές Σου. «Οὺ χρείαν ἒχουσιν ὰπελθεῖν». Δεν είναι ανάγκη να φύγουν. Δώστε τους να φάνε. Σι να δώσουν, όταν διαθέτουν μόνο πέντε ψωμιά και δυο ψάρια; Είναι μακριά από την κοντινή κωμόπολη, για να φέρουν προμήθειες. Η ώρα περασμένη, βραδιάζει. Μίλησε ο δάσκαλος Ιησούς στον κόσμο που συγκεντρώθηκε. Θεράπευσε τους αρρώστους του, που δοξάζουν και ευγνωμονούν τον Κύριο. Πολλές οι ώρες! Πολύς ο κόσμος! ΢υνωστίζονται και ακούνε με ψυχική αγαλλίαση, γοητευμένοι και ειρηνικοί. «Πεντακισχίλιοι χωρίς γυναικῶν καί παιδίων», σημειώνει ο ευαγγελιστής Ματθαίος. Μπορεί και είκοσι χιλιάδες να ήταν όλοι μαζί, και άναμεσά τους, τα πεινασμένα παιδιά, που δέχονται την ευλογία Σου και ακολουθούν τους γονείς τους. Και η απάντηση των μαθητών στον Φριστό: «Οὐκ ἒχομεν ὦδε εἰ μή πέντε ἂρτους καἰ δύο ἰχθύας». Πέντε ψωμιά και δυο ψάρια όλα-όλα! Η εντολή όμως του Φριστού είναι σαφής και κατηγορηματική. «Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν» και «φέρετἐ μοι αὐτούς ὧδε». Υέρτε τα εδώ σε μένα! Χωμιά και ψάρια. Και ο Φριστός σηκώνει τα μάτια Σου στον ουρανό, ευλογεί τα ψωμιά και τα ψάρια, τα κόβει σε κομμάτια, τα δίνει στους μαθητές Σου και αυτοί στον κόσμο. Έφαγαν όλοι. Φόρτασαν και περίσσεψαν δώδεκα κοφίνια γεμάτα! ΢αφώς αυτό είναι θαύμα. ΢οβαρό, εντυπωσιακό, αδιανόητο θαύμα. Η πραγματικότητα και οι φυσικοί νόμοι, δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς συνέβη. Ο ευαγγελιστής απλώς το αναφέρει. Σο αναφέρει σαν να είναι κάποια πολύ απλή, φυσική και αναμενόμενη πράξη από τον Κύριο. Για τους μαθητές, που είχαν γίνει μάρτυρες πολλών και θαυμαστών υπερφυσικών ενεργειών του Κυρίου, είναι κάτι συνηθισμένο. Όχι βέβαια και για μας. Πόσο μάλλον πιο απίθανο να ανατρέψουμε  γνωστά φυσικά φαινόμενα. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Είναι εκτός της κοινής λογικής και των φυσικών νόμων ένα παρόμοιο γεγονός. Μόνο Εκείνος, που όρισε την γνωστή σε μας ακολουθία των φυσικών νόμων, μπορεί να τους αναστείλει. ΢την περίπτωση αυτή λοιπόν, εχουμε ένα θαύμα. Σο θαύμα της διατροφής «τῶν πεντακισχιλίων χωρίς γυναικῶν καί παιδίων», με πέντε ψωμιά και δυο ψάρια. 
Μικρά ή μεγάλα θαύματα μπορεί να συμβούν και στην καθημερινή μας ζωή.
Θέλουμε και απαιτούμε τη βοήθεια του Θεού σε λογικά, αλλά πολλές φορές σε
παράλογα αιτήματα. Θεωρούμε ότι είναι υποχρεωμένος ο Θεός, αυτόματα να μας
βοηθήσει, να αποδεχτεί τα αιτήματά μας. Ξεχνούμε ωστόσο να προσευχηθούμε, να
ζητήσουμε ταπεινά και με εμπιστοσύνη τη βοήθειά Σου. Γκρινιάζουμε συνήθως,
επειδή νομίζουμε ότι δεν βλέπει ο Θεός δύσκολες και τραγικές καταστάσεις στις οποίες
έχουμε εμπλακεί. Διαμαρτυρόμαστε, γιατί δεν μας εμπόδισε από τα σοβαρά μας λάθη,
που ωστόσο, με τη θέληση μας κάναμε. Κι όμως Εκείνος γνωρίζει, πότε και για ποιες
περιπτώσεις πρέπει να παρέμβει να μας βοηθήσει. Γνωρίζει για ποιες ανάγκες πρέπει
να παρέμβει. Γνωρίζει τί είναι για μας καλό, που να έχει διάρκεια στη ζωή μας. Μικρά,
σχεδόν αδιόρατα ή μεγάλα θαύματα, σαν κεραυνός, συμβαίνουν στη ζωή μας. Κάποια
δεν τα προσέχουμε καν, απορροφημένοι από την αγχώδη και βασανιστική
καθημερινότητά μας. Ή για άλλα αναζητούμε να βρούμε μιαν εύλογη, εξήγηση
προσπαθώντας να αγνοήσουμε την θεία παρέμβαση! Σο υπερφυσικό, το θαύμα για να
πραγμαποποιηθεί χρειάζονται δύο. Εμεις που ζητούμε και ο Θεός που ακούει και
προσφέρει!
΢κεφτείτε αλήθεια, αγαπητοί μου! Για να έχουμε το γνωστό φαινόμενο του
κεραυνού, χρειάζονται τα συσσωρευμένα σύννεφα, φορτισμένα θετικά να συναντήσουν
την αρνητική φόρτιση της γης! Και τότε βλέπουμε μια ισχυρή λάμψη, ακούμε μια
φοβερή βροντή. Και ο κεραυνός πέφτει! Κάπως έτσι συμβαίνει το θαύμα. Η θετική
διάθεση και πρόνοια του Πανάγαθου Θεού υπάρχει πάντοτε σταθερή και διαθέσιμη.
Αναμένει τη θερμή και επίμονη προσευχή μας, με απόλυτη πίστη. Να κατευθυνθεί, να
φτάσει και να συναντήσει τη θεία δύναμη. Και τότε αθόρυβα, αλλά αποτελεσματικά,
θα προσγειωθεί η δύναμη του Πανάγαθου Θεού, στο δημιούργημά Σου, που επίμονα
αλλά και με πίστη παρακαλεί και ζητά τη θεία βοήθεια. Σότε θα δούμε να
πραγματοποιείται το θαύμα! Υυσικά τα αιτήματα μας και οι ζητούμενες θαυμαστές
παρεμβάσεις του Θεού δεν αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο σε υλικές ανάγκες.
΢ήμερα ακούσαμε το θαυματουργικό πολλαπλασιασμό ψωμιών και ψαριών. «Δότε
αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν» είπε στους μαθητές. Και μετά προσευχήθηκε ο Κύριος, ευλόγησε
και το θαύμα έγινε! Αντιμετωπίζει λοιπόν θαυματουργικά και υλικά αιτήματα ο Θεός.
Δεν είναι όμως μόνο αυτά! Ζητούμε πολλά και παράξενα, αναγκαία για την επιβίωσή
μας. Αλλά δε θα ζητήσουμε ποτέ κάποιο κακό για ένα συνάνθρωπό μας, γιατί ο Θεός
είναι Πανάγαθος και τα έργα Σου είναι αγαθά. Ζητούμε πάντοτε τη βοήθεια Σου στους
καθημερινούς μας αγώνες. Ση φώτισή Σου σε μας ή σε άλλους, που μας επηρεάζουν,
για να επιλύσουμε δύσκολα προβλήματα. Εκείνος, αγαπητοί μου, να είστε βέβαιοι,
φροντίζει και ικανοποιεί, όποιες από τις ανάγκες μας είναι επωφελείς. Και αυτά με την
προϋπόθεση ότι με πίστη προσευχόμαστε. Ζητούμε αυτά που έχουμε ανάγκη,
ευχαριστούμε για τις πλούσιες δωρεές Σου και Σον δοξάζουμε για την αδιάλειπτη
παρουσία και προστασία Σου, κοντά μας.
Δ.Γ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου