ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο 29 Ιουλίου 2017

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ»

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

30 Ἰουλίου 2017                                            

Ένα από τα πολλά θαύματα που επιτέλεσε ο Κύριος στην τρίχρονη κηρυκτική Του δράση είναι και το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων ανδρών χωρίς να υπολογίζεται και ο αριθμός των γυναικόπαιδων. Αυτό το θαύμα μας διηγείται η σημερινή ευαγγελική περικοπή από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Το θαύμα αυτό το περιγράφουν και οι άλλοι ευαγγελιστές. Στους ευαγγελιστές Ματθαίο και Μάρκο αναφέρεται και δεύτερο θαύμα πολλαπλασιασμού των επτά άρτων και το χορτασμό τεσσάρων χιλιάδων ανθρώπων. Η αναφορά στο θαύμα αυτό από όλους τους ευαγγελιστές φανερώνει τη σημασία που δίνει η Εκκλησία μας εκτός από την σωτηρία της ψυχής και το ενδιαφέρον που δείχνει και για την υλική υπόσταση του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον εκκλησιαστικό συγγραφέα Ωριγένη τονίζει ο ευαγγελιστής τον αριθμό των ανδρών σε πέντε χιλιάδες αποκλείοντας τον αριθμό των γυναικόπαιδων, διότι προτυπώνει το πλήθος των ενηλίκων Ισραηλιτών που απέγραψε ο Μωυσής κατόπιν εντολής του Θεού στην έρημο του Σινά μετά την έξοδο τους από την δουλεία της Αιγύπτου.
Άλλωστε, και στην Πεντάτευχο αναφέρεται το ενδιαφέρον του Θεού για την υλική επιβίωση των Ισραηλιτών στέλνοντας τους το Μάννα από τον ουρανό κατά την πορεία τους στην έρημο του Σινά. Από αυτό φανερώνεται η πρόνοια του Θεού για την υλική συντήρηση του ανθρώπου και κατά τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης πριν από την Ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας ο Κύριος και οι άγιοι Της ενδιαφέρονται και για την θεραπεία του σώματος καθώς και την συντήρηση της ανθρώπινης υπόστασης, διότι το σώμα και η ψυχή αποτελούν την ανθρώπινη ολότητα που έπλασε ο Θεός κατ΄ εικόνα και καθ΄ ομοίωσιν Του. Αντίθετα, διάφορες αιρέσεις και ανατολικές θρησκείες υποτιμούν το σώμα και την ύλη ως κατασκεύασμα κακό και κατώτερο δημιουργημένο από ένα κακό Θεό Δημιουργό, όπου μέσα σ΄ αυτό το σώμα βρίσκεται φυλακισμένη η ψυχή. Για να ελευθερωθεί η ψυχή από το σώμα επιβάλλουν οι αιρέσεις και τα υπόλοιπα ανατολικά φιλοσοφικά ρεύματα την αυστηρή εγκράτεια με σκοπό την εξαθλίωση του σώματος.
Το θαύμα που περιγράφει η σημερινή ευαγγελική περικοπή ερμηνεύεται και ως προτύπωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας . Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστό, ο Οποίος από άφατο αγάπη για το δημιούργημά Του τον πεσόντα από τον Παράδεισο άνθρωπο εξαιτίας της παρακοής του, Σαρκώθηκε και εκτός από τα θαύματα και άλλες ευεργεσίες που παρείχε σε όσους προσέτρεχαν να ακούσουν το Ευαγγέλιο Του και να θεραπευθούν σωματικά και ψυχικά. Προσέφερε το Άχραντο Σώμα και πανακήρατο Αίμα Του δια του Σταυρικού Του Θανάτου και της Τριημέρου ενδόξου Αναστάσεώς Του και μετά την ένδοξο Ανάληψη Του, με την κάθοδο του τρίτου προσώπου της Αγ. Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος δια μέσου του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας λαμβάνουμε το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου παρά την αναξιότητα μας καθαγιάζοντας μας ψυχή τε και σώματι προγευόμενοι την ουράνιο δόξα. Από το υπέρτατο και άφατο αυτό θαυμαστό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μας δίνεται η χάρις και ευεργεσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να γευόμαστε μυστηριακώς τη Θεία Δόξα Του και να εξαγιαζόμαστε σε όλη μας την ανθρώπινη υπόσταση. Και στη συνέχεια να πορευόμαστε εξαγιαζόμενοι στον κόσμο με τα έργα φιλανθρωπίας, προσφέροντας ανιδιοτελή αγάπη, όπως ο Κύριος σ΄ εμάς, προς το πλησίον μας φροντίζοντας για τη σωματική και πνευματική του τροφή και συντήρηση.
Αγαπητοί μου αδελφοί, και στη σημερινή εποχή που πολλοί συνάνθρωποί μας ταλαιπωρούνται από την οικονομική εξαθλίωση και όλοι μας δοκιμαζόμαστε υλικά και πνευματικά δεν πρέπει να απελπιζόμαστε και να χάνουμε το θάρρος μας, αλλά με την πίστη μας προς τον Κύριο, o Οποίος πάντοτε μας χορηγεί τ΄ απαραίτητα υλικά και πνευματικά αγαθά, όπως με θαυμαστό τρόπο πολλαπλασίασε τους άρτους και τους ιχθείς στην έρημο χορταίνοντας το πλήθος, έτσι και εμείς έχοντας εμπιστοσύνη στο έλεος Του ας προσφέρουμε από το υστέρημα μας υλική και πνευματική φροντίδα προς τον πλησίον μας. Έτσι, ώστε όλοι μαζί ως ένα σώμα της εκκλησίας με κεφαλή τον Κύριο δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος να γευόμαστε αξίως το Τίμιο Σώμα και Αίμα Του από το κοινό ποτήριο του μυστηρίου της θείας ευχαριστίας προγευόμενοι την αιώνιο ζωή και κατά χάριν κοινωνία μας με τον Τριαδικό Θεό. Αμήν! Γένοιτο !
π. Ν. Ρ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου