ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) (Ιωάννη κεφ. α' στίχοι 44-52).
22. - Η εκλογή των πρώτων μαθητών του Χριστού.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σημερινή πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής είναι αφιερωμένη στο θρίαμβο της ορθόδοξης πίστεως μας. Οι άθεοι της εποχής εκείνης (726-843 μ.Χ.) θέλησαν να κλονίσουν την πίστη του ανθρώπου στη Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και τα έβαλαν με τις Άγιες Εικόνες. Στο τέλος, όμως, όπως πάντα, νίκησε η Εκκλησία και θριάμβευσε η ορθόδοξη πίστη. Αυτή την ορθόδοξη πίστη καλεί η Εκκλησία να αποκτήσουμε και εμείς.
«Τω καιρώ εκείνω ηθέλησεν ο Ιησούς εξελθείν εις την Γαλιλαίαν· και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτώ· ακολούθει μοι. Ην δε ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει αυτώ· όν έγραψε Μωυσής εν τω νόμω και οι προφήται, ευρήκαμεν, Ιησούν τον υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. Και είπεν αυτώ Ναθαναήλ· εκ Ναζαρέτ δύναται τι αγαθόν είναι; λέγει αυτώ Φίλιππος· έρχου και ίδε. Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού· ίδε αληθώς Ισραηλίτης, εν ώ δόλος ουκ εστί. Λέγει αυτώ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτώ· προ του σε Φίλιππον φωνήσαι, όντα υπό την συκήν είδόν σε. Απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτώ· ραββί, συ ει ο υιός του Θεού, συ ει ο βασιλεύς του Ισραήλ. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτώ· ότι είπόν σοι, είδον ·σε υποκάτω της ,συκής, πιστεύεις; μείζω τούτων όψει. Και λέγει αυτώ· αμήν αμήν λέγω υμίν, απ' άρτι όψεσθε τον ουρανόν ανεωγότα, και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον υιόν του ανθρώπου». 
Εκείνο τον καιρό θέλησε ο Ιησούς να βγει να πάει στη Γαλιλαία. Βρίσκει τότε το Φίλιππο και του λέγει· Ακολούθησε με. Και ήταν ο Φίλιππος από τη Βηθσαϊδά, από την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου. Βρίσκει ο Φίλιππος το Ναθαναήλ και του λέγει. Βρήκαμε εκείνον που έγραψε ο Μωυσής στο νόμο και οι Προφήτες, τον Ιησού το γιο του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ. Και ο Ναθαναήλ του είπε· Από τη Ναζαρέτ μπορεί να βγει τίποτα καλό; Του λέγει ο Φίλιππος. Έλα να δεις. Είδε ο Ιησούς το Ναθαναήλ να έρχεται σ' αυτόν και λέγει γι' αυτόν Να πραγματικά Ισραηλίτης που δεν υπάρχει μέσα του δόλος. Του λέγει ο Ναθαναήλ. Από πού με ξέρεις; Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε· Πριν να σε φωνάξει ο Φίλιππος, όταν ήσουν κάτω από τη συκιά, σε είδα. Αποκρίθηκε ο Ναθαναήλ και του λέγει: Διδάσκαλε, συ είσαι ο υιός του Θεού, συ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε· Πιστεύεις, επειδή σου είπα πως σε είδα κάτω από τη συκιά; Μεγαλύτερα από αυτά θα δεις. Και του λέγει. Σας βεβαιώνω πως πολύ γρήγορα θα δείτε ανοιγμένο τον ουρανό και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν κοντά στον υιό του ανθρώπου. 
Γ' ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
1. Από την ιστορία ακόμα ξέρουμε, πως η Χριστιανοσύνη ήταν αναστατωμένη περισσότερο από εκατό χρόνια για το ζήτημα των Αγίων και Ιερών Εικόνων. Οι Εικονομάχοι, δηλαδή οι εχθροί των αγίων Εικόνων, δεν μπορούσαν να παραδεχτούν τη Θεότητα του Ιησού Χριστού. Έφερναν λοιπόν για δικαιολογία, πως ο Θεός είναι Πνεύμα και επομένως δεν μπορούμε να τον ζωγραφίζουμε. Η εικόνα του Κυρίου δεν παρουσίαζε γι' αυτούς τον Υιό του Θεού, δηλ. το Θεάνθρωπο, αλλά ένα συνήθη άνθρωπο. Έλεγαν λοιπόν, πως η προσκύνηση της Εικόνας του Κυρίου από τους ορθοδόξους είναι ειδωλολατρία.
2. Όλοι οι εκκλησιαστικοί Πατέρες της εποχής εκείνης υπεράσπισαν με μεγάλη πίστη και θάρρος τις άγιες Εικόνες μας. Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης διακρίθηκαν ανάμεσα στους αγωνιστές. Πρόβαλαν την ορθόδοξη πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, που ένωσε στον εαυτό του τη θεία με την ανθρώπινη φύση. Μπορούμε λοιπόν να τον ζωγραφίζουμε. Όταν τον προσκυνούμε, η πίστη και η αγάπη μας, πηγαίνουν στο πρωτότυπο, δηλαδή στον ίδιο το Θεάνθρωπο Κύριο.
3. Αυτή την ατράνταχτη πίστη στο Θεάνθρωπο Κύριο μας παρουσιάζουν και οι δυο από τους πρώτους μαθητές του Κυρίου, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ. Ο Φίλιππος έχει μέσα του μεγάλη αγάπη, γι’ αυτό και αμέσως τρέχει να φωνάξει το Ναθαναήλ. «Βρήκαμε, του λέγει, αυτόν που περιμέναμε και που έγραψαν ο Μωυσής και οι προφήτες. Τον αληθινό Μεσσία, τον Υιό, του Θεού». Ο Ναθαναήλ είναι ένας άδολος Ισραηλίτης, γιατί μέσα του είχε πάντα πίστη και αγάπη. Ο Ναθαναήλ αναγνωρίζει με πίστη και αγάπη τη Θεότητα του Κυρίου και ομολογεί πως είναι ο αληθινός βασιλέας του Ισραήλ. Σ' αυτή την ομολογία του Ναθαναήλ θεμελιώνεται ολόκληρο το έργο της σωτηρίας του κόσμου. Ο Ιησούς βραβεύει την πίστη του Ναθαναήλ και τον βεβαιώνει ότι θα δει μεγαλύτερα πράγματα από αυτά. Δηλαδή ότι θα δουν ανοιγμένο τον ουρανό και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν κοντά στον Υιό του ανθρώπου, στο Θεάνθρωπο Κύριο.
4. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να αποκτήσουμε την αγάπη και την πίστη του Ναθαναήλ. Όταν ήμασταν βρέφη εμπιστευόμασταν τη ζωή μας στα πρόσωπα των γονέων μας, τη μητέρα και τον πατέρα. Αυτό το κάναμε, γιατί ήμασταν ενωμένοι μ' αυτούς με την αγάπη. Τέτοια αγάπη ζητεί από μας και ο Χριστός. Αγάπη τέτοια που μας οδηγεί στην απόλυτη και σταθερή πίστη, την ορθόδοξη πίστη προσφέρει η Εκκλησία σ' όλους μας. Αυτή τη πίστη υπογραμμίζουμε και όταν κάνουμε τη λιτανεία των Εικόνων στη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Έτσι ακούμε τον ιερέα να βροντοφωνεί: «Αύτη η πίστις των Αποστόλων, αύτη η Πίστις των Πατέρων, αύτη η πίστις των 'Ορθοδόξων, αύτη ήτις την Οικουμένην εστήριξε».
ΔΙΔΑΓΜΑ:
«Συ εί ο Υιός του Θεού, συ εί ο βασιλεύς του Ισραήλ». (Ιωάννη κεφ. α' στίχος 50).
ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
«Όπως είδαν οι Προφήτες, όπως δίδαξαν οι Απόστολοι, όπως παρέλαβε η Εκκλησία, όπως δογμάτισαν οι διδάσκαλοι, όπως έλαμψε η αλήθεια... έτσι φρονούμε, έτσι λαλούμε, έτσι κηρύσσουμε ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός μας. Τιμάμε δε τους Αγίους του με λόγια, με συγγράμματα, με τη θυσία της θείας Ευχαριστίας στους ναούς, με τα κονιάματα. Και το μεν Χριστό προσκυνούμε ως Θεό και Δεσπότη, τους δε Αγίους του τιμούμε και απονέμουμε σχετική προσκύνηση».
(Κείμενο της Αγίας Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου για την Ορθοδοξία).
ΣΤ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Τι σου κάνει εντύπωση από τη διαγωγή του Ναθαναήλ;
2. Γιατί τη σημερινή Κυριακή την ονομάζουμε Κυριακή της Ορθοδοξίας;
3. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε και εμείς ζωντανή πίστη στη Θεότητα του Ιησού Χριστού;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου