ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Κυριακή 4η Ιανουαρίου 2015

Ενώ ακόμα βιώνουμε τον λειτουργικό και εορταστικό απόηχο των μεγάλων εορτών των Χριστουγέννων και της περιτομής του Κυρίου μας, ήδη, με το έλεος του Τριαδικού Θεού, προετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε την επίσης μεγάλη Δεσποτική γιορτή των Αγίων Θεοφανείων. Δηλαδή το θεοφανικό γεγονός της Βαπτίσεως του Λυτρωτού μας Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Τότε, που «ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις», όπως πανηγυρικώτατα θα ψάλει η Εκκλησία μας.


Και η ευαγγελική περικοπή της σημερινής Κυριακής είναι σχετική με την γιορτή αυτή. Αποτελεί δε, την αρχή του αγίου Ευαγγελίου τού Ιερού Ευαγγελιστή Μάρκου καί μάς κάνει λόγο για την μέγιστη προσωπικότητα και το έργο τού Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, καθώς και για το κήρυγμα του και μεταξύ των άλλων, μάς λέει: « Ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καί κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν». Δηλαδή: «Έγινε ο Ιωάννης αρχή την εποχή εκείνη, βαπτίζοντας στην έρημο και κηρύττοντας βάπτισμα σε πιστοποίηση της μετανοίας, για να λάβουν οι βαπτιζόμενοι την άφεση των αμαρτιών, όταν θα ερχόταν ο Μεσσίας και θα Τον εδεχόταν». Και έλεγε: «Εγώ σάς βαπτίζω τώρα με νερό. Ο Λυτρωτής όμως του κόσμου θεάνθρωπος Ιησούς θα σάς βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα».

Από αυτά τα προδρομικά λόγια έχομε την διαβεβαίωση, ότι το θείο Βάπτισμα γίνεται με την δύναμη και την επενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Το ιερό και θείο Βάπτισμα είναι το θεοσύστατο εκείνο μυστήριο της αγίας μας Εκκλησίας, με το οποίο ο κάθε Χριστιανός καθίσταται μέλος της Εκκλησίας μας, καί πολιτογραφείται στα μητρώα της θείας Βασιλείας. Το Βάπτισμα διαγράφει, σβήνει το προπατορικό αμάρτημα και τις συνέπειες του, που φέρνομε με τον ερχομό μας στην γη, αλλά επίσης σβήνει και τις προσωπικές αμαρτίες εκείνου που βαπτίζεται. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος: Γι΄ αυτό βαπτίζουμε τα μικρά παιδιά, αν και δεν έχουν αμαρτίες, για να αγιασθούν περισσότερο, να γίνουν πιο αγνά, να απολαμβάνουν την υιοθεσία του Θεού, να γίνουν κληρονόμοι του Θεού, να αποτελέσουν μέλη Χριστού.

Με την συμμετοχή του στο Θείο Βάπτισμα ο πιστός δέχεται την Θεία Χάρη. Και η Ιερή Κολυμβήθρα του Βαπτίσματος είναι η δεύτερη μητέρα μας. Γιατί μέσα σ΄ αυτήν ξαναγεννιόμαστε πνευματικά και καθαριζόμαστε από κάθε πνευματικό ρύπο. Με την συμμετοχή του στο Θείο Βάπτισμα ο άνθρωπος «αποτάσσεται» τον σατανά, δηλαδή τον απαρνείται, απομακρύνεται από αυτόν και συντάσσεται με Τον Χριστό. Κατά τον Θείο Χρυσόστομο «το να βαπτίζεται και να καταδύεται ο πιστός και ύστερα να ανεβαίνει από το νερό, είναι σύμβολο της καθόδου του Χριστού στον Άδη και της ανόδου Του από εκεί, δηλαδή της Αναστάσεώς Του. Γι΄ αυτό – συνεχίζει ο Χρυσόστομος – και ο Παύλος ονομάζει τάφο το Βάπτισμα, όταν λέει έχομε ταφή με τον Χριστό στον θάνατό Του».

Η Θεία Κολυμβήθρα μάς τονίζει και το ότι οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος είμαστε μεταξύ μας πνευματικοί αδελφοί. Γι΄ αυτό και θα πρέπει να έχουμε μεταξύ μας αδελφική αγάπη.

Διδάσκει ο όσιος Μάρκος: «Όσοι αξιωθήκαμε να βαπτισθούμε, εκτελούμε τα καλά έργα για την περιφρούρηση της ψυχικής μας καθαρότητας, που μας δόθηκε με το θείο Βάπτισμα». Και έτσι είναι.

Αλλά για να πετύχουμε αυτά τα καλά έργα πρέπει να έχουμε ένωση με την θεία Χάρη. Άρα λοιπόν, είναι ανάγκη, όπως γράφει και ο θείος Παύλος, «όσοι βαπτισθήκαμε στο όνομά της Αγίας Τριάδος, να συνυπάρχουμε με τον Χριστό, να ντυθούμε Τον Κύριο μας, δηλαδή να κατοικεί μέσα μας. Γι΄ αυτό και στο μυστήριο του Βαπτίσματος ψάλλομε με πνευματική χαρά: «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε»/».

Και αν στο μεταξύ συμβεί να μολύνουμε τις ψυχές μας από την αμαρτία, είναι ανάγκη να σπεύδουμε να τις καθορίζουμε με το λυτρωτικό λουτρό της μετανοίας και της Ιερής εξομολογήσεως.

Τι ακούσαμε στο σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο; Ακούσαμε, ότι τα πλήθη του λαού πήγαιναν στον Βαπτιστή Ιωάννη, βαπτιζόταν από αυτόν και παράλληλα, «ἐξομολογοῦντο τάς ἀμαρτίας αὐτῶν». Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Γιατί μάς οδηγεί και πρέπει να μάς οδηγεί στην εξής σκέψη: Εμείς δόξα τω Θεώ, είμαστε βαπτισμένοι. Τι μάς απομένει; Μάς απομένει το να προσπαθούμε να ρυθμίζουμε την θέση μας ενώπιον Του Θεού. Πως; Με την πνευματική μας προσοχή και επαγρύπνηση. Με την Ιερή Εξομολόγηση και την συνεχόμενη μετάνοιά μας, με την συνειδητή μας ένωση με τον Χριστό. Έτσι, δεν θα χάνουμε την θεία Χάρη, που λάβαμε με το Άγιο Βάπτισμά μας.

Και κατακλείνομε την σημερινή μας ομιλία, με τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου, που μάς λέει: «…Υπάρχει άφεση και των αμαρτημάτων μετά το Βάπτισμα, αν βέβαια προσέχουμε. Το λέω αυτό, όχι φυσικά για να οδηγήσω στην πνευματική ραθυμία, αλλά για να σας προλάβω από την απελπισία…».

Η Χάρη Του Θεού που δεχθήκαμε με την συμμετοχή μας στο Ιερό Βάπτισμα, με τις πρεσβείες του Τιμίου, ενδόξου προφήτη και Βαπτιστή Ιωάννη, ας είναι πάντοτε μαζί μας, Αμήν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου