ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου 

(Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Ένας άνθρωπος βάδιζε στο δάσος. Ήθελε να διαλέξει ένα καλό δέντρο, απ’ όπου θα έβγαζε δοκάρια για τη σκεπή του σπιτιού του. Εκεί είδε δύο δέντρα, το ένα δίπλα στο άλλο. Το ένα ήταν ίσιο, λείο και ψηλό, αλλά το εσωτερικό του, ο πυρήνας του, ήταν σάπιο. Το άλλο είχε ανώμαλη επιφάνεια κι ο κορμός του έδειχνε άσχημος. Το εσωτερικό του όμως ήταν γερό. Ο άνθρωπος αναστέναξε και είπε: «Σε τι μπορεί να μου χρησιμέψει το ψηλό και ίσιο αυτό δέντρο, αφού το μέσα του είναι σάπιο κι ακατάλληλο για δοκάρια; Το άλλο μοιάζει ανώμαλο, άσχημο, αλλά τουλάχιστο το μέσα του είναι γερό.
Ομιλία εις την κατά τον Τελώνην και τον Φαρισαίον του Κυρίου παραβολήν. Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς

Ομιλία εις την κατά τον Τελώνην και τον Φαρισαίον του Κυρίου παραβολήν

Το σύνολο του ανθρωπίνου γένους διαχωρίζεται σε δύο τάξεις, διά της παρουσιάσεως του Τελώνου και του Φαρισαίου, την των ταπεινών και την των υπεροπτών. Το παράδειγμα του πρώτου δεικνύει ότι οφείλει ο άνθρωπος όχι μόνον ν’ απαρνηθεί την κακίαν, αλλά και να φθάσει στο σημείον ταπεινώσεως ώστε ν’ αυτοκατακριθεί.
 Περί της υποθέσεως Τελώνου και Φαρισαίου

Αγίου Ανδρέου Κρήτης
Ἡ παραβολή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου εἶναι σάν προάσκηση καί προετοιμασία, γιά ὅσους θέλουν νά κατακτήσουν τήν ἱερή ταπείνωση -πού εἶναι ὅλων τῶν ἀρετῶν ἡ βάση, ὅσων ἡ ἀπόκτηση θεμελιώνει τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν- καί νά ἀποφύγουν τή θεομίσητη ἀλαζονεία, πού ἐκτρέπει τόν ἄνθρωπο ἀπό ὅλες τίς φιλόχριστες ἀρετές. Ποιός λοιπόν, δέν θά ζηλέψει τόν Τελώνη, τήν ἐπιστροφή καί τή μετάνοιά του καί δέν θά ἀποτινάξει τήν ὑπερηφάνεια τοῦ Φαρισαίου, ἀφοῦ ἡ ταπείνωση συνδέεται μέ τόν Χριστό καί ἡ ἀλαζονεία μέ τόν φαντασμένο καί γεμᾶτο ὑπερηφάνεια δαίμονα;
Τελώνης ή Φαρισαίος?
ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Του κ. Μιχαήλ Τσακιράκη
Θεολόγου - Εκπαιδευτικού

Έχουμε οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε τον πολυμήχανο εχθρό μας που είναι ικανός να αφαιρέσει εξαρχής τα θεμέλια της αρετής που ήδη κατατίθενται στην ψυχή μας με την απιστία και την ελπίδα, όπως και με την αδιαφορία και τη ραθυμία στο υπόλοιπο πνευματικό οικοδόμημα της αρετής όπως αυτό εξελίσσεται, αλλά μπορεί ακόμα και να το γκρεμίσει ολόκληρο όταν υποβάλει τους λογισμούς υπερηφανείας και παραφροσύνης. Έχουμε επιμέλεια στο καλό και ισχυρότερο του κακού που διαθέτει άνωθεν δύναμη και συμμαχία από τον παντοδύναμο και χορηγό ενίσχυσης σε όποιον αγαπά την αρετή.
Κυριακή  Τελώνου καὶ Φαρισαίου
(Λουκ. ιη΄ 10-14)
 Ὁ  κ ρ ί κ ο ς
«Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι...».
(†) ἐπισκόπου Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

Ἡ σημερινὴ παραβολὴ, ἀγαπητοί μου, εἶναι μιὰ ὁλοζώντανη ζωγραφιά.  Μιὰ ζωγραφιὰ ψυχῶν. Ἐπῆρε τὸ πινέλο ὁ Χριστὸς καὶ παρουσίασε μὲ μιὰ καταπληκτικὴ παραστατικότητα δύο τύπους. τὸν Φαρισαῖον καὶ τὸν Τελώνη.
Εἶναι δύο ἄνθρωποι τελείως διαφορετικοί. Δύο ξεχωριστοί κόσμοι. Ἡ μελέτη αὐτῶν τῶν τύπων θὰ μᾶς ὠφελήσῃ πολὺ.  Θὰ μᾶς ἀποκαλύψῃ πολλὰ μυστικὰ τῆς ψυχῆς.  Θὰ μᾶς προφυλάξῃ, ἴσως, ἀπὸ παρόμοια λάθη.
Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου. π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Απομαγνητοφωνημένα κηρύγματα του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Στεφάνου Αναγνωστοπούλου

Τελώνου καί Φαρισαίου, 2006

Χριστιανοί μου, στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου, όπου άρχεται ταυτόχρονα και το Τριώδιον, ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος στον μαθητήν του Τιμόθεον, του λέγει τα εξής με απλά λόγια:

Συ παιδί μου, έχεις παρακολουθήσει από πολύ κοντά την Ευαγγελική μου διδασκαλία, την συμπεριφορά, την αναστροφή, τις αγνές μου διαθέσεις, την φωτισμένη και ζωντανή πίστη μου, την μακροθυμία μου, την αγάπη και την υπομονή μου.
Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου- Φαρισαῖοι, ταπεινωθῆτε (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Φαρισαῖοι, ταπεινωθῆτε
(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)
Ἐάν, ἀγαπητοί μου, ῥίξουμε μιὰ ματιὰ γύρω στὴ φύσι, θὰ δοῦμε κάτι ἐκπληκτικό·ὅτι ὅλα τὰ δημιουργήματα προσεύχονται, καθένα μὲ τὸν τρόπο του. Ἡ θάλασσα εὐχαριστεῖ  τὸ Θεὸ μὲ τὸ φλοῖσβο τῶν κυμάτων της, τὸ ῥυάκι μὲ τὸ κελάρυσμά του, τὰ δέντρα μὲ τὸ θρόισμα τῶν φύλλων τους, τὰ πουλιὰ μὲ τὴ μελῳδία τους, τὰ ἄστρα μὲ τὸ φῶς τους ποὺ τρεμοσβήνει…  Εἴδατε καὶ τὴν ὄρνιθα ὅταν πίνῃ νερό; σὲ κάθε γουλιὰ σηκώνει τὸ κεφάλι ψηλά, σὰ νὰ λέῃ «Θεέ μου, σ᾿ εὐχαριστῶ».
Κυριακή ΛΓ. του τελώνου και του φαρισαίου – το Αποστολικόν Ανάγνωσμα της Θ. Λ., διάλεξε, Λόγος του αειμνήστου Μητροπ. Νικαίας Γεωργίου Παυλίδου.

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
Το Αποστολικόν Ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας.
Προς Τιμόθεον Β’ επιστολής Παύλου: Γ. 10 – 15.
Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέσει, τη πίστει, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή, τοις διωγμοίς, τοις παθήμασιν, οίά μοι εγένοντο εν Αντιοχεία, εν  Ικονίω, εν Λύστροις, οίους διωγμούς υπήνεγκα! Και εκ πάντων με ερρύσατο ο Κύριος. Και πάντες δέ οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν επι το χείρον, πλανώντες και πλανώμενοι. Σύ δέ μένε εν οις έμαθες και επιστώθης, ειδώς παρά τίνος έμαθες, και ότι απο βρέφους τα ιερά γράμματα οίδας, τα δυνάμενά σε σοφίσαι εις σωτηρίαν, δια πίστεως της εν Χριστώ Ιησού.
Ο ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΩΝΗΣ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 28 Ἰανουαρίου 2018, Τελώνου καί Φαρισαίου (Λουκ. ιη΄ 10-14)

Μὲ τὴ σημερινὴ Κυριακή, Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου, ἀνοίγει τὸ Τριώδιο, ποὺ φθάνει μέχρι τὸ Μέγα Σάββατο. Πρόκειται γιὰ τὴν πλέον κατανυκτικὴ περίοδο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ σὲ βαθύτερη μετάνοια, περισσότερη προσευχὴ καὶ ἐντονότερο πνευματικὸ ἀγώνα. Καθεμία ἀπὸ τὶς Κυριακὲς τοῦ Τριωδίου μὲ τὰ ἱερὰ ἀναγνώσματα καὶ τοὺς σχετικοὺς ὕμνους μᾶς δίνει εὐκαιρίες προβληματισμοῦ καὶ αὐτοκριτικῆς.

1. Βγὲς ἔξω ἀπὸ τὸν ἀτομισμό σου!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΔΙΩΓΜΟΙ: Ο ΚΛΗΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς  Τελώνου καί Φαρισαίου (Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15)

«Πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται»

Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ ἀνοίγει μπροστά μας τὴν περίοδο τοῦ Τριωδίου, περίοδο ἐντονότερου ἀγώνα καὶ βαθύτερης μετά­νοιας. Στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἡ­μέρας ἀκούσαμε τὴν παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, ἐνῶ στὸ ἀποστολικὸ ποικίλα ἀγωνιστικὰ νοήματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων μία κατηγορηματικὴ προειδοποίηση τοῦ ἀποστόλου Παύλου: Ὅλοι ὅσοι θέλουν νὰ ζοῦν μὲ εὐσέβεια, ὅπως ἐπιβάλλει ἡ σχέση τους μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, θὰ καταδιωχθοῦν! Ἂς μελετήσουμε λοιπὸν σήμερα αὐτὸ τὸν λόγο καὶ ἂς δοῦμε γιατὶ ὅλοι οἱ ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ ἀντιμετωπίζουν διωγμοὺς καὶ πῶς μποροῦν νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουν αἰσίως.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 – ΙΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ

ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

(Λουκ. ιη΄ 10-14)) (Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15)

Φαρισαίου φύγωμεν υψηγορίαν

«Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ»

Εισερχόμαστε με τη δύναμη του Πανάγαθου Θεού στο ευλογημένο στάδιο του Τριωδίου, το οποίο αποτελεί ευκαιρία για να εγκολπωθούμε στη ζωή μας βασικές πνευματικές αρετές και να αποκομίσουμε πλούσια εν Χριστώ καρποφορία. Ειδικότερα, τη σημαντική αυτή περίοδο του Τριωδίου ανοίγει η Εκκλησία μας με λατρευτικές ευκαιρίες που εκτοξεύουν τον άνθρωπο σε αναβάσεις πνευματικής ωφέλειας και καλλιέργειας. Άξονας βασικότατος γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η πνευματική ζωή είναι η μετάνοια του ανθρώπου, η οποία περνά μέσα από την αρετή της ταπεινοφροσύνης και την απόταξη της κακίας και του εγωισμού.

Η εμβέλεια της παραβολής
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ – 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

(Λκ. ιη΄ 10-14)

Μὲ τὴν σημερινὴ Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,  ἐγκαινιάζεται γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας ἡ λεγομένη περίοδος τοῦ Τριωδίου ἢ ἀλλιῶς μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἀπὸ σήμερα ἀρχίζουν οἱ κινητὲς γιορτὲς  πρὶν ἀπὸ τό Πάσχα. Ἡ περίοδος αὐτή, ἡ ὁποῖα κλείνει μὲ τὴν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, δημιουργεῖ μὲ ὅσα ψάλλονται καὶ τελοῦνται στοὺς ἱεροὺς Ναούς μεγάλες καὶ ἱερὲς συγκινήσεις καλώντας συγχρόνως τοὺς πιστοὺς σὲ  πνευματικὸ ἀγῶνα. Ἔτσι μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ  Φαρισαίου ποὺ ἀκούσαμε διδασκόμαστε γιὰ τό κακὸ ποὺ προκαλεῖ  στὸν ἄνθρωπο ἡ ὑπερηφάνεια καὶ παράλληλα γιὰ τὴν ὠφέλεια τῆς πραγματικῆς προσευχῆς καὶ τῆς ταπείνωσης.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ'ΛΟΥΚΑ (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)
Απόστολος: Β' Τιμ. γ' 10-15
Ευαγγέλιο: Λουκ. ΙΗ΄ 10-14
28 Ιανουαρίου 2018
«Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν προσεύξασθαι» (Λουκ. ΙΗ΄10)
Από τη σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, εισερχόμαστε στο Τριώδιο, σε περίοδο δηλαδή πνευματικής περισυλλογής, προσευχής και εξαγιασμού της ψυχής μας και όχι διασκεδάσεων και γλεντιών και μάλιστα ανόμων. «Δυο άνθρωποι» μας λέει ο Κύριος στη σημερινή παραβολή, «ανέβησαν στον ναό για να προσευχηθούν. 0 ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. 0 Φαρισαίος, τύπος του εγωιστή και υποκριτή ανθρώπου, προχωρά και στέκεται έτσι ώστε να τον βλέπουν οι άλλοι και αρχίζει να προσεύχεται. Αρχίζει να αυτοδιαφημίζεται και να επαινεί τον εαυτό του και τις αρετές του, που νομίζει ότι έχει. «Θεέ μου», λέει μεγαλοφώνως. «Σ’ ευχαριστώ γιατί εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, που είναι άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, όπως εδώ με αυτόν τον τελώνη» και συνεχίζει, λέγοντας, «ότι νηστεύει δυο φορές την εβδομάδα και δίνει στο ναό το δέκατο των εισοδημάτων του».
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
( Λουκ. ιη’ 1824 )
28 Ἰανουαρίου 2018
«Οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων» (Λουκ. 18,11).
Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ εἶναι ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς τέσσερεις Κυριακὲς, ποὺ μᾶς προετοιμάζουν γιὰ τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡ Κυριακὴ αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὡς πύλη. Ἡ πύλη ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ περάσουμε στὴν ἱερὴ περίοδο, ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ Πάσχα. Ἡ πύλη ποὺ διευκολύνει τὴν πρόσβασή μας στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς μετανοίας, ὅπου θὰ πρέπει νὰ μᾶς ὁδηγήσει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
28 Ἰανουαρίου 2018.
Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου.
Λουκᾶ 18, 10 – 14.
Μέ τήν περικοπή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου προσδιορίζουμε οἱ πιστοί τή σχέση μέ τόν ἀληθινό Θεό καί τήν ξεχωρίζουμε ἀπό τή σχέση μ' ἕναν ψεύτικο «θεό», κατασκευασμένο ἀπό μᾶς.
Ἕναν τέτοιο ἀνύπαρκτο «θεό» πῆγε νά λατρεύσει στό Ναό ὁ Φαρισαῖος τῆς παραβολῆς. Ἕνα «θεό»
κομμένο καί ραμμένο στά δικά του μέτρα καί ὑπάκουο ὑπηρέτη τοῦ δικοῦ του ἐγωισμοῦ. Ὅταν ἡ φυσική ἀνάγκη τῆς ψυχῆς νά προσεγγίσει τό «θεῖο» δημιουργεῖ θεότητες, τότε ἔχουμε τή θρησκεία. Μόνο πού αὐτές οἱ θεότητες εἶναι ἀνθρώπινα κατασκευάσματα καί εἴδωλα. Αὐτό συμβαίνει μέ τό φαρισαϊσμό.
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Η ΕΙΔΩΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ»

Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἡ παραβολή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου σημασιοδοτεῖ τήν ἔναρξη τῆς πιό πνευματικῆς περιόδου τοῦ ἔτους, τῆς περιόδου τῆς προετοιμασίας μας γιά τή μεγαλύτερη ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Πάσχα. Κι ἡ περίοδος αὐτή παίρνει τό ὄνομά της ἀπό τό λειτουργικό βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας πού ὀνομάζεται «Τριώδιο», καθιερώνοντας την περίοδο αὐξημένης προσευχῆς τόσο σέ ποσότητα ὅσο καί σέ ποιότητα.
Κυριακή 28 Ἰανουαρίου 2018 ( ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ) (Λουκ. ιη’ 10-14)

Δυό ἄνθρωποι ἀνέβηκαν στό ναό, μᾶς λέει ἡ εὐαγγελική μας περικοπή. Γιατί ἆραγε; Γιά νά προσευχηθοῦν, μᾶς λέει ὁ Κύριος.

Πράγματι ὁ ἕνας, ὁ τελώνης, γιά νά προσευχηθεῖ ἀνέβαινε. Ὅμως ὁ Φαρισαῖος, ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται ἀπό τήν ὅλη παραβολή, τελικά δέν προσευχήθηκε στό Θεό ἀλλά στόν ἑαυτό του. Καί τότε ποιός ὁ λόγος νά πάει στό ναό; Προσέρχεται στόν ἱερότατο τόπο, γιά νά προσευχηθεῖ στόν ἑαυτό του; Ὁ Φαρισαῖος ἄλλωστε προσευχόταν σέ γωνίες τῶν δρόμων, σέ κεντρικές θέσεις, γιά νά τόν βλέπουν πολλοί. Δέν τοῦ ἔφθανε αὐτό; Ἤθελε, φαίνεται, μεγαλύτερη δημοσιότητα. Ἤθελε νά προσευχηθεῖ κάπου πού θά τόν ἔβλεπαν περισσότερα μάτια. Ὁ ναός, λοιπόν, ἦταν χῶρος καλύτερος γι’ αὐτό τό σκοπό. Ἐδῶ θά τόν ἔβλεπαν πολλοί, καί μάλιστα ἄνθρωποι θεοσεβεῖς, ἀξιοπρεπεῖς, ἐνάρετοι, ἄνθρωποι τῆς καλῆς κοινωνίας. Γι’αὐτό, λοιπόν, καί ὁ Φαρισαῖος στάθηκε σέ μία θέση περίοπτη τῆς αὐλῆς τοῦ ναοῦ, γιά νά τόν βλέπουν ὅλοι.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

(Λκ. 18, 10-14)

Ἡ πα­ρα­βο­λὴ τοῦ Τε­λώ­νου καὶ τοῦ Φα­ρι­σαί­ου εἶ­ναι ἰ­δι­αί­τε­ρα δι­δα­κτι­κή, δι­ό­τι μᾶς ὑποδεικνύει δύο βασικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς. Πρῶτον, τὸ ὅ­τι ὅ­ταν ὁ ἄν­θρω­πος συ­ναι­σθαν­θεῖ τὰ σφάλ­μα­τά του καὶ με­τα­νο­ή­σει καὶ ζητήσει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, δι­και­ώ­νε­ται καὶ προσλαμβάνεται ξανὰ ὡς κατὰ χάριν υἱός. Δεύτερον, τὸ ὅτι ὅ­ταν θε­ω­ρή­σει κανεὶς τὸν ἑ­αυ­τό του δί­και­ο, ἀ­να­μάρ­τη­το, ἐπαρκῆ στὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ κατ’ ἐπέκταση κρι­τὴ ὅ­λων τῶν ἄλ­λων ἀν­θρώ­πων, ἀ­πορ­ρί­πτε­ται ὡς ὑποκριτής.
“ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ”

Κυριακή 28η Ιανουαρίου 2017

Κυριακή Τελώνου και  Φαρισαίου

«Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί· ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες· Ἱλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός, τοῖς ἁμαρτωλοῖς».

Με τον όμορφο αυτόν ύμνο, αγαπητοί μου αδελφοί, που ψάλλαμε χτες στον Εσπερινό και σήμερα το πρωί, λίγο πριν τη Δοξολογία και την έναρξη της Θείας Λειτουργίας, συνοψίζει η αγία μας Εκκλησία την περικοπή του Ευαγγελίου που ακούσαμε νωρίτερα, και μάς εισάγει στο βαθύτερο νόημα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στην οποία σε λίγες ημέρες, συν Θεώ, θα εισέλθουμε. Και το κύριο έργο της Σαρακοστής, όπως μάς λέει, δεν είναι η νηστεία αλλά η προσευχή. Γιαυτό και ο ύμνος, όπως άλλωστε και ο Χριστός διηγούμενος την παραβολή, επικεντρώνεται στον τρόπο της προσευχής.

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Κυριακή ΙΕ' Λουκά: Λόγος εις τον Ζακχαίον (Αγ. Αμφιλόχιος, Επίσκοπος Ικονίου)

Λόγος του Αγίου Αμφιλοχίου, Επισκόπου Ικονίου, εις τον Ζακχαίον

Τίποτα δεν παρακινεί τόσον την ψυχή προς ευφροσύνην, όσον ο φόβος του Θεού και η αποχή των κακών, ο δρόμος της μετανοίας και ο τρόπος της εξομολογήσεως. Όθεν και σήμερα ο Δαυίδ εμακάριζεν αυτούς των οποίων συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες, φανερώνοντας την φιλανθρωπία του Χριστού, και συγχρόνως προπαρασκευάζοντας τους αμαρτωλούς να προστρέξουν στην μετάνοια. «Μακάριοι», λέγει, «ων αφέθησαν αι ανομίαι, και ων επεκαλύφθησαν αι αμαρτίαι». Όποιος λοιπόν ημπορεί να αισθανθή σαν την πόρνην και τον τελώνην, ας τρέξη στις ακενώτους πηγές της σωτηρίας του Χριστού. Δεν είναι δυνατόν χωρίς μετάνοια να λάβη κανείς την λύση των κακών, ούτε να επιτύχη τον μακαρισμόν, έστω και αν είναι Προφήτης ή Απόστολος ή και Ευαγγελιστής. Πράγματι όλοι από την ιδίαν πηγή έχουν αντλήσει. Μεταξύ των Προφητών ο ίδιος ο Δαυίδ, ο οποίος και μετά την μοιχείαν παραμένει Προφήτης, με την Χάριν Εκείνου που τον συνεχώρησε.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: "Διόρθωση καί σωτηρία τοῦ ἀρχιετελώνη Ζακχαῖου (ΙΕ΄ Λουκᾶ)

1. Πρωτύτερα ἐπήραμε ἀφορμὴ ἀπὸ τὶς διηγήσεις τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ περὶ τῆς ἰάσεως τῶν λεπρῶν καὶ τυφλῶν κατὰ τὸ σῶμα γιὰ τὴν πνευματικὴ ὁμιλία πρὸς τὴν ἀγάπη σας. Σήμερα θέμα θὰ ἔχωμε τὸν κατὰ τὴν ψυχὴ τυφλὸ Ζακχαῖο πού κατοικοῦσε στὴν Ἱεριχῶ καὶ τὴν ἀναβλεψὶ του κατ' αὐτήν.
Κυριακὴ τοῦ Λουκᾶ ΙΕ. Ὁμιλία εἰς τὸν Ζακχαῖον τὸν Τελώνην. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν τὰ καλά, δέ διαφέρουν ἀπὸ τοὺς διψασμένους, ἀγαπητοί. Ὅσο δὲ βρίσκουν αὐτὸ ποὺ   ζητοῦνε, τόσο ἀνάβει ἡ δίψα τους γιὰ ὅ,τι ποθοῦν.  Καὶ τὴ νύχτα ὀνειρεύονται σὰ διψασμένοι τίς πηγές τῶν πόθων τους.  Κι ὅταν ξημερώση πηγαίνοντας ἀπό τόπο σέ τόπο, μέ ἀεικίνητα μάτια βλέποντας γύρω, ἀναζητοῦν αὐτά πού ποθεῖ ἡ καρδιά τους. Κι ὅπως ὁδοιπόροι, πού σέ ὥρα μεσημεριοῦ διασχίζουν ἄνυδρο τόπο, ἀναγκασμένοι ἀπὸ τὴ δίψα βλέπουν γύρω τους πηγές·  καὶ πολλὲς φορὲς θὰ τοὺς δῆς ν’ ἀνεβαίνουν καὶ βουνὰ ὅπου ὑπάρχει πηγή· κι ὅταν ἀπό μακριὰ τὴ δοῦν, χαίρονται καὶ συνεχίζουν τὴν πορεία τους πρὸς αὐτὴ μέ βιάση· ἔπειτα φθάνουν στὴν πηγὴ καὶ σβήνουν μὲ τὸ νερὸ τὴ δίψα τους· τέτοιοι εἶναι κι οἱ φίλοι τοῦ Χριστοῦ. Τὴν ἡμέρα ἀναζητοῦν τὸν ποθητό τους Χριστὸ μὲ καλά ἔργα καὶ τὴ νύχτα εἶναι κοντά του μὲ τὴν προσευχή κι ὅταν κοιμοῦνται βλέπουν στὸ ὄνειρό τους ὅτι περπατοῦν μαζί του.
Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ
(Λουκ.ιθ΄1-10)
Πρόσεξε τὸ φίδι
«Καὶ εἴ τινος ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν».

(†) ἐπισκόπου Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

Εἶναι μεγάλη ἡ σημερινή ἡμέρα, ἀγαπητέ μου, διὰ τὸν Ζακχαῖον.  Ἦτο ἁμαρτωλός.  Μεγάλος μάλιστα. Ἡ περουσία του εἶχεν ἀποκτηθῆ μέ τό αἷμα τῶν ἀδυνάτων. Μέ τήν δικαιολογίαν τῆς δῆθεν ἐφαρμογῆς τῶν νόμων τοῦ Κράτους, ἔκλεπτεν ἀσύστολα ἀπὸ ὅλους.  Βαρειὲς ἁλυσίδες παρανομίας εἶχαν δέσει τήν ψυχήν του.
Ἀλλὰ μίαν ἡμέρα ἦλθεν ὁ Κύρος στὴν Ἱεριχώ. Ὁ Ζακχαῖος, πού κάποιον σπόρον καλωσύνης ἔκρυβε μέσα του, τὸν πλησιάζει μὲ λαχτάραν. Ἀξιώνεται νὰ φιλοξενήσῃ στὸ σπίτι του τὸν ἅγιον καὶ ἀναμάρτητον.  Ταπεινώνεται.  Μετανοεῖ πικρὰ διὰ τὰ λάθη τῆς προηγούμενης του ζωῆς. Καὶ ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν αὐτῶν τῶν εὐγενικῶν αἰσθημάτων προβαίνει εἰς μίαν γενναίαν καὶ συγκινητικὴν χειρονομίαν. Ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Κύριον καὶ τοῦ λέγει μὲ σεβασμόν:
Ομιλία στο ευαγγέλιο της ΙΕ΄ Κυριακής του Λουκά, του π. Μελετίου Καλαμαρά

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ

(Λουκ. 19, 1 - 10)

Ἐλᾶτε παιδιά μου

Ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους συγγραφεῖς στόν κόσμο εἶναι ὁ Θεόδωρος Ντοστογιέφσκι. Ρῶσσος, ὀρθόδοξος χριστιανός. Θά μπορούσαμε νά ποῦμε, ὅτι μετέφερε στά βιβλία του περίπου ὅλη τήν ὀρθόδοξη πίστη, γιατί πόνεσε πολύ γιά τήν ἀπόκτησή της.
Κυριακή Ζακχαίου (ΙΕ΄ Λουκᾶ) - ῾Η νοσταλγία γιά κάτι διαφορετικό (πρωτοπρεσβ. ᾿Αλεξ. Σμέμαν)

Η Όρθόδοξη Εκκλησία για να μας προετοιμάσει για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή,αρχίζει να μας αναγγέλλει τον ερχομό της έναν ολόκληρο μήνα πρίν αυτή αρχίσει. Πόσο δύσκολο είναι να καταλάβει ό άνθρωπος πώς πέρα από την αφοσίωση του στίς αναρίθμητες ασχολίες της ζωής, θα πρέπει να αφιερώσει επίσης φροντίδα για την ψυχή, για τον εσωτερικό του κόσμο.
‘Άν είμασταν λίγο πιο σοβαροί, θα βλέπαμε πόσο σημα­ντική, ουσιαστική καί θεμελιώδης είναι ή φροντίδα της ψυχής. Θα κατανοούσαμε τότε τον αργό καί μυ­στηριώδη ρυθμό της εκκλησιαστικής ζωής. Γνωρί­ζουμε φυσικά το νόημα πού έχει ή τροφή για τη ζωή μας. Μερικές τροφές είναι καλές καί  θρεπτικές, άλ­λες
Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 19,1-10) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ +Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος

ΠΟΣΟ γρήγορα, ἀγαπητοί μου, φεύγει ὁ χρόνος! Πότε ἦταν Χριστούγεννα; πότε πρωτοχρονιά; πότε Θεοφάνεια; Εὐτυχεῖς ἐκεῖ­νοι ποὺ ἐκμεταλλεύονται καὶ τὸ τελευταῖο λε­­πτὸ καὶ ἐργάζονται τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ. Πλησιάζει τώρα ν’ ἀνοίξῃ τὸ Τριῴδιο, ἡ πιὸ κατανυκτικὴ περίοδος τοῦ ἔτους.
* * *
Σήμερα, ΙΕ΄ Κυριακὴ τοῦ Λουκᾶ, ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρουσιάζει ἕνα ἔξοχο παράδει­γμα μετανοίας. Εἶνε ὁ Ζακχαῖος. Τὸ ἐπάγγελμά του τελώνης. Ὄχι ἁπλῶς τελώνης, «ἀρχιτελώ­νης» (Λουκ. 19,2)· προϊστάμενος δηλαδὴ μιᾶς φορολογικῆς ὑπηρεσίας, ἢ μᾶλλον ἀρχηγὸς μιᾶς σπείρας λωποδυτῶν ποὺ κατέκλεβε τὸ λαό. Κλέφτες ὄχι ὅπως αὐτοὶ πού ’νε στὰ βου­νά, ἀλλὰ κλέφτες ποὺ δροῦν νομίμως μέσα στὴν κοινωνία. Διότι ὑπάρχει λῃστεία ποὺ γίνεται παρὰ τὸ νόμο, καὶ λῃστεία μὲ τὸ νόμο καὶ τὴ σφραγῖδα τοῦ κράτους. Ὁ Ζακχαῖος ἦ­ταν μιὰ ἀράχνη ποὺ ἅ­πλωνε τὰ δίχτυα της καὶ ἀπομυζοῦσε τὸ αἷμα τοῦ λαοῦ. Ἅρπαγας, πλε­ονέκτης, μισητὸς ἀπὸ ὅλους, λύκος.
Ομιλία στο αποστολικό ανάγνωσμα της ΙΕ΄ Κυριακής των επιστολών του αποστόλου Παύλου, του π. Μελετίου Καλαμαρά

(β Κορ. 4, 6-15)
Οἱ τέσσερες μετοχές τῶν ἀποστόλων

            Στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, ἀκούσαμε τόν ἀπόστολο Παῦλο νά περιγράφει τήν ζωή τῶν ἁγίων ἀποστόλων μέ τέσσερες μετοχές:
            Θλιβόμενοι, ἀπορούμενοι, διωκόμενοι, καταβαλλόμενοι.     Αὐτά τά τέσσερα πράγματα, πού καί μόνο του τό καθένα προξενεῖ πολύ πόνο, τά ἐννοεῖ ὁ ἀπόστολος ὅτι συμβαίνουν λίγο – πολύ σέ ὅλους μας.
Η έμπρακτη αλλαγή ζωής

του Ιωάννη Καραβιδόπουλου, Ομότ. Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
«Ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε κάποιος, που το όνομά του ήταν Ζακχαίος. 'Ηταν αρχιτελώνης και πλούσιος. Αυτός προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς· δεν μπορούσε όμως εξαιτίας του πλήθους και γιατί ήταν μικρόσωμος. 'Ετρεξε λοιπόν μπροστά πριν από το πλήθος κι ανέβηκε σε μια συκομουριά για να τον δει, γιατί θα περνούσε από 'κει. 'Οταν έφτασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, κοίταξε προς τα πάνω, τον είδε και του είπε: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Εκείνος κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχτηκε με χαρά. 'Ολοι όσοι τα είδαν αυτά διαμαρτύρονταν κι έλεγαν ότι πήγε να μείνει στο σπίτι ενός αμαρτωλού. Τότε σηκώθηκε ο Ζακχαίος και είπε στον Κύριο: «Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς και ν' ανταποδώσω στο τετραπλάσιο όσα έχω πάρει με απάτη». Ο Ιησούς, απευθυνόμενος σ' αυτόν, είπε: «Σήμερα αυτή η οικογένεια σώθηκε· γιατί κι αυτός ο τελώνης είναι απόγονος του Αβραάμ. Ο Υιος του Ανθρώπου ήρθε για ν' αναζητήσει και να σώσει αυτούς που έχουν χάσει το δρόμο τους» (Λουκ. 19, 1-10)
Τα κριτήρια που χρησιμοποιούν συνήθως οι άνθρω­ποι για να διακρίνουν τους συνανθρώπους τους σε καλούς και σε κακούς, σε ευσεβείς και σε αμαρτωλούς, είναι εξωτερικά κι έχουν σχέση με τις εκδηλώσεις και πράξεις που φαίνονται.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ)

(Λκ. 19, 1-10)

Σύμφωνα μὲ τὴν εὐαγγελικὴ διήγηση, ὁ Ἰ­η­σοῦς εἰσῆλθε στὴν Ἱ­ε­ρι­χὼ καὶ ὁ Ζακ­χαῖ­ος ἐ­πι­θυ­μοῦ­σε νὰ τὸν δεῖ καὶ νὰ τὸν γνωρίσει. Λό­γῳ ὅ­μως τοῦ πλή­θους καὶ τοῦ μικροῦ του ἀ­να­στή­μα­τος ἀ­νέ­βη­κε σὲ μί­α συ­κο­μο­ρέ­α καὶ τὸν πε­ρί­με­νε νὰ πε­ρά­σει. Ὁ Χρι­στός, ὅ­ταν ἔ­φτα­σε στὸ ση­μεῖ­ο ἐ­κεῖ­νο, σή­κω­σε τὸ βλέμ­μα του, εἶ­δε τὸν Ζακ­χαῖ­ο καὶ τοῦ εἶ­πε «Ζακ­χαῖ­ε, κα­τέ­βα για­τὶ σή­με­ρα πρέπει νὰ μεί­νω στὸ σπί­τι σου». Για­τί, ὅμως, ὁ Ζακ­χαῖ­ος ἤ­θε­λε τό­σο πο­λὺ νὰ δεῖ τὸν Χρι­στό; Καὶ για­τί ὁ Χρι­στὸς ἔ­δω­σε τό­ση με­γά­λη ση­μα­σί­α στὸν Ζακ­χαῖ­ο καὶ τὸν τί­μη­σε τό­σο πο­λύ;
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ – 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

(Λουκ. ιθ΄ 1-10)

Ἡ ἱστορία τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου εἶναι ἀπό τά πιό χαρακτηριστικά γεγονότα τοῦ δημόσιου ἔργου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἐκδηλώνεται ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἀρχιτελώνη νά δεῖ τόν Ἰησοῦ, ἡ ἐπιθυμία του νά μπεῖ στό δρόμο τοῦ Θεοῦ, ὁ μυστικός διάλογος ἀνάμεσα στή ματιά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ζακχαίου πάνω στό δέντρο, ἡ αὐθόρμητη καί ἔμπρακτη μετάνοια τοῦ ἀρχιτελώνη, ἡ διακήρυξη τοῦ Σωτήρα ὅτι τήν ἡμέρα ἐκείνη «σωτηρία ἐγένετο» στό σπίτι τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὅλα τοῦτα τά περιστατικά τῆς ἱστορίας τοῦ Ζακχαίου εἶναι ἀπό τά πιό χαρακτηριστικά καί τά πιό γνωστά.
ΚΥΡΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ
Απόστολος: Α΄ Τιμ. δ΄9-15
Ευαγγέλιο: Λουκ. ιθ΄ 1-10
21 Ιανουαρίου 2018
«Σήμερον σωτηρία τω οίκω τούτω εγένετο» (Λουκ. ι θ΄9)
Το σημερινό Ευαγγέλιο, μπορούμε να πούμε ότι, αποτελεί συνέχεια του ευαγγελίου της περασμένης Κυριακής, αφού αυτά συνδέονται μεταξύ τους με δυο τρόπους. Πρώτον, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους προβάλλοντας ως «φως μέγα » για όσους σκιάζει η αμαρτία και ο θάνατος.
Δεύτερον, η πρόσκληση του Χριστού για μετάνοια, και μέσα από αυτήν η δυνατότητα της σωτηρίας, βρίσκει ανταπόκριση.
21 Ἰανουαρίου 2018.
Εἰς τήν 15ην Κυριακήν τοῦ Λουκᾶ.
Λουκᾶ 19, 1 – 10
«Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι» (Λουκᾶ 19, 5).
Γεμάτη ἀπό ὀξύμωρα καί ἀντιφατικά σχήματα εἶναι ἡ εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσαμε σήμερα.
Ὁ κοντός ψηλώνει, ὁ ὑψηλός Θεός «κονταίνει» καί πάλι γιά τόν ἄνθρωπο, ὁ πλούσιος φτωχαίνει, ὁ ἁμαρτωλός δικαιώνεται, ὁ Ἀναμάρτητος «ἁμαρτάνει» κάνοντας παρέα μέ τούς χειρότερους, οἱ ἐνάρετοι σκανδαλίζονται, ὁ Μεγάλος Περαστικός τῆς Ἱεριχοῦς αὐτοπροσκαλεῖται σέ φαγητό, τά δεδομένα χάνονται καί καινούρια δεδομένα ξεπροβάλλουν.
Μέσα σ’ αὐτό τό κλίμα τῶν ἀνατροπῶν καί τῶν ἐκπλήξεων ὁ Κύριος ρίχνει ἕνα βλέμμα στόν ἀνεβασμένο στή συκομουριά Ζακχαῖο καί τοῦ φωνάζει ἐπιτακτικά: «Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι». Ἀπό ποῦ νά κατεβεῖ ὁ Ζακχαῖος; Ἀπό τό δέντρο πού χρησιμοποίησε, γιά νά πάρει τό ὕψος πού τοῦ ἔλειπε. 
Εἶχε πολλές ἐξωτερικές ἐλλείψεις ὁ ταλαίπωρος.
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «ΤΟ ΑΠΟΛΩΛΟΣ»

Στήν ἐποχή μας διαπιστώνουμε μιά κυριαρχούσα τάση γιά κατάκριση. Θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς ὅτι αὐτό γινόταν πάντα κι ἑπομένως, δέν θά ἔπρεπε νά μᾶς ἐντυπωσιάζει ἡ παρόμοια συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων. Τό τραγικό στήν ἐποχή μᾶς εἶναι τό ἑξῆς. Ὅτι παλαιότερα, τουλάχιστον κατά τή διαπαιδαγώγηση τῶν νέων, καυτηριάζονταν παρόμοιες συμπεριφορές, σήμερα ἴσως ὄχι στόν ἴδιο βαθμό.
ΔΙΨΑ ΓΙΑ ΛΥΤΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ
(Ζακχαίου)
(Λουκ. ΙΘ' 1-10)

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού, εἴτε λόγῳ συνήθειας, εἴτε λόγῳ ἐργασίας, ἀλλά καί γιά ἄλλους ἀκόμα λόγους, δείχνουν πρός τά ἔξω ὅτι ἔχουν παγιώσει μία προσωπικότητα δίχως ἰδιαίτερα ἐνδιαφέροντα. Ἄνθρωποι πού ἡ πυξίδα τῆς καρδιᾶς τους δείχνει μόνιμα στόν παγωμένο ὁρίζοντα. Ἔρχονται ὅμως κάποιες στιγμές πού οἱ ὑπάρξεις αὐτές προβαίνουν σέ τέτοιες κινήσεις, πού κανένας δέν φαντάζεται. Σπᾶνε τήν κρούστα καί τούς τύπους, καί ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ “διανύουν καί καλύπτουν ἀποστάσεις”, καί τελικῶς δικαιώνονται ἀπό Αὐτόν πού “ἐτάζει καρδίας καί νεφρούς” καί δικαιώνει-ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο πού λαχταρᾷ τή γνωριμία μαζί Του.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ”

Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018

Κυριακή του Ζακχαίου

(Λουκ. 19, 1-10)

            Η ιστορία του Ζακχαίου του αρχιτελώνη, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία μάς διηγήθηκε σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς, είναι από τις πλέον γνωστές αλλά και από τις πλέον χαρακτηριστικές του τρόπου με τον οποίο ο Χριστός, ως Θεάνθρωπος, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο, με γνώμονα την σωτηρία και τη διόρθωσή του. Έμαθε ο Ζακχαίος ότι ο Χριστός θα βρισκόταν στην Ιεριχώ και ήθελε να Τον δει. Ωστόσο, από τη μια το πλήθος που είχε μαζευτεί στο δρόμο και από την άλλη το ιδιαίτερα μικρό ύψος του, τον εμπόδιζαν να εκπληρώσει την επιθυμία του. Ανέβηκε τότε επάνω σε μια συκομωρέα, για να δει τον Διδάσκαλο που θα περνούσε από εκεί. Όταν ο Ιησούς έφτασε στο σημείο εκείνο, ανασήκωσε το βλέμμα Του και του είπε: “Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα θα μείνω στο σπίτι σου”.

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Κυριακή μετά τα Φώτα: σχετικά με την έναρξη του σωτηρίου έργου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στη Γαλιλαία (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)

(Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Κεφ. 4, χωρία 12 έως 17)

Απόσπασμα από την ομιλία ΙΔ΄ του αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου.

Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν (:Όταν δε ο Ιησούς άκουσε ότι ο Ιωάννης συνελήφθη κατά διαταγή του Ηρώδη Αντύπα και οδηγήθηκε στη φυλακή, αναχώρησε από την Ιουδαία για την Γαλιλαία).

Για ποιον λόγο ο Ιησούς αναχωρεί; Επειδή πάλι θέλει να μας διδάξει να μη σπεύδουμε να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπον τους πειρασμούς, αλλά να υποχωρούμε και να απομακρυνόμαστε από αυτούς· διότι αξιοκατάκριτο δεν είναι το να μη ρίχνεις τον εαυτό σου στον κίνδυνο, αλλά το να μην αντισταθείς με γενναιότητα, όταν πέσεις σ’ αυτόν. Αυτό λοιπόν θέλοντας να διδάξει και προσπαθώντας να περιορίσει τον φθόνο των Ιουδαίων, αναχωρεί για την Καπερναούμ. Έτσι, αφενός και την προφητεία εκπληρώνει και αφετέρου σπεύδει για να αλιεύσει τους μελλοντικούς διδασκάλους της οικουμένης, επειδή βέβαια διέμεναν εκεί, ασχολούμενοι βιοποριστικά με το ψάρεμα.
Κυριακή μετά τα φώτα: Το ευαγγέλιο της νίκης του Χριστού κατά των πειρασμών (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

(Ματθ. δ’ 1-11)

Δεν υπάρχει ούτε μια εντολή τού Θεού που δεν έχουν παραβιάσει οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει ούτε μία μοναδική εντολή τού Θεού που να έχουν τηρήσει οι άνθρωποι χωρίς να γογγύσουν και να διαμαρτυρηθούν. Και δεν υπάρχει ούτε μία εντολή τού Θεού που να παραβίασε ο Κύριος Ιησούς κι ούτε μία που να την τήρησε με γογγυσμούς και διαμαρτυρίες. Όλα όσα είχε στην επίγεια ζωή Του να υποφέρει, να τηρήσει και να υποστεί, τα εφάρμοσε με τέλεια ταπείνωση κι απόλυτη υπακοή στον ουράνιο Πατέρα Του. Κι αυτό για να διδάξει σ’ όλους εμάς την ταπείνωση και την υπακοή· να μας ενθαρρύνει στην αντοχή και την καρτερία·
Κυριακή Μετά τα Φώτα: Λόγος περί μετανοίας (Αγ. Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ)

Ομιλία του Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ, επισκόπου Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου, περί μετανοίας.

Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών. Μετανοείτε και πιστεύετε εν τω ευαγγελίω. Αυτά ήσαν τα πρώτα λόγια του κηρύγματος του θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Αυτά τα ίδια λόγια λέγει και σ’ εμάς μέχρι σήμερα, μέσω του Ευαγγελίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου)
Του κ. Μιχαήλ Τσακιράκη
Θεολόγου - Εκπαιδευτικού

Ο Θεός έλαμψεν εν ταις καρδίαις ημών
(Κορ.2,4,6-15)

Γιατί άραγε εμείς οι απόστολοι οι αληθινοί δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας; απλούσττα γιατί έλαμψε στις καρδιές μας ο Θεός –και γι’  αυτό κι η εκκλησία μας αφεσπέρας αρχίζει το νυχθήμερο και εκ του σκότους εξέρχεται στο φως ότι ετάφη και εγήγερται τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς άλλος ποιεί ημέρα ήλιος ο το αληθινόν φως απολάμπων ος επειδάν επιφανή ημίν ουκέτι εκ δυσμαίς κρύπτεται αλλά πάντα τη φωτιστική εαυτού δυνάμει περιπτυξάμενος διηνεκές τε και αδιάδοχον τοις αξίοις το φως εμποιεί και αυτούς τους μετέχοντας του φωτός εκείνου άλλους ηλίους απεργαζόμενος!
Κυριακή μετά τά Φῶτα
(Ματθ. δ΄ 12-17)
Φῶς ἐκ φωτός
«....ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα...»
(†) ἐπισκόπου Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

Λόγια γεμᾶτα φλόγα καί ἀγαλλίασι. Ὁ προφήτης στέκεται ἀνήσυχος καὶ βλέπει τό μέλλον.  Σκοτεινό καί ἀβέβαιο.  Ὅμως αἴφνης διασχίζει τὸ σκοτάδι αὐτὸ ἕνα μυστηριῶδες φῶς. Εἶναι γλυκύ καὶ θεῖον. Οἱ λαοί καταπλήσσονται. Οἱ ἀκτῖνες τοῦ οὐρανίου φωτὸς φωτίζουν τὸν κόσμον. Οἱ καρδιὲς σκιρτοῦν. Τὰ πρόσωπα φεγγοβολοῦν. Ἡ ζωὴ ἀποκτᾷ ἰδιαίτερον χρῶμα. Ἡ ἐλπίδα ζωντανεύει τὶς ψυχὲς τῶν λαῶν. Ἡ «χώρα καὶ ἡ σκιὰ τοῦ θανάτου» δὲν ἠμποροῦν πλέον νά πιέσουν τὰ ἀνθρώπινα στήθη.  Καινούργια πνοὴ παντοῦ...
Κυριακή μετά τα Φώτα - Τὸ Mυστήριο τοῦ Bαπτίσματος (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα (Ματθ. 4,12-17)
Τὸ Mυστήριο τοῦ Bαπτίσματος
(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)
   Σήμερα, ἀγαπητοί μου, Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα,  θὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ βάπτισμα. Ποιό  βάπτισμα; Ὄχι τὸ βάπτισμα τῆς παλαιᾶς  διαθήκης, δηλαδὴ τὸ βάπτισμα τοῦ  Ἰωάννου. Οὔτε τὸ βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ  στὸν Ἰορδάνη. Θὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ  χριστιανικὸ βάπτισμα, τὸ βάπτισμά μας.
Τὸ βάπτισμα, ἀδελφοί μου, εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ  μυστήρια τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Τὸ  ἐθέσπισε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ὁ ἱδρυτὴς τῆς  Ἐκκλησίας μας εἶπε· «Ὁ πιστεύσας καὶ  βαπτισθεὶς σωθήσεται» (Μᾶρκ. 16,16). Εἶπε  ἀκόμη στοὺς ἀποστόλους· «Πορευθέντες  μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη,  βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ  Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου  Πνεύματος» (Ματθ. 28,19).
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (Ματθ. 4, 12-17)
†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
(Διασκευή ομιλίας στους Κωστακιούς, στις 14/1/2007)

1. Είμαστε ψυχικά κοντά Του;

Πανηγυρίσαμε και γιορτάσαμε τη μεγάλη εορτή των Θεοφανείων. Ο Χριστός ήρθε κοντά μας, έγινε άνθρωπος, περπάτησε στον κόσμο και πήγε στον Ιορδάνη, όπου βαπτίσθηκε για μας. Για την σωτηρία μας.
Τον είδε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, Τον γνώρισε, Τον κατάλαβε, Τον τίμησε, Τον προσκύνησε, Τον δόξασε και είπε στους ανθρώπους: Αυτός είναι «ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Αυτός είναι το Φως του κόσμου. Αυτός είναι η Βασιλεία του Θεού. «Ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών». Είναι κοντά μας η Βασιλεία των ουρανών. Απλώστε το χέρι σας, να Τον πιάσετε. Ανοίξτε τα μάτια σας να Τον δείτε. Ανοίξτε τα αυτιά σας να Τον ακούσετε.
ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 14 Ἰανουαρίου 2018, μετά τά Φῶτα (Ματθ. δ΄ 12-17)

1. Τὸ σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρίας

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα σήμερα, καὶ τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα μᾶς μεταφέρει στὴν ἀρχὴ τῆς δημοσίας δράσεως τοῦ Κυρίου. Μετὰ τὸ Βάπτισμά Του ἀπὸ τὸν Τίμιο Πρόδρομο στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ καὶ τοὺς τρεῖς πειρασμοὺς ποὺ δέχθηκε ὕστερα ἀπὸ σαράντα ἡμερῶν νηστεία, ὁ Κύριος Ἰησοῦς πληροφορήθηκε ὅτι ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς συνελήφθη ἀπὸ τὸν βασιλέα Ἡρώδη Ἀντίπα. Ἦταν πλέον ἡ ὥρα νὰ ξεκινήσει τὸ κήρυγμά Του.
ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΜΑΣ

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 14 Ἰανουαρίου 2018, μετά τά Φῶτα (Ἐφεσ. δ΄ 7-13)

«Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ»

Στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ἀπὸ τὴν πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολή, ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς διδάσκει σπουδαῖες ἀλήθειες σχετικὰ μὲ τὰ χαρίσματά μας μέσα στὴν Ἐκκλησία. Στὸ στίχο ποὺ προτάξαμε, μᾶς διαβεβαιώνει: «Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις». Σὲ καθέναν ἀπὸ μᾶς δόθηκε «ἡ χάρις»· «ἡ χάρις» ἐδῶ ἔχει εἰδικὴ ἔννοια: σημαίνει «τὰ χαρίσματα». Παρακάτω ἀναφέρει μερικὰ μεγάλα: τοῦ Ἀποστόλου, τοῦ Προφήτη… Ὑπάρχουν ὅμως καὶ πολλὰ ἄλλα… Ὅλοι ἔχουμε χαρίσματα, γράφει ὁ ἅγιος Ἀπόστολος. Μᾶς τὰ ἔδωσε ὁ Χριστὸς «κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς» Αὐτοῦ, ὅπως Ἐκεῖνος ἔκρινε. Ἂς μελετήσουμε λοιπὸν σήμερα βαθύτερα τὸ νόημα αὐτοῦ τοῦ χωρίου καὶ ἂς δοῦμε τί σημασία ἔχει αὐτὸ γιὰ τὴ ζωή μας.

1. Δῶρα τῆς πάνσοφης ἀγάπης Του
“ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ”

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018

Κυριακή μετά τα Φώτα

            Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, η Κυριακή μετά τα Φώτα, επισφραγίζει την μεγάλη εορτή της Θείας Επιφανείας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η οποία, όπως έχουμε πει και την περασμένη Κυριακή, περιλαμβάνει όλες τις άγιες ημέρες από την Γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέχρι και την βάπτισή του. Η Ευαγγελική περικοπή που αναγνώσαμε σήμερα, μάς μιλάει για την αρχή του κηρύγματος του Χριστού, λίγο μετά την Βάπτισή Του. Ένας λοιπόν στίχος από την περικοπή, αναφέρεται σε μια προφητεία του Προφήτου Ησαΐα, που λέει: “Ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, καί τοῖς καθημένοις ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς”. (Ματθ. 4, 16).
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

(Μθ. 4, 12-17)

Τὸ ση­με­ρι­νὸ εὐ­αγ­γε­λι­κὸ ἀ­νά­γνω­σμα, παρότι μι­κρὸ σὲ ἔ­κτα­ση, ἐν τού­τοις πε­ρι­κλεί­ει πολ­λὰ καὶ με­λίρ­ρυ­τα νο­ή­μα­τα. Τὸ κυριό­τε­ρο ἐξ αὐτῶν ἀφορᾶ στὸ ὅτι στὸ πρό­σω­πο τοῦ Χρι­στοῦ ἐ­πα­λη­θεύ­ον­ται οἱ προ­φη­τεῖ­ες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἡ δὲ ἐπαλήθευση τῶν προφητειῶν ἀποτελεῖ τὸ ση­μεῖ­ο ἀ­να­γνώ­ρι­σης τοῦ ἀ­λη­θι­νοῦ Μεσ­σί­α, τὸν ὁποῖο ἀ­νέ­με­νε ὁ Ἰσ­ρα­η­λι­τι­κὸς λα­ὸς γιὰ τὴν ἀ­πο­λύ­τρω­σή του. Ἡ λύ­τρω­ση βέβαια ποὺ προσφέρθηκε ξε­περ­νᾶ τὰ ὅ­ρι­α τοῦ Ἰ­ου­δα­ϊ­κοῦ λα­οῦ καὶ ἐ­πε­κτεί­νε­ται καὶ στὰ λεγόμενα ἔ­θνη, δη­λα­δὴ σὲ ὅ­λο τὸ ἀν­θρώ­πι­νο γέ­νος.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ – 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

(Μτ. δ΄, 12-17)

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα σήμερα, ἀγαπητοὶ χριστιανοί, Κυριακὴ μετὰ τὴ μεγάλη γιορτὴ τῶν Θεοφανείων, τότε ποὺ στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ φανερώθηκε ἡ Ἁγία Τριάδα τὴ στιγμὴ τῆς Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο. Ὁ Ἰωάννης, ἀφοῦ προετοίμασε τὸ δρόμο γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Μεσσία μὲ τὸ κήρυγμά του γιὰ μετάνοια εἶναι ἕτοιμος νὰ παραδώσει τὴ θέση του στὸν Κύριο. Ὅμως, τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ἐλέγχει, ὡς προφήτης, τὴ ζωὴ τοῦ ἄρχοντα Ἡρώδη Ἀντύπα, ποὺ πῆρε παράνομα τὴ γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του, τὴν Ἡρωδιάδα. Γι’ αὐτὸ συλλαμβάνεται καὶ φυλακίζεται. Ἀργότερα μὲ ἀπαίτηση τῆς Ἡρωδιάδας καὶ ἐντολὴ τοῦ Ἡρώδη ἀποκεφαλίζεται.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 – ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

(Ματθ. δ΄ 12-17)) (Εφεσ. δ΄ 7-13)

Φως Χριστού

“Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα”

Η σημερινή ευαγγελική διήγηση ανοίγει ενώπιό μας αλήθειες, οι οποίες παραπέμπουν στο αληθινό φως που προσφέρει μόνο ο Χριστός, ως σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου. Βέβαια, κάποια φώτα υπήρχαν και στην αρχαιότητα, αλλά αυτά ήταν πολύ αμυδρά και αδύναμα για να φωτίσουν το δρόμο των ανθρώπων και να τους οδηγήσουν στην πραγματική σωτηρία. Αυτά τα φώτα αφορούν τους ανθρώπους εκείνους που διατύπωναν μεν κάποιες σοφές σκέψεις, οι οποίες όμως κινούντο σε πολύ ρηχά νερά και δεν είχαν καθόλου το βάθος του ζωντανού ύδατος, που προσφέρει η αστείρευτη πηγή της Εκκλησίας μας, ως αλήθεια και ζωή.
14 Ἰανουαρίου 2018.
Εἰς τήν Κυριακήν μετά τά Φῶτα.
Ματθ. 4, 12 – 17

«ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς» (Ματθ. 4, 16).
Ὁ Λυτρωτής, ὅπως ἀκοῦμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀρχίζει τή δημόσια δράση Του. Ἀνατέλλει σήμερα γιά τόν κόσμο ἐπίσημα καί φανερά ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης. Δικαιώνεται σήμερα
ἡ ἀδικημένη ἀνθρωπότητα ἀπό τό μίσος τοῦ διαβόλου καί τήν ἀνοησία τῆς ἀνυπακοῆς. Ἀδικήθηκε ὁ
ἄνθρωπος βάναυσα ἀπό τόν ἀρχέκακο ὄφι, πού ὡς μισάνθρωπος δέσμευσε μέ τό ψεῦδος καί τήν κακία τήν ἀνθρωπότητα στά ἀτσάλινα δεσμά τῆς ἁμαρτίας.
Κυριακή μετά τα Φώτα
Απόστολος: Εφεσ. δ' 7 -13
Ευαγγέλιον: Ματθ. δ' 12 – 17
14 Ιανουαρίου 2018

«Ἀπό τότε ἢρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καί λέγειν. Μετανοείτε, ἢγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».
Μια μεγάλη αλλαγή. Μια πραγματική ανατροπή συμβαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί!
Ο λαός βρίσκεται στο σκοτάδι. Σταδιακά απομακρύνθηκε από τον παράδεισο και τον δρόμο που του υπέδειξε ο Θεός, όταν τον δημιουργούσε.
Ωστόσο ο Πανάγαθος Θεός δεν έπαυσε, και δεν μπορούσε να παύσει, να αγαπά το πλάσμα Του και να ενδιαφέρεται γι αυτό. Αγνώμων και απερίσκεπτος όμως ο άνθρωπος λησμόνησε τον νόμο του Θεού, περιφρόνησε τη διδασκαλία των προφητών και ακολούθησε τον εύκολο δρόμο της αμαρτίας. Υπέδειξαν και δίδαξαν οι προφήτες την ανάγκη επανόρθωσης, απαλλαγής από τα δεσμά και την υποταγή στην αμαρτία. Μια νέα πορεία έπρεπε να χαραχθεί! Έπρεπε να γίνει μια ουσιαστική αλλαγή.
Ο τελευταίος των προφητών, με την τριπλή αποστολή, προφήτης πρόδρομος και βαπτιστής, ανακαλεί τον περιούσιο λαό στον δρόμο της σωτηρίας. 
Κυριακή 14 Ἰανουαρίου 2018 ( ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ) (Ματθ. δ’ 12-17)

Ὅταν ὁ Κύριός μας πληροφορήθηκε ὅτι ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος συνελήφθη καί κρατεῖται στή φυλακή, ἀναχώρησε στή Γαλιλαία γιά νά ἀρχίσει συστηματικά πλέον τό δημόσιο ἔργο του. Ἐφόσον τό ἅγιο στόμα τοῦ Ἰωάννου σίγησε, ἐφόσον ἡ φωνή τοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ δέν θά ἀκούγεται πλέον, ὁ Κύριος ἀρχίζει τή δημόσια διδασκαλία του. Τώρα πού ὁ Ἰωάννης τελείωσε τήν προδρομική του ἀποστολή, ξεκινᾶ ὁ Κύριος τό σωτηριῶδες ἔργο του. Τό ἀστέρι δύει καί ἀνατέλλει ὁ ἥλιος.
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Το Νόημα Της Μετάνοιας»

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ποὺ πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες γιορτάσαμε, ἀποτελεῖ τὴν ἀνατολὴ τοῦ Ἠλίου τῆς δικαιοσύνης καὶ σημαίνει τὴν ἀπαρχὴ ὑπαρξιακοῦ καὶ σωστικοῦ διαλόγου τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν ἄνθρωπο ποὺ θέλει νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὸ σκοτάδι τοῦ μίσους καὶ τῆς καταστροφῆς καὶ νὰ ἀντικρύσει τὸ φῶς τῆς θείας ἀγάπης. Μετὰ τὴ λυτρωτικὴ αὐτὴ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ἱστορία τοῦ ἀν-θρωπίνου γένους προβάλλει ἀσφαλῶς κάποιο χρέος γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ποιό εἶναι τὸ χρέος αὐτὸ, μᾶς τὸ διακηρύττει ὁ Χριστὸς στὰ πρῶτα λόγια ποὺ πρό-φερε ὅταν ἄρχισε τὸ λυτρωτικὸ ἔργο του ἀνάμεσα στοὺς ἀν-θρώπους καὶ ποὺ τὸ συνοψίζει ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος στὴν ἀκόλουθη φράση τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς: «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 7 Ἰανουαρίου 2018 (Πράξ. ιθ΄ 1-8)

«Ἰωάννης ἐβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾿ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι»

Σήμερα τελοῦμε τὴ Σύναξη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Τιμοῦμε τὸ πρόσωπο ποὺ διακόνησε στὴ Βάπτιση τοῦ Κυρίου. Στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε ὅτι ὁ ἅγιος Ἰωάννης κήρυττε τὴ μετάνοια καὶ βάπτιζε ὅσους ἀποδέχονταν τὸ κήρυγμά του, λέγοντάς τους νὰ πιστέψουν σ᾿ Ἐκεῖνον ποὺ θὰ ἐρχόταν μετὰ τὸν ἴδιο, δηλαδὴ νὰ πιστέψουν στὸν Κύριο Ἰησοῦ. Τὸ βάπτισμα τοῦ Προδρόμου βοηθοῦσε μόνο στὴν καλλιέργεια πνεύματος μετανοίας, ἐνῶ τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν θὰ χάριζε ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας. Μὲ αὐτὴ τὴν ἀφορμὴ λοιπὸν ἂς δοῦμε σήμερα πῶς ἀνταποκρίθηκε ὁ Τίμιος Πρόδρομος στὴν ἀποστολή του καὶ τί μήνυμα δίνει αὐτὸ σ᾿ ἐμᾶς τοὺς πιστούς.

1. Ὑποδειγματικὴ διακονία
7 Ἰανουαρίου 2018.
Εἰς τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Πρόδρομον.
Μεγάλη καί ἐπίσημη ἡμέρα εἶναι σήμερα γιά τήν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἀμέσως μετά ἀπό τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων. Μπροστά στά πλήθη τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος προβάλλεται ἡ ἐπιβλητική
καί συνάμα ἀσκητική μορφή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τοῦ Βαπτιστοῦ τοῦ Κυρίου. Ἡ συνείδηση τῶν πιστῶν τόν θεωρεῖ ἐπίγειο ἄγγελο καί οὐράνιο ἄνθρωπο καί γι’ αὐτό τόν ζωγραφίζει ὡς ἀγγελόμορφο ἀσκητή. Εἶναι ὁ μοναδικός ἅγιος τῆς πίστεώς μας πού ζωγραφίζεται μέ ὁλόχρυσα ἀρχαγγελικά φτερά, ἄν καί εἶναι κατά πάντα ἄνθρωπος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 – ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Η μετάνοια, δρόμος σωτηρίας

«Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η Βασιλεία των ουρανών»

Μετά τη Βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό αρχίζει η δημόσια δράση και το έργο του Θεανθρώπου. Συνδέεται ακριβώς με το κήρυγμά του στη βάση του οποίου διακηρυσσόταν: «μετανοείτε, ήγγικε γαρ η Βασιλεία των ουρανών». Η μετάνοια δεν είναι σίγουρα μια απλή έξαρση συναισθημάτων, αλλά ουσιώδες στοιχείο της πνευματικής ζωής. Συνδέεται με την Χάρη του Θεού προς τον άνθρωπο. Πρόκειται για ένα ευλογημένο σύνδεσμο που αναδεικνύει τον άνθρωπο στις κορυφογραμμές της αιώνιας ζωής, ως «εικόνα του Θεού».

Ασφαλής δείκτης
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ»

Εἶναι παράδοση Ἐκκλησιαστική τήν ἑπομένη κάθε δεσποτικῆς ἤ θεομητορικῆς ἑορτῆς νά τιμῶνται τά πρόσωπα πού διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στήν προλαβοῦσα ἑορτή.

Ἔτσι σήμερα γιορτάζουμε τήν σύναξη τοῦ Τιμίου Προδρόμου ὁ ὁποῖος ἔγινε λειτουργός τοῦ μυστηρίου τοῦ βαπτίσματος στόν Ἰορδάνη.

Ἄν ἡ Παρθένος Μαρία ἔγινε τό ὄργανο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σάρκωση τοῦ Λόγου, ὁ Ἰωάννης ἔγινε τό ὄργανο γιά τήν βάπτιση τοῦ σαρκωμένου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἰωάννης εἶναι ὁ «ἄγγελος» τοῦ Θεοῦ πού ἧρθε νά προαναγγείλει νά ἐξαγγείλει τήν ἔλευση Του στόν κόσμο.
Κυριακή 7 Ἰανουαρίου 2018 ( ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ) (Ἰωάν. α’ 29-34)

Μεγάλη μορφή καί ἐξαιρετική φυσιογνωμία μέσα στήν Ἐκκλησία μας εἶναι ὁ ἑορταζόμενος σήμερα ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής.

Τό ἱερό Εὐαγγέλιο πού ἀκούσαμε μᾶς παρουσιάζει τόν Πρόδρομο τοῦ Κυρίου στήν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνη, ἐκεῖ ὅπου ἀσκοῦσε τό ἱερό του ἔργο. Ἐκεῖ ὁ ἀσκητικός Προφήτης κήρυττε στούς συμπατριῶτες του τή μετάνοια καί τούς προετοίμαζε γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Μεσσία. Χρόνια πολλά εἶχαν νά δοῦν Προφήτη οἱ Ἰσραηλίτες. Καί τώρα πού εἶχε ἐμφανιστεῖ ὁ Ἰωάννης, ἔσπευδαν γεμᾶτοι περιέργεια στίς ὄχθες  τοῦ Ἰορδάνη, γιά νά τόν δοῦν  καί νά τόν ἀκούσουν. Ἡ μορφή του ἦταν αὐστηρή. Ἡ ζωή του ἀσκητική. Τό κήρυγμα του ἀφυπνιστικό. "Μετανοεῖτε..." φώναζε σέ ὅλους. Ἀλλάξτε ζωή. Σηκωθεῖτε ἀπό τόν ὕπνο καί τή νάρκη τοῦ πνευματικοῦ θανάτου, πού ἔχει ζώσει τίς ψυχές σας. Διότι ἔφτασε ὁ καιρός πού ὁ Μεσσίας θά ἐγκαθιδρύσει καί ἐπί τῆς γῆς τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Ὁ Τίμιος Πρόδρομος

«Ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου, καὶ ἐπιβλέψεται ὁδὸν πρὸ προσώπου μου, καὶ ἐξαίφνης ἥξει εἰς τὸν ναὸν ἑαυτοῦ Κύριος, ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε, καὶ ὁ ἄγγελος τῆς διαθήκης, ὃν ὑμεῖς θέλετε· ἰδοὺ ἔρχεται, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.» (Μαλαχίας, 3, 1).
«φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου. εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.» (Ἠσαΐας, 40, 3).
ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ – 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

(Ἰω. α΄, 29-34)

Ἀδελφοί, ἡ σημερινὴ ἡμέρα, ἑπόμενη τῆς δεσποτικῆς γιορτῆς τῶν Θεοφανείων, εἶναι ἀφιερωμένη στὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο καὶ Βαπτιστὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ σύναξη τῶν πιστῶν πρὸς τιμὴν τοῦ Προδρόμου. Εἶναι ἀρχαία πράξη τῆς Ἐκκλησίας αὐτή: τὴν ἑπομένη τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν νὰ ποιεῖ συνάξεις γιὰ νὰ τιμήσει τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα ποὺ ἔπαιξαν πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὴ δεσποτικὴ γιορτὴ ποὺ προηγήθηκε. Τὴν ἑπομένη λ.χ. τῶν Χριστουγέννων ποιεῖ σύναξη γιὰ τὴν Παναγία. Σήμερα ποιεῖ σύναξη γιὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

(Μθ. 4, 12-17)

Τὸ ση­με­ρι­νὸ εὐ­αγ­γε­λι­κὸ ἀ­νά­γνω­σμα, παρότι μι­κρὸ σὲ ἔ­κτα­ση, ἐν τού­τοις πε­ρι­κλεί­ει πολ­λὰ καὶ με­λίρ­ρυ­τα νο­ή­μα­τα. Τὸ κυριό­τε­ρο ἐξ αὐτῶν ἀφορᾶ στὸ ὅτι στὸ πρό­σω­πο τοῦ Χρι­στοῦ ἐ­πα­λη­θεύ­ον­ται οἱ προ­φη­τεῖ­ες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἡ δὲ ἐπαλήθευση τῶν προφητειῶν ἀποτελεῖ τὸ ση­μεῖ­ο ἀ­να­γνώ­ρι­σης τοῦ ἀ­λη­θι­νοῦ Μεσ­σί­α, τὸν ὁποῖο ἀ­νέ­με­νε ὁ Ἰσ­ρα­η­λι­τι­κὸς λα­ὸς γιὰ τὴν ἀ­πο­λύ­τρω­σή του. Ἡ λύ­τρω­ση βέβαια ποὺ προσφέρθηκε ξε­περ­νᾶ τὰ ὅ­ρι­α τοῦ Ἰ­ου­δα­ϊ­κοῦ λα­οῦ καὶ ἐ­πε­κτεί­νε­ται καὶ στὰ λεγόμενα ἔ­θνη, δη­λα­δὴ σὲ ὅ­λο τὸ ἀν­θρώ­πι­νο γέ­νος.
ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

(Ἰω. 1, 29-34)

Ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ὑπηρετεῖ τὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, ὡς προάγγελος τοῦ Θεοῦ καὶ ὡς ἀπόστολος πρὸ τῶν Ἀποστόλων. Μένοντας στὴν ἀφάνεια ἤδη ἀπὸ τὴ βρεφική του ἡλικία, ζῶντας ὡς «λύχνος ὑπὸ τὸν μόδιον», μυσταγωγεῖται μέσα στὴν ἔρημο τὰ ἀπόρρητα τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκεται, ὅπως τότε ποὺ ἦταν ἀκόμη ἔμβρυο, στὰ σπλάχνα τῆς μητέρας του, τῆς Ἐλισάβετ, ποῖος εἶναι ὁ Χριστός˙ ὅτι δηλαδὴ εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ τὸν ἀναγνωρίσει ὅταν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο θὰ κατέλθει ἐπ' αὐτὸν ὑπὸ μορφὴ περιστερᾶς.
ΣΥΝΑΞΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
Απόστολος: Πράξ. ιθ΄ 1-8
Ευαγγέλιο: Ιωάν. α΄ 29-34
7 Ιανουαρίου 2018
Ο Τίμιος Πρόδρομος είναι το πρόσωπο εκείνο, το οποίο εγκωμίασε ο Χριστός περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο. “Μείζων εν γεννητοίς γυναικών προφήτης Ιωάννου του Βαπτιστού ουδείς εστι” (Λουκ. ζ' 28). Είναι ο μεγαλύτερος των Προφητών, όχι ως προς την ηλικία, αφού έζησε μόνον τριάντα χρόνια, αλλά ως προς τη χάρη και τη δόξα, γιατί αξιώθηκε όχι μόνο να ιδεί, αλλά και να βαπτίσει “τον κηρυττόμενον” Μεσσία. Στη συνέχεια όμως ο Χριστός τόνισε ότι ο μικρότερος στη Βασιλεία των Ουρανών είναι μεγαλύτερος από τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. 
“ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ”

Κυριακή 7η Ιανουαρίου 2018

Η σύναξις του Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου

(Ιω. Α’ 29-34)

            Ο άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής και Πρόδρομος, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ο πρώτος που δημόσια ομολογεί και διακηρύσσει στον κόσμο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Η διήγηση της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, όπως ερμηνεύει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έλαβε χώρα μετά την βάπτιση του Κυρίου και μάλιστα αφού επέστρεψε από την τεσσαρακονθήμερη νηστεία που πραγματοποίησε στην έρημο. Εκεί, λοιπόν, στις όχθες του ποταμού Ιορδάνη, εν μέσω του πλήθους που προσερχόταν για να βαπτιστεί και να ακούσει το κήρυγμά του, βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και λέει: «Ιδού, αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο οποίος σηκώνει την αμαρτία όλου του κόσμου. Αυτός είναι για τον οποίο είπα οτι έρχεται μετά από εμένα άνθρωπος, ο οποίος προηγείται εμού, γιατί υπάρχει πριν από εμένα».