ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Γιά τήν Κυριακή 13 Ἰουλίου 2014

Κυριακή Ἁγίων Πατέρων (Ματθ.  ε΄ 14-19)

 ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

«Ὅς δ’ ἄν ποιήσῃ καί διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται»

Καί αὐτά πού ἀκούσαμε στό σημερινό ἱερό Εὐαγγέλιο, εἶναι λόγια τοῦ Κυρίου μας. Πού ζητάει ἀπό τούς ὀπαδούς Του, ἀπό τούς μαθητές Του, νά εἶναι σωστοί, ἄξιοι τῆς κλήσεώς τους.* * *

α) Εἶναι γιά ὅλους!

1. Ἴσως μέ κάποια προχειρότητα ἄν δεῖ κάποιος αὐτά τά λόγια τοῦ Χρι­στοῦ, νά κάνει τή σκέψη πώς αὐτά ἦταν γιά τούς μαθητές Του. Ἤ ταιριάζουν γιά τούς κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου, γιά τούς κλη­ρι­κούς...

2. Ἀσφαλῶς ὄχι. Τά λόγια αὐτά τά εἶπε ὁ Κύριος πρός ὄλους. Καί εἶναι γιά ὅλους. Γιά κάθε ἕναν πού εἶναι ὀπαδός του, ἀκό­λου­θός του, βαφτισμένος στό ὄνομά Του.

3. Αὐτοί ὅλοι, πρέπει ὄχι μόνο νά μιλᾶνε, ἀλλά καί νά ἐφαρ­μόζουν, νά ζοῦ­νε αὐτά πού λένε. Τά λόγια τους νά εἶναι ἔκφραση τῆς ζωῆς τους. Νά τό κάνουν μέ πολλή συνέπεια... Χωρίς καμιά ὑστεροβουλία, ἤ ὑποκρισία...β) Πῶς μᾶς θέλουν οἱ ἄλλοι.

1. Ὁ Κύριος στή συνέχεια, ἀναφέρεται σ’ ἕνα ἄλλο θέμα: Πῶς μᾶς θέλουν οἱ ἄλλοι; Ὅποιοι κι ἄν εἶναι αὐτοί, εἴτε εἶναι στό δρόμο τοῦ Θεοῦ εἴτε ὄχι, μᾶς θέλουν εἰλικρινεῖς, συνεπεῖς, ἀκέραιους.

2. Γιατί ὁ Χριστιανός εἶναι δακτυλοδεικτούμενος. Ὅλοι τόν βλέ­πουν σάν πρότυπο. Τόν θέλουν τέλειο. Στό σπίτι μέσα, στό χῶρο τῆς δουλειᾶς, στήν κοινωνία...

3. Ὁ Χριστιανός, εἶναι σάν τήν πόλη πού βρίσκεται πάνω σέ βουνό. Πού φαίνεται ἀπό παντοῦ. Πού οἱ ἄνθρωποι βλέπουν στόν ἀ­κό­λουθο τοῦ Χριστοῦ τήν ἔκφραση τοῦ θείου θελήματος. Βλέ­πουν τά καλά του ἔργα, καί δοξάζουν τόν Θεό.γ) Ἐφαρμογή σωστή.

1. Προσοχή ὅμως καί σέ κάτι ἀκόμα: Τή σωστή ἐφαρμογή τοῦ θείου θελήμα­τος. Τήν ἐφαρμογή στίς λεπτομέρειες τῶν θείων ἐ­ντολῶν.

2. Γιατί δυστυχῶς δέν εἶναι λίγοι αὐτοί πού τίς ἐντολές τοῦ Θε­οῦ τίς παρερμηνεύουν, τίς ἀλλοιώνουν, τίς νοθεύουν. Τίς κόβουν στά μέτρα τους, καί φτάνουν μέχρι καί στή διαφορετική διδα­σκα­λία, στήν αἵρεση.

3. Αὐτός πού ἀγωνίζεται νά τίς τηρεῖ σωστά, εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Αὐτόν ὁ Θεός τόν ἀγαπᾶ, τόν ὑπολογίζει, καί ὑπόσχεται νά τόν τιμήσει...* * *

Τή σημερινή ἡμέρα, ἀδελφοί μου, ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας τήν ἔχει ἀφιε­ρώ­σει στή μνήμη τῶν ἁγίων Πατέρων. Πού ἀκριβῶς αὐτό ἔκαναν: «’Εποίησαν» καί «ἐδίδαξαν». Καί ἔμειναν αἰώνια πρότυπα γιά ὅλους τούς πιστούς, ὅλων τῶν ἐποχῶν. Πρότυπα καί γιά μᾶς. Καί πού μᾶς καλοῦν νά τούς ἀκο­λου­θήσουμε. Γιά νά ἀναδειχθοῦμε ἔτσι μεγάλοι στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου