ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020

Κυριακή προ των Φώτων: 
Ομιλία περί του αγίου Βαπτίσματος 
(Νικηφόρος Θεοτόκης, Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως)

(Μαρκ. α’ 1-8)

– Γιατί ο Θεός ηθέλησε να βαπτιζόμαστε όχι μόνο διά πνεύματος αλλά και διά ύδατος;

– Τί σημαίνουν όσα ποιούμε στην τελετή του αγίου Βαπτίσματος;

– Ποιά χαρίσματα λαμβάνουμε βαπτιζόμενοι;

– Πόσα είναι του Ιησού Χριστού τα βαπτίσματα;

– Η ελευθερία του Ισραηλιτικού γένους από της αιχμαλωσίας του Φαραώ, διά του περάσματος της Ερυθράς θάλασσας, προτύπωσις του αγίου Βαπτίσματος.


– Γιατί ο Θεός όρισε το ύδωρ ως υλικό σημείο της επουρανίου χάριτος;

– Σώζεται ο άνθρωπος που μολύνει τον επουράνιο χιτώνα του θείου Βαπτίσματος;

– Μπορεί να εξαλείψει το προπατορικό αμάρτημα το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως;

– Γιατί το διά του μαρτυρίου βάπτισμα είναι πολύ σεβασμιώτερον των άλλων βαπτισμάτων;

– Το βάπτισμα των δακρύων, η πιο μεγάλη απόδειξη της άπειρης του Θεού ευσπλαγχνίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου