ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

<<ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ>>

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

      Στήν ἐποχή μας σπάνια συναντοῦμε συνανθρώπους μας πού τούς ἔχουν κυριεύσει τά πονηρά πνεύματα. Εἶναι πολύ ὀδυνηρό νά βλέπει κανείς ἕναν ἄνθρωπο πού πλάστηκε κατ'εἰκόνα Θεοῦ,νά ἔχει γίνει κατοικητήριο τῶν δαιμόνων. Νά ἔχει χάσει τήν ἐλευθερία του,τήν ἀξιοπρέπειά του  καί νά βασανίζεται κυριολεκτικά ἀπό τά πονηρά πνεύματα,χωρίς νά μπορεῖ νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν κυριαρχία τους.


    Αὐτό ἀκριβῶς συνέβαινε καί μέ τόν δαιμονισμένο πού ζοῦσε στήν περιοχή τῶν Γαδαρηνῶν, γιά τόν ὁποῖο μᾶς μίλησε σήμερα τό ἱερό Εὐαγγέλιο Περιφερόταν γυμνός δέν ἔμενε σέ σπίτι ἀλλά στά μνήματα,τόν ἔδεναν ἀλλά ἔσπαγε τά δεσμά του. Εἶχε φοβερή δύναμη καί δέν τόν κρατοῦσε τίποτα.

Ἦταν ὁ φόβος καί ὁ τρόμος γιά τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς. Ὁ Κύριος τόν ἐλευθέρωσε ἀπό τήν ἐξουσία τῶν πονηρῶν πνευμάτων καί ἔδωσε ἐντολή στά δαιμόνια νά βγοῦν ἀπό τόν ἄνθρωπο αὐτό καί νά μποῦν στούς χοίρους πού ἔβοσκαν ἐκεῖ, γιά νά δείξει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει μεγαλύτερη ἀξία ἀπό ὅλα τά πλάσματα τοῦ Θεοῦ.

    Οἱ ἄπιστοι δέν παραδέχονται ὅτι οἱ ὀδυνηρές αὐτές καταστάσεις δημιουργοῦνται ἀπό τά πονηρά πνεύματα,ἀλλά πιστεύουν ὅτι ὀφείλονται σέ ψυχοπαθολογικές αἰτίες.Εἶναι ὄντως δυνατόν ἕνας δαιμονισμένος νά συμπεριφέρεται ὅπως συμπεριφέρονται οἱ ψυχοπαθεῖς. Ἀλλά τά λεγόμενα ψυχοπαθολογικά φαινόμενα εἶναι ἀσθένειες τοῦ σώματος, πού ὀφείλονται σέ ἀλλοιώσεις  πού συμβαίνουν στόν ἐγκέφαλο τοῦ ἀνθρώπου.Στόν ἐγκέφαλό μας ὑπάρχουν κάποιες χημικές οὐσίες πού ρυθμίζουν τήν λογική καί τό συναίσθημα τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν οἱ οὐσίες αὐτές βρίσκονται στήν σωστή ἀναλογία ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἰσορροπημένος. Ὅταν ὅμως κάποια ἀπό τίς οὐσίες αὐτές εἶναι σέ μεγαλύτερη ἤ μικρότερη ἀναλογία,παρατηρεῖται ἀμέσως διαταραχή στήν συμπεριφορά του. Γίνεται ἄλλος ἄνθρωπος,ἀγνώριστος κυριολεκτικά γιά τούς γύρω του. Ὁ ἴδιος δέν τό καταλαβαίνει καί πρέπει νά τόν βοηθήσουν αὐτοί πού τόν φροντίζουν καί τόν ἀγαποῦν.

 Ἡ ψυχή δέν ἀρρωσταίνει ὅπως τό σῶμά μας γιατί εἶναι πνεῦμα. Ἡ ψυχή εἶναι ἄρρωστη μόνο ὅταν κυριεύεται ἀπό τήν ἁμαρτία καί τά πάθη. Χρειάζεται μεγάλη ἐμπειρία γιά νά διακρίνει κάποιος τί συμβαίνει στόν ἄνθωπο κάθε φορά.Εἶναι λάθος σέ μία ἀσθένεια πού πρέπει νά ἀντιμετωπίσει ὁ ψυχίατρος νά ζητᾶμε ἀπό τούς Ἱερεῖς νά διαβάζουν ἐξορκισμούς σάν νά πρόκειται γιά κάποιον δαιμονισμένο.Ἄλλο μία Παράκληση ὑπέρ ὑγείας καί ἄλλο ἐξορκισμός. Πολλές φορές καί οἱ ἴδιοι πού πάσχουν ἀπό τέτοιες ἀσθένειες-πού εἶναι πολύ διαδεδομένες στήν ἐποχή μας-ἔρχονται καί μᾶς λένε:Θέλω νά μοῦ διαβάσετε ἐξορκισμούς,μπῆκε ὁ διάβολος μέσα μου! Βλέπουν τίς ἀλλαγές πού συμβαίνουν μέσα τους καί δέν μποροῦν νά τίς ἐξηγήσουν διαφορετικά καί πάει τό μυαλό τους ἐκεῖ.

     Εἶχα πρό καιροῦ παρακολουθήσει μία ἡμερίδα γιά τήν ἔγκαιρη ἀντιμετώπιση τῆς σύγχρονης μάστιγας πού λέγεται κατάθλιψη.Λυπήθηκα πολύ πού ὁ ὑπεύθυνος κατηγοροῦσε τούς Ἱερεῖς ὅτι πηγαίνουν σ' αὐτούς ἄνθρωποι μέ ἐμφανῆ συμπτώματα κατάθλιψης καί ἀντί νά τούς παραπέμψουν ἔγκαιρα στόν ψυχίατρο νά τούς δώσει ἀντικαταθλιπτική ἀγωγή,τούς κάνουν εὐχέλαια καί τούς διαβάζουν ἐξορκισμούς. Δέν λέω ὅτι δέν ὑπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.Δέν εἶναι ὅμως εὔκολο στόν Ἱερέα νά στείλει κάποιον στόν ψυχίατρο καί μάλιστα ὅταν δέν γνωρίζει κάποια πράγματα, ὥστε νά ἔχει τήν δυνατότητα νά διακρίνει περί τίνος πρόκειται.Τό καλύτερο εἶναι νά συνεργάζονται οἱ Ἱερεῖς μέ τούς εἰδικούς καί οἱ ψυχίατροι νά ἔχουν φόβο Θεοῦ καί νά σέβονται τόν ἀσθενῆ.Νά τόν ἀντιμετωπίζουν ὡς εἰκόνα Θεοῦ. Ὑπάρχει μία σχολή ψυχολόγων πού ὅλα τά ἀποδίδουν στά σαρκικά ἁμαρτήματα, προτρέποντας τούς νέους νά ἀποκτήσουν τέτοιες ἐμπειρίες προκειμένου νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τά προβλήματα αὐτά. Καί στούς μεγάλους ἀκόμη λένε: κάνε μία σχέση καί ὅλα θά διορθωθοῦν! Δέν εἶναι ὅ,τι καλύτερο νά εἶναι ὁ ἄνθρωπος μόνος του,ἀλλά καί μία ἐξώγαμη σχέση δέν εἶναι δυνατόν νά λύσει ὅλα τά προβλήματα. Αὐτή ἡ ἀντιμετώπιση εἶναι ἐγκληματική. Οὔτε στό ἕνα ἄκρο οὔτε στό ἄλλο.

    Κάποτε ταξίδευα μέ μία ψυχίατρο ἡ ὁποία ἐπεδίωξε νά μέ γνωρίσει γιά νά συζητήσουμε τό θέμα αὐτό. Ἦταν μία πολύ εὐχάριστη ἔκπληξη γιά μένα. Πρόκειται γιά μία πολύ πιστή γυναίκα πού ὑπηρετεῖ σέ ἕνα μεγάλο νοσοκομεῖο τῶν Ἀθηνῶν καί ἐπειδή εἶχε διαπιστώσει ὅτι οἱ μέθοδοι πού χρησιμοποιεῖ ἡ ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία ἔχουν μεγάλη σχέση μέ τίς μεθόδους πού χρησιμοποιεῖ ἡ σύγχρονη λεγόμενη ψυχιατρική ἐπιστήμη,σπούδαζε Θεολογία καί μελετοῦσε τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γιά νά μπορέσει νά βοηθήσει πιό ἀποτελεσματικά τούς ἀσθενεῖς. Ἀνταλλάξαμε ἐμπειρίες καί μέ βοήθησε πάρα πολύ στά θέματα αὐτά καί ὅπως εἶπε,τήν βοήθησα κι ἐγώ.                                                                                                                                                                                           

    Καλό θά εἶναι νά ὑπάρχει κατανόηση καί νά μήν ἐπικαλύπτει ὁ ποιμένας τῆς Ἐκκλησίας τήν ἐπιστήμη οὔτε πάλι ἡ ἐπιστήμη νά περιφρονεῖ καί νά ὑποτιμᾶ τό ἔργο καί τόν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας. Οὔτε οἱ Ἱερεῖς εἶναι ψυχίατροι οὔτε οἱ ψυχολόγοι μποροῦν νά ὑποκαταστήσουν τούς πνευματικούς. Μποροῦν νά δώσουν κάποιες συμβουλές,τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν ὅμως μπορεῖ νά τήν δώσει μόνο ὁ Θεός μέσω τοῦ πνευματικοῦ. Ὅσοι συνάνθρωποί μας ὑποφέρουν εἴτε ἀπό ψυχικές ἀσθένειες εἴτε από δαιμονικές καταστάσεις ἀξίζουν ὄχι μόνο τήν ἁγάπη τήν κατανόηση καί τήν φροντίδα μας,ἀλλά καί τόν σεβασμό μας. Μπορεῖ κάποτε στήν θέση τους νά βρεθοῦμε κι ἐμεῖς.

            Ἡ εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσαμε σήμερα, μᾶς περιέγραψε ἀρχικά τήν εἰκόνα ἑνός συνανθρώπου μας πού ἦταν αἰχμάλωτος τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων τῆς κακίας,τοῦ μίσους καί τῆς καταστροφῆς. Δέν εἶχε θέλημα δικό του ἀλλά μέσω αὐτοῦ ἐνεργοῦσε ὁ ἐχθρός τῆς σωτηρίας μας διάβολος.Τόν χρησιμοποιοῦσε δηλαδή ὁ διάβολος γιά νά εὐτελίζει τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα καί νά τρομοκρατεῖ τόν κόσμο,νομίζοντας ὅτι ἔτσι θά κάνει τούς ἀνθρώπους νά τόν φοβηθοῦν.

    Ἦταν ἕνα δυστυχισμένο πλᾶσμα γιατί ἦταν αἰχμάλωτος τοῦ ἐχθροῦ  χωρίς νά ἔχει τήν δυνατότητα νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό μόνος του ἀπό τίς δυνάμεις αὐτές πού τόν βασάνιζαν καί τοῦ εἶχαν ἀφαιρέσει κάθε ἴχνος ἀξιοπρέπειας. Ὅταν ὅμως τόν ἐλευθέρωσε Ἐκεῖνος πού τόν ὑπακούουν ἀκόμη καί οἱ δαίμονες, ἀμέσως ἄλλαξε καί πλησιάζει ἐλεύθερα τόν Κύριο καί λυτρωτή του. Αἰσθάνεται τήν μεγάλη εὐεργεσία καί ἐπιθυμεῖ νά μένει γιά πάντα κοντά Του ἐπειδή τό θέλει ὁ ἴδιος καί ὄχι ἐπειδή τόν ἀναγκάζει κάποιος ἄλλος.

  Ἀντίθετα οἱ Γαδαρηνοί,ἀντί νά χαροῦν γιά τόν συνάνθρωπό τους πού ἐλευθερώθηκε ἀπό τά δεσμά τοῦ δαίμονος καί νά εὐχαριστήσουν τόν ἐλευθερωτή Χριστό τοῦ ζητοῦν νά φύγει ἀπό κοντά τους. Ἡ ἀπώλεια τῶν γουρουνιῶν μέτρησε περισσότερο γι'αὐτούς! Τώρα πλέον αὐτοί εἶναι ἀξιολύπητοι καί ὄχι ὁ πρώην δαιμονισμένος. Τούς δόθηκε μία εὐκαιρία νά φανοῦν πραγματικοί ἄνθρωποι καί τήν ἔχασαν μέ τήν ἀδικαιολόγητη σκληρότητά τους.

     Μακάρι νά προβληματιστοῦμε θετικά ἀπό τό περιστατικό αὐτό καί νά μάθουμε νά σταθμίζουμε σωστά τά πράγματα καί νά δίνουμε τό βάρος στήν σωτηρία τῶν ἀθανάτων ψυχῶν μας. Νά σεβόμαστε τά πρόσωπα τῶν συνανθρώπων μας πού ὑποφέρουν καί νά θυσιαζόμαστε γιά τήν ἀνακούφισή τους ἀπό τά διάφορα προβλήματα πού τούς βασανίζουν.

   Νά μήν λησμονοῦμε ὅτι ἄν δέν ἐλευθέρωνε καί ἐμᾶς ὁ Χριστός ἀπό τίς διάφορες αὐτές καταστάσεις θά παραμέναμε ἀκόμη δοῦλοι τῶν παθῶν μας,πού ὅσο κυριαρχοῦν μέσα μας δίνουν τήν δυνατότητα στόν ἐχθρό μας νά μᾶς ἐξουσιάζει καί νά μᾶς κρατᾶ μακρυά ἀπό τόν ἐλευθερωτή μας, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό πού ἔπαθε γιά μᾶς καί σταυρώθηκε γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τήν καταδυναστεία τοῦ διαβόλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου