ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Κυριακή τῆς πρό Χριστοῦ Γεννήσεως (Πρός Ἑβραίους ια΄ 9-10, 32 -40)
 
«Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΘΕΟΝ ΠΙΣΤΕΩΣ»
«Μέ τήν δύναμη τῆς πίστεως …» !!
Ἕνας ὁλόκληρος λαός καί μαζί του ἅπασα ἡ οἰκουμένη ἔζησε μέ τό ὄραμα τῆς σωτηρίας. Ἕνα θαυμαστό πλῆθος ἀνθρώπων ἔζησε στά χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ μία ἐλπίδα μέ μία προσδοκία. Νά ἰδοῦν τόν ἐκλεκτό τοῦ Θεοῦ, τόν ἀπεσταλμένο τοῦ ἐπουρανίου Πατρός, τόν Μεσσία Ἰησοῦ Χριστό του, ἐπί γῆς Σωτήρα καί Λυτρωτή του.
Ὅλους αὐτούς τούς ἀνθρώπους ἐπικαλεῖται καί παρουσιάζει σήμερα τήν πρό τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Κυριακή ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Τούς μνημονεύει ὅλους μαζί καί τόν καθένα ξεχωριστά. Στέκεται μπροστά στά λαμπρά κατορθώματά τους, προβάλλει τήν ἡρωϊκή πίστη τους. Κι ὁ λόγος εἶναι προφανής γιά νά μᾶς στερεώσει στήν πίστη μας καί νά ἰσχυροποιήσει τήν ὑπομονή μας, καί ἐμᾶς πού ζοῦμε μέ ἀνάλογη πίστη. Ἐκεῖνοι στά χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀνέμεναν τήν πρώτην παρουσία τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς. Καί ἐμεῖς μαζί τους ἀναμένουμε τήν δεύτερη παορυσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἴδια πίστη ἐμψύχωνε ἐκείνους, ἡ ἴδια πίστη ἐμψυχώνει καί ἐμᾶς τώρα. Ἡ δύναμή της εἶναι μεγάλη :

Ὅλοι ὅσοι μνημονεύονται στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μᾶς βεβαιώνουν γιά ἕνα θέμα, ὅτι ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι ὅπλο ἀκαταμάχητο γιά τόν ἄνθρωπο. Ὅλα τά κατορθώματα τῶν μνημονευομένων ἁγίων δέν ὀφείλονται σέ κατορθώματα ἀνθρωπίνης δυνάμεως ἀλλά στή νικηφόρα δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἐχθροί ἰσχυροί καί φοβεροί ἔπεσαν ἐναντίον τους κι αὐτοί ἀνεδείχθησαν ἀνώτεροι. Τούς ἀπείλεισαν ἀνθρώπινες δυνάμεις ἰσχυρότατες καί τίς ἀντιμετώπισαν μέ μόνη τήν πίστη. Ἐγνώριζαν ὅτι ἡ πίστη στό Θεό δέν θά τούς ἐγκαταλείψει, δέν θά τούς προδώσει, δέν θά τούς ἀπογοητεύσει. Καί ἐπιβεβαιώθηκαν γι αὐτή τους τήν ἐμπιστοσύνη στό Θεό. Μέ τήν πίστη του πολέμησαν τήν ποικιλώνυμη καί ποικιλότροπη ἁμαρτία. Κι ὁ Θεός τούς ἀξίωσε νά συγκαταλεχθοῦν στήν ποίμνη τῶν ἐκλεκτῶν του.
Ἀλλά τί χρειάζεται νά τρέξουμε τόσο πίσω καί μακριά μας. Στίς μέρες μας βλέπουμε καί ζοῦμε τό θρίαμβο αὐτῆ τῆς ἀκαταμάχητης δυνάμεως. Λαοί ἔζησαν στό πιό ἀπάνθρωπα καί ἄθεα καθεστῶτα καί δέν ἐπρόδωσαν τήν πίστη τους. Ἄνθρωποι πού ἐδιώχθηκαν, πού φυλακίσθηκαν ἐπειδή ἐπίστευαν στό Θεό σήμερα τιμῶνται καί ἐξυψώνονται. Ἐκεῖ πού ἡ πίστη πολεμήθηκε ἀπηνῶς καί ἀνηλεῶς ἐκεῖ ἐγιγαντώθηκε καί ἔγινε φλόγα πού κατέκαψε τούς διῶκτες, ἔγινε ποτάμι πού παρέσυρε τούς τυράννους. Ἐκεῖ πού ἐκκλησίες καί μοναστήρια ἐλεηλατήθηκαν καί βεβηλώθηκαν σήμερα εἶναι τόποι λατρείας, τόποι μετανοίας, τόποι σωτηρίας, τόποι ἐλπίδος καί προσδοκίας. Σήμερα ἐπαληθεύεται καί ἐπιβεβαιώνεται τό θεομητορικό λόγιο ὅτι ὁ Παντοδύναμος Θεός «καθεῖλεν δυνάστας ἀπό θρόνων καί ὕψωσε ταπεινούς». Ναί ἀδελφοί μου, ὁ Θεός κατέβασε, ἐγκρέμισε ἀπό τούς θρόνους τους τούς τυράννους τοῦ λαοῦ του καί ἐξύψωσε τούς ταπεινούς καί πονεμένους Χριστιανούς.
Ἀπ’ αὐτήν τήν πίστη οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τῆς Καινῆς Διαθήκης ἄντλησαν καί ἀντλοῦν ἐλπίδα, ὑπομονή, θάρρος καί ἀνδρεία. Αὐτή τούς ἐμψύχωσε. Αὐτή ἡ πίστη μπορεῖ νά ἐμψυχώσει καί ἐμᾶς σήμερα. Μ’ αὐτή τήν πίστη θά ζήσουμε, θά παλέψουμε, θά ἀγωνισθοῦμε, ἀν χρειασθεῖ θά μαρτυρήσουμε. Ἐλπίζουμε στό Θεό καί ὁ Θεός εἶναι ἀξιόπιστος. Δέν πρέπει νά δειλιάζουμε, νά ντρεπόμαστε, μαζί μέ τόν Κύριο θά νικήσουμε.
Ἀδελφοί μου,
Σέ λίγες μέρες θά ἑορτάσουμε Χριστούγεννα. Ὁ Χριστός ἦταν ἡ προσδοκία ὅλων τῶν ἐθνῶν. Ὁ Χριστός εἶναι καί πάλι ἡ προσδοκία ὅλης τῆς Οἰκουμένης. Σ’ αὐτήν ἀποβλέπουμε. Σ’ αὐτήν στηριζόμαστε. Ἦλθε γιά νά φυτεύσει στίς καρδιές ὅλων τῶν ἀνθρώπων αὐτήν τήν ἀκαταμάχητη καί ἐλπιδοφόρα δύναμη ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΘΕΟ.
Ναί ἀγαπητοί μου. Ἐμπιστευθεῖτε καί ἐλπίσατε ἐπί Κύριον. Ἐμπιστευθεῖτε τήν ζωή σας στό Θεό. Ἐμπιστευθεῖτε τήν οἰκογένειά σας, τά ἀγαθά σας. Ζῆστε μέ ἐλπίδα στό Θεό καί δέν θά ἀπελπιστεῖτε. Χαρεῖται τήν ἀσφάλεια τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Καλλιεργεῖστε τήν μοναδική ἀνίκητη δύναμη. Πιστέψτε ὅτι
Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΜΑΣ. 
Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΤΕ ΤΟΥ ΤΟ ΝΟΥ,
ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ, ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ.
Αὐτό ἀναμένει ἀπό ὅλους μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου